XLII. O, Sine Pravde! U noćno doba ljepota besmrtnoga Bića…

1 O, Sine Pravde! U noćno doba ljepota besmrtnoga Bića vrati se iz smaragdnih visina u Sadratu’l-Muntahá, i zaplaka takvim plačem da Družba u visini i žitelji kraljevstava višnjih tugovahu nad Njegovim jadom. Kad bi postavljeno pitanje: zašto kukanje i plač?, On odgovori: čekao sam, kako mi bi zapovijeđeno, pun iščekivanja, na brijegu odanosti, no, ne udahnuh mirisa vjernosti od onih koji žive na zemlji. Tada, pozvan da se vratim, pogledah, ali – jao!, neke golubice svetosti bijahu bolno iskušavane u kandžama zemaljskih pasa. Tada Djevica s nebesa pohita, nepokrivena i blistava, iz Svojega mističnog stana, i upita za njihova imena, i sva joj bijahu izrečena osim jednoga. I na nagovor bi izrečeno prvo slovo, na što stanovnici nebeskih odaja jurnuše iz svojih boravišta slave. A kad bi izgovoreno drugo slovo, oni padoše svi do jednoga u prašinu. U tom času začu se glas iz najdubljega svetišta: “Dovde i ne dalje.” Zaista, svjedoci smo onome što učiniše i što i dalje čine. O Son of Justice! In the night season the beauty of the immortal Being hath repaired from the emerald height of fidelity unto the Sadratu’l-Muntahá, and wept with such a weeping that the Concourse on high and the dwellers of the realms above wailed at His lamenting. Whereupon there was asked, Why the wailing and weeping? He made reply: As bidden I waited expectant upon the hill of faithfulness, yet inhaled not from them that dwell on earth the fragrance of fidelity. Then summoned to return I beheld, and lo! certain doves of holiness were sore tried within the claws of the dogs of earth. Thereupon the Maid of Heaven hastened forth unveiled and resplendent from Her mystic mansion, and asked of their names, and all were told but one. And when urged, the first letter thereof was uttered, whereupon the dwellers of the celestial chambers rushed forth out of their habitation of glory. And whilst the second letter was pronounced they fell down, one and all, upon the dust. At that moment a voice was heard from the inmost shrine: “Thus far and no farther.” Verily, We bear witness unto that which they have done, and now are doing.