Ulomci iz Spisa Bahá’u’lláha (CXXI-CXL)

~ CXXI ~

Reci: O, vi koji Mi zavidite i zlo Mi snujete! Neka vas zbuni jar vašega gnjeva upućen Meni! Gle, Danica Slave uzdigla se nad obzorjem Moje Objave, i obavila je svojim sjajem čitavo čovječanstvo. Pa ipak, pogledajte kako ste se zatvorili od njezina sjaja i utonuli ste u posvemašnji nemar. Imajte milosrđa za sebe same, i ne odbacujte tvrdnju Onoga Čiju ste istinu već prepoznali, i ne budite prekršitelji.

Pravičnosti Mi jedinoga pravoga Boga! Odbacite li ovu Objavu, svi narodi na zemlji smijat će vam se da vas prezru i narugaju vam se, jer vi ste oni koji su, pred njihovim očima, a radi obrane istine vaše Stvari, dali na vidjelo svjedočanstva o Bogu, Vrhovnom Zaštitniku, Najmoćnijemu, Sveslavljenomu, Sveznajućemu. Pa ipak, tek što je Njegova sljedeća Objava, zaodjevena sjajem Sveobvezujuće vlasti, bila poslana dolje k vama, odbacili ste je iza leđa, o, vi koji ste ubrojeni među nemarne!

Što! Zar vjerujete u svojim srcima da imate moć utrnuti svjetlost Sunca, ili pomračiti njegov sjaj? Nikako, života Mi! Vi nikada nećete i ne možete postići svoj cilj, pa makar u pomoć pozvali sve što je na nebu i sve što je na zemlji. Hodite u strahu od Boga, i ne činite vaša djela jalovima. Priklonite svoje uho Njegovim riječima, i ne budite od onih koji su kao koprenom odijeljeni od Njega. Reci: Bog Mi je svjedokom! Baš ništa nisam zaželio za Sebe. Ono što Sam poželio jest pobjeda Božja i uspjeh Stvari Njegove. On je Sâm dostatan svjedok između vas i Mene. Kad biste očistili svoje oči, spremno biste uvidjeli kako Moja djela svjedoče istini Mojih riječi, kako Moje riječi vode Moja djela.

Zaslijepljene su vaše oči! Zar ne vidite veličinu moći Božje i Njegove vrhovnosti? Zar ne gledate Njegovo veličanstvo i slavu? Jao vama, o, zbore zlih i zavidnih! Poslušajte Moj govor, i ne oklijevajte ni trenutka. Tako vam nalaže Onaj Koji je Ljepota Svemilosrdnoga, da biste se, možda, odijelili od stvari koje posjedujete, i uzašli u visine s kojih možete otkriti čitavo stvaranje zaklonjeno u sjeni Njegova Otkrivenja.

Reci: Nema vam mjesta niti utočišta, nikakva skloništa u koje možete uteći, nikoga da vas obrani ili zaštiti na ovaj Dan od jara gnjeva Božjega i Njegove silne moći, ukoliko i sve dok ne zatražite sjenu Njegova Otkrivenja. Ovo je, uistinu, Njegovo Otkrivenje, koje vam je objavljeno u osobi ovoga Mladića. Slavljen, dakle, bio Bog, zbog tako blistave, tako dragocjene, tako čudesne vizije.

Odijelite se od svega drugoga osim Mene, i okrenite svoja lica k Mojem licu, jer to vam je bolje nego sve što posjedujete. Jezik Božji svjedoči istini Mojih riječi, kroz Moju vlastitu Riječ koja govori istinu, i obgrljuje i obuhvaća sve stvari.

Reci: Zar mislite da vaše savezništvo sa Stvari Njegovom može ikada Njemu koristiti, ili da Mu vaše odbijanje njezine istine može nanijeti ikakav gubitak? Ne, Mojega Mi Bića, Svepodvrgavajućega, Nedostupnoga, Najvišega! Razderite velove imena i razorite njihovo kraljevstvo. Moje Mi Ljepote! Onaj Koji je Vladar svih imena došao je, Onaj na Čiji je nalog svako pojedino ime, od početka koji nema početka, bilo stvoreno, Onaj Koji će nastaviti stvarati ih kako Mu drago. On je, uistinu, Svemogući, Premudri.

Pazite da se ne lišite odore Božanskoga vodstva. Ispijte punu mjeru iz Čaše koju su Mladi Nebeski podigli nad vašim glavama. Tako vam nalaže Onaj Koji je milosrdniji prema vama nego vi sami, Onaj Koji ne traži naknade niti zahvala od vas. Njegova nagrada dolazi od Onoga Koji Ga je, snagom istine, poslao dolje k vama, i izdvojio Ga i proglasio Ga Svojim vlastitim Svjedočanstvom svekolikomu stvaranju. On je Onaj Koji Ga je ovlastio da objavljuje sve Njegove znakove. Pogledajte ponovno, da biste mogli vidjeti ono k čemu vas je pozvao Jezik Pradavnoga, da biste, možda, bili od onih koji su shvatili istinu. Jeste li ikada čuli od vaših otaca iz davnine, ili naraštaja koji su im prethodili, pa sve do prvoga Adama, da bilo tko, tko dolazi na oblacima objave, obdaren jasnom i nadspoznajom vlašću, i nosi na svojoj desnici Kraljevstvo Božje a na ljevici svu moć i slavu Njegove vječne vlasti, komu prethode vojske Boga Svemogućega, Sveobvezujućega, Najmoćnijega, i neprekidno izgovara stihove čiju važnost umovi najučenijih i najmudrijih od ljudi nisu u mogućnosti dohvatiti, da je, unatoč tome, nosilac poruke koja nije od Boga? Budite, dakle, oni koji razabiru, i govorite istinu, pravu istinu, ako tvrdite da ste čestiti i visokih ideala.

Reci: Stihovi koje smo Mi objavili brojni su poput onih koje je, u prethodnoj Objavi, dolje poslao Báb. Neka onaj koji sumnja u riječi koje je izrekao Duh Božji potraži dvor Naše nazočnosti i posluša Naše božanski objavljene stihove, i bude očevicem jasna dokaza Naše tvrdnje.

Reci: Pravičnosti Mi Svemogućega! Mjera milosti Božjih bila je ispunjena, Njegova je Riječ bila usavršena, svjetlo Njegova lica bilo objavljeno, Njegova vrhovnost obuhvatila je čitavo stvaranje, sjaj Njegova Otkrivenja bio je objavljen, a Njegovi darovi pljuštali su na čovječanstvo.

~ CXXII ~

Čovjek je vrhunski talisman. Međutim, nedostatak odgovarajućeg obrazovanja lišio ga je onoga što prirođeno posjeduje. Riječju koja proizlazi iz usta Božjih bio je pozvan u postojanje; još jednom riječju poveden je kako bi prepoznao Izvor svojega odgoja; još jednom riječju zaštićeni su njegov položaj i sudbina. Veliko Biće kaže: Promatrajte čovjeka kao rudnik bogat draguljima neprocjenjive vrijednosti. Jedino ga odgoj može navesti da pokaže svoja bogatstva, i omogućiti čovječanstvu da od njih ima koristi. Kad bi se ikoji čovjek zamislio nad onim što su objavili Spisi poslani dolje s neba svete Volje Božje, on bi spremno priznao da je njihova svrha da svi ljudi budu promatrani kao jedna duša, kako bi pečat “Kraljevstvo će biti Božje” bio utisnut u svako srce, a svjetlo Božanskoga obilja, milosti, i milosrđa obavili cijelo čovječanstvo. Jedini pravi Bog, slavljen bio On, ništa nije zaželio za Sebe. Savezništvo s ljudima ne koristi Mu, niti Mu škodi njihova izopačenost. Ptica iz Kraljevstva Izričaja neprekidno izgovara ovaj zov:”Sve stvari ushtjedoh za tebe, i tebe također, tebe radi.” Kad bi učeni i o svijetu obrazovani ljudi ovoga doba dopustili čovječanstvu da udahne miris prijateljstva i ljubavi, svako razborito srce shvatilo bi značenje istinske slobode, i otkrilo tajnu nepomućena mira i potpuna spokojstva. Kad bi zemlja dosegla ovo stanje i bila obasjana njegovim svjetlom, moglo bi se s pravom reći o njoj: “Na njoj nećeš vidjeti ni udubine ni uzdignutih humaka.”

~ CXXIII ~

Naraštaji koji su bili prije vas – kamo su otišli? A oni koje je za života okruživala najljepša i najljupkija zemlja, gdje su oni sada? Okoristite se njihovim primjerom, o, ljudi, i ne budite od onih koji su zabludjeli.

Uskoro će drugi svoje ruke položiti na ono što vi posjedujete, i ući će u vaše stanove. Priklonite svoje uho Mojim riječima, i ne budite ubrojeni među budalaste.

Najvažnija dužnost svakoga od vas jest izabrati za sebe ono što nitko drugi ne može pogaziti niti mu preoteti. Ta stvar – a o tomu Mi je svjedok Svemogući – jest ljubav Božja, kad biste to samo shvatili.

Izgradite sebi takve kuće kakve kiša ni poplave nikada ne mogu učištiti, koje će vas štititi od mijena i obrata u životu. Ovo je pouka Onoga Kojega je svijet povrijedio i odbacio.

~ CXXIV ~

Kako je čudesno jedinstvo Živoga, Vjekovječnoga Boga – jedinstvo uzvišeno iznad svih ograničenja, koje nadilazi poimanje svih stvorenja! On je, od pamtivijeka, stanovao u Svojem nedostupnom boravištu svetosti i slave, i zauvijek će biti ustoličen na vrhuncima Svoje neovisne vrhovnosti i veličine. Koliko visoko je bila Njegova neprolazna Bit, kako potpuno neovisna o znanju svih stvorenja, i kako će silno uzvišena ostati iznad hvale svih stanovnika nebesa i zemlje!

