Izbor Bahá’í molitava i Svetih Spisa

Ova stranica sadrži molitve koje su prevedene na hrvatski jezik i nastojat ćemo je upotpunjavati s novim prijevodima čim budu dostupni. Napominjemo da su nerevidirani prijevodi označeni kraticom (nerev.) uz ime Autora na kraju molitve.

“…Iscjelitelj svih bolesti tvojih jest
spomen na Mene, ne zaboravi to…”

– Bahá’u’lláh

Blaženo je tlo i dom
i mjesto i grad
i srce i planina
i zaklon i špilja
i dolina i kopno
i more i otok
i livada, gdje Bog
bijaše spomenut
i slava Mu hvaljena.

– Bahá’u’lláh

Izgovaraj, o, moj slugo, Božje stihove koje si primio, onako kako ih izgovaraju oni koji se primakoše Njemu, da bi milozvučnost tvoje pjesme mogla nadahnuti tvoju vlastitu dušu i privući srca svih ljudi. Onomu tko tako govori, u osami svoje sobe, stihove koje je Bog otkrio, raspršeni će anđeli Svemogućega pronijeti miris riječi izrečenih njegovim ustima i učiniti da zakuca srce svakog pravednog čovjeka. Iako će možda, isprva, biti nesvjestan njihova učinka, ipak će vrlina milosti koja mu je udijeljena morati prije ili kasnije izvršiti utjecaj na njegovu dušu. Tako su tajne Otkrivenja Božjeg dodijeljene krepošću volje Onoga Koji je Izvor snage i mudrosti.

– Bahá’u’lláh

MOLITVE ZA SVAKODNEVNE PRILIKE

BOŽJA BLIZINA

On je Milosrdni, Svedarežljivi!

O, Bože, Bože moj! Ti me vidiš, Ti me znaš; Ti si moja Luka i moje Utočište. Nikoga nisam tražio niti ću tražiti ikoga osim Tebe; nijednom stazom nisam kročio niti ću kročiti, osim stazom Tvoje ljubavi. U mračnoj noći očaja moje se oko s očekivanjem i puno nade okreće ka jutru Tvoje bezgranične naklonosti, a u času osvita moja klonula duša osvježena je i osnažena u spomenu na Tvoju ljepotu i savršenost. Onaj kojega podupire milost Tvojega milosrđa, pa makar bio kaplja, postat će beskonačni ocean, a najsitnija čestica kojoj pomaže izljev Tvoje ljubazne dobrote zablistat će poput sjajne zvijezde.

Zakloni pod Tvojom zaštitom, o, Ti, Duše čistoće, Ti Koji si Sveobdaritelj, ovoga opčinjenoga, zaplamsaloga slugu Tvojega. Pomozi mu u ovom svijetu postojanja da ostane ustrajan i čvrst u Tvojoj ljubavi, i dopusti ovoj ptici slomljena krila da dosegne utočište i zaklon u Tvojemu božanskom gnijezdu koje traje na nebeskomu stablu.

– ‘Abdu’l-Bahá

BRAK

“Bahá’í brak je sjedinjenje i duboka naklonost dvoje ljudi. Ipak, oni moraju biti krajnje oprezni i upoznati naravi jedno drugoga. Ova vječna veza treba se osigurati čvrstom pogodbom čiji bi cilj bio: njegovati sklad, prijateljstvo i jedinstvo, te dostići vječni život.”

Zavjet braka, stih koji zasebno izgovaraju i nevjesta i mladoženja u prisustvu najmanje dva svjedoka, koje je prihvatilo Mjesno duhovno vijeće, kako je predviđeno u Kitáb-i-Aqdas, glasi:

“Mi ćemo svi, doista, živjeti po Volji Božjoj.”

On je Darovatelj, Dobrostivi!

Hvaljen bio Bog, Drevni, Vjekovječni, Nepromjenjivi, Vječni! On Koji je posvjedočio u Svom Vlastitom Biću da je doista On Jedan, Jedini, Nesputani, Uzvišeni. Mi svjedočimo da doista nema Boga osim Njega, priznajemo Njegovu jednost, ispovijedamo Njegovu jedinost. On je oduvijek boravio na nedostupnim visinama, na vrhuncima Njegove uzvišenosti, očišćen od spomena bilo čega osim Sebe samoga, slobodan od opisa bilo čega osim Sebe.

A kada je On poželio objaviti milost i blagonaklonost ljudima i dovesti svijet u red, Objelodanio je propise i stvorio zakone; među ostalima uspostavio je zakon braka, učinio ga utvrdom blagostanja i spasenja, i dodijelio ga nama u onome što je poslano dolje iz nebesa svetosti u Presvetoj Knjizi. On kaže: “Vjenčavajte se o, ljudi, da bi se od vas mogao pojaviti onaj koji će se Mene među Mojim slugama spominjati; ovo je jedna od mojih zapovijedi vama; pokorite joj se da biste pomogli sebi samima”.

– Bahá’u’lláh

Slava Tebi, o, Bože moj! Doista ovaj sluga Tvoj i službenica Tvoja udružili su se u sjeni Tvoga milosrđa i sjedinjeni Tvojom ljubavlju i velikodušjem. O, Gospode! Pomozi im u ovom Tvom svijetu i Kraljevstvu Tvome i svako dobro odredi za njih dobrostivošću i milošću Tvojom. O, Gospode! Daj im snage da Ti služe i pomozi im u službi Tvojoj. Dopusti im da postanu znaci Tvoga Imena u Tvojem svijetu i zaštiti ih Tvojim darovima koji su neiscrpni u ovome i u svijetu koji će doći. O, Gospode! Oni mole Kraljevstvo Tvoga milosrđa i zazivaju kraljevinu Tvoje jedinosti. Doista, vjenčani su štujući Tvoju zapovijed. Dopusti da postanu znaci sklada i jedinstva za sve vijeke. Doista, Ti si Svemoćni, Sveprisutni i Svemogući!

– ‘Abdu’l-Bahá

On je Bog!

O, Gospode Neusporedivi! U Tvojoj svemogućoj mudrosti podario si ljudima brak, da bi pokoljenja jedno drugo slijedila u ovom nesigurnom svijetu, i da bi zauvijek, dok god je svijeta, na Pragu Tvoje jednosti bili zaokupljeni služenjem i štovanjem, pozdravljanjem, obožavanjem i hvalom. “Nisam stvorio duhove i ljude do li zato da bi mene obožavali”1. Stoga, vjenčaj u Tvom nebu milosrđa ove dvije ptice iz gnijezda ljubavi Tvoje i učini ih virom koji privlači trajnu milost; da se iz zajedništva ova dva mora ljubavi digne val nježnosti i prospe bisere čistoće i dobrote na obalu života. “On je oslobodio dva mora da bi mogli susresti jedno drugo: između njih je prepreka koju ne prelaze. Koji ćete, tad, od darova Božjih odbiti? Iz svakoga on donosi veće i manje bisere.2

O, Ti, blagi Bože! Daj da ovaj brak urodi koraljima i biserima. Ti si uistinu, Svemoćni, Najveći, Koji vječno Praštaš.

– ‘Abdu’l-Bahá

ČOVJEČANSTVO

O, Ti blagi Bože! Stvorio si sve ljude iz iste tvari. Odredio si da svi pripadaju istom domu. U Tvojoj su Svetoj Prisutnosti svi oni Tvoji sluge i cijelo je čovječanstvo zaštićeno u Tvom zaklonu; svi su okupljeni zajedno za Tvojim Stolom Obilja; svi su obasjani svjetlom Tvoje Providnosti.

O, Bože! Ti si dobar svima, hraniš sve, štitiš sve, svemu daješ život. Sve i svakoga obdario si talentima i sposobnostima i svi su uronjeni u Ocean Tvoje Milosti.

O, Ti blagi Bože! Ujedini sve. Neka se religije slože i učini narode jednim, da bi mogli jedni druge vidjeti kao jednu obitelj i cijelu zemlju kao jedan dom. Daj da svi oni žive zajedno u savršenu skladu.

O, Bože! Podigni visoko stijeg jednosti čovječanstva.

O, Bože! Uspostavi Najveći Mir.

Stopi, o, Bože, srca zajedno.

O, Ti blagi Oče, Bože! Razveseli naša srca miomirisom Svoje ljubavi. Razbistri naše oči Svjetlom Tvoga vodstva. Razvedri naše uši pjesmom Svoje Riječi, i zakloni nas sve u Utvrdi Svoje Providnosti. Ti si Moćni i Snažni, Ti praštaš i Onaj si koji previđa mane čovječanstva.

– ‘Abdu’l-Bahá

O, Bože! Slabi smo; daj nam snage. Siromašni smo, udijeli nam Svoja bezgranična blaga. Bolesni smo; daj nam Svoje božansko iscjeljenje. Nemoćni smo; daj nam Svoju nebesku moć. O, Gospode! Učini nas korisnima na ovome svijetu; oslobodi nas stanja sebičnosti i želje. O, Gospode! Učvrsti nas u Svojoj ljubavi i učini da budemo puni ljubavi za cijelo čovječanstvo. Učvrsti nas u služenju svijetu čovječanstva, da bismo postali sluge Tvojih slugu, da bismo voljeli sva Tvoja stvorenja i da bismo suosjećali sa svim Tvojim ljudima. O, Gospode! Ti si Svemoguć! Ti si Milosrdan! Ti praštaš! Ti si Svemoćan!

– ‘Abdu’l-Bahá

DJECA

O, Bože, vodi me, zaštiti me, učini me sjajnom svjetiljkom i blistavom zvijezdom. Ti si Moćni i Snažni.

– ‘Abdu’l-Bahá

O, Bože! Odgoji ovu djecu. Ova djeca su biljke u Tvome voćnjaku, cvjetovi na Tvojoj livadi, ruže u Tvome vrtu. Neka Tvoja kiša pada po njima; neka ih Sunce Stvarnosti obasja Tvojom ljubavlju. Neka ih osvježe Tvoji lahori da bi se obrazovali, rasli i razvijali i pojavili se u konačnoj ljepoti. Ti si Davalac. Ti suosjećaš.

– ‘Abdu’l-Bahá

O, moj Gospode! O, moj Gospode!

Ja sam dijete u nježnim godinama. Hrani me na prsima Tvojeg milosrđa, obuči me na grudima Tvoje ljubavi, odgoji me u školi Tvojega vodstva i daj mi da rastem u sjeni Tvojeg obilja. Izbavi me od tmine, učini od mene blistavo svjetlo; oslobodi me od nesreće, učini me cvijetom u ružičnjaku; dopusti da postanem slugom na Tvojem pragu i podari mi um i narav pravednikâ; učini me uzrokom izobilja ljudskoga svijeta i okruni moju glavu dijademom vječnoga života.

Uistinu, Ti si Silni, Moćni, Ti vidiš i Čuješ.

– ‘Abdu’l-Bahá  (nerev.)

O, Bože! Podigni ovo malo dijete na grudima Tvoje ljubavi, i daj mu mlijeka iz prsa Tvoje providnosti. Uzgoji ovu mladu biljku u ružičnjaku Tvoje ljubavi i pomozi joj da raste kišama Tvojeg izobilja. Učini ga čedom Kraljevstva i vodi ga u Tvoje nebesko carstvo. Ti si moćan i blag, i Ti si Darivatelj, Velikodušni, Gospod nenadmašna obilja.

– ‘Abdu’l-Bahá  (nerev.)

O, Ti blagi Gospodine! Ova ljupka djeca djelo su prstiju Tvoje moći i čudesni znaci Tvoje veličine. O, Bože! Zaštiti ovu djecu, milostivo im pomozi da se obrazuju i omogući im da pružaju službu svijetu čovječanstva. O, Bože! Ova djeca su biseri, omogući im njegu u školjci Tvoje ljubazne blagosti. Ti si Obdaritelj, Ti ljubiš sve.

– ‘Abdu’l-Bahá  (nerev.)

O, Ti najslavniji Gospodine! Učini ovu malu službenicu Tvoju blaženom i sretnom; učini da bude cijenjena na pragu Tvoje jednosti i dopusti joj velik gutljaj iz čaše Tvoje ljubavi kako bi bila ispunjena očaranjem i ushitom i širila slatki miomiris. Ti si Moćni i Snažni, i Ti Znaš sve i Vidiš sve.

