LXX. Svjetsku je ravnotežu poremetio ustreptali utjecaj ovog…

1 Svjetsku je ravnotežu poremetio ustreptali utjecaj ovog najvećeg, novoga Svjetskog Poretka. Uredni život čovječanstva iz korijena je promijenilo djelovanje ovoga jedinstvenoga, čudesnoga Sustava – kakav smrtne oči nisu nikada vidjele. The world’s equilibrium hath been upset through the vibrating influence of this most great, this new World Order. Mankind’s ordered life hath been revolutionized through the agency of this unique, this wondrous System—the like of which mortal eyes have never witnessed.
2 Uronite u ocean mojih riječi da biste mogli dokučiti njegove tajne i otkriti sve bisere mudrosti koji leže skriveni u njegovim dubinama. Pazite da ne oklijevate u svojoj odluci da prigrlite istinu ove Stvari – Stvari kroz koju se otkrilo sve što može moć Božja i kojom je vladavina Njegova započela. S licem ozarenim radošću pohrlite k Njemu. Ovo je nepromjenljiva Vjera u Boga, vječna u prošlosti, vječna u budućnosti. Neka je dosegne onaj koji traži; a onaj koji je odbija tražiti – ta Bog je samodovoljan, iznad svake potrebe za svojim stvorenjima. Immerse yourselves in the ocean of My words, that ye may unravel its secrets, and discover all the pearls of wisdom that lie hid in its depths. Take heed that ye do not vacillate in your determination to embrace the truth of this Cause—a Cause through which the potentialities of the might of God have been revealed, and His sovereignty established. With faces beaming with joy, hasten ye unto Him. This is the changeless Faith of God, eternal in the past, eternal in the future. Let him that seeketh, attain it; and as to him that hath refused to seek it—verily, God is Self-Sufficient, above any need of His creatures.
3 Recite: Ovo je nepogrešiva Vaga koju drži Ruka Božja, na kojoj se važu svi koji su na nebu i svi koji su na zemlji, i njihov je usud određen, ako ste od onih koji vjeruju i priznaju ovu istinu. Recite: kroz nju se siromasi obogatiše, učeni prosvijetliše, a tragači uspješe uznijeti do Božjeg prisustva. Pazite da je ne učinite uzrokom nesloge među vama. Budite čvrsto uvjereni poput postojane planine u Stvari vašeg Gospoda, Moćnoga, Koji ljubi. Say: This is the infallible Balance which the Hand of God is holding, in which all who are in the heavens and all who are on the earth are weighed, and their fate determined, if ye be of them that believe and recognize this truth. Say: Through it the poor have been enriched, the learned enlightened, and the seekers enabled to ascend unto the presence of God. Beware, lest ye make it a cause of dissension amongst you. Be ye as firmly settled as the immovable mountain in the Cause of your Lord, the Mighty, the Loving.