Iz uzvišena izvora, i iz biti Svoje naklonosti i obilja On je svakom stvorenju povjerio znak Svojega znanja, da nijedno od Njegovih stvorenja ne bude lišeno svojeg udjela u izražavanju toga znanja, svako prema svojoj sposobnosti i položaju. Taj je znak zrcalo Njegove ljepote u svijetu stvaranja. Što je veći napor uložen u glačanje toga vrhovnog i plemenitoga zrcala, to će vjernije ono odražavati sjaj imena i pridjevaka Božjih, i objavljivati čudesa Njegovih znakova i znanja. Svakom će stvorenju biti omogućeno (tolika je ta moć odražavanja) objaviti potencijale svojega predodređenog položaja, prepoznati svoju sposobnost i ograničenja, i svjedočit će o istini “On je, uistinu, Bog; nema drugog Boga osim Njega.”…

Ne može biti nikakve sumnje da, poradi napora koje svaki čovjek može svjesno uložiti, i kao učinak napora njegovih vlastitih duhovnih sposobnosti, ovo zrcalo može biti tako očišćeno od kala zemaljske prljavštine i oslobođeno od sotonskih maštarija, da uzmogne prići poljima vječne svetosti i doseći dvore vječna prijateljstva. Međutim, slijedeći načelo da je za svaku stvar vrijeme bilo određeno, a za svaki plod određeno godišnje doba, skrivene snage takva obilja najbolje će biti oslobođene, a pramaljetni sjaj takva dara najbolje će biti objavljen u Danima Božjim. Premda je, možda, svaki dan prožet svojim predodređenim dijelom Božje čudesne milosti, Dani neposredno povezani s Objaviteljem Božjim posjeduju jedinstvenu razlikovnu crtu i zauzimaju položaj koji nijedan um nikada ne može shvatiti. Tolika je vrlina ulivena u njih, da, kad bi, u tim danima vječna ushita, srca svih koji žive na nebesima i na zemlji bila dovedena licem u lice sa Danicom neprolazne slave i uskladila se s Njegovom Voljom, svako bi se od njih uzvisilo iznad svih zemaljskih stvari, zračeći Njegovim svjetlom, i posvećeno Njegovom milošću. Sva hvala toj milosti koju nikakav blagoslov, ma koliko velik, ne može nadići, i svaka čast takvoj ljubaznoj dobroti kakvoj slične još nije vidjelo oko stvaranja! Uzvišen je On iznad onoga što Mu pripisuju ili pripovijedaju o Njemu!

Zbog toga razloga, u tim danima, nijednom čovjeku neće trebati njegov susjed. Već je obilno bilo pokazano da je, u tom božanski određenom Danu, većina onih koji su zatražili i dosegli Njegov sveti dvor iskazala takvo znanje i mudrost, čiju kaplju nitko osim ovih svetih i posvećenih duša, ma koliko dugo poučavao ili proučavao, nije dohvatio niti će ikada shvatiti. Zahvaljujući toj su snazi miljenici Božji, u danima Objavitelja Danice Istine, bili uzvišeni iznad svekolikog ljudskog učenja, i postali o njemu neovisni. Ne samo to, iz njihovih srdaca i izvora njihovih urođenih moći tekla je neprekidno najunutarnjija bit ljudskog znanja i mudrosti.

~ CXXV ~

O, brate Moj! Kad istinski tragatelj odluči korakom potrage stupiti na stazu koja vodi put znanja o Pradavnomu, on mora, prije svega, očistiti svoje srce, koje je sjedište objave unutarnjih otajstava Božjih, od prašine svog stečenog znanja koja ga zakriva, i nagovještaja otjelovljenih sotonskih maštarija. On mora očistiti svoje grudi, koje su svetište trajne ljubavi Ljubljenoga, od svakog kala, i osloboditi svoju dušu od svega što pripada vodi i blatu, od svake tamne prolazne vezanosti. On mora tako očistiti svoje srce da u njemu ne zaostane ni tračak ljubavi ili mržnje, da ga ljubav ne bi zaslijepljeno dovela u zabludu, a mržnja ga otjerala od istine. I ti svjedočiš na ovaj Dan kako je većina ljudi, zbog takve ljubavi i mržnje, lišena besmrtnoga Lica, kako je odlutala daleko od Utjelovljenja Božanskih otajstava, i bez pastira luta divljinom zaborava i zablude.

Taj tragatelj mora u svako doba uzdati se u Boga, odreći se ljudi svijeta, odijeliti se od svijeta praha, i čvrsto se prihvatiti Njega Koji je Gospod nad Gospodarima. On nikad ne smije sebe uzdizati iznad bilo koga, sa ploče svog srca mora izbrisati svaki tračak ponosa i taštine, mora se držati strpljivosti i ravnodušnosti, šutjeti i suzdržati se od dokona govora. Jer jezik je vatra koja tinja, a pretjeran govor smrtonosan otrov. Materijalna vatra uništava tijelo, a vatra jezika proždire i srce i dušu. Snaga prve traje neko vrijeme, a posljedice druge traju stoljeće.

Taj bi tragatelj također morao ogovaranje smatrati teškim grijehom, i držati se daleko od njegova područja, jer ogovaranje trne svjetlo srca i gasi život duše. Malim bi morao biti zadovoljan, i slobodan od svake neprimjerene želje. Morao bi cijeniti društvo onih koji su se odrekli svijeta, a izbjegavanje razmetljivaca i ljubitelja naslade smatrati dragocjenim darom. U zoru svakog dana morao bi uživati zajedništvo s Bogom, i svom dušom svojom ustrajati u potrazi za svojim Ljubljenim. Svaku zabludjelu misao morao bi spaliti vatrom spominjanja Njega Ljubljenoga, i brzinom munje proći pokraj svega osim Njega. Prema životinjama bi morao pokazivati blagost, a koliko više prema svom bližnjemu, onomu koji je obdaren darom izričaja. Ne bi smio oklijevati ponuditi svoj život za svojega Ljubljenoga, niti dozvoliti da ga ljudsko osuđivanje odvrati od Istine. Ne bi smio željeti drugima ono što ne želi za sebe, niti obećavati ono što ne ispunjava. Svim bi srcem morao izbjegavati druženje sa zločincima, i moliti za otpuštenje njihovih grijeha. Morao bi oprostiti grešniku, i ne prezirati njegov nizak položaj, jer nitko ne zna kakav će njegov kraj biti. Koliko je često grešnik u smrtnom času dosegao bit vjere, i ispivši gutljaj besmrtnosti poletio k Družbi u visini! A koliko je često odani vjernik, u času uzašašća duše doživio takvu promjenu da je pao u najdublji oganj!

Cilj Našeg objavljivanja ovih uvjerljivih i teških riječi jest dojmiti se tragatelja, tako da bi on sve osim Boga smatrao prolaznim, i sve stvari osim Njega, Koji je Predmet svekolikog štovanja, držao potpunim ništavilom.

One spadaju među uzvišene pridjevke, i predstavljaju zaštitni znak produhovljenih umova. Već su bile spomenute glede preduvjeta za putnike koji kroče stazom Pozitivna Znanja. Kada odijeljen putnik i iskren tragatelj ispune ove osnovne uvjete, tada i samo tada mogu se nazvati istinskim tragateljem. Kad ispuni uvjete koje sadrži stih: “Tko god uloži napor Nas radi,” uživat će blagoslov koji pružaju riječi: “Našim Putovima jamačno Ćemo ga voditi.”

Tek kad svjetiljka traganja, iskrenog nastojanja, čeznutljive želje, strastvene odanosti, žarke ljubavi, opčinjenosti i zanosa bude zapaljena u tragateljevu srcu, a lahor Njegove ljubazne dobrote dahne nad njegovom dušom, bit će rastjerana tama zablude, magle sumnje i dvojbe rasplinut će se, a svjetla osvjedočenja i znanja obavit će njegovo biće. U tom će času Mistični vjesnik, donoseći radosne vijesti Duha zasjati iz Grada Božjega blistavog poput jutra, i prodornim zvukom trublje znanja probuditi srce, dušu i duh iz sna nemara. Tada će mnogostruko obilje i izljev milosti svetoga i vječnoga Duha podariti takav novi život tragatelju, da će otkriti da je obdaren novim vidom, novim sluhom, novim srcem i novim umom. Promišljat će o bjelodanim znakovima univerzuma, i prodrijet će u skrivena otajstva duše. Gledajući Božjim okom, u svakom će atomu vidjeti vrata koja ga vode u stanje apsolutnog osvjedočenja. U svim će stvarima otkriti otajstva Božanskoga Otkrivenja, i dokaze vječna Objavljivanja.

Prisežem Bogom! Kad bi onaj koji kroči stazom vodstva i ište uspeti se na visove pravičnosti dosegao ovo blistavo i uzvišeno stanje, udahnuo bi, s udaljenosti od tisuća milja, miomiris Božji, i vidio bi blistavo jutro Božanska vodstva kako se uzdiže nad Osvitom svih stvari. Svaka pojedina stvar, ma kako malena, za njega bi bila objavom, vodeći ga k njegovom Ljubljenomu, Cilju njegove potrage. Toliko veliko će biti razabiranje ovog tragatelja da će razlikovati istinu i laž, baš kao što razlikuje sunce od sjene. Budu li u najudaljenijem kutku na Istoku zamirisali slatki miomirisi Božji, on će ih jamačno prepoznati i osjetiti im miris, pa makar stanovao na najudaljenijem kraju Zapada. Isto će tako jasno raspoznavati sve znakove Božje – Njegov čudesni izričaj, Njegove velike uratke, i moćna djela – u činima, riječima i načinima ljudi, baš kao što draguljar raspoznaje dragulj od kamena, ili čovjek koji razlikuje proljeće od jeseni, i toplinu od hladnoće. Kad je kanal ljudske duše očišćen od svih svjetovnih i nužnih vezanosti, on će nesumnjivo zamijetiti dašak Ljubljenoga preko neizmjernih daljina, i, vođen njegovim mirisom, doseći i ući u Grad Osvjedočenja.

