Neophodni odnosi

“The fundamental purpose animating the Faith of God and His Religion is to safeguard the interests and promote the unity of the human race, and to foster the spirit of love and fellowship amongst men.”— Bahá’u’lláh

Ostvarivanje jednosti čovječanstva je cilj i princip djelovanja Bahá’u’lláhove objave. Bahá’u’lláh je usporedio svijet čovječanstva s ljudskim tijelom. Unutar tog organizma, milijuni stanica, različitih u obliku i funkciji, igraju svoju ulogu u održavanju zdravog sustava. Slično tome, skladne veze među pojedincima, zajednicama i institucijama služe održavanju društva i omogućuju napredak civilizacije.

Pojedinac i društvo

Danas živimo u jedinstvenom vremenu u povijesti. Kako čovječanstvo izrasta iz djetinjstva i približava se kolektivnoj zrelosti, potreba za novim razumijevanjem odnosa među pojedincem, zajednicom i institucijama postaje hitnija.

Jedna ljudska obitelj

Uvjerenje da pripadamo jednoj ljudskoj obitelji je u srcu Bahá’í vjere. Princip jednosti čovječanstva je “os oko koje kruže Bahá’u’lláhova učenja…”

Bahá’í administrativni poredak

Poslovima Bahá’í zajednice upravlja sustav institucija, svaka s određenim poljem djelovanja. Korijeni ovog sustava, znani kao Administrativni poredak, kao i principi koji vode njegovo djelovanje, pronalaze se u Bahá’u’lláhovim Spisima.