Ulomci iz Spisa Bahá’u’lláha (CI-CXX)

~ CI ~

Nakana na kojoj počiva objavljivanje svake Knjige nebeske, dapače, svakog božanski objavljenog stiha, jest obdariti razumijevanjem i pravičnošću sve ljude, zato da bi među njima mogli biti čvrsto uspostavljeni mir i spokoj. Što god ulijeva sigurnost u srca ljudska, što god uzdiže njihov položaj ili promiče njihovo zadovoljstvo, prihvatljivo je u Božjim očima. Kako li je visok položaj koji čovjek može doseći, izabere li samo ispunjenje svoje uzvišene sudbine! U kakve dubine poniženja može on potonuti, dubine koje nisu ni najopakija stvorenja nikada dosegla! Zgrabite, o, Prijatelji, priliku koju vam ovaj Dan pruža, i ne lišavajte se obilnih izljeva Njegove milosti. Usrdno molim Boga da milostivo pomogne svakom od vas da se, na ovaj blagoslovljeni Dan okitite uresom čistih i svetih djela. On, uistinu, čini što Ga je volja.

~ CII ~

Posluhnite, o, ljudi, ono što vam Ja po istini kazujem. Jedini pravi Bog, slavljen bio On, oduvijek je smatrao i uvijek će ljudska srca smatrati Svojom vlastitom i isključivom svojinom. Sve je ostalo, bilo da pripada kopnu ili moru, blaga ili slavu, prepustio Kraljevima i vladarima na zemlji. Od početka bez početka pred Njegovom je Objavom u svom svojem sjaju razvijen bio barjak koji kazuje riječi “On čini što Ga je volja”. Čovječanstvu danas treba pokoravanje onima koji su na vlasti, i vjerno pristajanje uz nit mudrosti. Pomagala neophodna za izravnu zaštitu, sigurnost i osiguranje ljudske vrste povjerena su rukama upraviteljima ljudskog društva i leže im na dohvat ruke. To je volja Božja i Njegov ukaz… Nadamo se da će jedan od kraljeva na zemlji, Boga radi, ustati da potpomogne uspjeh ovog napaćenog, potlačenog naroda. Takav bi kralj bio na vijeke veličan i slavljen. Bog je propisao ovom narodu dužnost da pomažu svakom onom koji pomogne njima, da služe njegovim najboljim interesima, i da mu iskazuju svoju trajnu odanost. Oni koji Mene slijede moraju se zalagati, u svim okolnostima, da pospješuju blagostanje svakog onoga koji ustane za uspjeh Moje Stvari, i u svako vrijeme moraju mu dokazati svoju predanost i vjernost. Sretan je čovjek koji čuje i posluša Moj savjet. Jao onome koji ne uspije ispuniti Moju želju.

~ CIII ~

Bog je, Svojim jezikom koji govori istinu, u svim Svojim Pločama posvjedočio ovomu: “Ja sam Onaj koji živi u Abhá Kraljevstvu Slave.”

Pravičnosti Mi Božje! On iz visina ovoga moćnoga, ovoga svetoga i nadspoznajnoga položaja vidi sve stvari, čuje sve stvari, i u ovaj čas proglašava: Blagoslovljen si ti, o Javáde, jer ti si dosegao ono što nijedan čovjek prije tebe nije dosegao. Prisežem Onim Koji je Vječna Istina! Zahvaljujući tebi obradovale su se oči stanovnika Višnjega Raja. Ljudi su, međutim, potpuno nemarni. Kada Bismo otkrili tvoj položaj, srca ljudi silno bi se onespokojila, njihovi bi koraci zapinjali, utjelovljenja prazne hvalisavosti zanijemila bi, srušili bi se na tlo i u svoje uši gurali prst nemara, od straha da ne bi čuli.

Ne tuguj nad onima koji su se zanimali stvarima ovoga svijeta, i zaboravili na spomen na Boga, Najvećega. Onoga Mi Koji je Vječna Istina! Bliži se dan kada će ih dohvatiti gnjevna srdžba Svemogućega. On je, uistinu, Svemoćni, Svepodvrgavajući, Najmoćniji. On će očistiti zemlju od kala njihove pokvarenosti, i dati je u nasljedstvo onim slugama Svojim koji su Mu blizu.

Reci: O, ljudi! Neka vam prašina ispuni usta, a pepeo zaslijepi oči, jer ste Božanskoga Josipa u bescjenje dali. O, bijede li koja je na vama, vi koji ste duboko u grijehu! Zar ste zamišljali u srcima vašim da imate moć nadvisiti Njega i Stvar Njegovu? Daleko od toga! Tomu svjedoči On Sâm, Svemogući, Najviši, Najveći.

Uskoro će vihori Njegove kazne udariti na vas, i prah pakleni će vas prekriti. Oni ljudi koji su se, nagomilavši ispraznosti i zemaljske urese, okrenuli od Boga – izgubili su i ovaj svijet i onaj koji će doći. Uskoro će ih Bog, Rukom Moći, lišiti njihove imovine, i svući s njih ruho Njegova obilja. Tomu će oni sami uskoro posvjedočiti. I ti ćeš svjedočiti.

Reci: O, ljudi! Neka vas ne zavede život i njegove obmane, jer svijet i sve što je na njemu čvrsto drži ruka Njegove Volje. On Svoju milost dodijeljuje komu On hoće, a uzima od koga On hoće. On čini što god izabere. Kad bi svijet u Njegovim očima išta vrijedio, jamačno nikada ne bi dopustio Svojim neprijateljima da ga posjeduju, čak ni koliko je zrno sjemenke gorušice. Međutim, umiješao vas je u svjetovne stvari, kao uzvrat za ono što su vaše ruke počinile Stvari Njegovoj. To je, uistinu, kazna koju ste sami sebi odredili od vaše vlastite volje, kad biste to samo uvidjeli. Zar se radujete stvarima koje su dostojne prezira i bezvrijedne po procjeni Božjoj, stvari kojima On iskušava srca onih koji sumnjaju?

~ CIV ~

O, narodi svijeta! Znajte, uistinu, da vas slijedi neočekivana nevolja, i da vas teška odmazda čeka. Ne mislite da su djela koja ste počinili zaklonjena od Mog pogleda. Moje Mi ljepote! Sve vaše čine Moje je Pero urezalo jasnim slovima na pločama krizolita.

~ CV ~

O, kraljevi na zemlji! Onaj Koji je vrhovni Gospod došao je. Kraljevstvo pripada Bogu, svemogućemu Zaštitniku, Samoopstojnomu. Ne štujte nikoga osim Boga, i vedrih srca podignite svoja lica prema vašemu Gospodu, Gospodaru svih imena. Ovo je Objava s kojom se ništa što vi posjedujete ne može usporediti, kad biste to samo znali.

Vidimo kako se radujete u onome što ste nagomilali za druge a zatvarate se od svjetova koje ništa osim Moje čuvane Ploče ne može nabrojiti. Blaga koja ste nakupili odvukla su vas daleko od vašega krajnjega cilja. Ovo vam nimalo ne pristaje, kad biste to samo razumjeli. Očistite svoja srca od svakoga zemnoga kala, i požurite ući u Kraljevstvo vašega Gospoda, Stvoritelja zemlje i neba, Koji je prouzročio drhtaj svijeta i jauk svih njegovih naroda, osim onih koji su se odrekli svih stvari i držali se onoga što je naložila skrivena Ploča.

Ovo je Dan u kojemu je Onaj Koji je razgovarao s Bogom dosegao svjetlost Pradavnoga, i pio čistih voda ponovnoga sjedinjenja iz ove Čaše koja je navela mora da se uzdignu. Recite: Tako nam jedinoga pravoga Boga! Sinaj kruži oko Osvita Objave, a s visina Kraljevstva čuje se Glas Duha Božjega koji proglašava: “Trgnite se, o, vi, gordi na zemlji, i pohitajte k Njemu.” Karmel je, na ovaj Dan, u čeznutljivom obožavanju pohrlila dosegnuti Njegov dvor, a iz srca Siona dopire uzvik: “Obećanje je ispunjeno. Ono što je bilo naviješteno u svetom Pismu Boga, Najuzvišenijega, Svemogućega, Najljubljenijega, objavljeno je.”

O, kraljevi na zemlji! Najveći Zakon bio je objavljen na ovomu Mjestu, mjestu nadspoznajna sjaja. Svaka je skrivena stvar prinesena na svjetlo, zahvaljujući Volji Višnjega Odreditelja, Onoga Koji je uveo Posljednji čas, kroz koji je Mjesec bio raspolovljen, a svaki neopozivi nalog protumačen.

Vi ste samo vazali, o, kraljevi na zemlji! Onaj Koji je Kralj pojavio Se, odjeven u Svoj najčudesniji sjaj, i poziva vas k Sebi, Pomoćniku u nevolji, Samoopstojnomu. Čuvajte se da vas ponos ne spriječi u prepoznavanju Izvora Objave, da vas stvari ovoga svijeta kao velom ne odijele od Onoga Koji je Stvoritelj neba. Ustanite, i služite Onomu Koji je Želja svih naroda, Koji vas je stvorio jednom riječju Svojom, i naložio vam da zauvijek budete znamenje Njegove vrhovnosti.

Pravičnosti Mi Božje! Naša želja nije položiti ruku na vaša kraljevstva. Naše je poslanje uhvatiti i posjedovati srca ljudi. U njih su uprte oči Bahá. Tomu svjedoči Kraljevstvo Imena, kad biste to samo razumjeli. Tko god slijedi svojega Gospoda, odreći će se svijeta i svega što je u njemu; a koliko li, dakle, mora biti veća odijeljenost Onoga Koji ima tako uzvišen položaj! Napustite svoje palače, i pohitajte zadobiti pristupa u Njegovo Kraljevstvo. To će vam, uistinu, koristiti u ovomu svijetu i u sljedećemu. Tomu svjedoči Gospod kraljevstva u visini, kad biste to samo znali.

