XCII. Knjiga Božja širom je otvorena, i Njegova Riječ poziva čovječanstvo…

1 Knjiga Božja širom je otvorena, i Njegova Riječ poziva čovječanstvo k Njemu. Pa ipak, našla se jedva šačica njih voljna pristati uz Njegovu Stvar ili postati sredstva za njezino promicanje. Ta nekolicina bila je obdarena Božanskim Napitkom koji sam može u zlato pretvoriti smeće ovog svijeta, i bila je ovlaštena propisati nepogrešiv lijek za sva zla koja pogađaju djecu ljudi. Nijedan čovjek ne može steći vječni život ukoliko ne prigrli istinu ove neprocjenjive, ove čudesne, ove vrhunaravne Objave. The Book of God is wide open, and His Word is summoning mankind unto Him. No more than a mere handful, however, hath been found willing to cleave to His Cause, or to become the instruments for its promotion. These few have been endued with the Divine Elixir that can, alone, transmute into purest gold the dross of the world, and have been empowered to administer the infallible remedy for all the ills that afflict the children of men. No man can obtain everlasting life, unless he embraceth the truth of this inestimable, this wondrous, and sublime Revelation.
2 Priklonite svoje uši, o, prijatelji Božji, glasu Onoga Kojem je svijet nanio nepravdu, i čvrsto stojte uz sve što će slaviti Njegovu Stvar. Uistinu, On izvodi koga god hoće na Svoj pravi Put. Ovo je Objava koja slabima ulijeva snagu, a bogatstvom obdaruje siromašne. Incline your ears, O friends of God, to the voice of Him Whom the world hath wronged, and hold fast unto whatsoever will exalt His Cause. He, verily, guideth whomsoever He pleaseth unto His straight Path. This is a Revelation that infuseth strength into the feeble, and crowneth with wealth the destitute.
3 Savjetujte se krajnje prijazno i u duhu savršena prijateljstva, i posvetite dragocjene dane vaših života poboljšanju svijeta i promicanju Stvari Njega Koji je Drevni i Vrhovni Gospod svih. On, uistinu, nalaže svim ljudima ono što je pravo a zabranjuje sve što unizuje njihov položaj. With the utmost friendliness and in a spirit of perfect fellowship take ye counsel together, and dedicate the precious days of your lives to the betterment of the world and the promotion of the Cause of Him Who is the Ancient and Sovereign Lord of all. He, verily, enjoineth upon all men what is right, and forbiddeth whatsoever degradeth their station.