Bahá’í spisi i tekstovi

Bahá'í spisi

Na ovoj stranici možete pronaći popis izbora Spisa Središnjih Ličnosti Bahá’í vjere koji su prevedeni na hrvatski jezik. Knjige možete naručiti putem kontakt obrasca, a uskoro će ih biti moguće preuzeti u elektroničkom obliku.

BAHÁ’U’LLÁH
Ulomci iz Spisa Bahá’u’lláha 

Skrivene Riječi

Kitáb-i-Íqán - Knjiga osvjedočenja

BÁB
Izbor iz Bábovih Spisa (nerevidirani prijevod)

‘ABDU’L-BAHÁ
Pariški govori
Odgovori na neka pitanja

OSTALA PREVEDENA DJELA
Izbor iz Bahá’í molitava
J. E. Esslemont: "Bahá’u’lláh i nova era"

IZJAVE UNIVERZALNE KUĆE PRAVDE
Obećanje svjetskog mira
Poruka upućena svjetskim vjerskim vođama

Bahá’í referentna biblioteka

Za potpuni izvor materijala, posjetite web stranice Bahá’í referentne biblioteke na engleskom jeziku. Bahá’í biblioteka (Bahá’í Reference Library) jedini je mjerodavan mrežni izvor Bahá’í spisa. Ona sadržava odabrana djela Bahá’u’lláha, Bába, ‘Abdu’l-Baháa, Shoghi Effendija, Univerzalne kuće Pravde, kao i ostale Bahá’í tekstove.