CXL. O, Muhammad-‘Alí! Veliko je blaženstvo koje te očekuje, jer ti si svoje…

1 O, Muhammad-‘Alí! Veliko je blaženstvo koje te očekuje, jer ti si svoje srce ukrasio uresom ljubavi za svojega Gospoda, Sveslavljenoga, Hvaljenoga. Uz onoga koji u ovaj dan dosegne takvo stanje bit će svako dobro. O Muḥammad-‘Ali! Great is the blessedness awaiting thee, inasmuch as thou hast adorned thine heart with the ornament of the love of thy Lord, the All-Glorious, the All-Praised. He that hath attained this station in this day, all good shall be his.
2 Ne obraćaj pozornost na poniženje kojemu su bili izvrgnuti miljenici Božji na ovaj Dan. To je poniženje ponos i slava sve privremene časti i svjetskoga uzdizanja. Koju je veću čast moguće zamisliti nego čast koju podari Jezik Pradavnoga kada spominje Svoje miljenike u Svojemu Najvećem zatvoru? Približava se dan kada će se potpuno raspršiti oblaci koji su se ispriječili, kada se pojavi svjetlo svjetova “Sva čast pripada Bogu i onima koji Ga ljube,” jasno poput sunca nad obzorjem Volje Svemogućega. Pay thou no heed to the humiliation to which the loved ones of God have in this Day been subjected. This humiliation is the pride and glory of all temporal honor and worldly elevation. What greater honor can be imagined than the honor conferred by the Tongue of the Ancient of Days when He calleth to remembrance His loved ones in His Most Great Prison? The day is approaching when the intervening clouds will have been completely dissipated, when the light of the words, “All honor belongeth unto God and unto them that love Him,” will have appeared, as manifest as the sun, above the horizon of the Will of the Almighty.
3 Svi ljudi, visoka ili niska položaja, tražili su i još traže tako veliku čast. Međutim, čim je Sunce Istine izlilo svoj sjaj na svijet, svi su se zatvorili kao velom od njegova sjaja, osim onih koji su se čvrsto držali niti nepogrešive providnosti jedinoga pravoga Boga, i potpuno odvojeni od svega osim od Njega okrenuli su svoja lica prema Njegovomu svetom dvoru. All men, be they high or low, have sought and are still seeking so great an honor. All, however, have, as soon as the Sun of Truth shed its radiance upon the world, been deprived of its benefits, and have been shut out as by a veil from its glory, except them that have clung to the cord of the unfailing providence of the one true God, and have with complete detachment from all else but Him turned their faces towards His holy court.
4 Iskaži zahvalnost Onomu Koji je Želja svih svjetova jer je tebi podario tako visoku čast. Uskoro će svijet i sve što je na njemu biti poput zaboravljene stvari, a sva čast pripast će miljenicima tvojega Gospoda, Sveslavljenoga, Obdaritelja. Render thanks unto Him Who is the Desire of all worlds for having invested thee with such high honor. Erelong the world and all that is therein shall be as a thing forgotten, and all honor shall belong to the loved ones of thy Lord, the All-Glorious, the Most Bountiful.