CLIV. Upozori, o, Salmáne, miljenike jedinoga pravoga Boga, da ne gledaju…

1 Upozori, o, Salmáne, miljenike jedinoga pravoga Boga, da ne gledaju previše kritičkim okom riječi i zapise ljudi. Radije neka tim riječima i zapisima pristupaju u duhu otvorenosti i ljubazne naklonosti. S onim, pak, ljudima, koji su bili navedeni napasti, u svojim huškačkim napisima, načela Stvari Božje, valja postupati drugačije. Naloženo je svim ljudima, svakomu prema njegovoj sposobnosti, da pobijaju prigovore onih koji su napali Vjeru Božju. Tako je naložio Onaj Koji je Svemogući, Svemoćni. Onaj koji želi promicati Učenje jedinoga pravoga Boga, neka to čini perom i jezikom, umjesto da posegne za mačem ili nasiljem. Mi smo ranije objavili ovaj nalog, i sada ga potvrđujemo, ako ste od onih koji razabiru. Pravičnosti Mi Onoga Koji, na ovaj Dan, izvikuje u dubini srca svih stvorenja: “Bog, nema drugog Boga osim Mene!” Ako bilo koji čovjek ustane braniti, u svojim spisima, Stvar Božju protiv onih koji je napadaju, takav će čovjek, ma koliko bio nezamjetan njegov udio, biti toliko čašćen u svijetu koji će doći da će Družba u visini zavidjeti na njegovoj slavi. Nikakvo pero ne može oslikati uzvišenost njegova položaja, niti ikakav jezik opisati njegov sjaj. Tko god stoji čvrsto i postojano u ovoj svetoj, ovoj blistavoj, i uzvišenoj Objavi, bit će mu dana takva moć da se uzmogne suprotstaviti svemu što je na nebu i na zemlji. O tomu Sâm Bog svjedoči. Warn, O Salmán, the beloved of the one true God, not to view with too critical an eye the sayings and writings of men. Let them rather approach such sayings and writings in a spirit of open-mindedness and loving sympathy. Those men, however, who, in this Day, have been led to assail, in their inflammatory writings, the tenets of the Cause of God, are to be treated differently. It is incumbent upon all men, each according to his ability, to refute the arguments of those that have attacked the Faith of God. Thus hath it been decreed by Him Who is the All-Powerful, the Almighty. He that wisheth to promote the Cause of the one true God, let him promote it through his pen and tongue, rather than have recourse to sword or violence. We have, on a previous occasion, revealed this injunction, and We now confirm it, if ye be of them that comprehend. By the righteousness of Him Who, in this Day, crieth within the inmost heart of all created things: “God, there is none other God besides Me!” If any man were to arise to defend, in his writings, the Cause of God against its assailants, such a man, however inconsiderable his share, shall be so honored in the world to come that the Concourse on high would envy his glory. No pen can depict the loftiness of his station, neither can any tongue describe its splendor. For whosoever standeth firm and steadfast in this holy, this glorious, and exalted Revelation, such power shall be given him as to enable him to face and withstand all that is in heaven and on earth. Of this God is Himself a witness.
2 O, vi miljenici Božji! Ne počivajte na svojim ležajima, nikako, trgnite se čim prepoznate svojega Gospoda, Stvoritelja, i čujete o stvarima koje su Ga zadesile, i potecite pomoći Mu. Oslobodite vaše jezike, i neprekidno proglašavajte stvar Njegovu. To će vam bolje biti nego sva blaga prošla i buduća, ako ste od onih koji razumiju ovu istinu. O ye beloved of God! Repose not yourselves on your couches, nay bestir yourselves as soon as ye recognize your Lord, the Creator, and hear of the things which have befallen Him, and hasten to His assistance. Unloose your tongues, and proclaim unceasingly His Cause. This shall be better for you than all the treasures of the past and of the future, if ye be of them that comprehend this truth.