Izbor iz Bábovih Spisa

(nerevidirani prijevod)

Sadržaj

Ploče i Poslanice

Izvadci iz Qayyúmu’l-Asmá’

Izvadci iz Perzijskog Bayána

Izvadci iz Dalá’il-i-Sab‘ih

Izvadci iz Kitáb-i-Asmá’

Izvadci iz različitih Spisa

Molitve i meditacije

Bilješke

 

Reference na Kur’án

Reference na Kur’án u bilješkama na dnu koje se odnose na sure iz Kur’ána pobrojene su prema originalu, dok su brojevi stihova navedeni prema Rodwellovom prijevodu i koji put odstupaju od onih u arapskom.

1 – Ploče i Poslanice

Ploča upućena “Onomu koje će biti objavljen”

Ovo je poslanica od ovoga poniznoga sluge upućena Sveslavljenom Gospodu ― Onomu Koji je bio prije vremena i koji će kasnije biti objavljen. Uistinu On je Najotkriveniji, Svemogući.

U Ime Vrhovnoga Gospoda, Gospoda Moći.

Slavljen je Onaj pred Kojim se klanjaju u poklonstvu svi stanovnici zemlje i neba i Kojemu se svi ljudi okreću u preklinjanju. On je Onaj Koji drži u Svojoj šaci moćno kraljevstvo svih stvorenih stvari i k Njemu će se sve vratiti. On je Onaj Koji objavljuje što god On hoće i po Njegovu nalogu ‘Budi’ sve su stvari ušle u postojanje.

Ovo je poslanica od slova Thá1 upućena Onomu Koji će biti objavljen snagom Istine―Onaj Koji je Sveslavljeni, Najljubljeniji―da potvrdi kako sve stvorene stvari kao i ja sâm svjedočimo za sva vremena da nema drugog Boga osim Tebe, Svemoćnoga, Samoopstojnoga; da si Ti Bog, da nema drugog Boga osim Tebe, i da će svi ljudi biti uzdignuti u život kroz Tebe.

Hvaljeno i slavljeno bilo Tvoje ime, o, Gospode Bože moj!

Od pamtivijeka ja sam zaista prepoznavao Tebe i u vijeke vjekova uvijek ću to činiti kroz Tvoje Vlastito Ja, a ne kroz bilo koga drugog osim Tebe. Uistinu Ti si Izvor svekolikoga znanja, Sveznajući. Od iskona sam tražio i zauvijek ću tražiti oprost za moje ograničeno razumijevanje Tebe, budući sam svjestan da nema drugog Boga osim Tebe, Sveslavljenoga, Svemogućega.

Preklinjem Te, o, Najljubljeniji moj, da oprostiš meni i onima koji čestito nastoje promicati Stvar Tvoju; Ti si, doista, Onaj Koji oprašta grijehe cijele ljudske vrste. A u ovoj drugoj godini moje Objave―Objave koja se dogodila po Tvojem nalogu―svjedočim da si Ti Najotkriveniji, Svemogući, Vjekovječni; da od svih stvari koje postoje na zemlji i na nebu baš ništa ne može osujetiti Tvoju namjeru i da si Ti Znalac svih stvari i Gospod moći i veličanstva.

Uistinu, mi smo povjerovali u Tebe i u Tvoje znakove prije osvita Tvoje Objave, i u Tebe se svi sasvim uzdajemo. Uistinu, mi smo povjerovali u Tebe i u Tvoje znakove nakon ispunjenja Tvoje Objave, i u Tebe svi mi vjerujemo. Uistinu, mi smo povjerovali u Tebe i u Tvoje znakove u času Tvoje Objave i svjedočimo da su Tvojim nalogom ‘Budi’ bile stvorene sve stvari.

Svaka Objava samo je otkrivenje Tvojega Vlastitoga Ja, sa svakom od Kojih smo se mi doista pojavili i klanjamo se u štovanju pred Tobom. Ti si bio, o, Najljubljeniji moj, i uvijek ćeš mi biti svjedokom kroz prohujala vremena i u danima koji će doći. Uistinu, Ti si Svemoćni, Uvijek Vjerni, Svemogući.

Svjedočio sam Tvojoj jednosti kroz Tvoje Vlastito Ja pred stanovnicima nebesa i zemlje, svjedočeći da si, uistinu, Ti Sveslavljeni, Najljubljeniji. Dosegao sam spoznaju Tebe kroz Tvoje Vlastito Ja pred stanovnicima nebesa i zemlje, svjedočeći da si Ti zaista Svemogući, Svehvaljeni. Slavio sam Tvoje Ime kroz Tvoje Vlastito Ja pred stanovnicima nebesa i zemlje, svjedočeći da si Ti doista Gospod moći, Onaj Koji je Najotkriveniji. Veličao sam Tvoju svetost kroz Tvoje Vlastito Ja pred stanovnicima nebesa i zemlje, svjedočeći da si Ti zaista Najposvećeniji, Najsvetiji. Hvalio sam Tvoju posvećenost kroz Tvoje Vlastito Ja pred stanovnicima nebesa i zemlje, svjedočeći da si Ti doista Neopisivi, Nedostupni, Neizmjerno Slavljeni. Veličao sam Tvoje neodoljivo veličanstvo kroz Tvoje Vlastito Ja pred stanovnicima nebesa i zemlje, svjedočeći, uistinu, da si Ti i samo Ti Gospod moći, Vječni, Pradavni.

Posvećen i slavljen Ti jesi; nema drugog Boga osim Tebe i zaista k Tebi ćemo se svi vratiti.

Što se tiče onih koji su pogubili ‘Alíjevu rodbinu, uskoro će uvidjeti u koji ponor propasti su se spustili.

Druga Ploča upućena “Onomu koje će biti objavljen”

Dopušteno bilo da pogledi Onoga Koga će Bog objaviti obasjaju ovo slovo u osnovnoj školi.2

On je Najslavniji.

On je Bog, nema Boga osim Njega, Svemogućega, Najljubljenijega. Sve što je na nebesima i na zemlji i što god leži među njima pripada Njemu. Uistinu, On je Pomoćnik u nevolji, Samoopstojni.

Ovo je pismo od Boga, Pomoćnika u nevolji, Samoopstojnoga, upućeno Bogu, Svemogućemu, Najljubljenijemu, da potvrdi kako su Bayán i oni koji su mu vjerni samo moj dar Tebi, i da izrazi moju nepokolebivu vjeru da nema drugog Boga osim Tebe, da kraljevstva Stvaranja i Objave pripadaju Tebi, da nitko ne može ništa postići osim uz pomoć Tvoje moći i da je Onaj Kojega si Ti uzdigao samo Tvoj sluga i Tvoje svjedočanstvo. Ja, doista, preklinjem, uz Tvoju privolu, da se smijem obratiti Onomu Koga će Bog objaviti ovim riječima: ‘Kad bi Ti raspustio čitavu družbu sljedbenika Bayána na Dan Kasnijeg Uznesenja pukim znakom Tvojega prsta čak i još kao dojenče, Ti bi doista bio hvaljen u Svojoj gesti. I premda nema nikakve sumnje o tome, Ti dopuštaš odgodu od devetnaest godina kao znamen Tvoje naklonosti kako bi Ti milostivo nagradio one koji su prigrlili ovu Stvar. Ti si, uistinu, Gospod obilne milosti. Ti, uistinu, udovoljavaš svakoj stvorenoj stvari i omogućuješ joj da bude neovisna od svega, dok ništa na nebesima ili na zemlji ili ono što među njima leži ne može nikada udovoljiti Tebi.’

Uistinu, Ti si Samodovoljni, Sveznajući; Ti, doista, imaš moć nad svim stvarima.

Ploča upućena prvom Slovu živih

Ovo je ono što Smo objavili za Prvog vjernika u Onoga Koga će Bog objaviti, kako bi cijelom čovječanstvu služilo kao opomena iz Naše prisutnosti.

U Ime Svemogućega, Najljubljenijega.

Hvaljen i slavljen je Onaj Koji je vrhovni Gospod kraljevstava neba i zemlje i svega što je među njima. Reci, uistinu sve će se k Njemu vratiti, i On je Onaj Koji vodi po Svojem nahođenju koga god Mu drago. Reci, svi ljudi ištu Njegove blagoslove a On je vrhovni nad svim stvorenim stvarima. Doista, On je Sveslavljeni, Moćni, Ljubljeni.

Ovo je poslanica od slova ‘Tha’ onomu koji je Prvi Vjernik. Posvjedoči da je On, uistinu, Jâ Sâm, Vrhovni, Svemoćni. On je Onaj Koji zapovijeda nad životom i smrću i k Njemu će sve sve vratiti. Zaista, nema drugog Boga osim Njega i svi ljudi prigibaju se u poklonstvu pred Njim. Uistinu, Tvoj će Bog, Gospod, smjesta nagraditi svakoga po Svojem nalogu, brže nego se izgovore riječi „Budi, i to bude’.

Bog je, zaista, posvjedočio u Svojoj Knjizi, i tako je isto posvjedočila družba Njegovih anđela, Njegovih Glasnika i onih obdarenih božanskim znanjem, da si ti povjerovao u Boga i Njegove znakove i da tvoje vodstvo svakoga vodi pravo. To je, doista, neizmjerna milost koju je Bog, Vječni, Samoopstojni, blagoizvolio tebi podariti od davnine i darivat će nadalje. A budući da si ti povjerovao u Boga prije stvaranja, On je, po istini, kao Vlastiti zavjet, podigao tebe u svakoj Objavi. Nema drugog Boga osim Njega, Vrhovnog Zaštitnika, Sveslavljenoga.

Dolikuje vam proglašavati Stvar Božju svim stvorenjima kao zalog milosti iz Njegove prisutnosti; nema Boga osim Njega, Najvelikodušnijega, Svepodvrgavajućega.

Reci: Za sve se stvari valja pozvati na Knjigu Božju; Ja sam, zaista, Prvi koji je povjerovao u Boga i Njegove znakove; Ja sam Onaj Koji širi i proglašava Istinu i bio sam obdaren svakim izvrsnim naslovom Boga, Moćnoga, Neusporedivoga. Uistinu, Ja sam dosegao Dan Prve Objave, i po nalogu Gospoda i kao zalog Njegove milosti, dosegnut ću Dan Kasnije Objave. Nema Boga osim Njega i u određeni sat svatko će se prignuti pred Njim u poklonstvu.

Iskazujem hvalu i podajem slavu Bogu jer me je On izabrao za Tumača Stvari Njegove u prošlim danima i u danima koji će doći; nema drugog Boga osim Njega, Slavljenoga, Svehvaljenoga, Vjekovječnoga. Što god je na nebesima i na zemlji pripada Njemu i On nas vodi pravo.

O, ljudi Bayána! Oni koji prigrljuju Istinu moraju se okrenuti k Meni, kako je naloženo u Knjizi, i božansko vodstvo bit će podareno svakom tko dosegne Moju prisutnost.

Izvadci iz Poslanice Šahu Muhamedu

Tvar od koje Me je sazdao Bog nije ona glina od koje su drugi bili uobličeni. On Mi je povjerio ono što znalci svijeta ne mogu nikada shvatiti, niti vjerni otkriti… Ja sam jedan od potpornih stupova Prvotne riječi Božje. Tko god je prepoznao Mene, spoznao je sve ono što je istinsko i pravo, i dosegao je sve što je dobro i dolično; a tko je propustio prepoznati Mene, okrenuo se od svega što je istinito i pravo i podlegao svemu što je zlo i nedolično.

Prisežem pravičnošću Tvojega Gospoda, Gospoda svih stvorenih stvari, Gospoda svih svjetova! Kad bi čovjek na ovom svijetu podigao koliko god može građevina i štovao Boga svakim djelom vrline koje Božje znanje obuhvaća, i dosegao prisutnost Gospoda, a kad bi u svojem srcu nosio trag zlobe prema Meni, čak i manje nego što je uopće moguće predstaviti pred Bogom, sva bi mu se djela svela na ništa i bio bi lišen pogleda Božje naklonosti, postao ciljem Njegova gnjeva i zasigurno bi propao. Jer Bog je naložio da se sve dobre stvari koje leže u riznici Njegova znanja dosegnu kroz pokoravanje Meni, a svaki oganj zabilježen u Njegovoj Knjizi kroz neposluh Meni. Izgleda, na ovaj dan i s ovog položaja, da gledam sve one koji cijene Moju ljubav i slijede Moj nalog kako borave u palačama Raja, a čitavu družbu Mojih neprijateljâ poslanu u najveće dubine paklene vatre.

Života Mi! Da nije obveze priznavanja Stvari Onoga Koji je Svjedočanstvo Božje… ne bih ti ovo najavio… Sve ključeve raja Bog je izabrao položiti na Moju desnu ruku, a sve ključeve pakla na Moju lijevu…

Ja sam Prvotno Ishodište iz kojega su proizašle sve stvorene stvari. Ja sam Lik Božji Čije blještavilo nikad ne može biti pomračeno, svjetlost Božja čiji sjaj nikada ne može izblijediti. Tko tako prepozna Mene, sigurnost i svekoliko dobro ga očekuju, a tko ne uspije prepoznati Mene, čeka ga pakleni oganj i sve zlo…

Prisežem Bogom, Neprispodobivim, Neusporedivim, Pravim: ni zbog kojeg drugog razloga nije Me On — vrhovno Svjedočanstvo Božje — obdario jasnim znakovima i zalozima nego zato da bi svim ljudima bilo omogućeno podrediti se Stvari Njegovoj.

Tako Mi pravičnosti Onoga Koji je Apsolutna Istina, kad bi veo bio podignut, ti bi se osvjedočio kako na ovoj zemaljskoj razini sve ljude bolno pogađa oganj gnjeva Božjega, oganja žešći i veći nego oganj pakleni, osim onih koji su svoj zaklon potražili u sjeni stabla Moje ljubavi. Jer oni su, zaista, blaženi…

Bog Mi je svjedokom, ja nisam bio čovjek od učenja, jer sam bio školovan za trgovca. Godine šezdesete3 Bog je milostivo natopio moju dušu jasnim dokazima i silnim znanjem koji obilježavaju Onoga Koji je Svjedočanstvo Božje — mir bio s Njim — sve dok napokon nisam te godine proglasio skrivenu Stvar Božju i otkrio njezin dobro čuvani Stup, na takav način da ga nitko nije mogao osporiti. ‘Kako bi onaj koji treba propasti propao s jasnim dokazom pred sobom, a onaj koji treba živjeti mogao živjeti po jasnom dokazu.’4

Iste te godine [šezdesete] poslao sam glasnika i knjigu k tebi, kako bi ti mogao djelovati u smjeru Stvari Onoga Koji je Svjedočanstvo Božje onako kako pristaje položaju tvoje vrhovnosti. Ali, budući da je Volja Božja neopozivo naložila mračnu, strašnu i groznu nevolju, knjiga nije bila predana tvojoj nazočnosti, zbog utjecaja onih koji sebe smatraju onima koji žele dobro vlasti. Sve do danas, kad su prošle gotovo četiri godine, oni još uvijek nisu izvršili dužnost da je predaju Tvojem Veličanstvu. Međutim, sada kad se bliži sudbonosni čas, a budući da je to pitanje vjere, a ne svjetovno, stoga sam ti dopustio uvid u ono što se dogodilo.

Prisežem Bogom! Kad bi ti znao o stvarima koje su Me zadesile proteklih četiri godine od ruku tvojih ljudi i tvoje vojske, ne bi se usudio disati zbog straha od Boga, osim ako ne bi ustao pokoriti se Stvari Onoga Koji je Svjedočanstvo Božje i iskupio se za svoje nedostatke i neuspjehe.

Dok sam bio u Širazu, poniženja koja su Me zadesila od ruku njegova opakog i pokvarenog Guvernera tako su se teško gomilala da, kad bi ti doznao samo za desetinu njih, obračunao bi se s njim osvetničkom pravdom. Jer, kao posljedica njegova nesmanjenog tlačenja, tvoj kraljevski dvor postao je, sve do Dana Uskrsnuća, predmet gnjeva Božjeg. Nadalje, njegovo uživanje u alkoholu postalo je toliko pretjerano da nikada nije bio dovoljno trijezan kako bi donio zdravu prosudbu. Zbog toga sam, uznemiren, morao otići iz Širaza s namjerom doći na prosvijetljeni i uzvišeni dvor Vašega Veličanstva. Mu’tamidu’d-Dawlih je tada postao svjestan istine Stvari i iskazivao primjernu uslužnost i odanost Njegovim izabranicima. Kad su neki neuki ljudi u njegovom gradu ustali izazivati pobunu, on je branio božansku Istinu pružajući Mi zaštitu na neko vrijeme u tajnosti Guvernerove rezidencije. Na posljetku, dosegnuvši zadovoljstvo Božje, povukao se u svoj stan u najvišem Raju. Neka ga Bog milostivo nagradi…

Po njegovu uzašašću u vječno Kraljevstvo, opaki Gurgin, služeći se svakim načinom prijevare, lažnim prisegama i prisiljavanjem, potjerao Me iz Isfahana s pratnjom od pet stražara na put koji je trajao sedam dana, ne priskrbivši ni najnužnije potrepštine za Moj put (Jao! Jao! Zbog stvari koje su Me takle!) sve dok nije na kraju nije stigao nalog Vašega Veličanstva, koji Mi je naredio da nastavim za Maku…

Prisežem Gospodom Najvećim! Kad bi ti rekli u kakvom mjestu stanujem, ti bi bio prva osoba koja bi Mi se smilovala. U srcu planine nalazi se utvrda [Maku]… čiji stanovnici su svedeni na dva stražara i četiri psa. Zamisli, tada, Moju patnju… Prisežem Božjom istinom! Kad bi onaj koji je bio voljan postupati sa Mnom na takav način doznao Tko je Onaj s Kime je tako postupao, on, doista, nikad u svojem životu ne bi bio sretan. Nikako — Ja te, uistinu, upoznajem s istinom stvari — to je kao da je zatočio sve Proroke, i sve ljude od istine i sve izabranike…

Kad Sam bio upoznat s ovim ukazom, napisao sam onom koji upravlja poslovima kraljevstva riječi: ‘Pogubi Me, preklinjem te Bogom, i pošalji Moju glavu kamo god ti je drago. Jer se, sigurno, nevin čovjek kao što sam Ja, ne može pomiriti da bude strpan u mjesto rezervirano za kriminalce i dopustiti da mu se nastavi život.’ Moja molba ostala je neodgovorena. Očigledno Njegova Visost Haji nije u potpunosti svjestan istine naše Stvari. Bilo bi daleko gnusnije nedjelo ražalostiti srca vjernih, muškaraca ili žena, nego opustošiti svetu Kuću Božju.

Doista, Jedini Pravi Bog svjedoči Mi da sam na ovaj Dan Ja istinski mistični hram Božji, i Bit svega dobroga. Onaj koji Meni čini dobro, kao da Bogu čini dobro, Njegovim anđelima i čitavoj družbi Njegovih ljubljenih. Onaj koji Meni čini zlo, kao da zlo čini Bogu i Njegovim izabranicima. Nikako, previše je uzvišen položaj Boga i Njegovih ljubljenih a da bi bilo čiji čin dobra ili zla dosegao njihov sveti prag. Što god dosegne Mene, naloženo mu je da Me dosegne; a ono što je došlo k Meni, vratit će se onomu koji to daje. Tako Mi Onoga u Čijoj je ruci Moja duša, on nije bacio nikoga drugog nego sebe u zatvor. Jer, zasigurno, što god je Bog naložio za Mene, dogodit će se, i ništa osim onoga što je Bog naredio neće nas nikada taknuti. Jao onomu iz čijih ruku teče zlo, a blagoslovljen bio čovjek iz čijih ruku teče dobro. Nikomu Ja ne nosim Svoju jadikovku osim Bogu; jer On je najbolji od sudaca. Svako stanje nevolje ili blaženstva samo od Njega dolazi, a On je Svemoćni, Svemogući.

Ukratko, Ja u svojoj ruci držim što god bi bilo koji čovjek mogao poželjeti od dobra ovoga svijeta i sljedećega. Kad bih maknuo veo, svi bi Mene prepoznali kao svojeg Najljubljenijega, i nitko Me ne bi zanijekao. Neka ova tvrdnja ne zaprepasti Vaše Veličanstvo; budući da će, kao istinski vjernik u jedinstvo Božje koji svoje oči drži usmjerene samo prema Njemu, sve drugo osim Njega smatrati potpunim ništavilom. Prisežem Bogom! Od tebe ne tražim nikakva zemaljska dobra, pa makar koliko je velika sjemenka gorušice. Zaista, posjedovati išta s ovoga svijeta ili sljedećega bilo bi, po Mojoj procjeni, ravno otvorenom svetogrđu. Jer nikako ne dolikuje vjerniku u jedinstvo Božje svrnuti svoj pogled na bilo što, a kamoli posjedovati to. Znam sa sigurnošću da, budući da imam Boga, Vječno Živoga, Štovanoga, ja sam posjednik svih stvari, vidljivih i nevidljivih…

U ovoj planini ostao sam sâm, i dogodilo se da što nijedan od onih prije Mene nije pretrpio ono što sam Ja pretrpio, niti je ikoji prijestupnik izdržao ono što sam Ja izdržao! Podajem hvalu Bogu, i opet Ga hvalim. Nalazim da Sam slobodan od tuge, budući da boravim u zadovoljstvu Svojega Gospoda i Gospodara. Čini Mi se da sam u najvišem Raju, radujući se u Svojem zajedništvu s Bogom, Najvećim. Uistinu, ovo je milost kojom Me je Bog obdario; a On je Gospod bezgraničnih blagoslova.

Prisežem Božjom istinom! Kad bi ti znao ono što ja znam, odrekao bi se vlasti ovoga svijeta i sljedećega, ne bi li dosegao Moje zadovoljstvo, kroz svoje pokoravanje Istinskomu… Kad bi ti odbio, Gospod svijeta podigao bi onoga koji će veličati Stvar Njegovu, i Zapovijed Božja bi, uistinu, bila izvršena.

Zahvaljujući milosti Božjoj ništa ne može osujetiti Moju namjeru, i Ja sam u potpunosti svjestan onoga čime Me je obdario Bog kao zalog Svoje naklonosti. Kad bi to bila Moja želja, ja bih otkrio sve stvari Vašem Veličanstvu; ali Ja to nisam učinio, niti ću to učiniti, kako bi se Istina mogla razlikovati od svega ostaloga, a ovo proročanstvo Imama Baqira — spokoj počivao na Njemu — bilo u potpunosti ostvareno: „Ono što nas mora zadesiti u Azerbajdžanu neizbježno je i nema mu sličnoga. Kad se to dogodi, ostanite u svojim domovima i budite strpljivi kao što smo mi bili strpljivi. Čim se Pokretač pokrene pohitajte k Njemu, pa makar morali puzati po snijegu.”

Preklinjem za oprost Božji za Sebe i za sve stvari povezane sa Mnom, i tvrdim, ‘Hvaljen bio Bog, Gospod svih svjetova’.

Izvadci iz druge Poslanice Šahu Muhamedu

Slava Onomu Koji zna sve što jest na nebesima i na zemlji. Uistinu, nema drugog Boga osim Njega, vrhovnog Vladara, Svemogućega, Velikoga.

On je Onaj Koji će na dan Odrubljenja izreći sud snagom Istine; zaista, nema Boga osim Njega, Neprispodobivoga, Svepodvrgavajućega, Uzvišenoga. On je Onaj Koji u Svojoj ruci drži kraljevstvo svih stvorenih stvari; nema drugog Boga osim Njega, Jedinoga, Neusporedivoga, Vjekovječnoga, Nedostupnoga, Najvećega.

U ovom trenutku ja svjedočim Bogu, baš kako je On svjedočio Samomu Sebi prije stvaranja svih stvari: Uistinu, nema Boga osim Njega, Sveslavljenoga, Premudroga. I pružam svjedočanstvo svemu što god je On uobličio ili će uobličiti, baš kao što je On Sâm, u veličanstvu Svoje slave, pružio svjedočanstvo: Nema Boga osim Njega, Neprispodobivoga, Samoopstojnoga, Najčudesnijega.

U Boga, Koji je Gospod svih stvorenih stvari, položio sam sve Svoje uzdanje. Nema Boga osim Njega, Neprispodobivoga, Najuzvišenijega. Njemu sam Se prepustio i u Njegove ruke predao sam sve Svoje poslove. Nema Boga osim Njega, vrhovnog Vladara, blistave Istine. Zaista, On Mi je u svemu dostatan; neovisno od svih stvari On udovoljava, dok ništa na nebesima ili na zemlji ne udovoljava osim Njega. On je, doista, Samoopstojni, Najstroži.

Hvaljen bio Onaj Koji u ovom času, u ovom dalekom zatvoru, nazire cilj Moje žudnje. On je Onaj Koji svjedoči Meni u svako doba i gleda Me prije začetka ‘poslije Hin’.5

Zašto si ti izrekao sud bez sjećanja na Boga, Premudroga? Kako možeš izdržati u vatri? Zaista, moćan je i vrlo strog tvoj Bog.

Dičiš se stvarima koje posjeduješ, a ipak nijedan vjernik u Boga i Njegove znakove, niti bilo koji pravednik ne bi se nikada udostojio razmatrati ih. Ovaj smrtni život je poput strvine psa, oko koje se nitko ne želi okupiti, niti je itko želi okusiti, osim onih koji niječu budući život. Uistinu, tebi valja postati istinskim vjernikom u Boga, Sveposjednika, Svemogućega, i odvratiti se od onoga koji te vodi u muke ognja paklenoga.

Ja sam malo pričekao ne bi li ti možda obratio pozornost i bio vođen pravo. Kako možeš odgovoriti Bogu na dan koji je pri ruci — dan na koji će svjedoci istupiti da posvjedoče u prisutnosti tvojega Gospoda, Gospoda svih svjetova?

Pravičnosti Mi Onoga Koji te je pozvao u postojanje i Komu ćeš se ti uskoro vratiti, ako ostaneš, u trenutku smrti, nevjernik u znakove tvojega Gospoda, sigurno ćeš ući kroz paklena vrata, i nijedno od djela koja su tvoje ruke počinile neće ti koristiti, niti ćeš igdje naći zaštitnika niti ikoga da se zauzme za tebe. Boj se Boga i ne ponosi se svojim zemaljskim imetkom, jer ono što Bog posjeduje bolje je za one koji kroče stazom pravičnosti.

Uistinu, na ovaj Dan svi koji stanuju na zemlji jesu sluge Božji. Što se tiče onih koji istinski vjeruju u Boga i osvjedočeni su u znakove koje je On objavio, možda će im On milostivo oprostiti stvari koje su njihove ruke počinile, i odobriti im pristup u boravište Njegovog milosrđa. On je, zaista, Vječni Oprostitelj, Suosjećajni. Ali presuda božanske kazne izrečena je protiv onih koji su se s prezirom okrenuli od Mene i odbacili odlučujuće dokaze i nepogrešivu Knjigu kojom Me je opremio Bog, i na Dan Odrubljenja oni neće naći nikakvog zaštitnika niti pomoćnika.

Prisežem Onim Koji stvara sva bića i Komu će se sve vratiti, ako itko u času smrti nosi mržnju prema Meni ili osporava jasne zaloge kojima sam Ja bio opremljen, tada mu ništa osim mukotrpne patnje neće biti plaća. Na taj dan nikakva otkupnina neće biti prihvaćena, nikakvo posredovanje neće biti dopušteno, osim ako Bog to poželi. Uistinu, On je Svepodvrgavajući, Sveslavljeni; i nema drugog Boga osim Njega, vrhovnog Vladara, Svemogućega, Najstrožijega.

Ako se raduješ Mojem utamničenju, tad jao tebi jer će te uskoro snaći bolna muka. Zaista, Bog nije dopustio ikomu da donese nepravednu presudu, pa ako ti rado učiniš, tad ćeš ti uskoro naučiti.

Od prvoga dana kad sam te upozorio da se ne nadimaš oholo pred Bogom do danas četiri godine su prošle, a tijekom tog razdoblja nisam doživio ništa, bilo od tebe ili tvojih vojnika, osim surova tlačenja i prezrive bahatosti. Čini mi se da ti zamišljaš kako ja želim steći neki beznačajni imetak od ovog zemaljskog života. Nikako, pravičnosti Mi Gospoda! U očima onih koji su svoj pogled uperili na milosrdnoga Gospoda, blaga ovoga svijeta i njegove zamke vrijede koliko i oko mrtvoga trupla, čak i manje. Daleko bilo od Njegove slave ono što Mu oni pridružuju!… Ja ištem strpljenje samo u Bogu. Uistinu, On je najbolji zaštitnik i najbolji pomoćnik. Nikakav zaklon ne ištem osim Boga. Uistinu, On je čuvar i najbolji podržitelj…

Prisežem slavom Boga, Mojega Gospoda, Najvišega, Najvećega, On će sigurno, kako je božanski naloženo, učiniti da Stvar Njegova blistavo zasja, a nepravednima neće biti pomoći. Ako kriješ neku spletku, pokaži svoju spletku. Doista, svaka objava vlasti potječe od Boga. U Njega vjerujem i k Njemu se okrećem.

Jesi li čuo da je netko prije izrekao presudu sličnu onoj koju si ti smislio, ili sličnu onoj koju si ti odobrio? Tada jao tlačiteljima! I tvoje namjere i način na koji postupaš s ljudima jasno pokazuju tvoju nevjeru prema Bogu, stoga je On odredio strogu kaznu za tebe. Uistinu, Ja ištem strpljenje samo u Bogu, i Njega smatram ciljem Svoje žudnje. To znači da je nedvojbena Istina na Mojoj strani.

Ako ne strepiš da će istina biti objavljena i djela bezbožnika biti uništena, zašto ne sazoveš duhovnike iz zemlje, a onda ne pozoveš Mene, kako bih ih Ja zbunio, baš kao što sam prije zbunio one nevjernike? Ovo je Moje sigurno svjedočanstvo za tebe i za njih, ako govore istinu. Sazovi ih sve. Ako budu u stanju izreći riječi poput ove, znat ćeš da njihova stvar zaslužuje pozornost. Nikako, pravičnosti Mi Gospodnje! Oni su lišeni moći, i nisu obdareni zapažanjem. Oni su ispovijedali vjeru u prošlosti bez razumijevanje njezina značenja, zatim su kasnije odbacili Vjeru; jer su lišeni razbora.

Ako si odlučio proliti Moju krv, zašto to odgađaš? Ti si obdaren moći i vlašću. Za Mene će to biti beskrajna milost koju daje Bog, a za tebe i one koji bi izveli takav čin to bi značilo kaznu koju On provodi.

Koliko je veliko blaženstvo koje bi Me čekalo, kad bi ti donio presudu kao što je ta; i kakvu bi beskonačnu radost to pružilo Meni, kad bi ti pristao to učiniti! To je milost koju je Bog sačuvao za one koji uživaju bliski pristup Njegovom dvoru. Dakle, izdaj dopuštenje i ne čekaj više. Zaista, moćan je tvoj Gospod, Osvetnik.

Zar nisi posramljen pred Bogom zbog pristanka na premještaj u utvrdu Onoga Koji je Svjedočanstvo Božje, i Njegovo zarobljavanje u rukama bezvjeraca? Jao tebi i onima koji se raduju u ovom trenutku zadajući Mi tako strašno poniženje…

Prisežem Onim Koji Me je pozvao u postojanje, ne mogu pronaći ni traga grešnosti u Sebi, niti sam slijedio išta drugo do li Istinu; a Bog Mi je dovoljan svjedok. Gadi Mi se svijet i njegovi ljudi i oni koji se raduju zemaljskim bogatstvima, a zanemaruju život koji će doći.

Kad bi bio uklonjen veo s tvojeg oka, ti bi na grudima doplazio k Meni, pa makar i kroz snijeg, zbog straha od kazne Božje koja je brza i blizu. Pravičnosti Mi Onoga Koji te je stvorio, kad bi ti saznao ono što se događalo širom tvojega kraljevstva, poželio bi da nisi proizašao iz očevih bedara, nego radije prešao u zaborav. Međutim, ono što je Bog, Gospod tvoj, naložio, sada se događa, i jao tlačiteljima na ovaj dan.

Čini Mi se da nisi proučio nepogrešivu Knjigu. Ako si zadovoljan svojim vlastitim načinom i ne želiš slijediti Istinu, onda Meni Moj put a tebi tvoj. Ako Mi ne pomažeš, zašto Me nastojiš poniziti? Doista, Bog uslišava molitelje, i u Njemu sve stvari nalaze svoj najviši kraj, kako na ovom svijetu tako i na onom koji će doći.

Daleko bilo od slave Boga, Gospoda neba i zemlje, Gospoda stvaranja, ono što o Njemu tvrde narodi svijeta, osim onih koji se vjerno drže Njegovih pravila. Mir Božji bio na iskrenima među Njegovim slugama.

Sva hvala Bogu, Gospodu svih svjetova.

Izvadci iz daljnje Poslanice Šahu Muhamedu

Ovo je Poslanica od Onoga Koji je istinski, nedvojbeni Vođa. Ovdje je objavljen zakon o svim stvarima za one koji bi rado poslušali Njegov Zov ili žele biti ubrojeni među one koji su vođeni pravo. Tu je pohranjen zakon o svim stvarima za one koji bi svjedočili Objavi tvojega Gospoda u skladu s oznakama ove jasne vage. Uistinu, nalozi Božji glede svih stvari bili su prije predstavljeni na rječitom arapskom jeziku. Doista, oni čije duše je stvorio sjaj svjetlosti tvojega Gospoda prepoznaju Istinu i ubrojeni su među one koji se vjerno pokoravaju Jedinomu Pravom Bogu i zaista su sigurni…

O, Muhamede! Nalog tvojega Gospoda bio je ispunjen prije četiri godine; i od samog začetka Stvari Gospoda tvojega upozoravao sam te da se bojiš Boga i da ne budeš od neznalica. Slao sam ti glasnika sa zaista blistavom Pločom, ali sljedbenici đavola otpravili su ga s prezirom i prepriječili se između njega i tebe. Protjerali su ga iz zemlje u kojoj si ti neosporni vladar. Tako ti je izmaklo dobro ovoga svijeta i sljedećega, osim ako se ne podvrgneš zapovijedi koju je naložio Bog i budeš od onih koji su vođeni pravo.

Po povratku iz svete Kuće Božje6 poslao sam ti Poruku sličnu, naprotiv, čak veću on one koju sam ti prije poslao. Zaista, Bog je najbolji zaštitnik i svjedok. Poslao sam ti glasnika s Poslanicama koje sam Ja objavio, kako bi se ti pokorio zapovijedi Božjoj i bio od onih koji su odbacili Istinu. Međutim, tlačitelj je počinio stvar kakvu nitko ne bi počinio, čak ni opaki, niti itko od gnusnih zločinaca…

Patnje koje sam podnosio u ovoj zemlji nitko u davnini nije podnosio. Uistinu, Bogu će se čitava stvar vratiti, a On je, po istini, najbolji zaštitnik i sveznalac. Stvari koje su Me, od prvog dana do danas, zadesile od ruku tvojih ljudi nisu drugo nego djelo Sotone.7 Čim se pojavila Stvar tvojega Gospoda nijedno od tvojih djela nije bilo prihvatljivo, i ti si bio izgubljen u teškoj zabludi, a sve što si uspio vidjeti izgledalo ti je kao djela počinjena tvojeg Gospoda radi. Doista, tvoj je dan na dohvat ruke i bit ćeš ispitan u vezi sa svim time, a Bog sigurno ne zanemaruje djela opakih.

Da nije bilo zbog tebe, tvoji Me pristalice ne bi s prezirom odbacili, iako su zastranili mnogo više nego bezumnici.

Zar misliš da je onaj koga si imenovao Kancelarom u tvojem kraljevstvu najbolji vođa i najbolji pristalica? Nikako, prisežem tvojim Gospodom. On će te dovesti u tešku nevolju zbog onoga što mu Sotona stavlja u srce, a zaista, on sâm je Sotona. On ne razumije niti jedno slovo iz Knjige Božje i obuzeo ga je strah zbog onoga što su njegove ruke počinile. Rado bi on ugasio svjetlo koje je tvoj Gospod upalio, kako se stara bezbožnost skrivena u njegovu unutarnjem biću ne bi otkrila. Da ga nisi imenovao svojim Kancelarom, nitko mu ne bi pridavao nimalo pozornosti. Zaista, u očima ljudi on nije ništa drugo nego očita tmina…

Boj se Boga i ne dopusti da ti duša bude kažnjena više nego što je već bila mučena; jer, uskoro ćeš preminuti i izjaviti se slobodnim od đavola kojega si imenovao Kancelarom, riječima: ‘O, da barem nisam uzeo đavola kao Kancelara, niti imenovao varalicu mojim vodičem i savjetnikom.’

Zašto opterećuješ svoju dušu onim što je bjednije od djela Faraona, a ipak se nazivaš jednim od vjernika? Kako li čitaš stihove Kur’ána kad si tako nepravedan? Nikad ne bi Židovi, niti kršćani niti bilo koji takav narod odbacili istinu suglasni nanijeti zlo sinu kćeri njihova Proroka. Jao tebi, jer bliži se dan kazne. Zar se ne užasavaš gnjeva Gospoda, Svemogućega, Gospoda nebesa, Gospoda svih svjetova? Doista, ovi jasni stihovi uvjerljivo su svjedočanstvo onima koji traže istinsko vodstvo.

Ja nemam želje domoći se tvojeg vlasništva, čak ni koliko je veliko zrno gorušice, niti želim zauzeti tvoj položaj. Ako Me ti ne slijediš, tada neka tebi budu stvari koje posjeduješ, a Meni zemlja nepokolebive sigurnosti. Ako Mi se ti ne pokoriš, zašto gledaš s prezirom na Mene i nastojiš postupati sa Mnom krajnje nepravedno? Zaista, pogledaj moj stan — visoku planinu u kojoj nitko ne stanuje. Jao onima koji se o ljude ogriješe krivdom, te nepravedno i prijetvorno prisvoje vlasništvo vjernika kršeći Njegovu svijetlu Knjigu; dok ja, Koji, po stvarnoj istini, jesam zakoniti Vladar svih ljudi, određen od istinskoga, neospornoga Vođe, ne bih nikada narušio cjelovitost biti ljudi, pa čak ni koliko je veliko zrno gorušice, niti bih s njima postupio nepravedno. Radije bih se s njima družio kao njima ravan, i bio bih njihov svjedok.

Ono što Meni valja činiti jest samo spomenuti Knjigu tvojega Gospoda i prenijeti ovu jasnu Poruku. Ako želiš ući kroz vrata Raja, gle, otvorena su pred tobom i nikakva šteta Me neće snaći ni od koga. Svako pismo koje sam do sada uputio tebi i čuvaru tvojih poslova bilo je samo zalog Moje milosti vama obojici, da biste se, možda, uznemirili zbog dana koji je blizu na dohvat ruke. Pa ipak, od trenutka kad ste se prezirno uzoholili, donesena vam je božanska presuda u Knjizi Božjoj, jer ste, zaista, zanijekali svojega Gospoda i ubrojene ste među one koji će propasti… Ovo je, doista, Moje posljednje podsjećanje vama, i neću vas dalje spominjati, niti izreći ikakvu opasku osim potvrditi da ste nevjernici.

Bogu predajem Svoje poslove i vaše, a On je, uistinu, najbolji Sudac. Međutim, kad biste se vratili, bilo bi vam dopušteno što god poželite od zemaljskih posjeda i neiskazivih radosti sljedećeg života, i baštinili biste takvu slavnu moć i veličanstvo kakve vaši umovi mogu jedva zamisliti u ovom smrtnom životu. Ali, ako se ne uspijete vratiti, na vas će pasti vaši prekršaji.

Ne možete promijeniti stvari koje je Svemogući propisao za Mene. Ništa me neće dotaknuti, osim onoga što je Bog, Moj Gospod, predodredio za Me. U Njega sam položio sve Svoje ufanje i u Njega vjernici polažu sve svoje uzdanje.

Svjedokom Mi budi, o, Gospode. Odašiljući ovu blistavu Poslanicu ja ću proglasiti Tvoje stihove njima obojici i ispuniti Tvoje Svjedočanstvo njima. Drage volje ću položiti Svoj život na Tvom putu i uskoro se vratiti u Tvoju nazočnost. Tvoja neka bude hvala na nebesima i na zemlji. Postupaj s njima u skladu sa Tvojim nalogom. Uistinu, Ti si najbolji zaštitnik i pomoćnik.

Ispravi, o, Gospode, nerede koje izazivaju ljudi, i učini da Tvoja Riječ zasja blistava širom zemlje, tako da ne ostane ni tračak bezbožnosti.

Preklinjem Te, o, Moj Gospode, oprosti Mi ono što sam izgovorio u Tvojoj Poslanici, i s kajanjem se utječem k Tebi. Ja sam samo jedan od Tvojih slugu koji Tebe hvali. Slavljen si Ti; nema Boga osim Tebe. U Tebe sam položio sve Svoje uzdanje i Tebe preklinjem za oprost što molim pred Tvojim vratima.

Neovisan je Bog Gospod tvoj, Gospod na Moćnom Prijestolju, od onoga što ljudi pogrešno i bez vodstva Njegove svijetle Knjige Njemu pripisuju. Mir bio s onima koji ištu oprost od Boga tvojega Gospoda, riječima: ‘Uistinu, hvala budi Bogu, Gospodu svjetova.’

Izvadci iz Ploče koja sadrži riječi upućene šerifu u Meki

O, šerife!… Cijeli svoj život ti si suglasno štovao Nas, ali kad smo ti Se objavili, prestao si svjedočiti Našem Spomenu, i tvrditi da je On zaista Najuzvišeniji, Vrhovna Istina, Sveslavljeni. Tako te je Gospod Tvoj stavio na kušnju na Dan Uskrsnuća. Uistinu, On je Sveznajući, Premudri.

Jer, da si izrekao ‘Evo me’ kad Smo ti poslali Knjigu, primili Bismo te u društvo onih slugu Naših koji istinski vjeruju, i blagoizvoljeli Bismo te hvaliti u Našoj Knjizi, do Dana kad se svi ljudi budu pojavili pred Nama radi suda. To je, zaista, tebi mnogo korisnije nego sva djela bogoštovlja koja si izveo za svojeg Gospoda tijekom cijelog svojeg života, čak štoviše, od početka koji nema početka. Jamačno to bi služilo i uvijek će služiti tvojim najboljim interesima. Uistinu, Mi smo potpuno svjesni svih stvari. Pa ipak, usprkos tomu što Smo te pozvali u postojanje kako bi dosegao Našu prisutnost na Dan Uskrsnuća, ti i se zagradio od Nas bez ikakva razloga ili jasnog Naloga; jer, da si bio među onima koji su obdareni poznavanjem Bayána, ti bi, spazivši Knjigu, posvjedočio da nema Boga osim Njega, Pomoćnika u nevolji, Samoopstojnoga, i ustvrdio bi da je Onaj Koji je objavio Kur’án također objavio ovu Knjigu, da je svaka njezina riječ od Boga, i tomu smo svi mi odani.

