XXXVII. Blagoslovljen je čovjek koji je priznao svoju vjeru…

1 Blagoslovljen je čovjek koji je priznao svoju vjeru u Boga i Njegove znakove, i koji priznaje da “On neće biti pitan o Svojim djelima.” Takvo je priznanje Bog učinio uresom svakog vjerovanja, i njegovim istinskim temeljem. Na to se mora oslanjati prihvaćanje svakoga dobrog djela. Uprite vaše oči u to, da vas šapat buntovnih ne bi naveo da se okliznete. Blessed is the man that hath acknowledged his belief in God and in His signs, and recognized that “He shall not be asked of His doings.” Such a recognition hath been made by God the ornament of every belief, and its very foundation. Upon it must depend the acceptance of every goodly deed. Fasten your eyes upon it, that haply the whisperings of the rebellious may not cause you to slip.
2 Kad bi On proglasio zakonitom stvar koja je od pamtivijeka bila zabranjena, a zabranio ono što je uvijek bilo smatrano zakonitim, nikomu nije dano pravo sumnjati u Njegov autoritet. Onoga, dakle, koji, pa makar i kraće od trenutka, oklijeva, valja smatrati prekršiteljem. Were He to decree as lawful the thing which from time immemorial had been forbidden, and forbid that which had, at all times, been regarded as lawful, to none is given the right to question His authority. Whoso will hesitate, though it be for less than a moment, should be regarded as a transgressor.
3 Onoga koji nije prepoznao tu uzvišenu i temeljnu istinu, i nije uspio doseći taj najviši položaj, vjetrovi sumnje će uznemiravati a riječi nevjernika zbunjivat će mu dušu. Onaj koji je priznao to načelo bit će obdaren najsavršenijom postojanošću. Svaka čast tom sveslavljenom položaju, spomen koje resi svaku uzvišenu Ploču. Takvo je učenje koje vam Bog daruje, učenje koje će vas osloboditi od svakovrsne sumnje i zbunjenosti, i omogućiti vam da dosegnete spas u ovom svijetu i u sljedećemu. On je, uistinu, Oprostitelj, Najdarežljiviji. Whoso hath not recognized this sublime and fundamental verity, and hath failed to attain this most exalted station, the winds of doubt will agitate him, and the sayings of the infidels will distract his soul. He that hath acknowledged this principle will be endowed with the most perfect constancy. All honor to this all-glorious station, the remembrance of which adorneth every exalted Tablet. Such is the teaching which God bestoweth on you, a teaching that will deliver you from all manner of doubt and perplexity, and enable you to attain unto salvation in both this world and in the next. He, verily, is the Ever-Forgiving, the Most Bountiful.