CIX. O, Kamále! Visine do kojih se, zahvaljujući najmilostivijoj naklonosti…

1 O, Kamále! Visine do kojih se, zahvaljujući najmilostivijoj naklonosti Božjoj, smrtni čovjek može vinuti, još su neotkrivene njegovu oku. Svijet postojanja nikada nije imao, i još nema sposobnosti za takvo otkrivenje. Međutim, dan se bliži kada će sposobnosti tako velike milosti biti, zahvaljujući Njegovu nalogu, objavljene ljudima. Pa makar se sile naroda postrojile protiv Njega, pa makar se kraljevi na zemlji ujedinili da podruju Stvar Njegovu, snaga Njegove moći stajat će mirno nepotresena. On, zaista, govori istinu, i poziva svekoliko čovječanstvo na put Onoga Koji je Neusporedivi, Sveznajući. O Kamál! The heights which, through the most gracious favor of God, mortal man can attain, in this Day, are as yet unrevealed to his sight. The world of being hath never had, nor doth it yet possess the capacity for such a revelation. The day, however, is approaching when the potentialities of so great a favor will, by virtue of His behest, be manifested unto men. Though the forces of the nations be arrayed against Him, though the kings of the earth be leagued to undermine His Cause, the power of His might shall stand unshaken. He, verily, speaketh the truth, and summoneth all mankind to the way of Him Who is the Incomparable, the All-Knowing.
2 Svi su ljudi bili stvoreni kako bi nastavljali civilizaciju koja uvijek napreduje. Svemogući Mi je svjedokom: Ponašanje poput zvijeri na polju nije dostojno čovjeka. Vrline koje dolikuju njegovu dostojanstvu jesu suzdržljivost, milosrđe, suosjećajnost i ljubazna dobrota prema svim narodima i plemenima svijeta. Reci: O, prijatelji! Napijte se iz ovoga kristalnoga potoka koji teče zahvaljujući nebeskoj milosti Onoga Koji je Gospod Imena. Neka drugi uživaju u njoj u Moje ime, kako bi vođe ljudi u svakoj zemlji mogli u potpunosti prepoznati nakanu radi koje je Vječna Istina bila objavljena, i razlog zbog kojega su oni sami bili stvoreni. All men have been created to carry forward an ever-advancing civilization. The Almighty beareth Me witness: To act like the beasts of the field is unworthy of man. Those virtues that befit his dignity are forbearance, mercy, compassion and loving-kindness towards all the peoples and kindreds of the earth. Say: O friends! Drink your fill from this crystal stream that floweth through the heavenly grace of Him Who is the Lord of Names. Let others partake of its waters in My name, that the leaders of men in every land may fully recognize the purpose for which the Eternal Truth hath been revealed, and the reason for which they themselves have been created.