Međutim, ono što je bilo predodređeno, dogodilo se. Kad bi se ti Nama vratio dok se objava još nastavlja kroz Nas, Mi ćemo preobraziti tvoju vatru u svjetlost. Mi, uistinu, imamo moć nad svim stvarima. Ali, ako ne uspiješ u tom zadatku, nećeš naći da ti je ijedan put otvoren, osim da prigrliš Stvar Božju i preklinješ da na pitanje tvoje odanosti bude skrenuta pozornost Onoga Koga će Bog objaviti, kako bi ti On milostivo omogućio napredovati a tvoju vatru preobraziti u svjetlost. Ovo je ono što je poslano dolje k Nama. Ako se to ne dogodi, što god Mi uspostavili, ostat će obvezujući i neopoziv nalog Boga, Pomoćnika u nevolji, Samoopstojnoga, i Mi ćemo te, stoga, protjerati iz Naše prisutnosti, kao zalog pravde s Naše strane. Uistinu, mi smo pravedni u Svojem sudu.

Obraćanje muslimanskom duhovniku

O, ‘Abdu’s-Sáhib! Uistinu, Bog i svako stvorenje svjedoči da nema drugog Boga osim Mene, Svemogućega, Najljubljenijega…

Tvoja vizija pomračena je vjerovanjem da je božanska objava završila s dolaskom Muhameda, i tomu Smo posvjedočili u Našoj prvoj poslanici. Zaista, Onaj Koji je otkrio stihove Muhamedu, apostolu Božjem, također je otkrio stihove Ali- Muhamedu. Jer, tko drugi osim Boga može otkriti čovjeku takve jasne i bjelodane stihove koji svladavaju sve učene? Budući da si priznao objavu Muhameda, Apostola Božjeg, nema drugog puta pred tobom nego posvjedočiti da je, sve ono što je objavilo Prvotno Ishodište, također poteklo od Boga, Pomoćnika u nevolji, Samoopstojnoga. Nije li istina da je Kur’án dolje poslao Bog i da su svi ljudi bespomoćni pred njegovom objavom? Na sličan način ove je riječi također otkrio Bog, ako ti samo razabireš. Čega to ima u Bayánu što te sprječava da priznaš da je ove stihove poslao Bog, Nedostupni, Najuzvišeniji, Sveslavljeni?

Bit ovih riječi je sljedeća: Kad Bismo te naveli na polaganje računa, ti bi se pokazao praznih ruku; Mi, doista, znamo sve stvari. Da si bio izrekao ‘uistinu’ čuvši Riječi Božje, to bi vrijedilo kao da si štovao Boga od početka koji nema početka do današnjeg dana, da Mu nikad nisi bio neposlušan, niti na tren oka. Pa ipak, niti ispravna djela koja si počinio tijekom čitavoga života, niti napori koje si poduzimao da iz svojeg srca otjeraš svaku pomisao osim one o Božjem zadovoljstvu, ništa ti od toga zaista nije koristilo, niti koliko je velika sjemenka gorušice, budući da si se, kao velom, zaklonio od Boga i oklijevao na začelju u času Njegove objave.

Zaista, sve će duhovnike u zemlji Kaf [Kufih], baš kao i tebe, Bog upitati: „Zar nije čudno da vam Glasnik dođe s Knjigom, a vi, iako priznajete svoju nemoć, odbijate slijediti Vjeru Božju koju je On donio, i ustrajete u svojem nevjerovanju?” Stoga će tebi biti dodijeljena vatra koja je bila namijenjena onima koji su se odvratili od Boga u toj zemlji, budući da si ti njihov vođa; volio bih da ti budeš od onih koji poslušaju.

Da si vjerno poslušao Nalog Božji, svi bi stanovnici zemlje tebe slijedili, i sami bi ušli u nebeski Raj, sretni zbog Božjeg zadovoljstva na vijeke vjekova. Međutim, na taj dan poželjet ćeš da te Bog nije nikada stvorio.

Ti si se postavio kao znalac Vjere Islama, kako bi uzmogao spasiti vjernike, a ipak si svoje sljedbenike naveo da siđu u vatru, jer kad su stihovi Božji bili poslani, ti si se od njih ogradio i još sam sebe ubrojio među pravedne… Nikako, života Mi Onoga Koga će Bog objaviti! Niti ti niti itko između Njegovih slugu ne može pružiti i najmanji dokaz, dok Bog sja blistav iznad Svojih stvorenja i snagom Svojeg naloga stoji vrhunaravan iznad svih koji stanuju u kraljevstvima neba i zemlje i svega što leži među njima. Uistinu, On ima moć nad svim stvorenim stvarima.

Ti si se nazvao imenom ‘Abdu’s Sahib [sluga Gospoda]. Pa ipak, dok je Bog, po samoj istini, objavio tvojega Gospoda, i tvoje oči su Ga vidjele, ti Ga nisi prepoznao, iako te je Bog pozvao u postojanje sa namjerom da dosegneš Njegovu nazočnost, jedino u što si ti povjerovao bio je treći stih poglavlja naslovljenoga ‘Grom’.8

Ti se prepireš, ‘Kako Ga možemo priznati kad nismo čuli ništa osim riječi bez neoborivih dokaza?’ Međutim, budući da si priznao i prepoznao Muhameda, Apostola Božjeg, kroz Kur’án, kako možeš uskratiti priznanje Onomu Koji je poslao Knjigu, unatoč tomu što sâm sebe nazivaš ‘Njegovim slugom’? Uistinu, On upražnjava neospornu vlast nad Svojim otkrivenjima cijelom čovječanstvu.

Da si bio došao k Nama dok je božansko otkrivenje silazilo na Nas, možda bi Bog promijenio tvoju vatru u svjetlost. Uistinu, On je Vječni Oprostitelj, Najvelikodušniji. Inače ono što je bilo otkriveno neopozivo je i konačno, i svi će ga vjerno podržavati do Dana Uskrsnuća… Ako božansko otkrivenje presuši, ti bi morao pisati molbu Onomu Koga će Bog objaviti, preklinjući da ono bude dostavljeno u Njegovu nazočnost. U njemu moraš preklinjati oproštenje svojega Gospoda, okrenuti se k Njemu u pokajanju i biti od onih koji su u potpunosti odani Njemu. Možda će Bog preobraziti tvoju vatru u svjetlost pri sljedećem Uskrsnuću. On je, doista, Zaštitnik, Najuzvišeniji, Vječni Oprostitelj. Njemu se klanjaju u štovanju svi koji su na nebesima i na zemlji i svemu što leži među njima; i k Njemu će se svi vratiti.

Naređujemo ti da spasiš sebe i sve stanovnike te zemlje od vatre, zatim da uđete u neusporedivi i uzvišeni Raj Njegova zadovoljstva. Inače se približava dan kad ćeš propasti i ući u vatru, kad nećeš imati niti gospodara niti pomoćnika od Boga. Smilovali Smo se na tebe, kao znak Naše milosti, jer si se ti povezao s Nama. Uistinu, Mi smo svjesni svih stvari. Mi poznajemo tvoja pravična djela, iako ti ona neće nikako koristiti; jer sav je cilj takve pravičnosti prepoznavanje Boga, tvojega Gospoda, i nesumnjive vjere u Riječima koje je On objavio.

Obraćanje Sulejmanu, jednom od muslimanskih duhovnika u zemlji Masqat

Ovo je Poslanica od Boga, Pomoćnika u nevolji, Samoopstojnoga, upućena Sulejmanu u zemlji Masqat, desno od Mora. Uistinu, nema drugog Boga osim Njega, Pomoćnika u nevolji, Samoopstojnoga… Zaista, kad bi se svi stanovnici neba i zemlje i svega što postoji među njima okupili zajedno, nikako ne bi uspjeli i bili bi nemoćni proizvesti takvu knjigu, premda Smo ih učinili majstorima rječitosti i učenosti na zemlji. Budući da se ti pozivaš na dokaze iz Kur’ána, Bog će, dokazima iz istovjetne Knjige, obraniti Sebe u Bayánu. To nije drugo do li nalog Božji; On je doista Sveznajući, Svemoćni.

Ako si ti od onih koji istinski vjeruju, nemaš drugog izbora nego izraziti tomu svoju odanost. To je Način Božji za sve stanovnike zemlje i neba i svega što leži među njima. Nema Boga osim Mene, Svemoćnoga, Nedostupnoga, Najuzvišenijega.

Iz te Smo zemlje zatim nastavili prema svetoj Kući, i na Našem povratku opet Smo pristali na ovom mjestu, kad Smo opazili da ti nisi uvažio ono što Smo ti poslali, niti si ti od onih koji istinski vjeruju. Iako Smo te stvorili kako bi gledao Naš lik, i zapravo Smo Se prizemljili u tvojem mjestu, ipak ti nisi uspio dosegnuti cilj vlastitoga stvaranja, i to premda si štovao Boga cijelog svog života. Stoga će uzaludna biti djela koja si počinio, zato što si se kao velom ogradio od Naše prisutnosti i od Naših spisa. To je neopozivi nalog koji Smo izdali. Uistinu, Mi smo pravedni u Svojem sudu.

Da si razmotrio sadržaj Poslanice koju Smo ti poslali, to bi ti bilo mnogo korisnije nego štovanje tvojega Gospoda od početka koji nema početka do danas, i doista mnogo vrednije nego dokazivanje da si potpuno posvećen u svojim činovima bogoštovlja. A da si dosegao prisutnost tvojega Gospoda u ovoj zemlji, i bio od onih koji istinski vjeruju da se Lice Božje vidi u osobi Prvotnoga Ishodišta, bilo bi to daleko korisnije nego pružanje u poklonstvu od početka koji nema početka sve do današnjeg vremena…

Zaista, iskušavali Smo te i našli da nisi od onih koji su obdareni razumijevanjem, stoga Smo ti izrekli presudu nijekanja, kao zalog pravde iz Naše prisutnosti; a Mi smo, uistinu, pravedni.

Međutim, vratiš li se Nama, preokrenuli Bismo tvoje nijekanje u potvrdu. Uistinu, Mi smo Onaj Koji je beskrajno darežljiv. Ali, ako Prvotno Ishodište prestane biti s tobom, tada će presuda dana u Riječima Božjim biti konačna i nepromjenjiva i svi će je sigurno podržavati.

Da si uputio pismo Onomu Koga će Bog objaviti, preklinjući da bude dostavljeno u Njegovu nazočnost, možda bi ti On milostivo oprostio, i, po Svojem nalogu, preokrenuo nijekanje u potvrdu. On je, uistinu, Svedarežljivi, Najvelikodušniji, Onaj Čija milost je beskonačna. Inače, nećeš naći da ti je ikakav put otvoren i nikakvu korist nećeš steći zbog djela koja si počinio, zato što nisi odgovorio ‘uistinu, evo me’. Uistinu, Mi smo tebe i tvoja djela sveli na ništavilo, kao da nikada nisi ušao u postojanje niti ikada bio od onih koji čine dobra djela, kako bi to poslužilo kao škola onima kojima je dan Bayán, da dobro paze kad do njih dospiju sveti Spisi Onoga Koga će Bog objaviti, i da možda, promišljajući o njima, im bude omogućeno spasiti svoje vlastite duše.

Naša milost sigurno prožima sve koji stanuju u kraljevstvima zemlje i neba i svega što leži među njima, i iznad njih cijelo čovječanstvo. Međutim, duše koje su se kao velom ogradile nikada ne mogu uživati u izljevima milosti Božje.

2 – Izvadci iz Qayyúmu’l-Asmá’

Sva hvala budi Bogu Koji je, snagom Istine, poslao ovu Knjigu Svojem sluzi, kako bi poslužila kao blistavo svjetlo cijelom čovječanstvu… Uistinu, to nije drugo do li vrhovna Istina; to je Put koji je Bog utvrdio za sve koji su na nebu i na zemlji. Neka onaj koji hoće izabere za sebe pravi put k svojem Gospodu. Uistinu, ovo je istinska Vjera Božja, a dovoljan je svjedok Bog i oni koji su obdareni znanjem o Knjizi. To je vječna Istina koju je Bog, Pradavni, otkrio Svojoj svemoćnoj Riječi — Onaj Koji je bio podignut usred Gorućega Grma. Ovo je Otajstvo koje je bilo skriveno od svih koji su na nebu i na zemlji, a koje je, u ovoj čudesnoj Objavi, po pravoj istini, ruka Boga, Uzvišenoga poslala dolje u Knjizi Majci…

O, družbo kraljeva i sinova kraljeva! Odložite u stranu, svi do jednoga, vašu vlast koja pripada Bogu…

Neka te tvoja vrhovnost ne prevari, o, Šahu, jer ‘svaka će duša okusiti smrt,’9 a to je, po pravoj istini, bilo zapisano kao nalog Božji. Poglavlje I.

~ ~ ~

O, Kralju Islama! Pomozi, istinom, nakon što si pomogao Knjizi, Onomu Koji je Naš Najveći Spomen, je Bog je, po pravoj istini, namijenio za tebe, i za one koji kruže oko tebe, na Dan Suda, odgovoran položaj na Njegovu Putu. Prisežem Bogom, o, Šahu! Ako ti pokažeš neprijateljstvo prema Onomu Koji je Njegov Spomen, Bog će, na Dan Uskrsnuća, osuditi tebe, pred kraljevima, na oganj pakleni, i ti nećeš, po pravoj istini, na taj Dan naći nikakva pomoćnika osim Boga, Uzvišenoga. Pročisti, o, Šahu, Svetu zemlju [Teheran] od onih koji su odbacili Knjigu, prije dana u kojem će doći Spomen Božji, strašan i iznenada, sa Svojom moćnom Stvari, po dopuštenju Boga, Najvišega. Bog je, uistinu, propisao tebi da se podjarmiš Onomu Koji je Njegov Spomen, i Stvari Njegovoj, i da podvrgneš, istinito i s Njegovim dopuštenjem, zemlje, jer na ovom svijetu ti si bio milosrdno obdaren vrhovnošću, a u sljedećem ćeš stanovati blizu Sjedišta Svetosti, sa žiteljima Raja Njegova zadovoljstva…

Tako Mi Boga! Ako činite dobro, u vlastitu korist činite dobro; a ako poričete Boga i Njegove znakove, Mi se, po pravoj istini, s Bogom uz Nas, možemo sasvim dobro lišiti svih stvorenja i svekolike zemaljske vlasti. Poglavlje I.

~ ~ ~

Budi zadovoljan zapovijedi Boga, Pravoga, jer je vrhovnošću, kako je rukom Božjoj zapisano u Knjizi Majci, sigurno zaodjeven Onaj Koji je Njegov Spomen…

O, Ministre Šaha! Boj se Boga, pored Kojega nema drugog Boga osim Njega, Vrhovne Istine, Pravednoga, i odloži u stranu svoju vlast, jer Mi, s dopuštenjem Boga, Premudroga, nasljeđujemo zemlju i sve što je na njoj,10 a On će s pravom biti svjedok tebi i Šahu. Kad bismo se pokorili Spomenu Božjem s potpunom iskrenošću, Mi jamčimo, s dopuštenjem Božjim, da će, na Dan Uskrsnuća, velika vlast biti tvoja u Njegovom vječnom Raju.

Zaista, isprazna je tvoj vlast, jer Bog je odložio u stranu zemaljski posjed onih koji su Ga zanijekali; jer Onomu Koji je tvoj Gospod pripast će najizvrsniji stan, u Onoga Koji je, po istini, Pradavni…

O, družbo kraljeva! Dostavite s istinom i najvećom žurbom stihove koje Smo poslali dolje narodima Turske i Indije, i iza njih, sa snagom istine, u zemlje na Istoku i na Zapadu…I znajte da, ako pomažete Bogu, On će, na Dan Uskrsnuća, milostivo pomoći vama, na Mostu, preko Onoga Koji je Njegov Najveći Spomen…

O, narodi svijeta! Tko se pokori Spomenu Božjem i Njegovoj Knjizi po istini se pokorio Bogu i Njegovim izabranicima, i on će, u sljedećem životu, biti ubrojen u prisutnosti Božjoj među žitelje Raja Njegova zadovoljstva. Poglavlje I.

~ ~ ~

Uistinu, učinili Smo otkrivenje stihova svjedočanstvom za Našu poruku vama. Možete li vi proizvesti jedno slovo da bude jednako ovim stihovima? Iznesite, dakle, vaše dokaze, ako ste od onih koji mogu razabrati jednoga pravoga Boga. Svečano izjavljujem pred Bogom, kad bi se svi ljudi i duhovi udružili da sastave jedno poglavlje ove Knjige, jamačno ne bi uspjeli, pa makar se udružili da pomognu jedan drugome.11

O, družbo duhovnika! Bojte se Boga od današnjega dana nadalje u mišljenjima koja iznosite, jer Onaj Koji je Naš Spomen među vama, i Koji dolazi od Nas, jest, po pravoj istini, Sudac i Svjedok. Okrenite se od onoga što držite, a što Knjiga Boga, Istinitoga, nije odobrila, jer na Dan Uskrsnuća, vi ćete, na Mostu, biti, po pravoj istini, pozvani na odgovornost za položaj koji ste zauzimali… A k vama Smo poslali dolje ovu Knjigu koju nitko zaista ne može krivo shvatiti…

O, družbo ljudi kojima je dana Knjiga! Bojte se Boga i ne ponosite se svojom učenošću. Slijedite Knjigu koju je objavio Njegov Spomen u slavu Boga, Istinitoga. Onaj Koji je Vječna Istina svjedokom mi je, da tko tako slijedi ovu Knjigu zaista je slijedio sve Spise iz prošlosti koje je dolje s nebesa poslao Bog, Vrhovna Istina. Uistinu, On je dobro obaviješten o onom što vi činite… Oni koji su istinski sljedbenici Islama rekli bi: ‘O, Gospode Bože naš! Posluhnuli smo zov Tvojega Spomena i pokorili Mu se. Oprosti nam grijehe naše. Ti si, uistinu, Vječna Istina, i k Tebi, našem nepogrešivom Utočištu, svi se moramo vratiti.’12 Poglavlje II.

~ ~ ~

Što se tiče onih koji poriču Onoga Koji je Vrhovna Vrata Božja, za njih Smo pripremili, kako je pravedno naložio Bog, bolnu patnju. A On, Bog, jest Moćni, Mudri.

Mi smo, po istini, poslali dolje božanski nadahnutu Knjigu Našem Sluzi… Stoga upitajte Njega Koji je Naš Spomen o njezinu tumačenju, jer je On, tako božanski naložen i milošću Božjom, obdaren znanjem o njezinim stihovima…

O, djeco ljudi! Ako vjerujete u jednoga Pravoga Boga, slijedite Mene, ovaj Najveći Spomen Božji kojega je poslao vaš Gospod, kako bi vam On milostivo oprostio vaše grijehe. Uistinu, On je oprostitelj i samilostan prema družbi vjernih. Mi, po istini, biramo Glasnike snagom Naše Riječi, i uzvisujemo Njihovo potomstvo, neke iznad drugih, uz pomoć Velikog Spomena Božjega kako je određeno u Knjizi i skriveno u njoj…

Neki od ljudi iz grada izjavili su: ‘Mi smo pomoćnici Božji’, ali kad im je ovaj Spomen iznenada došao, okrenuli su se u stranu od pomaganja Nama. Uistinu, Bog je Moj Gospod i tvoj istinski Gospod, stoga štuj Ga, dok ovaj Put od ‘Alíja [Báb] nije drugo nego pravi Put13 u očima tvojega Gospoda. Poglavlje III.

~ ~ ~

Svakom narodu poslali Smo dolje Knjigu na njegovom vlastitom jeziku.14 Ovu Knjigu Smo, uistinu, otkrili na jeziku Našeg Spomena i po istini to je čudesan jezik. On je, uistinu, vječna Istina koja je došla od Boga, i, u skladu s božanskim sudom, dana u Knjizi Majci. On je najizvrsniji među piscima na arapskom jeziku i najrječitiji u Svojem izričaju. On je, uistinu, Vrhovni Talisman i obdaren je nadnaravnim moćima, kako je izneseno u Knjizi Majci…

O, ljudi iz grada! Niste povjerovali svojem Gospodu. Ako ste zaista vjerni Muhamedu, Apostolu Božjem i Pečatu Proroka, i ako slijedite Njegovu Knjigu, Kur’án, koja je oslobođena od pogreške, onda evo jedne baš poput nje — ove Knjige, koju Smo, po istini i s dopuštenjem Božjim, poslali dolje Našem Sluzi. Ako ne povjerujete u Njega, onda će vaša vjera u Muhameda i Njegovu Knjigu koja je bila objavljena u prošlosti biti zaista smatrana lažnom u očima Božjim. Ako poričete Njega, onda će činjenica da ste porekli Muhameda i Njegovu Knjigu, u punoj istini i s potpunom sigurnošću, postati očigledna vama samima. Poglavlje IV.

~ ~ ~

Bojte se Boga i ne dahnite niti riječi glede Njegova Najvišeg Spomena osim onoga što je naložio Bog, jer smo Mi uspostavili pojedinačnu pogodbu u vezi s Njim sa svakim Prorokom i Njegovim sljedbenicima. Zaista, Nismo slali niti jednog Glasnika bez ove obvezujuće pogodbe i Mi, po istini, ne donosimo sud o ičemu osim u skladu sa pogodbom koji je uspostavio Onoga Koji je Vrhovna Vrata. Uskoro će biti podignut veo s vaših očiju u određeno vrijeme. Tada ćete gledati na vrhunski Spomen Božji, otkriven i jasan. Poglavlje V.

~ ~ ~

Zar ljudi zamišljaju da smo Mi silno udaljeni od naroda svijeta? Nikako, na dan kad Budemo izazvali da ih spopadnu smrtne muke15 oni će, na polju Uskrsnuća, vidjeti kako su Gospod Milosrđa i Njegov Spomen bili blizu. Tada će uzviknuti: ‘O, da smo bar slijedili put Bába! O, da smo barem tražili zaklon samo u Njemu, a ne u ljudima izopačenja i zablude! Jer, uistinu, Spomen Božji pojavio se pred nama,16 iza nas, i sa svih strana, a ipak mi smo, po cijeloj istini, bili zakriveni kao velom od Njega.’ Poglavlje VII.

~ ~ ~

Nemojte reći, ‘Kako može On govoriti o Bogu kad, zaista, nema više od dvadeset pet godina starosti?’ Poslušajte Me. Prisežem Gospodom nebesa i zemlje: Ja sa, uistinu, sluga Božji. Ja sam postavljen za Nositelja neoborivih dokaza iz prisutnosti Onoga Koji je dugo očekivani Trag Božji. Ovdje je Moj Knjiga pred vašim očima, kako je zaista upisano u prisutnosti Božjoj u Knjizi Majci. Bog Me je zaista učinio blagoslovljenim, gdje god Ja bio, i naložio Mi da se držim molitve i duhovne snage sve dok živim među vama na zemlji. Poglavlje IX.

~ ~ ~

Slavljen je On pored Koga nema drugog Boga. U Svojoj ruci On drži izvor vlasti, a, uistinu, Bog ima moć nad svim stvarima. Naložili Smo da će svaki dugi život zaista iskusiti propadanje17 i da će za svakom teškoćom uslijediti olakšanjem,18 kako bi ljudi možda prepoznali Vrata Božja kao Onoga Koji je vječna Istina, a uistinu, Bog će stajati kao svjedok onima koji su povjerovali. Poglavlje XIII.

~ ~ ~

O, vi sluge Božji! Uistinu, ne žalostite se ako stvar koju ste od Njega zaiskali ostane neuslišana, jer je Njemu Bog zapovjedio da se pridržava šutnje, šutnje koja je zaista hvalevrijedna. Mi smo Ti omogućili da istinski u Svojem snu vidiš mjeru Stvari Naše, ali kad bi ih Ti upoznao sa skrivenim Otajstvom, oni bi među sobom raspravljali o njegovoj istini. Uistinu, Gospod Tvoj, Bog istine, zna duboke tajne srdaca19

O, narodi svijeta! Što god ste žrtvovali na putu Jedinoga Pravoga Boga, doista ćete naći da je sačuvao Bog, Očuvatelj, netaknuto kod Božjih Svetih Vrata. O, narodi svijeta! Budite odani ovom blistavom svjetlu kojim Me je milostivo zaodjenuo Bog snagom nepogrešive Istine, i nemojte kročiti tragovima Opakoga,20 jer vam on šapće da ne vjerujete u Boga, vašega Gospoda, a, uistinu, Bog neće oprostiti nevjerovanje u Njega Samoga, iako će oprostiti druge grijehe komu god On hoće.21 Zaista, Njegovo znanje obuhvaća sve stvari… Poglavlje XVII.

~ ~ ~

O, narodi Istoka i Zapada! Bojte se Boga glede Stvari istinskoga Josipa i nemojte Ga zamijeniti za beznačajnu cijenu22 koju ste sami postavili, ili za sitnicu vaših zemaljskih posjeda, kako bi vas, doista, mogao pohvaliti On kao one koji su ubrojeni među pobožne koji stoje blizu ovih Vrata. Uistinu, Bog je lišio Svoje milosti onoga koji je mučenički pogubio Husayna, Našega praoca, samoga i napuštenoga kako Je bio na zemlji Taff [Karbila]. Yazid, sin Mu’aviyihev, zbog pokvarene želje, prodao je glavu istinskoga Josipa neprijateljskom narodu za sitnu cijenu i malu svotu od njegova imetka. Uistinu, oni su odbacili Boga počinivši teški grijeh. Uskoro će Bog svaliti Svoju odmazdu na njih, u času Našeg Povratka, a On je, po pravoj istini, spravio za njih, na sljedećem svijetu, strašnu muku. Poglavlje XXI.

~ ~ ~

O Qurratu’l-‘Ayn!23 Mi smo, uistinu, proširili Tvoje srce u ovom Otkrivenju, koja stoji istinski jedinstvena od svih stvorenih stvari, i uzvisili Smo Tvoje ime kroz objavu Bába, kako bi ljudi mogli postati svjesni Naše nadspoznajne moći, i priznati da je Bog neizmjerno posvećen iznad hvale svih ljudi. On je, uistinu, neovisan o čitavom stvaranju. Poglavlje XXIII.

~ ~ ~

Anđeli i duhovi, poredani vrsta do vrste, silaze, s dopuštenjem Božjim, na ova Vrata24 i kruže oko ove Točke Žarišta u široko razvučenoj liniji. Dočekaj ih s pozdravima, o, Qurratu’l-‘Ayn, jer je zora zaista svanula; zatim proglasi družbi vjernih: ‘Nije li svitanje Jutra, kom je prethodila sjenka Knjige Majke, blizu na dohvat ruke?25…’

O, Qurratu’l-‘Ayn! Okreni Se gorljivo prema Bogu u Stvari Tvojoj, jer su narodi svijeta ustali u nepravdi, i, da nije bilo izljeva milosti Božje i Tvojeg milosrđa za njih, nitko ne bi mogao očistiti niti jednu dušu za vijeke vjekova.26 O, Qurratu’l-‘Ayn! Sljedeći život daleko je povoljniji za Tebe i one koji slijede Stvar Tvoju nego ovaj zemaljski život i njegova zadovoljstva. Ovo je ono što je bilo predodređeno prema dispenzacijama Providnosti…

O, Qurratu’l-‘Ayn! Reci: Uistinu, Ja sam ‘Vrata Božja’ i Ja vam dajem piti, s dopuštenjem Boga, vrhovne Istine, od kristalno čistih voda Njegove Objave koje izbijaju iz nepokvarljiva Izvora smještena na Svetoj Gori. A oni koji iskreno teže za Jedinim Pravim Bogom, neka nastoje doseći ova Vrata.27 Uistinu Bog ima moć nad svima stvarima…

O, narodi svijeta! Posluhnite sveti Glas Božji kojim progovara ovaj Arapski Mladić Kojega je Svemogući milostivo izabrao za Sebe Sama. On nije nitko drugi do li Onaj Pravi, Komu je Bog povjerio ovo Poslanje iz unutrašnjosti Gorućega Grma. O, Qurratu’l-‘Ayn! Razjasni što Ti je drago od tajni Sveslavljenoga, jer ocean se visoko28 uzdiže po nalogu neusporedivoga Gospoda. Poglavlje XXIV.

~ ~ ~

Snujete li opako, prema svojim sebičnim maštarijama, zlu spletku protiv Onoga Koji je Najveći Spomen Božji? Pravičnosti Mi božje, svi koji su na nebu i na zemlji i što god leži među njima u Mojim očima tek su poput paukove mreže,29 a Bog, uistinu, svjedoči svim stvarima. Zaista, oni neće spletkariti osim protiv sebe samih. Bog je učinio da ovaj Spomen bude, po svoj istini, neovisan od svih stanovnika zemlje i neba. Poglavlje XXV.

~ ~ ~

O, vi, narodi svijeta! Tijekom razdoblja Moje odsutnosti poslao Sam vam Vrata dolje. Međutim, vjernici, osim šačice, nisu im se pokorili. Prije Sam vam slao Ahmada a nedavno Kazima, ali osim onih čista srca među vama nitko ih nije slijedio. Što vas je snašlo, o, ljudi od Knjige? Zar se nećete bojati Jedinoga pravoga Boga, Onoga Koji je vaš Gospod, Pradavni?… O, vi koji ispovijedate vjeru u Boga! Zaklinjem vas Onim Koji je Vječna Istina, jeste li među uputama ovih Vrata opazili išta što nije u skladu sa zapovijedima Božjim kako su iznesene u ovoj Knjizi? Je li vas obmanula vlastita učenost zbog vaše bezbožnosti? Čuvajte se, dakle, jer, uistinu, vaš Bog, Gospod vječne Istine je sa vama i po pravoj istini vas promatra… Poglavlje XXVII.

~ ~ ~

O, vi, rođaci Najvećega Spomena! Ovo Stablo Svetosti, obojeno grimizno uljem službe, uistinu je izraslo iz vašega vlastitog tla usred Gorućega Grma, pa ipak vi ništa o njemu ne razumijete, niti o Njegovim istinskim, nebeskim atributima, niti o sadašnjim okolnostima Njegova zemaljskog života, niti o dokazima Njegova moćnoga i neokaljanog ponašanja. Potaknuti vlastitim maštarijama, vi smatrate da On nema veze sa vrhovnom Istinom, dok, u Božjim očima, On nije nitko drugi nego Sâm Obećani, obdaren snagom vrhovne Istine, i, doista On je, kako je naloženo u Knjizi Majci, smatran odgovornim usred Gorućega Grma…

O, Qurratu’l-‘Ayn! Odnesi pozive najuzvišenije Riječi službenicama u Tvojem plemenu, upozori ih na Najveći Oganj i navijesti im radosne vijesti da će, slijedeći ovu moćnu Pogodbu, nastupiti vječni ponovni susret sa Bogom u Raju Njegova zadovoljstva, blizu Sjedišta Svetosti. Uistinu, Bog, Gospod stvaranja, ima moć nad svim stvarima.

O, Ti, Majko Spomena! Mir i pozdrav Božji počivao na tebi. Uistinu, ti si strpljivo izdržala u Onomu Koji je vrhovno Biće Božje. Prepoznaj, tada, položaj svojega Sina Koji nije drugo do li moćna riječ Božja. On Se, uistinu, obvezao da će biti odgovoran za tebe i u tvom grobu i na Sudnji Dan, dok je tebe, u Sačuvanoj Ploči Božjoj, kao ‘Majka Vjernoga’, besmrtnom proglasilo Pero Njegova Spomena. Poglavlje XXVIII.

~ ~ ~

O, Qurratu’l-‘Ayn! Ne raskriljuj Svoje ruke širom u Stvari, jer će ljudi pasti u stanje obamrlosti zbog Otajstva, i prisežem istinskim, Svemogućim Bogom da za tebe ima još jedan obrat nakon ove Dispenzacije.

A kad određeni sat otkuca, Ti, s dopuštenjem Boga, Premudroga, objavi s visina Najuzvišenije i Mistične Gore blijedi, beskrajno maleni plamičak Svojeg neprobojnog Otajstva, kako bi oni koji su prepoznali bljesak Sinajskoga Sjaja mogli onesvijestiti se i umrijeti kad uhvate munjeviti bljesak silnoga i grimiznoga Svjetla koje obavija Tvoju Objavu. A Bog je, po pravoj istini, Tvoj pouzdani Zaštitnik. Poglavlje XXVIII.

~ ~ ~

O, narode Perzije! Zar niste zadovoljni ovom svijetlom čašću koju vam je podario vrhovni Spomen Božji? Uistinu, vas je posebno povlastio Bog ovom moćnom Riječju. Stoga se ne povlačite iz svetišta Njegove prisutnosti, jer, tako Mi pravičnosti Jednoga pravoga Boga, On nije nitko drugi do li vrhovna Istina od Boga; On je Najuzvišeniji i Izvor svekolike mudrosti, kako je određeno u Knjizi Majci…

O, narodi zemlje! Čvrsto se držite Spone Boga Najvišega, koja je samo ovaj Arapski Mladić, Naš Spomen — Onaj Koji stoji skriven u vrhu leda usred oceana vatre. Poglavlje XXIX.

~ ~ ~

O, ljudi svijeta! Pravičnosti Mi Jednoga pravoga Boga, Ja sam Djeva Nebeska začeta Duhom Bahá, koja boravi u Palači isklesana od gromade rubina, nježna i životna; a u ovom moćnom Raju ničemu nisam nikada svjedočila osim onomu što proglašava Spomen Božji veličajući vrline ovoga Arapskog Mladića. Uistinu, nema drugog Boga osim vašega Gospoda, Svemilosrdnoga. Veličajte, stoga, Njegov položaj, jer, pogledajte, On je postavljen posred srca Najvišega Raja kao otjelovljenje hvale Božje u Svetohraništu u kojem se pjeva Njegov hvalospjev.

Jednom prigodom čujem Njegov Glas kako kliče Onomu Koji je Vječno Živući, Pradavni, a drugom kako On govori o otajstvu Njegova najuzvišenijeg Imena. A kada intonira himne o veličini Božjoj, cijeli Raj nariče u svojoj čežnji da gleda Njegovu Ljepotu, a kada poje riječi hvale i slavljenja Boga, cijeli Raj stane nepomičan poput leda zaključanog u srcu zamrznute planine. Čini Mi se da sam Ga vidio kako se kreće duž pravog srednjeg puta gdje je svaki raj bio Njegov Vlastiti raj, svako nebo Njegovo Vlastito nebo, dok je cijela zemlja i sve što je na njoj činilo poput prstena na prstu Njegovih slugu. Slavljen bio Bog, Njegov Stvoritelj, Gospod vječne vrhovnosti. Uistinu, On nije drugo do li sluga Božji, Vrata Traga Boga vašega Gospoda, Vrhovna Istina. Poglavlje XXIX.

~ ~ ~

O, Ti vrhovna Riječi Božja! Ne boj se, niti Se žalosti, jer, zaista, onima koji su se odazvali na Tvoj Zov, bilo muškarcima ili ženama, zajamčili Smo oprost grijeha, kako je znano u prisutnosti Najljubljenijega i u skladu s onim što Ti želiš. Uistinu, Njegovo znanje obuhvaća sve stvari. Preklinjem Te Mojim životom, okreni Svoje lice prema Meni i ne budi prestrašen. Uistinu, Ti si Uzvišeni među Družbom Nebeskom, i Tvoje skriveno Otajstvo, po istini, bilo je zabilježeno na Ploči stvaranja, posred Gorućega Grma. Uskoro će Bog Tebi podariti vlast nad svim ljudima, jer Njegovo vladanje nadilazi cijelo stvaranje. Poglavlje XXXI.

~ ~ ~

O, družbo šijita! Bojte se Boga i Stvari Naše koja se tiče Onoga Koji je Najveći Spomen Božji. Jer veliki je njezin oganj, kako je određeno u Knjizi Majci. Poglavlje XL.

~ ~ ~

Izgovarajte koliko vam odgovara iz ovoga Kur’ána i ujutro i uvečer, i pjevajte stihove iz ove Knjige, s dopuštenjem vječnoga Boga, slatkim riječima ove Ptice koja cvrkuće svoju pjesmu na nebeskom svodu. Poglavlje XLI.

~ ~ ~

Izađite iz vaših gradova, o, ljudi sa Zapada, i pomozite Bogu prije nego osvane Dan kad će Gospod milosrđa sići k vama u sjeni oblaka, dok anđeli budu kružili oko Njega,30 slaveći Njegovu hvalu i ištući oprost za one koji su iskreno povjerovali u Naše znakove. Doista, Njegov je nalog iskazan, a zapovijed Božja, kako je dana u Knjizi Majci, uistinu je objavljena…

Budite prava braća u jednoj i nedjeljivoj vjeri Božjoj, oslobođeni svakog razlikovanja, jer uistinu Bog želi da vaša srca postanu zrcala vašoj braći u Vjeri, da biste se mogli ogledati u njima, a oni u vama. To je pravi Put Boga, Svemogućega, a On uistinu bdije nad svim vašim djelima. Poglavlje XLVI.

~ ~ ~

O, vi narodi svijeta! Posluhnite Moj zov, koji odzvanja iz područja ovoga svetog Stabla — Stabla koje je zapalila od prije postojeća Vatra: Nema Boga osim Njega; On je Uzvišeni, Premudri. O, vi, sluge Milosrdnoga! Uđite, svi do jednoga, kroz ova Vrata i ne slijedite stope Opakoga, jer on vam šapće da kročite stazama bezboštva i opačine; on je, po istini, vaš objavljeni neprijatelj.31 Poglavlje LI.

~ ~ ~

Budi strpljiv, o, Qurratu’l-‘Ayn, jer Bog Se, doista, obvezao da će uspostaviti Tvoju vrhovnost diljem svih zemalja i nad svim ljudima koji u njima stanuju. On je Bog i, uistinu, On ima moć nad svim stvarima. Poglavlje LIII.

~ ~ ~

Moje Mi slave! Učinit ću da nevjernici okuse, rukama Moje moći, odmazde koje ne zna nitko osim Mene, a preko vjernih ću pronijeti one mošusne miomirise koje Sam uzgajao usred srca Mojega prijestolja; a, uistinu, znanje Božje obuhvaća sve stvari.

O, družbo svjetla! Tako Nam pravičnosti Božje, Mi ne govorimo prema sebičnoj želji, niti je i jedno slovo ove Knjige bilo objavljeno osim uz dopuštenje Boga, Vrhovne Istine. Bojte se Boga i nemajte nikakve sumnje glede Stvari Njegove, jer, uistinu, Otajstvo ovih Vrata pokriveno je otajstvenim izričajima Njegova Pisma i bilo je zapisano iza neprobojnoga vela skrovitosti rukom Boga, Gospoda vidljivoga i nevidljivoga.

Uistinu, Bog je posvuda oko ovih Vrata stvorio oceane božanskoga eliksira, obojene grimizno esencijom postojanja i osnažene životvornom snagom željenoga ploda; a za njih je Bog proizveo Arke od rubina, nježne, grimizno obojene, u kojima nitko neće ploviti osim ljudi Bahá, s dopuštenjem Boga, Najuzvišenijega; a, uistinu, On je Sveslavljeni, Premudri. Poglavlje LVII.

~ ~ ~

Gospod Me je, po istini, nadahnuo; Uistinu, uistinu, Ja sam Bog, Onaj pored Kojega nema drugog Noga, i Ja sam zaista Pradavni…

O, ljudi Kraljevstva! Pravičnosti Mi pravoga Boga, ako ostanete ustrajni na ovoj liniji koja stoji uspravno između dviju linija, vi ćete, po pravoj istini, kušati živih vodâ iz Izvora ove čudesne Objave kako ih nudi ruka Njegovoga Spomena…

Prisežem vašim istinskim Gospodom, Onim Koji je Gospod nebesa i zemlje, da božansko Obećanje glede Njegovoga Spomena nije drugo do li vrhovna istina, i da će se obistiniti, kako stoji u Knjizi Majci…

Recite, o narodi svijeta! Kad biste se okupili zajedno kako biste proizveli nešto slično jednom slovu Mojih Djela, nikad ne biste bili u stanju to učiniti,32 a, uistinu, Bog zna sve stvari…

O, Qurratu’l-‘Ayn! Reci: Pogledaj! Zaista, Mjesec je izblijedio; zaista noć se povukla; zaista zora se zabijelila;33 zaista, zapovijed Boga, tvog pravoga Gospoda izvršena je…

Iz krajnjeg ništavila, o, veliki i svemogući Gospodaru, Ti si me, djelovanjem nebeske snage Tvoje moći, iznio na vidjelo i uzdigao da proglasim ovu Objavu. Ni u koga drugog nego u Tebe nisam se uzdao; nijedne volje nisam se držao nego Tvoje Volje. Ti si, po istini, Udovoljitelj svima i iza Tebe stoji pravi Bog, Onaj Koji zasjenjuje sve stvari. Doista, dovoljan Mi je Bog, Uzvišeni, Moćni, Podržitelj. Poglavlje LVIII.

~ ~ ~

O, Ti Tragu Božji! Žrtvovao sam se u potpunosti za Tebe; prihvatio sam kletve Tebe radi, i nisam čeznuo ni za čim osim mučeništvom na putu Tvoje ljubavi. Dovoljan svjedok mi je Bog, Uzvišeni, Zaštitnik, Pradavni.

O, Qurratu’l-‘Ayn! Riječi koje si Ti izgovorio u ovom značajnom Zovu gorko su Me rastužile. Međutim, neopoziva odluka ostaje ni na kom drugom osim na Bogu a zapovijed potječe ni od koga osim jedino od Njega. Tako Mi života, Ti si Ljubljeni u očima Boga i Njegova stvaranja. Uistinu, nema druge moći osim u Bogu, a dovoljan svjedok Mi je tvoj Gospod, Koji je, po pravoj istini, Svemogući Osvetnik. Poglavlje LXVIII.

~ ~ ~

O, narodi svijeta! Pravičnosti Mi Božje, ova Knjiga je, kroz moć vrhovne Istine, prožela zemlju i nebo moćnom Riječju Božjom glede Onoga Koji je vrhovno Svjedočanstvo, Očekivani Qa’ím, a, uistinu, Bog ima znanje o svim stvarima. Ova božanski nadahnuta Knjiga čvrsto je uspostavila Njegov Dokaz za svima koji su na Istoku i na Zapadu, stoga, čuvajte se da ne prozborite išta osim istine glede Boga, jer prisežem vašim Gospodom da ovaj vrhovni Dokaz Moj svjedoči svim stvarima…

O, sluge Božji! Budite strpljivi, jer, dao Bog, Onaj Koji je vrhovna Istina iznenada će se pojaviti među vama, zaodjeven snagom moćne Riječi, i vas će tada zbuniti sama Istina, i nećete imati nikakvu moć da je spriječite;34 a, uistinu, ja sam svjedok nad cijelim čovječanstvom. Poglavlje LIX.

