Ulomci iz Spisa Bahá’u’lláha (CXLI-CLXVI)

~ CXLI ~

Knjiga poslana dolje uistinu ljudima od uvida! Ona nalaže ljudima da izvršavaju pravdu i ostvaruju pravičnost, a zabranjuje im da slijede svoje pokvarene naklonosti i putene želje, kako bi možda, djeca ljudi mogla trgnuti se iz svojega drijemeža.

Reci: Slijedite, o, ljudi, ono što vam je bilo propisano u Našoj Ploči, i ne hodite za maštarijama koje su sročili sijači nevolje, oni koji čine opačine a pripisuju ih Bogu, Najsvetijemu, Sveslavljenomu, Najuzvišenijemu. Reci: Prihvatili Smo biti iskušavani zlom i nevoljama, kako bi se vi mogli očistiti od svakog zemaljskoga onečišćenja. Zašto, onda, odbijate promišljati u svojim srcima o Našoj namjeri? Pravičnosti Mi Božje! Tko god bude razmišljao o patnjama koje Smo pretrpjeli, njegova će se duša jamačno rastopiti od tuge. Sâm Gospod svjedoči o istini ovih riječi. Podnijeli Smo teret svih nesreća kako bismo vas očistili od svake zemaljske pokvarenosti, a vi ste ipak ravnodušni.

Reci: Svaki onaj koji se drži čvrsto za rub Naše Halje ne smije biti okaljan bilo čime što bi moglo biti mrsko Družbi u visini. Tako je naložio tvoj Gospod, Sveslavljeni, u ovoj Svojoj jasnoj Ploči. Reci: Zar odlažete na stranu Moju ljubav, i činite ono što žalosti Moje srce? Što li vas sprječava da shvatite ono što vam je objavio Onaj Koji je Sveznajući, Premudri?

Mi uistinu gledamo na vaša djela. Osjetimo li od njih slatki miomiris čistote i svetosti, Mi ćemo vas sasvim sigurno blagosloviti. Tada će jezici stanovnika Raja izricati vašu hvalu i veličati vaša imena posred onih koji su se približili Bogu.

Drži se ruba Halje Božje, i čvrsto uhvati Njegovu Nit, Nit koju nitko ne može presjeći. Pripazi da te galama onih koji su odbacili ovo Najveće Navještenje ne odvrati od postizanja tvojega cilja. Proglasi ono što ti je bilo propisano u ovoj Ploči, pa makar svi narodi ustali da ti se suprotstave. Tvoj je Gospod, uistinu, Sveobvezujući, Najpouzdaniji Zaštitnik.

Moja Slava neka bude s tobom i s onim miljenicima Mojim koji se s tobom druže. To su, uistinu, oni uz koje će dobro biti.

~ CXLII ~

Prisežem Ljepotom Najljubljenijega! Ovo je Milosrdnost koja je obuhvatila svo stvaranje, Dan na koji je milost Božja natopila i prožela sve stvari. Žive vode Mojega milosrđa, o, ‘Alí, brzo se slijevaju dolje, a Moje srce se rastapa od vrućine Moje nježnosti i ljubavi. Nikada Se nisam mogao pomiriti s patnjama koje snalaze Moje miljenike, niti s ijednom nevoljom koja bi mogla pomračiti radost njihovih srdaca.

Svaki put kad je Mojem imenu “Svemilosrdni” bilo rečeno da je jedan od zaljubljenika u Mene izgovorio riječ koja se protivi Mojoj želji, ono se povuklo, u tuzi i neutješno u svoje odaje; a kad god je Moje ime “Zatajitelj” otkrilo da je jedan od Mojih sljedbenika nanio bilo kakvu sramotu ili poniženje svojemu susjedu, ono se, na sličan način, okrenulo, ojađeno i rastuženo u svoja skloništa slave, i ondje je plakalo i tugovalo gorkim plačem. A kad je god Moje ime “Oprostitelj Vječni” opazilo da je bilo koji od Mojih prijatelja počinio bilo kakav prekršaj, kriknulo je, silno nesretno, i, klonulo od boli, palo u prah, a družba nevidljivih anđela odnijela ga je u njegov stan u kraljevstvima višnjim.

Tako Mi Mojega Bića, Istinskoga, o, ‘Alí! Oganj koji je raspalio srce Bahá žešći je od vatre koja tinja u tvojem srcu, a Njegovo tugovanje glasnije nego tvoje tugovanje. Svaki put kad je grijeh koji je počinio bilo tko od njih bio spomenut na Dvoru Njegove Nazočnosti, Drevna Ljepota bila je toliko ispunjena sramotom da je poželjela skriti sjaj Svojega lica od očiju ljudi, jer On je, u svako doba, Svoj pogled uperio u njihovu vjernost, i ostvarivao njezine bitne preduvjete.

Riječi koje si napisao, čim su bile pročitane u Mojoj Nazočnosti, izazvale su u Meni uzdizanje oceana Moje vjernosti, i lahor Mojega oprosta zapuhao je nad tvojom dušom, stablo Moje ljubazne dobrote zasjenilo te, a oblaci Mojega obilja izlili su na tebe svoje darove. Prisežem Danicom koja sja nad obzorjem vječnosti, Ja tugujem zbog tebe u tvojoj boli, i tužim s tobom u tvojoj patnji… Svjedokom Sam o službi koju si Mi ti pružio, i svjedočim o različitim nevoljama koje si podnio Mene radi. Svi atomi na zemlji izjavljuju Moju ljubav prema tebi.

Zov koji si podigao, o, ‘Alí, vrlo je prihvatljiv u Mojim očima. Proglašavaj i perom i jezikom Stvar Moju. Uzvikuj i pozivaj ljude k Onomu Koji je Vrhovni Gospod svih svjetova s tolikim žarom i oduševljenjem da u svim ljudima zapališ vatru.

Reci: O, moj Gospode, moj Najljubljeniji, Pokretaču mojega djelovanja, Zvijezdo Vodiljo moje duše, Glasu koji viče u mojemu najdubljem biću, Cilju obožavanja moga srca! Slavljen bio Ti jer si mi omogućio da okrenem svoje lice k Tebi, jer si raspalio moju dušu spomenom na Tebe, jer Si mi pomogao proglasiti Tvoje Ime i pjevati Tvoje hvalospjeve.

Bože moj, Bože moj! Ako se nitko ne nađe tko bi skrenuo s Tvoga puta, kako, onda, može biti razvijen stijeg Tvojega milosrđa, ili istaknut znamen Tvoje darežljive naklonosti? Ako ne bude učinjeno zlo, što li je ono što tebe može proglasiti Zatajiteljem grijeha ljudi, Oprostiteljem Vječnim, Sveznajućim, Premudrim? Neka moja duša bude žrtvom za grijehe onih koji griješe protiv Tebe, jer nad takvim grijesima lebde slatki mirisi nježnih milosrđa Tvojega Imena, Suosjećajnoga, Svemilosrdnoga. Neka moj život bude položen za prekršaje onih koji se ogriješe o Tebe, jer kroz njih je dašak Tvoje milosti i Tvoje ljubazne dobrote pokazan i proširen među ljude. Neka moje najdublje biće bude ponuđeno za grijehe onih koji su zgriješili protiv Tebe, jer posljedica je takvih grijeha da se Danica Tvojih mnogostrukih milosti objavljuje nad obzorjem Tvojega obilja, a oblaci Tvoje providnosti koja nikada ne prestaje izlijevaju dolje svoje darove na stvarnosti svih stvorenja.

