Priroda

“Reci: Priroda je u svojoj biti utjelovljenje Mojega Imena, Uobličitelja, Stvoritelja.”  – Bahá’u’lláh

Priroda

Božji pridjevci otkrivaju se u svakoj stvorenoj stvari. Priroda je”, Bahá’u’lláh piše, “Volja Božja i njezin izraz u prolaznom svijetu i širom njega.” Ona je utjelovljenje Božjeg imena “Stvoritelj”.

Materijalni resursi će uvijek biti potrebni za održavanje civilizacije. ‘Abdu’l-Bahá je primijetio da će čovječanstvo stalno izvlačiti iz laboratorija prirode nove i predivne stvari. Dok učimo kako najbolje iskoristiti zemljine sirovine kako bi unaprijedili civilizaciju, moramo biti svjesni naših stavova prema izvorima naše prehrane i bogatstva.

Vidjeti odraz Božjih atributa u prirodi i njihovo razumijevanje kao izraza Njegove volje potiče u nama duboko poštovanje prema prirodnom svijetu. To se ne smije smatrati pozivom na obožavanje prirode. Čovječanstvo ima sposobnost odvojiti se od svijeta prirode; jer sve dok je čovjek zarobljenik prirode, on je divlja životinja, jer borba za opstanak jedna je od potreba svijeta prirode.” Ipak, prirodni svijet je božansko blago za koje su svi članovi ljudske obitelji – kao upravitelji golemih resursa planeta – odgovorni.

“Potreban nam je preokret u mišljenju, preoblikovanje svih naših zamisli i novo usmjerenje naših aktivnosti. Unutarnji život čovjeka kao i njegova vanjska okolina moraju se preobraziti ako želimo osigurati spas čovječanstva.”

— iz pisma napisanog u ime Shoghija Effendija