LXIX. Pozovi u sjećanje držanje Ashrafove majke, čiji je sin…

1 Pozovi u sjećanje držanje Ashrafove majke, čiji je sin položio svoj život u Zemlji Zá (Zanján). On je, jamačno, na sjedištu istine, u nazočnosti Jednoga Koji je Najmoćniji, Svemogući. Call thou to mind the behavior of Ashraf’s mother, whose son laid down his life in the Land of Zá (Zanján). He, most certainly, is in the seat of truth, in the presence of One Who is the Most Powerful, the Almighty.
2 Kad su ga nevjernici, tako nepravedno, odlučili pogubiti, poslali su po njegovu majku, ne bi li ga ona možda opomenula, i navela da zaniječe svoju vjeru, i pođe stopama onih koji su odbacili istinu Boga, Gospoda svih svjetova. When the infidels, so unjustly, decided to put him to death, they sent and fetched his mother, that perchance she might admonish him, and induce him to recant his faith, and follow in the footsteps of them that have repudiated the truth of God, the Lord of all worlds.
3 Čim je ugledala lice svojega sina, izrekla mu je riječi koje su navele srca onih koji ljube Boga, a preko njih ona Družbe u visini, da kriknu i bolno žaluju. Uistinu, Gospod zna što Moj jezik govori. On Sâm svjedokom je Mojim riječima. No sooner did she behold the face of her son, than she spoke to him such words as caused the hearts of the lovers of God, and beyond them those of the Concourse on high, to cry out and be sore pained with grief. Truly, thy Lord knoweth what My tongue speaketh. He Himself beareth witness to My words.
4 Obraćajući mu se rekla je: “Sine moj, rođeni moj! Ne propusti žrtvovati se na putu Gospoda tvojega. Čuvaj se da ne izdaš svoju vjeru u Onoga pred Čijim licem su se poklonili u štovanju svi koji su na nebu i svi koji su na zemlji. Nastavi pravo naprijed, o, sine moj, i ustraj na putu Gospoda Boga svojega. Pohitaj dosegnuti nazočnost Onoga Koji je Ljubljeni svih svjetova.” And when addressing him she said: “My son, mine own son! Fail not to offer up thyself in the path of thy Lord. Beware that thou betray not thy faith in Him before Whose face have bowed down in adoration all who are in the heavens and all who are on the earth. Go thou straight on, O my son, and persevere in the path of the Lord, thy God. Haste thee to attain the presence of Him Who is the Well-Beloved of all worlds.”
5 Uz nju bili Moji blagoslovi, i Moja milost, i Moja hvala, i Moja slava. Ja ću Sâm nadoknaditi gubitak njezina sina – sina koji sada stanuje u svetohraništu Mojega veličanstva i slave, i čije lice zrači svjetlošću koja svojim sjajem obavija Djeve Nebeske u njihovim nebeskim odajama, a preko njih stanovnike Mojega Raja, i žitelje Gradova Svetosti. Kad bi oko bilo kojeg čovjeka vidjelo njegovo lice, taj bi uskliknuo: “Gle! Ovo nije nitko drugi nego li plemenit anđeo!” On her be My blessings, and My mercy, and My praise, and My glory. I Myself shall atone for the loss of her son—a son who now dwelleth within the tabernacle of My majesty and glory, and whose face beameth with a light that envelopeth with its radiance the Maids of Heaven in their celestial chambers, and beyond them the inmates of My Paradise, and the denizens of the Cities of Holiness. Were any eye to gaze on his face, he would exclaim: “Lo, this is no other than a noble angel!”