CXLVI. Naša je želja i težnja da svaki od vas uzmogne postati izvor…

1 Naša je želja i težnja da svaki od vas uzmogne postati izvor svekolike dobrote prema ljudima, i uzor čestitosti čovječanstvu. Čuvajte se da ne pretpostavite sebe vašim susjedima. Uprite svoj pogled u Onoga Koji je Svetište Božje među ljudima. On je, uistinu, Svoj život ponudio kao otkupninu za izbavljenje svijeta. On je, uistinu, Svedarežljivi, Milostivi, Najviši. Izbiju li nesuglasice među vama, pogledajte Mene kako stojim pred vašim licima, i previđajte grijehe jedni drugih Mog imena radi i kao zalog vaše ljubavi za Moju objavljenu i blistavu Stvar. Drago Nam je vidjeti vas kako se u svako doba družite s naklonošću i složno u raju Moga zadovoljstva, i udahnuti s vaših djela miomiris prijateljstva i jedinstva, ljubaznosti i druželjubivosti. Tako vas savjetuje Sveznajući, Vjerni. Uvijek ćemo biti s vama; udahnemo li miris vaše složnosti, Naše će se srce zasigurno radovati, jer ništa Nas drugo ne može zadovoljiti. Tomu svjedoči svaki uistinu razborit čovjek. It is Our wish and desire that every one of you may become a source of all goodness unto men, and an example of uprightness to mankind. Beware lest ye prefer yourselves above your neighbors. Fix your gaze upon Him Who is the Temple of God amongst men. He, in truth, hath offered up His life as a ransom for the redemption of the world. He, verily, is the All-Bountiful, the Gracious, the Most High. If any differences arise amongst you, behold Me standing before your face, and overlook the faults of one another for My name’s sake and as a token of your love for My manifest and resplendent Cause. We love to see you at all times consorting in amity and concord within the paradise of My good-pleasure, and to inhale from your acts the fragrance of friendliness and unity, of loving-kindness and fellowship. Thus counseleth you the All-Knowing, the Faithful. We shall always be with you; if We inhale the perfume of your fellowship, Our heart will assuredly rejoice, for naught else can satisfy Us. To this beareth witness every man of true understanding.