Ondje će razabrati čudesa Njegove drevne Mudrosti, i primiti sva skrivena učenja iz šuštanja lišća sa Stabla koje cvate u tom Gradu. Svojim unutarnjim i vanjskim uhom iz njegova će praha čuti himne slave i hvale kako se uzdižu ka Gospodu nad Gospodarima, a svojim unutarnjim okom otkrit će otajstva “povratka” i “oživljenja.”

Kako li su neiskazivo blistavi znaci, zalozi, objave, i bljesci koje je On, Koji je Kralj Imena i Pridjevaka namijenio za taj Grad! Dosezanje toga Grada gasi žeđ bez vode, a ljubav Božju rasplamsava bez vatre. U svakoj vlati trave spremljena su otajstva nespoznatljive mudrosti, a na svakom grmu ruža bezbroj slavuja, opijen ushitom, lije svoj poj. Njegovi čudesni tulipani otkrivaju otajstvo neugasive Vatre u Gorućemu Grmu, a slatki mu dašci svetosti ispuštaju miomiris Duha Mesijanskoga. On daruje bogatstvo bez zlata, a besmrtnost podaje bez smrti. U svakom su mu listu neizrecive radosti pohranjene, a u svakoj odaji nebrojena otajstva leže skrivena.

Oni koji odvažno rade u potrazi za Bogom, jednom kad se odreknu svega drugog osim Njega, toliko će prionuti i vezati se uz taj Grad, da bi im i trenutak odvojenosti bio nezamisliv. Oni će slušati nepogrešive dokaze iz Zumbula iz toga zbora, i primat će najsigurnija svjedočanstva iz ljepote njegove Ruže, i pjesme njegova Slavuja. Jednom u otprilike tisuću godina taj će Grad biti obnovljen i ponovno urešen…

Taj Grad nije ništa drugo nego Riječ Božja objavljena u svakom dobu i dispenzaciji. U danima Mojsija bilo je to Petoknjižje; u danima Isusa Evanđelje; u danima Muhameda, Glasnika Božjega, Kur’an; na ovaj dan, to je Bayán; a u dispenzaciji Onoga Kojega će Bog objaviti Njegova vlastita Knjiga – Knjiga na koju se sve Knjige prijašnjih Dispenzacija nužno moraju odnositi, Knjiga koja među njima stoji nadspoznajna i vrhovna.

~ CXXVI ~

Kamo god Mi bili prognani, koliko god velike patnje Mi trpjeli, oni koji su ljudi Božji moraju, čvrste odluke i savršena pouzdanja, svoj pogled imati uperen prema Osvitu Slave, i baviti se svime što može dovesti do poboljšanja svijeta i obrazovanja njegovih naroda. Sve što Nas je snašlo u prošlosti unaprijedilo je interese Naše Objave i proširilo glas o njoj; i sve ono što Nas može snaći u budućnosti imat će sličan ishod. Držite se, u dubini srca, Stvari Božje, Stvari koju je dolje poslao Onaj Koji je Zapovijedni, Najmudriji. Mi smo, s krajnjom blagošću i milosrđem, pozivali i upravljali sve narode prema onome što će im uistinu koristiti.

Danica koja blista u svojem podnevnom sjaju svjedokom Mi je! Oni koji su ljudi Božji nemaju druge želje osim oživljavanja svijeta, oplemenjivanja njegova života, i obnove njegovih naroda. Istinoljubivost i dobra volja uvijek su obilježavale njihove odnose prema svim ljudima. Njihovo izvanjsko ponašanje samo je odraz njihova unutarnjeg života, a njihov unutarnji život zrcalo je njihova izvanjskoga ponašanja. Nikakva koprena ne skriva niti zastire istine na kojima je utemeljena njihova Vjera. Pred očima svih ljudi te su istine ogoljene, i moguće ih je prepoznati bez zabune. Sama njihova djela svjedoče o istini ovih riječi.

Svako oko koje razabire na ovaj Dan može vidjeti svjetlo zore Božje Objave, a svako pozorno uho može prepoznati Glas koji se čuo iz Gorućega Grma. Toliko su obilne bujice voda Božanskoga milosrđa, da se Onaj Koji je Osvit znakova Božjih i Objavitelj dokaza Njegove slave bez koprene i nezakriven druži i razgovara s narodima zemlje i njezinim plemenima. Koliko je onih koji su, srca punih zlobe, zatražili Našu Nazočnost, a otišli iz nje kao odani i dragi prijatelji! Dveri milosti širom su otvorene pred licem svih ljudi. U Našem izvanjskom odnosu prema njima postupali Smo jednako s pravednikom i grešnikom, da bi, možda, zločinac dosegao beskonačni ocean Božanskoga oprosta. Naše ime “Zatajitelj” izlilo je takvo svjetlo na ljude da su prkosni umislili kako spadaju među pobožne. Nijednoga čovjeka koji Nas traži Mi nećemo nikada razočarati, niti će onomu koji je svoje lice upravio prema Nama biti uskraćen pristup u Naš sveti dvor…

O, prijatelji! Pomozite jedinomu pravomu Bogu, slavljen bio On, vašim dobrim djelima, onakvim ponašanjem i značajem kakav će biti prihvatljiv u Njegovim očima. Neka onaj koji na ovaj Dan nastoji biti pomoćnikom Božjim zatvori svoje oči pred svim što posjeduje, a otvori ih za stvari Božje. Neka se prestane baviti onim što mu koristi, i neka se brine oko onoga što će uzveličati sveobvezujuće ime Svemogućega. On bi morao svoje srce očistiti od svih zlih strasti i pokvarenih želja, jer strah od Boga jest oružje koje ga može učiniti pobjedonosnim, prvo oruđe kojim može postići svoju nakanu. Strah od Boga štit je koji brani Stvar Njegovu, oklop koji omogućuje Njegovim ljudima dosizanje pobjede. To je stijeg koji nijedan čovjek ne može oboriti, sila kojoj nijedna moć nije ravna. Uz njegovu pomoć, i uz dopuštenje Onoga Koji je Gospod nad Vojskama, oni koji su se približili Bogu uzmogli su podvrći i osvojiti utvrde ljudskih srdaca.

~ CXXVII ~

Ako je vaša želja, o, ljudi, spoznati Boga i otkriti veličinu Njegove moći, pogledajte, tada, na Mene Mojim vlastitim očima, a ne očima bilo koga osim Mene. Inače nikada nećete moći prepoznati Mene, pa makar promišljali o Stvari Mojoj koliko traje Moje Kraljevstvo, i razmišljali o svim stvorenjima tijekom vječnosti Boga, Vrhovnoga Gospoda svega, Svemoćnoga, Vjekovječnoga, Najmudrijega. Tako Smo iskazali istinu Naše Objave, da bi se, možda, ljudi trgli iz svojega nemara, i bili od onih koji razumiju.

Pogledajte nizak položaj onih ljudi koji najbolje znaju kako Sam ponudio Svoje vlastito Biće i Svoju rodbinu na putu Božjemu a radi očuvanja njihove vjere u Njega, koji su itekako svjesni kako su Moji neprijatelji spletkarili protiv Mene, u danima kad su srca ljudska drhtala i bojala se, danima kada su se skrivali od očiju miljenika Božjih i Njegovih neprijatelja, i bili zaposleni osiguravanjem vlastite sigurnosti i mira.

Na koncu Smo uspjeli objaviti Stvar Božju, i uzvisiti je na tako istaknut položaj, da su svi ljudi, osim onih koji su u srcima svojim hranili nenavist spram ovoga Mladića i Svemogućemu pridruživali suparnika, priznali vrhovnost Boga i Njegovu moćnu vlast. Pa ipak, usprkos ovoj Objavi čiji je utjecaj prožeo sva stvorenja, i unatoč blještavilu ovoga Svjetla, kojemu nalik nitko od njih nikada nije vidio, osvjedoči se kako su ljudi Bayána zanijekali Mene i prepirali se sa Mnom. Neki su se okrenuli od Puta Božjega, odbacili autoritet Onoga u Koga su povjerovali, i drsko se ponijeli prema Bogu, Najmoćnijemu, Vrhovnom Zaštitniku, Najuzvišenijemu, Najvećemu. Drugi su oklijevali i zastajali na Njegovu Putu, i Učenje Stvoriteljevo, u svojoj najdubljoj istini, smatrali neveljanim, osim ako ga ne potkrepljuje odobrenje onoga koji je bio stvoren djelovanjem Moje Volje. Tako su njihova djela postala ništavna, a oni to nisu uspjeli primijetiti. Među njima je onaj koji je htio Boga mjeriti mjerom sebe samoga, i bio je zaveden imenima Božjim na pobunu protiv Mene, koji Me osudio kao onoga koji zaslužuje smrtnu kaznu, i koji je Meni pripisivao one prekršaje koje je sâm skrivio.

Stoga, dakle, Moju tugu i Moju žalost upućujem Onomu Koji Me stvorio i povjerio Mi Svoju Poruku. Njemu iskazujem harnost i čast za stvari koje je naložio, za Moju usamljenost, i patnju koju trpim od ruku ovih ljudi koji su tako daleko odlutali od Njega. Strpljivo Sam podnosio, i nastavit ću podnositi muke koje su Me dotakle, svo ću Svoje uzdanje i povjerenje Bogu podariti. Njega ću moliti riječima: Povedi Svoje sluge, o, Moj Gospode, k dvoru Svoje naklonosti i obilja, i ne dopusti da budu lišeni divota Tvoje milosti i Tvojih mnogostrukih blagoslova. Jer oni ne znaju što si Ti za njih naložio zahvaljujući Svojemu milosrđu koje obuhvaća svekoliko stvaranje. Izvana, oni su slabi i bespomoćni; iznutra, oni su samo siročad. Ti si Sveobdaritelj, Dobrostivi, Najuzvišeniji, Najveći. Ne baci na njih, o, Bože Moj, jar gnjeva Svojega, i navedi ih da čekaju do onoga vremena kada će čudesa Tvojega milosrđa biti objavljena, kako bi se, možda, vratili k Tebi, i zaiskali oprost od Tebe za stvari koje su protiv Tebe počinili. Ti si Oprostitelj, Svemilosrdni.

