CLXIII. Sva hvala Bogu Koji je ukrasio svijet uresom, i odjenuo ga ruhom…

1 Sva hvala Bogu Koji je ukrasio svijet uresom, i odjenuo ga ruhom kojega ga ne može lišiti nikakva sila na zemlji, ma kako moćne bile njezine vojske, ma kako silno bilo njezino bogatstvo, ma koliko dubok bio njezin utjecaj. Reci: Bit sve moći pripada Bogu, najvišem i zadnjem Kraju u svekolikom stvaranju. Izvor svakoga veličanstva pripada Bogu, Cilju štovanja svega što je na nebesima i svega što je na zemlji. One snage koje svoje podrijetlo imaju u ovom svijetu praha, po samoj svojoj prirodi ne zaslužuju razmatranja. All praise be to God Who hath adorned the world with an ornament, and arrayed it with a vesture, of which it can be despoiled by no earthly power, however mighty its battalions, however vast its wealth, however profound its influence. Say: the essence of all power is God’s, the highest and the last End of all creation. The source of all majesty is God’s, the Object of the adoration of all that is in the heavens and all that is on the earth. Such forces as have their origin in this world of dust are, by their very nature, unworthy of consideration.
2 Reci: Izvori koji održavaju život ovih ptica nisu od ovoga svijeta. Njihov je izvor daleko iznad dosega i domišljaja ljudskoga razumijevanja. Tko li je onaj koji može utrnuti svjetlo koje je upalila snježnobijela ruka Božja? Gdje naći onoga koji ima moć ugasiti vatru koju je rasplamsala moć Gospoda, Svemogućega, Sveobvezujućega, Svemoćnoga? Ruka Božanske moći ugasila je vatre razdora. Moćan je On činiti što Mu drago. On kaže: Budi; i ono jest. Reci: Strašne oluje i orkani svijeta i njegovih naroda nikako ne mogu uzdrmati temelj na kojemu počiva postojanost poput stijene Mojih izabranika. Milostivi Bože! Što li je to moglo nagovoriti ove ljude da zarobe i utamniče miljenike Onoga Koji je Vječna Istina?… Međutim, bliži se dan kada će vjerni gledati Danicu pravde kako blista u svojem punom sjaju iz Osvita slave. Tako te poučava Gospod svekolikoga postojanja u ovom Svojem turobnom Zatvoru. Say: The springs that sustain the life of these birds are not of this world. Their source is far above the reach and ken of human apprehension. Who is there that can put out the light which the snow-white Hand of God hath lit? Where is he to be found that hath the power to quench the fire which hath been kindled through the might of thy Lord, the All-Powerful, the All-Compelling, the Almighty? It is the Hand of Divine might that hath extinguished the flames of dissension. Powerful is He to do that which He pleaseth. He saith: Be; and it is. Say: The fierce gales and whirlwinds of the world and its peoples can never shake the foundation upon which the rocklike stability of My chosen ones is based. Gracious God! What could have prompted these people to enslave and imprison the loved ones of Him Who is the Eternal Truth?… The day, however, is approaching when the faithful will behold the Daystar of justice shining in its full splendor from the Dayspring of glory. Thus instructeth thee the Lord of all being in this, His grievous Prison.