~ ~ ~

Uistinu, oni koji se rugaju čudesnim, božanskim Stihovima koje je objavio Njegov Spomen, samo sebe izvrgavaju ruglu, a Mi, po istini, pomažemo im da još uvećaju svoju zabludu.35 Zaista, Božje znanje nadilazi sva stvorenja…

Nevjernici, doista, nastoje odvojiti Boga od Njegova Spomena,36 ali Bog je odlučio usavršiti Svoje Svjetlo37 kroz Svoj Spomen, a On, uistinu, ima moć nad svim stvarima…

Zaista, Krist je Naša Riječ koju smo priopćili Mariji;38 i neka nitko ne izusti ono što kršćani nazivaju “trećim od trojice”,39 jer bi to bilo ravno klevetanju Spomena Koji je, kako stoji u Knjizi Majci, obdaren vrhovnom vlašću. Doista Bog je samo jedan, i daleko bilo od Njegove slave da bi postojalo išta osim Njega. Svi oni koji će doseći Njega na Dan Uskrsnuća samo su Njegovi sluge, a Bog je, uistinu, dovoljan Zaštitnik. Doista, ja sam samo sluga Boga i Njegove Riječi, i prvi koji će se pružiti u poklonstvu pred Bogom, Najuzvišenijim; a Bog, uistinu, svjedoči svim stvarima. Poglavlje LXI.

~ ~ ~

O, ljudi Kur’ána! Vi ste poput ničega osim ako se ne podvrgnete Spomenu Božjem i ovoj Knjizi. Ako slijedite Stvar Božju, oprostit Ćemo vam vaše grijehe, a ako se okrenete od Naše zapovijedi, Mi ćemo, po istini, osuditi vaše duše u Našoj Knjizi na Najveći Oganj. Mi, uistinu, ne postupamo s ljudima nepravedno, pa čak ni koliko zauzima mrlja na koštici datulje. Poglavlje LXII.

~ ~ ~

O, narodi svijeta! Uistinu, blistavo Svjetlo Božje pojavilo se među vama, obdareno ovom nepogrešivom Knjigom, kako biste mogli biti vođeni pravo na putove mira, i, s dopuštenjem Božjim, iskoračiti iz tame u svjetlost i na ovaj dalekosežni Put Istine40

Bog je, iz puka ništavila a snagom Svoje zapovijedi, stvorio nebesa i zemlju i što god leži među njima. On je jedinstven i neprispodobiv u Svojem vječnom jedinstvu i nitko se ne može pridružiti kao suparnik Njegovoj svetoj Biti, niti ima ijedne duše, osim Njegovoga vlastitoga Bića, koja Ga može dostojno razumjeti…

O, narodi svijeta! Uistinu, Njegov Spomen vam je došao od Boga nakon razdoblja tijekom kojega nije bilo Glasnikâ,41 kako bi vas očistio i pročistio od prljavštine u očekivanju Dana Jednoga pravoga Boga; stoga, usrdno tražite božanske blagoslove od Njega, budući da smo Ga Mi, po istini, izabrali da bude Svjedok i Izvor mudrosti svima koji stanjuju na zemlji…

O, Qurratu’l-‘Ayn! Proglasi ono što je bilo dolje poslano k Tebi kao zalog milosti milosrdnoga Gospoda, jer ako Ti to ne učiniš, Naša tajna nikada neće biti obznanjena ljudima,42 dok je namjera Božja u stvaranju čovjeka bila da Ga spozna. Doista, Bog ima znanje o svim stvarima i samodovoljan je iznad potreba cijelog čovječanstva. Poglavlje LXII.

~ ~ ~

Kad god vjernici čuju da se izgovaraju stihovi ove Knjige, njihove će oči obliti suze, a njihova srca će duboko dirnuti Onaj Koji je Najveći Spomen zbog ljubavi koju gaje prema Bogu, Hvaljenomu. On je Bog, Sveznajući, Vječni. Oni su zaista stanovnici najvišega Raja u kojemu će boraviti zauvijek. Uistinu, oni tamo neće vidjeti ništa osim onoga što je došlo od Boga, ništa što će biti izvan dosega njihova razumijevanja. Ondje će oni susretati vjernike u Raju, koji će im se obraćati riječima ‘Mir, Mir’ koje će lebdjeti na njihovim usnama…

O, družbo vjernih! Priklonite svoje uho Mojem Glasu, kojim vrši proglas ovaj Spomen Božji. Uistinu, Bog Mi je objavio da Put Spomena koji Ja postavljam jest, po pravoj istini, Put Božji, i da će, tko god ispovijeda bilo koju religiju osim ove ispravne Vjere, kad bude na Dan Suda pozvan položiti račune, otkriti da, prema zapisu u Knjizi, nije nikakvu korist ubrao od religije Božje…

Bojte se Boga, o, družbo kraljeva, da ne ostanete daleko od Onoga Koji je Njegov Spomen [Báb], nakon što vam dođe Istina s Knjigom i znakovima od Boga, kako je izrečeno čudesnim jezikom Onoga Koji je Njegov Spomen. Zatražite milost od Boga, jer Bog je naložio za vas, nakon što ste povjerovali u Njega, Vrt širok kao što je širina čitavoga Raja. Ondje nećete naći ništa osim darova i pogodnosti koje je Svemogući milostivo podario zahvaljujući ovoj značajnoj Stvari, kako je zapisano u Knjizi Majci. Poglavlje LXIII.

~ ~ ~

O, Duše Božji! Prizovi u svijest obilje kojim Sam Te obdario kad Sam razgovarao s Tobom posred srca Mojega svetišta i pomogao Ti snagom Duha Svetoga kako bi Ti uzmogao, kao neusporediv Tumač Božji, proglasiti ljudima zapovijedi Božje koje leže pohranjene u božanskom Duhu.

Uistinu, Bog Te je nadahnuo božanskim stihovima i mudrošću dok si još bio dijete i milostivo je zacrtao podariti Svoju naklonost narodima svijeta kroz utjecaj Najvećega Imena, jer ljudi, zaista, nemaju nikakva znanja o Knjizi. Poglavlje LXIII.

~ ~ ~

O, narodi svijeta! Da bismo dostigli krajnje utočište u Bogu, Istinitomu, zar nam valja tražiti druga Vrata umjesto ovog uzvišenog Bića?…

Kad je Bog stvorio Spomen, predstavio Ga je skupu svih stvorenja na oltaru Svoje Volje. Ondje se družba anđela duboko poklonila štujući Boga, Neprispodobivoga, Neusporedivoga; a Sotona se nadimao ohološću, odbijajući da se podredi Njegovu Spomenu; stoga je označen u Knjizi Božjoj oholim i prokletim.43 Poglavlje LXVII.

~ ~ ~

Bog, pored Kojega nema nijednog drugog Boga, kaže: Zaista, tko tako pohodi Spomen Božji nakon Njegova prolaska, kao da je dosegao prisutnost Gospoda, Koji sjedi na Svojem Moćnom Prijestolju. Uistinu, ovo je Put Boga, Najuzvišenijega, koji je bio neopozivo određen u Knjizi Majci…

Recite, o, narodi svijeta! Zar raspravljate sa Mnom o Bogu na temelju iménâ koja ste vi i vaši očevi usvojili za Njega po nagovoru Opakoga?44 Bog je, doista, poslao ovu Knjigu dolje k Meni s istinom kako biste vi uzmogli prepoznati prava imèna Božja, budući da ste skrenuli u zabludu, daleko od Istine. Uistinu, Mi smo uzeli pogodbu svake stvorene stvari po njezinu ulasku u postojanje koja se tiče Spomena Božjega, i neće biti nikoga da otkloni obvezujuću zapovijed Božju za pročišćenje čovječanstva, kako je naloženo u Knjizi koja je zapisana Bábovom rukom. Poglavlje LXVIII.

~ ~ ~

Ljudi su, tijekom Bábove odsutnosti, ponovno odigrali prizor sa Teletom postavivši nametljivi kip koji je utjelovljivao životinjske odlike u ljudskom liku45

Kad god Te ljudi upitaju o određenom Satu, reci: Uistinu, znanje o tome je jedino s Mojim Gospodom,46 Koji je Znalac neviđenoga. Nema drugog Boga osim Njega — Njega Koji vas je stvorio iz jedne duše,47 a Ja nemam nikakvu kontrolu nad onim što Mi koristi ili Mi šteti, nego jest kako je drago Mojemu Gospodu.48 Doista, Bog je Samodovoljan i On, Gospod Moj, stoji vrhunaravan iznad svih stvari. Poglavlje LXIX.

~ ~ ~

Zar se ljudima čini neobičnim što Smo objavili Knjigu čovjeku između njih samih, kako bismo ih očistili i dali im dobre vijesti da će biti nagrađeni sigurnim položajem u prisutnosti njihova Gospoda? On, zaista, svjedoči svim stvarima…

Kada stihovi ove Knjige bivaju izgovarani nevjernicima, oni kažu: ‘Daješ nam knjigu poput Kur’ána pa radiš promjene u stihovima.’ Reci: ‘Bog Mi nije dopustio da ih mijenjam po Svojem nahođenju.’ Ja slijedim samo ono što Mi je otkriveno. Uistinu, bojat Ću se Mojega Gospoda na Dan Razdvajanja, čiji dolazak he On, po pravoj istini, neopozivo naložio.49 Poglavlje LXXI.

~ ~ ~

O, narodi svijeta! Uistinu, pravi Bog zove govoreći: Onaj Koji je Spomen doista je vrhovna Istina od Boga, i ništa iza istine ne ostaje osim zablude,50 i ničega nema iza zablude osim vatre, neopozivo određenoga…

O, Qurratu’l-‘Ayn! Pokaži na Svoje vjerne grudi snagom istine i usklikni: Prisežem Jedinim pravim Bogom, ovdje leži namjesništvo Božje; Ja sam, doista, Onaj Koji je smatran Najboljom Nagradom,51 i Ja sam, zaista, Onaj Koji je Najizvrsnije Boravište. Poglavlje LXXII.

~ ~ ~

O, vi, družbo vjernika! Ne izričite riječi poricanja protiv Mene jednom kad je Istina objelodanjena, jer vam je, uistinu, Bábovo ovlaštenje bilo dostojno proglašeno ranije u Kur’ánu. Prisežem vašim Gospodom, ova Knjiga je, uistinu, isti onaj Kur’án koji je bio poslan dolje u prošlosti. Poglavlje LXXXI.

~ ~ ~

O, Ti njegovani Plode srca! Poslušaj melodije ove mistične Ptice koja cvrkuće u najuzvišenijim visovima neba. Gospod Me je, po istini, nadahnuo da proglašavam: uistinu, uistinu, Ja sam Bog, Onaj pored Kojega nema drugog Boga. On je Svemogući, Premudri.

O, Moji sluge! Iskreno tražite ovu najvišu nagradu, jer Ja sam, uistinu, za Spomen Božji stvorio vrtove koji ostaju nespoznatljivi bilo komu osim Meni, i ništa što je unutra nije bilo učinjeno zakonitim za bilo koga osim one čiji životi su bili žrtvovani na Njegovom Putu. Stoga, preklinjite Boga, Najuzvišenijega, kako bi vam On odobrio ovu hvale vrijednu nagradu, a On je, po istini, Najviši, Najveći. Kad bi to bila Naša želja, Mi bismo okupili sve ljude u jedno stado oko Našega Spomena, pa ipak oni neće prestati razilaziti se,52 osim ako Bog ne postigne ono što On hoće snagom istine. U očima Spomena ova je zapovijed, po pravoj istini, bila neopozivo dana…

Bog je, uistinu, izabrao Tebe da upozoriš ljude, vodiš vjernike pravo i razjašnjavaš tajne iz Knjige. Poglavlje LXXXV.

~ ~ ~

Kad bi to bila Naša želja, u Našoj je moći da, uz pomoć jednog jedinog slova Našeg Otkrivenja prisilimo svijet i sve što je na njemu da prizna, brže od treptaja oka, istinu Naše Stvari…

Zaista, drugi su apostoli prije Tebe prezrivo ismijani,53 a Ti nisi nitko drugi nego Sluga Božji, podržan snagom Istine. Uskoro ćemo produžiti dane onih koji su odbacili Istinu zbog onoga što su njihove ruke počinile,54 a Bog zaista ni prema kome neće postupati nepravedno, pa čak ni koliko zauzima mrlja na koštici datulje. Poglavlje LXXXVII.

~ ~ ~

O, vi, narodi svijeta! Tako Mi pravičnosti Boga, Pravoga, svjedočanstvo koje iskazuje Njegov Spomen poput sunca je koje je ruka milostivoga Gospoda podigla posred srca nebesa, odakle ono sja punim sjajem u zenitu…

Sa svakim pojedinim Prorokom Kojega Smo poslali dolje u prošlosti uspostavili Smo zasebnu Pogodbu koja se tiče Spomena Božjeg i Njegova Dana. Bjelodani su, u kraljevstvu slave a zahvaljujući moći istine, Spomen Božji i Njegov Dan pred očima anđela koji oblijeću Njegovo sjedište milosrđa. Poglavlje XCI.

~ ~ ~

O, času Zore! Prije nego blistava slava božanske Danice izlije svoj sjaj iz Osvita ovih Vrata, prizovi u svijest da će određeni Dan Božji zaista biti na dohvat ruke brže od treptaja oka. Tako je izdan nalog Božji u Knjizi Majci. Poglavlje XCIV.

~ ~ ~

O, družbo vjernih! Uistinu, cilj svakog pojedinog znaka koji je Bog objavio u Spisima, ili u vanjskom svijetu, ili u srcima ljudi, jest navesti ih da u potpunosti uvide kako je ovaj Spomen zaista Istinski od Boga. Uistinu, Bog zna sve stvari kroz snagu vječne Istine…

O, vi, koji kružite oko prijestolja slave! Posluhnite Moj Zov koji je podignut posred Gorućega Grma, ‘Uistinu Ja sam Bog i nema drugog Boga osim Mene. Stoga, štujte Me, i radi Onoga Koji je Najveći Spomen ponudite molitve, očišćene od nagovještaja ljudi, jer, uistinu, Gospod vaš, Jedini pravi Bog, nije drugo do li Vrhovna Istina. Zaista, oni koji zazivaju druge pored Njega zasluženo su ubrojeni u stanovnike ognja, dok Onaj Koji je Spomen Božji, uistinu, boravi, čvrsto i nepokolebivo, na Putu Istine posred Gorućega Grma.’…

O, narodi svijeta! Ne nanosite ovom Najvećem Spomenu zlo koje su Umajadi okrutno nanijeli Huseinu u Svetoj zemlji. Tako Mi pravičnosti Boga, Pravoga, On je zaista Vječna Istina, i Njemu je Bog, uistinu, svjedok. Poglavlje XVII.

~ ~ ~

Bog je, po istini, Naše Poslanje ponudio nebesima i zemlji i planinama, ali oni su odbili nositi ga i bojali su ga se. Međutim, Čovjek, ovaj ‘Alí, Koji nije drugi do li Veliki Spomen Božji, preuzeo je na sebe da ga nosi. Stoga je Bog, Sveobuhvatni, o Njemu u Svojoj Čuvanoj Knjizi govorio kao o ‘Onomu Kojem učiniše nažao’, a zato što On nije bio istaknut pred očima ljudi, On je, prema prosudbi Knjige, dobio naslov ‘Nepoznati’…55

Uskoro Ćemo, po pravoj istini, izvrći patnji one koji su zaratili na Huseina [Imam Husein], u zemlji Eufrata, najtežim mukama, i najstrašnijom i primjernom kaznom…

Bog dobro poznaje srce Huseina, vrelinu Njegove goruće žeđi i Njegovu dugotrajnu patnju radi Boga, Neusporedivoga, Pradavnoga; a Njemu je Bog, uistinu, svjedok. Poglavlje XII.

~ ~ ~

Poslušaj Glas Tvojega Gospoda kako zove sa gore Sinaj, ‘Uistinu, nema Boga osim Njega, a Ja sam Najuzvišeniji koji je bio zakriven u Knjizi Majci u skladu sa dispenzacijama Providnosti.’ Poglavlje XIX.

~ ~ ~

Ova Knjiga koju Smo poslali dolje zaista obiluje blagoslovima56 i svjedoči Istini, kako bi ljudi mogli uvidjeti da je odlučujući Dokaz Božji u korist Njegova Spomena sličan onomu kojim je Muhamed, Pečat Prorokâ, bio obdaren, a, uistinu, velika je Stvar kako je naloženo u Knjizi Majci. Poglavlje LXVI.

~ ~ ~

Ovaj Spomen zaista je slavni Trag Svjetla Božjeg, i On će biti najbolji za vas, ako vi, po pravoj istini,57 ostanete vjerni bogu, Najuzvišenijemu…

Poslali Smo Te, po istini, svim ljudima, s dopuštenjem Božjim, obdarenoga Našim znakovima i osnaženoga Našom nenadmašenom vrhovnošću. On je zaista imenovani Nosilac Uzdanja u boga…

O, Qurratu’l-‘Ayn! Izdrži ustrajno kako Ti je zapovjeđeno i ne dopusti da Te ožaloste bezvjerci među ljudima i njihove riječi, jer će Tvoj Gospod, pravičnošću Boga, Najvećega, presuditi njima na Dan Uskrsnuća, a Bog sigurno svjedoči svim stvarima. Poglavlje LXXXIV.

~ ~ ~

Ova Religija je zaista, u očima Božjim, bit Vjere Muhamedove; pohitajte, stoga, dosegnuti nebeski Raj i najviši Vrt Njegova zadovoljstva u prisutnosti Jedinoga Pravoga Boga, kad biste samo bili strpljivi i zahvalni pred dokazima znakova Božjih. Poglavlje XLVIII.

~ ~ ~

O, Moji sluge! Ovo je određeni Dan Božji koji vam je milosrdni Gospod obećao u Svojoj Knjizi; i zbog toga, po pravoj istini, obilno veličajte ime Božje dok kročite Putom Najvećega Spomena…

Uistinu, Bog je dopustio Svojemu Spomenu da kaže što god On hoće na koji god način Mu drago. Doista, što god On izabere nije ništa drugo do li ono što smo Mi izabrali. Gospod, po istini, svjedoči svim stvarima. Poglavlje LXXXVII.

~ ~ ~

Zaista smo razgovarali s Mojsijem s dopuštenjem Božjim iz Gorućega Grma na Sinaju i objavili beskonačno malenu iskru Tvoje Svjetlosti na Mističnoj Gori i njezinim stanovnicima, od čega se Gora zatresla do temelja i bila zdrobljena u prah…

O, narodi svijeta! Prisežem vašim Gospodom! Vi ćete djelovati kao što su djelovale prijašnji naraštaji. Upozorite, stoga, sami sebe na strašnu, najtužniju osvetu Boga. Jer Bog, uistinu, ima moć nad svim stvarima. Poglavlje LIII.

~ ~ ~

O, Qurratu’l-‘Ayn! U Tebi ne prepoznajem nikoga drugog do li ‘Veliko Navještenje’ — Navještenje koje izgovara Družba u visini. Pod tim su imenom, Ja svjedočim, oni koji kruže oko Prijestolja Slave uvijek Tebe znali.

O, družbo vjernika! Gajite li ikakvu sumnju o tome kamo vas poziva Spomen Božji? Pravičnosti Mi Jednoga pravoga Boga, On nije nitko drugi do li vrhovna Istina Koja je bila objavljena snagom Istine. Imate li sumnje glede Bába? Uistinu, On je Onaj Koji drži, s Našim dopuštenjem, kraljevstva zemlje i neba u Svojoj šaci, a Gospod je, po istini, potpuno svjestan onoga što vi činite…

Doista, bio sam čovjek poput vas. Međutim, Bog Mi podaruje milosti koje god On hoće kako god je Njemu drago, a ono što je Gospod vaš naložio u Knjizi Majci neograničeno je. Poglavlje LXXXVIII.

~ ~ ~

Bog Mi je, po istini, u svetoj kući Kabe otkrio, ‘Uistinu, Ja sam Bog, nema Boga osim Mene. Izdvojio Sam Tebe za Sebe i izabrao Tebe kao Spomen. Zaista, tko god je vjeran Meni kročeći Putom Bábovim, za njega je naknada u sljedećem svijetu sigurno bila propisana…’Naloženo je u Knjizi da, po ispunjenju Stvari Spomenove, Najveći Događaj morat će se odigrati, u skladu sa dispenzacijom Providnosti, a Bog, istinski, ima moć nad svim stvarima. Poglavlje LXXIX.

~ ~ ~

O, Qurratu’l-‘Ayn! Reci: Uistinu, Ja sam Onaj Koji je pozdravljen u Knjizi Majci kao ‘Veliko Navještenje.’ Reci: Ljudi su se bolno sporili oko Mene, a istina je da nema razlike između Mene i Bába; a Bog, vječna Istina, dovoljan je svjedok. Poglavlje LXXVII.

~ ~ ~

Ja sam Mistični Hram koji je podigla Ruka Svemogućega. Ja sam Svjetiljka koju je Prst Božji upalio u njezinoj niši i naveo da zablista besmrtnim sjajem. Ja sam Plamen onoga Svjetla višnjeg koji je sjao na Sinaju na radosnomu Mjestu, i ležalo skriveno posred Gorućega Grma. Poglavlje XCIV.

~ ~ ~

Kao zalog čiste pravde, Mi smo, doista, poslali vijesti svakom Proroku glede Stvari Našega Spomena, a, uistinu, Bog je vrhunaravan iznad svih naroda svijeta. Poglavlje LXXXIII.

3 – Izvadci iz Perzijskog Bayána

Bolje je voditi jednu dušu nego posjedovati sve što jest na zemlji, jer sve dok je ta vođena duša u zaklonu sjene Stabla Božanskog Jedinstva, ona i onaj koji je vodi bit će prijamnici blage milosti Božje, dok će posjedovanje zemaljskih stvari prestati u času smrti. Put ka vodstvu put je ljubavi i milosrđa, a ne sile i nametanja. To je bio Božji način u prošlosti, i bit će to i u budućnosti! On uvodi koga On hoće u sjenu Svojeg Milosrđa. Uistinu, On je Vrhovni Zaštitnik, Svedarežljivi.

Nema za bilo koju dušu divnijeg raja nego biti izložen Božjoj Objavi na Njegov Dan, čuti Njegove stihove i povjerovati u njih, doseći Njegovo prisustvo, koje nije ništa drugo nego prisustvo Božje, zaploviti morem kraljevstva nebeskoga Njegova zadovoljstva, i uživati u biranim plodovima raja Njegove božanske Jednosti. II, 16.58

~ ~ ~

Boga štuj tako da, povede li te tvoje bogoštovlje u oganj, nikakva promjena ne uslijedi u tvom štovanju, a isto tako bude li raj tvoja nagrada. Tako i samo tako valja štovati Jedinoga Pravoga Boga kako dolikuje. Ako bi Mu se klanjao zbog straha, to bi se pokazalo nepriličnim na prečistom Dvoru Njegove prisutnosti, i ne bi se moglo smatrati činom koji si ti posvetio Jednosti Njegova Bića. Ili, ako bi se klanjao Njemu a svoj pogled pun nade upravio prema raju, time bi Božje stvorenje učinio Njemu ravnim, usprkos činjenici da ljudi žude za rajem.

I oganj i raj oba se duboko sagibaju i opružaju u poklonstvu pred Bogom. Dostojno Njegove Biti jest štovati Ga Njega radi, bez straha od ognja, ili nade u raj.

Iako je, kada iskreno štuje, štovatelj izbavljen od ognja, i ulazi u raj Božjega zadovoljstva, ipak to ne bi trebao biti razlog njegova djelovanja. Međutim, Božja naklonost i milost trajno teku u skladu sa zahtjevima Njegove nespoznatljive mudrosti.

Najprihvatljivija je molitva ona iskazana u krajnjoj duhovnosti i radosti; njezino produljivanje nije bilo i nije drago Bogu. Što molitva više odiše odvojenošću i čistoćom, prihvatljivija je u Božjoj prisutnosti. VII, 19.

~ ~ ~

Dan Uskrsnuća dan je kad sunce izlazi i zalazi kao na bilo koji drugi dan. Koliko je često osvanuo Dan Uskrsnuća, a da ljudi u zemlji gdje se to dogodilo nisu saznali za nj. Da su čuli, ne bi bili povjerovali, i zato im nije bilo kazano!

Kad se pojavio Apostol Božji (Muhamed), On vjernicima nije obznanio da je došao Dan Uskrsnuća, jer oni ne bi mogli podnijeti vijest. Taj je Dan uistinu Dan beskonačne moći, jer u njemu Božansko Stablo proglašava iz vječnosti u vječnost: “Uistinu, Ja sam Bog. Nema drugog Boga osim Mene.” A ipak oni koji su zastrti vjeruju da je On jednak njima, i čak odbijaju nazvati Ga vjernikom, premda je takav naslov u Njegovom Kraljevstvu nebeskom zauvijek dodijeljen i najbeznačajnijem sljedbeniku Njegove prijašnje Dispenzacije. I tako, da su ljudi u danima Apostola Božjeg smatrali Njega barem vjernikom iz njihova vremena, zar bi Mu zapriječili, tijekom sedam godina dok je bio na planini, pristupa u Njegovu Svetu Kuću (Kaba)? Isto tako, u ovoj Dispenzaciji Ishodišta Bayána, da Mu ljudi nisu uskratili nazvati Ga vjernikom, zar bi Ga mogli baciti u tamnicu na ovoj planini, ne uviđajući da najdublja srž vjere svoje postojanje duguje jednoj Njegovoj riječi? Njihova su srca lišena moći istinskog uvida, i tako oni ne mogu vidjeti, dok oni obdareni duhovnim vidom kruže kao noćni leptiri oko Svjetla Istine dok ne izgore. Zbog toga je Dan Uskrsnuća nazvan najvećim danom, a ipak je jednak svakom drugom danu. VIII, 9.

~ ~ ~

Nema uzvišenijeg raja, po mišljenju onih koji vjeruju u Jedinstvo Božje, od pokoravanja zapovijedima Božjim, i nema strašnijeg ognja, u očima onih koji su upoznali Boga i Njegove znakove, od kršenja Njegovih zakona i zlostavljanja druge duše, čak ni koliko je velika sjemenka gorušice. Na Dan Uskrsnuća Bog će, doista, suditi svim ljudima, a mi ćemo svi zaista preklinjati za Njegovu milost. V, 19.

~ ~ ~

Bog ljubi one koji su čisti. Ništa nije omiljenije Bayánu i Božjim očima nego čistota i neokaljana čistoća…

Bog ne želi vidjeti, u Dispenzaciji Bayána, ijednu dušu lišenu radosti i zadovoljstva. On uistinu želi da, u svim uvjetima, sve resi tolika čistota, kako izvana tako iznutra, da ne budu odbojni niti sami sebi, a koliko onda manje da to budu drugima. V, 14.

~ ~ ~

Slično tome, razmisli o pojavi Ishodišta Bayána. Ima ljudi koji se svake noći sve do jutra bave štovanjem Boga, i čak i danas kad se Danica Istine približava svojem zenitu na nebu svoje Objave, oni nisu ostavili svoje molitvene tepihe. Da je itko od njih ikada čuo čudesne stihove Božje izgovorene pred njim, uskliknuo bi: ‘Zašto me zadržavaš od izvršavanja mojih molitava?’ O, ti, koji si zavijen u velove! Ako ti spominješ Boga, zašto dopuštaš sam sebi da se ogradiš od Onoga Koji je upalio svjetlo bogoštovlja u tvojem srcu? Da On nije prije objavio zapovijed: ‘Uistinu, spominjite Boga,59 što bi tebe navelo da ponudiš pobožnost Bogu, i kamo bi se okrenuo u molitvi?

Znaj sigurno da, kada god spominješ Onoga Koga će Bog objaviti, samo tada ti spominješ Boga. Na sličan način ti bi trebao posluhnuti stihove Bayána i priznati njegovu istinu, tek tada bi objavljeni stihovi Božji tebi koristili. Kakvu korist inače možeš iz toga izvući? Jer kad bi se pružao u poklonstvu od početka života do kraja i proveo svoje dane Božjeg spominjanja radi, ali ne povjerovao u Tumača Njegovog Otkrivenja za ovo doba, zar zamišljaš da bi ti tvoja djela ikako koristila? S druge strane, ako vjeruješ u Njega i priznaješ Ga s punim razumijevanjem, a On kaže: ‘Ja sam prihvatio čitav tvoj život proveden u obožavanju Mene’, tada si Ga sigurno štovao s najvećim žarom. Tvoj cilj u izvršavanju tvojih djela jest da ih Bog milostivo prihvati; a božansko prihvaćanje ne može biti postignuto ni na koji način osim kroz prihvaćanje Onoga Koji je Tumač Njegovog Otkrivenja. Primjerice, ako je Apostol Božji — neka božanski blagoslovi počivaju na Njemu — prihvatio određeno djelo, po istini Bog ga je prihvatio; inače je ono ostalo unutar sebičnih žéljâ osobe koja ga je počinila, i nije dosegla prisutnost Božju. Slično tome, bilo koji čin koji je prihvatilo Ishodište Bayána prihvatio je Bog, budući da prolazni svijet nema drugog pristupa u prisutnost Pradavnoga. Što god je poslano dolje dolazi preko Tumača Njegovog Otkrivenja, a što god uzlazi, uzlazi k Tumaču Njegovog Otkrivenja. VIII, 19.

~ ~ ~

Nema nikakve sumnje da je Svemogući poslao ove stihove dolje k Njemu [Bábu] baš kao što je (druge – op.prev.) slao dolje Apostolu Božjem. Doista, ne manje nego stotina tisuća stihova sličnih ovima već je bila rasprostranjena među ljudima, da ne spominjemo Njegove Poslanice, Njegove Molitve ili Njegove učene i filozofske rasprave. Objavio je ništa manje nego tisuću stihova u roku od pet sati. Izgovarao je stihove brzinom u skladu sa sposobnošću Njegova pisara da ih zabilježi. Tako, može se zaista razmatrati, koliko bi velika bila količina spisa koje bi Njegovo pero podijelilo, da su Ga pustili neometanoga od začetka ove Objave do danas.

Ako raspravljate da ovi stihovi ne mogu, po sebi, biti smatrani dokazom, proučite stranice Kur’ána. Ako je Bog u njima uspostavio bilo koji drugi dokaz nego objavljene stihove kako bi pokazao vjerodostojnost proroštva Njegova Apostola — neka blagoslovi Božji počivaju na Njemu — tada možete imati svoje dvojbe glede Njega…

Što se tiče dostatnosti Knjige kao dokaza, Bog je otkrio: ‘Zar im nije dovoljno što Smo Ti dolje poslali Knjigu da im se izgovara? U tome je, uistinu, milosrđe i upozorenje onima koji vjeruju.’60 Kad je Bog posvjedočio da je Knjiga dovoljno svjedočanstvo, kako je potvrđeno u tekstu, kako netko može osporavati ovu istinu govoreći da Knjiga po sebi nije odlučujući dokaz?… II, 1.

~ ~ ~

Budući da je taj Dan velik Dan, bilo bi bolno iskušenje da se ti poistovjetiš s vjernicima. Jer vjernici u taj Dan jesu žitelji Raja, dok su nevjernici žitelji ognja. A ti znaj, po istini, da se pod Rajem misli prepoznavanje i podvrgavanje Onomu Koga će Bog objaviti, a pod ognjem društvo onih duša koje se ne bi uspjele podvrgnuti Njemu ili prepustile Njegovu zadovoljstvu. Na taj bi se Dan ti smatrao žiteljem Raja i istinskim vjernikom u Njega, dok bi u stvarnosti dopustio da budeš uvijen u velove a tvoj stan bio bi najdublji oganj, premda ti toga ne bi bio svjestan.

Usporedi Njegovu objavu s onom Ishodišta Kur’ána. Koliko je velik broj Pismena Evanđelja koja su Ga željno očekivala, a ipak, od trenutka Njegove deklaracije pet godina nitko nije postao žiteljem Raja, osim Zapovjednika Vjernih [Imam ‘Alí], i onih koji su krišom povjerovali u Njega. Svi drugi bili su ubrojeni u žitelje ognja, iako su sebe smatrali stanovnicima Raja.

Na sličan način promotri ovu Objavu. Bit ljudi, djelovanjem božanski osmišljenih nacrta, bila je pokrenuta, i do današnjega dana bilo je izabrano tri stotine i trinaest učenika. U zemlji Sad [Isfahan], koji prema van izgleda kao veliki grad, gdje u svakom kutu njegovih učilišta ima veliki broj ljudi koje smatraju duhovnicima i učenjacima, pa ipak, kad je došlo vrijeme da se najunutarnjija bit izvuče van, samo je njegov prosijač pšenice navukao ruho učeništva. To je otajstvo koje je ispričala rodbina Proroka Muhameda — mir Božji počivao na njima — u vezi s ovom Objavom, rekavši da će poniženi biti uzvišeni a uzvišeni poniženi.

Slična je Objava Onoga Koga će Bog objaviti. Među onima kojima nikad ne će pasti na pamet da bi mogli zaslužiti božje nezadovoljstvo, i čija pobožna djela će biti primjer svima, naći će se mnogi koji će postati oličenje samoga najdubljeg ognja, kad ne uspiju prigrliti Stvar Njegovu; a među poniznim slugama za koje nitko ne bi pomislio da bi imali ikakve zasluge, koliko je velik broj onih koji će biti počašćeni istinskom vjerom i koje će Izvor velikodušnosti obdariti ruhom vlasti. Jer što god je stvoreno u Vjeri Božjoj stvoreno je snagom Njegove Riječi. VIII, 14.

~ ~ ~

U objavi apostola Božjega svi su gorljivo iščekivali Njega, pa ipak si čuo kako su s Njim postupali u doba Njegova pojavljivanja, usprkos činjenici da bi se ponosili sobom, kad bi Ga vidjeli u svojim snovima.

Na sličan način u objavi Ishodišta Bayána, ljudi su ustali na spominjanje Njegova Imena i žarko molili za Njegov advent danju i noću, i ako su Ga sanjali ponosili su se u snu; ali sada, kad se On objavio, zaodjeven u najmoćnije svjedočanstvo, kojim je njihova vlastita religija opravdana, i usprkos neprocjenjivom broju ljudi koji čeznutljivo očekuju Njegov dolazak, počivaju udobno u svojim domovima, nakon što su čuli Njegove stihove; dok je On u ovom trenutku prognan u planinu Maku, usamljen i ostavljen.

Dobro se čuvajte, o, ljudi Bayána, da ne izvršavate djela kao što je gorki plač Njega radi noću i danju, ustajanje na spominjanje Njegovoga Imena, a ipak na ovaj Dan ostvarenja — Dan na koji ne biste samo trebali ustati na Njegovo Ime, nego i tražiti put do Onoga Koji utjelovljuje to Ime — vi se ograđujete kao velom od Njega. VI, 15.

~ ~ ~

U vrijeme objave Onoga Koga će Bog objaviti svatko bi trebao biti dobro upućen u učenja iz Bayána, kako nijedan od sljedbenika ne bi mogao samo izvanjski držati se Bayána i tako izgubiti svoju odanost Njemu. Ako bilo tko tako učini, presuda ‘nevjernik u Boga’ bit će donesena protiv njega.

Prisežem svetom Biti Božjom, kad bi se svi u Bayánu ujedinili da pomognu Onomu Koga će Bog objaviti u danima Njegove Objave, niti jedna duša, čak štoviše, niti jedna stvorena stvar ne bi ostala na zemlji a da ne bi stekla pristup u Raj. Dobro pripazite na sebe, jer konačni zbroj religije Božje nije drugo nego li pomoći Njemu, umjesto pukog izvršavanja, u doba Njegova pojavljivanja, onih djela koja su propisana u Bayánu. Međutim, ako bi netko prekršio naloge, pa makar koliko je veliko zrno ječma, prije nego Se On objavi, on bi prekršio Njegovu zapovijed.

Tražite zaklon u Bogu od bilo čega što bi vas moglo povesti na stranputicu od Izvora Njegove Objave i čvrsto se držite Njegove Spone, jer onaj koji se tako čvrsto drži vjernosti Njemu, dosegao je i dosegnut će spasenje u svim svjetovima.

‘Takva je dobrostivost Božja; komu On hoće, On je daje, a Bog je Gospod obilne milosti.’61 V, 5.

~ ~ ~

Vi izvršavate svoje poslove za Boga od početka vaših života pa do njihova kraja, pa ipak niti jedan jedini čin nije radi Onoga Koji je Objavitelj Božji, Kojemu se svako dobro djelo vraća. Da ste postupali na takav način, ne biste tako bolno patili na Dan Uskrsnuća.

Pogledajte kako je velika je Stvar, a kako su, ipak, ljudi obavijeni u velove. Prisežem posvećenom Biti Božjom da svaka istinska pohvala i čin ponuđen Bogu nije ništa drugo do li pohvala i čin ponuđen Onomu Koga će Bog objaviti.

Ne zavaravajte se da ste kreposni Boga radi kad to niste. Jer kad biste svoja djela činili Boga radi, izvršavali biste ih radi Onoga Koga će Bog objaviti i veličali biste Njegovo Ime. Stanovnici ove planine koji su lišeni istinskog razumijevanja bez prekida izgovaraju riječi ‘Nema Boga osim Boga’; ali kakvu im to korist donosi? Promislite malo da ne biste bili kao ograđeni velom od Onoga Koji je Osvit Objave. VIII, 19.

~ ~ ~

Bog je, uvijek i u svim uvjetima, bio potpuno neovisan od Svojih stvorenja. On je gajio i uvijek će gajiti želju da svi ljudi uzmognu dosegnuti Njegove Rajske vrtove s krajnjom ljubavlju, da nitko ne rastuži drugoga, niti na trenutak, i da svi stanuju u Njegovoj kolijevci zaštite i sigurnosti do Dana Uskrsnuća koji obilježava osvit Objave Onoga Koga će Bog objaviti.

Gospod univerzuma nikada nije podigao proroka niti poslao dolje Knjigu ako nije uspostavio Svoju pogodbu sa svim ljudima, pozivajući njihovo prihvaćanje sljedeće Objave i sljedeće Knjige; budući da su izljevi Njegove milosti neprekidni i bez granica. VI, 16.

~ ~ ~

Kako li ste zakriveni vi, o, Moja stvorenja,62… koji ste, bez ikakva prava, izručili Njega u planinu [Maku], od čijih stanovnika nitko nije vrijedan spomena… Uz Njega, što znači uz Mene, nema nikoga osim onoga koji je jedan od Slova Živih iz Moje Knjige. U Njegovoj prisutnosti, koja je Moja Prisutnost, nema noću niti upaljene svjetiljke! Pa ipak, u mjestima [bogoštovlja] koja u različitoj mjeri sežu k Njemu, nebrojene svjetiljke sjaje! Sve što je na zemlji bilo je stvoreno za Njega, i svi uživaju u radosti Njegovih dobrobiti, pa ipak su tako zakriveni od Njega da Mu uskraćuju čak i svjetiljku!

Na ovaj Dan, stoga, Ja svjedočim Mojim stvorenjima, jer nijedan drugi svjedok osim Mene nije bio niti će ikad biti vrijedan spomena u Mojoj prisutnosti. Ja tvrdim da nema uzvišenijeg Raja za Moja stvorenja nego da stoje pred Mojim licem i vjeruju u Moje svete Riječi, dok nijedan oganj nije bio niti će ikad biti žešći za njih nego da budu zakriveni od Objavitelja Mojega uzvišenog Bića i da ne povjeruju u Moje riječi.

Možete osporavati: ‘Kako li On to govori istinu u naše ime?’ Zar niste proučili nedolične riječi koje ste izgovarali u prošlosti, kako je prikazano u tekstu Moje Knjige, pa ipak se ne osjećate posramljeno? Sada ste vidjeli da je istina Moje Knjige konačno uspostavljena i danas svaki od vas ispovijeda vjeru u Mene kroz tu Knjigu. Nije daleko dan kad ćete spremno uvidjeti da vaša slava leži u vašoj vjeri u ove svete stihove. Danas, međutim, kad vam samo vjerovanje u ovu Vjeru istinski koristi, vi ste se zagradili od nje zbog stvari koje vam nisu korisne i koje će vam nanijeti štetu, dok je Onaj Koji je Objavitelj Mojega Bića bio i uvijek će biti nepovrediv od bilo kakve štete, te svaki gubitak koji se pojavio ili će se pojaviti na kraju će se vratiti vama. II, 1.

~ ~ ~

Kako je velik broj ljudi koji su dobro upućeni u svaku znanost, pa ipak njihovo pristajanje uz svetu Riječ Božju jest ono što će odrediti njihovu sudbinu, budući da plod svake znanosti nije drugo do li znanje o božanskim propisima i pokoravanje Njegovom zadovoljstvu. II, 1.

~ ~ ~

Nijedna stvorena stvar nikad neće dosegnuti svoj raj osim ako se ne pojavi u svojem najvišem propisanom stupnju savršenstva. Primjerice, ovaj kristal predstavlja raj kamena od kojeg je njegova tvar sastavljena. Slično tomu postoje različiti stupnjevi u raju za sâm kristal… Sve dok je bio kamen, bio je bezvrijedan, ali ako dosegne izvrsnost rubina — potencijal koji je skriven u njemu — koliko karata će vrijediti? Razmotrite ovako svaku stvorenu stvar.

Međutim, čovjekov najviši položaj doseže se vjerom u Boga u svakoj Dispenzaciji i prihvaćanjem svega što je On otkrio, a ne kroz učenje; budući da u svakom narodu ima učenih ljudi koji su upućeni u različite znanosti. I ne može se dosegnuti bogatstvom; jer je na sličan način očigledno da među različitim klasama u svakom narodu ima onih koje posjeduju bogatstvo. Slično vrijedi za druge prolazne stvari.

Istinsko znanje, stoga, jest znanje o Bogu, a to nije drugo do li prepoznavanje Njegovoga Objavitelja u svakoj Dispenzaciji. Niti ima drugog bogatstva osim u oskudijevanju svime osim Bogom i očišćenosti od svega osim od Njega — stanje koje se može ostvariti samo kad se iskazuje prema Onomu Koji je Osvit Njegovoga Otkrivenja. Međutim, to ne znači da čovjek ne bi trebao podavati hvalu prijašnjim Objaviteljima. Ni u kom slučaju to nije prihvatljivo, budući da čovjeku dolikuje, kad napuni devetnaest godina, zahvaljivati za dan kad je bio začet kao embrij. Jer, da nije bilo embrija, kako bi on dosegao svoje sadašnje stanje? Slično tome, da nije postojala religija koju je naučavao Adam, ova Vjera ne bi dosegla svoj sadašnji stupanj. Tako razmatraj razvoj Vjere Božje do kraja koji nema kraja. V, 4.