Kako je veliko blaženstvo ono koje čeka kralja koji će ustati pomoći Stvari Mojoj u Mojem Kraljevstvu, koji će se odijeliti od svega osim od Mene! Takav je kralj ubrojen među družbenike Grimizne arke – Arke koju je Bog pripravio za ljude Bahá. Svi moraju veličati njegovo ime, iskazivati poštovanje njegovu položaju, i pomoći mu otključati gradove ključevima Mojega Imena, svemogućega Zaštitnika svih koji nastanjuju vidljiva i nevidljiva kraljevstva. Takav kralj predstavlja samo oko čovječanstva, blistav ures na čelu stvaranja, izvorište blagoslova za čitavi svijet. Žrtvujte, o, ljudi Bahá, vaš imetak, ne, same vaše živote za pomoć njemu.

~ CVI ~

Sveznajući Liječnik drži prst na pulsu čovječanstva. On razabire bolest i u Svojoj nepogrješivoj mudrosti propisuje lijek. Svako doba ima svoj vlastiti problem, a svaka duša svoju posebnu težnju. Lijek koji svijet treba za današnje boljke nikako ne može biti isti kao onaj koji će možda zahtijevati vrijeme koje dolazi. Duboko se zabrinite nad potrebama vremena u kojem živite, i svoja razmišljanja usredotočite na njegove zahtjeve.

Dobro opažamo da su čitavu ljudsku vrstu obuzele goleme, neizmjerljive teškoće. Vidimo je kako vene na bolesničkom ležaju, teško propativši i razočarana. Oni koji su opijeni samozavaravanjem ispriječili su se između nje i nepogrješivoga Božanskog Liječnika. Posvjedočite kako su sve ljude upleli, uključujući i sebe same, u mrežu svojih obmana. Oni ne mogu niti otkriti uzrok bolesti, niti imaju ikakva znanja o lijeku. Oni pravo poimaju krivim, a u svom prijatelju vide neprijatelja.

Priklonite svoje uho slatkoj pjesmi ovog Zatočenika. Ustanite i podignite svoj glas, ne bi li se možda probudili oni koji čvrsto spavaju. Recite: O, vi koji ste kao mrtvi! Ruka Božanskog izobilja nudi vam Vodu Života. Požurite i utažite žeđ. Tko god je tako ponovno rođen na ovaj Dan, nikada neće umrijeti; tko god ostane mrtav, nikada neće živjeti.

~ CVII ~

Onaj Koji je vaš Gospod, Svemilosrdni, u Svom srcu nosi želju vidjeti svekoliko čovječanstvo kao jednu dušu i jedno tijelo. Požurite zadobiti vaš udio Božje milosti i milosrđa na ovaj Dan koji pomračuje sve druge stvorene Dane. Kako velika sreća očekuje čovjeka koji se odrekne svega što ima u želji da dobije stvari od Boga! Takav je čovjek, a tome Mi svjedočimo, među blagoslovljenicima Božjim.

~ CVIII ~

Vrijeme vam je određeno, o, ljudi. Ako se u zakazan čas ne uspijete okrenuti k Bogu, On će vas, uistinu, silovito dohvatiti i sa svih strana obasuti teškim nedaćama. Kako je stroga, zaista, kazna kojom će vas tada kazniti vaš Gospod!

~ CIX ~

O, Kamále! Visine do kojih se, zahvaljujući najmilostivijoj naklonosti Božjoj, smrtni čovjek može vinuti, još su neotkrivene njegovu oku. Svijet postojanja nikada nije imao, i još nema sposobnosti za takvo otkrivenje. Međutim, dan se bliži kada će sposobnosti tako velike milosti biti, zahvaljujući Njegovu nalogu, objavljene ljudima. Pa makar se sile naroda postrojile protiv Njega, pa makar se kraljevi na zemlji ujedinili da podruju Stvar Njegovu, snaga Njegove moći stajat će mirno nepotresena. On, zaista, govori istinu, i poziva svekoliko čovječanstvo na put Onoga Koji je Neusporedivi, Sveznajući.

Svi su ljudi bili stvoreni kako bi nastavljali civilizaciju koja uvijek napreduje. Svemogući Mi je svjedokom: Ponašanje poput zvijeri na polju nije dostojno čovjeka. Vrline koje dolikuju njegovu dostojanstvu jesu suzdržljivost, milosrđe, suosjećajnost i ljubazna dobrota prema svim narodima i plemenima svijeta. Reci: O, prijatelji! Napijte se iz ovoga kristalnoga potoka koji teče zahvaljujući nebeskoj milosti Onoga Koji je Gospod Imena. Neka drugi uživaju u njoj u Moje ime, kako bi vođe ljudi u svakoj zemlji mogli u potpunosti prepoznati nakanu radi koje je Vječna Istina bila objavljena, i razlog zbog kojega su oni sami bili stvoreni.

~ CX ~

Veliko Biće kaže: O, vi, djeco ljudi! Osnovna namjera koja pokreće Vjeru Božju i Njegovu Religiju jest očuvanje interesa i promicanje jedinstva ljudske vrste, te njegovanje duha ljubavi i prijateljstva među ljudima. Ne dopustite da ona postane izvorom nesloge i nesklada, mržnje i neprijateljstva. To je pravi Put, čvrst i nepomičan temelj. Što god je na tom temelju podignuto, snagu mu neće umanjiti mijene ni prilike ovog svijeta, niti će kruženje bezbrojnih stoljeća potkopati njegovu građu. Nadamo Se da će svjetski vjerski vođe i vladari jedinstveno ustati da reformiraju ovo doba i obnove njegove vrijednosti. Neka se, nakon promišljanja o njegovim potrebama, posavjetuju i, kroz puno i brižno vijećanje odrede lijek koji traži oboljeli i teško napaćeni svijet… Onima koji su na vlasti valja primjenjivati umjerenost u svemu. Što god prekorači granice umjerenosti prestat će blagotvorno djelovati. Razmislite, primjerice, o stvarima kao što su sloboda, civilizacija i slično. Ma koliko mnogo ih razumni ljudi cijenili, one će, u pretjeranoj količini, izvesti poguban utjecaj na ljude… Dao Bog da narodi svijeta, kao posljedica krajnjih napora njihovih vladara i mudrih i učenih ljudi, prepoznaju svoje najbolje interese. Koliko će dugo čovječanstvo ustrajati u opačini? Koliko će dugo nepravda potrajati? Koliko će još kaos i zabuna vladati među ljudima? Koliko će dugo nesloga uznemiravati lice društva?… Vjetrovi očaja, o, jao, pušu sa svih strana, a sukob koji razdvaja i muči ljudsku vrstu svakodnevno se povećava. Opažaju se znakovi grčeva i kaosa koji prijeti, jer je poredak koji prevladava bijedno nemoćan. Usrdno molim Boga, slavljen bio On, da milostivo probudi narode svijeta, dopusti da im kraj njihova djelovanja bude od koristi, i da im pomogne ostvariti ono što dolikuje njihovu položaju.

~ CXI ~

O, suparnički narodi i plemena na zemlji! Upravite vaša lica prema jedinstvu, i dopustite da vas sjaj njezina svjetla obasja. Okupite se, i Boga radi odlučite iskorijeniti sve ono što je uzrokom suparništva među vama. Tada će sjaj velike svjetske Zvijezde obaviti cijelu zemlju, a njezini će stanovnici postati građanima jednoga grada, posjednici jednoga te istoga prijestolja. Ovaj Kojemu naniješe zlo od ranih je dana Svojega života samo za tim žudio, i samo će to željeti. Ne može biti nikakve sumnje da narodi svijeta, bez obzira na rasu ili religiju, svoje nadahnuće crpe iz jednoga nebeskog Izvora, i podanici su jednoga Boga. Razlike među nalozima po kojima oni žive valja pripisati različitim potrebama i nužnostima doba u kojima su bili objavljeni. Sve je njih, osim nekolicine koji su proizvod ljudske izopačenosti, naložio Bog, i odraz su Njegove Volje i Namjere. Ustanite, i, naoružani snagom vjere, razbijte na komadiće bogove vaših ispraznih maštanja, koji siju razdor među vas. Čvrsto se držite onoga što vas privlači i ujedinjuje.To je, uistinu, najuzvišenija Riječ koju je Knjiga Majka poslala dolje i objavila vama. Tomu svjedoči Jezik Veličajni iz Svojega boravišta slave.

~ CXII ~

Promotrite nemir koji je mnoge duge godine obuzimao zemlju i komešanje koje je spopalo ljude na njoj. Ili bi je opustošio rat, ili bi je mučile iznenadne, nepredviđene nevolje. Iako je svijet obuzet bijedom i nesrećom, ipak nijedan čovjek nije zastao da razmisli što bi tome mogao biti uzrok ili izvor. Kad god bi Pravi Savjetnik izgovorio riječ opomene, jao, oni bi Ga osudili kao uzročnika zla i odbacili Njegov poziv. Kako zbunjuje, kakvu li zbrku izaziva takvo ponašanje! Nije moguće naći dva čovjeka za koje se može reći da su ujedinjeni iznutra i izvana. Dokazi nesloge i zloće vidljivi su svugdje, iako je sve stvoreno radi sklada i jedinstva. Veliko Biće kaže: O, vi ljubljeni! Podignuto je svetište jedinstva; ne gledajte jedni na druge kao na strance. Vi ste plodovi jednog stabla, i lišće jedne grane. Nadamo se da će svjetlo pravde zasjati nad svijetom i očistiti ga od tiranije. Ako kraljevi i vladari na zemlji, simboli moći Boga, slavljen bio On, ustanu i odluče posvetiti se svemu što će promicati najviše interese čitava čovječanstva, vladavina pravednosti zasigurno će biti uspostavljena među djecom ljudi, i sjaj njezina svjetla obavit će cijelu zemlju. Veliko Biće kaže: zdanje svjetske stabilnosti i poretka podignuto je na, i uvijek će počivati, na dvama stupovima, nagradi i kazni… Na drugom mjestu On je zapisao: Pripazite, o, družbo vladara na zemlji! Nema te sile na zemlji koja se po svojoj osvajačkoj moći može mjeriti sa snagom pravde i mudrosti… Blagoslovljen je kralj pred kojim se vijori znamenje mudrosti a čete pravde okupljene su iza njega. Uistinu, on je ukras koji resi čelo mira i lik sigurnosti. Nikakve sumnje ne može biti da bi se lice zemlje u potpunosti preobrazilo kad bi sunce pravičnosti koje su zaklonili oblaci tiranije svoju svjetlost izlilo na ljude.

