XXXIX. Slava Tebi, o, Gospode Bože Moj, zbog čudesnih…

1 Slava Tebi, o, Gospode Bože Moj, zbog čudesnih otkrivenja Tvojega nespoznatljivoga naloga i višestrukih patnji i kušnji koje Si namijenio za Mene. Jednom prigodom predao Si Me u ruke Nimrodove; drugom prigodom dopustio Si faraonovu štapu da Me progoni. Ti jedini možeš izbrojati, kroz Tvoje sveobuhvatno znanje i djelovanje Tvoje Volje, neizmjerne patnje koje Sam pretrpio od njihovih ruku. Opet Si Me bacio u tamničku ćeliju bezbožnih, ni zbog čega osim što sam bio potaknut šapnuti u uho omiljenih stanovnika Tvojega Kraljevstva nagovještaj vizije kojom Si Me Ti, kroz Tvoje znanje, nadahnuo, i otkrio Mi njezino značenje snagom Tvoje moći. I opet Si naložio da Mi mač nevjernika odrubi glavu. Opet Sam bio razapet na križ zato što Sam razotkrio skrivene dragulje Tvojega slavna jedinstva ljudskim očima, zato što sam im objavio čudesna znamenja Tvoje vrhovne i vječne moći. Kako gorko pomiženje Me snašlo, u sljedećem dobu, u ravnici Karbile! Kako usamljen Sam se osjećao među Tvojim ljudima! Na kakvo stanje nemoći Sam spao u toj zemlji! Nezadovoljan takvim nedoličnostima, Moji su Mi progonitelji odrubili glavu, i noseći visoko Moju glavu iz zemlje u zemlju paradirali su s njom pred očima mnoštvom koje nije vjerovalo, te je položili na sjedište izopačenika i bezvjeraca. U kasnijem dobu bio sam obješen, i Moje grudi bile su metom za strijele opake okrutnosti Mojih neprijatelja. Moje su udove prošarali meci, a Tijelo Mi je rastrgano. Napokon, pogledaj, kako su se, na ovaj Dan, Moji prijetvorni neprijatelji urotili protiv Mene, i neprekidno spletkare ne bi li ucijepili otrov mržnje i zloće u duše Tvojih slugu. Svom svojom snagom snuju ispuniti svoj naum… Teška je Moja patnja, o, Bože, Ljubljeni Moj, zahvaljujem Ti, i Moj duh je zahvalan za sve što Me snašlo na putu Tvojega zadovoljstva. Sretan sam zbog onoga što si Mi Ti odredio, i rado dočekujem, ma koliko nevoljne, patnje i tuge koje moram otrpjeti. Praise be to Thee, O Lord My God, for the wondrous revelations of Thy inscrutable decree and the manifold woes and trials Thou hast destined for myself. At one time Thou didst deliver me into the hands of Nimrod; at another Thou hast allowed Pharaoh’s rod to persecute me. Thou, alone, canst estimate, through Thine all-encompassing knowledge and the operation of Thy Will, the incalculable afflictions I have suffered at their hands. Again Thou didst cast me into the prison-cell of the ungodly, for no reason except that I was moved to whisper into the ears of the well-favored denizens of Thy Kingdom an intimation of the vision with which Thou hadst, through Thy knowledge, inspired me, and revealed to me its meaning through the potency of Thy might. And again Thou didst decree that I be beheaded by the sword of the infidel. Again I was crucified for having unveiled to men’s eyes the hidden gems of Thy glorious unity, for having revealed to them the wondrous signs of Thy sovereign and everlasting power. How bitter the humiliations heaped upon me, in a subsequent age, on the plain of Karbilá! How lonely did I feel amidst Thy people! To what a state of helplessness I was reduced in that land! Unsatisfied with such indignities, my persecutors decapitated me, and, carrying aloft my head from land to land paraded it before the gaze of the unbelieving multitude, and deposited it on the seats of the perverse and faithless. In a later age, I was suspended, and my breast was made a target to the darts of the malicious cruelty of my foes. My limbs were riddled with bullets, and my body was torn asunder. Finally, behold how, in this Day, my treacherous enemies have leagued themselves against me, and are continually plotting to instill the venom of hate and malice into the souls of Thy servants. With all their might they are scheming to accomplish their purpose.… Grievous as is my plight, O God, my Well-Beloved, I render thanks unto Thee, and my Spirit is grateful for whatsoever hath befallen me in the path of Thy good-pleasure. I am well pleased with that which Thou didst ordain for me, and welcome, however calamitous, the pains and sorrows I am made to suffer.