~ ~ ~

Tisuću dvjesto i sedamdeset godina je prošlo od deklaracije Muhameda, i svake godine nebrojeni ljudi su ophodili Kuću Božju [Meku]. U zaključnoj godini ovoga razdoblja Onaj Koji je Sâm Osnivač Kuće pošao je na hodočašće. Veliki Bože! Okupila se velika družba hodočasnika iz svake sekte. Ipak nitko Ga nije prepoznao, iako je On prepoznao svakoga od njih — duše čvrsto držane u hvatu Njegove prijašnje zapovijedi. Jedina osoba koja Ga je prepoznala i izvela hodočašće s Njim je čovjek oko kojega oblijeće osam Vahida,63 koga je Bog slavio pred Družbom u visini zbog njegove potpune nevezanosti i zbog njegove potpune odanosti Volji Božjoj. To ne znači da je njemu bila ukazana posebna naklonost, nipošto, to je naklonost kojom je Bog udostojio sve ljude, pa ipak oni su dopustili da budu zakriveni od nje. Komentar na Suru o Josipu bio je, u prvoj godine ove Objave, široko rasprostranjen. Međutim, kad su ljudi uvidjeli da prijatelji koji bi to podržavali nisu dolazili, oklijevali su prihvatiti je; iako im nikad nije palo na pamet da je sâm Kur’án, kojemu danas nebrojene duše gaje vjernost, bio objavljen usred srca arapskoga svijeta, ipak, izvana gledajući, tijekom sedam godina nitko nije priznao njegovu istinu osim Zapovjednika Vjernih [Imam ‘Alí] — mir Božji počivao na njemu — koji je, kao odgovor na odlučujuće dokaze koje je iskazalo vrhovno Svjedočanstvo Božje, prepoznao Istinu i nije upirao svoj pogled na druge. Tako će, na Dan Uskrsnuća, Bog upitati svakoga o njegovom razumijevanju a ne o tome je li slijedio stope drugih. Koliko često bi se čovjek, priklonivši uho svetim stihovima, poklonio ponizno i prigrlio Istinu, dok njegov vođa ne bi tako učinio. Tako svaki pojedinac mora snositi svoju vlastitu odgovornost, umjesto da je netko drugi snosi za njega. U doba pojave Onoga Koga će Bog objaviti najuglednijima među učenima i najnižima od ljudi bit će suđeno na isti način. Kako često je najbeznačajniji od ljudi priznao istinu, dok su najučeniji ostali zavijeni u velove. Tako u svakoj Dispenzaciji jedan broj duša ulazi u oganj zbog toga što slijede stope drugih. IV, 18.

~ ~ ~

Bolje je da čovjek zapiše samo jedan Njegov stih nego da prepiše cijeli Bayán i sve knjige koje su bile napisane u Dispenzaciji Bayána. Jer sve će biti odloženo u stranu osim Njegovih Spisa, koji će potrajati do sljedeće Objave. I ako netko s istinskom vjerom zapiše samo jedno slovo iz te Objave, njegova će naknada biti veća nego da je zapisao sve nebeske Spise iz prošlosti i svega što je bilo napisano tijekom prijašnjih Dispenzacija. Slično tome ti nastavi uzlaziti kroz Objave jednu za drugom, znajući da tvoj napredak u Znanju o Bogu nikad neće doći do kraja, kao što ne može imati ni početka. VII, 13.

~ ~ ~

O, ljudi Bayána! Budite na oprezu; jer na Dan Uskrsnuća nitko neće naći mjesto kamo pobjeći. On će zasjati iznenada, i izgovoriti presudu kako je Njemu drago. Ako to bude Njegova želja, On će učiniti da poniženi budu uzdignuti, a uzdignuti budu poniženi, kao što je učinio i u Bayánu, kad bi ti to mogao razumjeti. A nitko osim Njega nije tomu ravan. Što god On naloži ispunit će se, i ništa neće ostati neispunjeno. VII, 9.

~ ~ ~

Otkako su svi ljudi izašli iz sjene znakova Njegova božanstva i Gospodstva, oni uvijek nastoje ići gornjom, uzvišenom stazom. A budući da su lišeni oka koje razabire kako bi prepoznali svojeg Ljubljenoga, ne uspijevaju izvršiti svoju dužnost da iskažu blagost i poniznost prema Njemu. Usprkos svemu, od početka njihova života pa sve do njegova kraja, u skladu sa zakonima uspostavljenim u prijašnjoj religiji, oni štuju Boga, odano Ga obožavaju, klanjaju se pred Njegovom božanskom Stvarnošću, i iskazuju pokornost prema Njegovoj uzvišenoj Biti. U trenutku Njegove objave, međutim, svi okreću svoj pogled prema sebi samima i tako se od Njega zagrađuju, budući da Ga u maštariji smatraju sebi ravnim. Daleko bila od slave Boga takva usporedba. Zaista to uzvišeno Biće nalikuje fizičkom suncu, Njegovi stihovi su poput njegovih zraka, a svi vjernici, ako istinski vjeruju u Njega, jesu poput zrcala u kojima se odražava sunce. Njihova svjetlost je tako puki odraz. VII, 15.

~ ~ ~

O, ljudi Bayána! Ako vjerujete u Onoga Koga je Bog objaviti, na vlastitu dobrobit vjerujete. On je uvijek bio i uvijek će ostati neovisan od svih ljudi. Primjerice, kad biste postavili nebrojena zrcala ispred sunca, ona bi sva odražavala sunce i proizvodila njegovu sliku, dok je sunce po sebi potpuno neovisno od postojanja zrcala i sunaca koja ona prikazuju. Takva su ograničenja prolaznih bića u njihovu odnosu prema objavi Vječnoga Bića…

Na ovaj dan ne manje od sedamdeset tisuća ljudi ide na hodočašće svake godine do Kuće Božje pokoravajući se nalogu apostola Božjega; dok je On Sâm Koji je izdao taj nalog sedam se godina sklanjao u planinama Meke. I to iako je Onaj Koji je izdao tu zapovijed daleko veći nego sama zapovijed. Dakle, svi ovi ljudi koji u ovo doba idu na hodočašće ne čine to s pravim razumijevanjem, inače bi, na ovaj Dan Njegova Povratka, koji je moćniji nego Njegova prijašnja Dispenzacija, bili slijedili Njegovu zapovijed. Ali sada pogledaj što se dogodilo. Ljudi koji ispovijedaju vjerovanje u Njegovu prijašnju religiju, koji se danju i noću klanjaju u štovanju Njegovoga Imena, dodijelili su Mu stan u planini, dok bi svaki od njih smatrao čašću kad bi Ga uspio prepoznati. VII, 15.

~ ~ ~

Razlog zašto je naložena privatnost u trenutcima pobožnosti je ovaj, kako bi ti mogao podariti svoju punu pozornost spomenu na boga, kako bi tvoje srce u svako doba moglo biti oživljeno Njegovim Duhom, a ne biti zagrađeno kao velom od tvojega Najljubljenijega. Neka tvoj jezik ne iskazuje samo riječima hvalu Bogu dok tvoje srce nije usklađeno sa uzvišenim Vrhuncem Slave, i Žarištem zajedništva. Tako, ako budeš živio na Dan Uskrsnuća, zrcalo tvojeg srca bit će okrenuto prema Onomu Koji je Danica Istine; i čim zasja Njegova svjetlost njezin će se sjaj odmah odraziti u tvojem srcu. Jer On je Izvor svekolike dobrote, i k Njemu se sve stvari vraćaju. Ali ako se On pojavi dok si ti okrenut prema sebi u meditaciji, to ti neće koristiti, osim ako ne spominješ Njegovo Ime riječima koje je On objavio. Jer u nadolazećoj Objavi On je Onaj Koji je Spomen Božji, a pobožnosti koje sada izvršavaš propisalo je Ishodište Bayána, dok On Koji će zablistati sjajan na Dan Uskrsnuća jest Objava unutarnje stvarnosti pohranjene u Ishodištu Bayána — Objava moćnija, neizmjerno moćnija nego ona koja joj je prethodila. IX, 4.

  • •  •

Nakon svake molitve sluzi dolikuje preklinjati Boga da podari milost i oproštenje njegovim roditeljima. Tada će se uzdići Božji zov: “Tisuću na tisuću puta ono što si zaiskao za svoje roditelje bit će tvoja naknada!” Blagoslovljen je onaj koji se sjeća roditelja u zajedništvu s Bogom. Uistinu, nema drugog Boga osim Njega, Moćnoga, Ljubljenoga. VIII,16.

~ ~ ~

Budući da je ovaj tjelesni okvir prijestolje unutarnjega hrama, što god se događa s prvim, onaj drugi osjeti. U stvarnosti ono što se uživa u radosti ili žalosti u boli jest unutarnji hram tijela, a ne samo tijelo. Budući da je fizičko tijelo prijestolje na kojem je uspostavljen unutarnji hram, Bog je naložio da se tijelo sačuva koliko je to moguće, kako se ne bi iskusilo ništa što izaziva odbojnost. Unutarnji hram promatra svoj tjelesni okvir, koji je prijestolje. Tako, ako se ovom drugom ukazuje poštovanje, to je kao da je upućeno onom prvom. Suprotno je također istinito.

Stoga je bilo zapovjeđeno da prema mrtvom tijelu valja postupati s krajnjom čašću i poštovanjem. V, 12.

~ ~ ~

U vrijeme pojavljivanja Onoga Koga će Bog objaviti, kad bi ti izvršavao svoja djela radi Ishodišta Bayána, smatralo bi se da su izvođena za nekog drugog osim Boga, budući da na taj Dan Ishodište Bayána nije nitko drugi nego Onaj Koga će Bog objaviti…

Zbog tog razloga na početku svake Dispenzacije veliko mnoštvo ljudi, koje rado zamišlja da su njihova djela za Boga, bude potopljeno i bezbožno, a ne primjećuje to, osim onih koje On vodi po Svojem nahođenju.

Bolje je da čovjek vodi jednu dušu nego da posjeduje sve što leži između Istoka i Zapada. Slično tome bolje je vodstvo onomu koji je vođen nego sve stvari koje postoje na zemlji, jer će zbog toga vodstva on, nakon smrti, steći pristup u Raj, dok će, zbog stvari donjega svijeta, on nakon smrti primiti njegove ostatke. Stoga Bog želi da svi ljudi budu vođeni pravo snagom Riječi Onoga Koga će Bog objaviti. Međutim, oni koji su umišljeni neće dopustiti da budu vođeni. Oni će biti ograđeni od Istine, neki zbog svoje učenosti, drugi zbog svoje slave i moći, a drugi još zbog vlastitih razloga, od kojih nijedan neće biti od koristi u času smrti.

Dobro pazi da vam svima bude omogućeno, pod vodstvom Onoga Koji je Izvor Božanskoga Vodstva, upraviti tvoje korake pravo na Mostu, koji je oštriji od mača a tanji od vlasi, kako se stvari, koje si od početka svojeg života do kraja činio ljubavi Božje radi, ne bi, sve odjednom i još neostvarene, pretvorile u djela neprihvatljiva u Božjim očima. Uistinu, Bog vodi koga On hoće na put potpunog osvjedočenja. VII, 2.

~ ~ ~

Svatko željno iščekuje Njegovo pojavljivanje, pa ipak, budući da njihove unutarnje oči nisu usmjerene prema Njemu, mora Ga obuzeti tuga. U slučaju Apostola Božjega — blagoslovi Božji počivali na Njemu — prije objave Kur’ána svi su svjedočili Njegovoj pobožnosti i plemenitim vrlinama. Pogledaj Ga nakon objave Kur’ána. Kakve su Mu odvratne uvrede bile upućene, da se zaista pero stidi zapisati. Slično tome pogledaj Ishodište Bayána. Njegovo ponašanje prije deklaracije Njegova poslanja jasno je očigledno onima koji su Ga poznavali. Sada, nakon Njegove objave, premda je On, do danas, objavio ne manje od pet stotina tisuća stihova o različitim temama, pogledaj kakve klevete su izrečene, tako neprilične da je pero klonulo od srama na njihovo spominjanje. Ali kad bi svi ljudi izvršavali božje odredbe, nikakva tuga ne bi obuzela nebesko Stablo. VI, 11.

~ ~ ~

Djela Onoga Koga će Bog objaviti jesu poput sunca, dok djela ljudi, pod uvjetom da su u skladu sa Božjim zadovoljstvom, sliče zvijezdama ili mjesecu… Tako, ako bi sljedbenici Bayána izvršavali propise Onoga Koga će Bog objaviti u vrijeme Njegova pojavljivanja, i smatrati sebe i njihova vlastita djela zvijezdama izloženim svjetlosti sunca, tada bi ubrali plodove svojega postojanja; inače naslov ‘zvijezda’ neće biti primijenjen na njih. Prije će se primijeniti na one koji istinski vjeruju u Njega, onima koji danju izblijede u beznačajnost a noću zablistaju svjetlom.

Takav je, zaista, ishod ovog propisa, kad bi ga bilo tko izvršavao na Dan Uskrsnuća. Ovo je bit svekolikog učenja i svih pravednih djela, kad bi je samo netko dosegao. Da su narodi svijeta upravili svoj pogled na ovo načelo, nijedan Tumač božanske objave ne bi ih nikada, na začetku bilo koje Dispenzacije, smatrao ništavnima. Međutim, činjenica da je da svatko noću opaža svjetlo koje on sâm, prema vlastitoj sposobnosti, odašilje, zaboravljajući da će u zoru to svjetlo izblijedjeti i svesti se na ništavilo pred zasljepljujućim sjajem sunca.

Svjetlo naroda svijeta jest njihovo znanje i izričaj; dok bljesci koje odašilju slavna djela Onoga Koga će Bog objaviti jesu Njegove Riječi, čijom snagom On smata cijeli svijet postojanja, postavlja ga pod Svoju vlast povezujući ga s Sobom, a zatim kao Glasnogovornik Božji, Izvor Njegove božanske svjetlosti — uzvišen i slavljen bio On — proglašava: ‘Uistinu, uistinu, Ja sam Bog, nema Boga osim Mene; po istini svi drugi osim Mene su Moja stvorenja. Reci: O, Moja stvorenja! Samo Mene, stoga, se trebate bojati.’ VIII, 1.

  • •    •

Znaj da se u Bayánu pročišćenje smatra najprihvatljivijim sredstvom za dosezanje Božje blizine i najzaslužnijim od svih djêlâ. Tako ti pročisti svoje uho kako ne bi čuo nikakvo spominjanje osim Boga, i pročisti svoje oko kako ne bi gledalo ništa osim Boga, i svoju savjest kako ne bi opažala ništa osim Boga, i svoj jezik kako ne bi proglašavao ništa osim Boga, i svoju ruku kako ne bi pisala ništa osim riječi Boga, i svoje znanje kako ne bi sadržavalo ništa osim Boga, i svoje srce kako ne bi gajilo nikakve želje osim Boga, i na sličan način očisti sva svoja djela i nastojanja kako bi uzmogao biti njegovan u raju čiste ljubavi, i možda uspio dosegnuti prisutnost Onoga Koga će Bog objaviti, urešen čistotom koju On visoko cijeni, i bio očišćen od svakog onoga koji se okrenuo od Njega i ne podržava Ga. Tako ćeš iskazati čistotu koja će ti koristiti.

Znaj da će svako uho koje sluša Njegove Riječi s iskrenom vjerom biti otporno na oganj. Tako će vjernik, zahvaljujući prepoznavanju Njega, uvažiti nadspoznajni karakter Njegovih nebeskih riječi, svesrdno Ga prihvatiti iznad drugih, i odbiti prikloniti svoju naklonost onima koji ne vjeruju u Njega. Što god čovjek stječe u sljedećem životu samo je plod ove vjere. Zaista bilo koji čovjek čije oko gleda na Njegove Riječi s istinskom vjerom svakako zaslužuje Raj; a onaj čija savjest svjedoči Njegovim Riječima s istinskom vjerom boravit će u Raju i dosegnuti prisutnost Božju; a onaj čiji jezik izgovara Njegove riječi s istinskom vjerom imat će stan u Raju, gdje će ga obuzeti ushićenje u hvali i slavi Boga, Vječno Živućega, Čija otkrivenja slave nikad ne prestaju i Čiji životvorni dašci svetosti nikad ne iznevjere. Svaku ruku koja zapisuje Njegove riječi s istinskom vjerom Bog će, u ovom i sljedećem svijetu, ispuniti visoko cijenjenim stvarima; a svake grudi koje spremaju u pamćenje Njegove Riječi, ako su u vjernika, Bog će učiniti da budu ispunjene Njegovom ljubavlju; a svako srce koje gaji ljubav za Njegove Riječi i iskazuje u sebi znakove istinske vjere kad je Njegovo Ime spomenuto, i primjerom utjelovljuje riječi, ‘njihove riječi su uzbuđene divljenjem na spomen Boga,64 to će srce postati predmetom pogleda božanske naklonosti i na Dan Uskrsnuća Bog će ga visoko hvaliti. IX, 10.

~ ~ ~

Kad bi u vrijeme pojavljivanja Onoga Koga će Bog objaviti svi stanovnici zemlje svjedočili onomu čemu On svjedoči drugačije, Njegovo svjedočanstvo bi bilo poput sunca, dok bi njihovo bilo kao lažna slika nastala u zrcalu koje nije okrenuto prema suncu. Jer kad bi bilo drugačije, njihovo bi se svjedočanstvo pokazalo vjernim odrazom Njegovoga svjedočanstva.

Prisežem najsvetijom Biti Božjom da je samo jedan redak Riječi koje On izgovori uzvišeniji od riječi koje izgovore svi koji stanuju na zemlji. Nikako, ja molim oprost zbog te usporedbe. Kako bi se odrazi sunca u zrcalu mogli usporediti sa čudesnim zrakama sunca na vidljivom nebu? Stanje jednoga je ono ništavnosti, dok je stanje drugoga, pravičnosti Mi Božje — sveto i veličano bilo Njegovo Ime — ono Stvarnosti stvari…

Kad bi, na Dan Njegove objave, kralj spomenuo svoju vlastitu vrhovnost, to bi bilo kao da zrcalo izaziva sunce riječima: ‘Svjetlost je u meni.’ To bi bilo slično, kao kad bi učeni čovjek na Njegov dan ustvrdio da je tumač znanja, ili kad bi onaj u posjedu bogatstava pokazivao svoje obilje, ili kad bi čovjek koji upravlja moći iskazao svoju vlast, ili onaj obdaren veličinom pokazivao svoju slavu. Nikako, takvi bi ljudi postali predmetom ismijavanja sebi ravnih, a kako li bi im sudio Onaj Koji je Sunce Istine! III, 12.

~ ~ ~

Nije dopustivo postavljati pitanja Onomu Koga će Bog objaviti, osim onih koji Mu zaista dolikuju. Jer Njegov položaj je položaj Biti božanske Objave… Koji god dokaz obilja se opaža u svijetu, samo je slika Njegova obilja; i svaka stvar duguje svoje bivanje Njegovom Postojanju… Bayán je, od početka do kraja, spremište svih Njegovih atributa, i riznica kako Njegove vatre tako Njegove svjetlosti. Ako bi itko poželio postavljati pitanja, smije to učiniti samo pismeno, kako bi mogao izvući obilno razumijevanje iz Njegovoga napisanog odgovora i da on posluži kao znak od njegovog Ljubljenoga. Međutim, neka nitko ne pita nešto što bi se moglo pokazati nedostojnim Njegovoga uzvišenog položaja. Primjerice, kad bi čovjek upitao trgovca rubinima o cijeni slame, kolika bi bio neznalica i kako neprihvatljiv. Slično neprihvatljiva bila bi pitanja ljudi najvišeg položaja u svijetu u Njegovoj prisutnosti, osim onih riječi koje bi On Sâm izgovorio o Sámom Sebi na Dan Svoje objave.

Čini Mi se da vidim one koji bi, navedeni vlastitim zavedenim zamislima, pisali Njemu i postavili Mu pitanja o onomu što je bilo objavljeno u Bayánu, a On bi odgovorio ne Svojim Vlastitim riječima, nego božanski nadahnutima, govoreći: ‘uistinu, uistinu, Ja sam Bog; nema Boga osim Mene. Ja sam pozvao u postojanje sve stvorene stvari, Ja sam podigao božanske Glasnike u prošlosti i poslao Im dolje Knjige. Čuvajte se da ne štujete ikoga osim Boga, Onoga Koji je Moj Gospod i vaš Gospod. Ovo je, zaista, nesumnjiva istina. Međutim, Meni će biti isto; ako povjerujete u Mene, zadobit ćete dobro za svoje vlastite duše, a ako ne povjerujete u Mene, niti u ono što je Bog Meni otkrio, sami ćete trpjeti da budete zagrađeni kao velom. Jer, uistinu, Ja sam bio neovisan od vas do sada, i ostat Ću neovisan nadalje. Stoga vam valja, o, Božja stvorenja, pomoći sebi samima i povjerovati u Stihove koje sam Ja objavio…’ III, 13.

~ ~ ~

Bayán će predstavljati nepogrešivu vagu Božju do Dana Uskrsnuća koji je Dan Onoga Koga će Bog objaviti. Tko, dakle, djeluje u skladu s onim što je objavljeno u njemu boravit će u Raju, u sjeni Njegove potvrde i ubrojen među najuzvišenija Slova u prisutnosti Božjoj; dok onaj koji zastrani, pa makar koliko je velik vršak zrna ječma, bit će predan u oganj i nagomilan pod stablo nijekanja. Ova je istina slično bila ogoljena u Kur’ánu gdje je brojnim primjerima Bog poslao dolje da tko god presudi suprotno granicama koje je On postavio, bit će smatran nevjernikom…

Koliko je malo onih u ovim danima koji se pridržavaju standarda uspostavljenog u Kur’ánu. Nikako, nigdje ih se ne može naći, osim onih koje je htio bog. Međutim, kad bi se našla takva osoba, njegova pravedna djela ne bi mu nikako koristila, ako nije uspio slijediti standard objavljen u Bayánu; baš kao što pobožna djela kršćanskih redovnika njima ne koriste, budući da su se, u vremenu objave Apostola Božjega — blagoslovi Božji počivali na Njemu — zadovoljili standardom iskazanim u Evanđelju.

Da je božanski standard položen u Kur’ánu bio istinski poštovan, neprijateljski sudovi ne bi bili izrečeni protiv Onoga Koji je Stablo božanske Istine. Kao što je bilo objavljeno: ‘Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe.’65 Pa ipak, koliko tvrđa od tih planina moraju biti njihova srca kad su ostala nedirnuta! Zaista, nijedan raj nije sjajniji u očima Božjim nego dosezanje Njegovoga zadovoljstva. II, 6.

~ ~ ~

Jedinoga pravoga Boga možemo usporediti sa suncem a vjernika sa zrcalom. Čim je zrcalo postavljeno ispred sunca, ono odražava njegovu svjetlost. Nevjernika možemo usporediti s kamenom. Bez obzira koliko dugo je izložen sjaju sunca, on ne može odražavati sunce. Ovaj prvi polaže svoj život kao žrtvu, dok drugi čini protiv Boga ono što čini. Uistinu, ako Bog hoće, On je moćan pretvoriti kamen u zrcalo, ali sam čovjek ostaje usklađen sa svojim stanjem. Da je poželio postati kristalom, Bog bi učinio da on zauzme oblik kristala. Jer na taj Dan kakva god stvar navede vjernika da povjeruje u Njega, ta ista stvar također će biti dostupna nevjerniku. Ali kad onaj drugi dopusti da bude uvijen u velove, to isto ga zagrađuje kao velom. Tako, kao što je jasno očigledno danas, oni koji su svoja lica okrenuli prema Bogu, Istinitomu, povjerovali su u Njega zbog Bayána, dok su oni zakriveni bili lišeni zbog njega. VI, 4.

~ ~ ~

Prisežem najsvetijom Biti Boga — uzvišen i slavljen bio On — da na Dan pojavljivanja Onoga Koga će Bog objaviti tisuću proučavanja Bayána ne mogu biti jednaki proučavanju jednog jedinog stiha koji će objaviti Onaj Koga će Bog objaviti.

Promisli malo i primijeti da sve u Islamu ima svoj konačni i svojevremeni početak u Knjizi Božjoj. Razmotri na isti način Dan Objave Onoga Koga će Bog objaviti, Onoga u Čijoj ruci leži izvor dokaza, i ne dopusti da te pogrešni obziri zagrade od Njega, jer On je neizmjerno uzvišen iznad njih, budući da svaki dokaz proizlazi iz Knjige Božje koja je sáma vrhovno svjedočanstvo, jer nijedan čovjek ne može proizvesti njoj ravnu. Kad bi se milijarde učenih ljudi, upućenih u logiku, u znanost gramatike, u pravo, u pravosuđe i slično, okrenule od Knjige Božje, oni bi ipak bili proglašeni nevjernicima. Tako ishod počiva u samom vrhovnom svjedočanstvu, a ne u stvarima izvedenim iz njega. A znaj sigurno da je svrha svakog slova objavljenog u Bayánu samo da izazove pokoravanje Onomu Koga će Bog objaviti, jer je On Onaj Koji je objavio Bayán prije Svoje vlastite objave. V, 8.

~ ~ ~

U ovoj Objavi Gospod univerzuma udostojio Se udijeliti Svoje moćne izričaje i blistave znakove Ishodištu Bayána, i odredio ih je kao Svoje neusporedivo svjedočanstvo za sve stvorene stvari. Kad bi se svi ljudi koji stanuju na zemlji okupili zajedno, ne bi bili u stanju proizvesti jedan jedini stih sličan onima koje je Bog naveo da poteku sa jezika Ishodišta Bayána. Zaista, kad bi bilo koje živo stvorenje zastalo da promisli, ono bi bez sumnje uvidjelo da ti stihovi nisu djelo čovjeka, nego ih valja pripisati isključivo Bogu, Neusporedivom, Onom Koji ih navodi da poteku sa jezika čijeg god On hoće, i On ih nije objavio niti će ih objaviti osim kroz Žarište Prvotne Volje božje. On je onaj kroz Čije dispenzacije božanski Glasnici budu podignuti a nebeske Knjige budu poslane dolje. Da su ljudska bića bila u stanju ostvariti to djelo, sigurno bi netko iznio na vidjelo barem jedan stih tijekom tisuću dvjesto i sedamdeset godina koliko je proteklo od objave Kur’ána do one Bayána. Međutim, svi ljudi dokazali su da su nemoćni i nikako nisu uspjeli to učiniti, iako su nastojali sa svojom žestokom moći ugasiti plamen Riječi božje. II, 1.

~ ~ ~

Ti vidiš kako je velik broj ljudi koji pohode Meku svake godine na hodočašće i izvode cirkumambulaciju,[*] dok je On, snagom Čije riječi je Kaba [svetište u Meki] postala predmet poklonstva, ostavljen u ovoj planini. On nije nitko drugi nego Sâm Apostol Božji, budući da Objavu Božju možemo usporediti sa suncem. Bez obzira koliko neizmjerno mnogo puta ono izašlo, sunce je samo jedno, a o njemu ovisi život svih stvari. Jasno je i očigledno da je svrha svih prethodnih Dispenzacija bila pripremiti put za advent Muhameda, apostola Božjega. One pak, uključujući i Muhamedovu Dispenzaciju, imale su, sa svoje strane, za cilj Otkrivenje koje proglašava Qa’ím. Nakana na kojoj počiva ova Objava, kao i one koje su prethodile, bila je, na sličan način, najaviti advent Vjere Onoga Koga će Bog objaviti. A ta Vjera — Vjera Onoga Koga će Bog objaviti — sa svoje strane, zajedno sa svim prijašnjim Otkrivenjima, imaju za cilj Objavu određenu da je slijedi. A kasnija, ne manje nego sve prethodne Objave, priprema put za Objavu koja će tek uslijediti. Proces izlaska i zalaska Sunca Istine tako će se beskonačno nastavljati — proces koji nema početka i neće imati kraja.

Dobro je uz onoga koji u svakoj Dispenzaciji prepoznaje nakanu Božju za tu Dispenzaciju, te je nije lišen okrećući pogled prema stvarima iz prošlosti. IV, 12.

~ ~ ~

Bit ovoga poglavlja je ova, da ono što se podrazumijeva pod Danom Uskrsnuća jest Dan pojavljivanja Stabla božanske Stvarnosti, ali nije se vidjelo da je ijedan sljedbenik šiitskog Islama razumio značenje Dana Uskrsnuća; oni su radije isprazno maštali o stvari koja koja kod Boga nema stvarnosti. U Božjim očima i prema običajima onih koji su upućeni u božanska otajstva, ono što se misli pod Danom Uskrsnuća je ovo, da, od vremena pojavljivanja Onoga Koji je Stablo božanske Stvarnosti, u bilo kojem dobu i pod bilo kojim imenom, pa sve do trenutka Njegova nestanka, to je Dan Uskrsnuća.

Primjerice, od začetka poslanja Isusa — mir bio s Njim — sve do dana Njegova uzašašća bilo je Uskrsnuće Mojsija. Jer tijekom toga razdoblja Objava Božja blistala je kroz pojavu te božanske Stvarnosti, Koja je nagrađivala prema Njegovoj Riječi svakoga tko je vjerovao u Mojsija, a kažnjavala prema Njegovoj Riječi svakoga tko nije vjerovao; budući da je Božansko svjedočanstvo za taj Dan bilo ono koje je On svečano potvrdio u Evanđelju. A od začetka Objave Apostola Božjega — blagoslovi Božji bili s Njim — sve do dana Njegova uzašašća bilo je Uskrsnuće Isusa — mir bio s Njim — gdje se Stablo božanske Stvarnosti pojavilo u osobi Muhameda, nagrađujući prema Njegovoj Riječi svakoga tko je bio vjernik u Isusa, a kažnjavala prema Njegovoj Riječi svakoga tko nije bio vjernik u Njega. A od trenutka kad se pojavilo Stablo Bayána do njegova nestanka jest Uskrsnuće apostola Božjega, kako je božanski pretkazano u Kur’ánu; početak kojega se zbio kad je prošlo dva sata i jedanaest minuta u večeri petoga dana Jamadiyu’l-Avvala, 1260 A.H.,66 što je godina 1270. od Deklaracije Poslanja Muhameda. To je bio Dan Uskrsnuća Kur’ána, i do nestanka Stabla božanske Stvarnosti traje Uskrsnuće Kur’ána. Stanje usavršenja svega postiže se kad se dogodi njegovo uskrsnuće. Usavršenje religije Islama bilo je na vrhuncu s početkom ove Objave; a od uzdizanja ove Objave do njezina zalaska, plodovi Stabla Islama, koji god oni jesu, postat će vidljivi. Uskrsnuće Bayána dogodit će se u vrijeme pojavljivanja Onoga Koga će Bog objaviti. Jer danas je Bayán u stadiju sjemenke; na početku objavljivanja Onoga Koga će Bog objaviti njegova konačna savršenost postat će vidljiva. On se pojavljuje kako bi pobrao plodove sa stabala koja je On zasadio; baš kao što je Objava Qa’íma [Onaj Koji se uzdiže], potomka Muhameda — blagoslovi Božji bili s Njim — identična Objavi Samoga Apostola Božjega [Muhameda]. On se ni zbog čega ne pojavljuje, osim radi skupljanja plodova Islama iz kur’ánskih stihova koje je On [Muhamed] posijao u srca ljudska. Plodovi Islama ne mogu se skupiti osim kroz odanost Njemu [Qa’ímu] i vjerovanjem u Njega. Međutim, u sadašnjem vremenu uslijedili su samo suprotni učinci; jer premda se On pojavio posred srca Islama, a svi narodi ispovijedaju to zbog svojeg odnosa prema Njemu [Qa’ímu], ipak su Ga nepravedno poslali u Planinu Maku, i to usprkos činjenici da je u Kur’ánu Bog svima obećao advent Dana Uskrsnuća. Jer na taj će Dan svi ljudi biti dovedeni pred Boga i dosegnuti Njegovu prisutnost; što znači pojaviti se pred Onim Koji je Stablo božanske Stvarnosti i dosegnuti Njegovu prisutnost; budući da nije moguće pojaviti se pred Najsvetijom Biti Božjom, niti je zamislivo tražiti susret s Njim. Ono što je izvedivo u smislu pojavljivanja pred Njim i susretom s Njim jest dosezanje Prvotnoga Stabla. II, 7.

~ ~ ~

Dokaz koji pruži Bog nikada se ne može usporediti s dokazima koje proizvede bilo tko od naroda i plemena na zemlji; a Bog , bez ikakve sumnje, nikakav dokaz ne pruža osim kroz Onoga Koji je određen kao Njegovo vrhovno Svjedočanstvo. Nadalje, dokaz objavljenih stihova sâm po sebi odlučno pokazuje potpunu nemoć svih stvorenih stvari na zemlji, jer to je dokaz koji je došao od Boga i trajat će do Dana Uskrsnuća.

A ako bi itko promišljao o pojavi ovoga Stabla, on će nesumnjivo posvjedočiti o uzvišenosti Stvari Božje. Jer, ako netko, čiji život broji tek navršenih dvadeset i četiri godine, i lišen je onih znanosti o kojima su svi poučeni, sada izgovara stihove na takav način i bez oklijevanja, zapiše tisuću stihova molitve tijekom pet sati bez zastajanja pera, i proizvede komentare i učene rasprave o tako uzvišenim temama kao što je istinsko razumijevanje Boga i jednost Njegova Bića, na način za koji doktori i filozofi priznaju da nadilazi njihovu moć shvaćanja, onda nema sumnje da je sve što je bilo objavljeno božanski nadahnuto. Unatoč njihovom marljivom doživotnom učenju, kolike muke prolaze ovi duhovnici da bi napisali jedan redak na arapskom! Pa ipak, nakon takvih napora jedini ishod su riječi koje nisu dostojne spomena. Sve te stvari služe kao dokaz ljudima; inače je religija Božja previše moćna i slavna a da bi je itko razumio ikako osim kroz nju sámu; još bolje, kroz nju se sve drugo razumije. II, 1.

~ ~ ~

Hvaljen bio Bog što nam je omogućio da postanemo svjesni Onoga Koga će Bog objaviti na Dan Uskrsnuća, kako bismo mogli izvući korist od ishoda našeg postojanja i ne biti lišeni dosezanja Božje prisutnosti. Jer, zaista, to je cilj našega stvaranja i jedina svrha na kojoj počiva svako kreposno djelo koje bismo izvršili. Tolika je milost kojom nas je Bog obdario; uistinu, On je Svedarežljivi, Milostivi. Znaj da ćeš uspjeti to učiniti ako vjeruješ s vjerom bez sumnje. Međutim, budući da ne možeš dosegnuti stanje vjere bez sumnje, zbog velova tvojih sebičnih želja koji su se ispriječili, stoga ćeš oklijevanjem završiti u ognju, iako to nećeš uviđati. Na Dan Njegova objavljenja, osim ako iskreno ne povjeruješ u Njega, ništa te ne može spasiti od ognja, pa čak i ako izvršavaš svako pravedno djelo. Ako prigrliš Istinu, sve dobro i dolično bit će poslano dolje za tebe u Knjizi Božjoj, i zahvaljujući tomu ti ćeš se radovati u najvišem Raju sve do sljedećega Uskrsnuća.

Razmisli s dužnom pozornošću, jer je staza vrlo uska, čak i dok je šira nego nebesa i zemlja i ono što je među njima. Primjerice, da su oni koji su iščekivali ispunjenje obećanja Isusa bili osvjedočeni u pojavu Muhameda, Apostola Božjega, nijedan od njih ne bi se okrenuo od Isusovih riječi. Tako slično, u Objavi Ishodišta Bayána, kad bi svi bili osvjedočeni da je to isti onaj Obećani Mihdí [Onaj Koji je vođen] kojega je Apostol Božji pretkazao, nitko od vjernika u Kur’án ne bi se okrenuo od riječi Apostola Božjega. Isto tako u Objavi Onoga Koga će Bog objaviti, pogledaj istu stvar; jer, kad bi svi bili osvjedočeni da je On onaj isti ‘Onaj Koga će Bog objaviti ‘ kojega je Ishodište Bayána pretkazao, nitko se ne bi okrenuo u stranu. IX, 3.

~ ~ ~

U ime Boga, Najuzvišenijega, Presvetoga. Sva hvala i slava priliči svetom i slavnom dvoru vrhovnoga Gospoda, Koji je od oduvijek stanovao, i zauvijek će dalje stanovati u otajstvu Svoje Vlastite božanske Biti, Koji je od pamtivijeka boravio i zauvijek će dalje boraviti u Svojoj nadspoznajnoj vječnosti, uzvišen iznad dosega i poimanja svih stvorenih stvari. Znak Njegove neusporedive Objave kako ju je On stvorio i upisao u stvarnosti svih bića, nije ništa drugo nego njihova nemoć da Ga spoznaju. Svjetlo koje je On izlio na sve stvari nije drugo nego sjaj Njegovoga Vlastitog Ja. On je Sâm uvijek bio neizmjerno uzvišen iznad bilo kakve veze sa Svojim stvorenjima. On je uobličio cijelo stvaranje na način da sva bića mogu, zahvaljujući svojim urođenim moćima, svjedočiti pred Bogom na Dan Uskrsnuća da Njemu nema ravnoga niti jednakoga i da je očišćen od svake slike, prilike ili prispodobe. On je uvijek bio i uvijek će biti jedan i neusporediv u nadspoznajnoj slavi Svojega božanskog bića i On je uvijek bio neopisivo moćan u vrhunaravnosti Svojega vrhovnoga Gospodstva. Nitko nije nikada mogao dostojno prepoznati Ga niti će ikoji čovjek bilo kada uspjeti razumjeti Ga kako zaista dolikuje i priliči, jer bilo kakva stvarnost na koju se može primijeniti izraz ‘biće’ bila je stvorena djelovanjem vrhovne Volje Svemogućega, Koji je na nju izlio sjaj Svojeg Vlastitoga Ja, blistajući iz Njegovoga najuzvišenijeg položaja. On je, nadalje, uložio u stvarnosti svih stvorenih stvari simbol Vlastitog prepoznavanja, kako bi svatko mogao sigurno znati da je On Početak i Kraj, Objavljeni i Skriveni, Tvorac i Podržitelj, Svemogući i Sveznajući, Onaj Koji čuje i vidi sve stvari, Onaj Koji je nepobjediv u Svojoj moći i stoji višnji u Svojoj Vlastitoj samosvojnosti, Onaj Koji oživljava i uništava, Svemoćni, Nedostupni, Najuzvišeniji, Najviši. Svaka objava Njegove božanske Biti nagovješta vrhunaravnost Njegove slave, uzvišenost Njegove svetosti, nedostižnu visinu Njegove jednosti i preuzvišenost Njegova veličanstva i moći. Njegov početak nije imao drugog početka nego što je Njegova Vlastita prvenstvenost a Njegov kraj ne zna za kraj osim Njegove Vlastite konačnosti. I, 1.

~ ~ ~

Otkrivenje Božanske Stvarnosti oduvijek je bilo istovjetno njezinu skrivanju, a Njezino skrivanje istovjetno njezinu otkrivenju. Ono što se podrazumijeva pod ‘Otkrivenjem Božjim’ jest Stablo božanske Istine koje nagovješta nikoga osim Njega, a to božansko Stablo je ono koje je podizalo i podizat će Glasnike, i objavljivalo je i objavljivat će Spise. Od vječnosti do vječnosti ovo Stablo božanske Istine služilo je i uvijek će služiti kao prijestolje otkrivenja i skrivanja Boga među Njegovim stvorenjima, a u svakom dobu objavljuje se kroz koga god je Njemu drago. U vrijeme objave Kur’ána On je iskazao Svoju nadspoznajnu moć adventom Muhameda, a prigodom objave Bayána On je pokazao Svoju vrhovnu moć pojavljivanjem Ishodišta Bayána, a kad bude zasjao Onaj Koga će Bog objaviti, kroz Njega će On braniti istinu Svoje Vjere, kako Mu je drago, čime god Mu drago, i za što god Mu drago. On je sa svim stvarima, a ipak ništa nije s Njim. On nije u stvari niti iznad nje niti pokraj nje. Bilo kakav nagovještaj Njegovog posjedanja na prijestolje podrazumijeva da je Tumač Njegovoga Otkrivenja posjednut na sjedište nadspoznajne vlasti…

On je oduvijek postojao i zauvijek će dalje postojati. On je bio i uvijek će biti nespoznatljiv svim ljudima, budući da je sve drugo osim Njega bilo i uvijek će biti stvoreno snagom Njegove zapovijedi. On je uzvišen iznad svakog spomena ili hvale i svet iznad svake riječi pohvale ili svake usporedbe. Nijedna stvorena stvar Njega ne obuhvaća, dok On po istini obuhvaća sve stvari. Čak i kad se kaže ‘ nijedna stvorena stvar Njega ne obuhvaća’, to se odnosi na Zrcalo Njegovoga Otkrivenja, to jest Onaj Koga će Bog objaviti. Zaista previsok i preuzvišen je On a da bi itko ukazivao na Njega. II, 8.

4 – Izvadci iz Dalá’il-i-Sab‘ih (Sedam dokaza)

Ti si upitao glede temeljâ religije i njezinih uredaba: Znaj da je prvo i glavno u religiji znanje o Bogu. Ono doseže svoj vrhunac u prepoznavanju Njegovoga božanskog jedinstva, koje, pak, dostiže svoje ispunjenje u prihvaćanju da je Njegovo posvećeno i uzvišeno Svetište, Sjedište Njegovoga nadspoznajnog veličanstva, očišćeno od svih pridjevaka. A znaj da u ovom svijetu postojanja znanje o Bogu ne može nikada biti dosegnuto osim kroz znanje o Onomu Koji je Osvit božanske Stvarnosti.

~ ~ ~

Milostivi Bože! Unutar područja Islama sada ima sedam moćnih vladara koji upravljaju svijetom. Nijedan od njih nije bio obaviješten o Njegovoj [Bábovoj] Objavi, a da su bili obaviješteni, nijedan ne bi povjerovao u Njega. Tko zna, možda napuste ovaj donji svijet puni želje, a nisu shvatili da se dogodila ona stvar koju su iščekivali. To je ono što se dogodilo monarsima koji su se čvrsto držali Evanđelja. Oni su iščekivali dolazak Proroka Božjega [Muhameda], a kad se On pojavio, nisu Ga uspjeli prepoznati. Pogledaj koliko su velike svote novca koje ovi vladari troše, a da niti ne pomisle imenovati službenika zaduženoga da ih u njihovim vlastitim kraljevstvima upozna sa Objaviteljem Božjim! Na taj bi način oni ispunili svrhu za koju su bili stvoreni. Sve na što su njihove želje bile, i još uvijek su usmjerene jest ostaviti iza sebe tragove svojih iménâ.

