CXLIX. Ustane li ijedan čovjek, na ovaj Dan, i, s potpunom odijeljenošću…

1 Ustane li ijedan čovjek, na ovaj Dan, i, s potpunom odijeljenošću od svega što je na nebesima i svega što je na zemlji, svoju naklonost poda Onomu Koji je Osvit svete Objave Božje, on će, uistinu, biti ovlašten podvrgnuti sva stvorenja, snagom jednoga od Imena Gospoda Boga svojega, Sveznajućega, Premudroga. Znaj sigurno da je Danica Istine, na ovaj Dan, na svijet izlila sjaj kojemu slična nisu nikada bila svjedokom prošla razdoblja. Neka vas obasja svjetlo Njegova sjaja, o, ljudi, i ne budite od nemarnih. Should any man, in this Day, arise and, with absolute detachment from all that is in the heavens and all that is on the earth, set his affections on Him Who is the Dayspring of God’s holy Revelation, he will, verily, be empowered to subdue all created things, through the potency of one of the Names of the Lord, his God, the All-Knowing, the All-Wise. Know thou of a certainty that the Daystar of Truth hath, in this Day, shed upon the world a radiance, the like of which bygone ages have never witnessed. Let the light of His glory, O people, shine upon you, and be not of the negligent.