Ja sam onaj, o, Gospode moj, koji je Tebi ispovjedio mnoštvo svojih zlodjela, koji je priznao ono što nije priznao nijedan čovjek. Ja sam pohitao doseći ocean Tvojega oprosta, i potražio zaklon u sjeni Tvoje najmilostivije naklonosti. Dopusti mi, preklinjem Te, o, Ti Koji si Vječni Kralj i Vrhovni Zaštitnik svih ljudi, da uzmognem iskazivati ono što će navesti srca i duše ljudi da se vinu u bezgranična prostranstva Tvoje ljubavi, i uživaju zajedništvo s tvojim Duhom. Okrijepi me snagom Tvoje vrhovnosti, kako bih sva stvorenja mogao okrenuti prema Osvitu Tvoje Objave i Izvoru Tvojega Otkrivenja. Pomozi mi, o, Gospode moj, da se u potpunosti prepustim Tvojoj Volji, i da ustanem i Tebi služim, jer ovaj zemni život cijenim samo zato da dosegnem Svetohranište Tvoje Objave i Sjedište Tvoje Slave. Ti vidiš, o, Bože moj, da sam odvojen od svega osim od Tebe, i ponizan i podvrgnut Tvojoj Volji. Postupaj sa mnom onako kako dolikuje Tebi, i kako pristoji Tvojoj uzvišenosti i velikoj slavi.

O, ‘Alí! Obilje Onoga Koji je Gospod svih svjetova bilo ti je, i još uvijek je dano. Naoružaj se Njegovom snagom i moći, i ustani pomoći Stvari Njegovoj i veličati Njegovo sveto ime. Ne dopusti da te u srcu žalosti tvoja neupućenost u ljudska saznanja ili neznanje pisanja i čitanja. Vrata Njegove mnogostruke milosti nalaze se u silnu dosegu moći jedinoga pravoga Boga. On ih je otvorio, i nastavit će otvarati ih pred licem svih koji Mu služe. Rado bih se ponadao da će ovaj lahor Božanske slasti, u svako doba, nastaviti piriti s livade tvojega srca na čitav svijet, tako da se njegov učinak može iskazati u svakoj zemlji. On ima moć nad svim stvarima. On je, uistinu, Najmoćniji, Sveslavljeni, Svemogući.

~ CXLIII ~

Blagoslovljen si ti, o, slugo Moj, jer ti si prepoznao Istinu, i odmaknuo se od onoga koji je odbacio Svemilosrdnoga, i bio osuđen kao opaki u Ploči Majci. Hodi ustrajno u ljubavi Božjoj, i kroči pravo u Njegovoj Vjeri, i pomozi Mu snagom svojega izričaja. Tako ti nalaže Svemilosrdni Koji trpi utamničenje od ruku Svojih tlačitelja.

Takne li te patnja Mene radi, dozovi u sjećanje Moje patnje i nevolje, i spomeni se Mojega progonstva i utamničenja. Tako Mi predajemo tebi ono što je na Nas sišlo od Onoga Koji je Sveslavljeni, Premudri.

Mojega Mi Bića! Dan se bliži kada Ćemo smotati svijet i sve što je u njemu, i rasprostrijeti novi umjesto njega. On, uistinu, ima moć nad svim stvarima.

Posveti svoje srce, da bi Me se mogao spominjati; i očisti svoje uho, da bi mogao slušati Moje riječi. Upravi svoje lice prema Mjestu gdje je postavljeno prijestolje tvojega Gospoda, Boga Milosrdnoga, i reci: Hvaljen bio Ti, o, Gospode moj, jer Si mi omogućio da prepoznam Objavitelja Tvojega vlastitoga bića, i pomogao mi da usmjerim svoje srce prema dvoru Tvoje nazočnosti, cilju poklonstva duše moje. Preklinjem Te, Tvojim imenom koje je rastvorilo nebesa a zemlju raspolutilo, naloži za mene ono što Si naložio za one koji su se okrenuli od svega osim od Tebe, i svoja srca postojano oslonili na Tebe. Dopusti da uzmognem sjesti na sjedište istine u Tvojoj nazočnosti, u Svetohraništu Slave. Moćan si Ti činiti što hoćeš. Nema drugog Boga osim Tebe, Sveslavljenoga, Premudroga.

~ CXLIV ~

Pero Najvišega naložilo je i naredilo svakomu poučavanje ove Stvari… Bog će, bez sumnje, nadahnuti svakog onoga koji se odijeli od svega osim od Njega, i navest će čiste vode mudrosti i izričaja da briznu i poteku obilno iz njegova srca. Uistinu, tvoj je Gospod, Svemilosrdni, moćan činiti što Ga volja, i nalaže što Mu drago.

Kad bi ti razmislio o ovom svijetu, i shvatio kako su kratkotrajne stvari koje mu pripadaju, ne bi izabrao hoditi nijednom drugom stazom osim staze služenja Stvari Gospoda tvojega. Nitko ne bi imao moć spriječiti te da slaviš Njegovu hvalu, pa makar svi ljudi ustali da ti se suprotstave.

Nastavi pravo dalje i ustraj u Njegovoj službi. Reci: O, ljudi! Dan, koji vam je obećan u svim Spisima, sada je došao. Bojte se Boga, i ne suzdržavajte se od prepoznavanja Onoga Koji je Cilj vašega stvaranja. Pohitajte k Njemu. Bolje je to za vas nego svijet i sve što je u njemu. Kad biste to samo uvidjeli!

~ CXLV ~

Naiđete li na ponižene ili pogažene, ne odvraćajte se s prezirom od njih, jer Kralj Slave uvijek nad njima bdije i ovija ih takvom nježnošću kakvu ne može dokučiti nitko osim onih koji su dopustili da se njihove želje i žudnje utope u Volji vašega Gospoda, Milostivoga, Premudroga. O, vi bogati na zemlji! Ne bježite od lica siromaha koji leži u prašini, već radije se s njim sprijateljite i dopustite mu da vam ispripovjedi priču o jadima kojima ga je izvrgao nespoznatljivi Nalog Božji. Pravičnosti Mi Božje! Budete li s njim prijateljevali, Družba u visini gledat će vas, i zauzimati se za vas, i hvaliti vaša imena i slaviti vaša djela. Blagoslovljeni su učeni koji se ne ponose svojim dostignućima; a dobro je uz pravednike koji se ne rugaju grešnima, već radije skrivaju njihove nepodopštine, zato da bi njihove vlastite mane ostale skrivene ljudskom oku.

~ CXLVI ~

Naša je želja i težnja da svaki od vas uzmogne postati izvor svekolike dobrote prema ljudima, i uzor čestitosti čovječanstvu. Čuvajte se da ne pretpostavite sebe vašim susjedima. Uprite svoj pogled u Onoga Koji je Svetište Božje među ljudima. On je, uistinu, Svoj život ponudio kao otkupninu za izbavljenje svijeta. On je, uistinu, Svedarežljivi, Milostivi, Najviši. Izbiju li nesuglasice među vama, pogledajte Mene kako stojim pred vašim licima, i previđajte grijehe jedni drugih Mog imena radi i kao zalog vaše ljubavi za Moju objavljenu i blistavu Stvar. Drago Nam je vidjeti vas kako se u svako doba družite s naklonošću i složno u raju Moga zadovoljstva, i udahnuti s vaših djela miomiris prijateljstva i jedinstva, ljubaznosti i druželjubivosti. Tako vas savjetuje Sveznajući, Vjerni. Uvijek ćemo biti s vama; udahnemo li miris vaše složnosti, Naše će se srce zasigurno radovati, jer ništa Nas drugo ne može zadovoljiti. Tomu svjedoči svaki uistinu razborit čovjek.

~ CXLVII ~

Najveće Ime svjedokom Mi je! Kako bi tužno bilo da ijedan čovjek, na ovaj Dan, oslanja svoje srce na prolazne stvari ovoga svijeta! Ustanite, držite se čvrsto Učenja Božjega! Budite silno ljubazni jedan prema drugome. U potpunosti Najljubljenijega radi spalite koprenu sebe u plamenu neumrle Vatre, i lica radosnih i blistavih od svjetla družite se s vašim susjedom. Dobro ste promotrili ponašanje Onoga Koji je Riječ Istine među vama u svim njegovim vidovima. Sasvim dobro znate koliko teško pada ovomu Mladiću dopustiti, makar na jednu noć, da se srce ijednoga miljenika Božjega rastuži zbog Njega.

