XXXVI. Znaj da su sva stvorenja gorko zaplakala kad je…

1 Znaj da su sva stvorenja gorko zaplakala kad je Sin Čovjeka dah Svoj prepustio Bogu. Međutim, Njegovom je žrtvom ulivena svježa sposobnost u sva stvorenja. Dokazi toga, kao što je posvjedočeno u svim narodima na zemlji, sad su objelodanjeni pred tobom. Najdublja mudrost koju su mudri izrekli, najskrovitije znanje koje je ikoji um otkrio, umjetnosti koje su proizvele najvještije ruke, utjecaj koji su izvršili najmoćniji od vladara, samo su objave pospješujuće snage koju je oslobodio Njegov nadspoznajni, Njegov sveprožimljući i blistavi Duh. Know thou that when the Son of Man yielded up His breath to God, the whole creation wept with a great weeping. By sacrificing Himself, however, a fresh capacity was infused into all created things. Its evidences, as witnessed in all the peoples of the earth, are now manifest before thee. The deepest wisdom which the sages have uttered, the profoundest learning which any mind hath unfolded, the arts which the ablest hands have produced, the influence exerted by the most potent of rulers, are but manifestations of the quickening power released by His transcendent, His all-pervasive, and resplendent Spirit.
2 Mi svjedočimo da je On, kad je došao na svijet, izlio sjaj Svoje slave na sva stvorenja. Kroz Njega se gubavac oporavio od gube izopačenosti i neznanja. Kroz Njega bijahu iscijeljeni bludni i zalutali. Kroz Njegovu moć, rođenu od Boga Svemogućega, oči slijepih bile su otvorene i duša griješnika očišćena. We testify that when He came into the world, He shed the splendor of His glory upon all created things. Through Him the leper recovered from the leprosy of perversity and ignorance. Through Him, the unchaste and wayward were healed. Through His power, born of Almighty God, the eyes of the blind were opened, and the soul of the sinner sanctified.
3 Guba se može protumačiti kao koprena koja sprečava čovjeka da prizna Gospoda, Boga svoga. Tko tako dopusti da bude odvojen od Njega, uistinu je gubavac koji neće biti spomenut u Kraljevstvu Boga, Moćnoga, Sveslavljenoga. Mi svjedočimo da je kroz moć Riječi Božje svaki gubavac bio očišćen, svaka bolest bila je izliječena, svaka ljudska slabost uklonjena. On je Onaj koji je očistio svijet. Blagoslovljen je čovjek koji se, lica blistava od svjetlosti, okrenuo k Njemu. Leprosy may be interpreted as any veil that interveneth between man and the recognition of the Lord, his God. Whoso alloweth himself to be shut out from Him is indeed a leper, who shall not be remembered in the Kingdom of God, the Mighty, the All-Praised. We bear witness that through the power of the Word of God every leper was cleansed, every sickness was healed, every human infirmity was banished. He it is Who purified the world. Blessed is the man who, with a face beaming with light, hath turned towards Him.