XX. Znaj sigurno da Neviđeni ne može ni na koji način utjeloviti…

1 Znaj sigurno da Neviđeni ne može ni na koji način utjeloviti Svoju Bit i otkriti je ljudima. On jest, i uvijek je bio beskrajno uzvišen iznad svega što se može bilo izreći ili opaziti. Iz Njegova svetišta slave Njegov glas vječno proglašava: “Uistinu, Ja sam Bog; nema drugog Boga osim Mene, Sveznajućega, Premudroga. Ja sam Se objavio ljudima, i poslao dolje Onoga Koji je Osvit znakova Mojega Otkrivenja. Kroz Njega naveo sam sva stvorenja da posvjedoče kako nema drugog Boga osim Njega, Neusporedivoga, Znalca, Premudroga.” Onaj Koji je vječno skriven od očiju ljudi nikada ne može biti spoznat osim kroz Njegova Objavitelja, a Njegov Objavitelj ne može proizvesti veći dokaz istine Svojega poslanja nego što je dokaz Njegove vlastite Osobe. Know thou of a certainty that the Unseen can in no wise incarnate His Essence and reveal it unto men. He is, and hath ever been, immensely exalted beyond all that can either be recounted or perceived. From His retreat of glory His voice is ever proclaiming: “Verily, I am God; there is none other God besides Me, the All-Knowing, the All-Wise. I have manifested Myself unto men, and have sent down Him Who is the Dayspring of the signs of My Revelation. Through Him I have caused all creation to testify that there is none other God except Him, the Incomparable, the All-Informed, the All-Wise.” He Who is everlastingly hidden from the eyes of men can never be known except through His Manifestation, and His Manifestation can adduce no greater proof of the truth of His Mission than the proof of His own Person.