CLVI. Onaj Koji je Vječna Istina upravio je, iz Osvita Slave, Svoje oči prema…

1 Onaj Koji je Vječna Istina upravio je, iz Osvita Slave, Svoje oči prema ljudima Bahá, i upućuje im ove riječi: “Usmjerite se ka promicanju blagostanja i mira među djecom ljudi. Upregnite svoje umove i volje u odgoj plemena i naroda na zemlji, kako bi, možda, razdor koji je dijeli, snagom Najvećega Imena, nestao s njezina lica, a svekoliko čovječanstvo postalo podržiteljem jednoga Poretka, i stanovnicima jednoga Grada. Prosvijetlite i posvetite svoja srca; neka ih ne oskvrne trnje mržnje ili bodlje zloće. U jednomu svijetu stanujete, i bili ste stvoreni djelovanjem jedne Volje. Blagoslovljen je onaj koji se druži sa svim ljudima u duhu kraljnje ljubaznosti i ljubavi.” He Who is the Eternal Truth hath, from the Dayspring of Glory, directed His eyes towards the people of Bahá, and is addressing them in these words: “Address yourselves to the promotion of the well-being and tranquillity of the children of men. Bend your minds and wills to the education of the peoples and kindreds of the earth, that haply the dissensions that divide it may, through the power of the Most Great Name, be blotted out from its face, and all mankind become the upholders of one Order, and the inhabitants of one City. Illumine and hallow your hearts; let them not be profaned by the thorns of hate or the thistles of malice. Ye dwell in one world, and have been created through the operation of one Will. Blessed is he who mingleth with all men in a spirit of utmost kindliness and love.”