~ CXIII ~

Zar zamišljaš, o, Ministre Šahov u Gradu (Konstantinopolu), da Ja u Svojoj ruci držim konačnu sudbinu Stvari Božje? Zar misliš da Moje utamničenje, i sramota koju Sam bio prisiljen trpjeti, ili čak i Moja smrt i potpuno uništenje mogu skrenuti njezin tijek? Zlo je ono što si zamislio u svojem srcu! Ti si, uistinu, od onih koji hode za ispraznim maštanjima koja su tvorevine njihovih srdaca. Nema drugog Boga osim Njega. Moćan je On objaviti Stvar Svoju, i uzvisiti Svoje svjedočanstvo, i uspostaviti što god Ga je Volja, i uzdići to na tako istaknut položaj da niti tvoje vlastite ruke, niti ruke onih koji su se od Njega okrenuli, mogu ikada dotaknuti to ili mu naškoditi.

Zar vjeruješ da imaš moć spriječiti Njegovu Volju, omesti Ga u izvršavanju Svojega suda, ili Ga odvratiti od vršenja Svoje vrhovnosti? Zar umišljaš da išta na nebu ili na zemlji može odoljeti Njegovoj Vjeri? Ne, Onoga Mi Koji je Vječna Istina! Baš ništa u cijelomu stvaranju ne može osujetiti Njegovu Namjeru. Odbaci, stoga, puku tlapnju koju slijediš, jer puka tlapnja nikada ne može zauzeti mjesto istine. Budi od onih koji su se istinski pokajali i okrenuli k Bogu, Bogu Koji te je stvorio, Koji te je othranio, i učinio te ministrom među onima koji ispovijedaju tvoju vjeru.

Znaj, nadalje, da je On Onaj Koji je,Vlastitim nalogom, stvorio sve što je na nebu i sve što je na zemlji. Kako, dakle, može stvar koja je stvorena po Njegovoj zapovijedi biti jača od Njega? Visoko je uzvišen Bog iznad onoga što vi o Njemu zamišljate, o, ljudi zloće! Ako je ovo Stvar Božja, nijedan je čovjek ne može nadvladati; a ako nije od Boga, duhovnici među vama, i oni koji slijede svoje pokvarene žudnje i oni koji su se pobunili protiv Njega jamačno će biti dovoljni da je pobijede.

Zar nisi čuo što je čovjek iz obitelji faraona, vjernik, u davnini rekao, čovjek kojega je Bog ubrojio među Svoje Apostole, Kojega je izabrao iznad svih ljudskih bića, i povjerio Mu Svoju Poruku, i učinio Ga izvorom Svoje milosti svima koji žive na zemlji? On je rekao, a On, zaista, govori istinu: “Hoćete li ubiti čovjeka zato što kaže da je gospod moj Bog, kad vam je već došao s dokazima o svojem poslanju? Ako je lažac, na njega će pasti njegova laž, a ako je čovjek od istine, bar će dio onoga čime on prijeti pasti na vas.” To je objavio Bog Svojem Ljubljenomu, u Svojoj nepogrešivoj Knjizi.

Pa ipak, niste uspjeli prikloniti svoje uho Njegovu nalogu, zanemarili ste Njegov zakon, odbacili ste Njegov savjet kako je zapisan u Njegovoj Knjizi, i bili ste od onih koji su odlutali daleko od Njega. Koliko je onih koji su, svake godine, svakoga mjeseca, zbog vas pogubljeni! Kako brojne nepravde ste počinili – nepravde kakve oko stvaranja nije vidjelo, kakve nijedan ljetopisac još nije zabilježio! Kolika su djeca i dojenčad postala siročad, a očevi izgubili svoje sinove, zbog vaše okrutnosti, o, nepravednici! Koliko često je sestra tugovala i oplakivala svojega brata, i koliko je često žena plakala za mužem i jedinim hraniteljem!

Vaša je zloća rasla sve više i više, sve dok niste pogubili Onoga Koji nikada nije skrenuo Svojega pogleda s lica Boga, Najuzvišenijega, Najvećega. Da ste Ga bar pogubili onako kako ljudi žele pogubiti jedan drugoga! Međutim, vi ste Ga ubili u takvim okolnostima kakve nijedan čovjek nije nikada vidio. Nebesa su gorko plakala nad Njim, a duše onih koji su bliski Bogu vriskale su zbog Njegove patnje. Zar On nije bio Izdanak iz drevne Kuće vašega Proroka? Zar glas o Njemu kao izravnom potomku Apostola nije bio proširen među vama? Zašto ste Mu, onda, nanijeli ono što nijedan čovjek, ma koliko daleko u prošlost gledali, nije nanio drugomu? Tako Mi Boga! Oko stvaranja nikada nije vidjelo vama slične. Ubijate Onoga Koji je Izdanak iz Kuće vašega Proroka, i radujete se i veselite dok sjedite na vašim počasnim sjedištima! Bacate kletve na one koji su bili prije vas, i koji su počinili ono što ste vi počinili, a sami svo vrijeme ostajete nesvjesni vlastitih opačina!

Budite pošteni u svojoj prosudbi. Jesu li oni koje vi proklinjete, kojima zlo zazivate, djelovali drugačije od vas? Nisu li oni pogubili potomka svojega Proroka kao što ste vi pogubili potomka vašega? Nije li vaše ponašanje slično njihovu ponašanju? Zbog čega, dakle, tvrdite da ste drugačiji od njih, o, sijači razdora među ljudima?

A kad ste Mu oduzeli život, jedan od Njegovih sljedbenika ustao je osvetiti Njegovu smrt. Bio je nepoznat ljudima, i naum koji je snovao nitko nije primijetio. Na koncu je počinio ono što je bilo predodređeno. Dolikuje vam, stoga, samo sebi samima pripisati krivicu za ono što ste počinili, kad biste samo pošteno sudili. Ima li ikoga na cijeloj zemlji tko je počinio ono što ste vi počinili? Nema, tako Mi Onoga Koji je Gospod svih svjetova!

Svi vladari i kraljevi na zemlji štuju i iskazuju počast potomcima svojih Proroka i svetim ljudima, kad biste to samo mogli vidjeti. Vi ste, međutim, odgovorni za takva djela kakva nijedan čovjek, ni u kojem dobu, nije počinio. Zbog vaših je zlodjela svako srce koje razabire obuzela tuga. Pa ipak, ostali ste uronjeni u svoj nemar, i niste uspjeli prepoznati zloću u svojim djelima.

Vi ste ustrajali u svojoj tvrdoglavosti sve dok niste ustali protiv Nas, premda Mi nismo učinili ništa što bi opravdalo vaše neprijateljstvo. Zar se ne bojite Boga Koji vas je stvorio, i omogućio vam da dosegnete snagu, i spojio vas s onima koji su se prepustili Njemu (muslimanima)? Koliko ćete dugo ustrajati u svojoj tvrdoglavosti? Koliko ćete dugo odbijati razmisliti? Kada ćete, napokon, otresti svoje sanje i ustati iz nemara? Koliko ćete dugo ostati nesvjesni istine?

Razmislite u svom srcu. Jeste li, usprkos vašemu ponašanju i djelima vaših ruku, uspjeli ugasiti vatru Božju ili utrnuti svjetlo Njegove Objave – svjetlo koje je obavilo svojim sjajem one koji su uronjeni u oceane besmrtnosti koji se uzdižu, i privuklo duše onih koji istinski vjeruju i podržavaju Njegovo jedinstvo? Zar ne znate da je Ruka Božja iznad vaših ruku, da Njegov neopozivi Nalog nadilazi sve vaše namjere, da je On uzvišen nad Svojim slugama, da je On jednak Svojoj Nakani, da On čini što Ga je volja, da On neće biti upitan o bilo čemu što hoće, da On nalaže što Ga je volja, da je On Najmoćniji, Svemogući? Ako vjerujete da je to istina, zbog čega nećete prestati mučiti sami sebe i biti u miru sa sobom?

Svakoga dana počinjate novu nepravdu, i sa Mnom postupate onako kako ste postupali sa Mnom u prošlim vremenima, iako se nikada nisam pokušao miješati u vaše poslove. Nikada vam Se nisam suprotstavljao, niti Sam se pobunio protiv vaših zakona. Pogledajte kako ste Me, napokon, učinili zatočenikom u ovoj udaljenoj zemlji! Ali, budite uvjereni da, što god počinile vaše ruke ili ruke nevjernika, to nikada neće, niti je ikada prije moglo, izmijeniti Stvar božju ili promijeniti Njegove putove.

Poslušaj Moje upozorenje, o, narode Perzije! Pogube li Me vaše ruke, Bog će jamačno podići nekoga koji će popuniti sjedalo koje je ispražnjeno Mojom smrću, jer tako je Božji način izvršavan od davnina, i nikakve promjene nećete naći u načinu Božjega djelovanja. Zar nastojite utrnuti Božje svjetlo koje sja na Njegovu zemlju? Suprotno je Bog od vaših želja. On će usavršiti Svoje svjetlo, premda ga se vi užasavate u potaji svojih srdaca.

