CI. Nakana na kojoj počiva objavljivanje svake Knjige nebeske, dapače…

1 Nakana na kojoj počiva objavljivanje svake Knjige nebeske, dapače, svakog božanski objavljenog stiha, jest obdariti razumijevanjem i pravičnošću sve ljude, zato da bi među njima mogli biti čvrsto uspostavljeni mir i spokoj. Što god ulijeva sigurnost u srca ljudska, što god uzdiže njihov položaj ili promiče njihovo zadovoljstvo, prihvatljivo je u Božjim očima. Kako li je visok položaj koji čovjek može doseći, izabere li samo ispunjenje svoje uzvišene sudbine! U kakve dubine poniženja može on potonuti, dubine koje nisu ni najopakija stvorenja nikada dosegla! Zgrabite, o, Prijatelji, priliku koju vam ovaj Dan pruža, i ne lišavajte se obilnih izljeva Njegove milosti. Usrdno molim Boga da milostivo pomogne svakom od vas da se, na ovaj blagoslovljeni Dan okitite uresom čistih i svetih djela. On, uistinu, čini što Ga je volja. The purpose underlying the revelation of every heavenly Book, nay, of every divinely revealed verse, is to endue all men with righteousness and understanding, so that peace and tranquillity may be firmly established amongst them. Whatsoever instilleth assurance into the hearts of men, whatsoever exalteth their station or promoteth their contentment, is acceptable in the sight of God. How lofty is the station which man, if he but choose to fulfill his high destiny, can attain! To what depths of degradation he can sink, depths which the meanest of creatures have never reached! Seize, O friends, the chance which this Day offereth you, and deprive not yourselves of the liberal effusions of His grace. I beseech God that He may graciously enable every one of you to adorn himself, in this blessed Day, with the ornament of pure and holy deeds. He, verily, doeth whatsoever He willeth.