Film: “Svjetlost svijetu”- novo poglavlje priče o čovječanstvu

Vidimo kako se razvija jedna priča.

Priča o napretku čovječanstva kroz povijest, potaknutom učenjima Božjih Glasnika, Glasnika koji vode čovječanstvo kroz njegove stupnjeve razvoja, a sada u zoru njegove zrelosti.

Božji Glasnici su poput učitelja čovječanstvu, koji donose posebne poruke. Njihove poruke prilagođene
su sposobnostima čovječanstva u trenutku kad se pojave.

Sada je vrijeme Bahá’u’lláha, Božjeg Glasnika za ovaj dan. Bahá’u’lláhova svrha je ujediniti cijelo čovječanstvo. Okupiti sve rase, klase i ljude različitog podrijetla u jedinstvu.

Učenja Bahá’u’lláha nadahnjuju milijune ljudi, preobražavaju susjedstva, sela, i gradove u svakoj zemlji na svijetu.

Bahá’u’lláh je došao preobraziti cijeli karakter čovječanstva, stvoriti unutarnje i vanjske promjene u prilikama svijeta.

Bahá’u’lláhova učenja su beskrajna u dosegu, neophodna po prirodi.

Njihova središnja značajka je jednost čovječanstva, sa svim svojim posljedicama za preobrazbu onih nužnih odnosa koji vezuju ljude i narode, pomažući im da nadvladaju sve oblike predrasuda, da unapređuju jednakopravnost žena i muškaraca, da uzdignu potlačene, i da promiču gospodarsku pravednost.

Ova učenja Bahá’u’lláha znače kraj podjela i izdvajanja.

Sad je vrijeme da prepoznamo da su svi ljudi jedna obitelj, da gradimo ujedinjeni svijet koji obuhvaća raznolikost svojih naroda.

To je novo poglavlje priče o čovječanstvu. Poglavlje koje je započelo prije 200 godina….

Saznajte više gledajući ovaj film …

Film: “Svjetlost svijetu”- novo poglavlje priče o čovječanstvu