– ‘Abdu’l-Bahá  (nerev.)

O, Ti, Čisti Bože! Ja sam maleno dijete; učini grudi Tvojega Dara dragim počivalištem utjehe, dopusti mi da rastem i othrani me medom i mlijekom Tvoje ljubavi, i odgajaj me pod grudima Tvojega znanja; podari mi Slobodu još u djetinjstvu i obdari me izvrsnošću!

O, Ti, Neusporedivi! Učini me uzdanicom Kraljevstva Neviđenoga! Uistinu, Ti si Silni i Moćni!

– ‘Abdu’l-Bahá  (nerev.)

O, moj milosrdni Gospode! Ovo je zumbul koji je izrastao u vrtu Tvojeg zadovoljstva i grančica koja se pojavila u voćnjaku istinskoga znanja. Učini, o, Gospode obilja, da je neprekidno i u svako doba obnavljaju Tvoji životvorni lahori, i učini je bujnom, svježom i procvalom izljevima iz oblaka Tvojih naklonosti, o, Ti blagi Gospode!

Uistinu, Ti si Sveslavljeni.

– ‘Abdu’l-Bahá  (nerev.)

O, Ti Gospode čudesne milosti!

Podari nam nove blagoslove. Daj nam svježinu proljeća. Mi smo mladice koje su zasadili prsti Tvojega obilja i uobličeni smo od vode i gline Tvoje nježne naklonosti. Žeđamo za živim vodama Tvojih milosti i ovisimo o izljevima iz oblaka Tvoje velikodušnosti. Ne prepusti sebi samomu ovaj lug kojemu naše nade teže, niti mu uskrati pljuskova Tvoje ljubazne dobrote. Dopusti da iz oblaka Tvojega milosrđa padaju izdašne kiše kako bi stabla naših života mogla uroditi plodom a mi mogli dosegnuti najdražu želju naših srdaca.

– ‘Abdu’l-Bahá  (nerev.)

DUHOVNE KVALITETE

Iz mirisnih voda Tvoje vječnosti daj mi piti, o, Bože moj, i plodova sa stabla Tvoga postojanja daj mi kušati, o, Nado moja! Iz blistavih vrutaka Tvoje ljubavi dopusti mi gutljaj, o, Slavo moja, i u sjeni Tvoje vječne providnosti pusti me prebivati, o, Svjetlosti moja! Po livadama Tvoje blizine, pred Tvojom nazočnošću, omogući mi prolaziti, o, Ljubljeni moj, i s desna prijestolju Tvojeg milosrđa posjedni me, o, Žudnjo moja! Iz miomirisnih lahora Tvoje radosti pusti dašak preko mene, o, Cilju moj, i u visove raja Tvoje stvarnosti daj mi pristupa, oj, Obožavani moj!

Pjev golubice Tvoje jednosti dopusti mi slušati, o, Blistavi, a duhom Tvoje moći i Tvoje snage oživi me, o, Darivatelju moj! U duhu ljubavi za Tebe održi me postojanim, o, Pomagaču moj, i na stazi Tvojega zadovoljstva učvrsti moje korake, o, Tvorče moj!

U vrtu besmrtnosti Tvoje, pred Tvojim likom, daj mi prebivati zauvijek, o, Ti koji si milostiv prema meni, i na sjedište Tvoje slave posadi me, o, Ti Posjedniče moj! U nebo Tvoje ljubazne dobrote uzdigni me, oj, Oživitelju moj, i ka Danici Tvojega vodstva povedi me, o, Privlačitelju moj! Pred objave Tvojega nevidljiva duha pozovi me da nazočim, Ti Koji si moj Izvor i moja Najviša Želja, a k biti mirisa Tvoje ljepote, koju ćeš Ti objaviti, učini da se vratim, o, Ti Koji si moj Bog!

Moćan si Ti činiti što Te volja. Ti si, uistinu, Najuzvišeniji, Sveslavljeni, Najviši.

– Bahá’u’lláh

Stvori me čista srca, o, Bože moj, i obnovi moju mirnu savjest, o, Nado moja! Duhom moći učvrsti me u Tvojoj Stvari, o, moj Najljubljeniji, i svjetlom slave Svoje otkrij mi Svoj put, o, Ti Cilju moje čežnje! Snagom Svoje uzvišene moći podigni me do nebesa Svoje svetosti, o, Izvoru mog postojanja, i lahorima Svoje vječnosti razveseli me, o, Ti, Koji si moj Bog! Neka Tvoje vječne pjesme udahnu u mene spokoj, o, Suputniče moj, i neka me bogatstva Tvoga drevnog lika oslobode svega osim Tebe, o, Gospodaru moj, i neka mi glasi o otkrivenju Tvoje neuništive Biti donesu radost, o, Ti koji si najotkriveniji od otkrivenih i najskriveniji među skrivenima.

– Bahá’u’lláh

DUHOVNO VIJEĆE

Kad god uđete u sobu vijeća izgovorite ovu molitvu sa srcem koje kuca od ljubavi prema Bogu i jezikom očišćenim od svega osim od spomena na Njega, da vam i sam Svemogući milostivo pripomogne postići najveću pobjedu.

O, Bože, moj Bože! Mi smo Tvoji sluge koji smo se odano obratili Tvom Svetom Licu, koji smo se ovog veličanstvenoga Dana odvojili od svega osim od Tebe. Okupili smo se na ovom Duhovnom vijeću, ujedinjeni u našim pogledima i mišljenjima, složni u namjeri da veličamo Tvoju Riječ među ljudima. O, Gospode, Bože naš! Učini nas znacima Tvojeg Božanskog Vodstva, Stjegovima Tvoje uzvišene Vjere među ljudima, slugama Tvoje moćne Pogodbe, o, Ti Gospode naš Svevišnji, objavama Tvog Božanskog Jedinstva u Tvom Kraljevstvu Abhá i sjajnim zvijezdama koje blistaju nad svim prostorima. Gospode! Pomozi da postanemo mora ustalasana Tvojom čudesnom Milošću, rijeke koje teku s Tvojih Sveslavnih visina, krasni plodovi s Drveta Tvoje nebeske Stvari, stabla koja lelujaju lahori Tvoje Dobrote u Tvom nebeskom Vinogradu. O, Bože! Uputi naše duše na stihove Tvog Božanskog Jedinstva, da izljevi Tvoje Milosti razvesele naša srca, da se sjedinimo poput valova jednog mora i stopimo kao zrake Tvoje blještave Svjetlosti; da naše misli, naši pogledi, naši osjećaji postanu poput jedne stvarnosti, objelodanjujući duh zajedništva diljem svijeta. Ti si Milostivi, Dobri, Davatelj, Svemogući, Milosrdni, Samilosni.

– ‘Abdu’l-Bahá

Okupite se u radosti pročišćeni, i na početku sastanka izgovorite ovu molitvu:

O, Ti, Gospode Kraljevstva! Iako su tijela naša ovdje zajedno okupljena, naša očarana srca lete na krilima Tvoje ljubavi, a mi lebdimo na zrakama s Tvoga sjajnog lica. Ma koliko slabi bili, očekujemo otkrivenje Tvoje moći i snage. Siromašni, bez dobara i sredstava, ipak uzimamo blago iz bogatstava Tvoga Kraljevstva. Kapi, ipak crpimo iz dubina Tvoga Oceana. Čestice, ipak blistamo u slavi Tvoga sjajnog Sunca.

O, Ti, Koji Daješ! Pošalji nam Tvoju pomoć, da svaki od okupljenih ovdje postane upaljena svijeća, svaki središte privlačenja, svaki da bude zazivatelj Tvojih nebeskih prostora, sve dok od ovoga nižeg svijeta ne napravimo zrcalnu sliku Tvoga raja.

– ‘Abdu’l-Bahá

Molitva koja se treba izgovoriti na kraju sastanka Duhovnog vijeća:

O, Bože! O, Bože! Iz neviđena Kraljevstva Tvoje jednosti pogledaj nas okupljene ovdje na duhovnom sastanku, vjerujemo u Tebe, pouzdajemo se u znakove Tvoje, čvrsti u Tvojoj Pogodbi i Zavjetu, privučeni k Tebi, zažareni vatrom ljubavi Tvoje i iskreni u Tvojoj Stvari. Mi smo sluge u Tvom vinogradu, širitelji Tvoje vjere, odani štovatelji Tvoga lika, skromni prema Tvojim ljubljenima, ponizni pred vratima Tvojim i zaklinjemo Te da nas učvrstiš u služenju Tvojim izabranima, da nas potpomogneš svojim neviđenim vojskama, da nam daš snage u službi Tebi i učiniš nas podanicima koji obožavaju ponizni u zajedništvu s Tobom.

O, Gospode naš! Slabi smo, a Ti si Moćan. Bez života smo, a Ti si veliki Duh životvorni. Oskudijevamo, a Ti nas Održavaš, Ti si Snažan.

O, Gospode naš! Upravi naša lica ka Tvom milosrdnom liku, nahrani nas obiljem Tvoje milosti sa Tvoga nebeskoga stola, pomozi nas vojskama Tvojih višnjih anđela i svetim ljudima iz Kraljevstva Abhá učvrsti nas.

Uistinu, Ti si Velikodušni, Milosrdni. Ti posjeduješ silnu dobrotu i, doista, Ti si Blagi i Milostivi.

– ‘Abdu’l-Bahá

HVALJENJE I ZAHVALNOST

Bože moj, Obožavani moj, Kralju moj, Čežnjo moja! Koji jezik može izreći zahvalnost tebi? Nemaran sam bio, Ti si me probudio. Odvratio sam se od Tebe, a Ti si mi milostivo pomogao da se vratim k Tebi. Bio sam kao mrtav, Ti si me obodrio vodom života. Uvenuh, a Ti si me oživio nebeskom rijekom Tvoje riječi koja je potekla iz Pera Svemilosrdnoga.

O, Božanska Providnosti! Sve što postoji začeto je Tvojom dobrotom; ne uskrati nikom i ničemu vode Tvog velikodušja, niti ih liši oceana Tvoje samilosti. Preklinjem Te da me podržiš i pomogneš u svako doba i u svim uvjetima, i tražim iz Neba Tvoje milosti Tvoju drevnu naklonost. Ti si, uistinu, Gospodar obilja, Vrhovni vladar Kraljevstva vječnosti.

– Bahá’u’lláh

Hvaljen bio Ti, o, Gospode Bože moj! Svaki put kad pokušam spomenuti Tebe, spriječi me uzvišenost Tvojega položaja i nadmoćna veličina Tvoje snage. Jer, kad bih te hvalio kroz trajanje Tvoje vladavine i tijekom Tvoje vrhovnosti, spoznao bih da moje hvaljenje Tebe može pristajati samo onima poput mene, koji su sami Tvoja stvorenja, i koji su stvoreni snagom Tvojega naloga i bili uobličeni moćju Tvoje volje.

I kad god bilo kojem od Tvojih imena moje pero pripiše slavu, čini mi se da čujem njegov glas kako jadikuje zbog svoje udaljenosti od Tebe, i može razaznati svoj krik zbog odvojenosti od Tvoje Biti.

Svjedočim da je sve drugo osim Tebe samo Tvoje stvorenje i sadržano je u udubini Tvojega dlana. Prihvaćanje bilo kojeg čina hvale od Tvojih stvorenja samo je dokaz čudesa Tvoje milosti i obilne naklonosti, i objava Tvoje velikodušnosti i providnosti.

Preklinjem Te, o, Gospode moj, Tvojim Najvećim Imenom kojim si Ti odijelio svjetlo od vatre, a istinu od nijekanja, da pošalješ na mene i na one od mojih ljubljenih koji su u društvu sa mnom dobro ovoga svijeta i slijedećega. Obaspi nas, tada, Tvojim čudesnim darovima koji su skriveni od očiju ljudi. Ti si, uistinu, Uobličitelj svekolikoga stvaranja. Nema drugog Boga osim Tebe, Svemogućega, Sveslavljenoga, Najvišega.