~ ~ ~

Razmisli također o Dispenzaciji Apostola božjega koja je trajala tisuću dvjesto i sedamdeset godina67 do zore pojavljivanja Bayána. On je sve uputio da očekuju advent Obećanoga Qa’íma. Sva djela koja su u Islamskoj Dispenzaciji započela s Muhamedom trebala bi naći svoje okončanje pojavom Qa’íma. Bog Ga je objavio obdarenoga dokazom kojim je apostol Božji bio obdaren, kako nijedan od vjernika u Kur’án ne bi imao sumnje glede valjanosti Stvari Njegove, jer je u Kur’ánu poslano dolje da nitko osim Boga ne može objavljivati stihove. Tijekom razdoblja od 1270 godina nitko od sljedbenika Kur’ána nikada nije svjedočio da se netko pojavio sa odlučujućim dokazima. Sad, kad je Vječno Živući Gospod objavio i obdario vrhovnim svjedočanstvom ovoga dugo očekivanog Obećanoga, iz mjesta koje nitko nije mogao zamisliti i u čovjeku čije znanje se nije uvažavalo. Njegova dob je ne više nego dvadeset pet godina, pa ipak Njegova slava je takva da se s njom ne može nadmetati nitko od učenih među ljudima u Islamu; budući da slava čovjekova počiva na njegovu znanju. Pogledaj učene koji su čašćeni zbog svoje sposobnosti razumijevanja Svetih Spisa, a Bog ih je uzvisio do te mjere da govoreći o njima On kaže: ‘Nitko ne zna značenje toga osim Boga i onih koji su dobro utemeljeni u znanju.’68 Kako li je čudno da je ovaj neobrazovani dvadesetpetogodišnjak izdvojen kako bi objavljivao Njegove stihove na tako zaprepašćujući način. Ako muslimanski duhovnici imaju razloga za ponos u razumijevanju značenja Svetih Spisa, Njegova je slava u objavljivanju Spisa, kako nitko od njih ne bi mogao oklijevati povjerovati u u Njegove Riječi. Tako je velika nebeska moć i snaga koju je Bog objavio u Njemu da, kad bi to bila Njegova volja i bez prekidanja, On bi mogao, tijekom pet dana i noći objaviti knjigu istovjetnu Kur’ánu, koji je bio slan dolje tijekom dvadeset i tri godine. Razmisli i promišljaj. Je li se itko poput Njega ikada pojavio u prošlim vremenima, ili je ova odlika strogo ograničena na Njega?

~ ~ ~

Razmisli o mnogostrukim darovima kojima nas je udostojio Obećani, te izljevima Njegove darežljivosti koji su proželi družbu sljedbenika Islama kako bi im omogućili da dosegnu spasenje. Zaista, promotri kako je On Koji predstavlja počelo stvaranja, On Koji je Tumač stiha, ‘Ja sam, po pravoj istini, Bog’, poistovjetio Sebe s Vratima [Báb] za advent obećanoga Qa’íma, potomka Muhameda, i u Svojoj prvoj Knjizi naložio izvršavanje zakona iz Kur’ána, kako ljude ne bi obuzela uznemirenost zbog nove Knjige i nove Objave, i kako bi mogli Njegovu Vjeru smatrati sličnom svojoj vlastitoj, te se možda ne bi okrenuli od Istine i ne bi zanemarili stvar radi koje su bili pozvani u postojanje.

~ ~ ~

Dopusti da ti izložim neke razborite argumente. Ako danas netko poželi prigrliti vjeru Islama, bi li se, za njega, svjedočanstvo Božje pokazalo odlučujućim? Ako proturječiš da ne bi, kako to da će ga, onda, Bog kazniti nakon smrti, i da će, dok živi, biti osuđen kao ‘nevjernik’? Ako ustvrdiš da je svjedočanstvo odlučujuće, kako ćeš to dokazati? Ako se tvoja tvrdnja temelji na govorkanju, tada su puke riječi neprihvatljive kao obvezujuće svjedočanstvo; ali ako smatraš Kur’án svjedočanstvom, to bi bio silan i očigledan dokaz.

A sada razmisli o Objavi Bayána. Da su sljedbenici Kur’ána primijenili na same sebe dokaze slične onima kojima pristupaju nevjernicima u Islam, nijedna duša ne bi ostala lišena Istine, pa bi na Dan Uskrsnuća svi dosegnuli spasenje.

Ustvrdi li kršćanin, ‘Kako mogu smatrati Kur’án svjedočanstvom kad ga ne mogu razumjeti?”, takav argument neće biti prihvaćen. Slično tome ljudi Kur’ána s prezirom primjećuju: “Ne možemo razumjeti rječitost stihova u Bayánu, pa kako ga onda možemo smatrati svjedočanstvom?” Tko god izgovori takve riječi, recite mu: “O, neznalico! Zbog kojih si dokaza prihvatio vjeru Islama? Je li zbog Proroka kojeg nikada nisi vidio? Je li zbog čudesa kojima nikada nisi bio nazočan? Ako si Islam prihvatio bez znanja, zašto si to učinio? Ali, ako si prihvatio Vjeru priznajući Kur’án kao svjedočanstvo, zato što si čuo da učeni i vjerni izražavaju svoju nemoć pred njim, ili ako si, čuvši božanske stihove i zahvaljujući tvojoj spontanoj ljubavi prema Istinskoj Riječi Božjoj odgovorio u duhu potpune poniznosti i podložnosti – duhu koji je jedan od najmoćnijih znakova prave ljubavi i razumijevanja – tada takvi dokazi jesu i bit će uvijek smatrani valjanima.’

~ ~ ~

Prepoznati Onoga Koji je Nositelj božanske Istine nije ništa drugo do li prepoznati Boga, a ljubiti ga nije ništa drugo do li ljubiti Boga. Međutim, prisežem vrhunaravnom Biti Boga — uzvišen i slavljen je On — da nisam htio da moj identitet bude poznat ljudima, i dao sam upute da Moje ime bude skriveno, jer sam bio potpuno svjestan nesposobnosti ovih ljudi, koji nisu nimalo drugačiji od onih koji su, za nikoga manjeg nego Apostola Božjega — neusporedivoga kakav je On bio — primijetili, ‘On je sigurno luđak’.69 Ako oni sada tvrde da su drugačiji od tih ljudi, njihova djela svjedoče o neistini njihove tvrdnje. Kad bi svi narodi svijeta svjedočili jednoj stvari a On posvjedočio drugoj, Njegovo svjedočanstvo smatralo bi se Božjim svjedočanstvom, dok je sve drugo osim Njega bilo i uvijek će biti ništavno; jer kroz Njegovu moć stvar zadobiva postojanje.

Razmotri o veličini privrženosti ovih ljudi stvarima vjere. Kad se bave svojim vlastitim poslovima oni su sasvim zadovoljni svjedočanstvom dvaju pravednih svjedoka, pa ipak, usprkos svjedočanstvu toliko mnogo pravičnih ljudi oni oklijevaju povjerovati u Onoga Koji je Nositelj božanske Istine.

~ ~ ~

Dokazi koje su ljudi zahtijevali od Apostola Božjega u svojoj dokonoj maštariji većinom su bili odbačeni u Kur’ánu, baš kako je bilo objavljeno u Suri o Djeci Izraelovoj [Sura XVII]: ‘ I govore, nećemo ti nikako povjerovati sve dok nam iz zemlje živu vodu ne izvedeš; ili dok ne budeš imao vrt od palmi i loze, pa da kroz njega posvuda rijeke provedeš; ili dok na nas nebo u komadima ne oboriš, kao što tvrdiš; ili dok Boga i anđele kao jamce ne dovedeš; ili dok ne budeš imao kuću od zlata; ili dok na nebo ne uzađeš; a nećemo vjerovati ni da si uzašao sve dok nam ne doneseš knjigu da je čitamo. Reci: Hvaljen bio Gospod moj! Zar sam ja više nego čovjek, apostol?’

Sada budi pošten! Arapi su izrekli takve riječi, a sada, gonjen svojom žudnjom, ipak tražiš druge stvari? Kakva je razlika između tebe i njih? Ako malo razmisliš, bit će očigledno da poniznom robu valja pomiriti se sa svakim dokazom koji Bog odredi, a ne slijediti svoju dokonu maštariju. Kad bi želje ljudi trebale biti ispunjene, niti jedan nevjernik ne bi ostao na zemlji. Jer, jednom kad bi Apostol Božji ispunio želje ljudi, oni bi bez oklijevanja prigrlili Njegovu Vjeru. Neka te Bog sačuva, ako bi zatražio bilo kakav dokaz u skladu sa svojom sebičnom željom; bolje ti dolikuje podržavati neoborivi dokaz koji je Bog odredio. Cilj tvoje vjere u Boga je samo osigurati Njegovo zadovoljstvo. Kako onda kao dokaz za svoju vjeru tražiš stvar koja je bila i protivna je Njegovom zadovoljstvu?

~ ~ ~

Oslobodi se svake vezanosti za bilo što osim Boga, obogati se u Bogu rješavajući se svega drugog osim Njega, i izgovaraj ovu molitvu:

Reci: Bog dostaje svim stvarima iznad svih stvari, i ništa na nebu ili na zemlji ne udovoljava osim Boga. Doista, On je Sam Znalac, Podržitelj, Svemogući.

Ne smatraj svedostatnu moć Božju dokonom maštarijom. To je izvorna vjera koju gajiš za Objavitelja Božjega u svakoj Dispenzaciji. To je takva vjera koja dostaje iznad svih stvari koje postoje na zemlji, dok ti nijedna stvorena stvar na zemlji osim vjere ne bi bila dovoljna. Ako nisi vjernik, Stablo božanske Istine bi te osudilo na izumiranje. Ako jesi vjernik, tvoja vjera bit će ti dostatna iznad svih stvari koje postoje na zemlji, pa makar nemao ništa.

~ ~ ~

Zabilježeno je u tradiciji da je od čitave družbe kršćana samo sedamdeset ljudi prigrlilo Vjeru Apostola Božjega. Krivica pada na njihove učenjake, jer, da su oni povjerovali, mase njihovih sunarodnjaka bi ih slijedile. Pogledaj, tada, ono što se dogodilo! Učeni ljudi kršćanstva smatraju se učenima zbog svojeg očuvanja Kristova učenja, pa ipak razmisli kako su oni sámi postali uzrokom neuspjeha ljudi da prihvate Vjeru i dosegnu spasenje! Je li još uvijek tvoja želja slijediti njihove stope? Sljedbenici Isusa prepustili su svojim svećenicima svoj spas na Dan Uskrsnuća, a kao posljedica te poslušnosti na kraju su ušli u oganj, a na Dan kad se pojavio Apostol Božji oni su se zatvorili od prepoznavanja Njegove uzvišene Osobe. Želiš li slijediti takve duhovnike?

Nikako, Tako mi Boga, ne budi niti duhovnik koji ne razabire, ni sljedbenik koji ne razabire, jer oba će propasti na Dan Uskrsnuća. Radije ti dolikuje duhovnik koji razabire, ili kročiti s uvidom putom Božjim pokoravajući se istinskom vođi religije.

U svakoj naciji vidiš nebrojene duhovne vođe koji su lišeni istinskog razbora, a u svakom narodu nalaziš mnoštvo pripadnika koji su lišeni te iste odlike. Promisli malo u svojem srcu, smiluj se nad sobom, i ne odvraćaj pozornost od dokaza i potvrda. Međutim, ne traži dokaze i potvrde prema vlastitoj dokonoj maštariji; radije temelji svoje dokaze na onom što je Bog odredio. Nadalje, znaj da biti čovjek od znanja niti biti sljedbenik samo po sebi nije izvor slave. Ako si čovjek od znanja, tvoje znanje postaje čast, a ako si sljedbenik, tvoje pristajanje uz vodstvo postaje čast, samo kad su obje stvari u skladu sa Božjim zadovoljstvom. A čuvaj se da da Božje zadovoljstvo ne smatraš dokonom maštarijom; to je isto kao zadovoljstvo Njegovoga Glasnika. Razmisli o sljedbenicima Isusa. Oni su goljivo tražili Božje zadovoljstvo, pa ipak nijedan od njih nije dosegao zadovoljstvo Njegovoga Apostola koje je istovjetno zadovoljstvu Božjem, osim onih koji su prigrlili Njegovu Vjeru.

~ ~ ~

Tvoje pismo pročitano je. Kad bi istina ove Objave bila u potpunosti pokazana razrađenim dokazima, svi svitci koji postoje na nebu i na zemlji ne bi bili dovoljni da je sadrže.

Međutim, sadržaj i bit ovog predmeta je sljedeća, da ne može biti sumnje kako je od pamtivijeka Bog bio zaodjeven neovisnom vrhovnošću Svojega uzvišenog Bića, i zauvijek će ostati nedostupan u nadspoznajnom veličanstvu Svoje svete Biti. Nijedno stvorenje nikada Ga nije prepoznalo kako dolikuje Njegovu prepoznavanju, niti je ikoja stvorena stvar ikada hvalila Njega kako je dostojno Njegove hvale. On je uzvišen iznad svakog imena, i očišćen je od svake usporedbe. Kroz Njega su sve stvari spoznate, dok je Njegova stvarnost previsoko a da bi je spoznao itko osim Njega. Proces Njegova stvaranja nije imao početka i ne može imati kraja, inače bi bio potreban prestanak Njegove nebeske milosti. Bog je dizao Proroke i otkrivao Knjige toliko brojne koliko ima stvorenja na svijetu, i nastavit će to činiti dovijeka.

Ploviš li morem Božjih Iménâ, koja se odražavaju u svim stvarima, znaj da je On uzvišen i oslobođen od mogućnosti da bude spoznat kroz Svoja stvorenja, ili da Ga opišu Njegovi sluge. Sve što vidiš bilo je pozvano u postojanje djelovanjem Njegove Volje. Kako može, dakle, takva stvorena stvar iskazivati Njegovu bitnu jednost? Božje postojanje sámo po sebi svjedoči Njegovoj Vlastitoj jednosti, dok svaka stvorena stvar, po sámoj svojoj prirodi, pruža dokaz da ju je uobličio Bog. Takav je dokaz besprijekorne mudrosti po mišljenju onih koji plove oceanom božanske Istine.

Međutim, ploviš li morem stvaranja, znaj da Prvi Spomen, koji je Prvotna Volja Božja, može se usporediti sa suncem. Bog Ga je stvorio snagom Svoje moći, i On Ga je, od početka koji nema početka, neodoljivom moći Svojega naloga, navodio da Se objavljuje u svakoj Dispenzaciji, i Bog će, do kraja koji ne zna za kraj, nastaviti objavljivati Ga u skladu sa zadovoljstvom Svoje nepobjedive Namjere.

I znaj da On doista nalikuje suncu. Kad bi se izlasci sunca nastavili do kraja koji nema kraja, ipak nikad nije bilo niti će ikada biti više od jednog sunca; a kad bi zalasci potrajali dovijeka, ipak nikada nije bilo niti će ikada biti više od jednog sunca. To je ta Prvotna Volja koja se pojavljuje blistava u svakom Proroku i govori u svakoj objavljenoj Knjizi. Ona ne zna za početak, budući da Prvo izvodi iz Nje svoju prvotnost; i ne zna za kraj, jer Konac duguje Njoj svoju konačnost.

U vrijeme Prve Objave Prvotna Volja pojavila se u Adamu; na dan Noe On je obznanjena u Noi; na dan Abrahama u Njemu; i tako na dan Mojsija; na dan Isusa; na dan Muhameda, Apostola Božjega; na dan ‘Ishodišta Bayána’; na dan Onoga Koga će Bog objaviti; i na dan Onoga Koji će Se pojaviti nakon Onoga Koga će Bog objaviti. Odatle je unutarnje značenje riječi koje je izgovorio Apostol Božji, ‘Ja sam svi Proroci’, budući da ono što blistavo sja u svakom od Njih je bilo i uvijek će ostati jedno te isto sunce.

5 – Izvadci iz Kitáb-i-Asmá’ (Knjiga Iménâ)

O, vi koji ste obdareni Bayánom! Ne optužujte jedni druge, prije nego Danica drevne vječnosti zablista iznad obzorja Njegove uzvišenosti. Stvorili smo vas od jednog stabla i učinili da budete poput lišća i plodova istog stabla, kako biste možda postali izvor utjehe jedni drugima. Ne promatrajte druge drugačije nego sámi sebe, kako ne bi prevladao osjećaj odbojnosti među vama pa da se zatvorite od Onoga Koga će Bog objaviti na Dan uskrsnuća. Dolikuje vam svima biti kao jedan nedjeljiv narod; tako se trebate vratiti k Onomu Koga će Bog objaviti.

Oni koji su se lišili ovoga Uskrsnuća zbog uzajamne mržnje ili zato jer smatraju za sebe da su u pravu a drugi u krivu, bili su kažnjeni na Dan uskrsnuća zbog takve mržnje iskazane tijekom svoje noći.70 Tako su sebe lišili gledanja lika Božjega, i to ni zbog čega nego uzajamnih optuživanja.

O, vi koji ste obdareni Bayánom! Trebali biste izvršavati ona djela koja bi bila ugodna Bogu, Gospodu vašemu, zadobivajući tako zadovoljstvo Onoga Koga će Bog objaviti. Ne pretvarajte svoju vjeru u sredstvo materijalne dobiti, trošeći svoj život na ispraznosti, i tako nasljeđujući na Dan Uskrsnuća ono što će biti mrsko Onomu Koga će Bog objaviti, dok vi smatrate da je dobro to što činite. Međutim, izvršavate li pobožnost u svojoj Vjeri, Bog će vas sigurno hraniti iz riznica Svoje nebeske milosti.

Budite iskreni u svojoj vjernosti Onomu Koga će Bog objaviti, Boga, Gospoda vašeg radi, kako biste možda mogli, kroz odanost Njegovoj Vjeri, biti iskupljeni na Dan Uskrsnuća. Čuvajte se da ne dopustite jedan drugom da vas u velove uviju prepirke koje se mogu, tijekom vaše noći, javiti među vama kao posljedica poteškoća koje susrećete, ili u razmatranju stvari kao što su vaša uzvišenost ili poniznost, vaša blizina ili udaljenost.

Tako Smo vas čvrsto potaknuli — vrlo doličnim podstrekom — kako biste se, možda, čvrsto uhvatili njega i tako dosegnuli spasenje na Dan Uskrsnuća. Bliži se vrijeme kad ćete biti u miru sa samima sobom u svojim domovima, a gle!, Onaj Koga će Bog objaviti pojavit će Se, a bog želi da se vratite k Njemu, kao što vas je Bog pozvao u postojanje preko Prvotnoga Ishodišta. Međutim, svi vi ćete tražiti vodstvo dok slijedite šapat svojih vlastitih želja. Neki od vas puni su gordosti zbog vaše religije, drugi zbog vašega znanja. Vi ćete, svi do jednoga, prionuti uz neki dio Bayána kao sredstva samohvale. XVI, 19.71

~ ~ ~

Bog je neovisan o Svojim slugama i nikakav izravni odnos ne postoji između Njega i bilo kojeg stvorenja, dok ste svi vi ustali na Njegovu zapovijed. Uistinu On je vaš Gospod i vaš Bog, vaš Gospodar i vaš Kralj. On nalaže vaše gibanje po Svom nahođenju danju i noću.

Recite, Onaj Koga će Bog objaviti uistinu je Prvotni Veo Božji. Iznad tog Vela nećete naći ništa osim Boga, dok ispod njega možete razabrati sve stvari koje proizlaze iz Boga. On je Neviđeni, Nedostupni, Najuzvišeniji, Najljubljeniji.

Tražite li Boga, dolikuje vam tražiti Onoga Koga će Bog objaviti, a želite li boraviti u Arci Imena, bit ćete istaknuti kao vodiči k Onomu Koga će Bog objaviti, kad biste samo povjerovali u Njega. Doista, tad učinite od vaših srdaca izvore Njegovih uzvišenih Iménâ kako je zapisano u Knjizi, i moći ćete primiti prosvjetljenje, baš kao zrcala okrenuta suncu. XVI, 17.

~ ~ ~

Položi li čovjek pravo na stvar i iskaže svoje dokaze, tada oni koji nastoje opovrgnuti ga moraju iskazati dokaze slične njegovima. Ako oni u tome uspiju, njegove riječi pokazat će se praznima i oni će pobijediti; inače ni njegove riječi neće prestati vrijediti niti će dokazi koje je iznio postati jalovi. Opominjem vas, o, vi koji ste obdareni Bayánom, ako biste rado pokazali svoju nadmoć, ne suprotstavljajte se nijednoj duši ukoliko ne pružite dokaze slične onima koje je ona iskazala; jer Istina će biti čvrsto uspostavljena, dok će sve drugo osim nje sigurno propasti.

Koliki su se brojni ljudi upuštali u nadmetanje s Muhamedom, Apostolom Božjim, pa su na koncu svedeni na ništavilo, budući da su bili nemoćni pružiti dokaze slične onima koje je Bog poslao Njemu dolje. Da su bili postiđeni i skromni, i da su uvidjeli prirodu dokaza kojima je On bio obdaren, ne bi Ga nikad izazvali. Ali oni su sáme sebe smatrali zaštitnicima svoje vlastite religije. Stoga ih je Bog dohvatio u skladu s onim što zaslužuju i obranio Istinu snagom Istine. To je ono što jasno vidite danas u Muhamedovoj Objavi.

Tko je onaj čovjek među vama koji može izazvati uzvišena Prijestolja Stvarnosti u svakoj Dispenzaciji, dok čitavo postojanje u potpunosti ovisi o Njima? Zaista, Bog je izbrisao sve one koji su Im se protivili od početka koji nema početka do današnjeg dana, i odlučno je pokazao Istinu snagom Istine. Uistinu, On je Svemoćni, Svemogući, Najjači. XVII, 11.

~ ~ ~

O, vi koji ste obdareni Bayánom! Bdijte na Dan Uskrsnuća, jer na taj Dan ćete čvrsto povjerovati u Vahid Bayána, iako vam to, baš kao što se i vaša prijašnja religija pokazala beskorisnom, nikako ne može koristiti, ukoliko ne prigrlite Stvar Onoga Koga će Bog objaviti i povjerovati u ono što On nalaže. Stoga dobro pazite da se ne zagradite od Onoga Koji je Izvor svih Glasnika i Spisa, dok se čvrsto držite dijelova učenja koja su potekla iz tih izvora. XVII, 15.

~ ~ ~

Razmisli kako, u doba pojave svake Objave, oni koji otvore svoja srca Autoru te Objave prepoznaju istinu, dok se srca onih koji ne uspiju shvatiti Istinu stisnu zato jer se oni zatvore od Njega. Međutim, Bog i jednima i drugima jednako podaruje otvorenost srca. Bog ne želi da se ikomu srce stisne, čak ni mravu, a koliko onda manje srce nadmoćnoga stvorenja, osim kad ono sámo sebi dopušta da bude uvijeno u velove, jer Bog je Stvoritelj svih stvari.

Kad bi ti otvorio srce jedne jedine duše pomogavši joj da prigrli Stvar Onoga Koga će Bog objaviti, tvoje najunutarnjije biće bilo bi ispunjeno nadahnućima toga uzvišenog Imèna. Na tebe se, stoga, prenosi izvršavati ovu zadaću u Danima Uskrsnuća, budući da je većina ljudi bespomoćna, a kad bi otvorio njihova srca i raspršio njihove sumnje, oni bi stekli pristup u Vjeru Božju. Stoga, iskazuj ti ovu odliku najviše što možeš u danima Onoga Koga će Bog objaviti. Jer, zaista, otvoriš li srce osobe Njega radi, to bi bilo bolje za tebe nego sva vrla djela; budući da su djela podređena vjeri u Njega i osvjedočenju u Njegovu Stvarnost. XVII, 15.

~ ~ ~

Pripazite da pomno razmislite o riječima svake duše, zatim se čvrsto držite dokaza koji svjedoče istini. Ako ne uspijete pronaći istinu u nečijim riječima, nemojte od njih raditi nadmetanje, budući da vam je zabranjeno u Bayánu ulaziti u dokonu raspravu i prepirku, kako se, možda, na Dan Uskrsnuća, ne biste uključili u dokazivanje, i raspravljali s Onim Koga će Bog objaviti. XVII, 16.

~ ~ ~

Na Dan Uskrsnuća kad Onaj Koga će Bog objaviti dođe k vama, obdaren odlučujućim dokazima, vi ćete Stvar Njegovu smatrati lišenom istine, iako vas je Bog obavijestio u Bayánu da nema sličnosti između Stvari Onoga Koga će Bog objaviti i stvari drugih. Kako može itko osim Boga objaviti stih koji će preplaviti cijelo čovječanstvo? Recite, Bog je velik! Tko osim Onoga Koga će Bog objaviti može spontano izgovarati stihove koji potječu od Njegova Gospoda — podvig koji se nijedan smrtan čovjek ne može nadati postići?

Istinu ni na koji način nije moguće zamijeniti s bilo čime osim njom sámom; volio bih da uzmognete promisliti o Njegovom dokazu. Niti je moguće zabludu zamijeniti za Istinu, ako samo promišljate od svjedočanstvu Boga, Pravoga.

Kako je velik bio broj onih koji su lažno polagali pravo na stvar unutar Islama, i vi ste slijedili njihove stope, a da niste vidjeli niti jedan dokaz. Kakvu potvrdu možete, dakle, iskazati u prisutnosti vašega Gospoda, ako samo malo promislite?

Dobro pripazite u svojoj noći72 da ne budete uzrok žalosti ijedne duše, bilo da možete otkriti dokaze kod nje ili ne, kako možda na Dan Uskrsnuća ne biste ožalostili Onoga u Čijoj šaci leži svaki dokaz. A kad ne razabirete Božje svjedočanstvo u čovjeku, on, uistinu, neće uspjeti objaviti moć Istine; a Bog je dovoljan da Se obračuna s njim. Zaista, ni zbog čega ne biste trebali ikoga rastužiti; sigurno će ga Bog staviti na kušnju i pozvati da položi račun. Dolikuje vam držati se svjedočanstva vaše vlastite Vjere i izvršavati odredbe izložene u Bayánu.

Vi ste poput čovjeka koji uređuje voćnjak i sadi u njemu sve vrste voćaka. Kad se bliži vrijeme da on, gospodar, dođe, vi ćete preuzeti vlasništvo nad voćnjakom u njegovo ime, a kad on osobno dođe, zapriječit ćete mu ulaz.

Uistinu, Mi smo zasadili Stablo Kur’ána i snabdjeli njegov voćnjak svim vrstama voćaka, u kojima ste svi vi uživali. A onda, kad Smo došli preuzeti ono što Smo zasadili, vi ste se pretvarali da ne znate onoga Koji je Gospod toga.

Ne budite razlog Našoj žalosti, niti Nam uskraćujte ovaj Voćnjak koji pripada Nama, premda Smo neovisni od svega što vi posjedujete. Nadalje, nikomu od vas Mi nećemo učiniti ovaj posjed zakonitim, pa makar koliko je velika sjemenka gorušice. Uistinu, Mi smo Gospodar Obračuna.

Zasadili Smo Vrt Bayána u ime Onoga Koga će Bog objaviti, i podarili Smo vam dopuštenje da živite u njemu do vremena Njegove objave; zatim, od trenutka kada bude započeta Stvar Onoga Koga će Bog objaviti, Mi vam zabranjujemo sve stvari koje držite svojim vlastitima, osim ako uzmognete, s dopuštenjem Gospoda, ponovno steći vlasništvo nad njima. XVIII, 3.

~ ~ ~

O, vi, kojima je dan Bayán! Budno pazite, da ne biste, u danima Onoga Koga će Bog objaviti, dok o sebi mislite da ištete Božje zadovoljstvo, zapravo ustrajali na onome što će Njega samo ozlovoljiti, baš kao što su činili oni koji su živjeli u danima Prvotnoga Ishodišta, kojima nikad nije palo na pamet da su iskali stvari koje su bile protivne onomu što je Bog namislio. Oni su se zakrivali kao velom od Boga i nisu uspjeli vršiti ono što je On htio da izvršavaju kao istinski vjernici. Nisu promišljali o onim ljudima koji su živjeli u danima Muhameda, koji su također vjerovali da su iskali Božje zadovoljstvo, dok su, zapravo, zagradili sebe od toga, jednom kad nisu uspjeli osigurati zadovoljstvo Muhameda. Međutim, oni to nisu razumjeli.

O, vi, koji ste obdareni Bayánom! Ne smatrajte se sličnima onim ljudima kojima su dani Kur’án ili Evanđelje ili drugi Spisi iz davnine, jer ćete u vrijeme Njegove objave zastraniti od Boga dalje nego što su oni. Ako vam se dogodi da se zatvorite od toga, nikad vam neće pasti na um da ste se zatvorili od Njega. Dolikuje vam promisliti kako su ljudi kojima je bio dan Kur’án bili zapriječeni od Istine, jer ćete, zaista, vi postupati na isti način, misleći da činite dobro. Ako uvidite koliko ste lišeni Boga, poželjet ćete da se nestali s lica zemlje i potonuli u zaborav. Dan će doći kad ćete iskreno željeti znati ono što bi ugodilo zadovoljstvu Božjem, ali, jao, nećete naći put do Njega. Vi, baš kao kamile koje besciljno lutaju, nećete pronaći pašnjak gdje se možete okupiti i ujediniti oko Stvari u koju sigurno možete vjerovati. U to vrijeme Bog će učiniti da zasja Sunce Istine a uzdignu se oceani Njegovoga obilja i milosti, dok ćete vi izabrati kapljice vode kao predmet vaše žudnje, i lišiti se obilnih voda u Njegovim oceanima.

Ako imate bilo kakve sumnje o ovoj stvari, razmislite o ljudima kojima je dano Evanđelje. Budući da im nisu bili dostupni Isusovi apostoli, iskali su zadovoljstvo Gospoda u svojim crkvama, u nadi da će saznati ono što bi bilo prihvatljivo Bogu, ali ondje nisu našli put k Njemu. A onda, kad je bog objavio Muhameda kao Svojega Glasnika i Nositelja Svojega zadovoljstva, oni su odbili oživjeti svoje duše iz Izvora živih voda koje su potekle iz prisutnosti njihova Gospoda i nastavili su lutati zbunjeni zemljom tražeći puku kapljicu vode i vjerujući da čine dobra djela. Ponašali su se kao što se sada ponašaju ljudi kojima je dan Kur’án.

O, vi, koji ste obdareni Bayánom! Vi možete slično postupati. Pripazite, stoga, da se ne lišite pristupa u prisutnost Onoga Koji je Objavitelj Božji, premda ste danju i noću molili da gledate Njegov lik; i budite pažljivi da ne budete odvraćeni od dosezanja oceana Njegovog zadovoljstva, dok zbunjeno i beskorisno lutate zemljom u potrazi za kapljom vode.

Recite, svjedočanstvo Božje bilo je ispunjeno u Bayánu, i kroz njegovu objavu molost Božja dosegla je svoj najviši vrhunac za cijelo čovječanstvo. Neka nitko među vama ne kaže da je bog uskratio izljev Svojeg obilja za vas, jer sigurno je Božje milosrđe za one kojima je dan Bayán bilo ispunjeno i dovršeno do Dana uskrsnuća. Volio bih da uzmognete povjerovati u znakove Božje. XVI, 13.

~ ~ ~

Uistinu, Bog je naveo ljude Bayána da budu pozvani u postojanje snagom Onoga Kojemu je Bayán bio otkriven, u pripremanju za Dan kad će se oni vratiti svojem Gospodu.

Zaista, oni koji će biti vjerni Onomu Koga će Bog objaviti jesu oni koji su uhvatili smisao onoga što je bilo objavljeno u Bayánu; oni su zaista oni iskreni, dok oni koji se okreću od Njega u vrijeme Njegova pojavljivanja u potpunosti će propustiti razumjeti jedno jedino slovo Bayána, pa makar ispovijedali vjerovanje i sigurnost u sve što je objavljeno u njemu ili izvršavali njegove propise.

Reci, svaka povoljna i hvalevrijedna oznaka u Bayánu samo je nagovještaj onih koji prepoznaju Onoga Koga će Bog objaviti, i koji vjeruju s osvjedočenošću u Boga i u Njegove svete Spise, dok je svaka nepovoljna oznaka u njemu namijenjena onima koji odbacuju Onoga Koga će Bog objaviti, pa makar oni postupali ispravno unutar granica koje je postavio Bayán. Reci, ako prigrlite istinu Dana Uskrsnuća, Bog će vam sigurno oprostiti vašu noć73 i podarit će vam oprost.

Što se tiče onih koji su vjerno izvršavali odredbe u Bayánu od začetka njegove objave do Dana kad će se pojaviti Onaj Koga će Bog objaviti, ti su zaista družbenici u raju Njegovog zadovoljstva koji će biti veličani u prisutnosti Božjoj i stanovat će u paviljonima Njegovoga nebeskog Vrta. Pa ipak, za manje od sitnog djelića trenutka od časa kad Bog objavi Onoga Koji je Objavitelj Njegovoga Vlastitog Ja, čitava družba sljedbenika Bayána bit će stavljena na kušnju. XVII, 1.

~ ~ ~

Budući da si se vjerno pokoravao istinskoj religiji Božjoj u prošlosti, dolikuje ti slijediti Njegovu istinsku religiju i dalje, jer svaka religija dolazi od Boga, Pomoćnika u nevolji, Samoopstojnoga.

Onaj Koji je otkrio Kur’án Muhamedu, apostolu Božjemu, zapovijedajući u vjeri Islama ono što je ugodno Njemu, također je otkrio Bayán, na način koji vam je bio obećan, Onomu Koji je vaš Qa’ím74, vaš Vodič, vaš Mihdí75, vaš Gospod, Onaj Kojega slavite najizvrsnijim naslovima kao objavitelja Božjega. Uistinu, knjigu istovjetnu onoj koju je Bog otkrivao Muhamedu tijekom dvadeset i tri godine, Meni je bila otkrivena u razmaku od dva dana i dvije noći. Međutim, kako je naložio bog, nikakvu razliku ne valja praviti među njima dvjema. On, po istini, ima moć nad svim stvarima.

Prisežem životom Onoga Koga će Bog objaviti! Moja Objava je zaista daleko više zbunjujuća nego ona Muhameda, Apostola Božjega, ako zastaneš i promisliš o danima Božjim. Pogledaj, kako je čudno da čovjeka odgojenog među ljudima iz Perzije Bog ovlasti da proglašava takve nepobitne izričaje koji ušutkaju svakog učenog čovjeka, i da spontano objavljuje stihove daleko brže nego što ih itko može zapisati. Uistinu, nema Boga osim Njega, Pomoćnika u nevolji, Samoopstojnoga. XVI, 18.

~ ~ ~

Glede onih koji su se ogradili od Objave Božje, oni zaista nisu uspjeli razumjeti značenje jednog jedinog slova iz Kur’ána, niti su stekli i najmanji pojam o Vjeri islama, inače se ne bi, držeći se čvrsto dijelova svoje religije, misleći da čine pravično djelo Boga radi, okrenuli od Boga, Koji ih je doveo u postojanje, Koji ih je hranio, učinio da umru i ponudio im život.

Koliko su brojni stihovi koji su bili objavljeni glede teških iskušenja koja ćete iskusiti na Sudnji Dan, ipak izgleda da ih nikada niste proučili; i kako je silan broj objavljenih tradicija glede kušnji koje će vas sustići na Dan Našega Povratka, a ipak izgleda da ih nikada niste ni pogledali.

Sve svoje dane provodite smišljajući forme i pravila za principe svoje Vjere, a ono što vam koristi u ovom svemu jest da shvatite zadovoljstvo vašega Gospoda i ujedinjeni postanete dobro upoznati sa Njegovim vrhovnim Naumom.

Bog vam je obznanio Svoje Vlastito Ja, ali vi Ga niste uspjeli prepoznati; a stvar koja će vas, na Sudnji Dan, okrenuti od Boga jest varljivi karakter vaših djela. Tijekom vaših života vi slijedite svoju religiju kako biste privukli božje zadovoljstvo, a ipak na Posljednji Dan zagrađujete se od Boga i okrećete se od Onoga Koji je vaš Obećani. XVII, 2.

~ ~ ~

O, vi, koji ste obdareni Bayánom! Bit ćete stavljeni na kušnju, baš kao i oni kojima je dan Kur’án. Smilujte se sámi na sebe, jer ćete svjedočiti Danu kad će Bog objaviti Onoga Koji je Objavitelj Njegovoga Vlastitoga Ja, obdarenoga jasnim i nepobitnim dokazima, dok ćete se vi uporno držati riječi koje su izgovarali Svjedoci Bayána. Toga ćete Dana nastaviti lutati zbunjeni, poput kamila, u potrazi za kapljom vode života. Bog će navesti oceane živih voda da poteku iz prisutnosti Onoga Koga će Bog objaviti, a vi ćete odbiti utažiti svoju žeđ iz njih, premda smatrate sebe Bogobojaznim svjedocima svoje Vjere. Nikako, i opet, nikako! Vi ćete zastraniti daleko više nego ljudi kojima su bili dani Evanđelje, Kur’án ili bilo koje drugo Sveto Pismo. Dobro se pazite, budući da će vas Stvar Božja zadesiti u vrijeme kada ćete svi usrdno moliti i sa suzama preklinjati Boga za advent Dana Njegovoga Objavitelja; pa ipak, kad On dođe, vi ćete oklijevati i nećete uspjeti biti od onih koji su dobro osvjedočeni u Njegovoj Vjeri.

Čuvajte se da ne ožalostite Onoga Koji je Vrhovni Objavitelj vašega Gospoda; uistinu, On Si u potpunosti može dopustiti da bude bez vaše vjernosti Njemu. Pazite i nemojte nijednu dušu zaviti u potištenost, jer ćete sigurno biti stavljeni na kušnju. XVII, 2.

~ ~ ~

Recite, Onaj Koga će Bog objaviti će sigurno iskupiti prava onih koji istinski vjeruju u Boga i Njegove znakove, jer oni su ti koji zaslužuju nagradu iz Njegove prisutnosti. Recite, daleko je od slave Onoga Koga će Bog objaviti da itko na takav način spominje Njegovo ime, ako promišljate o Stvari Božjoj u svojim srcima. Recite, On će obraniti Stvar snagom Svoje zapovijedi i uništit će svu izopačenost istine silom Svojega naloga. Uistinu, Bog ima moć nad svim stvarima.

Ako želite razlikovati istinu od zablude, razmislite o onima koji vjeruju u Onoga Koga će Bog objaviti i onoga koji ne vjeruju u Njega u vrijeme Njegova pojavljivanja. Prvi predstavljaju bit istine, kako je posvjedočeno u Knjizi Božjoj, a drugi bit zablude, kako je posvjedočeno u toj istoj Knjizi. Bojte se Boga kako se ne biste poistovjetili ni sa čim osim istinom, budući da ste uzveličani u Bayánu jer ste prepoznati kao nositelji ìmena Onoga Koji je vječna Istina.

Recite, kad bi Onaj Koga će Bog objaviti pobožnoga i istinoljubivog sljedbenika Bayána proglasio lažnim, valja vam se pokoriti Njegovom nalogu, jer je to Bog potvrdio u Bayánu; uistinu, Bog je sposoban pretvoriti svjetlost u oganj kad god Mu drago; On sigurno ima moć nad svim stvarima. A kad bi On osobu koji vi smatrate udaljenom od istine proglasio njoj bliskom, ne griješite, u svojim maštanjima, dovodeći u pitanje Njegovu odluku, jer Onaj Koji je Vrhovna Istina stvara stvari snagom Svojega naloga. Uistinu, Bog preobražava oganj u svjetlost kako Mu drago, i zaista On ima moć nad svim stvarima. Razmislite kako je istina zablistala kao istina na Prvi Dan i kako se zabluda pokazala zabludom; tako ćete ih, na sličan način, vi razlikovati jednu od druge na Dan Uskrsnuća. XVII, 4.

~ ~ ~

Razmislite o ljudima kojima je dano Evanđelje. Njihovi vjerski vođe bili su smatrani istinskim vodičima u Evanđelje, pa ipak, kad su se ogradili od Muhameda, Apostola Božjeg, postali su vodičima u zabludu, iako su čitavog života vjerno poštovali upute svoje vjere zato da bi dosegli Raj; kad im je Bog obznanio Raj, nisu htjeli ući u nj. Oni kojima je dan Kur’án učinili su isto. Izvršavali su svoja djela pobožnosti Boga radi, nadajući se da će im On omogućiti da se pridruže pravednicima u Raju. Međutim, kad su im vrata Raja bila širom otvorena pred licima, odbili su ući. Dopustili su da uđu u vatru, iako su u Bogu od nje tražili zaklona.

Recite, uistinu, kriterij po kojem se istina razlučuje od zablude neće se pojaviti do Dana Uskrsnuća. Znat ćete to, ako ste od onih koji ljube Istinu. A prije adventa Dana Uskrsnuća razlikovat ćete istinu od svega ostalog prema onom što je bilo objavljeno u Bayánu.

Kako je velik broj ljudi koji će na Dan Uskrsnuća smatrati sebe pravednicima, a dispenzacija Providnosti ubrojit će ih među grešne, jer su se, kao velom, ogradili od Onoga Koga će Bog objaviti i odbili pokloniti se Onom Koji je, prema ukazu božanskom u Knjizi, Svrha njihova stvaranja. XVII, 4.

~ ~ ~

Reci, nećete biti u stanju prepoznati Jedinoga Pravoga Boga ili jasno razabrati riječi božanskog vodstva, zato što tražite i kročite put drugačiji od Njegovoga. Kadgod saznate da se nova Stvar pojavila, morate tražiti prisutnost njezina autora i morate pretraživati njegove spise, kako možda, ne biste bili spriječeni stići do Onoga Koga će Bog objaviti u času Njegove objave. Kad bi ti kročio stazom istine kako je šalju dolje oni koji su obdareni znanjem o najunutarnjijoj stvarnosti, Bog, Gospod tvoj, bi te jamačno iskupio na Dan Uskrsnuća. Uistinu, On ima moća nad svim stvarima.

U Bayánu je Bog svakomu zabranio da izriče osudu ijedne duše, da ne bi osudio Boga, svojega Gospoda, dok sebe ubraja među pravedne, budući da nitko ne zna kako će Stvar Božja započeti ili završiti.

O, vi, koji ste obdareni Bayánom! Budete li obaviješteni o osobi koja polaže pravo na Stvar i objavljuje stihove koje, po vanjskom izgledu, nije vjerojatno da je objavio itko drugi osim Boga, Pomoćnika u nevolji, Samoopstojnoga, ne osudite ga, da ne biste nehotice osudili Onoga Koga će Bog objaviti. Recite, Onaj Koga će Bog objaviti samo je jedan među vama; On će vam Se obznaniti na Dan Uskrsnuća. Vi ćete spoznati Boga kad se Objavitelj Njegovoga Vlastitoga Ja obznani vama, kako, možda, ne biste skrenuli sa Njegova Puta.

Uistinu, Bog će podići Onoga Koga će Bog objaviti, a nakon Njega Koga God On hoće, kao što je podizao proroke prije Ishodišta Bayána. On, po istini, ima moć nad svim stvarima. XVII, 4.

