Bahá’u’lláh i Njegova Pogodba

DSCN7062

“Ove svete Objave bile su poput dolaska proljeća svijetu… Jer svako je proljeće vrijeme novog stvaranja…”

— ‘Abdu’l-Bahá

Bahá’í Vjera počela je misijom koju je podario Bog dvjema Božanskim Objavama – Bábu i Bahá’u’lláhu. Karakteristično jedinstvo Vjere koju su oni osnovali danas proizlazi iz izričitih uputa koje je dao Bahá’u’lláh, a koje osiguravaju neprekidno vodstvo nakon Njegove smrti. Ova linija nasljeđivanja, nazvana Pogodba, prešla je s Bahá’u’lláha na Njegovog Sina ‘Abdu’l-Baháa, a potom sa ‘Abdu’l-Baháa na njegovog unuka Shoghija Effendija, i Univerzalnu kuću Pravde, kako je odredio Bahá’u’lláh. Bahá’í vjernici prihvaćaju božanski autoritet Bába i Bahá’u’lláha i ovih imenovanih nasljednika.

Báb

(1819.-1850.)

Báb je Navjestitelj Bahá’í Vjere. Sredinom 19. stoljeća objavio je da je On nositelj poruke koja će neizbježno preobraziti duhovni život čovječanstva. Njegova misija bila je pripremiti put za dolazak drugog Glasnika Božjeg, većeg od Njega Samoga, koji će uvesti doba mira i pravde.

Bahá’u’lláh

(1817.-1892.)

Bahá’u’lláh – “Slava Božja” – je Obećani kojeg je predskazao Báb i svi Božanski Glasnici prošlosti. Bahá’u’lláh je donio novu Objavu od Boga čovječanstvu. Tisuće stihova, pisama i knjiga potekle su iz Njegova pera. U Svojim spisima, On je iscrtao okvir za razvoj globalne civilizacije koja uzima u obzir i duhovnu i materijalnu dimenziju ljudskog života. Zbog toga je pretrpio 40 godina utamničenja, mučenja i progonstava.

‘Abdu’l-Bahá

(1844.-1921.)

U Svojoj oporuci Bahá’u’lláh je imenovao Svojeg najstarijeg sina, ‘Abdu’l-Baháa, ovlaštenim tumačem Njegovih učenja i Vođom Vjere. Diljem Istoka i Zapada, ‘Abdu’l-Bahá je postao poznat kao ambasador mira, primjer moralnog života i vodeći predstavnik nove Vjere.

Shoghi Effendi

(1897.-1957.)

Kao Čuvar Bahá’í vjere, kojeg je imenovao ‘Abdu’l-Bahá (ujedno i Njegov najstariji unuk), Shoghi Effendi je proveo 36 godina sistematično njegujući razvoj, produbljujući razumijevanje i osnažujući jedinstvo Bahá’í zajednice, kako je ona sve više rasla i odražavala raznolikost cijele ljudske rase.

Univerzalna kuća Pravde

(uspostavljena 1963.)

Razvoj Bahá’í vjere diljem svijeta danas vodi Univerzalna kuća Pravde. U Njegovoj knjizi zakona, Bahá’u’lláh je uputio Univerzalnu kuću Pravde na vršenje pozitivnog utjecaja na dobrobit čovječanstva, promicanje obrazovanja, mira i globalnog blagostanja i očuvanje ljudske časti i položaja religije.