IX. Husayne! Razmisli o oduševljenju s kojim su određeni ljudi…

1 Husayne! Razmisli o oduševljenju s kojim su određeni ljudi i narodi iščekivali povratak Imáma Husayna, čiji su dolazak, nakon pojavljivanja Qá’ima, u prošlim danima prorekli izabranici Boga, slavljen bio On. Ti su sveti ljudi najavili, štoviše, da će se, kad Se objavi Onaj Koji je Izvor mnogostruke milosti Božje, svi Proroci i Glasnici, uključujući i Qá’ima, okupiti u sjeni svetog Stijega koji će Obećani podići. Taj je trenutak sada došao. Svijet je obasjan blistavim sjajem Njegova lika. Pa ipak, pogledajte koliko su daleko ljudi odlutali od Njegova puta! Nitko nije povjerovao u Njega osim onih koji su, kroz moć Gospoda Iména razbili idole svojih jalovih maštanja i pokvarenih želja i ušli u grad osvjedočenja. Na ovaj je Dan i u Ime Njega Samoopstojnoga slomljen pečat na biranom Vinu Njegova Otkrivenja. Milost iz njega izlijeva se na ljude. Napuni svoju čašu i ispij, u Ime Njega, Presvetoga, Svehvaljenoga. O Ḥusayn! Consider the eagerness with which certain peoples and nations have anticipated the return of Imám Ḥusayn, whose coming, after the appearance of the Qá’im, hath been prophesied, in days past, by the chosen ones of God, exalted be His glory. These holy ones have, moreover, announced that when He Who is the Dayspring of the manifold grace of God manifesteth Himself, all the Prophets and Messengers, including the Qá’im, will gather together beneath the shadow of the sacred Standard which the Promised One will raise. That hour is now come. The world is illumined with the effulgent glory of His countenance. And yet, behold how far its peoples have strayed from His path! None have believed in Him except them who, through the power of the Lord of Names, have shattered the idols of their vain imaginings and corrupt desires and entered the city of certitude. The seal of the choice Wine of His Revelation hath, in this Day and in His Name, the Self-Sufficing, been broken. Its grace is being poured out upon men. Fill thy cup, and drink in, in His Name, the Most Holy, the All-Praised.