~ ~ ~

Uistinu, na Prvi Dan širom Smo otvorili vrata Raja svim narodima svijeta, i Uzviknuli: ‘O, vi, sve stvorene stvari! Trudite se doseći pristup u Raj, jer ste se, tijekom čitavih vaših životâ, čvrsto držali vrlih djela, kako biste to postigli.’ Sigurno svi ljudi žude ući u nj, ali, jao, oni to nisu u stanju zbog onoga što su njihove ruke počinile. Međutim, kad bi ti stekao istinsko razumijevanje o Bogu posred svojega srca, prije nego Se On objavi, ti bi bio u stanju prepoznati Ga, vidljivoga i blistavoga, kad Se otkrije pred očima svih ljudi. XVII, 11.

~ ~ ~

Recite, zbog vašega spominjanja Onoga Koga će Bog objaviti i veličanja Njegovoga imena, Bog će navesti vaša srca da se rašire od radosti, a zar ne želite da vam srca budu u tako blaženom stanju? Zaista, srca onih koji istinski vjeruju u Onoga Koga će Bog objaviti šira su nego prostranstvo neba i zemlje i čega god ima među njima. Bog nije ostavio nikakvu prepreku u njihovim srcima, pa makar sitnu poput sjemenke gorušice. On će obodriti njihova srca, njihov duh, njihove duše i njihova tijela i njihove dane blagostanja i bijede, veličanjem imena Onoga Koji je vrhovno Svjedočanstvo božje i promicanjem Riječi onoga Koji je Osvit slave njihova Stvoritelja.

Uistinu, ove duše koje uživaju u spomenu na Boga, Koji širi njihova srca bljescima svjetla znanja i mudrosti. One ne traže ništa osim Boga i često se bave hvalom Njemu. One ne žele ništa osim onoga što On želi i spremno čekaju izvršiti Njegov nalog. Njihova srca su zrcala koja odražavaju što god želi Onaj Koga će Bog objaviti. Tako će Bog obodriti srca onih koji istinski vjeruju u Njega i Njegove znakove i koji su pouzdano osvjedočeni o životu koji će doći. Reci, život koji će doći nije ništa drugo do li dani povezani s dolaskom Onoga Koga će Bog objaviti.

Ne svodite uredbe Božje na svoje vlastite jalove uobrazilje; radije promatrajte, po Njegovom nalogu, okom duha sve stvari koje je Bog stvorio, baš kao što vidite stvari očima svojeg tijela. XVII, 15.

~ ~ ~

Božanska Objava povezana s adventom Onoga Koji je vaš obećani Mihdí pokazala se daleko čudesnijom od Objave kojom je Muhamed, Apostol Božji, bio obdaren. Volio bih kad biste mogli promišljati. Uistinu, Bog je podigao Muhameda, Apostola Božjega, između ljudi u Arabiji nakon što je navršio četrdeset godina — činjenica koju svatko od vas tvrdi i podržava — dok je vašeg Iskupitelja podigao Bog u dobi od dvadeset i četiri godine među ljudima od kojih nijedan nije mogao govoriti niti razumjeti ni jednu jedinu riječ arapskoga. Tako Bog ogoljuje slavu Stvari Svoje i pokazuje Istinu snagom Svoje objavljene Riječi. On je, zaista, Moćni, Svemogući, Pomoćnik u nevolji, Najljubljeniji. XVII, 4.

~ ~ ~

Reci, uistinu, Bog je naveo sve stvari da uđu u sjenu stabla potvrde, osim onih koji su obdareni sposobnošću razumijevanja. Oni imaju pravo izbora ili povjerovati u Boga Gospoda svojega, i položiti sve svoje uzdanje u Njega, ili se ograditi od Njega i odbiti povjerovati s osvjedočenjem u Njegove znakove. Te dvije grupe plove dvama morima: morem potvrde i morem nijekanja.

Oni koji istinski vjeruju u Boga i Njegove znakove, i koji se u svakoj Dispenzaciji vjerno pokoravaju onomu što je bilo objavljeno u Knjizi — ti su zaista oni koje je Bog stvorio od plodova iz Raja Njegova zadovoljstva, i oni su blaženi. Ali oni koji se okreću od Boga i Njegovih znakova u svakoj Dispenzaciji, ti su oni koji plove morem nijekanja.

Bog je, snagom Svojeg naloga, odredio za Sebe zadaću osiguravanja nadmoći mora potvrde i uništenja mora nijekanja snagom Svoje moći. On, po istini, ima moć nad svim stvarima.

Uistinu, valja vam prepoznati svojega Gospoda u vrijeme Njegove objave, kako se, možda, ne biste upustili u nijekanje, i kako biste se, prije nego Bog podigne proroka, mogli naći sigurno postavljenima na moru potvrde. Jer, dođe li vam Prorok od Boga a vi ne uspijete kročiti Njegovim Putom, Bog će, zbog toga, pretvoriti vašu svjetlost u oganj. Pazite kako biste, možda, milošću Božjom i Njegovim znacima, uzmogli iskupiti svoje duše. XVIII, 13.

  • •  •

Reci, Bog će, po istini, navesti vaša srca da se predaju izopačenosti ako ne uspijete prepoznati Onoga Koga će Bog objaviti; ali, ako Ga prepoznate, Bog će protjerati izopačenost iz vaših srca…

Onoga dana kad ste bili, Voljom Božjom, upućeni u Bayán, je li itko od vas znao tko su bila Slova Živih ili Svjedoci ili Svjedočanstva ili koja su bila iména vjernikâ? Na sličan način Bog želi da prepoznate Onoga Koga će Bog objaviti na Dan Uskrsnuća. Čuvajte se da se ne ogradite kao velom od Onoga Koji vas je stvorio, zbog vašeg poštovanja prema onima koji su bili pozvani u postojanje po nalogu Ishodišta Bayána radi veličanja Njegove Riječi. Jeste li posjedovali, prije nego vas je Ishodište Bayána pozvalo u postojanje, bilo kakav trag identiteta, a kamoli spisa ili autoriteta? Odbacite, dakle, svoje početke, kako biste, možda, mogli biti spašeni na dan vašega povratka. Zaista, da nije bilo radi veličanja imena Prvotnog Ishodišta, Bog ne bi za vas odredio Slova Živih, niti one koji su Svjedočanstva Njegovoj Istini, niti Svjedoke Njegovoj Pravdi; kad biste samo malo poslušali. Sve je ovo radi slavljenja Stvari Onoga Koga će Bog objaviti u vrijeme Njegove objave; volio bih kad biste mogli malo o tome promisliti.

Stoga vam valja vratiti se Bogu baš kao što ste bili uvedeni u postojanje, i ne izricati riječi kao što su zašto ili ne, želite li da vaše stvaranje urodi plodom u vrijeme vašega povratka. Jer nitko od vas koji ste rođeni u Bayánu neće dobiti plod svojeg početka ako se ne vratite Onomu Koga će Bog objaviti. On je Onaj koji je prouzročio da vaš početak potekne od Boga, i da vaš povratak bude k Njemu, kad biste to samo znali. XVI, 15.

~ ~ ~

Kako je velik broj ljudi koji se pokrivaju haljom od svile cijelog svojeg života, dok su obučeni u odjeću ognja, kao da su se odjenuli ruhom božanskog vodstva i pravičnosti; i kako su brojni oni koji nose odjeću od pamuka ili grube vune cijeloga života, pa ipak, zato što su obdareni odjećom božanskog vodstva i pravičnosti, zaista su odjeveni su ruhom Rajskim i uživaju u Božjem zadovoljstvu. Zaista, bilo bi bolje, u Božjim očima, kad biste spojili to dvoje, uresivši se ruhom božanskog vodstva i pravičnosti, te obukavši istančanu svilu, kao si to možete priuštiti. Ako ne, barem nemojte postupati nepravično, nego radije poštujte pobožnost i vrlinu…

Da nije bilo samo zbog Njegove prisutnosti među ovim ljudima, Mi ne bismo propisali ijedan zakon niti išta zabranili. Samo smo radi slavljenja Njegovoga Imena i veličanja Stvari Njegove obznanili određene zakone Našim nalogom, ili zabranili djela koja su Nam mrska, kako biste u času Njegove objave vi mogli kroz Njega dosegnuti božje zadovoljstvo i uzdržavati se od stvari koje su Njemu odbojne.

Recite, uistinu, zadovoljstvo Onoga Koga će Bog objaviti je zadovoljstvo Božje, a nezadovoljstvo Onoga Koga će Bog objaviti nije drugo do li nezadovoljstvo Božje. Izbjegavajte Njegovo nezadovoljstvo, i utecite se u zaklon Njegovoga zadovoljstva. Recite, živi vodiči do Njegovog zadovoljstva su oni koji istinski vjeruju u Njega i čvrsto su osvjedočeni u svoju vjeru, dok živa svjedočanstva Njegovog nezadovoljstva jesu oni koji, kada čuju stihove Božje poslane iz Njegove prisutnosti, ili čitaju božanske riječi koje je On objavio, ne prigrle odmah Vjeru i dosegnu osvjedočenje. XVI, 14.

6 – Izvadci iz različitih Spisa

Reci, Bog je Gospod i svi su Njegovi štovatelji.

Reci, Bog je Istinski i svi Mu iskazuju počast.

Ovo je Bog, Gospod vaš, i k Njemu ćete se vratiti.

Ima li ikakve sumnje glede Boga? On je stvorio vas i sve stvari. On je Gospod svih svjetova.

~ ~ ~

Recite, uistinu, bilo koji sljedbenik ove Vjere može, s dopuštenjem Božjim, nadvladati sve koji stanuju na nebu i na zemlji i svemu što leži među njima; jer, zaista, ovo jest, bez trunke sumnje, jedina prava Vjera. Stoga, ne bojte se, niti se žalostite.

Reci, Bog je, prema onom što je objavljeno u Knjizi, preuzeo na Sebe zadaću osiguranja prevlasti bilo kojeg od sljedbenika Istine, iznad stotine drugih duša, i nadmoći stotine vjernika nad tisuću nevjernika i vlast tisuće vjernih nad svim narodima i plemenima zemlje; budući da Bog poziva u postojanje što god On hoće snagom Svojega naloga. Uistinu, On ima moć nad svim stvarima.

Reci, moć božja je u srcima onih koji vjeruju u jedinstvo Božje i svjedoče da nema Boga osim Njega, dok su srca onih koji Bogu pridružuju suparnika nemoćna, lišena života na ovoj zemlji, jer su zacijelo mrtva.

Dan se bliži kad će Bog učiniti vojske Istine pobjedonosnima, i On će očistiti cijelu zemlju na takav način da u dosegu Njegovoga znanja neće ostati nijedna duša osim one koja zaista vjeruje u Boga, ne štuje nijednoga drugog Boga osim Njega, koja se klanja danju i noću u Bogoštovlju, i ubrojena je među čvrsto osvjedočene.

Reci, Bog je zaista Vrhovna Istina, Onaj Koji je jasno Vrhovni nad Svojim slugama; On je Pomoćnik u nevolji, Samoopstojni.

~ ~ ~

Bog svjedoči da nema drugog Boga osim Njega. Njegova su kraljevstva na nebesima i na zemlji i svemu što je među njima. On je uzvišen iznad poimanja svih stvari, i nespoznatljiv umu svake stvorene stvari; nitko neće biti u stanju dokučiti jednost Njegova Bića niti razotkriti prirodu Njegova Postojanja. Nitko ravan ni nalik, nitko sličan niti jednak nikada se ne može pridružiti Njemu. Tada, podajte Mu hvalu o slavite Ga i svjedočite svetosti i jednosti Njegova Bića i veličajte Njegovu moć i veličanstvo čudesnim slavljenjem. To će vam omogućiti da steknete pristup u najviši Raj. Volio bih da imate čvrstu vjeru u objavu znakova Božjih.

Ovo je božanski zapisana Knjiga. Ovo je rasprostrta Ploča. Reci, ovo je zaista Pohođeni Hram, miomirisni List, Stablo božanske Objave, Ocean koji se uzdiže, Izričaj koji je ležao skriven, Svjetlo iznad svakog svjetla… Zaista, svako je svjetlo stvorio Bog snagom Svojega naloga. On je, po istini, Svjetlo kraljevstva neba i zemlje i svega što je među njima. Sjajem Svoj svjetlosti Bog podaruje prosvjetljenje vašim srcima i učvršćuje vaše korake, kako biste, možda, podali hvalu Njemu.

Reci, ovo je zacijelo Vrt počinka, najuzvišenija Točka poklonstva, Stablo iza kojega nema prolaska, blagoslovljeno Stablo Lot, Najmoćniji Znak, najljepši Lik i najljupkije Lice.

~ ~ ~

Od početka koji nema početka svi ljudi su se pružali u poklonstvu pred Onim Koga će Bog objaviti i činit će tako sve do kraja koji nema kraja. Kako je, onda, čudno da u vrijeme Njegovog pojavljivanja odajete počast noću i danju onomu što vam je naložilo Ishodište Bayána a ipak ne uspijevate štovati Onoga Koga će Bog objaviti.

~ ~ ~

Posveti, o, Bože moj, Njemu čitavo ovo Stablo, kako bi od njega mogli biti objavljeni svi plodovi koje je bog u njemu stvorio za Onoga kroz Koga je Bog htio otkriti sve što Mu drago. Tvoje Mi slave! Nisam poželio da ovom Stablu ikada izraste ijedna grana, list ili plod koji ne bi uspio klanjati se pred Njim, na dan Njegove Objave, ili odbije hvaliti Tebe kroz Njega, kako dolikuje slavi Njegove sveslavljene Objave, i vrhunaravnosti Njegove najvrhovnije Skrovitosti. A ako Ti vidiš, o, moj bože, ijednu granu, list ili plod na Meni koji se nije uspio pokloniti pred Njim, na dan Njegove Objave, odsjeci ih, o, Moj Bože, s toga Stabla, jer nisu od Mene, niti će se vratiti k meni.

~ ~ ~

On — slavljen bio Njegov spomen — sliči suncu. Kad biste postavili nebrojena zrcala ispred njega, svako bi, prema svojoj sposobnosti, odražavalo sunce, a kad nijedno ne bi bilo postavljeno ispred njega, ono bi ipak nastavilo izlaziti i zalaziti, i samo bi zrcala bila zakrivena od njegove svjetlosti. Ja, uistinu, nisam iznevjerio Svoju dužnost da opomenem te ljude, i osmislim načine kojima se oni mogu vratiti Bogu, svojem Gospodu, i povjerovati u Boga, svojega Stvoritelja. Ako, na dan Njegove Objave, svi koji su na zemlji Njemu iskažu odanost, Moje najunutarnjije biće će se radovati, budući da će svi dosegnuti vrhunac svojega postojanja, i bit će dovedeni licem u lice sa svojim Ljubljenim, i prepoznat će, u najvećoj mjeri mogućoj u svijetu postojanja, sjaj Onoga Koji je Žudnja njihovih srdaca. Ako ne bude tako, Moja će se duša zaista ražalostiti. Ja sam istinski njegovao sve stvari za tu svrhu. Kako, dakle, može itko biti zakriven velom od Njega’ Zbog toga sam zazivao Boga, i nastavit ću Ga zazivati. On je, uistinu, blizu, spreman odgovoriti.

~ ~ ~

Slava Onoga Koga će Bog objaviti neizmjerno je iznad svake druge slave, a njegovo veličanstvo je daleko iznad svakog drugog veličanstva. Njegova ljepota nadvisuje svako drugo utjelovljenje ljepote, a Njegova veličina beskonačno nadvisuje svaku drugu pojavu veličine. Svako svjetlo blijedi pred sjajem Njegova svjetla, a svaki drugi nositelj milosrđa podbacuje pred zalozima Njegova milosrđa. Svako drugo savršenstvo nije ništa suočeno s Njegovim krajnjim savršenstvom, a svako drugo pokazivanje moć ine predstavlja ništa pred Njegovom apsolutnom moći. Njegova imena nadmoćna su svim drugim imenima. Njegovo zadovoljstvo ima prednost pred svakim drugim izrazom zadovoljstva. Njegova preistaknuta uzvišenost daleko je iznad dosega svakog drugog simbola uzvišenosti. Sjaj Njegova pojavljivanja daleko nadilazi onaj bilo kojeg drugog pojavljivanja. Njegovo božansko skrivanje daleko je dublje od bilo kojeg skrivanja. Njegova uznositost neizmjerno je iznad svake druge uznositosti. Njegovoj milostivoj naklonosti nema ravne među bilo kojim znakovima naklonosti. Njegova moć nadilazi svaku moć. Njegova vrhovnost nepobjediva je suočena sa svakom drugom vrhovnošću. Njegova nebeska vladavina uzvišena je iznad svake druge vladavine. Njegovo znanje prožima sve stvorene stvari, a Njegova savršena moć proteže se preko svih bića.

~ ~ ~

Svi ljudi potekli su od Boga i Njemu će se svi vratiti. Svi će se pojaviti pred Njim radi suda. On je Gospod Dana Uskrsnuća, Obnove i Obračuna, a Njegova objavljena Riječ jest Vaga.

Istinska smrt se ostvari kad čovjek umre za sebe u vrijeme Njegove Objave na takav način da ne traži ništa osim Njega.

Istinsko uskrsnuće iz grobova znači biti oživljen u skladu s Njegovom Voljom, snagom Njegovoga izričaja.

Raj predstavlja dosezanje Njegovoga zadovoljstva a vječni oganj pakleni je Njegov sud pravedni.

Dan na koji Se On objavljuje je Dan uskrsnuća koji će potrajati onoliko dugo koliko On odredi.

Sve pripada Njemu i sve je On uobličio. Sve osim Njega su Njegova stvorenja.

~ ~ ~

U Ime Boga, Najuzvišenijega, Najvišega.

Uistinu, Ja sam Bog, nema Boga osim Mene, i sve osim Mene samo je Moje stvaranje. Reci, štujte Me, dakle, o, vi, Moja stvorenja.

Ja sam Te pozvao u postojanje, hranio Te, štitio Te, ljubio Te, podigao Te i milostivo Te izabrao da budem objavitelj Mojega Vlastitoga Ja, kako bi Ti mogao izgovarati Moje stihove kako sam Ja naložio, i uzmogao pozvati koga god Sam stvorio u Moju Religiju koja nije drugo nego ovaj slavni i uzvišeni Put.

Ja sam uobličio sve stvorene stvari tebe radi, i snagom Moje volje učinio Sam Te vrhovnim Vladarom nad čovječanstvom. Nadalje, odredio Sam da će, tko tako prigrli Moju religiju, povjerovati u Moje jedinstvo, i povezao Sam to vjerovanje sa spomenom na Tebe, a nakon Tebe sa spomenom onih koje si ti, s Mojim dopuštenjem, učinio ‘slovima Živih’, i sa svim što si Ti od Moje religije objavio u Bayánu. To je, zaista, ono što će omogućiti iskrenima među Mojim slugama da zadobiju pristup u nebeski Raj.

Uistinu, sunce je samo zalog iz Mojega prisustva kako bi pravi vjernici među Mojim slugama mogli razabrati u njegovu izlasku svitanje svake Dispenzacije.

Po istini Ja sam stvorio Tebe kroz Tebe Samoga, zatim sam po Svojem Vlastitom nalogu uobličio sve stvari stvaralačkom snagom Tvoje Riječi. Mi smo Svemogući. Odredio Sam Tebe da budeš Početak i Kraj, Viđeni i Neviđeni. Uistinu, Mi smo Sveznajući.

Nitko nikada nije bio niti će ikada biti obdaren proroštvom osim Tebe, niti je ijedna sveta Knjiga bila ili će biti objavljena bilo komu osim Tebi. Takav je nalog izdao Onaj koji je Sveobuhvatni, Najljubljeniji.

Bayán je, po istini, Naš odlučujući dokaz za sve stvorene stvari, i svi narodi svijeta nemoćni su pred objavom njegovih stihova. U njemu je pohranjen zbroj svih Svetih Spisa, bilo prošlih ili budućih, baš kao što si Ti Spremnik Naših dokaza na ovaj Dan. Mi dajemo pristup komu god Mi želimo u vrtove našega najsvetijeg, najuzvišenijega Raja. Tako je po Našem nalogu božanska objava inaugurirana u svakoj Dispenzaciji. Mi Smo doista vrhovni Vladar. Zaista nijednu religiju Mi nikad nećemo inaugurirati ukoliko ne bude obnovljena u danima koji dolaze. To je obećanje koje Smo svečano dali. Uistinu, Mi smo vrhovni iznad svih stvari…

~ ~ ~

On je Bog, Vrhovni Gospod, Sveslavljeni.

Reci: Hvaljen bio Bog Koji milostivo omogućuje komu god On hoće da Ga štuje. Uistinu, nema Boga osim Njega. Njegovi su najizvrsniji naslovi; On je Onaj Koji čini da se Njegova Riječ ispuni onako kako je Njemu drago i On je Onaj Koji vodi one koji su primili prosvjetljenje i traže put pravičnosti.

Boj se Boga, tvojega Gospoda, i spomeni se Njegovog Imena danju i noću. Ne slijedi šapat bezvjeraca, da ne bi bio ubrojen među tumače dokonih maštarija. Vjerno se pokoravaj Prvotnom ishodištu Koje je Gospod Sâm, i budi od pravičnih. Neka te ništa ne uzdrma teško, niti dopusti da te uznemire stvari kojima je bilo suđeno da se dogode u ovoj Stvari. Svojski se trudi Boga radi i kroči stazom pravičnosti. Budeš li susreo nevjernike, sve svoje uzdanje podaj Bogu, tvojem Gospodu, govoreći, Dovoljan mi je Bog u kraljevstvima ovoga i sljedećega svijeta.

Dan se bliži kad će Bog okupiti sve vjernike. Po istini nema drugog Boga osim Njega.

Mir Božji bio s onima koji su bili vođeni pravo snagom božanskog vodstva.

~ ~ ~

On je Bog, Vrhunaravni Vladar, Vrhovna Istina, Onaj Čiju pomoć preklinju svi.

Slavljen je Onaj Komu pripada vlast nad nebesima i nad zemljom, u Čijoj ruci leži kraljevstvo svih stvorenih stvari i Komu će se sve vratiti. On je Onaj Koji određuje mjeru dodijeljenu svakoj pojedinoj stvari i objavljuje Svoje vrle darove i blagoslove u Svojoj svetoj Knjizi na korist onih koji pružaju zahvalnost za Stvar Njegovu.

Reci, ovaj će se zemaljski život okončati, i svi će izdahnuti i vratiti se mojemu Gospodu Bogu Koji će najbiranijim darovima nagraditi djela onih koji ustraju strpljivo. Uistinu, tvoj Bog dodjeljuje mjeru svih stvorenih stvari kako On hoće, svojim Nalogom; a oni koji su usklađeni sa zadovoljstvom vašega Gospoda, oni su zaista među blaženima.

Tvoj Gospod nikada nije podigao proroka u prošlosti koji ne bi uspio pozvati ljude Svojem gospodu, a danas je zaista slično davnim vremenima, kad biste razmislili o stihovima koje je Bog objavio.

Kad je Bog poslao Svojeg Proroka Muhameda, toga je dana bilo predodređeno okončanje proročkoga ciklusa u Božjem znanju. Zaista, to se obećanje stvarno obistinilo i nalog Božji bio je postignut onako kako je On odredio. Mi danas zasigurno živimo u Danima Božjim. Ovo su slavni dani kakvima slične nije u prošlosti nikada obasjalo sunce. Ovo su dani koje su ljudi u prošlim vremenima željno iščekivali. Što vas je zadesilo da tako čvrsto spavate? Ovo su dani u kojima je Bog naveo Danicu istine da sjajna zablista. Što vas je navelo da dalje šutite? Ovo su određeni dani koje ste željno iščekivali u prošlosti — dani adventa božanske pravde. Uputite hvalu Bogu, o, vi, družbo vjernikâ.

Ne dopustite da vas djela onih koji odbacuju Istinu ograde kao velom. Takvi ljudi imaju samo vlast nad vašim tijelima, a Bog nije u njih položio moć nad vašim duhom, vašim dušama i srcima. Bojte se Boga kako bi vam, možda, bilo dobro. Sve su stvari bile stvorene radi vas, i ni zbog čega drugog nije bilo naloženo vaše stvaranje. Bojte se Boga i čuvajte se da vas forma i vanjski izgled ne spriječe da Ga prepoznate. Iskazujte zahvalnost bogu kako bi, možda, On milosrdno postupio s vama.

Ovaj će smrtni život sigurno propasti, njegovi užitci moraju izblijediti i uskoro ćete se vratiti Bogu, potreseni grižnjom savjesti, jer ćete sada biti probuđeni iz svojeg drijemeža, i uskoro ćete se naći u prisutnosti Boga i bit ćete upitani za vaša djela.

Reci, kako se usuđujete besramno poricati stihove poslane dolje sa neba pravde, a ipak čitate Knjige Božje objavljene u prošlosti? Kako odbacujete susret s vašim Gospodom koji je bio s vama zakazan ranije, i na ovaj Dan ne uspijevate posluhnuti Njegovo upozorenje? Zaista, držeći se forme i slijedeći šapat vaših sebičnih želja, vi ste se lišili zadovoljstva svojega Gospoda, osim onih koje je njihov Gospod obdario znanjem i koji na ovaj Dan iskazuju zahvalnost Njemu zbog milosti što su poistovjećeni sa istinskom Vjerom Božjom. Najavite, stoga, Poruku onima koji iskazuju vrlinu i poučite ih putovima Jedinoga Pravoga Boga, kako bi, možda, uspjeli shvatiti.

Obuzdaj svoj jezik kako ne bi izrekao ono što bi te moglo ožalostiti, i preklinji Boga za milosrđe. Uistinu, On je potpuno svjestan pravičnih, jer On je uz one Svoje sluge koji istinski vjeruju u Njega, a nije nesvjestan djelovanja zločinaca, budući da ništa bilo na nebesima ili na zemlji ne može izbjeći Njegovom znanju.

Ovi stihovi, jasni i odlučujući, zalog su milosrđa tvojega Gospoda i izvor vodstva za cijelu ljudsku vrstu. Oni su svjetlo onima koji u njih vjeruju a oganj bolne muke onima koji se okreću od njih i odbacuju ih.

~ ~ ~

O, ti koja si izabrana među ženama!

On je Bog; slavljen je sjaj Njegova svjetla.

Stihovi u ovoj Ploči objavljeni su onoj koja je povjerovala u znakove svojega Gospoda i ubrojena je među one koji su potpuno odani Njemu. Posvjedoči da, uistinu, nema Boga osim Njega, Koji je i moj Gospod i tvoj, i da ne postoji drugi Bog osim Njega. On je Darežljivi, Svemogući.

Podaj zahvalnost Bogu, jer On ti je milostivo pomogao na ovaj Dan, objavio za tebe jasne stihove ove Ploče, i ubrojio te među one žene koje su povjerovale u znakove Božje, prihvatile Ga za svojeg čuvara i spadaju među zahvalne. Uistinu, Bog će uskoro obdariti tebe i one koje su povjerovale u Njegove znakove izvrsnom nagradom iz Svoje prisutnosti. Sasvim sigurno nema drugog Boga osim Njega, Sveposjednika, Najvelikodušnijega. Objave Njegovog obilja prožimaju sve stvari; On je Milosrdni, Suosjećajni.

~ ~ ~

Bog svjedoči da nema drugog Boga osim Njega, Svemogućega, Najljubljenijega.

Upri svoj pogled u Onoga Koga će Bog objaviti na Dan Uskrsnuća, zatim čvrsto vjeruj u ono što je preko Njega poslano dolje.

Reci, Bog odnosi neosporni trijumf nad svakim pobjednikom. Nema nikoga na nebu ili na zemlji ili bilo čega što leži među njima tko može osujetiti nadspoznajnu premoć Njegovoga trijumfa. On poziva u postojanje što god On hoće snagom Svojega naloga. Bog je najmoćniji Podržitelj, Pomoćnik i Branitelj.

~ ~ ~

Kad Danica Bahá zablista sjajna iznad obzorja vječnosti valja vam pojaviti se pred Njegovim prijestoljem. Čuvajte se da sjedite u Njegovoj prisutnosti ili postavljate pitanja bez Njegovog dopuštenja. Čuvajte se Boga, o, družbo Zrcala.

Molite od Njega čudesne zaloge Njegove naklonosti kako bi vam milostivo objavio što god On hoće i želi, jer će na taj Dan sve objave božanskog obilja kružiti oko Sjedišta Njegove slave i zračiti iz Njegove prisutnosti, kad biste to samo razumjeli.

Dolikuje vam ostati nijemi pred Njegovim Prijestoljem, jer zaista, od svih stvari koje su bile stvorene između neba i zemlje ništa na taj Dan neće biti smatrana prikladnijom nego izvršavanje šutnje. Nadalje, dobro pazite da ne budete ubrojeni među one iz prošlosti koji su bili obdareni znanjem, a ipak su se zbog svoje učenosti nadimali ohološću pred Bogom, Nadspoznajnim, Samoopstojnim, jer je na taj Dan On Onaj Koji je Sveznajući, Sveznalac, Izvor svega znanja, daleko iznad onih koji su obdareni učenošću; i On je Onaj Koji je Silni, Sveobvezujući, Gospod moći, pred licem onih koji koriste moć; i On je Onaj Koji je Moćni, Najuzvišeniji, Najslavniji, pred onima koji iskazuju slavu; i na taj Dan On je Onaj Koji je Uzvišeni, Najviši, Izvor uzvišenosti, daleko iznad onih koji su visoka položaja; i On je Onaj Koji je Svemogući, Izvor slave i veličine, daleko iznad raskoši moćnika; i On je Onaj Koji je Svemoćni, Vrhovni Vladar, Gospod suda, koji nadilazi sve one koji su obdareni vlašću; i On je Onaj Koji je Velikodušni, Najdobrohotniji, Bit Obilja, Koji stoji savršen pred licem onih koji iskazuju dobrohotnost; i On je Onaj Koji je Naložitelj i Vrhovni Vršitelj vlasti i moći, nespoznatljivo visoko iznad onih koji drže zemaljsku vlast; i On je Onaj Koji je Najizvrsniji, Nenadmašeni, Najistaknutiji, pred licem svakog uspješnog čovjeka.

Vi ste, svi do jednoga, bili pozvani u postojanje kako biste iskali Njegovu prisutnost i dosegli to uzvišeno i slavno stanje. Zaista, On će poslati dolje s neba Svojega milosrđa ono što će vam koristiti, i sve čega se On milostivo udostoji omogućit će vam da se riješite cijele ljudske vrste. Uistinu, na taj će se Dan učenost učenih pokazati beskorisnom, niti će vrijediti postignuća nositelja znanja, niti raskoš visoko čašćenih, niti moć moćnika, niti spomen pobožnih, niti djela pravednih, niti klecanje štovatelja u klanjanju, niti njegovo pružanje u poklonstvu prema Kibli, niti čast čašćenih, niti srodstvo onih visoka roda, niti plemstvo onih plemenita potomstva, niti govori rječitih, niti naslovi istaknutih — ništa im od toga neće koristiti — budući da je sve to i još što god ste znali ili razumjeli bilo stvoreno Njegovom zapovjednom riječju ‘Budi’, i ono jest. Zaista, kad bi to bila Njegova Volja, On sigurno može izvesti uskrsnuće svih stvorenih stvari jednom riječju Svojom. On je, po istini, iznad i povrh svega toga, Svemoćni, Svemogući, Svesilni.

Čuvajte se, o, družbo Zrcala, da se na taj Dan ne uzoholite zbog naslovâ. Znajte sigurno da ste vi, zajedno sa svima onima koji stoje iznad ili ispod vas, bili stvoreni za taj Dan. Bojte se Boga i ne činite ono što bi ožalostilo Njegovo srce, niti budite od onih koji su zastranili. Možda će se On pojaviti obdaren snagom Istine dok vi čvrsto spavate na svojim krevetima, ili će Njegovi glasnici donijeti slavne i blistave Ploče od Njega dok se vi prezirno okrećete od Njega, izričete osudu protiv Njega — presudu kakvu nikada ne biste izrekli samima sebi — i kažete, ‘ovaj nije od Boga, Svepodvrgavajućega, Samostojnoga’.

Slava Tebi, o, Bože moj, ti si potpuno svjestan da sam proglašavao Tvoju Riječ i nisam podbacio u poslanju koje si mi ti naložio. Zaklinjem Te da čuvaš ljude Bayána na taj Dan kako oni ne bi izgovorili neodobravanje protiv Tebe niti se prepirali s Tvojim znakovima. Zaštiti ih, tada, o, moj Bože, snagom Tvoje moći koja prožima cijelo čovječanstvo.

~ ~ ~

On je Svemogući.

Slava Onomu Koji je Gospod svih koji su na nebesima i na zemlji; On je Premudri, Sveznalac. On je Onaj Koji poziva u postojanje koga god On hoće Svojim nalogom; On je zaista, Blagi, Uobličitelj. Reci, uistinu, On je ravan Svojem naumu; koga god On hoće, On čini pobjedonosnim snagom svoje vojske; nema drugog boga osim Njega, moćnoga, Mudroga. Njegovo je kraljevstvo zemlje i neba i On je Gospod moći i slave. Oni koji su povjerovali u Boga i Njegove znakove zaista su sljedbenici istine i boravit će u vrtovima ushita, dok oni koji nisu povjerovali u Boga i koji su odbacili ono što je On objavio, ti će biti stanovnici ognja u kojem će ostati zauvijek. Reci, mnogi su ljudi otvoreno odbacili Boga i slijedili buntovne zločince. Takvi ljudi sliče onima koji su prije njih podržavali svakog neprijateljskog tlačitelja. Uistinu, nema Boga osim Boga; Njegovo je kraljevstvo neba i zemlje i On je Blagi, Sveznajući. Bog svjedoči da nema Boga osim Njega, a Onaj Koji govori po zapovijedi Svojega Gospoda samo je Prvi Koji Ga štuje. On je neprispodobivi Stvoritelj Koji je stvorio nebesa i zemlju i sve što leži među njima, i svi izvršavaju Njegove zapovijedi. On je Onaj Čija milost je obuhvatila sve koji su na nebesima, na zemlji ili drugdje, i svatko živi po Njegovom nalogu.

~ ~ ~

Dolikuje vam čekati Dan pojavljivanja Onoga Koga će Bog objaviti. Zaista, Moj cilj pri sadnji Stabla Bayána nije bio drugi nego li omogućiti vam da Me prepoznate. Po istini, Ja sam Sâm prvi koji se klanja pred Bogom i vjeruje u Njega. Stoga, ne dopustite da vaše prepoznavanje postane jalovo, budući da Bayán, usprkos uzvišenosti svojega stanja, nudi odanost Onomu Koga će Bog objaviti, a On je Onaj Kojemu najviše priliči odobravati kao Sjedištu božanske Stvarnosti, premda je, zaista, On Ja, a Ja On. Međutim, kad Stablo Bayána dosegne vrhunac svojega razvoja, Savit Ćemo ga nisko kao zalog poklonstva prema njegovu Gospodu Koji će se pojaviti u osobi onoga Koga će Bog objaviti. Možda ćete biti povlašteni slaviti Boga kako dolikuje Njegovom uzvišenom Biću.

Zaista bili ste pozvani u postojanje snagom ishodišta Bayána, dok se Sámo Ishodište prepušta Volji Onoga Koga će Bog objaviti, uzvišeno je Njegovom nadspoznajnom vrhunaravnošću, podržano je dokazima Njegove moći, slavljeno je veličanstvom Njegove jednosti, urešeno ljepotom Njegove jedinstvenosti, osnaženo Njegovom vječnom vlašću i obdareno autoritetom kroz Njegovu vječnu vrhovnost. Kako bi se, dakle, njih, koji su samo stvorenje ishodišta, moglo opravdati za riječi ‘zašto ili zbog čega’?

O, kongregacijo Bayána, i svi koji ste unutra! Prepoznajte ograničenja koja su vam nametnuta, jer Jedan takav kao što je Ishodište Bayána Osobno povjerovao je u Onoga Koga će Bog objaviti, prije nego što su sve stvari bile stvorene. U tomu, uistinu, Ja uživam pred svima koji su u kraljevstvu neba i zemlje. Ne dopustite sebi da budete ograđeni kao velom od Boga nakon što Se On objavio. Jer sve što je bilo uzvišeno u Bayánu samo je prsten na mojoj ruci, a Ja sam Sâm, uistinu, samo prsten na ruci Onoga Koga će Bog objaviti — slavljen bio Njegov spomen! On ga okreće kako god Mu drago, zbog čega god Mu drago, i čime god Mu drago. On je, uistinu, Pomoćnik u nevolji, Najviši.

7 – Molitve i meditacije

U Ime Boga, Gospoda neodoljiva veličanstva, Svepodvrgavajućega.

Svet bio Gospod u Čijoj ruci je izvor vlasti. On stvara što god On hoće Svojom zapovjednom Riječju “Budi”, i ono bude. On je bio izvor vlasti do sada, i ona će nadalje ostati Njegova. On čini pobjednikom koga On hoće, kroz moć Svojega naloga. On je, uistinu, Moćni, Svemogući. Njemu pripada sva slava i veličanstvo u kraljevstvima Objave i Stvaranja i svega što leži među njima. Zaista, On je Silni, Sveslavljeni. Od pamtivijeka On je bio Izvor neukrotive snage i ostat će takav do vijeka. On je uistinu Gospod moći i snage. Sva kraljevstva neba i zemlje i svega što je među njima pripadaju Bogu, i Njegova moć vrhovna je nad svim stvarima. Sva blaga zemlje i neba i svega među njima pripadaju Njemu, i Njegova zaštita pruža se nad svim stvarima. On je Stvoritelj nebesa i zemlje i svega što leži među njima, i uistinu On svjedoči o svim stvarima. On je Gospod Obračuna za sve koji stanuju na nebesima i na zemlji i sve što leži među njima, a zaista Bog je hitar pri obračunu. On postavlja mjeru dodijeljenu svima koji su na nebesima i na zemlji i svemu što je među njima. Uistinu, On je Vrhovni Zaštitnik. On u svojoj šaci drži ključeve neba i zemlje i svega među njima. Po Svojem nahođenju On daje darove, snagom Svoje zapovijedi. Uistinu Njegova milost obuhvaća sve, i On je Sveznajući.

Reci: Bog mi je dostatan; On je Onaj Koji drži u Svojoj šaci kraljevstvo svih stvari. Kroz snagu Svoje vojske na nebu i na zemlji i svega što leži među njima, On štiti koga god On hoće od Svojih slugu. Bog, uistinu, bdije nad svim stvarima.

Neizmjerno si uzvišen Ti, o, Gospode! Zaštiti nas od onoga što leži pred nama i iza nas, iznad naših glava, nama s desna, nama s lijeva, ispod naših nogu i sa svake druge strane kojoj smo izloženi. Zaista, Tvoja zaštita nad svim stvarima ne posustaje.76

~ ~ ~

Pošalji dolje Tvoje blagoslove, o, moj Bože, na stablo Bayána, na njegov korijen i njegovu granu, njegove grančice i lišće, njegove plodove, i na sve što ono nosi ili zaklanja. Učini zatim da ovo Stablo postane veličanstven svitak koji će biti ponuđen nazočnosti Onoga Koga će Bog objaviti na Sudnji Dan, ne bi li On blagoizvolio dopustiti cijeloj družbi sljedbenika Bayána da budu vraćeni u život, i da bi On, milošću Svojom, uveo u postojanje novo stvaranje.

Zaista, svi su siromasi pred licem Tvojega nježnog milosrđa, i ponizni sluge pred znacima Tvoje ljubazne dobrote. Preklinjem Te, Tvojim obiljem, o, moj Bože, i izljevima Tvoje milosti i darova, o, moj Gospode, i dokazima Tvojih nebeskih naklonosti i milosti, o, Najljubljeniji moj, da bdiješ nad Onim Koga će Bog objaviti, kako Ga nikad ne bi dotaknuo ni tračak malodušnosti.

~ ~ ~

Neizmjerno slavljen i uzvišen si Ti. Kako da Tebe spominjem, o, Ti Ljubljeni svekolikog stvaranja; i kako mogu prihvatiti Tvoj zahtjev, o, Ti pred Kojim svaka stvorena stvar udivljena stoji. Najuzvišeniji položaj do kojega se ljudska spoznaja može uzdići i najveća visina na koju se umovi i duše ljudi mogu popeti samo su znaci stvoreni snagom Tvoje zapovijedi i zalozi objavljeni silom Tvoje Objave. Daleko bilo od Tvoje slave da itko drugi osim Tebe spomene Tebe ili pokuša izreći Tvoju hvalu. Sama bit svake stvarnosti svjedokom je o vlastitoj isključenosti iz područja dvora Tvoje blizine, a najunutarnjija bit svakog bića svjedoči o vlastitom neuspjehu dosezanja Tvoje svete Nazočnosti. Neizmjerno slavljen i uzvišen si Ti! Ono što jedino dolikuje Tebi jest prikladan spomen koji čini Tvoje Vlastito Ja, a jedino što je dostojno Tebe jest himna hvale koju izgovara Tvoja Vlastita Bit…

Objavom Tvoje milosti, o, Gospode, Ti si Me pozvao u postojanje u noći kao što je ova,77 i – gle! Sada sam sâm i ostavljen u planini. Hvala i zahvalnost neka budu Tvoji za sve što je u skladu s Tvojim zadovoljstvom u carstvu neba i zemlje. I Tvoja je sva vrhovnost, koja se pruža preko krajnjeg dosega kraljevstava Objave i Stvaranja.

Ti si Me stvorio, o, Gospode, Tvojom milostivom naklonošću i zaštitio Me Tvojim obiljem u tami utrobe i hranio si Me, uz pomoć Svoje ljubazne dobrote, životvornom krvlju. Nakon što si Me uobličio u najpristalijem obliku, Svojom nježnom providnošću, i usavršio Moje stvaranje Svojim izvrsnim djelom ruku i udahnuo Svoj Duh u Moje tijelo Svojim beskrajnim milosrđem i objavom Svojega nadspoznajnog jedinstva, Ti si Me naveo da istupim iz svijeta skrovitosti u vidljivi svijet, gologa, neznalicu o svim stvarima, i nemoćnoga da išta postignem. Zatim si Me hranio okrepljujućim mlijekom i podizao Me u rukama Mojih roditelja s vidljivim suosjećanjem, sve do trenutka kad si Me milostivo upoznao sa stvarnostima Tvoje Objave i obavijestio Me o pravom putu Tvoje Vjere kako stoji u Tvojoj Knjizi. A kad sam stupio u punu zrelost naveo si Me da izrazim vjernost Tvojem nedostupnom Spomenu, i omogućio Mi da napredujem prema ciljnom mjestu, gdje si Me odgajao istančanim djelovanjem Tvojih ruku i hranio Me u toj zemlji Svojim najmilostivijim darovima. Kad se dogodilo ono što je bilo predodređeno u Tvojoj Knjizi, Ti si Me naveo, Svojom blagošću, da dosegnem Tvoj sveti kraj, i dopustio si Mi, Svojim nježnim milosrđem, stanovati u dvoru prijateljstva, sve dok nisam tamo razabrao ono čemu sam svjedočio o jasnim zalozima Tvoje milosrdnosti, neodoljivim dokazima Tvoje jednosti, sjajnim bljescima Tvojega veličanstva, izvoru Tvoje vrhovne jedinosti, vrhuncima Tvoje nadspoznajne vrhovnosti, znakovima Tvoje nenadmašnosti, objavama Tvoje uzvišene slave, utočištima Tvoje svetosti, i svemu onom što je nedokučivo bilo kome osim Tebi.