Zastani samo malo, i razmisli, o, ministre, i budi pošten u svojoj prosudbi. Što li Smo to počinili što bi moglo opravdati tebe kad si Nas oklevetao kod kraljevih ministara, iskrivio istinu, i izrekao protiv Nas svoje klevete? Mi dvojica se nikada nismo susreli, osim kad Smo te susreli u kući tvojega oca, u danima obilježavanja mučeništva Imama Husayna. U tim prigodama nitko ne bi bio uspio obznaniti drugima svoja viđenja i mišljenja u razgovoru ili izlaganju. Ti ćeš posvjedočiti o istini Mojih riječi, ako si od istinoljubivih. Nisam pohodio nijedan drugi skup na kojemu bi ti, ili bilo tko drugi mogao saznati Moje mišljenje. Kako si, dakle, izrekao svoj pravorijek protiv Mene, kada nisi čuo Moje svjedočanstvo s Mojih vlastitih usana? Zar nisi čuo što je rekao Bog, slavljen bio On: “Ne reci “Ti nisi vjernik” svakomu tko te pri susretu pozdravi.” “Ne odbaci one koji zazivaju Svojega Gospoda ujutro i uvečer, žudeći gledati Njegovo lice.” Ti si, uistinu, odbacio ono što je propisala Knjiga Božja, a ipak sebe vjernikom smatraš!

Usprkos onomu što si ti počinio – a Bog Mi je o tome svjedok – Ja ne zamjeram tebi, niti ikomu, premda Nam ti i drugi zadajete takvu bol kakvu nijedan vjernik u jedinstvo Božje ne može podnijeti. Moj predmet* nije ni u čijoj ruci osim Božje, a Moje uzdanje samo je Njemu upućeno. Uskoro će vaši dani proći, kao što će proći dani onih koji sebe sada, s očiglednom gordošću, izdižu hvalom iznad svojega susjeda. Uskoro ćete biti okupljeni u nazočnosti Božjoj, i upitani o djelima vašim, i nagrađeni biti za ono što su počinile vaše ruke, a jadno li je boravište zločinaca!

Tako Mi Boga! Kad bi ti shvatio što si učinio, gorko bi zaplakao nad sobom, i pohitao bi uteći se Bogu, i sve bi dane života svojega žalio i oplakivao, sve dok ti Bog ne bi oprostio, jer On je, uistinu, Najvelikodušniji, Svedarivatelj. Međutim, ti ćeš do svojega smrtnog časa ustrajati u svojem nemaru, jer si se, svim svojim srcem, dušom i unutarnjim bićem, zaokupio ispraznostima ovoga svijeta. Ti ćeš, po svojem odlasku, otkriti ono što Smo ti objavili, i naći sva svoja djela zabilježena u Knjizi u kojoj su zapisana djela svih onih koji žive na zemlji, pa bila ona teža ili lakša od težine atoma. Posluhni, stoga, Moj savjet, i pozorno slušaj, uhom svojega srca, Moj govor, i ne zanemari Moje riječi, i ne budi od onih koji odbacuju istinu. Ne ponosi se stvarima koje su ti dane. Pred svoje oči stavi ono što je bilo objavljeno u Knjizi Boga, Pomoćnika u nevolji, Sveslavljenoga: “A kad su zaboravili svoja upozorenja, otvorili Smo im vrata do svih stvari”, baš kao što Smo tebi i tebi sličnima otvorili vrata zemlje i njezinih uresa. Čekaj, dakle, ono što je obećano u kasnijem dijelu ovoga svetoga stiha, jer to je obećanje od Onoga Koji je Svemogući, Premudri – obećanje koje se neće izjaloviti.

Ja ne poznajem put koji ste izabrali i kojim gazite, o, družbo onih koji Mi zlo žele! Pozivamo vas k Bogu, Podsjećamo vas na Njegov Dan, vijesti vam Javljamo o ponovnom sjedinjenju s Njim, Privlačimo vas k Njegovu dvoru, i Šaljemo na vas znamenje Njegove čudesne mudrosti, a – gle!, pogledajte kako Nas odbacujete, kako Nas osuđujete, poput nevjernika, kroz ono što su izrekla vaša lažljiva usta, kako snujete svoje spletke protiv Nas! A kad vam Objavljujemo ono čime Nas je, u Svojoj obilnoj naklonosti, Bog obdario, kažete “To je samo puka čarolija.” Iste su riječi izricali naraštaji koji su bili prije vas i koji su bili ono što ste i vi, kad biste to samo shvatili. Vi ste se, tako, lišili obilja Božjega i Njegove milosti, i nećete ih nikada zadobiti, sve do dana kada Bog ne presudi između Nas i vas, a On je, uistinu, najbolji do Sudaca.

Neki među vama rekli su: “Ovo je Onaj Koji je ustvrdio da je Bog.” Tako Mi Boga! To je teška kleveta. Ja sam samo sluga Božji Koji je povjerovao u Njega i Njegove znakove, u Njegove Proroke i Njegove anđele. Moj jezik i Moje srce, Moje unutarnje i Moje vanjsko biće svjedoče da nema drugog Boga osim Njega, da su svi drugi stvoreni po Njegovu nalogu, i bili uobličeni djelovanjem Njegove Volje. Nema drugog Boga osim Njega, Stvoritelja, Uskrisitelja, Oživitelja, Pogubitelja. Ja sam Onaj Koji širi vijesti o milostima kojima Me On, u svojoj darežljivosti, obdario. Ako je to Moj prekršaj, onda sam, zaista, prvi među prekršiteljima. Ja i moja rodbina u vašoj smo vlasti. Činite kako vam drago, i ne budite od onih koji oklijevaju, kako bih Se mogao vratiti Gospodu Bogu svojemu, i dostići mjesto u kojem više neću gledati vaša lica. To je, uistinu, Moja najdraža želja, Moja najvruća žudnja. Bog, uistinu, dovoljno poznaje Moj položaj i vidi ga.

Zamisli sebe pod Božjim okom, o, ministre! Ako ti ne vidiš Njega, On, zaista, jasno vidi tebe. Pripazi, i sudi pošteno Našoj Stvari. Što li Smo to počinili što te moglo navesti da ustaneš protiv Nas, da Nas ocrniš pred ljudima, ako si od onih koji su pravedni? Otputovali Smo iz Teherana, po nalogu kralja, i, s njegovim dopuštenjem, premjestili Svoje boravište u Irak. Ako Sam zgriješio protiv njega, zašto Me je, onda, oslobodio? A, ako Sam nevin, zašto ste Mi nanijeli takve patnje kakve nije trpio nijedan od onih koji ispovijedaju tvoju vjeru? Je li ijedan Moj čin, nakon Mojega dolaska u Irak, prijetio prevratom autoritetu vlade? Tko je onaj za kojega se može reći da je opazio bilo što vrijedno prijekora u Našemu ponašanju? Sam se raspitaj u narodu, kako bi mogao biti od onih koji su razabrali istinu.

Jedanaest Smo godina živjeli u toj zemlji, dok nije došao ministar, predstavnik tvoje vlade, čije je ime Našemu peru mrsko spomenuti, koji je bio sklon vinu, slijedio svoje strasti, činio opačine, bio pokvaren i kvario je Irak. Tomu će posvjedočiti većina stanovnika Bagdada, kad bi ih ti upitao, i bio od onih koji traže istinu. On je onaj koji je nepravedno prigrabio bogatstvo svojih bližnjih, odbacio sve zapovijedi Božje, i počinio sve što je Bog zabranio. Na koncu je, slijedeći svoje želje, ustao protiv Nas, i kročio putovima nepravednih. U svojem pismu upućenom tebi optužio Nas je, a ti si mu povjerovao i krenuo njegovim stopama, a da nisi od njega zatražio nikakav dokaz ili vjerodostojnu potkrjepu. Ti nisi zatražio objašnjenje, nisi pokušao istražiti niti utvrditi stvar, kako bi se, u tvojim očima, istina mogla razlikovati od laži, a ti mogao jasno razabirati. Sam se uvjeri kakav je čovjek on bio, ispitujući ministre koji su tada bili u Iraku, kao i upravitelja grada (Bagdada) i visoka mu vijećnika, kako bi ti istina bila otkrivena, a ti bio od dobro obaviještenih.

Bog Nam je svjedokom! Mi se, ni u kakvim okolnostima, nismo odupirali niti njemu, niti drugima. U svim Smo se uvjetima pridržavali preporuka Božjih, i nikada Nismo bili od onih koji potiču na nered. Tomu i on sam svjedoči. Njegova je namjera bila zgrabiti Nas, i poslati Nas nazad u Perziju, ne bi li on, na taj način, povećao svoju slavu i ugled. Ti si počinio isti zločin, i s istovjetnim ciljem. Obojica ste na istom stupnju u očima Boga, vrhovnoga Gospodara svega, Sveznajućega.

Ove ti riječi ne upućujemo zato da Nam olakšamo Našu nevolju, niti da tebe navedemo da se kod bilo koga založiš za Nas. Ne, tako Mi Onoga Koji je Gospod svih svjetova! Čitavu Smo ti stvar predočili zato da, možda, uvidiš što si počinio, da se suzdržiš od zadavanja drugima one boli koju si Nama zadao, i da budeš od onih koji se iskreno kaju pred Bogom, Koji je stvorio tebe i stvorio sve stvari, i da postupaš razborito u budućnosti. Bolje je to za tebe od svega što posjeduješ, od tvoje službe kojoj su dani odbrojani.

Pripazi da ne budeš zaveden previđati nepravdu. Upravi svoje srce čvrsto ka pravdi, i ne mijenjaj Stvar Božju, i budi od onih čije su oči upravljene u stvari koje su objavljene u Njegovoj Knjizi. Ne slijedi, ni pod kojim uvjetom, šapat svojih zlih želja. Izvršavaj zakon Boga Gospoda tvojega, Dobročinitelja, Pradavnoga. Ti ćeš se, sasvim sigurno, vratiti u prah, i propasti poput svih stvari u kojima nalaziš radost. Ovo je ono što je izrekao Jezik istine i slave.

