Prvi dan konferencije „Poboljšanje svijeta” uspješno završen!

Konferenciju su toplom dobrodošlicom svim sudionicima otvorili predstavnici Nacionalnog duhovnog vijeća baha’ija Hrvatske, upravnog tijela Bahá’í zajednice Hrvatske te čitanjem poruke Nacionalnog vijeća upućenog sudionicima konferencije.

U svojoj poruci, Vijeće je izrazilo radost pozdravljajući prijatelje iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Slovenije.

„Naša je najdublja želja i nada da će razmatranja u kojima ćemo sudjelovati na ovoj konferenciji omogućiti da još više cijenimo to što smo svi dio rastuće zajednice kojoj je glavni cilj duhovna i materijalna preobrazba društva i to što smo povezani vezama ljubavi s braćom i sestrama u globalnom pothvatu, te da će to nadahnuti sve nas da se potpunije posvetimo oslobađanju moći za izgradnju društva svojstvenih Bahá’u’lláhovim učenjima.”

Nacionalno duhovno vijeće bahá’íja Hrvatske

G. Mehdi Rezvan, predstavnik Kontinentalnog odbora savjetnika za Europu zatim se obratio sudionicima, skrećući im pozornost na to koliko je važno imati nadu i davati nadu drugima tijekom ovog teškog razdoblja kroz koji čovječanstvo prolazi.

Citirajući riječi Bahá’u’lláha, Poboljšanje svijeta može se postići kroz čista i ugodna djela, kroz hvalevrijedno i dolično ponašanje– objasnio je da to znači da svatko može doprinositi ovom golemom pothvatu. Nitko nije isključen iz toga; svi su dobrodošli.

Takav globalni kolektivni napor, izjavio je, zahtijeva Središte kojem se svi mogu obratiti, Središte koje ujedinjuje, Središte koje vodi, Središte koje usklađuje i koordinira ovaj kolektivni napor u jednu veliku koherentnu snagu za društvenu transformaciju. Cijelo čovječanstvo, naglasio je, blagoslovljeno je što ima takvo Središte u instituciji Univerzalne kuće pravde.


Glavna tema dana bila je Bahá’u’lláhova vizija za čovječanstvo.”

Sudionici su se podijelili u male grupe, po skupinama za svaku zemlju. Pročitali su i analizirali nekoliko inspirativnih odlomaka o svrsi stvaranja, izgradnji vitalnih zajednica koje pridonose duhovnom i materijalnom napretku te što znači biti istinski protagonist osobne i društvene transformacije koja se traži.

Zajedno, kroz različite kreativne aktivnosti i rasprave, istraživali su implikacije ove teme na njihovu lokalnu stvarnost, odgovarajući na pitanja o karakteristikama i težnjama lokalnog stanovništva, njegovim snagama i izazovima, koji aspekti učenja Bahá’u’lláha rezoniraju s tim težnjama, kako svatko može sudjelovati u “poboljšanju društva”, kako suradnja, uzajamna pomoć i savjetovanje mogu doprinijeti odlukama i akcijama koje će omogućiti duhovni i materijalni napredak.

Djeca i mlađa mladež su se bavili vlastitim aktivnostima, razmišljajući o sličnim temama…

… i svi su uživali u trenucima zajedničkog druženja i dijeljenja obroka.

Na plenarnoj sjednici sudionici su zajedno pogledali film “Kratak pogled na stotinu godina truda” koji je istraživao napredak ostvaren u posljednjih 100 godina u smjeru ovoga globalnog procesa društvene transformacije, te su u malim grupama promišljali o vlastitom osjećaju napretka.

Dan je završio lijepim umjetničkim programom u kojem su sudjelovali brojni mladi.