~ ~ ~

Doista, ja sam sluga Tvoj, o, moj Bože, i Tvoj jadnik i Tvoj molitelj i Tvoje bijedno stvorenje. Stigao sam do Tvojih vrata tražeći Tvoj zaklon. Nisam našao nikakvo zadovoljstvo osim u Tvojoj ljubavi, nikakav ushit osim u Tvojem spomenu, nikakvu gorljivu želju osim u poslušnosti Tebi, nikakvu radost osim u Tvojoj blizini, i nikakav spokoj osim onoga u ponovnom sjedinjenju s Tobom, premda sam svjestan da su sva stvorenja spriječena prići Tvojoj uzvišenoj Biti i svekolikom stvaranju uskraćen je pristup Tvojem najunutarnjijem Biću. Kad god se pokušam Tebi približiti, ne opažam u sebi ništa osim znakova Tvoje milosti i u svojem biću ne vidim ništa osim objava Tvoje ljubazne dobrote. Kako može netko tko je samo Tvoje stvorenje tražiti ponovno sjedinjenje s Tobom i doseći Tvoje prisustvo, kad nijedno stvorenje ne može biti nikada povezano s Tobom, niti Te išta može razumjeti? Kako je moguće da ponizni sluga Tebe prepozna i veliča Tvoju hvalu, iako si Ti za njega namijenio objave Tvoje vlasti i čudesna svjedočanstva Tvoje vrhovnosti? Tako svako stvorenje svjedoči da je spriječeno ući u svetište Tvojeg prisustva zbog ograničenja nametnutih njegovoj unutarnjoj stvarnosti. Međutim, neosporno je da je utjecaj Tvojeg privlačenja vječno bio urođen u stvarnostima djelâ Tvojih ruku, iako je ono što dolikuje svetom dvoru Tvoje providnosti uzvišeno iznad dosega svekolikoga stvaranja. To pokazuje, o, moj Bože, moju posvemašnju nemoć da Tebe hvalim i otkriva moju krajnju nemogućnost da Tebi zahvaljujem; a koliko tek da dosegnem spoznaju Tvojeg božanskog jedinstva ili da uspijem dohvatiti jasne znakove Tvoje hvale, Tvoje svetosti i Tvoje slave. Nikako, tako mi Tvoje moći, ne čeznem ni za čim osim za Tvojim Bićem i ne tražim nikoga drugog osim Tebe.

  • •  •

Veličano bilo Ime Tvoje, o, Bože. Tebi, doista, pripadaju Kraljevstva Stvaranja i Objave, i mi smo, uistinu, u našega Gospoda položili smo svo svoje povjerenje. Sva hvala bila Tebi, o, Bože; Ti si Tvorac nebesa i zemlje i onoga što je među njima, i Ti si, zaista, vrhovni Vladar, Uobličitelj, Premudri. Slavljen si Ti, o, Gospode! Ti ćeš sigurno okupiti čovječanstvo za Dan o čijem dolasku nema sumnje — Dan na koji će se svatko pojaviti pred Tobom i pronaći život u Tebi. To je Dan Jedinoga pravoga Boga — Dan koji ćeš ti proizvesti kako je Tebi drago snagom Tvojega naloga.

Ti si Vrhovni, Stvoritelj čudesni, Moćni, Najljubljeniji.

~ ~ ~

Hvaljeno bilo Ime Tvoje, o, Bože. Ti si, uistinu, Gospod naš; Ti si svjestan svega što ne na nebesima i na zemlji. Pošalji, stoga, dolje na nas zalog Svojeg milosrđa. Uistinu, Ti si nenadmašen među onima koji iskazuju milosrđe. Sva pohvala bila Tebi, o, Gospode. Naloži za nas iz Tvoje prisutnosti ono što će utješiti srca iskrenih među Tvojim slugama. Slavljen si Ti, o, Bože, Ti si Stvoritelj nebesa i zemlje i onoga što leži među njima. Ti si vrhovni Gospod, Najsvetiji, Svemogući, Premudri. Veličano bilo Ime Tvoje, o, Bože, pošalji na one koji su povjerovali u Boga i Njegove znakove moćnu potporu iz Tvoje prisutnosti, takvu da im omogući nadvladati sveopće čovječanstvo.

~ ~ ~

Slava Tebi, o, Bože! Kako da spominjem Tebe kad si Ti daleko iznad hvale cijele ljudske vrste. Veličano bilo Ime Tvoje, o, Bože, Ti si Kralj, vječna Istina; Ti znaš što se nalazi na nebesima i na zemlji, i k Tebi se sve mora vratiti. Ti si poslao dolje Tvoju božanski naloženu Objavu u skladu sa jasnom mjerom. Slavljen si Ti, o, Gospode! Po Tvojem nalogu činiš pobjedonosnim koga god Ti hoćeš, s pomoću četa nebesa i zemlje i svega što postoji među njima. Ti si Vrhovni, Vječna Istina, Gospod nepobjedive moći.

Slavljen si Ti, o, Gospode! Ti u svako doba opraštaš grijehe onih slugu Tvojih koji preklinju Tvoj oprost. Isperi moje grijehe i grijehe onih koji ištu Tvoje oproštenje u zoru, koji se Tebi mole danju i noću, koji ne čeznu ni za kim osim Boga, koji nude što god im je Bog blagoizvolio dodijeliti, koji slave Tvoju hvalu ujutro i uvečer, i koji ne zapuštaju svoje dužnosti.

~ ~ ~

Slava Tebi, o, Gospode. Oprosti nam grijehe naše, smiluj nam se i pomozi nam da se Tebi vratimo. Ne dopusti da se oslanjamo na ikoga drugog osim na Tebe, i daruj nam, Svojom dobrotom, ono što voliš i želiš i ono što dolikuje Tebi. Uzvisi položaj onih koji istinski vjeruju i oprosti im Svojim milostivim oproštenjem. Uistinu, Ti si Pomoćnik u nevolji, Samoopstojni.

~ ~ ~

O, Bože, Gospode naš! Zaštiti nas Svojom milošću od bilo čega što bi Tebi odbojno bilo, i udostoji nas onoga što dobro priliči Tebi. Podari nam više od Tvojega obilja, i blagoslovi nas. Otpusti nam stvari koje smo počinili, i isperi naše grijehe, i oprosti nam Svojim milostivim oproštenjem. Uistinu, Ti si Najuzvišeniji, Samoopstojni.

Tvoja providnost koja ljubi obuhvatila je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, a Tvoj oprost je nadvisio svekoliko stvaranje. Tvoja je vrhovnost; u Tvojoj su ruci Kraljevstva Stvaranja i Objave; u Tvojoj desnici Ti držiš sve stvoreno, i u Tvojem dosegu su određene mjere praštanja. Ti opraštaš komu god od slugu Tvojih Ti poželiš. Uistinu, Ti si Oprostitelj, Ti ljubiš sve. Ništa ne izmiče Tvojemu znanju, i ne postoji ništa što bi bilo skriveno od Tebe.

O, Bože, Gospode naš! Zaštiti nas snagom Svoje moći, omogući nam da uđemo u Tvoj čudesni ocean koji se uzdiže, i podaj nam ono što dobro pristaje Tebi.

Ti si Vrhovni Vladar, Moćni Činitelj, Uzvišeni, Koji ljubi sve.

~ ~ ~

Slava Tebi, o, Gospode Bože moj! Baš ništa ne izmiče Tvojem znanju, niti ima ičega što bi moglo iskliznuti iz Tvoje šake, ili bilo čega što bi osujetilo Tvoj naum, bilo na nebesima ili na zemlji, prošlo ili buduće.

Ti vidiš Raj i njegove žitelje; Ti gledaš kraljevstvo dolje i njegove stanovnike. Svi su samo Tvoji sluge i sadržani su u Tvojoj šaci.

O, Gospode! Učini pobjedonosnima Tvoje strpljive sluge u Tvojim danima dajući im odgovarajuću pobjedu, jer su tražili mučeništvo na Tvojem putu. Pošalji na njih dolje ono što će utješiti njihove umove, obradovati njihova unutarnja bića, podariti pouzdanje njihovim srcima i spokoj njihovim tijelima i omogućiti njihovim dušama da se uzdignu u nazočnost Boga, Najuzvišenijega, i da dosegnu višnji Raj i takva utočišta slave kakva si Ti namijenio za ljude od istinskog znanja i vrline. Uistinu, Ti znaš sve stvari, dok smo mi samo Tvoji sluge, Tvoji robovi, tvoji podređeni i Tvoji bijednici. Nijednoga Gospoda osim Tebe ne zazivamo, o, Ti Koji si Bog milosrđa ovom svijetu i sljedećemu. Mi smo samo utjelovljenja siromaštva, ništavnosti, bespomoćnosti i izgubljenosti, dok Tvoje čitavo Biće predstavlja bogatstvo, neovisnost, slavu, veličanstvo i bezgraničnu milost.

Preokreni našu naknadu, o, Gospode, u ono što dostojno priliči Tebi od dobra ovoga svijeta i sljedećega, i od mnogostrukih darova koji se protežu s visina dolje na zemlju.

Uistinu, Ti si Gospod naš i Gospod svih stvari. U Tvoje ruke se predajemo, žudeći za stvarima koje Tebi pripadaju.

~ ~ ~

Slavljeno bilo Ime Tvoje, o, Gospode! Komu ću pribjeći kad si Ti po istini moj Bog i moj Ljubljeni; komu ću se obratiti za zaklon kad si Ti moj Gospod i moj Posjednik; i komu ću se uteći kad si Ti po istini moj Gospodar i moje Utočište; i koga ću preklinjati kad si Ti po istini moje Blago i Cilj moje žudnje; i tko će me zagovarati pred Tobom, kad si Ti po istini moja vrhovna težnja i najviša žudnja? Svaka nada izjalovila se osim čežnje za Tvojom nebeskom milošću, i svaka vrata su zabravljena osim vratnica koje vode do izvora Tvojih blagoslova.

Preklinjem Te, o, moj Gospode, Tvojim najblistavijim sjajem, pred čijom sjajnošću se svaka duša ponizno klanja i pruža u poklonstvu Tebe radi — sjajem pred čijim blještavilom se vatra pretvara u svjetlost, mrtvi su prizvani u život a svaka poteškoća se pretvori u olakšanje. Zaklinjem Te ovim silnim, ovim čudesnim sjajem i slavom Tvoje uzvišene vrhovnosti, o, Ti Koji si Gospod neukrotive moći, da nas preobraziš milošću Svojom u ono što Ti Sâm posjeduješ, i da nam omogućiš da postanemo izvori Tvoje svjetlosti, blagoizvoliš nas udostojiti onim što dolikuje veličanstvu Tvoje nadspoznajne vlasti. Jer k Tebi sam podigao svoje ruke, o, Gospode, i u Tebi sam našao zaklon i potporu, o, Gospode, i Tebi sam se prepustio, o, Gospode, i u Tebe sam položio sve svoje uzdanje, o, Gospode, i Ti si me osnažio, o, Gospode.

Uistinu, nema moći ni snage osim u Tebi.

~ ~ ~

Ti si svjestan, o, moj Bože, da, od dana kad si Me Ti pozvao u postojanje iz vode Tvoje ljubavi, pa dok sam napunio petnaest godina, živio sam u zemlji koja je posvjedočila Mojem rođenju [Širaz]. Zatim si Mi omogućio da odem u morsku luku [Bushihr] gdje sam se pet godina bavio trgovanjem vrlim darovima iz Tvojega kraljevstva i bio zauzet onim čime si Me Ti obdario čudesnom biti Tvoje ljubazne dobrote. Od tamo sam nastavio u Svetu Zemlju [Karbila] gdje sam boravio jednu godinu. Po tom sam se vratio u Svoje rodno mjesto. Ondje sam iskusio objavu Tvojih vrhunaravnih darova i dokaza Tvoje bezgranične milosti. Hvalu Ti upućujem zbog Tvojih vrlih darova i iskazujem Ti zahvalnost za sve Tvoje darove. Zatim sam u dobi od dvadeset i pet godina nastavio u tvoju svetu Kuću [Meka], i kad sam se vratio u mjesto rođenja, prošla je godina. Tamo sam strpljivo čekao na putu Tvoje ljubavi i gledao dokaze Tvojih mnogostrukih darova i Tvoje ljubazne dobrote sve dok Mi nisi Ti naredio da pođem u Tvom pravcu i preselim se u Tvoju prisutnost. Tako sam otputovao od tamo s Tvojim dopuštenjem, provevši šest mjeseci u zemlji Sad [Isfahan] i sedam mjeseci na Prvoj Planini [Maku], gdje si izlijevao na Mene ono što dolikuje slavi Tvojih nebeskih blagoslova i priliči uzvišenosti Tvojih milostivih darova i naklonosti. Sada, u Mojoj tridesetoj godini, Ti Me gledaš, o, Moj Bože, na ovoj Žalosnoj Planini [Chiriq] gdje sam stanovao čitavu jednu godinu.

Hvaljen bio Ti, o, Moj Gospode, za sva vremena, od sada pa nadalje; i zahvaljujem Tebi, o, Moj Bože, u svim uvjetima, bilo prošlim ili budućim. Darovi koje si Mi Ti podario dosegli su svoju punu mjeru a blagoslovi kojima si Me udostojio dosegli su svoj vrhunac. Ničemu ne svjedočim osim mnogostrukim dokazima Tvoje milosti i ljubazne dobrote, Tvojem obilju i milostivim naklonostima, Tvojoj darežljivosti i uzvišenosti, Tvojoj vrhovnosti i moći, Tvojem sjaju i Tvojoj slavi, i onomu što dolikuje svetom dvoru Tvoje nadspoznajne vlasti i veličanstva i priliči slavnom boravištu Tvoje vječnosti i uznositosti.

~ ~ ~

Svjestan sam, o, Gospode, da su moji prekršaji sramotom prekrili moje lice u Tvom prisustvu, i opteretili moja leđa pred Tobom, umiješali se između mene i Tvoga predivnog lika, odasvud me obuzeli i spriječili me sa svih strana da zadobijem pristupa k objavama Tvoje nebeske moći.

O, Gospode! Ako mi Ti ne oprostiš, tko može podariti oproštaj, a ako Se Ti ne smiluješ na me, tko je u stanju iskazati samilost? Slava Tebi, Ti si me stvorio kad nisam postojao i pružio mi potporu kad sam bio lišen ikakvog razumijevanja. Hvaljen budi, svaki dokaz darežljivosti od Tebe potječe i svaki zalog milosti proizlazi iz riznica Tvoga naloga.

~ ~ ~

Prekljinjem Te, oprosti mi, o, Gospode moj, svaki spomen osim spomena na Tebe, i svaku hvalu osim Tvoje hvale, i svako veselje osim veselja zbog Tvoje blizine, i svaki užitak osim užitka u zajedništvu s Tobom, i svaku radost osim radosti zbog Tvoje ljubavi i Tvojeg zadovoljstva, i sve stvari koje mi pripadaju a nikakve veze s Tobom nemaju, o, Ti Koji si Gospod nad gospodarima, Koji pribavljaš sredstva i otključavaš vrata.

~ ~ ~

Kako mogu hvaliti Tebe, o, Gospode, zbog dokaza Tvojega moćnoga sjaja i Tvojih čudesnih slasti kojima si Me obdario u ovoj tvrđavi, u tolikoj mjeri da se ništa na nebesima ili na zemlji ne može porediti s njima? Ti si bdio nada Mnom u srcu ove planine gdje sam sa svih strana bio okružen planinama. Jedna se nadvija nada Mnom, druge stoje Meni s desna i Meni s lijeva a još jedna stoji ispred Mene. Slava Tebi, nema Boga osim Tebe. Kako sam često vidio stijene s planine kako se obrušavaju na Mene, a Ti si Me zaštitio od njih i sačuvao Me u utvrdi Tvojega božanskog Jedinstva.

Slavljen i veličan si Ti, i hvaljen bio Ti zbog svega što Ti voliš i želiš, i zahvaljujem Tebi zbog onoga što si naložio i predodredio. Od pamtivijeka Tvoje nježno milosrđe slao si dolje a proces Tvojega stvaranja bio je i uvijek jest neprekidan. Djelo Tvojih ruku ne nalikuje nijednom od djela bilo koga osim Tebe, a Tvojim vrlim darovima nisu ravni ničiji darovi osim Tvojih.

Hvaljen bio Ti, o, Ljubljeni moj, i veličano bilo Ime Tvoje. Sve od časa kad sam nogom stupio u ovu tvrđavu pa do trenutka kad ću otići iz nje, gledam Tebe ustoličenoga na Tvojem sjedištu slave i veličanstva, kako šalješ dolje na Mene mnogostruke znakove Tvoje obilne naklonosti i milosti. Ti vidiš da je Moje boravište tek srce planina, i nazireš u Mojoj Osobi samo dokaze poniženja i usamljenosti.

Hvaljeno bilo Ime Tvoje; upućujem Ti zahvalnost za svaki primjer Tvojega nespoznatljivoga Naloga i nudim Svoju hvalu za svaki znak Tvojih patnji. Kad Si dopustio da budem bačen u zatvor, Ti si ga pretvorio u Raj za Mene i učinio ga odajom na dvoru vječnog prijateljstva.

Kolike si brojne stihove poslao dolje k Meni, i čuo molitve koje sam Tebi upućivao. Koliko različitih objava si Ti pozvao u postojanje kroz Mene i iskustava kojima Si svjedočio u Meni.

Veličano bilo Ime Tvoje. Mnogobrojne kušnje bile su nemoćne odvratiti Me od pružanja zahvale Tebi a Moji nedostatci nisu uspjeli zaustaviti da uzvisujem Tvoje vrline. Nevjernici su naumili pretvoriti Moj stan u stan nesreće i poniženja. Ali Ti si Me slavio kroz spomen na Tebe, uzvisio Me kroz Moju hvalu Tebi, milostivo Si Mi pomagao kroz objave Tvoje jednosti, i dodijelio Si Mi veliku čast kroz blistavi sjaj Tvoje pradavne vječnosti. Vatri Si zapovjedio, ‘Budi ublažujući melem mojem Sluzi’, a zatvoru, ‘Budi sjedište nježne samilosti Mojemu sluzi, kao znak iz Moje prisutnosti’. Zaista, prisežem Tvojom slavom; za Mene je zatvor bio ništa drugo nego najradosniji vrt Raja i poslužio je kao najplemenitije mjesto u kraljevstvu gore.

Hvaljen i slavljen si Ti. Koliko su često nesreće sišle na Me a Ti si ih ublažio i skrenuo Svojom milostivom naklonošću; i koliko puta su ljudi izazivali nerede protiv Mene, a Ti si ih Svojim blagim milosrđem naveo da utihnu. Koliko je brojnih prigoda kad su Nimrodi[†] palili vatre kojima bi Mene spalili, ali ti si od njih načinio balzam za Mene; i koliko je mnoštvo primjera kad su nevjernici nalagali Moje poniženje a Ti si ih pretvorio u oznake časti za Mene…

Uistinu, Ti si najviša težnja svakog iskrenog tragatelja i Cilj žudnje onih koji čeznu za Tobom. Ti si Onaj Koji je spreman odgovoriti na zov onih koji priznaju Tvoje božansko jedinstvo, i Onaj pred Kojim oni bojažljiva srca zadivljeni stoje. Ti si Pomoćnik potrebitih, Osloboditelj zarobljenih, Rušilac tlačitelja, Razoritelj zločinaca, Bog svih ljudi, Gospod svih stvorenih stvari. Tebi pripadaju kraljevstva Stvaranja i Objave, o, Ti Koji si Gospod svih svjetova.

O, Sveudovoljitelju! Ti Mi udovoljavaš u svakoj teškoći koja me može snaći i u svakoj patnji koja može narasti silna preda Mnom. Ti si Moj jedini Pratilac u Mojoj osami, Radost Mojeg srca u Mojoj samoći i Najljubljeniji Moj u Mojem zatvoru i Mojem Boravištu. Nema drugog Boga osim Tebe!

Komu god Ti udovoljiš, neće biti izložen žalosti; koga god Ti zaštitiš, nikad neće propasti; komu god Ti pomogneš, nikad neće biti ponižen; a onaj prema komu Ti okreneš Svoj pogled nikad neće biti daleko od Tebe.

Zapiši za nas, tada, što god je od Tebe, i oprosti nam ono što jesmo. Uistinu, Ti si Gospod moći i slave, Gospod svih svjetova. ‘Daleko bila slava Tvojega Gospoda, Gospoda sve veličine, od onoga što Mu pripisuju, i mir bio s Njegovim Poslanicima, i hvaljen bio Bog, Gospod svih svjetova.78

~ ~ ~

Slava Tebi, o, Bože! Ti si Bog Koji je postojao prije svih stvari i Koji će trajati nakon svih stvari. Ti si Bog Koji zna sve stvari, a nadilazi sve stvari. Ti si Bog Koji milosrdno postupa sa svim stvarima, Koji sudi svim stvarima i Čija vizija obuhvaća sve stvari. Ti si Bog, Gospod moj, Ti si svjestan mog položaja, Ti svjedočiš mom unutarnjem i vanjskom biću.

Podari Tvoj oprost meni i vjernicima koji su se odazvali na Tvoj Zov. Budi mi dostatni pomoćnik protiv zlodjela svakoga tko ushtjedne zadati mi bol ili mi poželi zlo. Doista, Ti si Gospod svih stvorenja. Ti dostaješ svakomu, a nitko ne može biti samodostatan bez Tebe.

~ ~ ~

Preklinjem Te sjajem svjetlosti Tvoga slavnog lica, veličanstvom Tvoje drevne veličine i snagom Tvoje nadspoznajne vlasti, naredi za nas u ovom času svaku mjeru onoga što je dobro i dolično i namijeni za nas svaki izljev Tvoje milosti. Jer darujući Ti ne gubiš, niti obdarujući milostima smanjuješ Svoje bogatstvo.

Slavljen si Ti, o, Gospode! Zaista, ja sam siromašan, a Ti si uistinu, bogat; zaista, ja sam bijedan, a Ti si, uistinu, silan; zaista, ja sam nemoćan, a Ti si, uistinu, moćan; zaista, ja sam ponižen a Ti si, uistinu, najuzvišeniji; zaista, ja sam u nevolji, a Ti si, uistinu, Gospod moćni.

~ ~ ~

Naloži za mene, o, Gospode, svaku dobru stvar koju si stvorio ili ćeš stvoriti, i zaštiti me od svakog zla od kojeg zazireš među stvarima koje si uveo ili ćeš uvesti u postojanje. Uistinu Tvoje znanje obuhvaća sve stvari. Slavljen budi, doista nema drugog Boga osim Tebe, i ništa na nebu ili na zemlji niti išta što je između njih nikako ne može osujetiti Tvoju Namjeru. Ti Uistinu, imaš moć nad svim stvarima.

Daleko bilo od uzvišenosti Tvoga Bića, o, Bože moj, da itko zatraži Tvoju dobrotu ili naklonost. Daleko bilo od Tvoje nadspoznajne slave da itko zaište od Tebe dokaze Tvojih darova i blagog milosrđa. Previsoko si Ti a da bi bilo koja duša zamolila za objavu Tvoje milostive providnosti i ljubazne skrbi, i presveta je Tvoja slava a da bi itko prosio od Tebe bujicu Tvojih blagoslova i Tvoga nebeskog obilja i milosti. Širom Tvoga kraljevstva neba i zemlje, koje je obdareno mnogostrukim obiljem, Ti si neizmjerno uzveličan iznad ičega čemu bi se mogla ikakva svojstva pripisati.

O, Bože moj, od Tebe molim samo jedno, a to je da mi omogućiš, prije nego mi duša tijelo napusti, da dosegnem Tvoje zadovoljstvo, pa makar mi ono bilo podareno na trenutak manji od neizmjerno malenog djelića sjemenke gorušice. Jer ako me ona napusti dok si Ti mnome zadovoljan, bit ću slobodan od svake brige i tjeskobe; ali, ako me napusti dok si Ti mnome nezadovoljan, tada, makar prije počinio sva dobra djela, nijedno mi neće koristiti, i makar stekao svaku čast i slavu, ništa me neće uzvisiti.

Usrdno Te molim, o, Bože moj, da mi tada milostivo podariš Svoje zadovoljstvo kad me budeš podigao k Sebi i priveo pred Tvoju svetu prisutnost, jer si Ti od pamtivijeka bio Bog beskrajne dobrote prema ljudima iz Tvoga kraljevstva, i Gospod najizvrsnijih darova za sve koji borave na uzvišenom nebu Tvoga svemogućja.

~ ~ ~

Koliko je mnogo duša pozvanih u život koje su bile izložene strašnom ponižavanju na Tvojem Putu zato što su Veličali Tvoju Riječ i zato što su slavili Tvoje božansko Jedinstvo! Koliko obilne krvi bilo je proliveno radi Tvoje Vjere kako bi obranila vjerodostojnost Tvoje božanske Misije i slavila Tvoju hvalu! Koliko je mnoštvo materijalnih dobara koja su bila bespravno oteta na Putu Tvoje ljubavi kako bi potvrdila uzvišenost Tvoje svetosti i veličala Tvoje slavno Ime! Koliko je mnoštvo nogu gazilo prašinu kako bi veličane Tvoju svetu riječ i veličale Tvoju slavu! Kakav se bezbroj glasova podigao u jadikovanju, srca koja je pogodio užas, teških nevolja koje nitko osim Tebe ne može izbrojiti, te nedaća i patnji koje ostaju nespoznatljive svakomu osim Tebi; sve to kako bi se uspostavila, o, moj Bože, uzvišenost Tvoje svetosti, i pokazao nadspoznajni karakter Tvoje slave.

Te si ukaze Ti naložio kako bi sve stvorene stvari mogle svjedočiti da su bile uvedene u postojanje ni zbog čega drugog nego Tebe radi. Ti si im uskratio stvari koje donose spokoj njihovim srcima, kako bi mogli znati sigurno da sve što je povezano s Tvojim svetim Bićem jest daleko nadmoćno i uzvišeno iznad svega drugog što bi ih moglo zadovoljiti; budući da Tvoja neukrotiva moć prožima sve stvari, i ništa nikada ne može omesti.

Zaista, Ti si izazvao da se zbiju ti značajni događaji kako bi oni obdareni razabiranjem mogli spremno prepoznati da si ih Ti naložio radi pokazivanja uznositosti Tvojega božanskog Jedinstva, i potvrđivanja uzvišenosti Tvoje svetosti.

~ ~ ~

Slava Tebi, o, Gospode! Premda Ti možeš učiniti da čovjek bude lišen svih zemaljskih dobara, i od početka svojeg života do uzašašća k Tebi bude sveden na siromaštvo djelovanjem Tvojega naloga, ipak, kad bi ga Ti proizveo od Stabla Tvoje ljubavi, takva blagodat bila bi zaista daleko bolja za njega nego sve stvari koje si Ti stvorio na nebu i zemlji i svemu što leži među njima; jer on će baštiniti nebeski dom, djelovanjem objave Tvojih milosti, i uživat će u vrlim darovima koje si Ti ostavio u njemu; jer stvari koje su s Tobom neiscrpne su. To je, doista, Tvoj blagoslov koji Ti podaruješ u skladu sa zadovoljstvom Tvoje Volje onima koji kroče stazom Tvoje ljubavi.

Koliko je mnogo duša koje su u prošlim vremenima bile pogubljene Tebe radi, a čijim imenima se svi ljudi danas ponose; i koliko je velik broj onih kojim si Ti omogućio stjecanje zemaljskih blaga, i koji su ih gomilali dok su bili lišeni Tvoje Istine, i koji su danas utonuli u zaborav. Njihova je bolna kazna i strašna odmazda.

O, Gospode! Pobrini se za brz rast Stabla Tvojeg božanskog Jedinstva; zalijevaj ga, dakle, o, Gospode, tekućim vodama Tvojeg zadovoljstva, i navedi ga, pred objavama Tvojega božanskog jamstva, da urodi takvim plodovima kakve Ti želiš za Tvoje hvaljenje i uzdizanje, Tvoju pohvalu i zahvalnost, i da veličaju Tvoje Ime, slave jednost Tvoje Biti i nude poklonstvo Tebi, jer sve to leži u Tvojoj ruci i nikoga drugoga.

Veliko je blaženstvo onih čiju Si krv Ti odabrao da njome zalijevaš Stablo Tvoje potvrde, i tako uzdižeš Tvoju svetu i nepromjenjivu Riječ.

Naloži za mene, o, moj Gospode, i za one koji vjeruju u Tebe, ono što Ti smatraš najboljim, kako stoji u Knjizi Majci, jer Ti u dlanu Tvoje ruke držiš određene mjere svih stvari.

Tvoji vrli darovi neprekidno obasipaju na one koji cijene Tvoju ljubav, a čudesni znaci Tvojih nebeskih darova obilno silaze na one koji prepoznaju Tvoje božansko Jedinstvo. Mi predajemo Tvojoj brizi sve što si Ti namijenio za nas, i preklinjemo Te da nam podaš sve ono dobro koje Tvoje znanje obuhvaća.

Zaštiti me, o, moj gospode, od svakog zla koje Tvoje sveznanje opaža, jer nema snage ni moći osim u Tebi, nikakva se pobjeda ne ostvaruje osim iz Tvoje prisutnosti, i samo je Tvoje pravo zapovijedati. Što god je Bog ushtio dogodilo se, a ono što nije htio neće se dogoditi.

Nema moći niti snage osim u Bogu, Najuzvišenijemu, Najmoćnijemu.

~ ~ ~

O, Gospode! Daj da svim ljudima bude dopušteno ući u Raj Tvoje Vjere, tako da ni jedno stvorenje ne ostane izvan međa Tvojeg zadovoljstva.

Od pamtivijeka Ti si moćan činiti što Ti se sviđa i nadilaziš sve što poželiš.

~ ~ ~

Udostoji me, o, Bože moj, pune mjere Tvoje ljubavi i Tvojega zadovoljstva, i privlačnošću Tvoje blistave svjetlosti očaraj naša srca, O, Ti Koji si Vrhunski Dokaz i Sveslavljeni. Pošalji dolje na mene, kao zalog Tvoje milosti, Tvoje lahore životvorne, danju i noću, o, Gospode obilja.

Nikakvo djelo nisam počinio, o, moj Bože, da bih zaslužio gledati Tvoje lice, i sigurno znam da, kad bih poživio dok traje svijet, ne bih uspio učiniti nijedno djelo kojim bih zaslužio Tvoju naklonost, budući da položaj sluge nikad neće biti dovoljan za pristup u Tvoj sveti stan, osim ako Tvoja milost stigne do mene i Tvoja me nježna samilost prožme a Tvoja ljubazna dobrota me obujmi.

Sva hvala neka bude Tvoja, o, Ti pored Koga nema drugog Boga. Milostivo mi omogući da uzađem k Tebi, dopusti mi čast da stanujem u Tvojoj blizini i uživam samo s Tobom u zajedništvu. Nema drugog Boga osim Tebe.

Doista, kad bi Ti poželio podijeliti blagoslov na slugu Ti bi izbrisao iz kraljevstva njegova srca svaki spomen ili raspoloženje osim Tvojega vlastitog spomena; a kad bi Ti naložio zlo za slugu zbog onoga što su njegove ruke nepravedno počinile pred Tvojim licem, Ti bi ga iskušavao dobrima ovoga svijeta i sljedećega kako bi njima mogao biti zaokupljen i zaboraviti na spominjanje Tebe.

~ ~ ~

Slava Tebi, o, Gospode, Ti Koji si pozvao u postojanje sve stvorene stvari, snagom Tvojega naloga.

O, Gospode! Pomozi onima koji su se odrekli svega osim Tebe, i podari im moćnu pobjedu. Pošalji dolje na njih, o, Gospode, družbu anđela na nebu i zemlji i svemu što je između, da pomažu Tvojim slugama, daju im potporu i osnaženje, omoguće im da postignu uspjeh, podrže ih, zaodjenu ih slavom, podare im čast i uzvišenje, obogate ih i učine ih pobjedonosnima čudesnim trijumfom.

Ti si njihov Gospod, Gospod nebesa i zemlje, Gospod svih svjetova. Ojačaj ovu Vjeru, o, Gospode, snagom ovih slugu i navedi ih da prevladaju sve narode na zemlji; jer oni, po istini, jesu slugi Tvoji koji su se odvojili od svega osim od Tebe, a Ti si, uistinu, zaštitnik istinskih vjernika.

Dopusti, o, Gospode, da njihova srca uzmognu, odanošću ovoj Tvojoj neoskvrnjivoj Vjeri, postati jača od bilo čega na nebesima i na zemlji i svemu što je među njima; i osnaži, o, Gospode, njihove ruke zalozima Tvoje čudesne moći kako bi mogli iskazivati Tvoju moć pred pogledom cijelog čovječanstva.

~ ~ ~

O, Gospode! U Tebi tražim utočište i prema Tvojem znamenju upravljam svoje srce.

O, Gospode! Na putu ili u kući, u zabavi ili u radu, svo svoje uzdanje polažem u Tebe.

Podari mi, tad, dostatnu pomoć kako bi me učinio neovisnim od svih stvari, o, Ti Koji si nenadmašan u Svojoj milosti!

Udijeli mi moj udio, o, Gospode, po Svojoj volji, i učini da budem zadovoljan svime što si Ti odredio za mene.

Ti imaš potpunu vlast zapovijedati.

~ ~ ~

O, Gospode! Ti si Otklonitelj svake nevolje i Raspršitelj svake patnje. Ti si Onaj koji tjera svaku žalost i oslobađa svakog roba, Otkupitelj si svake duše. O, Gospode! Podari oslobođenja milostivošću Tvojom, i ubroji me među one sluge Tvoje koji su dosegli spas.

~ ~ ~

Kroz vječnost Ti si bio, o, Gospode, i uvijek ćeš ostati Jedini pravi Bog, dok su svi drugi osim Tebe potrebiti i siromašni. Čvrsto se držeći za Tvoju sponu, o, moj Bože, odvojio sam se od cijelog čovječanstva, i usmjerivši svoje lice prema stanu Tvojeg nježnog milosrđa, okrenuo sam se od svih stvorenih stvari. Milostivo me nadahni, o, moj Bože, Svojom milošću i obiljem, Svojom slavom i veličanstvom, i Svojom vlašću i veličinom, jer nikoga moćnoga i sveznajućega pored Tebe ne mogu naći. Zaštiti me, o, moj Bože, snagom Svoje nadspoznajne i svedostatne slave i vojskama nebeskim i zemaljskim, jer ni u koga se ne mogu u potpunosti pouzdati osim u Tebe i nema utočišta osim u Tebi.

Ti si Bog, Gospode moj, Ti znaš moje potrebe, Ti vidiš moje stanje i u potpunosti si svjestan onoga što me je snašlo zbog Tvojega naloga, i zemaljskih patnji koje sam podnosio s Tvojim dopuštenjem i kao zalog Tvoje milosti i naklonosti.

~ ~ ~

Slava nad slavama i najsjajnije svjetlo počiva na Tebi, o, moj Bože. Tvoje veličanstvo toliko je nadspoznajno da ga nikakva ljudska mašta ne može doseći, a Tvoja savršena moć toliko je uzvišena da ptice ljudskih srdaca i umova nikada ne mogu doprijeti do njezinih visina. Sva bića priznaju svoju nemoć da hvale Tebe kako dolikuje Tvojem položaju. Neizmjerno si uzvišen Ti. Nitko ne može veličati Tvoje Biće, ili dohvatiti dokaze Tvojeg obilja kako ono postoji u Tvojoj najunutarnjijoj Biti, budući da Ti jedini poznaješ Samoga Sebe jer si Ti u Samom Sebi.

Upućujem Ti hvalu, o, Gospode Bože naš, zbog milosti kojom si pozvao u postojanje kraljevstvo stvaranja i otkrića — hvalu koja sja blistava kroz moć Tvojeg nadahnuća koje nitko osim Tebe ne može dostojno hvaliti. Veličam Te, nadalje, i iskazujem Ti zahvalnost kako dolikuje Tvojoj prisutnosti koja nadahnjuje strahopoštovanje i slavi Tvojeg premoćnoga veličanstva, zbog ovoga vrhunaravnoga blagoslova, ovoga čudesnog znamena koji je očigledan u Tvojim kraljevstvima Objave i Stvaranja.

Sva slava Tebi. Neizmjerno je uzvišeno ono što dolikuje Tebi. Uistinu, nitko nije nikada dohvatio uzvišenost Tvojeg položaja, niti je itko osim Tebe prepoznao Tebe onako kako dolikuje Tebi. Ti si objavljen kroz izljeve Tvojeg obilja, dok nitko osim Tebe ne može dohvatiti vrhunaravnost Tvoje Objave.

Veličano budi ime Tvoje. Ima li išta osim Tebe iakavo neovisno postojanje kako bi uzmoglo nagovijestiti Tvoju prirodu, i posjeduje li itko osim Tebe bilo kakav tračak samosvojnosti po čemu bih mogao prepoznati Tebe? Sve što je poznato duguje svoju znamenitost sjaju Tvojega Imena, Najobjavljenijega, i svaka stvar duboko zatitra treperavim utjecajem koji zrači iz Tvoje nepobjedive Volje. Ti si bliži svim stvarima nego sve stvari.

Hvaljen i veličan si Ti. Previsoko je Tvoja uzvišenost a da bi Te dosegle ruke onih koji su obdareni razumijevanjem, i predubok je bezdan Tvoje dubine da bi iz njega potekle rijeke ljudskih umova i opažanja.

~ ~ ~

U Ime Boga, Suosjećajnoga, Milosrdnoga.

Sva hvala Bogu Koji je bio Uvijek Postojeći prije nego su stvorene stvari bile pozvane u postojanje, kada nije bilo nikoga osim Njega. On je Onaj Koji je bio Vjekovječni dok još nije postojao nijedan element Njegova stvaranja. Zaista, duše onih koji su obdareni razumijevanjem ne uspijevaju shvatiti ni najmanju objavu Njegovih pridjevaka, a umovi onih koji su priznali Njegovo jedinstvo nisu u stanju spoznati ni najbeznačajniji zalog Njegova svemogućja.

Svet si Ti, o, Gospode Bože moj. Jezici ljudi ne uspijevaju veličati slavno djelo Tvojih ruku, a koliko više bi podbacili u hvali veličanstva Tvoje nadspoznajne moći; i budući da je ljudsko razumijevanje krajnje zbunjeno a da bi dokučilo otajstvo jednog predmeta iz Tvojega stvaranja, kako itko ikada može doseći prepoznavanje Tvojega Vlastitog Bića?

Upoznao sam Te jer si mi Ti dao do znanja da Si nespoznatljiv svima osim Sebi Samomu. Stvaranje koje si Ti uobličio iz potpunog nepostojanja obavijestilo me je da je put postizanja poimanja Tvoje Biti zapriječen svima. Ti si Bog, pored Kojega nema drugog Boga. Nitko osim Tvojega Vlastitog Bića ne može pojmiti Tvoju prirodu. Tebi nema ravna niti suparnika. Od pamtivijeka Ti si bio sâm bez igdje ikoga osim Tebe, i zauvijek Ćeš biti takav, dok se nijedna stvorena stvar nikad neće približiti Tvojem uzvišenom položaju.

Svi ljudi, o, moj Bože, priznaju svoju nemoć da Te spoznaju onako kako Ti poznaješ Svoje Vlastito Biće; proizvodni poticaj koji si Ti pustio vidljiv je kroz cijelo stvaranje, i sve stvorene stvari koje si Ti uobličio samo su izričaji Tvojih čudesnih znakova. Veličano budi Ime Tvoje; Ti si neizmjerivo uzvišen iznad nastojanja bilo kojega od Tvojih stvorenja da postignu prepoznavanje Tebe onako kako dolikuje i dostojno je Tebe.

Hvaljen budi Ti! Način na koji Si Tvoje stvaranje iz potpuna nepostojanja pozvao u postojanje sprječava sve stvorene stvari da prepoznaju Tebe, a obrazac kojim si Ti uobličio stvorenja, s ograničenjima koja su im nametnuta, proglašavaju svoju krajnju ništavnost pred objavama Tvojih pridjevaka.

Uzvišen si Ti, o, Bože moj! Cijelo čovječanstvo nemoćno je hvaliti Tvoju slavu a umovi ljudi ne uspijevaju pružiti pohvalu Tebi. Svjedočim u Tvojoj prisutnosti, o, moj Bože, da si Ti obznanjen uz pomoć Tvojih čudesnih zaloga i prepoznat si kroz objavu Tvojih znakova. Činjenica da si nas Ti uveo u postojanje navodi me da priznam pred Tobom kako si Ti neizmjerno uzvišen iznad svake hvale, i zahvaljujući odlikama kojima Si obdario naša bića svjedočim Tebi da si Ti nadspoznajan iznad našeg razumijevanja.

Dopusti da uzmognem uzdići se do najplemenitijih visina u približavanju k Tebi, i omogući mi da priđem blizu k Tebi kroz miomiris Tvoje svetosti. Tako neka sve prepreke budu razriješene svjetlom ushita, i svaka udaljenost od Tebe prevaljena mojim dosizanjem sjedišta ponovnog sjedinjenja, a tanani velovi koji su me sprečavali da uđem u Tvoj dvor slave neka se prorijede tako da zadobijem pristupa u Tvoju nazočnost, svoj stan blizu Tebe, i izgovaram izričaje hvale kojima si Ti meni opisao Svoje Vlastito Ja, svjedočeći da si Ti Bog, da nema drugog Boga osim Tebe, Jedinoga, Neusporedivoga, Vječnoga, da Ti ne začinješ, niti Si začet, da Ti nemaš potomstva, suparnika, niti ima ikakvog zaštitnika od poniženja osim Tebe, i da si Ti Gospod svih svjetova. Također svjedočim da su svi osim Tebe samo Tvoja stvorenja, i da ih držiš u Svojem dlanu. Nitko nije obdaren sredstvima niti živi u oskudici osim po Tvojoj Volji. Ti si Kralj vječnih dana i vrhovni Vladar. Tvoja moć vlada nad svim stvarima i sve stvorene stvari postoje po Tvojoj Volji. Cijelo čovječanstvo priznaje svoje ponizno ropstvo i ispovijeda svoje nedostatke i nema ničega što ne slavi Tvoju hvalu.

