IV. Ovo je Dan u kojem su najodličniji darovi Božji izliveni…

1 Ovo je Dan u kojem su najodličniji darovi Božji izliveni na ljude, Dan u kojem je Njegova najmoćnija milost ispunila sva stvorenja. Svim je narodima svijeta naloženo da izmire svoja neslaganja i da u savršenom jedinstvu i miru prebivaju u sjeni Stabla Njegove skrbi i ljubazne blagosti. Neka se čvrsto prihvate svega što će, na ovaj Dan, dovesti do uzvišenja njihova položaja i promicanja njihovih najboljih interesa. Sretni su oni kojih se sje tilo Sveslavljeno Pero ,a blagoslovljeni su oni čija Smo imena, zahvaljujući Našem nespoznatljivom nalogu, radije prikrili. This is the Day in which God’s most excellent favors have been poured out upon men, the Day in which His most mighty grace hath been infused into all created things. It is incumbent upon all the peoples of the world to reconcile their differences, and, with perfect unity and peace, abide beneath the shadow of the Tree of His care and loving-kindness. It behooveth them to cleave to whatsoever will, in this Day, be conducive to the exaltation of their stations, and to the promotion of their best interests. Happy are those whom the all-glorious Pen was moved to remember, and blessed are those men whose names, by virtue of Our inscrutable decree, We have preferred to conceal.
2 Usrdno molite jednoga pravoga Boga za dopuštenje da se svim ljudima milostivo pomogne da ispune ono što je prihvatljivo u Našim očima. Uskoro će sadašnji poredak biti smotan, a novi rasprostrt umjesto njega. Zaista, Gospod tvoj istinu govori, i Znalac je stvari neviđenih. Beseech ye the one true God to grant that all men may be graciously assisted to fulfill that which is acceptable in Our sight. Soon will the present-day order be rolled up, and a new one spread out in its stead. Verily, thy Lord speaketh the truth, and is the Knower of things unseen.