– Bahá’u’lláh

ISCJELJENJE

Molitve otkrivene da bi se molilo za iscjeljenje odnose se i na tjelesno i na duhovno iscjeljenje. Izgovarajte ih, tada, da bi izliječili i dušu i tijelo…” – ‘Abdu’l-Bahá

O, Bože, moj Bože! Molim Te oceanom Tvojeg iscjeljenja i sjajem Sunca Tvoje milosti, i Imenom Tvojim kojim Si sluge Svoje podčinio, i prodornom snagom Tvoje najviše Riječi, i silom uzvišenog Tvoga Pera, i milošću Tvojom koja je prethodila stvaranju svega što je na nebu i na zemlji, da me vodama Svoje dobrote očistiš od svakoga jada i nereda, i od svake slabosti i klonuća.

Ti vidiš, o, Gospode moj, Svoga molitelja koji čeka pred vratima Tvoje dobrote, i njega koji je svoje nade položio u Tebe, viseći o niti Tvoje darežljivosti. Ne uskrati mu, preklinjem Te, stvari koje traži iz oceana milosti Tvoje i Sunca Tvoje ljubazne dobrote.

Moćan si Ti činiti što Te volja. Nema drugog Boga osim Tebe, Najvelikodušnijega, Koji vječno praštaš.

– Bahá’u’lláh

Ime Tvoje moje je iscjeljenje, o, Bože moj, a spomen na Tebe moj je lijek. Tvoja blizina moja je nada, a ljubav prema Tebi moj je pratilac. Tvoja milostivost prema meni moje je iscjeljenje i oslonac u ovom i u svijetu koji će doći. Ti si, uistinu, Dobrostivi, Sveznajući, Premudri.

– Bahá’u’lláh

Slava Tebi, o, Gospode Bože moj! Preklinjem Te Imenom Tvojim, kroz koje si podigao znamenje Tvoga vodstva, i izlio sjaj Tvoje ljubazne dobrote, i objavio vlast Svoga Gospodstva; kroz koje se svjetiljka Tvojih imena pojavila u niši Tvojih pridjevaka, a zablistao Onaj Koji je Hram Tvoga jedinstva i Objava odijeljenosti; kroz koje su se obznanili putovi Tvojega vodstva, a staze Tvojega zadovoljstva bijahu obilježene; kroz koje su zadrhtali temelji zablude, a znaci opačine bili ukinuti; kroz koje su izbili izvori mudrosti, a stol s nebesa bio poslan dolje; kroz koje si Ti očuvao Svoje sluge i podario Tvoje iscjeljenje; kroz koje Ti blagu milost iskazuješ slugama Svojim i oprost otkrivaš posred Svojih stvorenja – preklinjem Te da čuvaš onoga koji je ustrajan k Tebi se vratio, i Tvoje se milosti držao, i zgrabio halju Tvoje providnosti koja ljubi. Pošalji, tad, na njega Tvoje ozdravljenje, iscijeli ga i obdari postojanošću koju Ti daješ, i spokojem koji daruje Tvoja vrhovnost.

Ti si, uistinu, Iscjelitelj, Očuvatelj, Pomoćnik, Svemogući, Silni, Sveslavljeni, Sveznajući.

– Bahá’u’lláh

Hvaljen bio Ti, o, Gospode Bože moj! Preklinjem Te Tvojim Najvećim Imenom kroz koje si uskomešao sluge Svoje i sagradio Svoje gradove, i Tvojim najodličnijim naslovima, i Tvojim najuzvišenijim pridjevcima, pomozi Svom narodu da se okrene u pravcu Tvojih mnogostrukih darova, i upravi svoja lica ka Svetištu mudrosti Tvoje. Iscijeli bolest koja je sa svih strana obuzela duše, i spriječila ih da uprave pogled prema Raju koji leži u zaklonu sjene Imena Tvoga, za koje si Ti naložio da bude Kralj svih imena za sve na nebu i na zemlji. Moćan si Ti činiti što Te volja. U Tvojim je rukama kraljevstvo svih imena. Nema drugog Boga osim Tebe, Moćnoga, Mudroga. Ja sam samo jadan stvor, o, Gospode moj; držao sam se za rub halje Tvojih blaga. Teško sam bolestan; čvrsto sam se držao spone Tvog iscjeljenja. Izbavi me od zala koja su me okružila, i potpuno me isperi vodama Tvoje milosti i milosrđa, i zaodjeni me ruhom zdravlja, kroz Tvoj oprost i darove. Učvrsti mi, tad, pogled na Tebe, i oslobodi me od svake vezanosti za bilo što osim za Tvoju bit. Pomozi mi da činim ono što Ti želiš, i da ispunjavam ono što Tebe veseli.

Uistinu, Ti si Gospodar ovog života i onoga koji će doći. Uistinu, Ti si Oprostitelj, Najmilosrdniji.

– Bahá’u’lláh

ZA SLUŽBENICE

Slava Tebi, o, Gospode Bože moj! Molim Te Imenom Tvojim kroz koje je Onaj Koji je Tvoja Ljepota bio ustoličen na prijestolju Stvari Tvoje, i Imenom Tvojim kroz koje Ti mijenjaš sve stvari, i okupljaš sve stvari, i zoveš da polože račun sve stvari, i nagrađuješ sve stvari, i čuvaš sve stvari, i podržavaš sve stvari – Molim Te, čuvaj ovu službenicu koja je pribjegla utočištu u Tebi, i potražila zaklon u Onoga u Kojem objavljen Si Ti Sam, i potpuno se uzdala i povjerila Tebi.

Ona je bolesna, o, Bože moj, a ušla je u sjenu Stabla Tvojega iscjeljenja; bolna je, a utekla se u Grad Tvoje zaštite; oboljela, a zaiskala je Vrelo milosti Tvoje; teško izmučena, a pohitala je ka Izvoru spokoja Tvoga; pod teretom grijeha, a lice je svoje upravila ka dvoru oprosta Tvoga.

Kroz Tvoju vrhovnost i ljubaznu Tvoju dobrotu, o, Bože moj i Ljubljeni moj, zaodjeni je ruhom Tvojega melema i Tvojega iscjeljenja, i daj joj da pije iz čaše Tvoje milosti i Tvoje naklonosti. Zaštiti je, nadalje, od svake muke i patnje, od svake boli i bolesti, i od svega što bi Tebi odbojno bilo.

Ti si, uistinu, neizmjerno uzvišen iznad svega osim Sebe sama. Ti si, uistinu, Iscjelitelj, Udovoljitelj, Očuvatelj, Oprostitelj, Najmilosrdniji.

– Bahá’u’lláh

DUGAČKA MOLITVA ZA OZDRAVLJENJE

On je Iscjelitelj, Udovoljitelj, Pomagač, Oprostitelj, Svemilosrdni.

Prizivam Tebe, oj, Uzvišeni, o, Vjerni, o, Slavni! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Vrhovni, oj, Uzvisitelju, o, Suče! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Neusporedivi, o, Vječiti, o, Jedini! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Sveslavljeni, o, Sveti, o, Pomagaču! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Sveznajući, o, Premudri, o, Veličajni! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Popustljivi, o, Veličanstveni, o, Zapovjedni! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Ljubljeni, o, Štovani, o, Čudesni! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Najmoćniji, o, Podržitelju, o, Silni! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Vladaru, o, Samoopstojni, o, Sveznajući! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Duše, o, Svjetlosti, o, Prejasna Objavo! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe Koga svi pohode, Tebe za Kojega svi znaju, Tebe Sakrivenog od svih! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Skroviti, o, Pobjedniče, oj, Obdaritelju! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Svemogući, o, Pomagaču, o, Sakrivatelju! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, oj, Uobličitelju, oj, Udovoljitelju, oj, Iskorijenitelju! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, oj, Uznositelju, oj, Udružitelju, oj, Uzvisitelju! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, oj, Usavršitelju, o, Nesputani, o, Darežljivi! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Dobročinitelju, oj, Uskratitelju, o, Stvoritelju! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Svevišnji, o, Predivni, o, Darivatelju! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Pravedni, o, Milostivi, o, Plemeniti! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Sveobvezujući, oj, Uvijekprisutni, o, Sveznajući! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Vrhunaravni, o, Pradavni, o, Velikodušni! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Dobročuvani, o, Gospode radosti, o, Željeni! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Blagi svima, o, Milosrdni svima, o, Dobrohotni! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Luko za sve, oj, Utočište svima, o, Zaštitniče svih! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, Koji podupireš sve, Kojega zazivlju svi, o, Pospješitelju! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, oj, Otkrivatelju, o, Pustošitelju, o, Preblagi! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Dušo moja, o, Ljubljeni moj, o, Vjero moja! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, oj, Utažitelju žeđi, o, Nadspoznajni Gospode, o, Najdraži! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, oj, Uzvišena Uspomeno, o, Plemenito Ime, o, Pradavni Pute! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Hvaljeni, o, Presveti, o, Posvećeni! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Rastavitelju, o, Savjetniče, oj, Osloboditelju! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Prijatelju, o, Vidaru, oj, Opčinitelju! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Slavo, o, Ljepoto, o, Darežljivi! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Najpouzdaniji, oj, Istinska Ljubavi, o, Gospode Osvita! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Plameni, o, Jasni, oj, Ushite! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Gospode Izobilja, o, Milosrdni, o, Milostivi! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Nepromjenjivi, o, Životvorni, o, Izvoru svog Stvaranja! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, o, Sveprodorni, o, Bože Svevideći, o, Gospode Riječi! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe, oj, Objavljeni ali Skriveni, Neviđeni ali Znani, o, Motritelju Kojeg ištu svi! Ti udovoljavaš, Ti iscjeljuješ, Ti si Vječni, o, Vjekovječni!

Prizivam Tebe Koji ubijaš Ljubavnike, o, Bože Milostivi zlima!

Oj, Udovoljitelju, Tebe prizivam, oj, Udovoljitelju!

Oj, Iscjelitelju, Tebe prizivam, oj, Iscjelitelju!

O, Vječni, Tebe prizivljem, o, Vječni!

Ti Neprolazni, o, Vjekovječni!

Svet si Ti, o, Bože moj! Preklinjem Te velikodušjem Tvojim zbog kojeg su širom otvorena vrata Tvoje milosti i obilja, zbog kojeg je Hram Tvoje Svetosti podignut na prijestolju vječnosti; i milosrđem Tvojim zbog kojeg si sva stvorenja pozvao za stol Tvog izobilja i darova; i milošću Tvojom zbog koje si odgovorio, u Svojoj Nutrini, Svojom riječju “Uistinu!” u korist svega na nebu i na zemlji, u času kad je Tvoja vlast i veličina bila otkrivena, u zoru kad je moć Tvoje vladavine bila objavljena. I opet Te preklinjem, ovim predivnim imenima, ovim plemenitim i uznositim pridjevcima, Tvojim Preuzvišenim Spomenom, i Tvojom čistom i neokaljanom Ljepotom, i Tvojim skrivenim Svjetlom u najskrovitijem zaklonu, i Imenom Tvojim, zaodjenutim u patnju svakog jutra i večeri, da čuvaš nositelja ove blagoslovljene Ploče, i svakoga koji je izgovara, i svakog onoga koji na nju naiđe, i svakoga koji prođe pokraj kuće u kojoj se ona nalazi. Izliječi, tada, njome svakog bolnoga, oboljeloga i siromašnoga od svake muke i patnje, od svake mrske nevolje i tuge, i njome povedi svakog onoga koji želi stupiti na staze Tvoga vodstva i putove Tvoga praštanja i milosti.

Uistinu, Ti si Moćni, Udovoljitelj, Iscjelitelj, Zaštitnik, Darivatelj, Milosrdni, Plemeniti, Svemilostivi.

– Bahá’u’lláh

JEDINSTVO

O, moj Bože! O, moj Bože! Ujedini srca Svojih slugu i otkrij im Svoj veliki cilj. Neka slijede Tvoje zapovijedi i žive po Tvom zakonu. Pomozi im o, Bože, u njihovu trudu i daj im snage da Ti služe. O, Bože! Ne prepusti ih njima samima, već vodi njihove korake svjetlom Svoje spoznaje i razveseli njihova srca Svojom ljubavlju. Doista, Ti si njihov Pomoćnik i njihov Gospodin.