~ CXXVIII ~

Reci: Dolikuje li čovjeku koji tvrdi da je sljedbenik Gospoda svojega, Svemilosrdnoga, ipak u srcu činiti baš djela Opakoga? Nikako, zlo mu to pristaje, a o tomu će Mi Onaj Koji je Ljepota Sveslavljenoga svjedokom biti. Kad biste to samo razumjeli!

Očistite iz svojih srdaca ljubav za svjetovne stvari, s jezika svojih svaki spomen osim Njegova spomena, iz cjelokupna svojega bića sve što bi vas moglo spriječiti da gledate Njegovo lice, ili vas moglo uvesti u napast da slijedite šapat svojih zlih i pokvarenih naklonosti. Boga se bojte, o, ljudi, i budite od onih koji kroče stazom pravičnosti.

Reci: Bude li vaše ponašanje, o, ljudi, proturječilo onomu što ispovijedate, kako se, onda, mislite razlikovati od onih koji su, premda ispovijedaju svoju vjeru u Gospoda Boga svojega, čim je On došao k njima na oblaku svetosti, odbili priznati Ga, i odbacili Njegovu istinu? Oslobodite se svake spone s ovim svijetom i njegovim ispraznostima. Čuvajte se da im se ne približite, jer vam one šapću da slijedite vlastite strasti i pohotne žudnje, i priječe vam ulazak na pravi i slavni Put.

Znajte da “svijet” označava vašu nesvjesnost Njega Koji je vaš Stvoritelj, i vašu obuzetost svime drugim osim Njime. “Budući život”, pak, označava stvari koje vam daju siguran pristup Bogu, Sveslavljenomu, Neusporedivomu. Sve ono što vas, na ovaj Dan, sprečava od ljubavi spram Boga nije ništa drugo doli svijet. Bježite od njega, kako biste mogli biti ubrojeni među blažene. Zaželi li čovjek uresiti se ukrasima zemaljskim, nositi njezino ruho, ili uživati u darovima koje ona može dati, nikakvo ga zlo ne može snaći, ne dopusti li bilo čemu da se umiješa između njega i Boga, jer Bog je naložio svaku dobru stvar, bilo da je stvorena na nebesima ili na zemlji, za one sluge Svoje koji istinski vjeruju u Njega. Jedite, o, ljudi, od dobrih stvari koje vam je Bog omogućio, i ne lišavajte se Njegovih čudesnih darova. Iskazujte Mu harnost i čast, i budite od onih koji su uistinu zahvalni.

O, ti koji si pobjegao od kuće i zaiskao nazočnost Božju! Proglasi ljudima Poruku Gospoda svojega, da bi ih ona, možda, spriječila da slijede šapat vlastitih opakih i pokvarenih želja, i dovela ih k spomenu Boga, Najuzvišenijega, Najvećega. Reci: Bojte se Boga, o, ljudi, i uzdržite se od prolijevanja krvi bilo koga. Ne nadmećite se sa svojim susjedom, i budite od onih koji dobro čine. Čuvajte se da ne počinite nikakav nered na zemlji nakon što je bila uređena, i ne idite stopama onih koji su zabludjeli.

Tko god među vama ustane da poučava Stvar Gospoda svojega, neka prije svega drugoga pouči sama sebe, kako bi njegov govor mogao privući srca onih koji ga čuju. Ukoliko ne pouči sama sebe, riječi s njegovih usta neće utjecati na srce tragatelja. Pazite, o, ljudi, da ne budete od onih koji drugima daju dobar savjet, a sami ga zaboravljaju slijediti. Riječi poput ovih, a iznad tih riječi stvarnosti svih stvari, a iznad tih stvarnosti anđeli bliski Bogu optužuju ih za laž.

Uspije li takav čovjek ikada utjecati na bilo koga, taj uspjeh valja pripisati ne njemu, nego utjecaju riječima Božjim, kako je naložio Onaj Koji je Svemogući, Najmudriji. U Božjim očima on je smatran svjetiljkom koja lije svoje svjetlo, a ipak izgara iznutra.

Reci: Ne činite, o, ljudi, ono što će vam nanijeti sramotu ili obeščastiti Stvar Božju u očima ljudi, i ne budite od štetočina. Ne pristupajte stvarima koje vaši umovi osuđuju. Izbjegavajte svaki oblik opačine, jer takve su vam stvari zabranjene u Knjizi koju nitko ne dotiče osim onih koje je Bog očistio od svake mrlje krivnje, i ubrojeni su među pročišćene.

Budite pošteni prema samima sebi i prema drugima, da bi dokazi pravičnosti kroz vaša djela mogli biti objavljeni među Našim vjernim slugama. Čuvajte se da ne zakoračite na posjed vašeg susjeda. Dokažite da ste dostojni njegova uzdanja i povjerenja u vas, i ne uskratite siromašnima darova kojima vas je obasula milost Božja. On će, uistinu, nagraditi dobrotvore, i dvostruko im platiti za ono što su darovali. Nema drugog Boga osim Njega. Sva stvorenja i njihovo carstvo Njegovi su. On dodjeljuje Svoje darove kome On hoće, a uskraćuje onome kome On hoće. On je Veliki Davatelj, Najvelikodušniji, Dobrohotni.

Recite: Poučavajte Stvar Božju, o, ljudi Bahá, jer Bog je propisao svakome dužnost da pronosi Njegovu Poruku, i smatra to najzaslužnijim od svih djela. Takvo je djelo prihvatljivo samo onda kad onaj koji poučava Stvar već čvrsto vjeruje u Boga, Vrhovnog Zaštitnika, Milostivoga, Svemogućega. On je, štoviše, odredio, da Njegovu Stvar valja poučavati snagom ljudskog govora, a ne utječući se nasilju.Tako je Njegov nalog bio poslan dolje iz Kraljevstva Onoga Koji je Najuzvišeniji, Premudri. Pripazite da se ne biste nadmetali s bilo kim, čak štoviše, trsite se da mu probudite svijest o istini blagim načinom i vrlo uvjerljivim nagovaranjem. Ako vaš slušatelj prihvati, učinit će to za svoje dobro, a ako ne prihvati, okrenite se od njega, i upravite vaša lica prema Božjem svetom Dvoru, sjedištu blistave svetosti.

Ne raspravljajte ni s kim o stvarima i poslovima ovoga svijeta, jer Bog ih je prepustio onima koji su svoju naklonost uz njih vezali. Od čitavoga svijeta za Sebe je izabrao samo srca ljudska – srca koja mogu pokoriti vojske objave i izraza. Tako su odredili Prsti Bahá, na Ploči neopozive naredbe Božje, po nalogu Onoga Koji je Vrhovni Naložitelj, Sveznajući.

~ CXXIX ~

O, putniče na Božjem putu! Uzmi svoj udio iz oceana Njegove milosti, i ne lišavaj se stvari koje leže skrivene na njegovu dnu. Budi od onih koji su se naužili njegova blaga. Kap rose iz ovoga oceana, kad bi bila izlivena na sve koji su na nebu i na zemlji, dovoljna bi bila da ih obogati obiljem Boga, Svemogućega, Sveznajućega, Najmudrijega. Rukama odricanja zagrabi iz njegove životvorne vode, i njome poškropi sva stvorenja, da bi se mogla očistiti od svih ograničenja koja je stvorio čovjek i približiti moćnom sjedištu Božjem, tomu svetom i blistavomu Mjestu.

Ne žalosti se ako to sam sprovodiš. Neka ti Bog bude u svemu dovoljan. Uživaj prisno zajedništvo s Njegovim Duhom, i budi od zahvalnih. Proglašavaj Stvar tvoga Gospoda svima koji su na nebu i na zemlji. Odazove li se itko na tvoj zov, ogoli pred njim bisere mudrosti Gospoda Boga tvoga, koje je Njegov Duh poslao dolje k tebi, i budi od onih koji istinski vjeruju. Odbije li, pak, tko tvoju ponudu, okreni se od njega, i svoju vjeru i uzdanje podaj Gospodu Bogu tvomu, Gospodaru svih svjetova.

Pravičnosti Mi Božje! Tko god na ovaj Dan otvori usta i spominje se imena Gospoda svojega, vojske Božanskoga nadahnuća saći će na njega s neba Mojega imena, Sveznajućega, Najmudrijega. Na njega će također saći Družba u visini, svaki od njih visoko noseći kalež čiste svjetlosti. Tako je bilo predodređeno u kraljevstvu Božjega Otkrivenja, po nalogu Onoga Koji je Sveslavljeni, Najmoćniji.

Unutar Svete Koprene leži skrivena, spremna služiti Bogu, družba Njegovih izabranika koja će se objaviti ljudima, koja će pomoći Stvar Njegovu, koja se nikoga neće bojati, pa makar čitava ljudska vrsta ustala i zaratila se protiv njih.To su oni koji će, pred pogledom žitelja zemlje i stanovnika neba, ustati, i glasno vičući proglašavati ime Svemogućega, i pozivati djecu ljudi na put Boga, Sveslavljenoga, Hvaljenoga. Kroči njihovom stazom, i ne dopusti da te itko zastraši. Budi od onih koje metež u svijetu nikada ne može rastužiti, ma koliko ih uznemirio na putu njihovoga stvoritelja, nakanu kojih optužba optužitelja nikada neće poraziti.

