XLIX. Znaj, zaista, da, kad god ovaj Mladić okrene Svoje oči…

1 Znaj, zaista, da, kad god ovaj Mladić okrene Svoje oči k Svom vlastitom biću, nalazi da je ono najbeznačajnije u cijelom stvaranju. Međutim, kad razmisli o sjajnim blijeskovima koje je dobio moć objaviti, – gle!, to biće se pred Njim preobrazilo u vrhovnu Silu koja prožima bit svih bića vidljivih i nevidljivih. Slava Onomu Koji je, kroz moć istine, poslao dolje Objavitelja Svojega vlastitoga Bića i povjerio Mu Svoju poruku za čitavo čovječanstvo. Know verily that whenever this Youth turneth His eyes towards His own self, he findeth it the most insignificant of all creation. When He contemplates, however, the bright effulgences He hath been empowered to manifest, lo, that self is transfigured before Him into a sovereign Potency permeating the essence of all things visible and invisible. Glory be to Him Who, through the power of truth, hath sent down the Manifestation of His own Self and entrusted Him with His message unto all mankind.