Zar se ne sjećaš Božjega upozorenja izgovorenoga u prošlim danima, kako bi ti mogao biti od onih koji uvažavaju Njegovo upozorenje? On je rekao, a On, uistinu, govori istinu: “Od nje (zemlje) Smo te stvorili, u nju Ćemo te vratiti, i iz nje Ćemo te izvaditi još jednom.” Ovo je ono što je Bog naložio svima koji stanuju na zemlji, bili oni visoko ili nisko. Ne dolikuje, stoga, onomu koji je stvoren iz praha, koji će se u nj vratiti, i ponovno biti izveden iz njega, nadimati gordo pred Bogom, i pred Njegovim miljenicima, oholo ih prezirati, i biti ispunjen prezrivim omalovažavanjem. Nikako, prije dolikuje tebi i onima poput tebe podrediti se Onima Koji su Objavitelji jedinstva Božjega, i ponizno ustupiti pred vjernima, koji su ostavili sve svoje Boga radi, i odijelili se od stvari koje zaokupljaju pozornost ljudi, i odvraćaju ih od puta Boga, Sveslavljenoga, Hvaljenoga. Tako na vas Šaljemo dolje ono što će koristiti vama i koristiti onima koji su svu svoju vjeru i ufanje podarili svojemu Gospodu.

~ CXIV ~

Poslušaj, o, kralju (sultan ‘Abdu’l-‘Azíz), govor Onoga Koji govori istinu, Onoga koji od tebe ne traži da Ga nagradiš stvarima kojima je Bog izabrao obdariti tebe, Onoga Koji nesumnjivo kroči pravim Putom. On je Onaj Koji te poziva k Bogu Gospodu tvojemu, Koji ti pokazuje pravi smjer, put koji vodi u istinsku sreću, kako bi ti, možda, bio od onih uz koje će dobro biti.

Pripazi, o, kralju, da oko sebe ne okupiš one ministre koji slijede želje izopačenih sklonosti, koji su iza sebe bacili ono što je bilo povjereno u njihove ruke i očigledno izigrali povjerenje. Budi darežljiv prema drugima kao što je Bog bio darežljiv prema tebi, i ne prepusti interese svojega naroda ministrima kao što su ovi. Ne odlaži u stranu strah od Boga, i budi od onih koji ispravno djeluju. Oko sebe okupi one ministre od kojih možeš osjetiti miomiris vjere i pravde, i s njima se savjetuj, i biraj što god je najbolje u tvojim očima, i budi od onih koji djeluju velikodušno.

Znaj sigurno da, tko god odbija vjerovati u Boga, nije ni dostojan povjerenja niti istinoljubiv. To je, stvarno, istina, nedvojbena istina. Onaj koji se izdajnički odnosi prema Bogu, također će se izdajnički odnositi prema svojem kralju. Takva čovjeka baš ništa ne može odvratiti od zla, ništa ga ne može spriječiti da izda svojega susjeda, ništa ga ne može navesti na ispravan put.

Čuvaj se da ne prepustiš uzde državnih poslova u ruke drugih, i ne ukazuj svoje povjerenje ministrima nedostojnim tvojega povjerenja, i ne budi od onih koji žive u nemaru. Izbjegavaj one kojih se srca odvraćaju od tebe i ne povjeravaj im svoje poslove i poslove onih koji ispovijedaju tvoju vjeru. Čuvaj se da ne dopustiš vuku da postane pastirom Božjega stada, i ne predaj sudbinu Njegovih miljenika na milost zlih. Ne očekuj da oni koji krše Božje naloge budu dostojni povjerenja ili iskreni u vjeri koju ispovijedaju. Izbjegavaj ih, i strogo pazi na sebe, da te ne bi povrijedile njihove spletke i zlodjela. Okreni se od njih, i pogled svoj upravi k Bogu Gospodu tvojemu, Sveslavljenomu, Najdarežljivijemu. Bog će jamačno biti uz onoga koji Mu se u potpunosti predaje; a, onoga koji svo svoje povjerenje podari Bogu, Bog će, uistinu, zaštiti od bilo čega što bi ga moglo povrijediti, i zakloniti ga od opačine svakoga koji zlo snuje.

Kad bi ti svoje uho priklonio Mojemu govoru i poslušao Moj savjet, Bog bi te podigao na tako uzvišen položaj da te nikako ne uzmognu dosegnuti niti povrijediti planovi ikojega čovjeka na čitavoj zemlji. Izvršavaj, o, kralju, preporuke Božje svim svojim bićem i iz dubine svojega srca, i ne kroči stazama tlačitelja. Uhvati se, i drži čvrsto u svojoj moći uzde poslova tvojega naroda, i osobno ispituj sve ono što mu pripada. Neka ti ništa ne promakne, jer u tomu leži najveće dobro.

Zahvaljuj Bogu što je, od cijeloga svijeta, tebe izabrao, i učinio te kraljem nad onima koji ispovijedaju tvoju vjeru. U potpunosti ti dolikuje cijeniti čudesne milosti kojima te Bog obdario, i neprekidno veličati ime Njegovo. Najbolje ćeš Ga hvaliti ljubeći Njegove miljenike, i čuvajući i štiteći Njegove sluge od zloće izdajnika, kako ih nitko više ne bi tlačio. Ti bi, nadalje, morao ustati da sprovodiš zakon Božji među ljudima, kako bi bio od onih koji čvrsto počivaju na Njegovu zakonu.

Pokreneš li bujice pravde među svojim podanicima, Bog će ti zacijelo pomoći vojskama viđenih i neviđenih, i osnažiti te u tvojim poslovima. Nema drugog Boga osim Njega. Svekoliko stvaranje i njegovo carstvo Njegovi su. K Njemu se vraćaju sva djela vjernih.

Ne oslanjaj se na svoja blaga. Svo svoje uzdanje podari milosti Boga Gospoda tvojega. Neka On bude tvoj uzdanik u svemu što činiš, i budi od onih koji su se podvrgnuli Njegovoj Volji. Neka ti On bude pomoćnikom, i obogati se Njegovim blagom, jer uz Njega su blaga nebesa i zemlje. On ih podaruje komu On hoće, a uskraćuje komu On hoće. Nema drugog Boga osim Njega, Sveposjedujućega, Svehvaljenoga. Svi su samo siromasi pred vratima Njegova milosrđa; svi su bespomoćni pred objavom Njegove vrhovnosti, i mole za Njegove milosti.

Nemoj prekoračiti granice umjerenosti, pravedno postupaj s onima koji te služe. Daj im u skladu s njihovim potrebama, a ne toliko da uzmognu gomilati bogatstvo za sebe, da se oblače skupocjeno, uljepšavaju svoj dom, kupuju stvari koje im ne koriste, i budu ubrojeni među one koji pretjeruju. Postupaj s njima nimalo ne skrećući s puta pravde, kako nitko od njih ne bi trpio oskudicu, niti se razmazio raskošima. To je samo vidljiva pravda.

Ne dopusti najnižima da upravljaju i vladaju nad velikodušnima i dostojnima časti, i ne daj da ple-meniti budu prepušteni milosti dostojnih prezira i bezvrijednih, jer to je ono što Smo zapazili po Našem dolasku u Grad (Konstantinopol), i tomu Mi svjedočimo. Među njegovim stanovnicima našli Smo neke koji posjeduju velik imutak i žive u pretjeranu bogatstvu, dok drugi žive u teškoj oskudici i krajnjoj bijedi. To nimalo ne pristaje tvojoj vlasti, i nije dostojno tvojega položaja.

Neka ti Moj savjet bude prihvatljiv, i nastoj među ljudima vladati pravično, kako bi Bog mogao uzvisiti tvoje ime i proširiti glas o tvojoj pravdi po cijelom svijetu. Čuvaj se da ne obogaćuješ svoje ministre na trošak svojih podanika. Boj se uzdaha siromašnih i pravičnih u srcu, koji svake zore jadikuju nad svojom mukom, i budi im dobrohotan vladar. Oni su, uistinu, tvoja blaga na zemlji. Valja ti, stoga, čuvati svoja blaga od nasrtaja onih koji te žele opljačkati. Raspitaj se o njihovim poslovima, i uvjeri se svake godine, ne, svakog mjeseca, o njihovu stanju, i ne budi od onih koji zanemaruju svoju dužnost.

Pred svoje oči postavi nepogrešivu vagu Božju, i, poput čovjeka koji stoji u Njegovoj Nazočnosti, na toj Vagi odvagni svoja djela svakoga dana, svakoga trenutka u svojem životu. Položi račune sebi prije nego budeš pozvan na poravnanje, na Dan kada nijedan čovjek neće imati snage stajati zbog straha od Boga, Dan u kojem će zadrhtati srca nemarnih.

Svakom kralju valja biti darežljivim poput sunca, koje podržava rast svih bića, i svakomu daje što mu pripada, zasluge kojega nisu urođene, već ih je odredio Onaj Koji je Najmoćniji, Svemogući. Kralj mora biti tako velikodušan, tako široke ruke u svojemu milosrđu kao oblaci, čijih izljevi obilja pljušte na svaku zemlju, po nalogu Onoga Koji je vrhovni Zapovjeditelj, Sveznajući.

Pobrini se da svoje državne poslove ne povjeriš u potpunosti u ruke drugih. Nitko tvoje funkcije ne može izvršavati bolje od tebe samoga. Tako ti jasno objavljujemo Naše riječi mudrosti, i šaljemo ti dolje ono što će ti omogućiti prelazak s lijeve strane tlačiteljstva na desnu stranu pravde, i približiti te blistavomu oceanu Njegovih naklonosti. Takva je staza kojom su kraljevi prije tebe kročili, oni koji su postupali pravično prema svojim podanicima, i išli putovima neprijeporne pravde.

