Život duha

life-spirit-feature-img

“Kad bi dosegnuo samo rosnu kap kristalnih voda božanske spoznaje, lako bi shvatio da istinski život nije život tijela već život duha…

— Bahá’u’lláh

Bahá’u’lláhova Objava izjavljuje da je svrha naših života spoznati Boga i doseći Njegovo prisustvo. Naš pravi identitet je naša racionalna duša, čija nam slobodna volja i moć razumijevanja omogućuju kontinuirano unaprjeđivanje sebe samih i našeg društva. Hodati putom službe Bogu i čovječanstvu daje značenje životu i priprema nas za trenutak u kojem se duša odvaja od tijela i nastavlja vječni put prema svome Stvoritelju.

Ljudska duša
Svako ljudsko biće posjeduje besmrtnu, racionalnu dušu koja kratko vrijeme prolazi kroz ovaj svijet i nastavlja u vječitom napredovanju prema Bogu. Svrha našeg života je duhovni napredak kroz službu drugim ljudima. Dok to radimo, stječemo božanske kvalitete koje ćemo trebati u budućem životu.

Pobožnost
Djela pobožnosti kao što su molitva, meditacija, post, hodočašće i služba drugima su nerazdvojive od religioznog života. Kroz njih su pojedinci i zajednice u mogućnosti neprestano osnaživati jedinstvenu vezu koja postoji između Boga i čovječanstva.

Život velikodušnog davanja
Baš kao što je svrha svijeće da daje svjetlo, ljudska duša je stvorena za velikodušno davanje. Postižemo najveću svrhu kroz život službe u kojem, uz poniznost i odvojenost, dajemo svoje vrijeme, energiju, znanje i financijske resurse.

Karakter i ponašanje
Njegovanje duhovnih kvaliteta u ovom svijetu je neodvojivo od neprestanog usavršavanja našeg ponašanja u kojem naša djela sve više reflektiraju plemenitost i integritet kojima je svako ljudsko biće obdareno. Takve duhovne kvalitete se ne stječu kroz usmjeravanje na sebe; one se razvijaju kroz službu drugima.