Univerzalna kuća Pravde

Univerzalna kuća Pravde

Sjedište Univerzalne kuće Pravde nalazi se na vrhu luka na Gori Karmel

Univerzalna kuća Pravde je međunarodno upravno tijelo Bahá’í vjere i središte je Bahá’u’lláhove Pogodbe za danas. Bahá’u’lláh je preodredio stvaranje ove institucije u Svojoj Knjizi zakona pod nazivom Kitáb-i-Aqdas.

Univerzalna kuća Pravde je tijelo koje se satoji od devet članova, koje svakih pet godina izabiru članovi svih nacionalnih Bahá’í vijeća. Bahá’u’lláh je Univerzalnoj kući Pravde povjerio božanski autoritet kako bi vršila pozitivan utjecaj na napredak čovječanstva, promovirala obrazovanje, mir i globalno blagostanje, te štitila ljudsku čast i položaj religije. Njena je dužnost primjenjivati Bahá’í učenja na zahtjeve društva koje stalno napreduje, te je stoga ovlaštena donositi zakone o stvarima o kojima nema izričitog govora u Svetim Spisima Vjere.

Od prvih izbora 1963. godine, Univerzalna kuća Pravde vodi svjetsku Bahá’í zajednicu da razvije svoje sposobnosti kako bi sudjelovala u izgradnji napredne globalne civilizacije. Vodstvo koje nam daje Univerzalna kuća Pravde jamči jedinstvo u mislima i djelovanjima čitave Bahá’í zajednice dok nastoji prevesti Bahá’u’lláhovu viziju svjetskog mira u stvarnost.

“Budući da sa svakim danom dolazi novi problem i za svaki problem postoji neminovno rješenje, takva se pitanja trebaju uputiti Službenicima Kuće Pravde kako bi oni mogli djelovati u skladu s potrebama i zahtjevima vremena.”

— Bahá’u’lláh