CXLIV. Pero Najvišega naložilo je i naredilo svakomu poučavanje ove Stvari…

1 Pero Najvišega naložilo je i naredilo svakomu poučavanje ove Stvari… Bog će, bez sumnje, nadahnuti svakog onoga koji se odijeli od svega osim od Njega, i navest će čiste vode mudrosti i izričaja da briznu i poteku obilno iz njegova srca. Uistinu, tvoj je Gospod, Svemilosrdni, moćan činiti što Ga volja, i nalaže što Mu drago. The Pen of the Most High hath decreed and imposed upon every one the obligation to teach this Cause.… God will, no doubt, inspire whosoever detacheth himself from all else but Him, and will cause the pure waters of wisdom and utterance to gush out and flow copiously from his heart. Verily, thy Lord, the All-Merciful, is powerful to do as He willeth, and ordaineth whatsoever He pleaseth.
2 Kad bi ti razmislio o ovom svijetu, i shvatio kako su kratkotrajne stvari koje mu pripadaju, ne bi izabrao hoditi nijednom drugom stazom osim staze služenja Stvari Gospoda tvojega. Nitko ne bi imao moć spriječiti te da slaviš Njegovu hvalu, pa makar svi ljudi ustali da ti se suprotstave. Wert thou to consider this world, and realize how fleeting are the things that pertain unto it, thou wouldst choose to tread no path except the path of service to the Cause of thy Lord. None would have the power to deter thee from celebrating His praise, though all men should arise to oppose thee.
3 Nastavi pravo dalje i ustraj u Njegovoj službi. Reci: O, ljudi! Dan, koji vam je obećan u svim Spisima, sada je došao. Bojte se Boga, i ne suzdržavajte se od prepoznavanja Onoga Koji je Cilj vašega stvaranja. Pohitajte k Njemu. Bolje je to za vas nego svijet i sve što je u njemu. Kad biste to samo uvidjeli! Go thou straight on and persevere in His service. Say: O people! The Day, promised unto you in all the Scriptures, is now come. Fear ye God, and withhold not yourselves from recognizing the One Who is the Object of your creation. Hasten ye unto Him. Better is this for you than the world and all that is therein. Would that ye could perceive it!