Riječ Božja zapalila je srce svijeta; kako li je vrijedno žaljenja ako vas ne uspije raspaliti njezin plamen! Dao Bog da vi ovu blagoslovljenu noć smatrate noćcom jedinstva, da spletete svoje duše zajedno, i odlučite ukrasiti se uresom dobra i hvalevrijedna značaja. Neka vam glavna briga bude spasiti paloga iz gliba neposredna istrebljenja, i pomoći mu da prigrli drevnu Vjeru u Boga. Vaše ponašanje prema vašem susjedu moralo bi biti takvo da jasno iskazuje znakove jedinoga pravoga Boga, jer vi ste prvi među ljudima obnovljeni Njegovim Duhom, prvi koji štuju i klanjaju se i kleče pred Njim, prvi koji kružite oko Njegova prijestolja slave. Prisežem Onom Koji Me naveo da objavim što god Mu je bilo drago! Bolje ste poznati stanovnicima Kraljevstva višnjega nego samima sebi. Smatrate li ove riječi jalovima ili ispraznima? O, kad biste imali moć vidjeti stvari koje vidi vaš Gospod, Svemilosrdni – stvari koje potvrđuju izvrsnost vašega položaja, koje svjedoče o veličini vaše vrijednosti, koje proglašavaju uzvišenost vašega položaja! Dao Bog da vas vaše želje i bestidne strasti ne ometu u onomu što je bilo određeno za vas.

~ CXLVIII ~

O, Salmáne! Sve što su mudri i mistici izrekli ili napisali nikada nije nadišlo, niti se ikada može nadati da će nadići ograničenja kojima je bio čvrsto podvrgnut čovjekov skučeni um. Na koje god se visine vinuo um najuzvišenijega od ljudi, ma kako velike bile dubine u koje može prodrijeti odvojeno i pronicljivo srce, takvi um i srce nikada ne mogu nadići ono što je proizvod njihovih vlastitih zamisli i ishod njihovih vlastitih misli. Meditacije najdubljega od mislilaca, pobožnosti najsvetijega od svetaca, najviši izrazi hvale bilo pera bilo jezika ljudskoga, samo su odraz onoga što je bilo stvoreno u njima samima, objavom Gospoda Boga njihovoga. Tko god razmisli o ovoj istini u svojem srcu, spremno će priznati da postoje određene granice koje nijedno ljudsko biće ne može ikako prekoračiti. Svaki pokušaj vizualizacije i spoznaje Boga ograničen je, od početka koji nema početka, potrebama Njegova vlastita stvaranja – stvaranja koje je On, djelovanjem Svoje Volje, i sa svrhom nikoga drugoga nego li Samoga Sebe, pozvao u postojanje. Neizmjerno je uzvišen On iznad nastojanja ljudskoga uma da uhvate Njegovu Bit, ili ljudskog jezika da opiše Njegovo otajstvo. Nikakva spona ili izravan odnos ne mogu Ga vezati za stvari koje je stvorio, niti mogu najzamršeniji i najudaljeniji nagovještaji Njegovih stvorenja dostojno opisati Njegovo biće. Svojom Voljom koja prožima svijet On je sva bića uveo u postojanje. On jest i uvijek je bio uvijen u drevnu vječnost Svoje uzvišene i nedjeljive Biti, i vječno će ostati skriven u Svojemu nedostupnom veličanstvu i sjaju. Sve što je na nebu i sve što je na zemlji nastalo je na Njegovu zapovijed, i po Njegovoj Volji svi su istupili iz potpuna ništavila u kraljevstvo postojanja. Kako, dakle, stvorenje koje je oblikovala Riječ Božja može shvatiti narav Onoga Koji je Pradavni?

~ CXLIX ~

Ustane li ijedan čovjek, na ovaj Dan, i, s potpunom odijeljenošću od svega što je na nebesima i svega što je na zemlji, svoju naklonost poda Onomu Koji je Osvit svete Objave Božje, on će, uistinu, biti ovlašten podvrgnuti sva stvorenja, snagom jednoga od Imena Gospoda Boga svojega, Sveznajućega, Premudroga. Znaj sigurno da je Danica Istine, na ovaj Dan, na svijet izlila sjaj kojemu slična nisu nikada bila svjedokom prošla razdoblja. Neka vas obasja svjetlo Njegova sjaja, o, ljudi, i ne budite od nemarnih.

~ CL ~

Kad kucne čas pobjede, svaki će se čovjek vjernikom iskazati i pohrliti pod zaklon Vjere Božje. Sretni su oni koji su, u danima kad su nevolje obuhvaćale cijeli svijet, čvrsto pristajali uz Stvar i odbili odvratiti se od njezine istine.

~ CLI ~

Oslobodite se, o, slavuji Božji, iz trnja i vriježa jada i bijede, i poletite u ružičnjak neugasiva sjaja. O, prijatelji Moji koji se prahom bavite! Pohitajte u svoj nebeski stan. Objavite samima sebi radosne vijesti: “Onaj Koji je Najljubljeniji došao je! Okrunio Se slavom Objave Božje, i pred licima ljudi otključao vrata Njegova drevnoga Raja.” Neka se sve oči raduju, a svako uho razveseli, jer sada je vrijeme da se gleda Njegova Ljepota, sada je pravo vrijeme da se sluša Njegov glas. Svakom zaljubljeniku koji čezne proglasite: “Pogledajte, vaš Najljubljeniji je došao među ljude!”, a glasnicima Vladara ljubavi podajte vijesti: “Gle, Obožavani se pojavio urešen u punom Svojem sjaju!” O, ljubitelji Njegove ljepote! Pretvorite bol zbog vaše odvojenosti od Njega u radost zbog ponovna sjedinjenja za vječnost, i pustite da slast Njegove nazočnosti rasprši gorčinu vaše udaljenosti od Njegova dvora.

Pogledajte kako je mnogostruka milost Božja, koja pljušti iz oblaka Božanske slave, na ovaj dan obuhvatila cijeli svijet. Jer, dok je, u danima prošlim, svaki zaljubljenik tražio i tragao svojega Ljubljenoga, sada je Sâm Ljubljeni Onaj Koji zove Svoje zaljubljenike i poziva ih da dosegnu Njegovu nazočnost. Pripazite da ne proigrate tako dragocjen dar; čuvajte se da ne omalovažite tako izuzetan znamen Njegove milosti. Ne napuštajte trajnu korist, i ne budite zadovoljni onim što propada. Podignite veo koji vam zamračuje vid, i raspršite tminu kojom je obavijen, da biste mogli gledati ogoljenu ljepotu lica Ljubljenoga, gledati ono što nijedno oko nije gledalo, i čuti ono što nijedno uho nije čulo.

Čujte Me, o, vi, smrtne ptice! U Ružičnjaku nepromjenljiva sjaja procvao je Cvijet, s kojim uspoređen svaki drugi cvijet samo je trn, a pred sjajem slave Kojega sama bit ljepote mora izblijediti i uvenuti. Ustanite, stoga, i s potpunim zanosom u vašim srcima, sa svim ushićenjem vaših duša, s punim žarom vaše volje, i usredotočenim naporima vašega cjelokupnoga bića nastojte doseći raj Njegove nazočnosti, i trudite se udahnuti miris nepromjenljiva Cvijeta, disati slatke miomirise svetosti, i zadobiti udio ovoga mirisa nebeske slave. Tko god slijedi ovaj savjet razbit će svoje lance, kušati predanost opčinjene ljubavi, doseći želju srca svojega, i predati svoju dušu u ruke svojeg Ljubljenoga. Prsnuvši kroz svoj kavez, on će, baš kao ptica duha, poletjeti u svoje sveto i vječno gnijezdo.

