CVII. Onaj Koji je vaš Gospod, Svemilosrdni, u Svom srcu nosi želju vidjeti…

1 Onaj Koji je vaš Gospod, Svemilosrdni, u Svom srcu nosi želju vidjeti svekoliko čovječanstvo kao jednu dušu i jedno tijelo. Požurite zadobiti vaš udio Božje milosti i milosrđa na ovaj Dan koji pomračuje sve druge stvorene Dane. Kako velika sreća očekuje čovjeka koji se odrekne svega što ima u želji da dobije stvari od Boga! Takav je čovjek, a tome Mi svjedočimo, među blagoslovljenicima Božjim. He Who is your Lord, the All-Merciful, cherisheth in His heart the desire of beholding the entire human race as one soul and one body. Haste ye to win your share of God’s good grace and mercy in this Day that eclipseth all other created Days. How great the felicity that awaiteth the man that forsaketh all he hath in a desire to obtain the things of God! Such a man, We testify, is among God’s blessed ones.