Pobožni život

IMG_3789“Hvaljen bio Bog, tvoje je srce zauzeto spominjanjem Boga, tvoja je duša razveseljena radosnim vijestima od Boga i ti si obuzet molitvom. Molitveni stav najbolje je od svih stanja…”

— ‘Abdu’l-Bahá

Služba i bogoslužje u srcu su obrasca života zajednice kakav bahá’í diljem svijeta pokušavaju ostvariti. To su dva zasebna, ali nerazdvojna elementa koji daju poticaj životu zajednice. ‘Abdu’l-Bahá piše da, “Uspjeh i blagostanje zavise o službi i štovanju Boga.

Molitva je sastavni dio Bahá’í života, bilo na razini pojedinca, zajednice ili institucija. Bahá’í okreću svoja srca u molitvi ka Bogu u više navrata tijekom dana — tražeći Njegovu pomoć, zaklinjući Ga u ime voljenih, nudeći hvalu i zahvalnost, i tražeći božanske potvrde i vodstvo. Uz to, sastanci savjetovanja i razna okupljanja gdje prijatelji zajedno rade na ostvarivanju različitih projekata uobičajeno započinju i završavaju molitvama.

Bahá’í također održavaju okupljanja na kojima se prijatelji, bez obzira na vjeru, povezuju zajedno u molitvi, nerijetko u svojim domovima. Molitveni sastanci poput tih služe da probude duhovnu osjetljivost unutar sudionika, te u skladu sa djelima službe koje izvršavaju, dovedu do obrasca života zajednice u koju je udahnut duh pobožnosti i koja je usredotočena na postignuće duhovnog i materijalnog blagostanja.

Danas u Hrvatskoj djeluje nekoliko molitvenih sastanaka otvorenih svima koji žele sudjelovati. Ukoliko želite posjetiti jedan od njih, kontaktirajte nas putem obrasca kako biste dobili više informacija.


devotional-life-overview-feature-img-2“Gradite kuće bogoštovlja po svim zemljama u ime Onoga Koji je Gospod svih religija… Zatim, ozareni i radosni, proslavljajte unutar njih hvalu vašem Gospodu, Najmilosrdnijemu.”

— Bahá’u’lláh

Integracija pobožnosti i službe pronalazi svoj izražaj u instituciji Mashriqu’l-Adhkára. Građevina čiji arapski naziv znači “Mjesto svitanja za veličanje Boga”, sastoji se od središnje zgrade koja predstavlja mjesto štovanja na određenom geografskom području, i posjeda koji su posvećeni pružanju obrazovanja, zdravstvene njege i ostalih usluga koje se brinu za socijalni i ekonomski razvoj zajednice. Iako danas postoji samo nekoliko Mashriqu’l-Adhkára u svijetu, sjeme za njihovo neminovno uspostavljanje posijano je u sve veći broj zajednica, te će u budućnosti svako mjesto imati koristi od takve građevine.