Noć je slijedila dan, a dan je slijedio noć, a sati i trenuci vaših života došli su i prošli, a ipak nijedan od vas nije, ni na trenutak, pristao odijeliti se od onoga što propada. Trgnite se, da kratki trenuci koji su još vaši ne budu propušteni i izgubljeni. Brzinom munje proći će vaši dani, a vaša će tijela biti položena da počivaju pod zaklonom praha. Što tada možete postići? Kako možete ispraviti svoj prijašnji neuspjeh?

Vječna Svijeća sja u svojem ogoljenom sjaju. Pogledajte kako je spalila svaki smrtni veo. O, vi noćnim leptirima slični ljubitelji Njegova svjetla! Suočite se sa svakom opasnošću, i posvetite svoje duše njegovom plamenu koji spaljuje. O vi koji žeđate za Njim! Odrecite se svake zemaljske naklonosti, i pohitajte prigrliti vašeg Ljubljenoga. S ushitom koji nitko ne može ponoviti pohitajte doseći Ga. Cvijet, do sada skriven od pogleda ljudi, sada je otkriven vašim očima. U otvorenom sjaju Svoje slave On stoji pred vama. Njegov glas poziva sva sveta i posvećena bića da dođu i sjedine se s Njim. Sretan je onaj koji se tamo okrene; dobro je uz onoga koji je dostigao, i gledao svjetlo tako čudesnoga lica.

~ CLII ~

Tvoje oko Moja je uzdanica, ne dopusti da prah ispraznih želja zastre njegov sjaj. Tvoje uho znak je Mojega obilja, neka ga uzburkanost nedoličnih poriva ne odvrati od Moje Riječi koja obuhvaća čitavo stvaranje. Tvoje srce Moja je riznica, ne daj varljivoj ruci da ti ukrade bisere koje sam Ja ondje pohranio. Tvoja je ruka simbol Moje ljubazne dobrote, ne sprečavaj je da se čvrsto uhvati Mojih čuvanih i skrivenih Ploča… Nezamoljen, Ja sam izlio na tebe Svoju milost. Nepreklinjan, ispunio Sam tvoju želju. Iako nisi to zaslužio, Ja sam izabrao tebe za Moje najbogatije, Moje neizbrojive darove… O, Moji sluge! Prepustite se i podvrgnite poput zemlje, da bi iz tla vašega bića mogli procvasti mirisni, sveti i raznobojni zumbuli Mojega znanja. Buknite poput vatre, da biste mogli spaliti velove nemara, i zažariti hladno i nepokorno srce životvornom energijom ljubavi Božje. Budite svjetlo neumorno poput lahora, da bi stekli pristupa u područje Mojega dvora, Mojega nepovredivoga Svetišta.

~ CLIII ~

O, protjerani i vjerni prijatelju! Ugasi žeđ nemara posvećenim vodama Moje milosti, i otjeraj tamu udaljenosti jutarnjim svitanjem Moje Božanske nazočnosti. Ne dopusti da stan u kojemu stanuje Moja neumrla ljubav spram tebe bude razoren pohotnim žudnjama, i ne zakrij ljepotu nebe-skoga Mladića prahom ja i strasti. Obuci na se bit pravičnosti, i neka ti se srce ne boji nikoga osim Boga. Ne ometaj blistavi izvor svoje duše trnjem i vriježama ispraznih i neurednih sklonosti, i ne sprječavaj tijek živih voda koje struje iz izvora tvojega srca. Svo svoje uzdanje podaj Bogu, i ustrajno se drži Njegova trajna milosrđa. Tko drugi osim Njega može obogatiti bijednoga, i izbaviti paloga iz poniženja?

O, Moji sluge! Kad biste otkrili skrivene, beskrajne oceane Mojega trajnog bogatstva, vi ne biste, zacijelo, nimalo cijenili svijet, ne samo njega, nego niti čitavo stvaranje. Neka vam plamen potrage tako jarko gori u srcima da vam omogući doseći vaš vrhovni i višnji cilj – stanje u kojemu se možete približiti, i sjediniti s vašim Najljubljenijim…

O, Moji sluge! Neka vam isprazne nade i dokona uobrazilja ne iscrpe temelje vaše vjere u Boga Sveslavljenoga, budući da su takve maštarije bile potpuno beskorisne ljudima, i nisu im uspjele usmjeriti korake na pravi Put. Zar mislite, o, sluge Moji, da je okovana Ruka Moje sveobuhvatne, Moje zakriljujuće, i nadspoznajne vlasti, da je ustavljen tijek Mojeg drevnoga, Mojeg neprekidnoga i sveprožimljućega milosrđa, ili da su oblaci Mojih uzvišenih i nenadmašnih milosti prestali liti svoje darove na ljude? Možete li zamisliti da su povučena čudesna djela koja je proglasila Moja božanska i neodoljiva moć, ili da je snaga Moje volje i namjere bila spriječena upravljati sudbinama čovječanstva? Ako nije tako, zašto ste, onda, nastojali spriječiti da besmrtna Ljepota Mojega svetog i milostivoga Lika bude razotkrivena za oči ljudi? Zašto ste se borili kako bi omeli Objavitelja Svemogućega i Sveslavljeno Biće da izlije sjaj Svoje Objave na zemlju? Kad biste sudili pošteno, spremno biste priznali koliko su stvarnosti svih stvorenja opijene radošću ove nove i čudesne Objave, koliko su svi atomi na zemlji bili obasjani sjajem njezine slave. Jalovo je i jadno ono što ste zamislili i još uvijek zamišljate!

Procijenite ponovno svoje korake, o, sluge Moji, i priklonite svoja srca Onomu Koji je Izvor vašega stvaranja. Oslobodite se svojih opakih i pokvarenih sklonosti, i pohitajte prigrliti svjetlo neugasive Vatre koja se žari na Sinaju ove otajstvene i nadspoznajne Objave. Ne kvarite svetu, sveobuhvatnu, i prvotnu Riječ Božju, i ne pokušavajte okaljati njezino svetište ili poniziti njezin uzvišen značaj. O, nemarni! Premda su čudesa Mojega milosrđa obuhvatila sva stvorenja, vidljiva i nevidljiva, i premda su objave Moje milosti i obilja natopile svaki atom u univerzumu, ipak je strašan štap kojim Ja mogu kazniti opake, a žestina Mojega gnjeva prema njima užasna je. Uhom očišćenim od samodopadnosti i svjetovnih želja poslušajte savjete koje sam vam Ja, u Svojoj milosrdnoj blagosti, objavio, a svojim unutarnjim i vanjskim okom promatrajte dokaze Moje Čudesne Objave…

O, Moji sluge! Ne lišavajte se neugasive i blistave Svjetlosti koja sja u Svjetiljci božanskoga sjaja. Neka plamen ljubavi Božje sjajno gori u vašim blistavim srcima. Hranite ga uljem božanskoga vodstva, i štitite u skloništu vaše postojanosti. Čuvajte ga u kugli povjerenja i odijeljenosti od svega osim Boga, tako da zli šapat bezbožnih ne uzmogne ugasiti njegovo svjetlo. O, Moji sluge! Moja sveta, Moja božanski naložena Objava može se usporediti s oceanom u čijim dubinamasu skriveni bezbrojni biseri velike vrijednosti, nenadmašna sjaja. Dužnost je svakoga tragatelja trgnuti se i nastojati doseći obale toga oceana, kako bi mogao, u srazmjeru s marljivošću svoje potrage i naporima koje je uložio, uživati u takvim dobrima kakve su bile predodređene u neopozivim i skrivenim Pločama Božjim. Ako nitko ne poželi upraviti svoje korake prema tim obalama, ako nitko ne uspije ustati i naći Ga, može li se za takakv neuspjeh reći da je lišio ocean njegove moći, ili ikako smanjio njegova blaga? Kako li su isprazne, kako prezira vrijedne maštarije koje su snovala vaša srca, i još ih snuju! O, Moji sluge! Jedini pravi Bog svjedokom Mi je! Ovaj najveći, ovaj Ocean bez dna koji se uzdiže blizu je, zaprepašćujuće blizu vama. Pogledajte ga, bliži vam je nego vaša žila kucavica! Brzo poput treptaja oka vi možete, bude li to vaša želja, posegnuti i uživati od ove neprolazne naklonosti, ove Bogom dane milosti, ovoga neuništivoga dara, ovoga najmoćnijeg i neiskazivo sjajnoga obilja.