– Bahá’u’lláh

Dao Bog da svjetlo jedinstva obuhvati cijelu zemlju i da pečat “Kraljevstvo je Božje” bude otisnut na čelu svih njezinih naroda.

– Bahá’u’lláh

Slava tebi, o, Bože, zbog Tvoje objave ljubavi čovječanstvu! O, Ti, Koji si naš Život i Svjetlo, vodi Svoje sluge Svojim putem i učini nas bogatima u Tebi i oslobodi nas svega osim Tebe.

O, Bože, nauči nas Tvojoj Jednosti i daj nam ostvarenje Tvog jedinstva da ne vidimo nikoga drugog osim Tebe. Ti si Samilosni i Obdaritelj!

O, Bože, zapali u srcima Tvojih ljubljenih vatru Tvoje ljubavi, da proguta misao na bilo što osim na Tebe.

Otkrij nam, o, Bože, Svoju uzvišenu vječnost – da si Ti oduvijek bio i da ćeš zauvijek biti i da nema drugog Boga osim Tebe. Uistinu, u Tebi ćemo naći utjehu i snagu.

– Bahá’u’lláh

O, Ti Koji si Gospod nad Gospodarima! Svjedočim da si Ti Gospod svekolikoga stvaranja, i Odgojitelj svih bića, vidljivih i nevidljivih. Svjedok sam da je Tvoja moć obuhvatila čitavi univerzum, i da Te vojske zemaljske nikada ne mogu obeshrabriti, niti Te vlast svih ljudi i naroda može omesti da sprovedeš Svoju namjeru. Priznajem da Ti nemaš drugu želju osim obnove čitavoga svijeta, i uspostavljanja jedinstva njegovih naroda, i spasenja svih koji u njemu žive.

– Bahá’u’lláh

O, Bože moj! O, Bože moj! Doista, zazivam Te i preklinjem na pragu Tvome i molim da sve Tvoje milosti siđu na ove duše. Usmjeri ih ka Tvojoj naklonosti i Tvojoj istini.

O, Gospode! Ujedini i spoji srca zajedno, združi u slozi sve duše i razvedri duhove znacima svetosti i jednosti Tvoje. O, Gospode! Ozari ova lica svjetlošću Tvoje jednosti. Ojačaj tijela slugu Tvojih u službi Tvom Kraljevstvu.

O, Bože, Ti posjedniče beskrajne milosti! O, Gospode oprosta! Otpusti nam grijehe naše, oprosti naše mane i Kraljevstvu Tvoje blagosti upravi nas, da zazivamo Kraljevstvo moći i snage, skromni u Tvome hramu i ponizni pred slavom Tvog znamenja.

O, Gospode Bože! Učini nas valovima mora, cvijećem u vrtu, ujedinjenima, izmirenima milošću ljubavi Tvoje. O, Gospode! Ispuni nam grudi znacima Tvoje jednosti i učini da čovječanstvo bude poput zvijezda koje sjaju s istog vrhunca slave, poput savršenih plodova koji rastu na Tvom drvetu života.

Doista, Ti si Svemogući, Samodovoljni, Darovatelj, Oprostitelj, Ti Praštaš, Sveznajući, Tvorac Jedini.

– ‘Abdu’l-Bahá

JUTRO

Probudih se u Tvom zaklonu, o, moj Bože, a onome koji taj zaklon traži priliči boraviti u Svetištu Tvoje zaštite i Utvrdi Tvoje obrane. Ozari moje unutarnje biće, o, moj Gospode, sjajem Osvita Tvog Otkrivenja kao što si obasjao moje vanjsko biće jutarnjim svjetlom Tvoje naklonosti.

– Bahá’u’lláh

KUŠNJE I POTEŠKOĆE

“Oboružanog snagom Tvog imena ništa me nikada ne može povrijediti, a s Tvojom ljubavlju u srcu sve nesreće ovog svijeta nikako me ne mogu obespokojiti.”

– Bahá’u’lláh

Ima li drugog Otklonitelja poteškoća osim Boga? Recite: Hvaljen bio Bog! On je Bog! Svi su Njegovi sluge i svi žive po Njegovoj zapovijedi!

– Báb

Zaklinjem Te Tvojom moći, o, moj Bože! Ne daj da me zadesi ikakvo zlo u doba kušnji, a u trenucima nesmotrenosti nadahnućem Tvojim vodi pravo moje korake. Ti si Bog, imaš moć činiti što god poželiš. Nitko se ne može suprotstaviti Tvojoj Volji ili osujetiti Tvoj Plan.

– Báb

O, Gospode! Ti si Otklonitelj svake nevolje i Raspršitelj svake brige. Ti si Onaj koji tjera svaku žalost i oslobađa svakog roba, Otkupitelj si svake duše. O, Gospode! Podari oslobođenje milostivošću Tvojom i ubroji me među one sluge Tvoje koji su dosegli spas.

– Báb

Recite: Bog dostaje svim stvarima iznad svih stvari, i ništa u nebu ili na zemlji ne udovoljava osim Boga. Doista, On je Sam Znalac, Hranitelj, Svemogući.

– Báb

O, Gospode, Bože moj i Luko moja u mojoj boli! Moj Štite i Zaklone u mojim brigama! Utočište moje i Pribježište u doba siromaštva i Pratioče moj u mojoj usamljenosti! Utjeho moja u mojoj muci i u samoći Prijatelju koji voliš! Otklonitelju boli mojih patnji i Oprostitelju mojih grijeha!

Potpuno se Tebi ja okrećem, žarko Te preklinjući svim svojim srcem, umom i jezikom da me zaštitiš od svega što je protivno Tvojoj volji, u ovom krugu Tvog božanskog jedinstva, i da me očistiš od svakog kala koji bi me, neokaljana i neoskvrnuta, omeo u traganju za sjenom stabla milosti Tvoje.

Imaj milosti, o, Gospodine, prema slabima, iscijeli bolesne i utaži žarku žeđ.

Obraduj grudi u kojima tinja vatra Tvoje ljubavi i razgori je plamenom Tvoje nebeske ljubavi i duha.

Odjeni zaklone božanskog jedinstva odorom svetosti i stavi na moju glavu krunu Svoje ljubavi.

Ozari moje lice sjajem sunca Tvoje dobrostivosti i milostivo mi pomozi u služenju na Tvom svetom pragu.

Daj da moje srce preplavi ljubav za sva Tvoja stvorenja i dopusti da postanem znak Tvog milosrđa, znamen Tvoje milosti, promicatelj sloge među Tvojim voljenima, odan Tebi, da slavim spomen na Tebe i da, zatajivši sebe, budem uvijek svjestan onoga što je Tvoje.

O, Bože, Bože moj! Ne uskrati mi nježnih lahora Tvog oprosta i milosti i ne liši me vrela Tvoje pomoći i naklonosti.

U sjenci okrilja Tvoje zaštite pusti da se ugnijezdim i svrni na me pogled Svog oka koje sve štiti.

Oslobodi jezik moj da bi hvalio Tvoje Ime među Tvojim narodom, da bi se moj glas podigao na velikim skupovima i da s usana mojih poteče bujica Tvoje hvale.

Ti jesi, zaista, Milostivi, Slavljeni, Moćni, Svemogući!

– ‘Abdu’l-Bahá

MLADI

O Ti blagi Gospode! Milostivo podaj nebeska krila svakome od ovih ptića, i daj im duhovne snage da se mogu vinuti kroz beskrajna prostranstva i uzletjeti prema visinama Abhá Kraljevstva.

O Gospode! Ojačaj te nježne mladice da svaka postane plodno stablo, prolistalo i procvjetalo. Učini te duše pobjedonosnima kroz moć Tvojih rajskih vojski, kako bi mogle slomiti sile zablude i neznanja te razviti barjak druželjubivosti i vodstva među ljudima; kako bi mogle, poput životvornih lahora proljeća, obnoviti i oživjeti stabla ljudskih duša i poput proljetnih kiša učiniti livade tog kraja zelenima i plodnima.

Ti si Moćni i Snažni; Ti si Davalac i Onaj Koji sve ljubi.

– ‘Abdu’l-Bahá

O, Gospode! Ozari ovog mladića i podaj Svoje obilje ovom jadnom stvorenju. Podari mu znanje, daruj dodatnu snagu u osvit svakoga jutra i čuvaj ga u zaklonu Svoje zaštite kako bi se mogao osloboditi zablude, kako bi se mogao posvetiti služenju Tvojoj Stvari, voditi svojeglave, predvoditi nesretnike, oslobađati zatočene i buditi nehajne, kako bi svi mogli biti blagoslovljeni spomenom na Tebe i Tvojom hvalom. Ti si Moćni i Snažni.

– ‘Abdu’l-Bahá

NOĆ

Kako da zaspim, o, Bože, moj Bože, kad su oči onih koji čeznu za Tobom budne zbog odvojenosti od Tebe; i kako da legnem otpočinuti dok su duše Tvojih voljenih bolno uznemirene zbog udaljenosti od Tvoga prisustva?

Stavio sam, o, moj Gospodine, duh svoj i cijelo svoje biće u desnu ruku Tvoje moći i Tvoje zaštite, a glavu sam svoju položio na jastuk Tvoje moći i podizao je prema Tvojoj želji i tvom zadovoljstvu. Ti si, uistinu, Zaštitnik, Čuvar, Svemoćni, Svemogući.

Tvoje mi moći! Ne tražim ništa ni u snu niti na javi, do li onoga što Ti želiš. Ja sam sluga Tvoj i u Tvojim sam rukama. Pomozi mi milostivo da činim ono što će širiti miris Tvoga zadovoljstva. Ovo je doista moja nada i nada onih koji uživaju u bliskosti s Tobom. Slavljen neka si, o, Gospodaru svih svjetova!

– Bahá’u’lláh

OBITELJI

O, Bože, moj Bože! Preklinjem Te krvlju onih koji Te istinski ljube, koji su se toliko zanijeli Tvojom slatkom riječju da su pohitali do Vrha Slave, mjesta najslavnijeg mučeništva, i usrdno Te molim tajnama koje leže spremljene u Tvojoj spoznaji i biserima pohranjenim u Oceanu Tvoje dobrote da oprostiš meni i mome ocu i mojoj majci. Od onih koji iskazuju milost, Ti si, uistinu, Najmilosrdniji. Nema drugog Boga osim Tebe, Koji uvijek praštaš, Koji sve daruješ.

– Bahá’u’lláh

Slava Tebi, o, Gospode moj Bože! Molim Te da oprostiš meni i onima koji podupiru Tvoju Vjeru. Doista, Ti si vrhovni Gospodar, Oprostitelj, Najdarežljiviji. O, moj Bože! Omogući onim Tvojim slugama koji su lišeni spoznaje da pristupe Tvojoj Stvari; jer jednom kada čuju o Tebi, svjedočit će o istini Sudnjeg dana i neće osporavati otkrivenja Tvoje dobrostivosti. Spusti na njih znamenje Tvoje milosti i daj im, ma gdje živjeli, obilan udio onoga što Si namijenio pobožnim među Tvojim slugama. Ti si, doista, Vrhovni Vladar, Dobrostivi, Dobrotvor.

O, moj Bože! Neka izljevi Tvog milosrđa i blagoslova sađu na domove čiji su žitelji prigrlili Tvoju Vjeru, kao znamen Tvoje milosti i kao znak ljubavi Tvog prisustva. Doista, nenadmašen si Ti u praštanju. Kada bi Tvoja dobrota bila ikomu uskraćena, kako bi ga mogli ubrojiti među sljedbenike Vjere Tvog Doba?

Blagoslovi me, o, moj Bože, i one koji će vjerovati u tvoje znamenje na određeni Dan, i one koji gaje ljubav za mene u svojim srcima – ljubav koju si Ti usadio u njih. Uistinu, Ti si Gospodin pravičnosti, Najviši.

– Báb

RODITELJI

Blagoslovljen onaj koji se sjeća svojih roditelja u razgovoru s Bogom”.

