Otkrivenje

Ruka ispred sunca

Bog, stvoritelj univerzuma, je sveznajući, ljubeći i svemilostivi. Kao što fizičko sunce obasjava cijeli svijet, tako -božje svjetlo sjaji na cijelo Stvaranje. Nemoguće je za bilo koji smrtni um da uistinu razumije stvarnost boga. Koliko god širok i maštovit bio naš koncept Boga, uvijek će biti ograničen granicama našeg uma.

Kroz povijest, Bog je slao Glasnike znane kao Manifestacije – među njima Abraham, Krišna, Zaratustra, Mojsije, Buda, Isus Krist, Muhamed, i u novije vrijeme, Báb i Bahá’u’lláh – da njeguju duhovne, intelektualne i moralne sposobnosti čovječanstva. Izvanredan napredak se događa u svijetu po dolasku Božje Manifestacije. Dohvaćajući korijenje ljudske motivacije, Njegova učenja bude u cijelim populacijama sposobnosti da doprinesu napretku civilizacije do mjere koja nije bila moguća nikada prije.

Danas se nalazimo na pragu sazrijevanja ljudske rase. Prolazeći kroz različite stadije, kolektivno smo prešli djetinjstvo. Diljem svijeta ljudsko društvo se preoblikuje i krajnji smjer je jasan: svjedočimo organizaciji ljudskog društva u ništa manje nego planetarnu civilizaciju.

“Pogledaj čudesne dokaze djela ruku Božjih, i promisli o njihovu dosegu i značaju.”

— Bahá’u’lláh