Ti si sjena Božja na zemlji. Nastoj, stoga, djelovati onako kako dolikuje tako istaknutomu, tako uzvišenomu položaju. Odvratiš li se od težnje za stvarima kojima Smo te obasuli i poučili, ti ćeš, zacijelo, obezvrijediti tu veliku i neprocjenjivu čast. Vrati se, dakle, i u potpunosti pristani uz Boga, i očisti svoje srce od svijeta i svih njegovih ispraznosti, i ne dopusti da ljubav prema bilo kojemu tuđincu uđe i nastani se u njemu. Sve dok ne očistiš svoje srce od svakog traga takve ljubavi, ne može blještavilo svjetla Božjega izliti svoj sjaj na tebe, jer nikomu Bog nije dao više od jednoga srca. To je, uistinu, bilo naloženo i zapisano u Njegovoj drevnoj Knjizi. A, budući da ljudsko srce, kako ga je stvorio Bog, nije podijeljeno, valja ti paziti da njegove naklonosti, također, budu jedinstvene i nepodijeljene. Drži se, stoga, Njegove ljubavi svim marom svojega srca, i izvuci ga iz ljubavi spram bilo koga osim Njega, kako bi ti On pomogao da uroniš u ocean Njegova jedinstva, i omogućio ti da postaneš istinski podupiratelj Njegove jednosti. Bog Mi je svjedokom. Jedina Mi je namjera u objavljivanju ovih riječi tebi bila da te očistim od prolaznih stvari na zemlji, i pomognem ti da uđeš u kraljevstvo vječne slave, kako bi mogao, uz dopuštenje Božje, biti od onih koji borave i vladaju tamo…

Prisežem Bogom, o, kralju! Nije Mi želja žaliti se tebi protiv onih koji Me progone. Na Svoju tugu i Svoj jad žalim se samo Bogu, Koji je stvorio Mene i njih, Koji dobro poznaje Naše stanje i Koji bdije nad svim stvarima. Moja je želja upozoriti ih na posljedice njihovih djela, ako bi ti, možda, prestao s drugima postupati onako kako su oni postupali sa Mnom, i bio od onih koji uvažavaju Moje upozorenje.

Patnje koje su Nas snašle, oskudica koju trpimo, različite nevolje kojima Smo obuhvaćeni, sve će one proći, kao što će proći užici kojima se oni raduju i obilje koje uživaju. To je istina koju nijedan čovjek na zemlji ne može odbaciti. Dani koje Smo bili primorani boraviti u prašini uskoro će se okončati, kao i dani u kojima su oni zauzimali počasna mjesta. Bog će, zacijelo, presuditi po istini između njih i Nas, a On je, zaista, najbolji od sudaca.

Zahvaljujemo Bogu za sve što Nas je snašlo, strpljivo Podnosimo stvari koje je On naložio u prošlosti ili će naložiti u budućnosti. U Njega Sam položio Svoje uzdanje; i u Njegove Sam ruke povjerio Učenje Svoje. On će, jamačno, nagraditi sve one koji strpljivo ustraju i svoje povjerenje daju Njemu. Njemu pripada stvaranje i njegovo carstvo. On uzdiže koga On hoće, a unizi koga On hoće. On neće biti upitan o djelima Svojim. On je, uistinu, Sveslavljeni, Svemogući.

Neka tvoje uho pozorno prati, o, kralju, riječi koje Smo ti uputili. Neka tlačitelj prekine svoje ugnjetavanje, i isključi počinitelje nepravde iz onih koji ispovijedaju tvoju vjeru. Pravičnosti Mi Božje! Muke koje smo Mi pretrpjeli takve su da svako pero koje ih opisuje može samo biti preplavljeno tugom. Nijedan od onih koji istinski vjeruju i podržavaju jedinstvo Božje ne mogu podnijeti teret njihova izricanja. Toliko su silne bile Naše patnje da su čak i oči Naših neprijatelja nad Nama zaplakale, a osim njih i one svake osobe koja razabire. A svim Smo ovim mukama bili izvrgnuti, usprkos Našem nastojanju da ti pristupimo, i nalaganju ljudima da uđu u tvoju sjenu, zato da bi ti mogao postati uporištem onima koji vjeruju u jedinstvo Božje i podržavaju ga.

Jesam li ti, o, kralju, Ja ikada iskazao neposluh? Jesam li Ja, ikada, prekršio ikoji od tvojih zakona? Može li ijedan od tvojih ministara koji su te predstavljali u Iraku pokazati ijedan dokaz koji bi potkrijepio moju nelojalnost prema tebi? Ne, tako Mi Onoga Koji je Gospod svih svjetova! Niti na trenutak Se nismo pobunili protiv tebe, ili protiv ikojega od tvojih ministara. Nikada Se, dao Bog, nećemo pobuniti protiv tebe, pa makar Bili izloženi patnjama težim od onih koje Smo pretrpjeli u prošlosti.

U doba danje i doba noćno, u večer i u zoru, Molimo Boga za tvoje dobro, da ti On milostivo pomogne da Mu budeš pokoran i izvršavaš Njegovu zapovijed, kako bi te On zaštitio od četa opakih. Čini, dakle, kako ti drago, i postupaj s Nama kako dolikuje tvojem položaju i kako pristoji tvojoj vrhovnosti. Ne zaboravi na zakon Božji ni u čemu što želiš postići, sada ili u danima koji će doći. Reci: Hvaljen bio Bog, Gospod svih svjetova!

~ CXV ~

Pero Objave, o, Dhabíh, u većini božanski objavljenih Ploča zapisalo je ove riječi: Opomenuli Smo sve miljenike Božje da pripaze da ne bi rub Naše svete halje bio okaljan blatom nezakonitih djela, ili umrljan prahom nedopustiva ponašanja. Poticali Smo ih, nadalje, da svoj pogled čvrsto uprave u sve što je bilo objavljeno u Našim Pločama. Da je njihovo unutarnje uho pozorno pratilo Božanske savjete koji su zablistali iz Osvita Pera Svemilosrdnoga, i poslušalo Njegov Glas, većina bi naroda na zemlji do sada bila ukrašena uresom Njegova vodstva. Međutim, dogodilo se ono što je bilo predodređeno.

Još jednom Jezik Pradavnoga, boraveći u ovom Najvećem Zatvoru, objavljuje ove riječi koje su zapisane na ovom Svitku bijelom poput snijega: O, vi, miljenici jedinoga pravoga Boga! Nadiđite tijesna skrovišta svojih opakih i pokvarenih želja, i nastavite u široki beskraj kraljevstva Božjega, i boravite na livadama posvećenosti i odijeljenosti, kako bi miomiris vaših djela mogla povesti čitavo čovječanstvo do oceana neugasive slave Božje. Suzdržite se od bavljenja poslovima ovoga svijeta i svime što mu pripada, ili od miješanja u djelovanje onih koji su njegovi izvanjski vođe.

Jedini pravi Bog, slavljen bio On, vlast nad zemljom podario je kraljevima. Nikomu nije dano pravo djelovanja na način suprotan promišljenim viđenjima onih koji su na vlasti. Ono što je On za Sebe sačuvao jesu gradovi ljudskih srdaca; a među njima, na ovaj su Dan, miljenici Onoga Koji je Vrhovna Istina poput ključeva. Dao Bog da njima, svima do jednoga, kroz moć Najvećega Imena bude omogućeno otključati vrata tih gradova. To znači pomoći jedinomu pravomu Bogu – tema o kojoj je Pero Onoga Koji navodi zoru da svane govorila u svim Njegovim Knjigama i Pločama.

Miljenicima Božjim isto tako valja biti blagima prema svojim bližnjima, i tako odvojenima i očišćenima od svih stvari, te iskazivati iskrenost i poštenje, da svi narodi na zemlji u njima mogu prepoznati povjerenike Boga na zemlji. Promisli u koje su se visoke vrhunce uzdigli nalozi Svemogućega, a kako je bijedno boravište u kojem ove slabe duše sada borave. Blagoslovljeni su oni koji su, na krilima osvjedočenja, poletjeli u nebesa koja je rasprostrlo Pero tvojega Gospoda, Svemilosrdnoga.

Pogledaj, o, Dhabíh, djela koja je počinio Bog, Vrhovna Istina. Ti reci: Kako velika, kako je silno velika snaga Njegove moći koja obuhvaća sve svjetove! Uzvišena, neizmjerno je uzvišena Njegova odvojenost iznad dosega i spoznaje svekolikoga stvaranja! Slavljena, slavljena bila Njegova blagost – blagost koja je rastopila srca onih koji su bili dovedeni blizu Bogu!

Premda pogođeni bezbrojnim patnjama koje Smo pretrpjeli od ruku Naših neprijatelja, Mi smo proglasili svim vladarima na zemlji ono što je Bog htio proglasiti, kako bi svi narodi saznali da nikakva patnja ne može spriječiti Pero Pradavnoga da postigne svoj cilj. Njegovo Pero pomiče se s dopuštenjem Boga, Koji oblikuje kosti podložne truleži i propasti.

Razmisli o ovom najmoćnijemu pothvatu, onima koji ljube Njega dolikuje opasati bokove svojega truda, i svoje misli čvrsto upraviti na sve ono što će osigurati pobjedu stvari Božje, umjesto da čine zla i prezira vrijedna djela. Kad bi ti razmislio, makar samo na trenutak, o izvanjskim djelima i činima Onoga Koji je Vječna Istina, pao bi na tlo i uzviknuo: O, Ti Koji si Gospod nad Gospodarima! Svjedočim da si Ti Gospod svekolikoga stvaranja, i Odgojitelj svih bića, vidljivih i nevidljivih. Svjedočim da je Tvoja moć obuhvatila čitav univerzum, i da Tebe nikako ne mogu zastrašiti zemaljske vojske, niti Te vlast svih plemena i naroda može odvratiti od izvršavanja Tvojega nauma. Priznajem da Ti nemaš druge želje osim obnavljanja cijeloga svijeta, i uspostavljanja jedinstva njegovih naroda, i spasa svih onih koji u njemu stanuju.