Proslijedi sa Pločom Božjom i Njegovim znakovima, i pristupi onima koji su povjerovali u Mene, i najavi im vijesti o Našemu najsvetijem Raju. Upozori, zatim, one koji su Njemu pridružili suparnika. Reci: Došao sam k vama, o, ljudi, s Prijestolja slave, i nosim vam Navještenje od Boga, Najmoćnijega, Najuzvišenijega, Najvećega. U svojoj ruci nosim svjedočanstvo Boga Gospoda vašega i Gospoda otaca vaših od davnine. Odvagnite ga pravednom Vagom koju posjedujete, Vagom svjedočanstava Proroka i Glasnika Božjih. Nađete li da je utemeljeno na istini, vjerujete li da dolazi od Boga, čuvajte se da mu ne prigovorite i poništite sva vaša djela, i budete ubrojeni među nevjernike. To je uistinu znak Božji poslan dolje snagom istine, kroz koji je Njegovim stvorenjima pokazana valjanost Stvari Njegove, a znamenje čistoće podignuto između zemlje i neba.

Reci: Ovo je zapečaćeni i mistični Svitak, spremnik neopozivoga Naloga Božjega, koji sadrži riječi koje je ispisao Prst Svetosti, a koji je ležao uvijen u veo nepronična otajstva, a sad je poslan dolje kao zalog milosti Onoga Koji je Svemogući, Pradavni. U njemu Smo odredili sudbine svih žitelja zemlje i stanovnika nebesa, i zapisali saznanja o svim stvarima od prve do zadnje. Ništa, bilo da je stvoreno u prošlosti ili će biti stvoreno u budućnosti, Njemu ne može izmaći niti osujetiti Ga, kad biste to samo uvidjeli.

Reci: Objava poslana od Boga dolje sasvim je sigurno bila ponavljana, a ispružena Ruka Naše moći zakrilila je sve koji su na nebu i sve koji su na zemlj Mi smo, kroz moć istine, prave istine, objavili beskonačno maleni tračak Našega nespoznatljivog Otajstva, i gle! – oni koji su prepoznali zrake sjaja sinajskoga izdahnuli su, kad su spazili bljesak ove Grimizne Svjetlosti koja obavija Sinaj Naše Objave. Tako je Onaj Koji jest Ljepota Svemilostivoga sišao na oblacima Svojega svjedočanstva, a nalog je ispunjen zahvaljujući Volji Boga, Sveslavljenoga, Premudroga.

Reci: Istupi iz Tvoje svete odaje, o Djevice Nebeska, stanovnice Višnjega Raja!Zaodjeni se kako god Ti drago u svileno ruho Besmrtnosti, i obuci, u ime Sveslavljenoga, izvezenu Odoru Svjetla. Posluhni tad slatki, čudesni zvuk Glasa koji dolazi od Prijestolja Tvoga Gospoda, Nedostupnoga, Najvišega. Razotkrij Svoje lice, i pokaži ljepotu crnooke Djeve, i ne dopusti da slugama Božjim bude uskraćena svjetlost Tvoga blistavog lika. Ne žalosti se čuješ li uzdahe stanovnika zemlje, ili glas jadovanja žitelja nebeskih. Ostavi ih neka propadnu u prahu uništenja. Neka se pretvore u ništa, jer im je u grudima usplamsala vatra mržnje. Zapjevaj tad, pred licem svih naroda neba i zemlje himnu hvale, za spomen na Onoga Koji je Kralj imena i pridjevaka Božjih. Tako smo Mi odredili Tvoj usud. Itekako Smo sposobni postići Naš cilj.

Pripazi da Ti, Koja si Bit čistoće, ne svučeš sa Sebe Svoju odoru blistave slave. Nikako, nego se neprekidno obogaćuj, u kraljevstvu stvaranja, neuništivim ruhom Boga Tvojega, da bi se prelijepa slika Svemogućega mogla zrcaliti kroz Tebe na sva stvorenja, a milost Tvoga Gospoda u svoj svojoj moći mogla uliti se u čitavo stvaranje.

Osjetiš li od bilo koga miris ljubavi za Tvoga Gospoda, ponudi Sebe za njega, jer Mi smo Te stvorili za taj kraj, i upravo za tu svrhu, od pamtivijeka, a u nazočnosti skupa Naših miljenika, sklopili pogodbu s Tobom. Ne budi nestrpljiva ako slijepi u srcu obore na Tebe strijele svojih dokonih maštarija. Prepusti ih njima samima, jer oni slijede šapat zlih.

Usklikni pred pogledom stanovnika neba i zemlje: Ja sam Djevica Nebeska, Izdanak začet Duhom Bahá. Moj je stan dvorac Njegova Imena, Sveslavljenoga. Pred Družbom u visini Ja sam bila ukrašena uresom Njegovih imena. Bila sam uvijena u veo nepovredive sigurnosti, i ležala skrivena od očiju ljudi. Čini Mi se da sam začula Glas božanske i neusporedive slasti, koji dolazi iz desne ruke Boga Milosrdnoga, i gle! – cijeli Raj uskomešao se i zadrhtao preda Mnom, u želji da čuje njegove riječi, i gleda ljepotu Onoga koji ih je izustio. Tako Smo objavili u ovoj blistavoj Ploči, najslađim od jezika, stihove koje je Jezik Vječnosti bio potaknut izreći u Qayyúmu’l-Asmá’.

Reci: On nalaže što Mu drago, zahvaljujući Svojoj vrhovnosti, i čini što Mu drago po Svojemu vlastitom nalogu. On neće biti upitan o stvarima koje blagoizvoli naložiti. On je, uistinu, Nesputani, Svemoćni, Najmudriji.

Oni koji su odbili povjerovati u Boga i pobunili se protiv Njegove vlasti bespomoćne su žrtve vlastitih pokvarenih naklonosti i želja. Ti ćeš se vratiti u svoje boravište u ognju paklenom: jadno li je boravište poricatelja!

~ CXXX ~

Budi darežljiv u blagostanju i zahvalan u bijedi. Budi dostojan povjerenja svog susjeda i gledaj ga vedrim i prijateljskim okom. Budi blago siromahu i opomena bogatome, odgovori na vapaj bijednika i sačuvaj nepovredivost svoje prisege. Budi pošten u svom sudu i pažljiv u govoru. Ne budi nepravedan ni prema kome, a blagost pokaži prema svima. Budi poput luči onima koji hode u tami, radost nesretnicima, more žednima, luka očajnima, i podrži i obrani potlačenu žrtvu. Neka čestitost i poštenje krase sva tvoja djela. Budi utočište strancu, melem onom koji pati, moćna utvrda bjeguncu. Budi oko slijepome, a zvijezda vodilja stopama zabludjeloga. Budi ures na licu istine, kruna na čelu vjernosti, stup hrama pravičnosti, dah života tijelu čovječanstva, stijeg vojskama pravde, lučonoša nad obzorjem vrline, rosa tlu ljudskog srca, arka na oceanu spoznaje, sunce na nebu dobrote, dragulj u dijademi mudrosti, sjajno svjetlo na nebeskom svodu svoje generacije, plod na stablu poniznosti.

~ CXXXI ~

Pero Drevnoga Kralja nikada nije prestalo sjećati se miljenika Božjih. Jednom su rijeke milosrđa potekle iz Njegova Pera, drugi put je, njegovim pokretanjem, bila objavljena jasna Knjiga Božja. On je Onaj s Kojim se nitko ne može usporediti, s izričajem Kojega se smrtni čovjek ne može nikada natjecati. On je Onaj Koji je od vječnosti bio ustoličen na sjedištu vlasti i moći, Onaj s usana Kojega su sišli savjeti koji zadovoljavaju potrebe čitavoga čovječanstva, i opomene koje im mogu koristiti.

Jedini pravi Bog svjedokom Mi je, a posvjedočit će i Njegova stvorenja da Ja nisam dopustio Sebi niti na trenutak biti skriven od očiju ljudi, niti sam pristao zaštiti Se od njihova nanošenja boli. Pred licem svih ljudi Ja sam ustao, i naložio im da ispune Moje zadovoljstvo. Moj cilj nije ništa drugo nego boljitak svijeta i spokoj njegovih ljudi. Blagostanje čovječanstva, njegov mir i sigurnost nije moguće postići ukoliko i sve dok čvrsto ne bude uspostavljeno jedinstvo. To jedinstvo nikada ne može biti uspostavljeno, sve dok nitko ne mari za savjete koje je objavilo Najviše Pero.

Snagom riječi koje je On izgovorio čitava ljudska vrsta može biti obasjana svjetlom jedinstva, a spomen Njegova Imena može zapaliti srca ljudi, i spaliti velove koji su se ispriječili između njih i Njegove slave. Jedan čin pravičnosti obdaren je snagom koja može tako uzvitlati prašinu da je uzdigne preko neba nad nebesima. On može svaku sponu raskinuti, i ima moć obnoviti snagu koja se potrošila i nestala…

Budite čisti, o, ljudi Božji, budite čisti; budite pravični, budite pravični… Reci: O, ljudi Božji! Ono što može pribaviti pobjedu Onoga Koji je Vječna Istina, Njegove vojske i pomagača na zemlji, bilo je poslano dolje na zemlju u svetim Knjigama i Spisima, i jasno je i bjelodano poput sunca. Te su vojske ona pravična djela, ono ponašanje i karakter koji su prihvatljivi u Njegovim očima. Tko god ustane, na ovaj Dan, poduprijeti Stvar Našu, i pozove u pomoć vojske hvalevrijedna značaja i ispravna ponašanja, utjecaj koji proizlazi iz takva djelovanja bez sumnje će se razliti po cijelomu svijetu.

