XXXII. Ono što si čuo o Abrahamu, Prijatelju Svemilostivoga…

1 Ono što si čuo o Abrahamu, Prijatelju Svemilostivoga, istina je, i o tome nema nikakve sumnje. Glas Božji zapovjedio Mu je da kao žrtvu prinese Ishmaela, zato da bi ljudima bila pokazana Njegova ustrajnost u Vjeri Božjoj te Njegova odvojenost od svega osim od Njega. Nadalje, nakana Božja bila je žrtvovati ga za iskupljenje grijeha i opačina svih ljudi na zemlji. Tu je istu počast, da Mu bude dodijeljena, Isus, sin Marijin, zaiskao od jedinoga pravoga Boga, uzvišeno bilo Njegovo ime i slava. Zbog istog je razloga Muhamed, Apostol Božji ponudio kao žrtvu Husayna. That which thou hast heard concerning Abraham, the Friend of the All-Merciful, is the truth, and no doubt is there about it. The Voice of God commanded Him to offer up Ishmael as a sacrifice, so that His steadfastness in the Faith of God and His detachment from all else but Him may be demonstrated unto men. The purpose of God, moreover, was to sacrifice him as a ransom for the sins and iniquities of all the peoples of the earth. This same honor, Jesus, the Son of Mary, besought the one true God, exalted be His name and glory, to confer upon Him. For the same reason was Ḥusayn offered up as a sacrifice by Muḥammad, the Apostle of God.
2 Nijedan čovjek ne može ikada ustvrditi da je razumio narav skrivene i mnogostruke milosti Božje; nitko ne može dokučiti Njegovo sveobuhvatno milosrđe. Ljudska izopačenost i prekršaji toliko su veliki, a patnje koje su snašle Proroke Božje i njihove izabranike toliko su teške da čovječanstvo zaslužuje mučenje i propast. Međutim, Božja skrivena providnost koja najviše ljubi, vidljivim ga je i nevidljivim načinima zaštićivala i nastavlja ga štititi od kazne za njegovu zloću. Razmisli o ovome u svom srcu, da bi ti se istina mogla objaviti, i budi postojan na Njegovu putu. No man can ever claim to have comprehended the nature of the hidden and manifold grace of God; none can fathom His all-embracing mercy. Such hath been the perversity of men and their transgressions, so grievous have been the trials that have afflicted the Prophets of God and their chosen ones, that all mankind deserveth to be tormented and to perish. God’s hidden and most loving providence, however, hath, through both visible and invisible agencies, protected and will continue to protect it from the penalty of its wickedness. Ponder this in thine heart, that the truth may be revealed unto thee, and be thou steadfast in His path.