CII. Posluhnite, o, ljudi, ono što vam Ja po istini kazujem. Jedini pravi…

1 Posluhnite, o, ljudi, ono što vam Ja po istini kazujem. Jedini pravi Bog, slavljen bio On, oduvijek je smatrao i uvijek će ljudska srca smatrati Svojom vlastitom i isključivom svojinom. Sve je ostalo, bilo da pripada kopnu ili moru, blaga ili slavu, prepustio Kraljevima i vladarima na zemlji. Od početka bez početka pred Njegovom je Objavom u svom svojem sjaju razvijen bio barjak koji kazuje riječi “On čini što Ga je volja”. Čovječanstvu danas treba pokoravanje onima koji su na vlasti, i vjerno pristajanje uz nit mudrosti. Pomagala neophodna za izravnu zaštitu, sigurnost i osiguranje ljudske vrste povjerena su rukama upraviteljima ljudskog društva i leže im na dohvat ruke. To je volja Božja i Njegov ukaz… Nadamo se da će jedan od kraljeva na zemlji, Boga radi, ustati da potpomogne uspjeh ovog napaćenog, potlačenog naroda. Takav bi kralj bio na vijeke veličan i slavljen. Bog je propisao ovom narodu dužnost da pomažu svakom onom koji pomogne njima, da služe njegovim najboljim interesima, i da mu iskazuju svoju trajnu odanost. Oni koji Mene slijede moraju se zalagati, u svim okolnostima, da pospješuju blagostanje svakog onoga koji ustane za uspjeh Moje Stvari, i u svako vrijeme moraju mu dokazati svoju predanost i vjernost. Sretan je čovjek koji čuje i posluša Moj savjet. Jao onome koji ne uspije ispuniti Moju želju. Give a hearing ear, O people, to that which I, in truth, say unto you. The one true God, exalted be His glory, hath ever regarded, and will continue to regard, the hearts of men as His own, His exclusive possession. All else, whether pertaining to land or sea, whether riches or glory, He hath bequeathed unto the Kings and rulers of the earth. From the beginning that hath no beginning the ensign proclaiming the words “He doeth whatsoever He willeth” hath been unfurled in all its splendor before His Manifestation. What mankind needeth in this day is obedience unto them that are in authority, and a faithful adherence to the cord of wisdom. The instruments which are essential to the immediate protection, the security and assurance of the human race have been entrusted to the hands, and lie in the grasp, of the governors of human society. This is the wish of God and His decree.… We cherish the hope that one of the kings of the earth will, for the sake of God, arise for the triumph of this wronged, this oppressed people. Such a king will be eternally extolled and glorified. God hath prescribed unto this people the duty of aiding whosoever will aid them, of serving his best interests, and of demonstrating to him their abiding loyalty. They who follow Me must strive, under all circumstances, to promote the welfare of whosoever will arise for the triumph of My Cause, and must at all times prove their devotion and fidelity unto him. Happy is the man that hearkeneth and observeth My counsel. Woe unto him that faileth to fulfill My wish.