O, Moji sluge! Kad biste uvidjeli koja Sam čudesa Moje dobrostivosti i obilja ushtio povjeriti vašim dušama, vi biste se, zaista, lišili vezanosti za sva stvorenja, i stekli istinsko znanje o vama samima – znanje koje je identično razumijevanju Mojega vlastitoga Bića. Našli biste se neovisnima o svemu osim o Meni, i opažali biste, svojim unutarnjim i vanjskim okom, jasno kao objavu Mojega najsjajnijega Imena, mora Moje ljubazne dobrote i obilja kako se pokreću u vama. Ne dopustite da vaše dokone maštarije, vaše zle strasti, vaša neiskrenost i sljepilo srca pomrače sjaj, ili okaljaju čistotu tako uzvišena stanja. Vi ste poput ptice koja se uzdiže, punom snagom svojih moćnih krila i s punim i radosnim pouzdanjem, kroz beskraj nebesa, sve dok se, primorana zadovoljiti svoju glad, ne okrene s čežnjom vodi i glini na zemlji dolje, i uhvaćena u mrežu želje, bude nemoćna nastaviti svoj let u kraljevstva iz kojih je došla. Ne mogavši otresti težak teret sa svojih zablaćenih krila, ta ptica, do tada stanovnik nebesa, sada je prisiljena tražiti stan u prahu. Stoga, o, Moji sluge, ne prljajte svoja krila glinom neposluha i ispraznih želja, i ne dopustite da budu okaljana prahom zavisti i mržnje, kako ne biste bili spriječeni uzletjeti u nebesa Mojega božanskoga znanja.

O, Moji sluge! Zahvaljujući moći Božjoj i Njegovoj snazi, a iz riznice Njegova znanja i mudrosti, Ja sam vam donio i objavio bisere koji leže skriveni u dubinama Njegova vječna oceana. Ja sam pozvao Djeve Nebeske da izađu iza vela skrovitosti, i odjenuo ih ovim riječima Mojim – riječima krajnje moći i mudrosti. Ja sam, nadalje, rukom božanske moći, otpečatio birano vino Moje Objave, i proširio njegov sveti, njegov skriveni, njegov profinjeni miomiris na sva stvorenja. Koga drugog osim vas valja okriviti ako izaberete ne primiti tako velik izljev Božje nadspoznajne i sveobuhvatne milosti, tako jasnom objavom Njegova blistava milosrđa?…

O, Moji sluge! U mojemu srcu ne sja ništa osim neugasivoga svjetla Jutra božanskoga vodstva, a iz Mojih usta ne proizlazi ništa osim biti istine, koju je otkrio Gospod Bog. Ne slijedite, stoga, svoje zemaljske žudnje, i ne kršite Pogodbu s Bogom, niti gazite svoj zavjet Njemu. Sa čvrstom odlukom, sa svom naklonošću svojega srca, i punom snagom svojih riječi okrenite se k Njemu, i ne kročite stazama budalastih. Svijet je samo privid, isprazan i šupalj, puko ništavilo, koji tek nalikuje stvarnosti. Ne podarujte mu svoje naklonosti. Ne prekidajte sponu koja vas sjedinjuje s vašim Stvoriteljem, i ne budite od onih koji su zabludjeli i zalutali s Njegova puta. Po istini kazujem, svijet je poput pare u pustinji, o kojoj žedan snatri da je voda i teži za njom svom snagom, sve dok ne dođe do nje, i utvrdi da je puka obmana. On može, nadalje, biti uspoređen s beživotnom slikom drage koju je ljubavnik tražio, i nakon duge potrage na kraju našao, na svoju silnu žalost, da ona “ne može nahraniti niti utoliti njegovu glad.”

O, Moji sluge! Ne tugujte, ako je, u ovim danima i na ovoj zemaljskoj razini, Bog naložio i objavio stvari protivne vašim željama, jer su dani blažene radosti, nebeskoga ushita jamačno spremljeni za vas. Svjetovi, sveti i duhovno blistavi razotkrit će se pred vašim očima. On vam je namijenio, u ovom svijetu i dalje, da uživate u njihovim dobrima, imate udjela u njihovim radostima, i dobijete dio njihove podržavajuće milosti. Svaki od njih nesumnjivo ćete doseći.

~ CLIV ~

Upozori, o, Salmáne, miljenike jedinoga pravoga Boga, da ne gledaju previše kritičkim okom riječi i zapise ljudi. Radije neka tim riječima i zapisima pristupaju u duhu otvorenosti i ljubazne naklonosti. S onim, pak, ljudima, koji su bili navedeni napasti, u svojim huškačkim napisima, načela Stvari Božje, valja postupati drugačije. Naloženo je svim ljudima, svakomu prema njegovoj sposobnosti, da pobijaju prigovore onih koji su napali Vjeru Božju. Tako je naložio Onaj Koji je Svemogući, Svemoćni. Onaj koji želi promicati Učenje jedinoga pravoga Boga, neka to čini perom i jezikom, umjesto da posegne za mačem ili nasiljem. Mi smo ranije objavili ovaj nalog, i sada ga potvrđujemo, ako ste od onih koji razabiru. Pravičnosti Mi Onoga Koji, na ovaj Dan, izvikuje u dubini srca svih stvorenja: “Bog, nema drugog Boga osim Mene!” Ako bilo koji čovjek ustane braniti, u svojim spisima, Stvar Božju protiv onih koji je napadaju, takav će čovjek, ma koliko bio nezamjetan njegov udio, biti toliko čašćen u svijetu koji će doći da će Družba u visini zavidjeti na njegovoj slavi. Nikakvo pero ne može oslikati uzvišenost njegova položaja, niti ikakav jezik opisati njegov sjaj. Tko god stoji čvrsto i postojano u ovoj svetoj, ovoj blistavoj, i uzvišenoj Objavi, bit će mu dana takva moć da se uzmogne suprotstaviti svemu što je na nebu i na zemlji. O tomu Sâm Bog svjedoči.

O, vi miljenici Božji! Ne počivajte na svojim ležajima, nikako, trgnite se čim prepoznate svojega Gospoda, Stvoritelja, i čujete o stvarima koje su Ga zadesile, i potecite pomoći Mu. Oslobodite vaše jezike, i neprekidno proglašavajte stvar Njegovu. To će vam bolje biti nego sva blaga prošla i buduća, ako ste od onih koji razumiju ovu istinu.

~ CLV ~

Prva dužnost koju je Bog propisao Svojim slugama jest priznavanje Onoga Koji je Danica Njegove Objave i Vrelo Njegovih zakona, Koji predstavlja Božanstvo i u Kraljevstvu Stvari Njegove i u svijetu stvaranja. Tko ispuni tu dužnost dosegao je svo dobro; a tko je lišen nje, zalutao je, pa makar počinio svako pravično djelo. Svakomu tko dosegne ovo najuzvišenije stanje, ovaj vrhunac nadspoznajne slave, dolikuje izvršavati svaku zapovijed Onoga Koji je Žudnja svijeta. Te su dvije dužnosti nerazdvojive. Jedna nije prihvatljiva bez druge. Tako je naložio Onaj Koji je Izvor Božanskoga nadahnuća.

