XXIV. Čuvajte se, vi koji vjerujete u Jedinstvo Božje, iskušenja da…

1 Čuvajte se, vi koji vjerujete u Jedinstvo Božje, iskušenja da izdvajate bilo kojega između Objavitelja Njegove Stvari, ili da različito prosuđujete znakove koji su pratili i objavili njihovo Otkrivenje. To je zaista istinsko značenje Jedinstva Božjega, ako ste vi od onih koji razabiru i vjeruju u ovu istinu. Budite, štoviše, sigurni, da djela i čini svake pojedine od tih Božjih Objava, dapače, što god im pripada, i što bi god mogli u budućnosti objaviti, sve je to Bog naložio, i odrazi su to Njegove Volje i Namjere. Tko, dakle, i najmanju razliku čini među njima, njihovim riječima, njihovim porukama i načinu, doista je odbacio vjeru u Boga, porekao Njegove znakove, i izdao Stvar Glasnika Njegovih. Beware, O believers in the Unity of God, lest ye be tempted to make any distinction between any of the Manifestations of His Cause, or to discriminate against the signs that have accompanied and proclaimed their Revelation. This indeed is the true meaning of Divine Unity, if ye be of them that apprehend and believe this truth. Be ye assured, moreover, that the works and acts of each and every one of these Manifestations of God, nay whatever pertaineth unto them, and whatsoever they may manifest in the future, are all ordained by God, and are a reflection of His Will and Purpose. Whoso maketh the slightest possible difference between their persons, their words, their messages, their acts and manners, hath indeed disbelieved in God, hath repudiated His signs, and betrayed the Cause of His Messengers.