CLVIII. Bog je propisao svakomu dužnost da poučava Stvar Njegovu…

1 Bog je propisao svakomu dužnost da poučava Stvar Njegovu. Tko god ustane izvršavati ovu dužnost mora se, prije nego proglasi Njegovu Poruku, ukrasiti uresom ispravna i hvalevrijedna značaja, kako bi njegove riječi mogle privući srca onih koji su osjetljivi na njegov zov. Bez toga on se nikako ne može nadati da će privući slušatelje. God hath prescribed unto every one the duty of teaching His Cause. Whoever ariseth to discharge this duty, must needs, ere he proclaimeth His Message, adorn himself with the ornament of an upright and praiseworthy character, so that his words may attract the hearts of such as are receptive to his call. Without it, he can never hope to influence his hearers.