VIII. Pravičnosti Mi Božje! Ovo su dani u kojima je Bog iskušao srca…

1 Pravičnosti Mi Božje! Ovo su dani u kojima je Bog iskušao srca čitave družbe Svojih Glasnika i Proroka, a iznad njih one koji stoje kao straža nad Njegovim svetim i nepovredivim Svetištem, žitelje nebeskoga Paviljona i stanovnike Hrama Slave. Kako je, dakle, teška kušnja kojoj će morati biti podvrgnuti oni koji Bogu pridružuju suparnika! By the righteousness of God! These are the days in which God hath proved the hearts of the entire company of His Messengers and Prophets, and beyond them those that stand guard over His sacred and inviolable Sanctuary, the inmates of the celestial Pavilion and dwellers of the Tabernacle of Glory. How severe, therefore, the test to which they who join partners with God must needs be subjected!