Ti vidiš, o, Gospode, naše molećive ruke podignute ka nebu Tvoje naklonosti i dobrote. Daj da budu pune blaga Tvoje velikodušnosti i obilnih darova. Oprosti nama, našim očevima i našim majkama i ispuni nam što god zaželimo iz oceana Tvoje milosti i Božanskog velikodušja. Primi, o, Ljubljeni naših srca sva naša djela na Tvom putu. Ti si, doista, Najmoćniji, Najviši, Neusporedivi, Jedan, Onaj Koji Praštaš, Milostivi!

– Bahá’u’lláh

Molim Tvoje oproštenje, o, Bože moj, i tražim oproštaj, onako kako Ti želiš da to čine sluge Tvoje kada Ti se obraćaju. Molim Te da spereš sve naše grijehe onako kako dolikuje Tvojoj uzvišenosti, i da oprostiš meni, mojim roditeljima i onima za koje Ti smatraš da su ušli u stan ljubavi Tvoje na način dostojan Tvoje nadmoćne vladavine i kako pristaje slavi Tvoje nebeske moći.

O, moj Bože! Potaknuo si dušu moju da Ti uputi ovu molbu, i da nije Tebe radi, ne bih Te zazivao. Hvaljen i slavljen Ti jesi; slavim Te jer si mi se Ti otkrio, i molim Te da mi oprostiš jer nisam izvršio svoju dužnost da spoznajem Tebe i nisam išao stazom Tvoje ljubavi.

– Báb

O, Gospodine! U ovoj najvećoj Dispenzaciji Ti si prihvatio zagovor djece za svoje roditelje. To je jedan od osobitih darova ove Dispenzacije. Stoga, o, Ti blagi Gospodine, prihvati molbu ovoga sluge Tvog na pragu Tvoje jedinosti i uroni oca njegova u Ocean Tvoje jer je ovaj sin ustao da Ti služi i trudi se u svako doba na stazi Tvoje ljubavi. Doista, Ti si Davatelj, Oprostitelj i Blagi!

– ‘Abdu’l-Bahá

… postoje također neke svete dužnosti djece prema roditeljima, te su dužnosti upisane u Božjoj Knjizi jer pripadaju Bogu. Napredak (djece) u ovome svijetu i Kraljevstvu ovisi o zadovoljstvu roditelja, a bez toga ona bi posve jasno izgubila…”

– ‘Abdu’l-Bahá

MUŽEVI

O, Bože, moj Bože! Ova Te službenica Tvoja zaziva, vjeruje u Tebe, okreće lice svoje k Tebi, preklinje Te da izliješ na nju Svoju nebesku dobrotu i otkriješ joj duhovne tajne Svoje i obasjaš je svjetlom Svog božanskog Lika.

O, moj Gospodine! Daj da oči moga muža vide. Razveseli srce njegovo svjetlošću spoznaje Tebe, privuci svijest njegovu Svojoj blistavoj ljepoti, obodri njegov duh pokazujući mu Svoj otkriveni sjaj.

O, moj Gospodine! Digni koprenu s očiju njegovih. Izlij na njega dobrotu Svoju, opij ga vinom ljubavi prema Tebi, učini ga jednim od anđela Svojih, čije stope hode ovom zemljom jednako kao što duše njihove lete nebesima u visini. Učini od njega blistavu svjetiljku što sja usred Tvoga naroda svjetlošću mudrosti Tvoje.

Uistinu, Ti si Dragocjeni, Darovatelj, Dlan Otvoreni.

– ‘Abdu’l-Bahá

ODVOJENOST

Mnoga su hladna srca, o, moj Bože, zaplamtjela vatrom Tvoje Stvari i mnoge je spavače probudila milozvučnost Tvoga glasa. Koliko li je mnogo stranaca koji su potražili zaklon u sjeni stabla Tvoje jednosti, i kako li su brojni žedni koji su žudjeli za vrelom Tvojih živih voda u Tvojim danima!

Blagoslovljen je onaj koji se okrenuo k Tebi i pohitao da dosegne Osvit svjetlosti Tvoga lika. Blagoslovljen je onaj koji je svu svoju ljubav upravio ka Mjestu Svitanja Tvog Otkrivenja i Izvoru Tvog nadahnuća. Blagoslovljen je onaj koji je na Tvom putu potrošio ono što si mu darovao Svojom milošću i dobrotom. Blagoslovljen je onaj koji je u bolnoj čežnji za Tobom odbacio sve drugo osim Tebe samog. Blagoslovljen je onaj koji uživa u zajedništvu s Tobom i koji se oslobodio svake vezanosti uz bilo koga osim uz Tebe.

Preklinjem Te, o, moj Gospodine, Njime Koji je Tvoje Ime, Koji se, snagom Tvog vladanja i moći, uzdigao nad obzorjem Svoje tamnice, da za svakoga odrediš ono što dolikuje Tebi i što pristaje Tvojoj uzvišenosti.

Tvoja moć, uistinu, jednaka je u svemu moći svih stvari.

– Bahá’u’lláh

O, moj Bože, moj Gospode i moj Gospodaru! Odvojio sam se od svoje rodbine i nastojao kroz Tebe postati neovisan od svega što živi na zemlji i uvijek pripravan primiti ono što je vrijedno hvale u Tvojim očima. Daruj mi takvo dobro koje će me učiniti neovisnim od svega osim od Tebe, i daj mi obilniji udio u Tvojim beskrajnim darovima. Doista, Ti si Gospodin pun milosti.

– Báb

O, Bože! U Tebi tražim utočište i prema Tvom znamenju upravljam svoje srce.

O, Gospodine! Na putu ili u kući, u zabavi ili u radu, svu svoju vjeru polažem u Tebe.

Podari mi, tad, dodatnu pomoć da bi me učinio neovisnim od svih stvari, o, Ti Koji si nenadmašiv u Svojoj milosti!

Udijeli mi moj dio, o, Gospodine, po Svojoj volji i daj da budem zadovoljan sa svime što si Ti odredio za mene. Ti imaš potpuno pravo da zapovijedaš.

– Báb

O Bože, moj Bože! Ti si moja Nada i moj Ljubljeni, moj najviši Cilj i Želja! S velikom skrušenošću i potpunom odanošću molim Te da me učiniš minaretom Tvoje ljubavi u Tvojoj zemlji, svjetiljkom Tvoje spoznaje među Tvojim stvorenjima i stijegom božanske dobrote u Tvom kraljevstvu.

Pribroj me onim Tvojim slugama koji su se odvojili od svega osim od Tebe, koji su se očistili od prolaznih stvari ovoga svijeta i oslobodili se šapta podsticatelja jalovih maštanja.

Neka se moje srce ispuni radošću i duhom potvrde iz Tvog Kraljevstva, a moje oči razvedre pogledom na vojske božanske pomoći koje se neprekidno spuštaju na mene iz Kraljevstva Tvoje svemoguće slave. Ti si, uistinu, Svemoćni, Sveslavljeni i Svemogući.

– ‘Abdu’l-Bahá

OPROST

Molitva iz Devete Blagovijesti Bahá’u’lláha

Kad se grešnik osjeti oslobođenim i odvojenim od svega osim od Boga, mora zatražiti od Njega oprost i pomilovanje. Ispovijedanje grijeha i prekršaja pred ljudima nije dopušteno, budući da ono nikada nije dovelo i nikad neće dovesti do Božjeg oproštenja. Osim toga, takva ispovijed pred ljudima izaziva poniženje i omalovažavanje čovjeka, a Bog – slavljen bio On – ne želi poniženja Svojih slugu. Uistinu On je Samilosni, Milostivi. Grešnik mora, između sebe i Boga, zaiskati milost iz Oceana smilovanja, zamoliti oprost iz Nebesa velikodušja i reći:

O, Bože, Bože moj! Usrdno Te molim krvlju onih koji Te istinski ljubljahu i koji bijahu tako opčinjeni Tvojom slatkom riječju da su pohitali do Vrhunca Slave, mjesta najslavnijega mučeništva, i preklinjem Te otajstvima koja leže pohranjena u Tvom znanju i biserima koje čuva ocean Tvoga izobilja, podari oprost meni, mom ocu i mojoj majci. Od onih koji iskazuju milost Ti si, uistinu, Najmilostiviji. Nema Boga osim Tebe, Svedarežljivoga, Koji vječno praštaš.

O, Gospode! Ti vidiš ovu srž grešnosti koja se obraća oceanu Tvoje naklonosti i ovog slabića koji traži kraljevstvo Tvoje božanske moći i ovo jadno stvorenje koje se priklanja suncu Tvoga bogatstva. U ime Tvojeg smilovanja i milosti Tvoje, nemoj ga razočarati, o, Gospode, ne uskrati mu objave Tvoga obilja u Tvojim danima, i ne tjeraj ga od vrata Tvojih, koja si Ti širom otvorio svima koji žive na nebesima Tvojim i na Tvojoj zemlji.

O, jao! Moji su me grijesi spriječili da pristupim Dvoru Tvoje svetosti, a prekršaji moji zaveli su me daleko od Svetišta Tvog veličanstva. Počinio sam ono što si mi Ti zabranio da činim, a zapustio sam ono što si mi Ti naložio da izvršavam.

Preklinjem Te Onim Koji je vrhovni Gospodar Iménâ da Perom obilja Tvoga ispišeš za mene ono što će mi omogućiti da priđem bliže k Tebi i što će me očistiti od prekršaja koji su se ispriječili između mene i Tvog oprosta i Tvog pomilovanja.

Uistinu, Ti si Moćni, Obdaritelj. Nema drugog Boga osim Tebe, Silnoga, Milostivoga.

– Bahá’u’lláh

Ja sam onaj, o, moj Gospode, koji je okrenuo lice svoje k Tebi i upravio svoju nadu ka čudesima Tvoje milosti i ka otkrivenjima Tvoje dobrote. Molim Te ne dopusti da se razočaran okrenem od vrata Tvoje milosti, i ne ostavljaj me onim Tvojim stvorenjima koji zanijekaše Tvoju Stvar.

Ja sam, o, moj Bože, Tvoj sluga i sin sluge Tvojega. Priznao sam Tvoju istinu u Tvojim danima i upravio svoje korake ka obalama Tvoje jednosti, ispovijedajući Tvoju jedinstvenost, potvrđujući Tvoje jedinstvo i nadajući se Tvom oproštenju.

Ti imaš moć činiti što god poželiš; nema Boga osim Tebe, Sveslavnoga, Koji vječno praštaš.

– Bahá’u’lláh

Ti me vidiš, o, Gospode moj, lica okrenuta prema nebu Tvojeg izobilja i oceanu Tvoje naklonosti, odijeljena od svega osim od Tebe. Preklinjem Te, sjajem Sunca Tvoje objave na Sinaju, i bljescima Kugle milosti Tvoje koja sja s obzorja Tvoga Imena, Oprostitelja, da mi podaš Tvoj oprost i smiluješ se na me. Zapiši tada, za mene, Tvojim perom slave, ono što će me uzvisiti kroz Tvoje Ime u svijetu stvaranja. Pomozi mi, o, moj Gospode, da se usmjerim prema Tebi, i poslušam glas Tvojih miljenika, koje nisu uspjele oslabiti zemaljske sile, a vlast naroda nije ih mogla odvratiti od Tebe, i koji su, hitajući prema Tebi, rekli: “Bog je Gospod naš, Gospod svih koji su na nebu i svih na zemlji!”

– Bahá’u’lláh

Slava Tebi, o, Gospode. Oprosti nam grijehe naše, smiluj nam se i pomozi nam da se Tebi vratimo. Ne dopusti da se oslanjamo na ikoga drugog osim na Tebe, i daruj nam, Svojom dobrotom, ono što voliš i želiš i ono što dolikuje Tebi. Uzvisi položaj onih koji istinski vjeruju i oprosti im Svojim milostivim oproštenjem. Uistinu, Ti si Pomoć u Nevolji, Samoopstojni.

– Báb

Preklinjem Te, oprosti mi, o, Gospode moj, svaki spomen osim spomena na Tebe, i svaku hvalu osim Tvoje hvale, i svako veselje osim veselja zbog Tvoje blizine, i svaki užitak osim užitka u zajedništvu s Tobom i svaku radost osim radosti zbog Tvoje ljubavi i Tvoga zadovoljstva, i sve stvari koje mi pripadaju, a nikakve veze s Tobom nemaju, o, Ti Koji si Gospod nad gospodarima, Koji pribavljaš sredstva i otključavaš vrata.

