Bog i Njegovo stvaranje

Bog, stvoritelj univerzuma, je sveznajući, ljubeći i svemilostivi. Kao što fizičko sunce obasjava cijeli svijet, tako Božje svjetlo sjaji na cijelo Stvaranje. Nemoguće je za bilo koji smrtni um da uistinu razumije stvarnost Boga. Koliko god širok i maštovit bio naš koncept Boga, uvijek će biti ograničen granicama našeg uma.

Iako ne možemo u potpunosti spoznati pravu prirodu Boga, svrha naših života je spoznati ga, voljeti i približiti Mu se. Možemo Ga spoznati kroz njegove Poslanike, koji donose Njegovu Riječ.

Kroz povijest, Bog je slao Glasnike znane kao Manifestacije – među njima Abraham, Krišna, Zaratustra, Mojsije, Buda, Isus Krist, Muhamed, i u novije vrijeme, Báb i Bahá’u’lláh – da njeguju duhovne, intelektualne i moralne sposobnosti čovječanstva. Izvanredan napredak se događa u svijetu po dolasku Božje Manifestacije. Dohvaćajući korijenje ljudske motivacije, Njegova učenja bude u cijelim populacijama sposobnosti da doprinesu napretku civilizacije do mjere koja nije bila moguća nikada prije.

Danas se nalazimo na pragu sazrijevanja ljudske rase. Prolazeći kroz različite stadije, kolektivno smo prošli kroz djetinjstvo. Diljem svijeta ljudsko društvo se preoblikuje i krajnji smjer je jasan: svjedočimo organizaciji ljudskog društva u ništa manje nego planetarnu civilizaciju.

Bahá’u’lláh, kao zadnja Manifestacija Božja, uči nas da su znaci postojanja Boga posvuda. “Svako stvorenje u čitavom univerzumu samo predstavlja vrata koja vode k Njegovom znanju, znak Njegove vrhovnosti, objava Njegovih imena, simbol Njegova veličanstva, znamen Njegove snage, način da nas pripusti na Svoj pravi Put…” Ljepote, bogatstva i raznolikosti svijeta prirode su izrazi Božjih atributa.

Svim je stvorenim stvarima dana sposobnost da odražavaju određene Božje kvalitete. Čovjeku je, međutim, dan potencijal odražavanja svih Božjih atributa. “Ti si Moja svjetiljka i Moja je svjetlost u tebi. Uzmi od nje svoj sjaj i ne traži drugoga osim Mene.

Kako bi nam pomogla u spoznavanju i štovanju Boga, učenja svih Manifestacija daju nebrojene opise duhovnih kvaliteta koje moramo razviti – na primjer, mudrost i pravednost, istinoljubivost i uljudnost, vjernost i suosjećanje. Takve kvalitete razvijaju se kroz promišljanje i djelovanje u svjetlu božanskog vodstva. ‘Abdu’l-Baha kaže: “Pod vjerom se smatra, kao prvo, svjesno znanje, a kao drugo, činjenje dobrih djela.