Bahá’í ljetna škola usredotočena na osobu ‘Abdu’l-Baháa

U pripremama za događaje koji će obilježiti stogodišnjicu uzašašća ‘Abdu’l-Baháa, tema godišnje Bahá’í ljetne škole ove godine bila je „’Abdu’l-Bahá: promišljanje o primjeru Njegova života i snage Pogodbe”.

Ljetna škola održala se u kampu Starine u Tribunju, na Jadranskoj obali, od 27. kolovoza do 1. rujna 2021. i na njoj je sudjelovalo 38 ljudi svih uzrasta. Osim što je omogućila svima planiranje i provođenje izlaganja te učenje o sveopćem sudjelovanju i izgradnji zajednice, glavni cilj škole bio je pojačati sposobnost sudionika da prenose drugima položaj ‘Abdu’l-Baháa i važnost stogodišnjice Njegova uzašašća, te da nasljeduju njegov primjer.

Sudionici Hrvatske ljetne škole 2021. u Tribunju

Program je uključivao izlaganja o tri položaja ‘Abdu’l-Baháa, kao Središta Pogodbe, Savršenog uzora i Tumača Riječi Božje, izlaganja o Njegovom načinu poučavanja, večernja izlaganja o pripovijedanju priča i filmovi, obiteljska savjetovanja o planiranju programa bilo za Dan Pogodbe ili za Uzašašće ‘Abdu’l-Baháa, te predstavljanje tih programa.

mladi predstavljaju poster o položaju ‘Abdu’l-Baháa

Sudionici su bili grupirani u „kampovske obitelji” izmiješanih svih dobi i oni su učili izvršavati aktivnosti službe u jedinstvu, radosno i skladno, sjećajući se služenja ‘Abdu’l-Baháa i ozračja ljubavi koje bi On stvarao u svim okolnostima.

Nije bilo posebnog programa za djecu i mlade, oni su sudjelovali u svim glavnim izlaganjima, koji put raspoređeni s drugima u manje grupe, koji put u vlastitim grupama.

Uživali su sudjelujući u izlaganjima i osjećali se osnaženima da analiziraju govore ‘Abdu’l-Baháa i da sa samopouzdanjem govore nekom aspektu života ‘Abdu’l-Baháa. Jedan mladi član je izjavio: „Ovo je fantastično! Radimo isto što i odrasli, i radimo to dobro! Oni obično misle da mi ne znamo misliti pa nam daju razvodnjene materijale!”

Mlađi mladi i mladi analiziraju govor ‘Abdu’l-Baháa
Mlađi mladi i djeca rade na posteru koji prikazuje Administrativni poredak kao „rezervoar” koji štite Pogodba i kanali koji održavaju vodu čistom

Svaka obitelj pripremila je uzorak programa koji će moći upotrebljavati u svojim zajednicama ili za obilježavanje Uzašašća ‘Abdu’l-Baháa ili za Dan Pogodbe.

Jedna od kampovskih obitelji predstavlja program koji je pripremila za Uzašašće ‘Abdu’l-Baháa