Promisli malo, i razmotri kako valja ponašati se onima koji su miljenici Božji, i do kojih se visina moraju vinuti. Preklinji u svako doba Gospoda svojega, Gospoda Milosrđa, da im pomogne da čine on što On hoće. On je, uistinu, Najmoćniji, Sveslavljeni, Sveznajući.

Zatočeništvo koje je snašlo Ovoga Kojemu zlo naniješe, o, Dhabíh, nikako Mu nije naškodilo niti to ikada može učiniti; isto Mu tako gubitak svih Njegovih zemaljskih dobara, Njegovo progonstvo, čak niti Njegovo mučeništvo i izvanjsko poniženje ne mogu naškoditi. Ono što Mu može naškoditi jesu zlodjela koja čine miljenici Božji, a koja pripisuju Njemu Koji je Vrhovna Istina. To je patnja koju Ja trpim, i o tome On Sam, Koji ima moć nad svim stvarima svjedoči Meni. Ono što Me teško pogađa jesu tvrdnje koje ljudi Bayána svakodnevno iskazuju. Neki su proglasili svoj savez s jednom od Mojih Grana (Sinovima), dok su drugi neovisno objavili svoje tvrdnje, i djelovali po vlastitim željama.

O, Dhabíh! Jezik Veličajni kazuje: Prisežem Sobom Koji govori istinu! U ovoj najmoćnijoj Objavi sve dispenzacije iz prošlosti dosegle su svoje najviše i konačno ispunjenje. Tko, dakle, položi pravo na Objavu poslije Njega, takav je čovjek jamačno lažljiva varalica. Molimo Boga da mu milostivo pomogne da povuče i odbaci takav zahtjev. Bude li se pokajao, Bog će mu, bez sumnje, oprostiti. Međutim, bude li ustrajao u svojoj zabludi, Bog će, jamačno, dolje poslati nekoga tko će se bez milosti s njim obračunati. On je, uistinu, Svemogući, Najmoćniji.

Pogledaj kako ljudi Bayána nikako nisu uspjeli prepoznati da je jedini cilj svega što je Moj Prijašnji Objavitelj i Predvjesnik Moje Ljepote bio objavio bila Moja Objava i proglašenje Mojega Učenja. Nikada – a o tomu Mi svjedoči Onaj Koji je Vječna Istina – ne bi On, da nije Mene radi, izgovorio ono što je izgovorio. Osvjedoči se kako su ovi budalasti ljudi postupili sa Učenjem Onoga Koji je Sveposjedujući, Nedostupni, kao s igrom i razonodom! Njihova srca svakoga dana smišljaju novu spletku, a njihova ih uobrazilja vodi u potragu za novim skrovištem. Ako je istina ono što oni govore, kako je, onda, moguće osigurati postojanost Stvari Gospoda tvojega? Promisli o tome u svojem srcu, i budi od onih koji oštro razabiru, koji brižljivo promatraju, koji su ustrajni u svojem naumu i vjeruju s pouzdanjem. Toliko bi moralo biti tvoje osvjedočenje, da, kad bi svekoliko čovječanstvo iskazalo takve tvrdnje kakve još nije iskazao nijedan čovjek, niti ijedan um smislio, ti bi ih u potpunosti zanemario, odbacio ih, i svoje lice upravio prema Onomu Koji je predmet obožavanja svih svjetova.

Pravičnosti Mi Moje vlastite Biti! Velika, neizmjerno je velika ova Stvar! Moćan, nespoznatljivo moćan ovaj je Dan! Uistinu je blagoslovljen čovjek koji je odbacio sve stvari, i svoje oči čvrsto upravio na Onoga Čije lice je izlilo svjetlost na sve koji su na nebesima i sve koji su na zemlji.

Oštar mora biti tvoj vid, o, Dhabíh, i nepopustljiva tvoja duša, a tvoja stopala poput mjedi, želiš li ostati neuzdrman nasrtajima sebičnih želja koje šapću u grudima ljudi. Ovo je čvrsti nalog koji je Pero Najvećega Imena bilo, zahvaljujući Volji Drevnoga Kralja, potaknuto objaviti. Čuvaj ga kao oko u glavi, i budi od zahvalnih. Danju i noću nastoj služiti Stvari Onoga Koji je Vječna Istina, i budi odijeljen od svega osim od Njega. Moje Mi Biti! Što god vidiš na ovaj Dan, sve će propasti. Silno će uzvišen biti tvoj položaj, ostaneš li ustrajan u Stvari Gospoda tvojega. Prema Njemu su upravljeni tvoji užurbani pokreti, i u Njemu je tvoje konačno počivalište.

~ CXVI ~

O, kršćanski kraljevi! Zar niste čuli što je rekao Isus, Duh Božji: “Odlazim i doći ću vam opet”? Zašto ste, onda, zakazali, kad vam je On došao na oblacima nebeskim, i niste Mu se približili, da biste gledali Njegovo lice i bili od onih koji su dosegli Njegovu Prisutnost? Na drugom mjestu On kaže: “Kad On, Duh Istine, dođe, povest će vas k svekolikoj istini.” Pa ipak, pogledajte kako ste, kad je On donio istinu, odbili okrenuti svoja lica k Njemu, i ustrajali ste u zabavi svojim razonodama i uobraziljama. Niste Mu zaželjeli dobrodošlicu, niti ste zaiskali Njegovu Prisutnost, da biste mogli čuti Božje stihove iz Njegovih vlastitih usta, i uživati u mnogostrukoj mudrosti Svemogućega, Sveslavljenoga, Premudroga. Svojim ste neuspjehom spriječili da vas zapahne dah Božji i svojim ste dušama uskratili slast njegova miomirisa. I dalje radosno lutate dolinom svojih pokvarenih želja. Uminut ćete vi, i sve što posjedujete proći će. Sasvim sigurno vratit ćete se Bogu, i bit ćete pozvani na odgovornost za svoja djela u prisustvu Onoga Koji će okupiti sva stvorenja…

Dvadeset je godina prošlo, o, kraljevi, tijekom kojih Smo svakoga dana kušali agoniju svježe muke. Nijedan od onih koji su bili prije Nas nije pretrpio stvari koje smo Mi pretrpjeli. Kad biste to samo shvatili! Oni koji su ustali protiv Nas pogubljivali su nas, lili našu krv, pljačkali naš imutak, i gazili našu čast. Premda svjesni većine naših patnji, vi, ipak, niste uspjeli zaustaviti ruku napadača. Jer, nije li vaša jasna dužnost zauzdati tlačiteljevo ugnjetavanje, i postupati pravično s vašim podanicima, kako bi se vaš visoki osjećaj za pravdu mogao u potpunosti pokazati cijelomu čovječanstvu?

Bog je u vaše ruke predao uzde vlasti nad narodom, kako biste njime vladali pravedno, zaštitili prava pogaženih, i kaznili one koji čine zlo. Zanemarite li dužnost koju vam je Bog propisao u Svojoj Knjizi, vaša će imena u Njegovim očima biti pribrojena onima nepravednih. Težak će, uistinu, biti vaš grijeh. Zar se držite onoga što su smislile vaše maštarije, a iza leđa bacate zapovijedi Boga, Najuzvišenijega, Nedostupnoga, Sveobvezujućega, Svemogućega? Odbacite stvari koje posjedujete, i čvrsto se uhvatite onoga što vam je Bog naložio da izvršavate. Ištite Njegovu milost, jer onaj koji je ište kroči Njegovim pravim Putom.

Razmislite o stanju u kojem Se nalazimo, i pogledajte nesreće i nevolje koje su Nas iskušavale. Nemojte Nas zanemariti, pa makar na trenutak, i pošteno sudite između Nas i Naših neprijatelja. To će vam, svakako, biti od jasne koristi. Tako vam pripovijedamo Svoju priču, i kazujemo stvari koje su Nas snašle, kako biste vi mogli otkloniti Naše nesreće i olakšati Naš teret; Neka Nas izbavi iz Naše nevolje onaj koji to hoće; a što se tiče onoga koji to neće, Gospod Moj jamačno je najbolji od pomagača.

Upozori narod, o, Slugo, i upoznaj ga s onim što Smo Ti poslali dolje, i neka Te ne obuzme strah ni od koga, i ne budi od onih koji se kolebaju. Bliži se dan kada će Bog uzvisiti Svoje Učenje i uzveličati Svoje svjedočanstvo u očima svih koji su na nebesima i svih koji su na zemlji. U svim uvjetima svo svoje uzdanje podaj gospodu Svojemu, i pogled Svoj upri u Njega, i odvrati se od svih onih koji odbacuju Njegovu istinu. Neka Ti Bog Gospod Tvoj bude dostatni pomoćnik i potpora. Zavjetovali smo Se da ćemo priskrbiti Tvoju pobjedu na zemlji i uzdići Naše Učenje nad svim ljudima, pa makar se ne našao niti jedan kralj koji bi svoje lice okrenuo prema Tebi.