– Báb

O, moj Bože, o, moj Gospode, o, moj Gospodaru! Molim Te, oprosti mi što tražim ikakvo zadovoljstvo izvan Tvoje ljubavi, ili ikakvu utjehu osim Tvoje blizine, ili ikakvu radost pokraj Tvojeg zadovoljstva, ili ikakvo postojanje koje nije zajedništvo s Tobom.

– Báb

Svjestan sam, o, Gospode, da su moji prekršaji sramotom prekrili moje lice u Tvom prisustvu, i opteretili moja leđa pred Tobom, umiješali se između mene i Tvoga predivnog lika, odasvud me obuzeli i spriječili me sa svih strana da zadobijem pristupa k objavama Tvoje nebeske moći.

O, Gospode! Ako mi Ti ne oprostiš, tko može podariti oproštaj, a ako se Ti ne smiluješ na me, tko je u stanju iskazati samilost? Slava Tebi, Ti si me stvorio kad nisam postojao i pružio mi potporu kad sam bio lišen ikakvog razumijevanja. Hvaljen budi, svaki dokaz darežljivosti od Tebe potječe i svaki zalog milosti proizlazi iz riznica Tvoga naloga.

– Báb

O, Ti, Gospode koji praštaš! Ti si zaklon svih ovih slugu Tvojih. Ti znaš tajne i svjestan si svih stvari. Svi smo mi bespomoćni, a Ti si Moćnik, Svemogući. Svi smo mi grešnici, a Ti si Oprostitelj grijeha, Milosrdni, Suosjećajni. O, Gospodine! Ne gledaj na naše mane. Postupaj s nama prema milosti Svojoj i dobroti. Naše su mane mnoge, ali je Ocean Tvog oproštaja beskrajan. Bolna je slabost naša, ali jasni su dokazi Tvoje pomoći i potpore. Stoga, učvrsti nas i osnaži. Pomozi nam da činimo ono što je dostojno Tvog svetog Praga. Ozari srca naša, daj nam bistre oči i pozorne uši. Uskrisi mrtve i iscijeli bolesne. Podari blago siromasima, a mir i sigurnost daj plahima. Prihvati nas u Svom Kraljevstvu i obasjaj nas svjetlošću vodstva. Ti si Moćni i Svemogući. Ti si Blagi.

– ‘Abdu’l-Bahá

PIONIRI

Tko god ustane na ovaj Dan da pomogne Našoj Stvari i u pomoć pozove vojske ljudi hvalevrijedna značaja i dostojanstvena držanja, utjecaj koji od takva čina poteče sigurno će se proširiti cijelim svijetom.”

– Bahá’u’lláh

Ti znaš, o, Bože, i svjedok Si mi da nemam druge želje u srcu do li Tvojeg zadovoljstva, da se učvrstim u služenju Tebi, da se posvetim u Tvojoj službi, da obrađujem Tvoj vinograd i da žrtvujem sve na Tvome putu. Ti sve znaš i vidiš sve. Nemam druge želje do li da usmjerim korake, u ljubavi svojoj prema Tebi, ka planinama i pustinjama i da glasno obznanjujem dolazak Tvog Kraljevstva i da razglasim Tvoj poziv svim ljudima. O, Bože! Otvori put ovom bespomoćnome. Podaj lijeka ovom bolesnome i iscijeli ovog potištenoga. Sa žarom u srcu i suznih očiju molim Tebe na Tvome Pragu.

O, Bože! Pripravan sam podnijeti svaku muku na tvojoj stazi i želim svim svojim srcem i dušom suočiti se sa svakom nevoljom.

O, Bože! Sačuvaj me kušnji. Ti dobro znaš da sam se odvratio od svih stvari i oslobodio svih misli. Ničim se drugim ne zanimam do li spominjanjem Tebe i nemam druge želje no da Tebi služim.

– ‘Abdu’l-Bahá

“Oni koji su napustili svoju zemlju da bi poučavali Našu Stvar – njih će Vjerni Duh ojačati svojom snagom. Družba Naših odabranih anđela bit će uz njih, kako je zapovjedio On Koji je Svemogući, Premudri! Kako je silno blaženstvo što očekuje onoga koji je dosegao čast da služi Svemogućemu! Života Mi! Nijedan se čin, ma koliko velik, ne može s time porediti, osim onih djela koje je odredio Bog, Svemoćni, Silni!”

– Bahá’u’lláh

POMOĆ

Budi strpljiv u svim okolnostima i daj svo svoje povjerenje i pouzdanje Bogu”.

O, Bože moj! Molim Te Tvojim najuzvišenijim Imenom, pomozi mi u onome što će učiniti da poslovi Tvojih slugu napreduju i da Tvoji gradovi cvjetaju. Ti doista imaš moć nad svim stvarima!

– Bahá’u’lláh

O, Ti, Čije je lice predmet mog obožavanja. Čija je ljepota moje svetište, Čiji je stan moj cilj, Čija je hvala moja nada, Čija je skrb moj pratilac, Čija je ljubav uzrok moga postojanja, Čiji je spomen moja utjeha, Čija je blizina moja želja, Čije je prisustvo moja najmilija žudnja i najviša težnja, preklinjem Te da mi ne uskratiš stvari koje Si odredio odabranima među Svojim slugama. Pribavi mi, tad, dobro ovoga i sljedećeg svijeta.

Ti, uistinu, jesi Kralj svih ljudi, nema drugog Boga do li Tebe, Koji sve praštaš i sve daruješ.

– Bahá’u’lláh

Hvaljeno neka bude ime Tvoje, o, moj Bože i Bože svih stvari, moja Slavo i Slavo svih stvari, moja Čežnjo i Čežnjo svih stvari, moja Snago i Snago svih stvari, moj Kralju i Kralju svih stvari, moj Posjedniče i Posjedniče svih stvari, moj Cilju i Cilju svih stvari, Pokretaču moj i Pokretaču svih stvari! Ne daj, preklinjem te, da budem lišen Tvojih nježnih milosti, niti da budem odbačen daleko od obala Tvoje blizine.

Ništa osim Tebe, o, moj Gospode, ne pomaže mi i pristup nikome do li Tebi ne znači mi ništa. Usrdno Te molim obiljem Tvojih bogatstava kojima si učinio nepotrebnim sve osim samoga Sebe, da me pribrojiš onima koji su svoja lica okrenuli k Tebi i ustali da Ti služe.

Oprosti tad, o, moj Gospode, Svojim slugama i službenicama. Ti uistinu jesi Onaj koji vječno praštaš i koji najviše suosjećaš.

– Bahá’u’lláh

Preklinjem Te sjajem svjetlosti Tvoga slavnog lica, veličanstvom Tvoje drevne veličine i snagom Tvoje nadspoznajne vlasti, naredi za nas u ovom času svaku mjeru onoga što je dobro i dolično i namijeni za nas svaki izljev Tvoje milosti. Jer darujući Ti ne gubiš, niti obdarujući milostima smanjuješ Svoje bogatstvo.

Slavljen si Ti, o, Gospode! Zaista, ja sam siromašan, a Ti si, uistinu, bogat; zaista, ja sam bijedan, a Ti si, uistinu, silan; zaista, ja sam nemoćan, a Ti si, uistinu, moćan; zaista, ja sam ponižen, a Ti si, uistinu, najuzvišeniji; zaista, ja sam u nevolji, a Ti si, uistinu, Gospod moćni.

– Báb

O, Gospodine, moj Bože! Pomozi svojim ljubljenima da budu čvrsti u Tvojoj Vjeri, da idu Tvojim putovima, da budu postojani u Tvojoj Stvari. Daj im Svoju milost da podnesu nalete svoga “ja” i strasti, da slijede svjetlo božanskog vodstva, Ti si Snažni, Milostivi, Skrbnik, Samodovoljni, Milosrdni, Svemogući, Darežljivi.

– ‘Abdu’l-Bahá

Gospode! Kukavni smo, podari nam Svoju milost; siromašni smo, daruj nam udio iz oceana Tvog bogatstva; bijedni smo, Ti nam udovolji; poniženi, daj nam Svoju slavu. Ptice u zraku i zvijeri u polju primaju svoju hranu svagdašnju od Tebe i sva bića uživaju Tvoju skrb i ljubav.

Ne uskrati ovom jadniku Tvoje čudesne milosti i ovoj bespomoćnoj duši Tvojom moći udijeli Tvoje obilje.

Daj nam kruh naš svagdašnji i udovolji našim životnim potrebama da ne ovisimo ni o kome osim o Tebi, da u potpunosti saobraćamo s Tobom, da uzmognemo koračati Tvojim putovima i objavljivati Tvoja otajstva. Ti si Svemoćni, pun ljubavi i brige za sve ljude.

– ‘Abdu’l-Bahá

Ne uklanjaj, o, Gospode stol svečano prostrt u Tvoje Ime i ne gasi žarki plamen upaljen Tvojom neugasivom vatrom. Ne ustavljaj tu živu vodu Tvoju koja žubori pjesmom slave Tvoje i Tvog spomena, i ne lišavaj sluge Tvoje miomirisa koji se širi iz daška ljubavi Tvoje.

Gospode! Bolne brige Tvojih svetih pretvori u spokoj, teškoće njihove u utjehu, poniženje njihovo u slavu, tugu u blaženu radost, o, Ti Koji u Svojoj Ruci držiš uzde cijelog čovječanstva!

Ti si, doista, Jedan, Jedini, Moćni, Sveznajući, Premudri.

– ‘Abdu’l-Bahá

PONOĆ

O, Tragaču za Istinom! Želiš li da Bog otvori tvoje oči, moraš Boga zaklinjati i razgovarati s Njim u Ponoć, kazujući:

O, Gospodine! Okrenuh lice svoje ka Tvom Kraljevstvu jednosti i uronjen sam u more Tvoje milosti. O, Gospodine, prosvijetli vid moj Tvojom svjetlošću u ovoj tamnoj noći i usreći me vinom Tvoje ljubavi u ovo čudesno doba. O, Gospodine, daj da čujem Tvoj poziv i otvori preda mnom vrata Tvoga neba da bih mogao vidjeti svjetlo Tvoje slave i da bi me Tvoja ljepota privukla.

Uistinu, Ti si Davalac, Velikodušni, Milosrdni, Oprostitelj.

– ‘Abdu’l-Bahá

POSTOJANOST U POGODBI

O, moj Bože i moja Nado! Pomozi Svojim ljubljenima da budu postojani u Tvojoj moćnoj Pogodbi, da ostanu vjerni Tvojoj objavljenoj Stvari, i da izvršavaju zapovijedi koje si Ti postavio u Tvojoj Knjizi Sjaja; da bi mogli postati stjegovi vodstva i svjetiljke Družbe odozgo, vrela Tvoje beskonačne mudrosti i zvijezde koje vode pravo, blistajući s najvišega neba. Doista, Ti si Nepobjedivi, Svemogući, Svemoćni.

– ‘Abdu’l-Bahá

Učvrsti naše korake, o, Gospode, na Tvojoj stazi i osnaži naša srca u poslušnosti Tebi. Okreni naša lica k Ljepoti Tvoje jednosti i razveseli naše grudi znacima Tvog Božanskog Jedinstva. Uresi naša tijela odorom Tvoje dobrote i skini s naših očiju koprenu grijeha i daj nam kalež Tvoje milosti; da bi Tvoju hvalu mogla pjevati bit svih stvorenja pred prizorom Tvoje veličine. Otkrij se, tad, o, Gospode, Svojom milosrdnom riječju i tajnom Svog Božanskog Bića, da bi sveti zanos molitve mogao ispuniti naše duše – molitve koja će se izdići iznad riječi i slova i nadići žamor slogova i zvukova – da bi se sve stvari stopile u ništa pred otkrivenjem Tvoga sjaja.

Gospodine! Ovo su sluge koji su ostali ustrajni i čvrsti u Tvojoj Pogodbi i Tvojoj Ostavštini, koji su čvrsto pristali uz sponu nepokolebljivosti u Tvojoj Stvari i držali se čvrsto skuta Tvoje veličine. Pomozi im, o, Gospodine, Svojom milošću, potvrdi Svojom moći i ojačaj u poslušnosti Tebi.

