CLXVI. Tko god položi pravo na položaj izravne Božje Objave prije nego istekne…

1 Tko god položi pravo na položaj izravne Božje Objave prije nego istekne puna tisuća godina, takav je čovjek jamačno lažljiva varalica. Molimo Boga da mu milostivo pomogne da povuče i odbaci takav zahtjev. Bude li se pokajao, Bog će mu, bez sumnje, oprostiti. Međutim, bude li ustrajao u svojoj zabludi, Bog će, jamačno, dolje poslati nekoga tko će se bez milosti s njim obračunati. Strašan je, uistinu, Bog kad kažnjava! Tko god protumači ovaj stih drugačije nego je njegovo očigledno značenje lišen je Duha Božjeg i Njegove milosti koja obuhvaća sve što je stvoreno. Bojte se Boga i ne slijedite svoje dokone maštarije. Nikako, već radije slijedite zapovijedi vašega Gospoda, Svemogućega, Premudroga. Whoso layeth claim to a Revelation direct from God, ere the expiration of a full thousand years, such a man is assuredly a lying impostor. We pray God that He may graciously assist him to retract and repudiate such claim. Should he repent, God will, no doubt, forgive him. If, however, he persisteth in his error, God will, assuredly, send down one who will deal mercilessly with him. Terrible, indeed, is God in punishing! Whosoever interpreteth this verse otherwise than its obvious meaning is deprived of the Spirit of God and of His mercy which encompasseth all created things. Fear God, and follow not your idle fancies. Nay, rather follow the bidding of your Lord, the Almighty, the All-Wise.