Krugovi za proučavanje

25196Izgradnja boljeg svijeta zahtijeva uvijek rastući broj ljudi sposobnih za doprinos izvršavanju nebrojenih zadaća pred nama.

S tim ciljem, 1990-ih Univerzalna Kuća Pravde predstavila je koncept “instituta za obuku”. Svrha tih instituta je pomoći pojedincima da prodube svoje razumijevanje Bahá’í učenja i steknu duhovne uvide i praktične vještine potrebne za provođenje djela izgradnje zajednice.

Prirodu instituta za obuku shvatit ćemo ako zamislimo dijalog među prijateljima u brojnim mjestima diljem svijeta – naseljima, selima, školama, sveučilištima – o pridonošenju napretku civilizacije kroz primjenu Bahá’u’lláhovih učenja. Sukladno s rastom broja sudionika u takvim razgovorima, razvijaju se potencijali za materijalnu i duhovnu preobrazbu pojedinca i zajednice.

Sustavno proučavanje Bahá’í Spisa

Svaki tečaj uključuje sistematično proučavanje Bahá’í Svetih spisa u grupi, koja se zove “krug za proučavanje”. To je mala grupa prijatelja koji se redovito sastaju po nekoliko sati kako bi proučavali materijale tečaja. Dobrodošli su svi stariji od 15 godina. Proučavanje materijala olakšava osoba koja je s njima već upoznata, tutor grupe. Svi članovi su aktivni sudionici te odgovorni za vlastiti napredak i učenje, dok tutor pomaže u stvaranju atmosfere koja ohrabruje pojedince da preuzmu odgovornost za obrazovni proces u koji su uključeni. Krug za proučavanje je mjesto koje vodi duhovnom i moralnom osnaživanju pojedinaca.

Aktivnosti izgradnje zajednice
Materijali tečaja sadrže dijelove iz Bahá’í Spisa vezane uz određene teme i djela službe. Sudionici zajedno razmišljaju o primjeni tih učenja u svom individualnom, ali i životu zajednice. Neka od pitanja koja istražuju su kako stvoriti okruženja u kojima se molitva i meditacija prepoznaju kao prirodan izričaj duše; kako osnažiti veze prijateljstva i uspostaviti smislene obrasce komunikacije među ljudima različitog podrijetla; kako odgoj djece učiniti sastavnim dijelom života zajednice; kako održati okruženje koje potiče mlade da ostvare svoje intelektualne i duhovne potencijale; kako u obitelji stvoriti dinamiku koja će rezultirati duhovnim i materijalnim blagostanjem… Uz potporu materijala koji proučavaju, te uz potporu jedni drugih, sudionici provode različita djela službe zajednici. Pojedinci uviđaju da u svojim rukama imaju moć promijeniti svijet oko sebe. A kako sve više i više pojedinaca postaje predano viziji pojedinačne i zajedničke preobrazbe, tako raste i kapacitet zajednice za ostvaranje obrasca života koji u svom središtu ima službu i bogoštovlje.