Ti si Oprostitelj, Milosrdni.

– ‘Abdu’l-Bahá

POUČAVANJE

O, Ti neusporedivi Bože! O Ti Gospodaru kraljevstva! Ove su duše Tvoja nebeska vojska. Pomozi im, i kohortama Najviše Družbe učini ih pobjedonosnima, da svaki bude poput regimente i osvoji ove zemlje ljubavlju Božjom i prosvjetljenjem božanskih učenja.

O, Bože! Budi im potpora i pomoćnik, i u divljini, planini, dolini, šumama, pašnjacima i morima budi njihova uzdanica – da bi mogli uskliknuti snagom Kraljevstva i dahom Duha Svetoga!

Doista, Ti si Snažni, Silni i Svemoćni, i Ti si Mudar, Čuješ i Vidiš.

– ‘Abdu’l-Bahá

O, moj Bože, pomozi Svome slugi da digne Glas i obori sve što je isprazno i lažno, da učvrsti istinu, da posvuda širi svete stihove, otkriva sjaj i učini da jutarnje svjetlo sine u srcima pravednika.

Ti, doista, Daruješ i Praštaš.

– ‘Abdu’l-Bahá

O, Bože, moj Bože! Pomozi svojim vjernim slugama da budu blaga i nježna srca. Pomozi im da šire, među svim narodima zemlje, svjetlo vodstva koje dolazi od Družbe u visini. Uistinu, Ti si Snažni, Silni, Moćni, Sve Podčinjavaš, Vječno daješ. Uistinu, Ti si Velikodušni, Blagi, Nježni, Najmilostiviji.

– ‘Abdu’l-Bahá

O, Bože! O, Bože! Ovo je ptica slomljena krila i njezin je let vrlo polagan – pomozi joj da se uzmogne vinuti ka vrhuncu blagostanja i spasenja, da se otisne krilima s najvećom radošću i srećom kroz bezgraničan prostor, podigne svoj pjev u Tvoje Svevišnje Ime u svim krajevima, obraduje uši ovim zovom, i razvedri oči gledajući znakove vodstva!

O, Gospode! Ja sam sâm, usamljen i jadan. Nema mi oslonca osim Tebe, nema pomoćnika osim Tebe niti podržitelja osim Tebe. Podrži me u službi Tebi, pomozi mi kohortama Tvojih anđela, učini me pobjednikom u promicanju Tvoje Riječi i dopusti mi da kazujem mudrost Tvoju među Tvojim stvorenjima. Uistinu, Ti si pomoćnik slabima i zaštitnik malenih, i, zaista, ti si Moćni, Snažni i Nesputani!

– ‘Abdu’l-Bahá

PRAVDA

Bit svega što Smo ti otkrili jest Pravda, dana je čovjeku da bi se oslobodio jalove uobrazilje i oponašanja, da bi okom jednosti raspoznao slavno djelo Njegovih ruku i zagledao u sve stvari tragalačkim okom.”

– Bahá’u’lláh

Recite: O Bože, moj Bože! Okiti moju glavu krunom pravde, a moj hram uresom pravičnosti. Ti, uistinu, jesi Posjednik svih darova i bogatstava.

– Bahá’u’lláh

PREMINULI

Ovo je molitva za sve bahá’íje iznad petnaest godina. To je jedina obvezna molitva koja se izgovara u kongregaciji; izgovara je jedan vjernik dok svi ostali stoje. Nije potrebno okrenuti se prema Qiblihu dok se izgovara ova molitva.

O, moj Bože! Ovo je sluga Tvoj i sin sluge Tvojega, koji povjerova u Tebe i znamenje Tvoje i okrenu lice svoje prema Tebi, posve odvojen od svega osim od Tebe. Ti si, uistinu, najmilosrdniji od onih što iskazuju milost.

Postupi s njim, o, Ti koji praštaš grijehe ljudi i kriješ mane njihove, onako kako dolikuje nebu Tvoje dobrote i oceanu Tvoje milosti. Daj mu pristupa u odaje Tvoje svevišnje milosti koja je bila prije postanka i zemlje i neba. Nema Boga osim Tebe, koji vječno Praštaš.

Neka onaj koji molitvu izgovara, šest puta ponovi pozdrav “Alláh’u’Abhá”, a zatim 19 puta svaki od sljedećih stihova:

Svi mi, doista, štujemo Boga.

Svi se mi, doista, klanjamo Bogu.

Svi smo mi, doista, odani Bogu.

Svi mi, doista, slavimo Boga.

Svi mi, doista, zahvaljujemo Bogu.

Svi smo mi, doista, strpljivi u Bogu.

(Ako je pokojnik žena, neka kaže: Ovo je Tvoja službenica i kći Tvoje službenice, itd.)

O, moj Bože! O, Ti, oprostitelju grijeha! O, davatelju darova! Otklonitelju jada!

Zaista, preklinjem Te da oprostiš grijehe onih koji napustiše tjelesni plašt i uspeše se ka duhovnom svijetu.

O, moj Gospodine! Očisti ih od grijeha, ublaži njihovu tugu i pretvori mrak njihov u svjetlost. Učini da u vrt sreće uđu, najčistijom ih vodom umij i daj da gledaju Tvoje divote na najvišoj gori.

– ‘Abdu’l-Bahá

Smrt nudi svakom odanom vjerniku pehar koji je uistinu život… Ona daje dar života vječnoga”.

– Bahá’u’lláh

O, moj Bože! O, moj Bože! Uistinu, Tvoj je sluga, ponizan pred veličanstvom Tvoje božanske vrhovnosti, skrušen pred vratima Tvoje jednosti, povjerovao u Tebe i Tvoje stihove, svjedočio Tvojoj riječi, bio zapaljen vatrom Tvoje ljubavi, bio uronjen u dubine oceana Tvojega znanja, bio privučen Tvojim lahorima, pouzdao se u Tebe, okrenuo svoje lice k Tebi, ponudio Ti svoju usrdnu molitvu, i bio osvjedočen o Tvojem oprostu i praštanju. Napustio je ovaj smrtni život i vinuo se u kraljevstvo besmrtnosti, čeznući za milošću da Tebe susretne.

O, Gospode, uzveličaj njegov položaj, zaštiti ga pod zaklonom Tvojega vrhovnog milosrđa, uvedi ga u Tvoj slavni raj, i ovjekovječi njegovo postojanje u Tvojem uzvišenom ružičnjaku, kako bi mogao uroniti u more svjetla u svijetu otajstava.

Uistinu, Ti si Velikodušni, Moćni, Oprostitelj i Darivatelj.

– ‘Abdu’l-Bahá

ZA SLUŽBENICE

O, Gospode, o, Ti Čije je milosrđe obuhvatilo sve, Čiji oprost nadilazi sve, Čija darežljivost je uzvišena, Čiji oprost i velikodušnost su sveobuhvatni, a Čijega praštanja svjetlost je raširena po svijetu! O, Gospode slave! Preklinjem Te, usrdno i u suzama, da na Svoju službenicu koja je uzašla k Tebi spustiš pogled oka Tvojeg milosrđa. Zaodjeni je ruhom Tvoje milosti, blistavim od uresa nebeskoga raja, i zaklanjajući je pod stablo Tvoj jednosti, obasjaj joj lice svjetlima Tvojeg milosrđa i suosjećanja.

Obdari Tvoju nebesku službenicu, o, Bože, svetim miomirisima proizašlim iz duha Tvojega praštanja. Učini da stanuje u blaženom boravištu, iscijeli joj žalosti balzamom ponovnog ujedinjenja s Tobom, i, u skladu s Tvojom voljom, podari joj pristup u Tvoj sveti Raj. Neka anđeli Tvoje ljubazne dobrote susljedno sađu na nju, i sklone je ispod Tvojega blaženoga Stabla. Ti si, uistinu, Sveoprostitelj, Najvelikodušniji, Sveobdaritelj.

– ‘Abdu’l-Bahá

PUTOVANJE

Pristaje im da kao najbolju opremu za put odaberu uzdanje u boga i zaogrnu se ljubavlju njihova Gospoda”.

– Bahá’u’lláh

O Bože, moj Bože! Krenuh iz svog doma čvrsto se držeći niti Tvoje ljubavi i potpuno se podčinih Tvojoj skrbi i zaštiti. Molim te snagom kojom si zaštitio Svoje ljubljene od stranputice i izopačenja i od svakog nepokornog tlačitelja, i svakog onoga tko čini zlo i koji se daleko od Tebe okrenuo, da me zaštitiš Svojom dobrotom i milošću. Daj onda da se uz pomoć Tvoje snage i Tvoje moći vratim svome domu. Ti si, doista, Svemogući, Pomoćnik u nevolji, Samoodržavajući.

– Bahá’u’lláh

RUKE BOŽJE STVARI

Glavni Nadglednici zametka Bahá’u’lláhove Svjetske Zajednice Naroda, kojima je nepogrešivo Pero Središta Njegove Pogodbe namijenilo dvojnu ulogu: da nadziru sigurnost i brinu se za širenje Vjere Njegova Oca.”

– Shoghi Effendi

Svjetlo i slava, pozdrav i hvala neka prati Ruke Njegove Stvari, kroz koje je zasjalo svjetlo smionosti i uspostavljena istina da pravo izbora počiva u vlasti Boga, Snažnoga, Moćnoga, Neograničenoga, koje su ustalasale ocean dobrote i raspršile miomiris milostivih darova Božjih, Gospoda čovječanstva. Preklinjemo Ga – Veličanstven je On – da ih zakloni sila Njegove vojske, da ih čuva moć Njegove vlasti i da im pomogne Njegova neukrotiva snaga koja je jača od svih stvorenja.

Vrhovna vlast je Božja, Stvoritelja nebesa i Gospodara Kraljevstva Imena.

– Bahá’u’lláh

… promisliš li o ovome duboko u svom srcu, shvatit ćeš da djelo Njegovih ruku ne poznaje ni početka ni kraja. Područje Njegove vladavine isuviše je široko da bi ga jezik smrtnika mogao opisati ili da bi ga mogla preletjeti ptica ljudskog uma; a putovi Njegove providnosti isuviše su tajanstveni da bi ih mogao razumjeti um čovjekov…”

– Bahá’u’lláh

SKUPOVI

O, Bože! Doista, okupili smo se ovdje u miomirisu Tvoje ljubavi. Okrenusmo se Tvom Kraljevstvu. ne tražimo ništa osim Tebe i ne želimo ništa osim Tvoje radosti. O, Bože! Neka ova hrana bude Tvoja mana s neba i daj da ovaj zbor bude družba Tvojih odličnika. Neka oni budu bodar poticaj ljubavi čovječanstvu i izvor prosvjetljenja ljudske rase. Neka budu oruđe Tvog vodstva na zemlji. Doista, Ti si Moćni, Ti si Darovatelj, Oprostitelj i Svemogući.

Abdu’l-Bahá

SVETKOVINA DEVETNAESTOGA DANA

Svetkovina vam je dana jedanput svakoga mjeseca, pa bila ona i samo s vodom, Božja je namjera uistinu bila da okupi srca ljudi zajedno, pa zahtijevalo to sve na zemlji ili u nebu”.

– Bahá’u’lláh

… Kada odlazite na sastanke, prije nego uđete oslobodite se svega što vam je u srcu, oslobodite svoje misli i svoj um od svega osim od Boga i govorite svom srcu. Da bi svi mogli od ovoga učiniti okupljanje ljubavi, učinite ga uzrokom prosvjetljenja, učinite ga okupljanjem koje privlači srca, okružite ovaj skup Svjetlom Najviše Družbe, da biste se okupili u krajnjoj ljubavi.”

O, Bože! Odagnaj sve uzroke nesloge i pripravi za sve nas ono što nosi jedinstvo i slogu! O, Bože! Spusti na nas Nebeske Miomirise i pretvori ovaj skup u Nebeski skup! Daj nam svako dobro i svakovrsnu hranu. Pripravi za nas Hranu Ljubavi! Daj nam Hranu Spoznaje! Daruj nam Hranu Nebeskog Prosvjetljenja!