Preklinjem Te, o, moj Bože, slavom Tvojega milosrdnog Lica i veličanstvom Tvojega pradavnog Imena da me ne lišavaš životvornog miomirisa dokazâ Tvojih Dana — onih Dana koje si Ti Sâm najavio i uveo u postojanje.

~ ~ ~

Ti si Bog, nema Boga osim Tebe.

Hvaljen i veličan si Ti, o, Gospode Bože moj! Ti si vrhovni nad kraljevstvom postojanja i Tvoja moć prožima sve stvorene stvari. Ti držiš kraljevstvo stvaranja u Svojoj šaci i pozivaš u postojanje u skladu sa Svojim zadovoljstvom.

Sva hvala neka bude Tvoja, o, Gospode Bože moj! Preklinjem Te onim dušama koje željno čekaju kod Tvojih vrata i onim svetim bićima koja su dosegla dvor Tvoje prisutnosti, da uputiš na nas poglede Svojeg nježnog milosrđa i promatraš nas okom Svoje providnosti koja ljubi. Učini da naše duše zaplamsaju vatrom Tvoje nježne naklonosti i daj nam piti iz živih voda Tvojega obilja. Održi nas ustrajnima na putu Tvoje žarke ljubavi i omogući nam trajati u boravištu Tvoje svetosti. Uistinu, Ti si Davatelj, Najvelikodušniji, Sveznajući, Znalac.

Slavljen si Ti, o, Bože moj! Zazivam Te Tvojim Najvećim Imenom kroz koje su skrivene tajne Boga, Najuzvišenijega, otkrivene a plemena svih naroda slila se prema žarištu vjere osvjedočenja, kroz koje su Tvoje blistave Riječi potekle radi oživljavanja čovječanstva a bit svekolikog znanja bila objavljena iz toga Utjelovljenja milosti. Neka moj život, moje najunutarnjije biće, moja duša i moje tijelo budu ponuđeni kao žrtva za prašinu koju su oplemenili Njegovi koraci.

Usrdno Te molim, o, Gospode Bože moj, Tvojim najslavnijim Imenom kroz koje je bila uspostavljena Tvoj vrhovnost i zalozi Tvoje moći bili objavljeni, i kroz koje su se uzdigli oceani života i svetoga ushita radi oživljavanja istrunulih kostiju svih Tvojih stvorenja i radi pokretanja udova onih koji su prigrlili Stvar Tvoju — usrdno Te molim da milostivo naložiš za nas dobro ovoga svijeta i sljedećega, da nam omogućiš steći pristup u dvor Tvojeg milosrđa i ljubazne dobrote, i da upališ u našim srcima vatru radosti i ushićenja na način da to uzmogne privući srca svih ljudi.

Uistinu, Ti si Svemogući, Zaštitnik, Svemoćni, Samoopstojni.

~ ~ ~

Slava Tebi, o, Gospode Bože moj! Molim Te da oprostiš meni i onima koji podupiru Tvoju Vjeru. Doista, Ti si Vrhovni Gospodar, Oprostitelj, Najdarežljiviji. O, Bože moj! Omogući onim Tvojim slugama koji su lišeni spoznaje da pristupe Tvojoj Stvari; jer jednom kad čuju o Tebi, svjedočit će o istini do Sudnjega dana i neće osporavati otkrivenja Tvoje dobrostivosti. Spusti na njih znamenje Tvoje milosti i daj im, ma gdje živjeli, obilan udio onoga što si namijenio pobožnima među Tvojim slugama. Ti si, doista, Vrhovni Vladar, Dobrostivi, Dobrotvor.

O, Bože moj! Neka izljevi Tvog milosrđa i blagoslova sađu na domove čiji su žitelji prigrlili Tvoju Vjeru, kao znamen Tvoje milosti i kao znak ljubavi Tvoga prisustva. Doista, nenadmašan si Ti u praštanju. Kada bi Tvoja dobrota bila ikomu uskraćena, kako bi ga mogli ubrojiti među sljedbenike Vjere Tvog Doba?

Blagoslovi me, o, Bože moj, i one koji će vjerovati u Tvoje znamenje na određeni Dan, i one koji gaje ljubav za mene u svojim srcima – ljubav koju si Ti usadio u njih. Uistinu, Ti si Gospodin pravičnosti, Najviši.

~ ~ ~

Neizmjerno uzvišen si Ti, o, Bože moj, iznad nastojanja svih bića i stvorenih stvari da Te hvale i prepoznaju. Nijedno stvorenje nikada ne može pojmiti Tebe kako dolikuje stvarnosti Tvojega svetog Bića i nijedan sluga ne može nikada Tebe štovati kako je dostojno Tvoje nespoznatljive Biti. Hvala budi Tebi; previsoko je Tvoje uzvišeno Ja a da bi bilo kakvi nagovještaji koji dolaze od Tvojih stvorenja mogli ikada zadobiti pristupa u Tvoju nazočnost.

Kad sam se god, o, Bože moj, vinuo u Tvoje sveto okružje i dosegao unutarnji duh molitveni spram Tebe, bio sam naveden priznati da si Ti nedostupan i da nijedan spomen Tebe ne može nikada doseći Tvoj nadspoznajni dvor. Stoga se okrećem k Tvojim Ljubljenima — Onima na Koje si Ti milostivo položio Tvoj Vlastiti položaj kako bi Oni mogli iskazivati Tvoju ljubav i Tvoje istinsko znanje. Blagoslovi ih, tada, o, Bože moj, svakom odlikom i vrlim darom koje Tvoje znanje može smisliti u području Tvoje moći.

O, moj Bože, moj Gospode i moj Gospodaru! Prisežem Tvojom moći i slavom da si jedino Ti i nitko drugi pored Tebe krajnja Žudnja svih ljudi, i da si jedino Ti i nitko drugi osim Tebe Predmet štovanja. O, moj Bože! Staze Tvoje nedostupne slave potaknule su me da izgovorim ove riječi a putovi Tvojih nedostižnih visinâ navele su me da iskažem ove nagovještaje. Uzvišen si Ti, o, moj Bože! Dokazi Tvoje objave previše su bjelodani a da bih se pozivao na išta drugo osim Tvojega Ja, a ljubav koju nosim za Tebe daleko je slađa mojem okusu nego znanje o svim stvarima i oslobađa me od potrebe da tražim znanje o bilo kome osim o Tebi.

Sva hvala neka bude Tebi, o, moj Gospode. Uistinu, ja vjerujem u Tebe, kao što si Ti u Sebi Samomu; i od Tebe, jer si Ti u Sebi Samomu, preklinjem oproštaj za mene i u ime cijeloga čovječanstva.

O, Bože moj! U potpunosti sam se utekao k Tvojem licu i bacio se pred Tebe i nikakvu moć nemam nad ičim u Tvojoj svetoj prisutnosti. Kad bi me Ti kaznio Tvojom moći, Ti bi sigurno bio pravedan u Svojem nalogu; a kad bi me Ti obdario svakim vrlim darom, Ti bi doista bio najvelikodušniji i darežljivi. Uistinu, Ti si neovisan od svih naroda svijeta.

Tražio sam ponovno sjedinjenje s Tobom, o, moj Gospodaru, pa ipak nisam to uspio doseći osim kroz znanje o odvojenosti od svega osim od Tebe. Čeznuo sam za Tvojom ljubavi, ali nisam uspio pronaći je osim u odricanju od svega osim od Tebe Samoga. Žarko sam želio štovati Tebe, pa ipak nisam uspio postići poklonstvo Tebi, osim ljubeći one koji njeguju ljubav za Tebe. Nikoga ne priznajem, o, moj Bože, osim Tebe. Ti si neusporediv i nemaš suparnika. Jedini Ti znaš naše nedostatke i nitko drugi nema to znanje. Molim Tvoj oproštaj za sve ono što Ti nije drago.

Prizivam Tebe u svako doba jezikom Tvojeg nadahnuća, govoreći: „Ti si, zaista, Sveposjednik, Nenadmašni. Nema drugog Boga osim Tebe. Neizmjerno si dalek i uzvišen Ti iznad opisa onih koji Ti bahato pripisuju suparnika.”

~ ~ ~

Svekoliko veličanstvo i slava, o, Bože moj, i sva vlast i svjetlo i veličina i sjaj neka budu Tvoji. Ti podaruješ vrhovnost komu Ti hoćeš i uskraćuješ je komu Ti želiš. Nema Boga osim Tebe, Sveposjednika, Najvišega. Ti si Onaj Koji iz ničega stvara univerzum i sve koji u njemu stanuju. Ništa nije dostojno Tebe osim Tebe Samoga, dok su svi osim Tebe poput izopćenikâ u Tvojoj svetoj prisutnosti i ništavni su u usporedbi sa slavom Tvojega Vlastitog Bića.

Daleko bilo od mene da veličam Tvoje vrline osim onim čime si Ti uzveličao Sebe Samoga u Svojoj značajnoj Knjizi u kojoj kažeš, „Nikakav vid ne obuhvaća Njega ali On obuhvaća sve viđeno. On je Istančani, Svevideći.”79 Slava Tebi, o, moj Bože, zaista nijedan um niti vid, ma koliko oštar ili razaberiv bio, nikada ne može shvatiti prirodu najbeznačajnijega od Tvojih znakova. Uistinu, Ti si Bog, nema Boga osim Tebe. Svjedočim da si samo Ti Sâm jedini izraz Tvojih pridjevaka, da hvala nikoga osim Tebe ne može stići do Tvojega svetog dvora, niti Tvoje pridjevke može dokučiti itko drugi osim Tebe.

Slava Tebi, Ti si uzvišen iznad opisa bilo koga osim Tebe Samoga, jer nadilazi ljudsko poimanje dostojno veličati Tvoje vrline ili shvatiti unutarnju stvarnost Tvoje Biti. Daleko bilo od Tvoje slave da bi Te Tvoja stvorenja mogla opisati ili da bi Te itko osim Tebe Samoga ikada mogao spoznati. Upoznao sam Te, o, moj Bože, zato jer si mi se Ti obznanio, jer da mi Se nisi Ti objavio, ne bih Tebe upoznao. Štujem Te zahvaljujući Tvojem pozivu k Sebi, jer da nije bilo Tvojih poziva, ne bih Tebe štovao. Hvaljen si Ti, o, moj Bože, moji prekršaji nabujali su silno a moji grijesi su poprimili žalosne razmjere. Kako će se sramotnom pokazati moje stanje u Tvojoj svetoj prisutnosti. Nisam uspio spoznati Tebe onoliko koliko si se Ti meni objavio; nisam uspio štovati Tebe pobožnošću dostojnom Tvojih poziva; nisam uspio pokoravati se Tebi jer nisam kročio stazom Tvoje ljubavi onako kako si me Ti nadahnuo.

Tvoja moć svjedokom mi je, o, moj Bože, ono što je dostojno Tebe daleko je veće i uzvišenije nego što bi ikoje biće moglo pokušati postići. Zaista, ništa nikada ne može pojmiti Tebe kako je dostojno Tebe, niti Te može ijedno ponizno stvorenje štovati kako dolikuje štovanju Tebe. Tako je savršen i sveobuhvatan Tvoj dokaz, o, moj Bože, da njegova unutarnja bit nadilazi opis bilo koje duše i toliko su obilni izljevi Tvojih darova da nijedan talent ne može procijeniti njihov beskonačni doseg.

O, moj Bože! O, moj Gospodaru! Preklinjem Te Tvojim mnogostrukim obiljem i stupovima koji drže Tvoje prijestolje slave, da se smiluješ na ove ponizne ljude koji su nemoćni podnositi neugodne stvari ovoga prolaznog života, a koliko manje mogu podnositi Tvoju kaznu u sljedećem životu — kaznu koju je naložila Tvoja pravda, koju je prizvao Tvoj gnjev i koja će nastaviti postojati zauvijek.

Zaklinjem Te Tobom Samim, o, moj Bože, moj Gospode i moj Gospodaru, da posreduješ u moju korist. Ja sam od Tvoje pravde utekao k Tvojem milosrđu. Za svoje utočište tražim Tebe i one koji se ne odvraćaju od Tvojega puta, čak ni na tren oka — one radi kojih si Ti stvorio stvaranje kao zalog Tvoje milosti i obilja.

~ ~ ~

O, moj Bože! Nema nikog osim Tebe da ublaži patnju moje duše, i Ti si moja najviša težnja, o, moj Bože. Moje srce nije vjenčano ni s kim osim s Tobom i onima koje Ti ljubiš. Svečano izjavljujem da su moji život i smrt oboje posvećeni Tebi. Uistinu, Ti si neusporedivi i nemaš suparnika.

O, moj Gospode! Molim Te da mi oprostiš što se zatvaram od Tebe. Tvoje mi slave i veličanstva, nisam uspio dostojno prepoznati Tebe i štovati Tebe, dok mi se Ti objavio i pozivaš me u spomen onako kako dolikuje Tvojem položaju. Teška bi me nevolja snašla, o, moj Gospode, kad bi me Ti dohvatio zbog mojih nedjela i prekršaja. Ne znam ni za kojeg pomoćnika osim Tebe. Nikakvom utočištu ne mogu pribjeći osim k Tebi. Nijedno među Tvojim stvorenjima ne smije posredovati kod Tebe bez Tvojeg dopuštenja. Čvrsto se držim Tvoje ljubavi pred Tvojim dvorom, i u skladu s Tvojim nalogom, usrdno se Tebi molim kako dolikuje Tvojoj slavi. Preklinjem Te da uslišiš moj zov kako Si mi obećao. Uistinu, Ti si Bog; nema drugog Boga osim Tebe. Sâm i bez pomoći, Ti si neovisan od svih stvorenih stvari. Niti pobožnost Tvojih ljubljenih može Tebi koristiti, niti Ti zlodjela nevjernika mogu naškoditi. Uistinu, Ti si moj Bog, Onaj Koji nikada ne iznevjeri Svoje obećanje.

O, moj Bože! Zaklinjem Te dokazima Tvoje milosti, da mi dopustiš da se približim vrhovnim visovima Tvoje svete nazočnosti, i zaštitiš me od priklanjanja istančanim nagovještajima bilo čega osim Tebe. Vodi moje korake, o, moj Bože, k onomu što je prihvatljivo i ugodno Tebi. Zaštiti me, Svojom moći, od bijesa Tvojega gnjeva i kazne, i zadrži me da ne uđem u stanove Tebi nepoželjne.

~ ~ ~

O, moj Bože! Nisam uspio spoznavati Tebe onako kako je dostojno Tvoje slave, i nisam uspio bojati se Tebe kako dolikuje mojem položaju. Kako mogu spominjati Tebe kad sam u ovom stanju, i kako mogu upraviti svoje lice prema Tebi kad nisam ispunio svoju dužnost da Te štujem?

Ti me nisi pozvao u postojanje kako bi pokazao snagu Svoje moći koja je nedvojbeno bjelodana i jasna; jer Ti si Bog Koji je uvijek postojao kad nije bilo ničega. Točnije rečeno, Ti si nas stvorio djelovanjem Svoje nadspoznajne moći kako bismo mogli biti milostivo spomenuti pred blistavom objavom Tvojega Spomena.

Ja nemam nikakva znanja o Tebi, o, moj Bože, osim onoga čemu si me Ti naučio kako bih mogao prepoznati Tvoje Ja — znanje koje odražava samo moj neuspjeh i grešnost. Evo me, stoga, o, moj Bože, potpuno posvećenog Tebi, i hoću činiti ono što Ti želiš. Ponizno se pružam pred objavama Tvojeg milosrđa, ispovijedajući da si Ti Bog, da nema drugog Boga osim Tebe, i da si Ti neusporediv, nemaš suparnika i ništa ne postoji slično Tebi. Tomu Ti Sâm svjedočiš, kako zaista dolikuje Tvojoj slavi.

~ ~ ~

On je Bog, Vrhovni Vladar, Vječnoživući, On Čiju pomoć zazivlju svi ljudi.

Hvaljen i slavljen si Ti, o, Gospode! I svijet postojanja i duše ljudi svjedoče da si Ti nadspoznajni iznad objava Tvojih ruku djela, a nositelji Tvojih imena i pridjevaka proglašavaju da si Ti neizmjerno uzvišen iznad pohvale kakvu bi Ti mogli uputiti stanovnici kraljevstava stvaranja i umotvora. Sve pojave i stvarnosti iskazuju jednost Tvoje Biti, a svi dokazi i znakovi zrcale istinu da si Ti Bog i da nema ravna niti suparnika Tebi širom kraljevstava neba i zemlje.

Neizmjerno si uzvišen i svet Ti, o, Gospode! Tvoje božansko Biće svjedoči da si Ti nespoznatljiv svima koji stanuju u Tvojem kraljevstvu postojanja, a Tvoja najunutarnjija Bit proglašava da si Ti daleko iznad opisa onih koji objavljuju Tvoju slavu.

Znakovi koje objavljuju posvećene biti i riječi koje izriču uzvišene stvarnosti i nagovještaji koje iskazuju nadzemaljska bića svi proglašavaju da si Ti neizmjerno uzvišen iznad dosega utjelovljenjâ kraljevstva postojanja, i svi svečano izjavljuju da si Ti beskonačno visoko iznad opisa onih koji su uvijeni u velove uobrazilje.

Hvala budi Tebi, o, Gospode! Tvoje božansko Biće pouzdano je svjedočanstvo o jednosti Tvoje najunutarnjije Biti a Tvoje vrhovno božanstvo svjedoči o jedinstvu Tvojeg Bića, a stvarnosti svih stvorenih stvari svjedoče da nikakva spona odnosa ne povezuje Tebe ni s čim u kraljevstvu stvaranja koje si Ti uobličio.

Svaki čovjek koji razabire i koji se popeo plemenitim stubama odvojenosti, i svaki rječit čovjek koji je dosegao najviši položaj, svjedoči da si Ti Bog, Neusporedivi, i da Ti nisi pridružio nikakvog partnera Sebi Samom u kraljevstvu stvaranja, niti ima ikoga tko bi se usporedio s Tobom u kraljevstvu umotvora. Mudri ljudi, koji nisu imali nikakva pojma o objavi Tvoje slave, osmislili su Tvoj lik u skladu sa svojim vlastitim razumijevanjem, a obrazovani ljudi, koji su zadobili samo tračak u mnogostruke dokaze Tvoje ljubazne dobrote i slave, domislili su ravne Tebi u skladu sa svojim vlastitim maštanjima.

Slavljen, neizmjerno slavljen si Ti, o, Gospode! Svaki čovjek s uvidom daleko je zastranio u svojem pokušaju da prepozna Tebe, a svaki čovjek vrhunske naobrazbe bolno je zbunjen u potrazi za Tobom. Svaki dokaz bezuspješan je glede Tvoje nespoznatljive Biti, a svako svjetlo povlači se i tone iza obzorja suočeno samo s tračkom zasljepljujućeg sjaja Tvoje moći.

Udijeli mi, o, moj Gospode, Svojom milostivom naklonošću i dobrohotnim darovima i podari mi ono što dolikuje vrhovnosti Tvoje slave. Pomozi mi, o, moj Gospode, da ostvarim osobitu pobjedu. Otvori preda mnom vrata sigurnog uspjeha i omogući mi da stvari koje si Ti obećao budu na dohvat ruke. Ti zaista imaš moć nad svim stvarima. Obnovi moje srce, o, moj Bože, živim vodama Tvoje ljubavi i daj mi gutljaj, o, moj Gospodaru, iz kaleža Tvojega nježnog milosrđa. Dopusti mi boraviti, o, moj Gospode, u stanu Tvoje slave, i dopusti mi, o, moj Bože, da izronim iz tame u koju je zavijena Tvoja božanska tmina. Omogući mi uživati u svakom dobru kojim si udostojio Onoga Koji je Os, i onima koji su tumači Stvari Njegove, i naloži za me ono što je dostojno Tebe i zaista dolikuje Tvojem položaju. Milostivo mi oprosti zbog stvari koje sam počinio u Tvojem svetom prisustvu, i ne gledaj na me pogledom pravde, nego me radije izbavi Svojom milošću, postupaj sa mnom prema Svojem milosrđu i odnosi Se prema meni u skladu sa Tvojim obilnim milostima, kako je dostojno Tvoje slave.

Ti si Oprostitelj, Sveslavljeni, Darivatelj dobrote i darova, Gospod obilne milosti. Uistinu, nema drugog Boga osim Tebe. Ti si Sveposjedujući, Najviši.

Svet si Ti, o, Gospode, Ti Kojemu svi iskazuju zahvalnost. Što god ja pokušao ustvrditi o Tebi bio bi obijestan zločin pred Tobom, a kako god da Te izaberem spominjati bila bi srž prekršaja, a kojom god hvalom Te ja pokušao slaviti, bila bi ravna čistom svetogrđu. Nitko drugi osim Tebe nije bio niti će ikada biti u stanju dohvatiti Tvoje otajstvo, niti je itko uspio niti će uspjeti ikada razotkriti Tvoju Bit.

Veličan si Ti! Nema Boga osim Tebe. Ti si, uistinu, Vrhovni Vladar, Pomoćnik u nevolji, Najviši, Neusporedivi, Svemoćni, Svemogući. Uistinu, Ti si moćan u Svojoj snazi, Gospod nadspoznajne slave i veličanstva.

Zaštiti, o, Bože, svakoga tko nauči ovu molitvu napamet i izgovara je danju i noću. Uistinu, Ti si Bog, Gospod stvaranja, Sveudovoljitelj. Ti si vjeran Svojem obećanju i činiš što Te volja. Ti si Onaj Koji u Svojim rukama drži kraljevstva zemlje i neba. Uistinu, Ti si Svemogući, Nedostupni, Pomoćnik u nevolji, Svepodvrgavajući.

~ ~ ~

O, moj Bože, o, moj Gospode i moj Gospodaru! Odvojio sam se od svoje rodbine i nastojao kroz Tebe postati neovisan od svega što živi na zemlji i uvijek pripravan primiti ono što je vrijedno hvale u Tvojim očima. Daruj mi takvo dobro koje će me učiniti neovisnim od svega osim od Tebe, i daj mi obilniji udio u Tvojim beskrajnim darovima. Doista, Ti si Gospodin pun milosti.

~ ~ ~

Zaklinjem Te Tvojom moći, o, moj Bože! Ne daj da me zadesi ikakvo zlo u doba kušnji, a u trenutcima nesmotrenosti nadahnućem Tvojim vodi pravo moje korake. Ti si Bog, imaš moć činiti što god poželiš. Nitko se ne može suprotstaviti Tvojoj volji niti osujetiti Tvoj Naum.

~ ~ ~

Molim Tvoje oproštenje, o, Bože moj, i tražim oproštaj onako kako Ti želiš da to čine sluge Tvoji kada Ti se obraćaju. Molim Te da spereš sve naše grijehe onako kako dolikuje Tvojem Gospodstvu, i da oprostiš meni, moji roditeljima i onima za koje Ti smatraš da su ušli u stan ljubavi Tvoje na način dostojan Tvoje nadspoznajne vrhovnosti i kako pristaje slavi Tvoje nebeske moći.

O, Bože moj! Potaknuo si dušu moju da Ti uputi ovu molbu, i da nije Tebe radi, ne bih Tebe zazivao. Hvaljen i slavljen Ti jesi; slavim Te jer si mi se Ti otkrio, i molim Te da mi oprostiš jer nisam izvršavao svoju dužnost da spoznajem Tebe i nisam uspio ići stazom Tvoje ljubavi.

~ ~ ~

Hvaljeno bilo Ime Tvoje, o, Gospode Bože naš! Ti si, uistinu, Znalac stvari neviđenih. Naloži za nas takvo dobro kakvo Tvoje sveobuhvatno znanje može izmjeriti. Ti si vrhovni Gospod, Svemogući, Najljubljeniji.

Sva hvala bila Tebi, o, Gospode! Mi ćemo zaiskati Tvoju milost na određeni Dan i svo svoje pouzdanje položiti u tebe, Koji si naš Gospod. Slavljen si Ti, o Bože! Podari nam ono što je dobro i dolično kako bismo se mogli osloboditi od svega osim od Tebe. Uistinu, Ti si Gospod svih svjetova.

O, Bože! Nagradi one koji strpljivo podnose nedaće u Tvojim danima, i osnaži im srca da bez skretanja kroče putom istine. Podari im tada, o, Gospode, takve vrle darove koji će im omogućiti pristupa u Tvoj blaženi Raj. Uzvišen si Ti, o, Gospode Bože. Neka Tvoji nebeski blagoslovi sađu na domove čiji su žitelji povjerovali u Tebe. Uistinu, nenadmašan si Ti u slanju božanskih blagoslova. Pošalji, o, Bože, takve vojske koje će Tvoje vjerne sluge učiniti pobjedonosnima. Ti uobličuješ stvorene stvari snagom Tvojega naloga kako je Tebi drago. Ti si, uistinu, Vrhovni, Stvoritelj, Premudri.

Reci: Bog je zaista Tvorac svih stvari. On daje obilnu potporu komu god On hoće. On je Stvoritelj, Izvor svih bića, Uobličitelj, Svemogući, Tvorac, Premudri. On je Nosilac najodličnijih naslova širom nebesa i zemlje i svega što leži među njima. Svi vrše Njegov nalog, i svi stanovnici zemlje i neba slave Njegovu hvalu, i Njemu će se svi vratiti.

~ ~ ~

Kroz Tvoju objavu, o, moj Bože, Ti si omogućio da Te spoznajem, a kroz svjetlost Tvojeg blještavog sjaja Ti si me nadahnuo Tvojim spomenom. Ti si Onaj koje mi je najbliži i ničega nema između Tebe i mene, i Ti si Onaj Čiju moć baš ništa ne može osujetiti. Daleko bilo od Tvoje Biti da se i najsnažnije ptice ljudskih dušâ ili ljudskih uobrazilja uzmognu uspeti do njenih visina, i preuzvišeno je Tvoje sveto Biće a da bi ga dosegli najuznositiji osjećaji ljudi koji razabiru. Od pamtivijeka nitko nije shvaćao Tvoje Vlastito Ja, i zauvijek Ćeš ostati ono što si Ti oduvijek bio, bez ikoga osim Tebe.

Veličano bilo Ime Tvoje, Ti si Najljubljeniji Koji si mi omogućio da spoznajem Tebe i Ti si Onaj Poznati svima Koji si me milostivo udostojio Svojom ljubavlju. Ti si Drevni Koga nitko nikada ne može opisati dokazima Tvoje slave i veličanstva, i Ti si Onaj moćni Koga nitko ne može shvatiti kroz objave Tvoje veličine i ljepote, budući da su izrazi veličanstvo i veličina i pridjevci vlast i ljepota samo zalozi Tvoje božanske Volje i blistavi odrazi Tvoje vrhovnosti, koji, zbog svoje vlastite biti i prirode, proglašavaju da je put zatvoren i svjedoče da prilaz nedostupno nadilazi doseg ljudi.

~ ~ ~

U Ime Tvojega Gospoda, Stvoritelja, Vrhovnoga, Svedovoljnoga, Najuzvišenijega, Onoga čiju pomoć zazivaju svi ljudi.

Reci: O, moj Bože! O, Ti Koji si Tvorac nebesa i zemlje, o, Gospode Kraljevstva! Ti predobro znaš tajne moga srca, dok u Tvoje postojanje ne može proniknuti nitko osim Tebe samoga. Ti vidiš sve što sam ja, dok to nitko drugi ne može učiniti osim Tebe. Udostoji me, kroz Tvoju milost, onoga što će mi omogućiti da se oslobodim svega osim od Tebe, i namijeni za mene ono što će me učiniti neovisnim od svakoga osim od Tebe. Dopusti da uživam u plodovima svog života na ovom svijetu i sljedećem. Otvori mojem licu vrata Tvoje milosti, i milostivo spusti na mene Tvoje blago milosrđe i darove.

O, Ti Koji si Gospod obilne milosti! Pusti Tvoju nebesku potporu neka okruži one koji Tebe vole, i podaj nam darove i obilje koje Ti posjeduješ.Ti nam budi dovoljan u svemu, oprosti nam grijehe naše i smiluj se na nas. Ti si naš Gospod i Gospod svih stvari. Nikoga drugog ne zazivamo osim Tebe, ništa drugo ne ištemo nego Tvoje darove. Ti si Gospod obilja i milosti, nepobjediv u Tvojoj snazi i najvještiji u tvojim zamislima. Nema Boga osim Tebe, Sveposjednika, Najuzvišenijega.

Spusti Tvoje blagoslove, o, moj Gospode, na glasnike, svece i pravednike. Uistinu, Ti si Bog, Neusporedivi, Svepodvrgavajući.

~ ~ ~

Slavljen si Ti, o, Gospode Bože moj! Ti si uistinu Kralj kraljeva. Ti podaruješ vrhovnost komu god Ti hoćeš a oduzimaš je od koga god Ti hoćeš. Ti uzvisuješ i ponizuješ koga god Ti hoćeš. Ti činiš pobjedonosnim koga god Ti hoćeš a donosiš poniženje komu god Ti hoćeš. Ti daruješ bogatstvo komu god Ti hoćeš a svodiš na neimaštinu koga god Ti hoćeš. Ti uzrokuješ da komu god Ti hoćeš bude dano da nadvlada koga god Ti hoćeš. U Svojoj ruci držiš carstvo svih stvorenih stvari a djelovanjem moći Tvojega vrhovnog naloga Ti pozivaš u postojanje koga god Ti hoćeš. Uistinu, Ti si Sveznajući, Svemogući, Gospod moći.

~ ~ ~

Hvaljen i slavljen si Ti, o, Bože! Dopusti da se brzo približi dan dosezanja Tvoje svete prisutnosti. Razvedri naša srca snagom Svoje ljubavi i zadovoljstva i podari nam ustrajnost kako bismo se svojevoljno mogli podrediti Tvojoj Volji i Tvojem Nalogu. Uistinu, Tvoje znanje obuhvaća sve stvari koje Si stvorio ili Ćeš stvoriti, a Tvoja nebeska moć nadilazi što god Si pozvao ili Ćeš pozvati u postojanje. Nema nikoga koga valja štovati osim Tebe, nema nikoga za kim valja žudjeti osim za Tobom, nema nikoga komu se valja klanjati pokraj Tebe i nema ničega što valja voljeti osim Tvojega zadovoljstva.

Uistinu, Ti si vrhovni Vladar, Vrhunaravna Istina, Pomoćnik u nevolji, Samoopstojni.

~ ~ ~

Ti dobro znaš, o, moj Bože, da su patnje pljuštale po meni sa svih strana, i da ih nitko ne može raspršiti ili preobraziti osim Tebe. Znam po istini, zahvaljujući svojoj ljubavi za Tebe, da Ti nikada nećeš prouzročiti da nevolje zadese dušu bilo kojeg čovjeka osim kad Ti želiš uzvisiti njegov položaj u Tvojem nebeskom Raju i utvrditi njegovo srce u ovom zemljakom životu bedemom Tvoje svepodvrgavajuće moći, kako ne bi postalo naklonjeno ispraznostima ovoga svijeta. Zaista, Ti si u potpunosti svjestan da bih ja u svim uvjetima cijenio spomen na Tebe daleko više nego vlasništvo nad svim što je na nebesima i na zemlji.

Ojačaj moje srce, o, moj Bože, u poslušnosti Tebi i u Tvojoj ljubavi i dopusti da budem slobodan od čitave družbe Tvojih neprijatelja. Uistinu, prisežem Tvojom slavom da ne čeznem ni za čim osim za Tobom, niti žudim za ičim osim za Tvojeg milosrđa, niti strepim od ičega osim od Tvoje pravde. Molim Te da mi oprostiš onako kao onima koje Ti voliš, kako god je Tebi drago. Uistinu, Ti si Svemogući, Darivatelj.

Beskrajno si uzvišen Ti, o, Gospode nebesa i zemlje, iznad hvale svih ljudi, i neka mir bude na Tvojim vjernim slugama a slava Bogu, Gospodu svih svjetova.

~ ~ ~

Hvaljen budi Ti, o, Gospode, Najljubljeniji moj! Učini me ustrajnim u Stvari Tvojoj i dopusti da budem ubrojen među one koji nisu prekršili Tvoju Pogodbuniti slijedili bogove svojeg vlastitog dokonog maštanja. Omogući mi, tada, da zadobijem sjedište istine u Tvojoj prisutnosti, podari mi zalog Svojeg milosrđa i dopusti mi da se pridružim k onim slugama Tvojim koji neće znati za strah niti biti zavijeni u žalost. Ne prepuštaj me sebi samom, o, moj Gospode, niti me lišavaj prepoznavanja Onoga Koji je Objavitelj Tvojega Vlastitog Bića, niti me pribrajaj k onima koji su se okrenuli od Tvoje svete prisutnosti. Ubroji me, o, moj Bože, k onima koji su povlašteni upirati svoj pogled na Tvoju Ljepotu, i koji joj se toliko raduju da ne bi zamijenili jedan takav trenutak za vlast nad kraljevstvom nebesa i zemlje ili nad čitavim kraljevstvom stvaranja. Imaj milosrđa za me, o, Gospode, u ovim danima kad su Tvoji narodi teško sagriješili; obdari me, tada, o, moj Bože, onim što je dobro i dolično u Tvojim očima. Ti si, uistinu, Svemogući, Milostivi, Obdaritelj, Oprostitelj.

Dopusti, o, moj Bože, da ne budem ubrojen među one čije uši su gluhe, čije oči su slijepe, čiji jezici su nijemi i čija srca nisu uspjela shvatiti. Izbavi me, o, Gospode, od ognja neznanja i sebične žudnje, dopusti mi da pristupim u boravište Tvojega nadspoznajnog milosrđa i pošalji na mene dolje ono što što Si naložio za Svoje izabranike. Moćan si Ti činiti što Te volja. Uistinu, Ti si Pomoćnik u nevolji, Samoopstojni.

~ ~ ~

O, moj Bože, o, moj Gospode, o, moj Gospodaru! Molim Te, oprosti mi što tražim ikakvo zadovoljstvo izvan Tvoje ljubavi, ili ikakvu utjehu osim Tvoje blizine, ili ikakvu radost pokraj Tvojeg zadovoljstva, ili ikakvo postojanje koje nije zajedništvo s Tobom.

~ ~ ~

Ti vidiš, o, moj Gospode, moje boravište u srcu ove planine i Ti svjedočiš mojoj popustljivosti. Uistinu, nisam želio ništa nego Tvoju ljubav i ljubav onih koji ljube Tebe. Kako mogu veličati blistavu ljepotu Tvojega Gospodstva, ovako svjestan vlastite ništavnosti pred stanom Tvoje slave? Ipak, tuga zbog samoće i usamljenosti nagoni me da Te zazivam ovom molitvom, ne bi li Tvoji vjerni sluge postali svjesni mojih tužaljki, preklinjali Tebe mene radi, a Ti blagoizvolio uslišati njihove molitve kao znak Tvoje milosti i Tvoje naklonosti. Svjedočim da nema Boga osim Tebe, jer Ti si zaogrnut vrhovnošću, veličanstvom, slavom i moći koje si nijedan od slugu Tvojih ne može predočiti niti spoznati. Doista, Ti ćeš, zbog onoga što je svojstveno Tvojoj Biti, zauvijek ostati nespoznatljiv svima osim samom Sebi.

~ ~ ~

Ima li drugog Otklonitelja poteškoća osim Boga? Recite: Hvaljen bio Bog! On je Bog! Svi su Njegovi sluge i svi žive po Njegovoj zapovijedi.

Bilješke

1     Ovo je prvo slovo riječi ‘Thamarih’ što znači ‘plod’. Shoghi Effendi, u svojim spisima, govori o Bábu kao o ‘Thamarihu’ (plodu) sa Stabla Božjih susljednih Objava. (vidi pismo Shoghi Effendija upućeno bahá’íma Istoka na Naw-Ruz 110, str. 5.)

2     U jednoj od Svojih Ploča ‘Abdu’l-Bahá objašnjava da su neki bili zavedeni ovom izjavom i pomislili da se to odnosilo na fizičku školu za obuku nepismene djece, a to se zapravo odnosilo na duhovnu školu očišćenu od ograničenja prolaznoga svijeta. Bahá’u’lláh u Kitáb-i-Aqdas također spominje ovu Poslanicu Bábovu sljedećim riječima:

O, Pero Najvišega! Pokreni se na Ploči po nalogu Tvojega Gospoda, Stvoritelja Nebesa, i ispričaj o vremenu kad je Onaj Koji je Danica Božanskog Jedinstva namjerio upraviti Svoje korake prema Školi Nadspoznajne Jednosti; da bi, možda, čisti u srcu stekli uvida, pa makar sitnoga poput ušice igle, u otajstva Tvojega Gospoda, Svemogućega, Sveznajućega, koja leže skrivena iza velova.

Reci: Mi smo, doista, kročili u Školu unutarnjeg značenja i objašnjenja kad su sve stvorene stvari bile nesvjesne. Vidjeli smo riječi koje je Onaj Koji je Svemilostivi poslao dolje, i prihvatili Smo stihove Boga, Pomoćnika u nevolji, Samoopstojnoga, koje Nam je On predstavio, i posluhnuli ono što je On svečano ustvrdio u Ploči. To Smo bez sumnje gledali. I pristali na Njegovu želju kroz Naš nalog, jer zaista Mi imamo moć zapovijedati.

O, ljudi Bayána! Mi smo, doista, kročili u Školu Božju dok ste vi ležali u drijemežu; i proučili Smo Ploču dok ste vi čvrsto spavali. Tako Mi jedinoga pravoga Boga! Čitali Smo Ploču prije nego što je bila objavljena, dok ste vi bili nesvjesni, i imali Smo savršeno znanje o Knjizi dok vi još niste bili rođeni.

Ove su riječi po vašoj mjeri, a ne po Božjoj. Tomu svjedoči ono što pohranjeno u Njegovu znanju, ako ste od onih koji razabiru; i tomu svjedoči jezik Svemogućega, ako ste od onih koji razumiju. Prisežem Bogom, kad Bismo podigli veo, ostali biste zaprepašteni. Čuvajte se da ne raspravljate dokono o Svemogućemu i Stvari Njegovoj, jer, gle! On se pojavio među vama zaodjeven u Objavu tako veliku da obuhvaća sve stvari, bilo prošle ili buduće. Kad Bismo izložili temu govoreći jezikom žiteljâ Kraljevstva, rekli Bismo: Zaista, Bog je stvorio tu Školu prije nego što je stvorio nebo i zemlju, i Mi smo ušli u nju prije nego su slova B, I, T i I bila spojena i isprepletena zajedno.

3     1260. A.H. (1844. A.D.)

4     Kur’án 8:44

5     Numerička vrijednost slova u riječi Hin jest 68. Godina 1868. A.H. (1851-1852. A.D.) je godina koja prethodi rođenju Bahá’í Objave.

6     Ka’bah u Meki

7     usp. Kur’án 4:119

8     Kur’án 13

9     Kur’án 3:182

10    usp. Kur’án 19:41

11    usp. Kur’án 17:90

12    usp. Kur’án 2:285

13    usp. Kur’án 3:50

14    usp. ibid. 14:4

15    usp. Kur’án 68:42

16    usp. ibid. 7:63, 69

17    usp. Kur’án 36:68

18    usp. ibid. 65:7; 94:5

19    usp. ibid. 8:45

20    usp. ibid. 2:204

21    usp. ibid. 4:51

22    usp. Kur’án 12:20

23    U ovim odlomcima Qayyumu’l-Asmá’ ime Qurratu’l-‘Ayn (Utjeha Očiju) odnosi se na Bába Osobno.

24    usp. Kur’án 78:38

25    usp. Kur’án 11:83

26    usp. ibid. 24:21

27    usp. ibid. 83:25-26

28    Kur’án 52:6

29    usp. ibid. 29:40

30    usp. Kur’án 2:206

31    usp. Kur’án 2:163-164

32    usp. Kur’án 17:88

33    usp. ibid. 74:35-36

34    usp. Kur’án 21:40

35    usp. ibid. 2:14

36    usp. ibid. 4:149

37    usp. ibid. 9:32

38    usp. ibid. 4:149

39    Kur’án 5:77

40    usp. ibid. 5:15-18

41    usp. Kur’án 5:22

42    usp. ibid. 5:71

43    usp. Kur’án 2:32; 38:74-78

44    usp. Kur’án 7:69; 12:40

45    usp. ibid. 7:146; 20:90

46    usp. ibid. 7:186

47    usp. ibid. 4:1

48    usp. ibid. 10:50

49    usp. Kur’án 10:16

50    usp. ibid. 10:33

51    usp. ibid. 18:42

52    usp. Kur’án 11:120

53    usp. Kur’án 6:10

54    usp. ibid. 3:172

55    usp. Kur’án 33:72

56    usp. Ibid. 6:93

57    usp. Kur’án 11:87

58    Bayán je podijeljen na vahide i poglavlja, na koje se odnose ovi brojevi.

59    Kur’án 8:47; 33:41; 62:10

60    Kur’án 8:47; 33:41; 29:50

61    Kur’án 57:21

62    U knjizi ‘Obećani Dan je došao’ na strani 7. Shoghi Effendi potvrđuje da je ovaj odjeljak objavio Báb govoreći glasom Boga.

63    Ovo se odnosi na Quddúsa, ‘koga je perzijski Bayán uzveličao kao onog suputnika hodočasnika oko kojega oblijeću zrcala do broja osam Vahida’. (Bog prolazi svijetom, str. 49)

64    Kur’án 8:2

65    Kur’án 19:92, prijevod: Besim Korkut

66    22. svibnja 1844.

67    Iz Deklaracije Muhameda; događaj deset godina prije Hidžre, koja označava početak muslimanskog kalendara.

68    Kur’án 3:5

69    Kur’án 68:51

70    Pod izrazom ‘noć’ misli se razdoblje između dvije božanska Otkrivenja, kada Sunce Istine nije objavljeno ljudima. U Perzijskom Bayánu, II, 7, Báb kaže, ‘O, ljudi Bayána! Ne postupajte kako postupali ljudi Kur’ána, jer ako tako činite, plodovi vaše noći pretvorit će se u ništa.

71    Kitáb-i-Asmá’ je podijeljen na vahide i poglavlja na koje se ovi brojevi odnose.

72    vidi bilješku 71 — o ‘noći’ prije Dana Uskrsnuća

73    vidi bilješku 71 — o ‘noći’ prije Dana Uskrsnuća

74    Onaj Koji se uzdiže (Bog prolazi svijetom, str. 57)

75    Onaj Koji je vođen (Bog prolazi svijetom, str. 58)

76    Original ove molitve za zaštitu Báb je ispisao vlastoručno u obliku zvijezde s pet krakova.

77    Odnosi se na Bábov rođendan prvog dana mjeseca Muharrama, 1235. A.H., 20. listopada 1819.

78    Kur’án 37:180-182

79    Kur’án 6:103

 

[*] vjerski čin obilaženja Kabe – op. prev.

[†] Nimrodi – ovdje u značenju: pobunjenici (op. prev.).