~ CXXXII ~

Nakana jedinoga pravoga Boga, slavljen bio On, u objavljivanju Sebe ljudima jest ogoliti one dragulje koji leže skriveni u rudniku njihova istinskog i najdubljega bića. Srž Vjere Božje i Njegove Religije na ovaj Dan jest, da različitim ispovijestima na zemlji i mnogostrukim sustavima religiozna vjerovanja nikako ne bude dopušteno njegovati osjećaj neprijateljstva među ljudima. Ta načela i zakoni, ti čvrsto uspostavljeni i moćni sustavi proizašli su iz jednoga Izvora, i zrake su jednoga Svjetla. Činjenicu da se jedan od drugoga razlikuju valja pripisati raznolikim zahtjevima razdoblja u kojima su bili proglašeni.

Opašite bokove svojega napora, o, ljudi Bahá, kako bi se, možda, utišala pometnja vjerskoga razdora i sukoba koja potresa narode na zemlji, da bi joj svaki trag bio u potpunosti uništen. Ljubavi Božje radi, i onih koji Mu služe ustanite pomoći ovu najuzvišeniju i najznačajniju Objavu. Vjerski fanatizam i mržnja oganj je koji proždire svijet, silovitost kojega nitko ne može ugasiti. Samo Ruka Božanske moći može izbaviti čovječanstvo iz ove strahovite patnje…

Izričaj Božji je svjetiljka, čije svjetlo jesu ove riječi: Vi ste plodovi s jednoga stabla, i lišće s jedne grane. Postupajte jedni s drugima s krajnjom ljubavlju i skladno, prijateljski i druželjubivo. Onaj Koji je Danica Istine svjedokom Mi je! Toliko je moćno svjetlo jedinstva da može obasjati cijelu zemlju. Jedini pravi Bog, Koji zna sve stvari, Sâm svjedoči istini ovih riječi.

Trudite se kako biste dosegli ovo nadspoznajno i najuzvišenije stanje, stanje koje može zajamčiti zaštitu i sigurnost čitave ljudske vrste. Taj cilj nadilazi svaki drugi cilj, i to je nastojanje vladar nad svim nastojanjima. Međutim, sve dok oblaci ugnjetavanja, koji pomračuju Danicu pravde, ostanu neraspršeni, bit će teško sjaj ovoga položaja otkriti očima ljudi…

Družite se sa svim ljudima, o, ljudi Bahá, u duhu prijateljstva i bratstva. Ukoliko ste svjesni određene istine, ako posjedujete dragulj kojega su drugi lišeni, podijelite je s njima jezikom krajnje ljubaznosti i dobre volje. Bude li prihvaćena, ukoliko ispuni svoju svrhu, vaš je cilj postignut. A odbije li je tko, prepustite ga njemu samom, i preklinjite Boga da ga vodi. Čuvajte se da ne postupite s njim neljubazno. Ljubazan govor magnet je za srca ljudska. On je kruh duhu, on zaodijeva riječi u značenje, on je izvor svjetla mudrosti i razumijevanja…

~ CXXXIII ~

Nalozi Božji bili su poslani dolje s neba Njegove nauzvišenije Objave. Svi ih moraju marljivo izvršavati. Čovjekovo krajnje savršenstvo, njegov pravi napredak, njegova konačna pobjeda, uvijek su ovisili i nastavit će ovisiti o njima. Tko god se pridržava zapovijedi Božjih doseći će vječnu sreću.

Dvojaka obveza počiva na onomu koji je prepoznao Osvit Jedinstva Božjega, i priznao istinu Onoga Koji je Objava Njegove jednosti. Prva je ustrajnost u ljubavi spram Njega, takva ustrajnost da ga niti vika neprijatelja niti tvrdnje dokonih varalica ne uzmognu odvratiti od čvrsta držanja za Onoga Koji je Vječna Istina, ustrajnost koja ih nimalo ne uzima u obzir. Druga je strogo pridržavanje zakona koje je On propisao – zakona koje je On uvijek nalagao, i nastavit će nalagati ljudima, a kroz koje je moguće razlikovati i odvojiti istinu od laži.

~ CXXXIV ~

Prva i najvažnija dužnost propisana ljudima, osim priznanja Njega Koji je Vječna Istina, jest dužnost da budu ustrajni u Njegovoj Vjeri. Svojski se toga prihvatite, i budite od onih čiji se umovi čvrsto drže i utemeljeni su u Bogu. Nijedno djelo, ma kakve zasluge nosilo, nije se moglo, niti će se ikada moći s tim usporediti. To je kruna svih djela, a tomu će posvjedočiti Gospod tvoj, Svevišnji, Najmoćniji…

Vrline i pridjevci koji pripadaju Bogu svi su jasni i bjelodani, i bili su spomenuti i opisani u svim nebeskim Knjigama. Među njima su vjerodostojnost, istinoljubivost, čisto srce pri zajedništvu s Bogom, blagost, prihvaćanje svega što je naložio Svemogući, zadovoljstvo stvarima koje je pružila Njegova Volja, strpljenje, ne samo to, zahvalnost usred patnje, i potpuno pouzdanje, u svim okolnostima, u Njega. Ovakve odlike, po procjeni Božjoj, spadaju među najviše i navrijednije hvale. Sve su druge manje po važnosti i podređene njima, i uvijek će to biti…

Duh koji oživljava ljudsko srce jest znanje o Bogu, a najistinskiji mu je ures priznanje istine “On čini što god On hoće, i nalaže što god Mu drago.” Odora mu je strah od Boga, a savršenstvo mu je ustrajnost u Njegovoj Vjeri. Tako Bog poučava svakoga onoga koji Ga traži. On, uistinu, ljubi onoga koji se k Njemu okrene. Nema drugog Boga osim Njega, Oprostitelja, Najdarežljivijega. Sva hvala Bogu, Gospodu svih svjetova.

~ CXXXV ~

O, Slovo Živih! Uho božje čulo je tvoj krik, a Njegovo oko vidjelo je tvoju napisanu molitvu. On te zove sa Svojega sjedišta slave, i objavljuje ti stihove koje je dolje poslao Onaj Koji je Pomoćnik u nevolji, Samoopstojni.

Blagoslovljen si ti jer si u potpunosti ukinuo idol svojega ja i isprazna maštanja, i jer si razderao veo jalove uobrazilje snagom moći tvojega Gospoda, Vrhovnoga Zaštitnika, Svemogućega, jedinoga Ljubljenoga. Tebe zaista valja pribrojiti onim Slovima koja su nadvisila svako drugo Slovo. Jer tebe je izabrao Bog jezikom Bába, Gospoda tvojega, Čijega lica sjaj je obavio, i dalje će obavijati svekoliko stvaranje. Iskaži zahvalnost Svemogućemu, i veličaj Njegovo ime, jer ti je On pomogao prepoznati Stvar od koje su zadrhtala srca stanovnika nebesa i zemlje, zbog koje su žitelji Kraljevstava stvaranja i Objave zavapili, a zahvaljujući kojoj su skrivene tajne ljudskih srdaca bile pretražene i iskušavane.

Gospod tvoj, Najviši (Báb), upućuje ti ove riječi iz svojega Kraljevstva slave: Veliko je blaženstvo koje te očekuje, o, Slovo Živih, jer ti si uistinu povjerovao u Mene, odbio si posramiti Mene pred Družbom u visini, održao si svoju prisegu, odbacio veo ispraznih maštanja, a pogled svoj upro u Gospoda Boga tvojega, Gospoda viđenoga i neviđenoga, Gospoda Pohođenoga Hrama. Vrlo sam zadovoljan tobom, jer sam našao da tvoje lice blista svjetlošću na Dan kada su lica natmurena i smračena.

Reci: O, ljudi Bayána! Zar vas nismo opominjali, u svim Našim Pločama i u svim Našim skrivenim Spisima, da ne slijedite svoje zle strasti i pokvarene naklonosti, nego da svoje poglede držite uperene u Mjesto nadspoznaje slave, na Dan kada bude postavljena Najmoćnija Vaga, na Dan kada će najslađe pjesme Duha Božjega istjecati iz desne ruke prijestolja vašega Gospoda, svemogućega Zaštitnika, Svemoćnoga, Svetoga nad Svetima? Zar vam Nismo zabranili da se uhvatite za stvari koje će vas odvojiti od Objave naše Ljepote u njezinom sljedećem Otkrivenju, pa makar one bile utjelovljenja imena Božjih i sve njhove slave, ili objavitelji Njegovih pridjevaka i njihove vlasti? Pogledajte, čim Sam Se objavio, vi ste odbacili Moju istinu i odvratili se od Mene, i bili od onih koji znakove Božje smatraju igrom i razonodom!

Moje Mi Ljepote! Baš ništa od vas neće biti prihvaćeno na ovaj Dan, pa makar vi nastavili štovati i klanjati se pred Bogom kroz vječnost Njegove vladavine. Jer sve stvari ovise o Njegovoj volji, a vrijednost svih djela uvjetovana je Njegovim prihvaćanjem i zadovoljstvom. Čitavi univerzum samo je pregršt gline u Njegovoj šaci. Ukoliko čovjek ne prepozna Boga i ne uzljubi Ga, njegov vapaj Bog neće čuti na ovaj Dan. Ovo je srž Njegove Vjere, kad biste to samo znali.

Hoćete li biti zadovoljni onim što je poput izmaglice u ravnici, i zaobići Ocean vode Kojega, zahvaljujući Volji Božjoj, osvježavaju duše ljudi? Jao vama, jer ste dobrotu Božju uzvratili tako ispraznom i prezira vrijednom stvari! Vi ste, uistinu, od onih koji su odbacili Mene u Mojoj prijašnjoj Objavi. O, kad bi to vaša srca shvatila!

