XVI. Reci: O, ljudi! Ovo je Dan bez premca. Bez premca, isto tako…

1 Reci: O, ljudi! Ovo je Dan bez premca. Bez premca, isto tako, mora biti jezik koji slavi hvalu žudnje svih naroda, i bez premca djelo koje nastoji biti prihvatljivo u Njegovim očima. Čitava ljudska vrsta čeznula je za ovim Danom, ne bi li on, možda, ispunio ono što uistinu dolikuje njegovu položaju, i dostojno je njegove sudbine. Blagoslovljen je čovjek kojega stvari svijeta nisu uspjele odvratiti od prepoznavanja Onoga Koji je Gospodar svega. Say: O men! This is a matchless Day. Matchless must, likewise, be the tongue that celebrateth the praise of the Desire of all nations, and matchless the deed that aspireth to be acceptable in His sight. The whole human race hath longed for this Day, that perchance it may fulfill that which well beseemeth its station, and is worthy of its destiny. Blessed is the man whom the affairs of the world have failed to deter from recognizing Him Who is the Lord of all things.
2 Toliko je oslijepilo srce ljudsko da niti uništenje grada, niti razaranje planine do prašine, čak ni pucanje zemlje ne mogu otresti njegovu obamrlost. Nagovještaji izrečeni u Spisima razmotani su, i znakovi zabilježeni u njima objavljeni su, a proročki zov neprekidno je odašiljan. A ipak svi, osim onih koje je Bog ljubazno vodio, obnevidjeli su u opijenosti svojega nemara! So blind hath become the human heart that neither the disruption of the city, nor the reduction of the mountain in dust, nor even the cleaving of the earth, can shake off its torpor. The allusions made in the Scriptures have been unfolded, and the signs recorded therein have been revealed, and the prophetic cry is continually being raised. And yet all, except such as God was pleased to guide, are bewildered in the drunkenness of their heedlessness!
3 Osvjedoči se kako svijet svakoga dana pogađa nova nesreća. Njegova se patnja neprekidno produbljuje. Od trenutka kad je Suriy-i-Ra’ís (Ploča upućena Ra’ísu) bila objavljena pa do danas, niti se svijet smirio, niti su srca ljudi uspokojena. Jednom su ga prigodom uznemirile razmirice i sukobi, drugom prigodom grčio se u ratovima, i pao žrtvom trajnih boleština. Njegova se bolest približava stupnju posvemašnjega beznađa, jer je pravi Liječnik spriječen pružiti lijek, dok je nevještim vidarima u naklonosti dana puna sloboda djelovanja…. Prah pobune zakrio je srca ljudi, i zaslijepio njihove oči. Uskoro će uvidjeti posljedice onoga što su njihove ruke počinile na Dan Božji. Tako vas upozorava Onaj Koji je Sveznajući, po nalogu Jednoga Koji je Najmoćniji, Svemogući. Witness how the world is being afflicted with a fresh calamity every day. Its tribulation is continually deepening. From the moment the Súriy-i-Ra’ís (Tablet to Ra’ís) was revealed until the present day, neither hath the world been tranquillized, nor have the hearts of its peoples been at rest. At one time it hath been agitated by contentions and disputes, at another it hath been convulsed by wars, and fallen a victim to inveterate diseases. Its sickness is approaching the stage of utter hopelessness, inasmuch as the true Physician is debarred from administering the remedy, whilst unskilled practitioners are regarded with favor, and are accorded full freedom to act.… The dust of sedition hath clouded the hearts of men, and blinded their eyes. Erelong, they will perceive the consequences of what their hands have wrought in the Day of God. Thus warneth you He Who is the All-Informed, as bidden by One Who is the Most Powerful, the Almighty.