CXI. O, suparnički narodi i plemena na zemlji! Upravite vaša lica prema…

1 O, suparnički narodi i plemena na zemlji! Upravite vaša lica prema jedinstvu, i dopustite da vas sjaj njezina svjetla obasja. Okupite se, i Boga radi odlučite iskorijeniti sve ono što je uzrokom suparništva među vama. Tada će sjaj velike svjetske Zvijezde obaviti cijelu zemlju, a njezini će stanovnici postati građanima jednoga grada, posjednici jednoga te istoga prijestolja. Ovaj Kojemu naniješe zlo od ranih je dana Svojega života samo za tim žudio, i samo će to željeti. Ne može biti nikakve sumnje da narodi svijeta, bez obzira na rasu ili religiju, svoje nadahnuće crpe iz jednoga nebeskog Izvora, i podanici su jednoga Boga. Razlike među nalozima po kojima oni žive valja pripisati različitim potrebama i nužnostima doba u kojima su bili objavljeni. Sve je njih, osim nekolicine koji su proizvod ljudske izopačenosti, naložio Bog, i odraz su Njegove Volje i Namjere. Ustanite, i, naoružani snagom vjere, razbijte na komadiće bogove vaših ispraznih maštanja, koji siju razdor među vas. Čvrsto se držite onoga što vas privlači i ujedinjuje.To je, uistinu, najuzvišenija Riječ koju je Knjiga Majka poslala dolje i objavila vama. Tomu svjedoči Jezik Veličajni iz Svojega boravišta slave. O contending peoples and kindreds of the earth! Set your faces towards unity, and let the radiance of its light shine upon you. Gather ye together, and for the sake of God resolve to root out whatever is the source of contention amongst you. Then will the effulgence of the world’s great Luminary envelop the whole earth, and its inhabitants become the citizens of one city, and the occupants of one and the same throne. This wronged One hath, ever since the early days of His life, cherished none other desire but this, and will continue to entertain no wish except this wish. There can be no doubt whatever that the peoples of the world, of whatever race or religion, derive their inspiration from one heavenly Source, and are the subjects of one God. The difference between the ordinances under which they abide should be attributed to the varying requirements and exigencies of the age in which they were revealed. All of them, except a few which are the outcome of human perversity, were ordained of God, and are a reflection of His Will and Purpose. Arise and, armed with the power of faith, shatter to pieces the gods of your vain imaginings, the sowers of dissension amongst you. Cleave unto that which draweth you together and uniteth you. This, verily, is the most exalted Word which the Mother Book hath sent down and revealed unto you. To this beareth witness the Tongue of Grandeur from His habitation of glory.