Ustanite, i pred očima Božjim oprost zatražite za neispunjavanje dužnosti prema Njemu. To vam je Moja zapovijed, kad biste priklonili svoje uho Mojoj zapovijedi. Mojega Mi Bića! Niti ljudi Kur’ana, ni sljedbenici bilo Tore bilo Evanđelja, niti oni bilo koje druge Knjige nisu počinili ono što su učinile vaše ruke. Ja sam, Osobno, cijeli Svoj život posvetio obrani istine ove Vjere. Ja sam, Osobno, najavio, u svim Svojim Pločama, advent Njegove Objave. Pa ipak, tek što Se On objavio, u Svojoj sljedećoj Objavi, obavijen slavom Bahá i zaodjeven ruhom Njegove veličine, a vi ste se pobunili protiv Njega Koji je Vrhunski Zaštitnik, Samoopstojni. Čuvajte se, o, ljudi! Stidite se zbog onoga što je snašlo Mene od vaših ruku na Božjemu putu. Pazite da ne budete od onih koji su odbacili ono što im je bilo poslano dolje s Neba nadspoznajne slave Božje.

Takve su, o, Slovo Živih, riječi koje je izgovorio Bog, i uputio ih tebi iz kraljevstava višnjih. Proglasi riječi Gospoda svojega Njegovim slugama, kako bi se, možda, trgnuli iz drijemeža i zaiskali oprost od Boga, Koji ih je stvorio i uobličio, i poslao im dolje ovu najblistaviju, ovu najsvetiju, i najjasniju Objavu Svoje Ljepote.

~ CXXXVI ~

Reci: Izbavite svoje duše, o, ljudi, od spona svojega ja, i očistite ih od vezanosti za sve drugo osim Mene. Spomen na Mene čisti sve stvari od kala, kad biste to samo vidjeli. Reci: Kad bi sva stvorenja bila u potpunosti odjevena velom svjetovne ispraznosti i žudnje, Božja bi ih ruka, sve do jednoga, na ovaj Dan zaodjenula odorom “On čini što hoće u svijetu stvaranja,” kako bi se tada znaci Njegove vrhovnosti mogli objaviti u svim stvarima. Uzvišen, dakle, bio On, Vrhovni Gospod svega, Svemogući, Vrhovni Zaštitnik, Sveslavljeni, Najmoćniji.

Izgovaraj, o, Moj slugo, stihove Božje koje si primio, onako kako ih izgovaraju oni koji se primakoše Njemu, da bi milozvučnost tvoje pjesme mogla nadahnuti tvoju vlastitu dušu i privući srca svih ljudi. Onomu koji tako govori, u osami svoje sobe, stihove koje je Bog objavio, raspršeni će anđeli Svemogućega pronijeti miris riječi koje su njegova usta izrekla, i potaknuti srce svakog pravednika da zakuca. Iako će, možda, isprva, biti nesvjestan njihova učinka, ipak snaga milosti dodijeljena mu mora prije ili kasnije izvršiti svoj utjecaj na njegovu dušu. Tako je bilo naređeno za otajstva Objave Božje, Voljom Onoga Koji je Izvor moći i mudrosti.

O, Khalíl! Bog Mi je svjedokom. Premda se Moje Pero još pomiče na Mojoj Ploči, u svojemu srcu ono plače i duboko tuguje. Svjetiljka koja gori ispred prijestolja također tuguje i jauče zbog stvari koje je Drevna Ljepota propatila od ruku onih koji su samo stvorenja Njegove Volje. Sâm Bog zna i svjedoči o istini Mojih riječi. Nijedan čovjek koji je svoje uho oslobodio od glasne vike nevjernika, i priklonio ga svim stvorenjima, ne može ne čuti glas njihova jadikovanja i plača nad nevoljom koja Nas je snašla od ruku onih Naših slugu koji su odbacili vjeru u Nas, i pobunili se protiv Nas. Tako Smo ti otkrili tračak muka koje su Nas snašle, kako bi ti mogao postati svjestan Naše patnje, i strpljivo podnosio svoje žalosti.

Ustani pomoći Gospodu svojemu u svako doba i u svim okolnostima, i budi jedan od Njegovih pomagača. Opominji tada ljude da podaju uho koje sluša riječima koje je Duh Božji izrekao u ovoj blistavoj i sjajnoj Ploči. Reci: Ne sij, o, narode, sjeme razdora među ljudima, i ne nadmeći se sa svojim susjedom. Budi strpljiv u svim uvjetima, i svo svoje uzdanje podari Bogu. Pomozi Gospodu svojemu mačem mudrosti i izričaja. To uistinu dobro pristaje čovjekovu položaju. Otići od toga bilo bi nedostojno Boga, Vrhovnoga Gospoda svega, Slavljenoga. Međutim, ljudi su bili zavedeni, i uistinu spadaju među nemarne.

Otključaj, o, narode, vrata srdaca ljudskih ključevima spomena na Onoga Koji je Spomen Božji i Izvor mudrosti među vama. On je, od svóga svijeta, izabrao srca Svojih slugu, i svako od njih učinio sjedištem objave Svoje slave. Očistite ih, stoga, od svakoga kala, kako bi stvari zbog kojih su stvorena mogle biti na njima urezane. Ovo je, uistinu, znamen Božje obilne milosti.

Uljepšajte svoje jezike, o, ljudi, istinoljubivošću, i ukrasite svoje duše uresom poštenja. Pazite, o, ljudi, da ni s kime ne postupate kao varalice. Budite uzdanicama Božjim među Njegovim stvorenjima, i znacima Njegova velikodušja u Njegovom narodu. Oni koji slijede svoju pohotu i pokvarene naklonosti, zabludjeli su i uludo potrošili svoje napore. Nastojte, o, ljudi, da vaše oči budu upravljene prema milosrđu Božjemu, da vaša srca budu usklađena s Njegovim čudesnim spomenom, da vaše duše uzmognu s pouzdanjem počivati na Njegovoj milosti i obilju, da vaše stope uzmognu kročiti stazom Njegova zadovoljstva. Takvi su savjeti koje vam Ja kazujem. O, kad biste slijedili Moje savjete!

~ CXXXVII ~

Neki su smatrali zakonitim povrijediti cjelovitost imanja svojega susjeda, i olako su shvatili nalog Božji kako je propisan u Njegovoj Knjizi. Neka ih snađe zlo, a kazna Boga, Svemogućega, Svemoćnoga, neka ih pogodi! Onoga Mi Koji sja nad Osvitom svetosti! Kad bi cijela zemlja bila pretvorena u srebro i zlato, nijedan čovjek za kojega se može reći da je uistinu uzašao na nebo vjere i osvjedočenja ne bi je udostojio ni pogleda, a kamoli da je uzme i zadrži. Prije Smo govorili o ovoj temi u dijelovima objavljenim na arapskom jeziku, jeziku istančane ljepote. Bog Nam je svjedokom! Tko god je kušao slast onih riječi, nikada neće pristati da prekorači granice koje je postavio Bog, niti će prema ikomu uputiti svoj pogled osim prema svojem Najljubljenijemu. Takav će čovjek, svojim unutarnjim okom, spremno uvidjeti kako su potpuno isprazne i prolazne stvari ovoga svijeta, i svoju će naklonost podariti stvarima gore.

Reci: Stidite se, o, vi koji se nazivate zaljubljenicima u Drevnu Ljepotu! Neka vas opomene patnja koju je On trpio, breme boli koje je On nosio Boga radi. Neka vam se oči otvore. S kojim Se ciljem On trudio, ako mnogostruke patnje koje je On podnosio, na koncu imaju za ishod takva prezira vrijedna zanimanja, i takvo bijedno ponašanje? Svaki je pljačkaš, svaki počinitelj zla, u danima prije Moje Objave izgovarao iste te riječi, i činio ista ta djela.

Istinu kazujem: Priklonite svoje uho Mojem slatkom glasu, i očistite se od kala vaših opakih strasti i pokvarenih želja. Oni koji stanuju u Svetohraništu Božjemu, i ustoličeni su na sjedištima vječne slave, odbit će, pa makar umirali od gladi, pružiti ruku i nezakonito uzeti vlasništvo svojega susjeda, ma koliko ponižen i bezvrijedan on bio.

Namjera jedinoga pravoga Boga u objavljivanju Sebe jest pozvati svekoliko čovječanstvo k istinoljubivosti i iskrenosti, pobožnosti i vjerodostojnosti, prepuštanju i podvrgavanju Volji Božjoj, blagosti i suosjećanju, čestitosti i mudrosti. Njegov je cilj zaodjenuti svakoga čovjeka ogrtačem svetačkoga značaja, i ukrasiti ga uresom svetih i dobrih djela.

Reci: Imajte samilosti za same sebe i vaše bližnje, i ne dopustite da Stvar Božja – Stvar koja je neizmjerno uzvišena iznad najdublje biti svetosti – bude okaljana mrljom vaših dokonih uobrazilja, vaših nedoličnih i pokvarenih maštarija.

~ CXXXVIII ~

Ti vidiš, o, Bože Milosrdni, Ti Čija moć prožima sva stvorenja, ove sluge Tvoje, Tvoje podanike koji se, u skladu sa zadovoljstvom Tvoje Volje danju pridržavaju posta koji si Ti propisao, koji ustaju, u sam osvit dana, da bi spominjali Tvoje Ime, i slave Tvoju hvalu, u nadi da će dobiti svoj udio u dobrim stvarima koje su pohranjene u riznicama Tvoje milosti i obilja. Preklinjem Te, o, Ti Koji u Svojim rukama držiš uzde svekolikoga stvaranja, u Čijoj šaci je čitavo kraljevstvo Tvojih imena i Tvojih pridjevaka, nemoj lišiti, na Tvoj Dan, sluge Svoje kiša koje se izlijevaju iz oblaka Tvojega milosrđa, i nemoj ih spriječiti da uzmu svoj dio iz oceana Tvojega zadovoljstva.

Svi atomi na zemlji, o, Gospode moj, svjedoče o veličini Tvoje moći i o Tvojoj vrhovnosti; a svi znakovi u univerzumu potvrđuju sjaj Tvojega veličanstva i Tvoje moći. Smiluj Se, tada, o, Ti Koji si vrhovni Gospod svega, Koji si Kralj vječnih dana, i Vladar nad svim narodima, ovim slugama Tvojim, koji su se čvrsto držali Tvojih zapovijedi, koji su prignuli svoje vratove pred objavama Tvojih zakona koji su bili poslani dolje s neba Tvoje Volje.

