CXXXIII. Nalozi Božji bili su poslani dolje s neba Njegove nauzvišenije…

1 Nalozi Božji bili su poslani dolje s neba Njegove nauzvišenije Objave. Svi ih moraju marljivo izvršavati. Čovjekovo krajnje savršenstvo, njegov pravi napredak, njegova konačna pobjeda, uvijek su ovisili i nastavit će ovisiti o njima. Tko god se pridržava zapovijedi Božjih doseći će vječnu sreću. The ordinances of God have been sent down from the heaven of His most august Revelation. All must diligently observe them. Man’s supreme distinction, his real advancement, his final victory, have always depended, and will continue to depend, upon them. Whoso keepeth the commandments of God shall attain everlasting felicity.
2 Dvojaka obveza počiva na onomu koji je prepoznao Osvit Jedinstva Božjega, i priznao istinu Onoga Koji je Objava Njegove jednosti. Prva je ustrajnost u ljubavi spram Njega, takva ustrajnost da ga niti vika neprijatelja niti tvrdnje dokonih varalica ne uzmognu odvratiti od čvrsta držanja za Onoga Koji je Vječna Istina, ustrajnost koja ih nimalo ne uzima u obzir. Druga je strogo pridržavanje zakona koje je On propisao – zakona koje je On uvijek nalagao, i nastavit će nalagati ljudima, a kroz koje je moguće razlikovati i odvojiti istinu od laži. A twofold obligation resteth upon him who hath recognized the Dayspring of the Unity of God, and acknowledged the truth of Him Who is the Manifestation of His oneness. The first is steadfastness in His love, such steadfastness that neither the clamor of the enemy nor the claims of the idle pretender can deter him from cleaving unto Him Who is the Eternal Truth, a steadfastness that taketh no account of them whatever. The second is strict observance of the laws He hath prescribed—laws which He hath always ordained, and will continue to ordain, unto men, and through which the truth may be distinguished and separated from falsehood.