Oni koje je Bog obdario uvidom spremno će priznati da nalozi koje je Bog propisao predstavljaju najviše sredstvo za održavanje reda u svijetu i sigurnost njegovih naroda. Onaj koji se odvraća od njih ubrojen je među ponižene i budalaste. Mi Smo vam, uistinu, naložili da odbacite naredbe vaših zlih strasti i pokvarenih želja, i da ne prekoračite granica koje je postavilo Najviše Pero, jer one su dah života svim stvorenjima. Mora Božanske mudrosti i Božanskoga izričaja uzdigla su se pod daškom lahora Svemilostivoga. Pohitajte napiti se, o ljudi razbora! Oni koji su pogazili Pogodbu Božju kršeći Njegove zapovijedi, i okrenuli se na petama, teško su zgriješili u očima Boga, Sveposjednika, Najvišega.

O, vi, narodi svijeta! Znajte sigurno da su Moje zapovijedi svjetiljke Moje providnosti koja ljubi među Mojim slugama, i ključevi Moje milosti za Moja stvorenja. Tako je bilo poslano dolje s neba Volje vašega Gospoda, Gospoda Objave. Kad bi bilo koji čovjek okusio slast riječi koje su usne Svemilostivoga prohtjele izreći, on bi se, pa makar posjedovao blaga svijeta, svakog pojedinoga od njih odrekao, da bi mogao opravdati istinu makar jedne od Njegovih zapovijedi, koje blistaju iznad Osvita Njegove dobrostive skrbi i ljubazne dobrote.

Recite: Iz Mojih zakona može se namirisati slatki miomiris Moje odjeće, i uz pomoć njih barjaci Pobjede bit će podignuti na najvišim vrhuncima. Jezik Moje moći je, s neba Moje svemoguće slave, ove riječi uputio Mojim stvorenjima: “Izvršavajte Moje zapovijedi zbog ljubavi prema Mojoj ljepoti.” Sretan je zaljubljenik koji je iz tih riječi, prožetih miomirisom milosti koju nijedan jezik ne može opisati, udahnuo božanski miomiris svojeg Najljubljenijega. Života Mi Mojega! Onaj koji je pio biranoga vina poštenja iz ruku Moje dobrostive naklonosti, kružit će oko Mojih zapovijedi koje blistaju iznad Osvita Mojega stvaranja.

Ne mislite da Smo vam objavili samo puki skup zakona. Nikako, nego Smo otpečatili birano Vino prstima moći i snage. Tomu svjedoči ono što je objavilo Pero Objave. Promišljajte o ovome, o ljudi uvida!…

Kad god se Moji zakoni pojave poput sunca na nebu Mojega izričaja, svi ih moraju vjerno poštovati, pa makar Moj nalog prouzročio da se razvale nebesa svake religije. On čini što Mu drago. On bira, i nitko ne smije ispitivati Njegov izbor. Što god On, Najljubljeniji, naloži, to isto je, uistinu, ljubljeno. O ovome Mi svjedoči Onaj Koji je Gospod svekolikoga stvaranja. Tko je tako udahnuo slatki miris Svemilostivoga, i prepoznao Izvor ovoga izričaja, vlastitim će očima rado dočekati strijele neprijatelja, da bi mogao uspostaviti istinu zakona Božjih među ljudima. Dobro je uz onoga koji se k tome okrenuo, i shvatio značenje Njegova odlučna naloga.

~ CLVI ~

Onaj Koji je Vječna Istina upravio je, iz Osvita Slave, Svoje oči prema ljudima Bahá, i upućuje im ove riječi: “Usmjerite se ka promicanju blagostanja i mira među djecom ljudi. Upregnite svoje umove i volje u odgoj plemena i naroda na zemlji, kako bi, možda, razdor koji je dijeli, snagom Najvećega Imena, nestao s njezina lica, a svekoliko čovječanstvo postalo podržiteljem jednoga Poretka, i stanovnicima jednoga Grada. Prosvijetlite i posvetite svoja srca; neka ih ne oskvrne trnje mržnje ili bodlje zloće. U jednomu svijetu stanujete, i bili ste stvoreni djelovanjem jedne Volje. Blagoslovljen je onaj koji se druži sa svim ljudima u duhu kraljnje ljubaznosti i ljubavi.”

~ CLVII ~

One koji su napustili svoju zemlju da bi poučavali Našu Stvar – njih će Vjerni Duh ojačati svojom snagom. Družba Naših odabranih anđela poći će s njima, kako im nalaže Onaj Koji je Svemogući, Premudri. Kako silno blaženstvo očekuje onoga koji je dosegao čast služiti Svemogućemu! Života Mi! Nijedan se čin, ma koliko velik bio, ne može s tim porediti, osim onih djela koja je naložio Bog, Svemožni, Najmoćniji. Takva je služba, uistinu, kraljica svih dobrih djela i ures svakom dobrom činu. Tako je naredio Onaj koji je Vrhovni Objavitelj, Pradavni.

Tko tako ustane da poučava Našu Stvar, mora se odijeliti od svih zemaljskih stvari, i u svako doba uspjeh Naše Vjere smatrati svojim najvišim ciljem. To je, uistinu, bilo zapovijeđeno u Čuvanoj Ploči. A kad odluči napustiti svoj dom, radi Stvari Gospoda svojega, neka, kao najbolju popudbinu, svo svoje uzdanje da Bogu, i zaodjene se odorom vrline.Tako je naložio Bog, Svemogući, Sveslavljeni.

Zaplamsa li ljubavlju za Njega, odrekne li se svega stvorenog, riječi koje izgovori zapalit će one koji ga čuju. Uistinu, Gospod je tvoj Sveznajući, Znalac. Sretan je čovjek koji je čuo Naš glas, i odazvao se Našem pozivu. On je, zaista, od onih koji će doći u Našu blizinu.

~ CLVIII ~

Bog je propisao svakomu dužnost da poučava Stvar Njegovu. Tko god ustane izvršavati ovu dužnost mora se, prije nego proglasi Njegovu Poruku, ukrasiti uresom ispravna i hvalevrijedna značaja, kako bi njegove riječi mogle privući srca onih koji su osjetljivi na njegov zov. Bez toga on se nikako ne može nadati da će privući slušatelje.

~ CLIX ~

Promislite kako je jadna pamet ljudi. Oni traže ono što im škodi, a odbacuju ono što im koristi. Oni, uistinu, pripadaju među duboko zabludjele. Nalazimo neke ljude kako žele slobodu, i zbog toga su ponosni. Takvi su ljudi ogrezli u neznanje.

Sloboda na kraju mora dovesti do pobune čiji plamen nitko ne može ugasiti. Tako vas upozorava Onaj Koji je Prosuditelj, Sveznajući. Znajte da je životinja utjelovljenje slobode i njezin simbol. Ono što dolikuje čovjeku jest podvrgavanje onim sponama koje će ga zaštititi od njegova vlastita neznanja, i čuvati ga da mu ne naškodi zločinac. Sloboda navodi čovjeka da prekorači granice pristojnosti, i da pogazi dostojanstvo svog položaja. Ona ga ponizuje do razine krajnje pokvarenosti i opačine.

Promatrajte ljude kao stado ovaca kojima je potreban pastir radi njihove zaštite. To je prava istina, sasvim izvjesna istina. Mi odobravamo slobodu u nekim okolnostima, a odbijamo je odobriti u drugim. Uistinu, Mi smo Sveznajući.