Pogledaj, o, Gospode moj, kako su njihove oči podignute prema mjestu osvita Tvoje ljubazne dobrote, kako su njihova srca usmjerena na oceane Tvojih milosti, kako su njihovi glasovi stišani pred riječima Tvojega najslađega Glasa, koji zove, iz najuzvišenijega Stanja, u ime Tebe Sveslavljenoga. Pomozi Svojim ljubljenima, o, Gospode moj, onima koji su sve svoje ostavili, kako bi stekli stvari koje Ti posjeduješ, koje su obuhvatile kušnje i muke zato što su se odrekli svijeta i svoje naklonosti podarili Tvojem kraljevstvu slave. Zaštiti ih, preklinjem Te, o, Gospode moj, od nasrtaja njihovih opakih strasti i želja, i pomozi im da zadobiju stvari koje će im koristiti u ovom sadašnjem svijetu i onom koji će doći.

Molim Te, o, Gospode moj, Tvojim skrivenim, Tvojim štovanim Imenom, koje glasno zove u kraljevstvu stvaranja, i poziva sve narode k Stablu iza kojega nema prolaza, sjedišta nadspoznajne slave, izlij na nas, i na Tvoje sluge preobilnu kišu Tvojega milosrđa, kako bi nas ona očistila od spominjanja svega drugoga osim Tebe, i privukla nas do obala oceana Tvoje milosti. Naredi, o, Gospode, Tvojim najuzvišenijim Perom, ono što će učiniti besmrtnim naše duše u Kraljevstvu slave, što će učiniti vječnim naša imena u Tvojem Kraljevstvu, i očuvati naše živote u riznicama Tvoje zaštite a naša tijela u uporištu Tvoje neosvojive tvrđave. Moćan si Ti nad svim stvarima, bile one prošle ili buduće. Nema drugog Boga osim Tebe, svemogućega Zaštitnika, Samoopstojnoga.

Ti vidiš, o, Gospode, naše molećive ruke podignute ka nebu Tvoje naklonosti i dobrote. Daj da budu pune blaga Tvoje velikodušnosti i darežljive naklonosti. Oprosti nama, našim očevima i našim majkama, i ispuni nam što god zaželimo iz oceana Tvoje milosti Božanskoga velikodušja. Primi, o, Ljubljeni naših srdaca, sva naša djela na Tvojem putu.Ti si, uistinu, Najmoćniji, Najviši, Neusporedivi, Jedini, Oprostitelj, Milostivi.

~ CXXXIX ~

Neka ti uho pazi, o, Nabíl-i-A’zam, na Glas Pradavnoga koji ti viče iz Kraljevstva Svojega sveslavljenoga Imena. On je Onaj Koji sada proglašava iz kraljevstava višnjih, a u najdubljoj biti svih stvari: “Ja sam uistinu Bog, nema drugog Boga osim Mene. Ja sam Onaj Koji je, od pamtivijeka, bio Izvorom svekolike vrhovnosti i moći, Onaj Koji će nastaviti, kroz vječnost, sprovoditi Svoje kraljevanje i proširiti Svoju zaštitu na sva stvorenja. Moj je dokaz veličina Moje moći i Moja vrhovnost koja obuhvaća svekoliko stvaranje.”…

Blagoslovljeno si ti, o, ime Moje, jer ti si ušlo u Moju Arku, i brodiš, zahvaljujući snazi Moje vrhovne i najuzvišenije moći, oceanom veličajnim, i ubrojeno si među Moje miljenike čija je imena zapisao Prst Božji. Ti si ispilo čašu koja je zaista život iz ruku ovoga Mladića, oko Kojega oblijeću Objave Sveslavljenoga, a blještavilo nazočnosti Kojega uzdižu Oni Koji su Osviti Milosrđa danju i u noćno doba.

Njegova slava bila s tobom, jer ti si putovalo od Boga do Boga, i ušlo unutar granica Dvora kojega sjaj ne blijedi – Mjesto koje smrtan čovjek nikada ne može opisati. Ondje je dašak svetosti, prepun ljubavi tvojega Gospoda uzbudio tvoj duh u tebi, i vode razumijevanja isprale su iz tebe mrlje udaljenosti i bezbožnosti. Ti si steklo pristupa u Raj Božjega Spomena, prepoznavanjem Onoga Koji je Utjelovljenje toga Spomena među ljudima.

Budi, stoga, zahvalno Bogu, jer te je ojačao da pomogneš Stvar Njegovu, jer je naveo cvjetove znanja i razumijevanja da izrastu u vrtu tvojega srca. Tako je Njegova milost obuhvatila tebe, i obuhvatila svo stvaranje. Pripazi da ne dopustiš da te išta rastuži. Oslobodi se svake vezanosti za isprazne nagovještaje ljudi, i baci iza sebe dokone i istančane rasprave onih koji su kao velom zakriveni od Boga. Proglasi, tada, ono što će te Najveći Duh nadahnuti da izrekneš u službi Stvari tvojega Gospoda, kako bi moglo pokrenuti duše svih ljudi i prikloniti njihova srca k ovom najblaženijem i sveslavljenomu Dvoru…

Znaj da Smo ukinuli vladavinu mača kao pomoć Stvari Našoj, i zamijenili je snagom rođenom iz izričaja ljudi. Tako Smo neopozivo naredili, zahvaljujući Našoj milosti. Reci: O, narode! Ne sij sjeme razdora među ljudima i suzdrži se od nadmetanja sa svojim susjedom, jer Gospod tvoj predao je svijet i njegove gradove na skrb kraljeva na zemlji, i učinio ih simbolima Njegove vlastite moći, zahvaljujući vrhovnosti koju je On izabrao podariti im. On je odbio sačuvati za Sebe bilo koji dio vlasti na ovom svijetu. Tomu će posvjedočiti On Sâm Koji je Vječna Istina. Ono što je sačuvao za Sebe jesu gradovi ljudskih srdaca, da bi ih On mogao očistiti od svakog zemaljskog onečišćenja, i omogućiti im da se približe posvećenomu Mjestu koje ruke bezbožnika nikada ne mogu okaljati. Otvorite, o, ljudi, grad ljudskoga srca ključem vašeg izričaja. Tako smo vam Mi, u skladu s predodređenom mjerom, propisali vašu dužnost.

Pravičnosti Mi Božje! Svijet i njegova taština, njegova slava, i bilo koje zadovoljstvo koje on može pružiti, sve je to, u očima Božjim, bezvrijedno poput praha i pepela, dapače, čak je više vrijedno prezira. O, kad bi to mogla shvatiti srca ljudska! Pomno se očistite, o, ljudi Bahá, od kala ovog svijeta i od svega što mu pripada. Sam Bog Mi je svjedokom. Zemaljske vam stvari ne dolikuju. Bacite ih onima koji bi ih mogli poželjeti, a svoj pogled čvrsto uprite u ovu presvetu i sjajnu Viziju.

Ono što vam priliči jest ljubav prema Bogu, i ljubav za Onoga koji je Objava Njegove Biti, te izvršavanje svega što On izvoli propisati vam, kad biste to samo znali.

Recite: Neka istinoljubivost i ljubaznost budu vaš ures. Ne lišavajte se odore popustljivosti i pravde, da bi slatki mirisi svetosti iz vaših srdaca mogli zapahnuti sva stvorenja. Recite: Čuvajte se, o, ljudi Bahá, da ne zakoračite putem onih kojima se riječi od djela razlikuju.Trudite se da uzmognete ljudima na zemlji znakove Božje objaviti, i Njegove zapovijedi odražavati. Neka vaša djela budu vodilja svekolikom čovječanstvu, jer se zanimanja većine ljudi, visoka ili niska položaja, razlikuju od njihova ponašanja. Kroz vaša se djela možete izdvojiti od drugih. Kroz njih se sjaj vaše svjetlosti može izliti na cijelu zemlju. Sretan je čovjek koji posluša Moj savjet, i pridržava se uputa koje je propisao Onaj Koji je Sveznajući, Premudri.

~ CXL ~

O, Muhammad-‘Alí! Veliko je blaženstvo koje te očekuje, jer ti si svoje srce ukrasio uresom ljubavi za svojega Gospoda, Sveslavljenoga, Hvaljenoga. Uz onoga koji u ovaj dan dosegne takvo stanje bit će svako dobro.

Ne obraćaj pozornost na poniženje kojemu su bili izvrgnuti miljenici Božji na ovaj Dan. To je poniženje ponos i slava sve privremene časti i svjetskoga uzdizanja. Koju je veću čast moguće zamisliti nego čast koju podari Jezik Pradavnoga kada spominje Svoje miljenike u Svojemu Najvećem zatvoru? Približava se dan kada će se potpuno raspršiti oblaci koji su se ispriječili, kada se pojavi svjetlo svjetova “Sva čast pripada Bogu i onima koji Ga ljube,” jasno poput sunca nad obzorjem Volje Svemogućega.

Svi ljudi, visoka ili niska položaja, tražili su i još traže tako veliku čast. Međutim, čim je Sunce Istine izlilo svoj sjaj na svijet, svi su se zatvorili kao velom od njegova sjaja, osim onih koji su se čvrsto držali niti nepogrešive providnosti jedinoga pravoga Boga, i potpuno odvojeni od svega osim od Njega okrenuli su svoja lica prema Njegovomu svetom dvoru.

Iskaži zahvalnost Onomu Koji je Želja svih svjetova jer je tebi podario tako visoku čast. Uskoro će svijet i sve što je na njemu biti poput zaboravljene stvari, a sva čast pripast će miljenicima tvojega Gospoda, Sveslavljenoga, Obdaritelja.