XLI. Bog Mi je svjedok, o, ljudi! Spavao sam na Svom ležaju…

1 Bog Mi je svjedok, o, ljudi! Spavao sam na Svom ležaju, kad – gle!, Lahor Božji koji je dahnuo povrh Mene probudio Me iz Moga sna. Njegov Duh životvorni oživio Me, i Moj je Jezik bio oslobođen da izrekne Njegov Zov. Ne optužujte Me da sam Se o Boga ogriješio. Pogledajte Me, ne vašim očima nego Mojim. Tako vas opominje Onaj Koji je Milostivi, Sveznajući. Mislite li, o, ljudi, da Ja držim u Svojoj ruci nadzor nad krajnjom Voljom i Nakanom Božjom? Daleko bilo od Mene polaganje prava na to. Tomu svjedočim pred Bogom, Svemogućim, Uzvišenim, Sveznajućim, Premudrim. Da je konačna sudbina vjere Božje bila u Mojim rukama, nikada ne bih prihvatio, čak niti na trenutak, objaviti Se vama, niti bih dopustio da jedna riječ sađe s Mojih usana. Tomu, uistinu, Bog Sam svjedoči. God is My witness, O people! I was asleep on My couch, when lo, the Breeze of God wafting over Me roused Me from My slumber. His quickening Spirit revived Me, and My tongue was unloosed to voice His Call. Accuse Me not of having transgressed against God. Behold Me, not with your eyes but with Mine. Thus admonisheth you He Who is the Gracious, the All-Knowing. Think ye, O people, that I hold within My grasp the control of God’s ultimate Will and Purpose? Far be it from Me to advance such claim. To this I testify before God, the Almighty, the Exalted, the All-Knowing, the All-Wise. Had the ultimate destiny of God’s Faith been in Mine hands, I would have never consented, even though for one moment, to manifest Myself unto you, nor would I have allowed one word to fall from My lips. Of this God Himself is, verily, a witness.