Recite: Prava se sloboda sastoji u čovjekovom podvrgavanju Mojim zapovijedima, ma koliko malo vi znali o tome. Kad bi ljudi izvršavali ono što smo im poslali dolje s Neba Objave, oni bi zasigurno dosegli savršenu slobodu. Sretan je čovjek koji je shvatio Namjeru Božju u svemu što je On objavio sa Neba Svoje Volje koja prožima sve što je stvoreno. Recite: Sloboda koja vama koristi ne može se naći nigdje drugdje doli u potpunom služenju Bogu, Vječnoj Istini. Tko je kušao njezine slasti neće je dati ni za svu vlast na zemlji i nebu.

~ CLX ~

Istinski je vjernik u jedinstvo Božje onaj, koji će, na ovaj Dan, smatrati Njega neizmjerno uzvišenim iznad svake usporedbe i prispodobe kojima su Ga ljudi poredili. Onaj je teško zgriješio koji je zamijenio te usporedbe i prispodobe za Boga Samoga. Razmisli o odnosu obrtnika i njegovih ruku djela, između slikara i njegove slike. Može li se ikada ustvrditi da je djelo koje su proizveli identično njima? Onoga Mi Koji je Gospod na Prijestolju gore i na zemlji dolje! Moguće ih je promatrati samo u svjetlu dokaza koji proglašavaju izvrsnost i savršenstvo svojega autora.

O, Shaykh, o, ti koji si svoju volju prepustio Bogu! Samopredavanje i neprekidno sjedinjenje s Bogom znači da bi ljudi morali stopiti svoju volju potpuno s Voljom Božjom, i svoje želje smatrati potpuno ništavnima uspoređene s Njegovom Namjerom. Što god Stvoritelj naloži Svojim stvorenjima da izvršavaju, oni moraju ustati i izvršiti to s krajnjom radošću i marljivošću. Nikako ne bi smjeli dopustiti vlastitoj uobrazilji da im pomrači prosudbu, niti bi smjeli vlastite maštarije smatrati glasom Vječnoga. U Molitvi za post objavili Smo: “Kad bi Tvoja Volja odredila da iz Tvojih usta izađu ove riječi i budu upućene njima “Izvršavajte, o, ljudi, post Moje Ljepote radi, i nemojte mu ograničiti trajanje,” prisežem veličanstvom Tvoje slave da bi ga svaki od njih vjerno izvršavao, da bi se suzdržavali od svega što krši Tvoj zakon, i nastavili činiti tako sve dok svoje duše ne predaju Tebi.” Od toga se sastoji potpuno predavanje volje pojedinca Volji Božjoj. Promišljaj o ovome, kako bi mogao piti vode života vječnoga koje teku kroz riječi Gospoda cijeloga čovječanstva, i mogao svjedočiti da je jedini pravi Bog uvijek bio neizmjerno uzvišen iznad Svojih stvorenja. On je, uistinu, Neusporedivi, Vjekovječni, Sveznajući, Najmudriji. Stanje apsolutna samopredavanja nadilazi, i uvijek će ostati uzvišeno iznad svakoga drugog stanja.

Tebi valja posvetiti se Volji Božjoj. Što god je bilo objavljeno u Njegovim Pločama samo je odraz Njegove Volje. Toliko potpuno mora biti tvoje posvećenje, da svaki tračak svjetovne želje bude ispran iz tvojega srca. To je značenje istinskoga jedinstva.

Preklinji Boga da ti omogući da ostaneš ustrajan na ovom putu, i da ti pomogne da povedeš narode svijeta k Njemu Koji je vidljivi i vrhovni Vladar, Koji Se objavio u istaknutom ruhu, Koji podaje izričaj Božanskoj i specifičnoj Poruci. To je bit vjere i osvjedočenja. Oni koji štuju idol koji su isklesale njihove uobrazilje a nazivaju ga Unutarnjom Stvarnošću, takvi su ljudi zaista ubrojeni među nevjernike. Tomu je posvjedočio Svemilostivi u Svojim Pločama. On je, uistinu, Sveznajući, Premudri.

~ CLXI ~

Opaši bokove svojega truda, da bi, možda, mogao povesti svojega susjeda do zakona Boga, Najmilosrdnijega. Takav čin, uistinu, nadvisuje sva ostala djela u očima Boga, Sveposjednika, Najvišega. Takva mora biti tvoja ustrajnost u Stvari Božjoj, da nikakva zemaljska stvar neće imati snage odvratiti te od tvoje dužnosti. Pa makar se sile svijeta udružile protiv tebe, makar svi ljudi raspravljali s tobom, moraš ostati neuzdrman.

Budi nesputan poput vjetra, dok pronosiš Poruku Onoga Koji je naveo Zoru Božanskoga vodstva da svane. Razmisli kako vjetar, vjerno onomu što je Bog naložio, puše po svim krajevima zemlje, bili oni nastanjeni ili pusti. Niti prizor pustinje, niti dokazi blagostanja ne mogu ga ožalostiti niti obradovati. On puše u svim smjerovima, kako mu nalaže njegov Stvoritelj. Takav bi morao biti svaki onaj koji tvrdi da ljubi jedinoga pravoga Boga. Valja mu uprti svoj pogled u temeljna načela Njegove Vjere, i marljivo raditi na njezinu širenju. U potpunosti Boga radi on mora proglašavati Njegovu Poruku, i u istom duhu prihvaćati svaki odgovor koji njegove riječi mogu pobuditi u slušatelja. Onaj koji prihvati i povjeruje, dobit će svoju nagradu; a onaj koji se okrene, dobit će ništa drugo nego vlastitu kaznu.

Noć uoči Našega odlaska iz Iraka Mi smo upozorili vjerne da očekuju pojavu Ptica Tmine. Ne može biti nikakve sumnje da će se graktanje Gavrana podići u određenim zemljama, kao što se moglo čuti zadnjih godina. Što god da se dogodi, utecite se jedinomu pravomu Bogu, da bi vas On mogao zaštititi od obmana varalice.

Po istini kazujem, u ovoj najmoćnijoj Objavi sve Dispenzacije iz prošlosti dosegle su svoje najviše, svoje konačno ispunjenje. Tako vas savjetuje vaš Gospod, Sveznajući, Premudri. Hvaljen bio Bog, Gospod svih svjetova.

~ CLXII ~

Svemilosrdni je čovjeku podario sposobnost vida, i obdario ga snagom sluha. Neki ga opisuju kao “manji svijet”, a, zapravo, valjalo bi ga smatrati “većim svijetom.” Potencijali urođeni u položaju čovjeka, puna mjera njegove sudbine na zemlji, prirođena izvrsnost njegove stvarnosti, sve se moraju objaviti na ovaj obećani Dan Božji.

Pero Najvišega spominjalo se, u svako doba i u svim uvjetima, s radošću i nježnošću, Njegovih miljenika, i savjetovalo im da nastave Njegovim putom. Dobro je uz onoga kojega ni mijene ni obrati ovoga svijeta nisu uspjeli spriječiti da prepozna Osvit Jedinstva Božjega, koji je ispio, s nepokolebljivom odlučnošću, a u ime Samoopstojnoga, zapečaćeno vino Njegove Objave. Takav će čovjek biti ubrojen među stanovnike Raja, u Knjizi Boga, Gospoda svih svjetova.

~ CLXIII ~

Sva hvala Bogu Koji je ukrasio svijet uresom, i odjenuo ga ruhom kojega ga ne može lišiti nikakva sila na zemlji, ma kako moćne bile njezine vojske, ma kako silno bilo njezino bogatstvo, ma koliko dubok bio njezin utjecaj. Reci: Bit sve moći pripada Bogu, najvišem i zadnjem Kraju u svekolikom stvaranju. Izvor svakoga veličanstva pripada Bogu, Cilju štovanja svega što je na nebesima i svega što je na zemlji. One snage koje svoje podrijetlo imaju u ovom svijetu praha, po samoj svojoj prirodi ne zaslužuju razmatranja.