~ CXVII ~

Veliko Biće, hoteći objaviti neophodne uvjete za mir i spokoj u svijetu te napredak njegovih naroda, zapisalo je: Mora doći vrijeme kad svi budu shvatili prijeku potrebu za održavanjem široke, sveobuhvatne skupštine ljudi. Vladari i kraljevi zemlje moraju je pohoditi, i, sudjelujući u njezinu vijećanju, moraju razmatrati putove i načine koji će položiti temelje za Veliki svjetski Mir među ljudima. Takav mir zahtijeva da se Velesile, radi spokojstva ljudi na zemlji, međusobno u potpunosti pomire. Zarati li se bilo koji kralj protiv nekog drugoga, svi moraju jedinstveno ustati da ga spriječe. Ako se to ostvari, narodi svijeta više neće trebati ikakvo naoružanje, osim radi očuvanja sigurnosti svoga kraljevstva i očuvanja reda unutar svojih teritorija.To će zajamčiti mir i vlast svakog naroda, vlade i nacije. Usrdno se nadamo da će vladari i kraljevi na zemlji, zrcala milostivoga i svemogućeg imena Božjega dosegnuti taj položaj, i zaštititi čovječanstvo od napadaja tiranije… Bliži se dan kad će svi narodi svijeta prihvatiti jedan opći jezik i jedno zajedničko pismo. Kad to bude postignuto, u koji god grad čovjek otputovao, bit će kao da ulazi u svoj dom. Te su stvari nužne i od bitne važnosti. Svaki čovjek kog resi uvid i razbor mora nastojati sprovesti ono što je zapisano u stvarnost i djelo… U punom je smislu čovjek onaj koji se danas posvećuje služenju čitavoj ljudskoj vrsti. Veliko Biće kaže: Blagoslovljen i sretan je onaj koji ustane da bi promicao najbolje interese ljudi i naroda svijeta. Na drugom mjestu On izjavljuje: Ne dolikuje ponos onome koji voli svoju vlastitu zemlju, nego onome koji voli cijeli svijet. Zemlja je samo jedna domovina, a svi ljudi njeni građani.

~ CXVIII ~

Ne odlažite u stranu strah od Boga, o, kraljevi na zemlji, i čuvajte se da ne biste prekoračili granice koje je Svemogući postavio. Izvršavajte zapovijedi naložene vam u Njegovoj Knjizi, i dobro pazite da ne prekoračite njihove granice. Bdijte, kako ne biste nikomu nepravdu nanijeli, pa makar koliko je veliko zrno gorušice. Kročite putom pravde, jer to je, uistinu, pravi put.

Izgladite vaše razmirice, i smanjite svoje naoružanje, kako bi se olakšao teret vaših troškova, a vaša srca i umovi uspokojili. Iscijelite razdor koji vas dijeli, i više nećete trebati nikakvo naoružanje osim onoga koje traži zaštita vaših gradova i teritorija. Bojte se Boga, i pazite da ne prekoračite granice umjerenosti, i budete ubrojeni među one koji pretjeruju.

Čuli Smo da svake godine povećavate svoje troškove, a teret svaljujete na vaše podanike. To je, uistinu, više nego što oni mogu podnijeti i strahovita je to nepravda. Odlučujte pravedno između ljudi, i budite simbolima pravde među njima. To je, sudite li pošteno, ono što vam valja činiti, i ono što dolikuje vašem položaju.

Pazite da ne postupite nepravedno ni s kim tko vam uputi molbu, i uđe pod vašu sjenu. Kročite u strahu od Boga, i budite od onih koji vode pobožan život. Ne oslanjajte se na svoju moć, svoje vojske, blaga. Svo svoje uzdanje i vjeru podajte Bogu, Koji vas je stvorio, i Njegovu pomoć ištite u svim stvarima. Pomoć dolazi samo od Njega. On pomaže komu On hoće vojskama nebeskim i zemaljskim.

Znajte da su siromašni uzdanica Božja među vama. Pazite da ne iznevjerite Njegovo povjerenje, da ne postupate nepravedno s njima, i da ne kročite stazom izdajnika. Bez ikakve sumnje, bit ćete pozvani na odgovornost za Njegovo povjerenje na dan kada Vaga Pravde bude postavljena, na dan kada će svakomu biti vraćen njegov dug, kada će djela svih ljudi, bogatih ili siromašnih, biti izvagana.

Ako se ne obazrete na savjete koje Smo vam, nedvosmislenim jezikom kojemu nema ravna, objavili u ovoj Ploči, sa svih će vas strana snaći Božanska kazna, i osuda Njegov pravde bit će izrečena protiv vas. Na taj dan nećete imati nikakve moći oduprijeti Mu se, i priznat ćete vlastitu nemoć. Imajte milosrđa za same sebe i one ispod vas. Sudite među njima u skladu s pravilima koje je propisao Bog u Svojoj najsvetijoj i najuzvišenijoj Ploči, Ploči u kojoj je svakoj pojedinoj stvari pridružio njezinu utvrđenu mjeru, u kojoj je On izrijekom dao objašnjenje o svim stvarima, i koja je u sebi opomena onima koji vjeruju u Njega.

Istražujte Našu Stvar, ispitujte o stvarima koje su Nas snašle, i pravedno odlučite između Nas i Naših neprijatelja, i budite od onih koji pravično postupaju prema svojem susjedu. Ako ne zauzdate ruku tlačitelja, ako ne uspijete zaštititi prava pogaženih, odakle vam pravo da se hvališete među ljudima? Čime se to možete opravdano hvastati? Zar se ponosite svojim jelom i pilom, bogatstvima koje gomilate u svoje riznice, raznolikošću i cijenom ukrasa kojima se pokrivate? Kad bi se prava slava sastojala u posjedovanju takvih prolaznih stvari, onda bi se zemlja kojom hodite morala hvalisati iznad vas, jer vas ona snabdijeva, i podaje vam baš te stvari, po nalogu Svemogućega. U njezinoj je utrobi sadržano, prema onomu što je Bog naložio, sve što vi posjedujete. Iz nje, kao znak Njegova milosrđa, vi izvlačite vaša bogatstva. Pogledajte, dakle, vaše stanje, stvar kojom se ponosite! Kad biste to samo mogli shvatiti!

Nikako! Onoga Mi Koji u svojoj šaci drži kraljevstvo svekolikoga stvaranja! Vaša istinska i trajna slava ne leži nigdje osim u vašem čvrstom pristajanju uz propise Božje, vašem izvršavanju Njegovih zakona svim srcem, vašoj odlučnosti da se pobrinete da oni nikada ne ostanu neizvršeni, i u ustrajnosti na pravom putu.

~ CXIX ~

O, vladari svijeta! Zašto ste zaklonili zrake Sunca, i spriječili tako njegov sjaj? Poslušajte savjet koji vam daje Najviše Pero, da biste možda i vi i siromašni dosegli mir i spokoj. Preklinjemo Boga da pomogne kraljevima na zemlji da uspostave mir na zemlji. On, uistinu, čini što Ga je volja.

O, kraljevi na zemlji! Vidimo kako svake godine povećavate svoje troškove, a teret svaljujete na vaše podanike. To je, uistinu, posvemašnja i strahovita nepravda. Bojte se uzdaha i suza Ovoga Kome naniješe zlo, i ne svaljujte pretjeran teret na svoje ljude. Ne pljačkajte njih da biste sebi podizali palače; ne, radije za njih izaberite ono što ste izabrali za sebe. Tako otkrivamo vašim očima ono što će vama koristiti, kad biste to samo razabrali. Vaši ljudi su vaše bogatstvo. Čuvajte se da ne pogazite zapovijedi Božje, i štićenike svoje predate u razbojničke ruke. Oni su vam vlast dali, oni vas na životu održavaju, oni vam pomažu da pobjeđujete. Pa ipak, s kakvim prezirom na njih gledate! Kako je to čudno, strahovito čudno!

Sada kad ste odbacili Najveći Mir, čvrsto se uhvatite ovoga Manjeg mira, ne biste li malo poboljšali vlastito stanje i stanje onih koji o vama ovise.

O, vladari svijeta! Pomirite se među sobom, kako ne biste zatrebali više naoružanja nego što je potrebno da očuvate svoja područja i vlast. Čuvajte se da ne zanemarite savjet Sveznajućega, Vjernoga.

Jedinstveni budite, o, kraljevi na zemlji, jer tako će se utišati oluja nesloge među vama, a vaši narodi naći mira, ako ste od onih koji razumiju. Zarati li ijedan od vas protiv drugoga, ustanite svi protiv njega, jer to nije drugo doli sama pravda.

~ CXX ~

O, vi izabrani predstavnici naroda u svakoj zemlji! Savjetujte se međusobno, i brinite samo o onom što koristi čovječanstvu i poboljšava njegovo stanje, ako ste od onih koji pažljivo ispituju. Promatrajte svijet kao ljudsko tijelo koje je, premda stvoreno čitavo i savršeno, zbog različitih razloga, pogođeno teškim neredima i bolestima. Ni jedan dan nije mu laknulo, čak štoviše bolest se pogoršavala pod vidanjem liječnika neznalica, koji su popustili uzde svojim osobnim željama, i silno pogriješili. I ako je jednom, zahvaljujući njezi sposobnoga liječnika, jedan dio tog tijela bio iscijeljen, preostali dijelovi ostali su zahvaćeni bolešću kao i prije. Tako vas obavještava Sveznajući, Premudri.

Vidimo ga, na ovaj dan, prepuštenog milosti vladara koji su toliko opijeni ponosom da ne mogu jasno razabrati ni ono što je njihova najveća korist, a kamoli prepoznati Objavu koja je tako zbunjujuća i izazovna kao što je ova. I kad god bi se koji od njih trsio da popravi stanje, njegov je motiv uvijek bio vlastiti dobitak, priznao on to ili ne; a nedostojnost toga motiva ograničila je njegovu sposobnost da iscjeli ili izliječi.

Ono što je Gospod naložio kao vrhovni lijek i najmoćnije sredstvo iscjeljenja svijeta jest ujedinjenje svih njegovih naroda u jednoj Stvari, jednoj zajedničkoj Vjeri. To se ne može postići ni na koji način osim uz pomoć snage vještoga, svemogućega i nadahnuta Liječnika. Doista, to je istina, a sve drugo nije ništa doli zabluda.