LVI. Neka te ništa ne ožalosti, o, zemljo Tá (Teheran), jer Bog je izabrao…

1 Neka te ništa ne ožalosti, o, zemljo Tá (Teheran), jer Bog je izabrao tebe da budeš izvorom radosti cijeloga čovječanstva. On će, bude li to Njegova Volja, blagosloviti tvoje prijestolje jednim koji će vladati pravedno, koji će okupiti stado Božje koje su vukovi rastjerali. Takav će vladar, s radošću i veseljem, okrenuti svoje lice k ljudima Bahá i pružiti im svoju naklonost. On je zaista u Božjim očima pribrojen draguljima među ljudima. Na njemu neka vječno bude Slava Božja, i slava svih koji stanuju u kraljevstvu Njegovoga Otkrivenja. Let nothing grieve thee, O Land of Ṭa (Ṭihrán), for God hath chosen thee to be the source of the joy of all mankind. He shall, if it be His Will, bless thy throne with one who will rule with justice, who will gather together the flock of God which the wolves have scattered. Such a ruler will, with joy and gladness, turn his face towards, and extend his favors unto, the people of Bahá. He indeed is accounted in the sight of God as a jewel among men. Upon him rest forever the glory of God, and the glory of all that dwell in the kingdom of His revelation.
2 Silnom se radošću raduj, jer Bog je tebe učinio “Osvitom Svojega Svjetla”, budući da je u tebi rođen Objavitelj Njegove Slave. Veseli se zbog ovoga imena koje ti je dodijeljeno – ime kroz koje je Danica milosti izlila svoj sjaj, kojim su i nebo i zemlja bili osvijetljeni. Rejoice with great joy, for God hath made thee “the Dayspring of His light,” inasmuch as within thee was born the Manifestation of His Glory. Be thou glad for this name that hath been conferred upon thee—a name through which the Daystar of grace hath shed its splendor, through which both earth and heaven have been illumined.
3 Uskoro će se stanje stvari u tebi promijeniti, i uzde moći past će u ruke naroda. Uistinu, tvoj Gospod je Sveznajući. Njegova vlast obgrljuje sve stvari. Bodi uvjerena u milostivu naklonost tvoga Gospoda. Oko Njegove ljubazne dobrote vječno će biti okrenuto k tebi. Bliži se dan kad će tvoj nemir biti preobražen u mir i tihi spokoj. Tako je bilo naloženo u čudesnoj Knjizi. Erelong will the state of affairs within thee be changed, and the reins of power fall into the hands of the people. Verily, thy Lord is the All-Knowing. His authority embraceth all things. Rest thou assured in the gracious favor of thy Lord. The eye of His loving-kindness shall everlastingly be directed towards thee. The day is approaching when thy agitation will have been transmuted into peace and quiet calm. Thus hath it been decreed in the wondrous Book.