Reci: Izvori koji održavaju život ovih ptica nisu od ovoga svijeta. Njihov je izvor daleko iznad dosega i domišljaja ljudskoga razumijevanja. Tko li je onaj koji može utrnuti svjetlo koje je upalila snježnobijela ruka Božja? Gdje naći onoga koji ima moć ugasiti vatru koju je rasplamsala moć Gospoda, Svemogućega, Sveobvezujućega, Svemoćnoga? Ruka Božanske moći ugasila je vatre razdora. Moćan je On činiti što Mu drago. On kaže: Budi; i ono jest. Reci: Strašne oluje i orkani svijeta i njegovih naroda nikako ne mogu uzdrmati temelj na kojemu počiva postojanost poput stijene Mojih izabranika. Milostivi Bože! Što li je to moglo nagovoriti ove ljude da zarobe i utamniče miljenike Onoga Koji je Vječna Istina?… Međutim, bliži se dan kada će vjerni gledati Danicu pravde kako blista u svojem punom sjaju iz Osvita slave. Tako te poučava Gospod svekolikoga postojanja u ovom Svojem turobnom Zatvoru.

~ CLXIV ~

Pripadnici ljudske vrste! Čvrsto se držite Spone koju nijedan čovjek ne može presjeći. To će vam uistinu, koristiti sve dane vašega života, jer njezina je snaga od Boga, Gospoda svih svjetova. Uhvatite se pravde i poštenja, i odvratite se od šapta budalastih, onih koji su se otuđili od Boga, koji su svoje glave pokrili uresom učenih, a na smrt su osudili Onoga Koji je Izvor mudrosti. Moje ih je ime podiglo do visokih stupnjeva, pa ipak, čim sam Se objavio njihovim očima, oni su, s vidljivom nepravdom, izrekli osudu Moje smrti. Tako je Naše Pero objavilo istinu, a ipak su ljudi utonuli u nemar.

Tko god se drži pravde, ni u kakvim uvjetima ne može prekoračiti granice umjerenosti. On vidi istinu u svim stvarima, zahvaljujući vodstvu Onoga Koji je Svevideći. Civilizacija, tako često ohola zbog učenih predstavnika umjetnosti i znanosti, ako joj bude dopušteno preskakanje granica umjerenosti, dovest će veliko zlo na ljude. Tako vas upozorava Onaj Koji je Sveznajući. Tjerana do krajnosti, civilizacija će se pokazati tako plodonosnim izvorom zla kao što je bila izvorom dobra dok je bila držana pod stegom umjerenosti. Razmišljajte o tome, o, ljudi, i ne budite od onih koji zbunjeni lutaju divljinom zablude. Dan se bliži kada će njezin plamen razoriti gradove, kada će Jezik veličajni proglasiti: “Kraljevstvo pripada Bogu, Svemogućemu, Hvaljenomu!”

Sve druge stvari podliježu istom ovom načelu umjerenosti. Iskaži zahvalnost tvojem Gospodu Koji te se sjetio u ovoj čudesnoj Ploči. Svaka hvala Bogu, Gospodu na blistavomu prijestolju.

Kad bi bilo koji čovjek promislio u srcu svom o onomu što je objavilo Pero Najvišega, i kušao mu slasti, zacijelo bi se osjetio ispražnjenim i oslobođenim od vlastitih želja, i u potpunosti podređenim Volji Svemogućega. Sretan je čovjek koji je dosegao tako visok položaj, i nije se lišio tako obilne milosti.

Na ovaj Dan Mi ne možemo niti podržati ponašanje bojažljivoga koji nastoji prikriti svoju vjeru, niti odobriti ponašanje predanoga vjernika koji glasno izjavljuje svoju odanost ovoj Stvari. Oba bi morala poslušati što im nalaže mudrost, i marljivo nastojati služiti najboljim interesima Vjere.

Neka svaki vjernik promatra i razmišlja o ponašanju Ovoga kojemu naniješe zlo. Mi Smo, sve zore ove Objave pa do sada, odbijali, bilo skrivati Se od Naših neprijatelja, bilo povlačiti Se iz društva Naših prijatelja. Premda okruženi bezbrojnim jadima i patnjama, Mi smo, s moćnim uzdanjem, pozivali narode na zemlji k Osvitu Slave. Pero Najvišega ne želi pripovijedati, s tim u vezi, o patnjama koje je otrpjelo. Njihovo objavljivanje bez sumnje bi uronilo u tugu miljenike među vjernima, one koji zaista podržavaju jedinstvo Božje i potpuno su odani Stvari Njegovoj. On, stvarno, govori istinu, a On sve čuje i sve vidi. Naš je život, većim dijelom, bio proveden posred Naših neprijatelja. Osvjedoči se kako sada Živimo u zmijskom gnijezdu.

Ova Sveta Zemlja bila je spominjana i slavljena u svim svetim Spisima. U njoj su se pojavljivali Proroci Božji i Njegovi Izabranici. Ovo je divljina kojom su lutali svi Glasnici Božji, iz koje se podigao njihov zov “Evo me, evo me, o, Bože moj.” Ovo je obećana Zemlja u kojoj je bilo određeno da se objavi Onaj Koji je Objava Božja. Ovo je Dolina nespoznatljivoga naloga Božjega, snježnobijelo Mjesto, Zemlja neugasiva sjaja. Što god se dogodilo na ovaj Dan, bilo je pretkazano u Spisima iz davnine. Međutim, ti isti Spisi u jedan glas osuđuju ljude koji nastanjuju ovu zemlju. Oni su jednom prigodom bili ocrnjeni kao “naraštaj guja.” Pogledaj kako Onaj Kojemu naniješe zlo, dok je okružen “naraštajem guja”, zaziva glasno i poziva sve ljude k Onomu Koji je Konačna Želja svijeta, Vrhunac i Osvit Slave. Sretan je čovjek koji posluša glas Onoga Koji je Gospod Kraljevstva Izričaja, a jao nemarnima, onima koji su zalutali daleko od Njegove istine.

~ CLXV ~

Znaj da svako uho koje čuje, ako je održavano čistim i neokaljanim, mora u svako doba i sa svih strana čuti glas koji kazuje ove svete riječi: “Uistinu, mi smo Božji, i k Njemu ćemo se vratiti.” Otajstva čovjekove tjelesne smrti i njegova povratka nisu bila otkrivena, i još ostaju nepročitana. Pravičnosti Mi Božje! Kad bi bila objavljena, izazvala bi takvu stravu i tugu da bi neki stradali, a drugi bi bili tako ispunjeni radošću da bi poželjeli smrt, i preklinjali, s neprekidnom čežnjom, jedinoga pravoga Boga – slavljen bio On – da ubrza njihov kraj.

Smrt svakom odanom vjerniku nudi čašu koja je život zaista. Ona daruje radost i donosi veselje. Ona podaje dar života vječnoga.

Što se tiče onih koji su kušali plod ljudskog života na zemlji, a to je prepoznavanje jedinoga pravoga Boga, slavljen bio On, njihov je budući život takav da ga Mi ne možemo opisati. Znanje o tome jedino je kod Boga, Gospoda svih svjetova.

~ CLXVI ~

Tko god položi pravo na položaj izravne Božje Objave prije nego istekne puna tisuća godina, takav je čovjek jamačno lažljiva varalica. Molimo Boga da mu milostivo pomogne da povuče i odbaci takav zahtjev. Bude li se pokajao, Bog će mu, bez sumnje, oprostiti. Međutim, bude li ustrajao u svojoj zabludi, Bog će, jamačno, dolje poslati nekoga tko će se bez milosti s njim obračunati. Strašan je, uistinu, Bog kad kažnjava! Tko god protumači ovaj stih drugačije nego je njegovo očigledno značenje lišen je Duha Božjeg i Njegove milosti koja obuhvaća sve što je stvoreno. Bojte se Boga i ne slijedite svoje dokone maštarije. Nikako, već radije slijedite zapovijedi vašega Gospoda, Svemogućega, Premudroga.