– ‘Abdu’l-Bahá

Sjetite se toga u svom srcu i tada uđite na Svetkovinu Jedinstva.

Svaki od vas mora razmišljati o tome kako će usrećiti i obradovati ostale članove vašeg Vijeća, i svaki mora sve prisutne smatrati boljima i većima od sebe samog, i svaki mora sebe smatrati manjim od ostalih. Prepoznajte njihov uzvišen položaj, a svom vlastitom položaju razmišljajte kao o nižem. Budete li djelovali i živjeli prema ovim zapovijedima, znajte uistinu, sigurno da je ta Svetkovina Nebeska Hrana. Ta je večera ‘Gospodnja večera!’ Ja sam Sluga na tom skupu”.

… Postoji li i najslabiji osjećaj među nekim dušama – nedostatak ljubavi – on mora posve nestati. Mora postojati krajnja prozirnost i čistoća namjere…

A što se tiče Svetkovine devetnaestoga Dana, ona raduje um i srce. To je Svetkovina koju treba sprovoditi na pravi način, prijatelji će se jedanput svakih devetnaest dana osjetiti duhovno obnovljenima i obdarenima moći koja nije od ovoga svijeta.

– ‘Abdu’l-Bahá

SLUŽBENICE

Kada bi spoznala slast naslova ‘O, službenice moja!’ odvojila bi se od svih ljudi, danju i noću odano zaokupljena u zajedništvu s Njim, koji je jedina želja ovoga svijeta”.

Slava Tebi, o, moj Bože! Moje je lice ka Tvome upravljeno, i lice je moje, uistinu, Tvoje lice i moj poziv Tvoj je poziv, i otkrivenje moje Tvoje je Otkrivenje, i moje ja je Tvoje ja, i moja je Svrha Tvoja Svrha, i moj je nalog, nalog Tvoj, i moje Biće je Tvoje Biće, i moja vladavina, Tvoja vladavina, i moja slava je tvoja Slava, i moja snaga je Tvoja snaga.

Preklinjem Te, o, Ti Uobličitelju naroda i Kralju vječnosti, da službenice svoje čuvaš u hramu Tvoje čednosti i da otkloniš ona njihova djela koja dostojna nisu Tvojih dana. Očisti ih tad, Bože, od svih sumnji i maštanja jalovih, i čuvaj ih od svega što ne pristaje njihovoj srodnosti s Tobom, o, Ti Gospodaru svih Imena i Izvore riječi. Ti držiš uzde čitavog stvaranja.

Nema Boga osim Tebe, Svemoćnoga, Svevišnjega, Sveslavnoga, Samoopstojnoga.

– Bahá’u’lláh

O, moj Gospodine, Ljubljeni moj, Željo moja! Budi mi prijateljem u samoći i prati me u mom progonstvu. Otkloni žalost moju. Učini da budem odana Ljepoti Tvojoj. Odvuci me od svega osim od Tebe. Privuci me Svojim mirisom svetosti. Daj da se u Tvom Kraljevstvu združim s onima koji se odijeliše od svega osim od Tebe, koji čeznu da na Tvome svetom Pragu služe, koji postojano rade za Tvoju Stvar.

Dopusti da budem jedna od službenica Tvojih koje radost Tvoju dosegnuše. Uistinu, Ti si Milostivi, Velikodušni.

– ‘Abdu’l-Bahá

O, Ti blagi Gospodine! Podari nebesku potvrdu ovoj kćeri Kraljevstva i pomozi joj milostivo da ostane čvrsta i postojana u Tvojoj Stvari i da poput slavuja u ružičnjaku otajstava najčudesnijim glasovima pjeva pjesme u Kraljevstvu Abhá, svakom sreću donoseći. Uzvisi je među kćeri Kraljevstva i pomozi joj da život vječni dosegne.

Ti si Darovatelj, Ti ljubiš.

– ‘Abdu’l-Bahá

TRIJUMF BOŽJE STVARI

Hvaljeno neka je ime Tvoje, o, Gospode moj Bože! Tama se spustila na sve zemlje i sile zla preplavile su sve narode, pa ipak ja nazirem divote Tvoje mudrosti i razabirem jasnost svjetla Tvoje providnosti.

Oni koji su kao koprenom sakriveni od tebe zamišljahu da imaju moć ugasiti Tvoje svjetlo, ugasiti Tvoju vatru i umiriti vjetrove Tvoje milosti. Nikako, a tome mi Tvoja moć svjedoči! Da svaka nedaća postane nositelj Tvoje mudrosti i svaka kušnja nosilac Tvoje providnosti, nitko nam se ne bi usudio suprotstaviti, pa makar se protiv nas urotile sile i zemlje i neba. Kada bih otkrio sva čudesna otajstva Tvoje mudrosti koja su preda mnom ogoljena, uzde Tvojih neprijatelja raskinule bi se.

Tad, Slavljen budi Ti, o, Bože moj! Preklinjem Te Tvojim Najvećim Imenom da okupiš one koji Te vole oko Zakona koji istječe iz Tvoje dobre volje, i da im pošalješ ono što će uspokojiti njihova srca.

Moćan si Ti činiti što Te volja. Ti si, doista, Pomoć u Nevolji, Samoodržavajući.

– Bahá’u’lláh

O, Gospode! daj da svim ljudima bude dopušteno ući u Raj Tvoje Vjere, tako da ni jedno stvorenje ne ostane izvan međa Tvojeg zadovoljstva.

Od pamtivijeka Ti si moćan činiti što Ti se sviđa i nadilaziš sve.

– Báb

TRUDNICE

O, službenice Milosrdnoga! Dano vam je u dužnost odgajati djecu od najranije dobi!… i nije nikako dozvoljeno u tome popustiti.”

– ‘Abdu’l-Bahá

Gospode moj! Gospode moj! Hvalim Te i zahvaljujem Ti za ono čime Si obdario Tvoju skromnu službenicu, robinju Tvoju koja Te preklinje i moli, jer Ti si je uistinu uveo u Svoje jasno Kraljevstvo i učinio da čuje Tvoj veličanstveni Poziv u ovom nesigurnom svijetu i da ugleda Tvoje Znamenje koje dokazuje postojanje Tvoje pobjedonosne vladavine nad svim stvarima.

O, Gospode moj, Tebi posvećujem ono što je u utrobi mojoj. Tvojom naklonošću i velikodušjem učini ga sretnikom i hvalevrijednim djetetom Tvojeg Kraljevstva; neka se razvija i odraste vođeno Tvojim odgojem. Doista, Ti si Milostivi. Doista, Ti si Gospod Velike Milosti!

– ‘Abdu’l-Bahá

VODSTVO

Bože moj, Predmetu mojeg obožavanja, Cilju moje čežnje, Svemilostivi, Presamilosni! Sav život od Tebe potječe i sva snaga počiva nadohvat Tvoje svemoći. Koga Ti uzvisiš uzdignut je iznad anđela i doseže ovaj položaj: “Doista, podigli Smo ga do mjesta u visini!”; a koga Ti poniziš postaje niži od prašine, ah, niži od ničega.

O Božanska Providnosti! Premda zločesti, grešni i neumjereni, još uvijek od Tebe tražimo “sjedište istine” i želimo ugledati lice Svemogućeg Kralja. Tvoje je da zapovijedaš, i sva vrhovna vlast Tebi pripada, a kraljevstvo moći klanja se Tvojoj zapovijedi. Sve što Ti činiš čista je pravda, ah, prava bit milosti. Jedan bljesak iz sjaja Tvoga Imena, Svemilosrdnoga, dovoljan je da odagna i izbriše svaki trag grešnosti iz svijeta, a samo dah jedan iz lahora Dana Tvojeg Otkrivenja dovoljan je da svo čovječanstvo zaodjene novim ruhom.

Podaj Tvoju snagu, o, Svemogući, Tvojim slabim stvorenjima i obodri one koji su poput mrtvih, da bi Te možda mogli pronaći i da budu dovedeni do oceana Tvojeg vodstva i da ostanu postojani u Tvojoj Stvari. Kad bi miomiris Tvoje slave pronio bilo koji od različitih jezika svijeta, s Istoka ili sa Zapada, bio bi on doista hvale vrijedan i uvelike njegovan. No budu li ti jezici lišeni takova miomirisa, zasigurno ne bi bili vrijedni spomena bilo u riječima bilo u mislima.

Molimo Te, o, Providnosti, da pokažeš Svoj put svim ljudima i da ih vodiš pravo. Ti jesi, uistinu, Svemogući, Najmoćniji, Sve Znaš i Vidiš Sve.

– Bahá’u’lláh

Molimo Boga da milostivo pomogne onima koji skrenuše s puta da postanu pravedni i pošteni i svjesni onoga što zanemariše. On, doista, jest Svedarežljivi, Najvelikodušniji. Ne odbijaj Svoje sluge, o, moj Gospodine, od vrata Svoje milosti, i ne tjeraj ih od dvora Svoje prisutnosti. Pomozi im da rasprše maglu ispraznih maštanja i razderu velove jalove uobrazilje i nada. Ti si, uistinu, Sveposjedujući, Svemoćni, Milostivi.

– Bahá’u’lláh

Slavljen si, o, Gospodine moj Bože! Izlij, preklinjem Te, iz oblaka Tvoje obilne milosti, ono što će Očistiti srca slugu Tvojih od svega što ih može spriječiti da gledaju Tvoje lice, da se okrenu k Tebi, da bi mogli spoznati Njega koji je njihov Uobličitelj, Stvoritelj. Pomozi im, tad, o, Bože, da snagom Tvoje svevišnje moći, dosegnu takvo stanje da odmah razabrati uzmognu svaki kužni zadah od miomirisa odjeće Onoga, koji nosi najviše i najveličajnije Ime Tvoje, da se uzmognu svom svojom naklonošću prema Tebi okrenuti i toliko blisko zajedništvo s Tobom uživati, da, ponudi li im se sve što je u nebu i na zemlji, to odbiju, smatrajući nedostojnim pogleda njihova i da se ne prestanu Tebe sjećati i vrline Tvoje veličati.

Zaštiti, ja Te molim, o, moj Ljubljeni, Željo srca moga, slugu Svojega koji lik Tvoj traži, od strijela onih što Te porekoše i od kopalja onih što istinu Tvoju odbaciše. Daj da bude posve odan Tebi, da ime Tvoje obznanjuje i upravi pogled svoj ka hramu Otkrivenja Tvojega. Ti si, uistinu, Onaj koji nikad odbio nisi onih što nade svoje u Tebe polagahu, niti si zapriječio onima što tragahu za Tobom da u dvor milosti Tvoje uđu. Nema Boga osim Tebe, Najmoćnijega, Svevišnjega, Pomoći u Nevolji, Sveslavljenoga, Što sve pokreće, Neuvjetovanoga.

– Bahá’u’lláh

ZAŠTITA

Hvaljeno neka je Ime Tvoje, o, Gospode moj Bože! Preklinjem Te Imenom Tvojim kroz koje kucnu čas i dogodi se Uskrsnuće, a strah i trepet obuze sve što je na nebu i na zemlji, da izliješ s neba Tvoje milosti i sa oblaka Tvoje nježne samilosti kišu onoga što će obradovati srca Tvojih slugu koji su se k Tebi upravili i potpomogli Tvoju Stvar.

Zaštiti sluge Tvoje i službenice, o, moj Gospode, od strijela jalove uobrazilje i ispraznih maštanja, i daj im iz ruku Tvoje milosti gutljaj tihih voda Tvoje spoznaje.

Ti si doista Svemogući, Svevišnji, Uvijek praštaš i Najvelikodušniji.

– Bahá’u’lláh

U ime Boga, Gospoda neodoljiva veličanstva, Svepodvrgavajućega. Svet bio Gospod u Čijoj ruci je izvor vlasti. On stvara što god On hoće Svojom zapovjednom Riječju „Budi“, i ono bude. On je bio izvor vlasti do sada, i ona će ostati nadalje Njegova. On čini pobjednikom koga On hoće, kroz moć Njegova naloga. On je, uistinu, Moćni, Svemogući. Njemu pripada sva slava i veličanstvo u kraljevstvima Objave i Stvaranja i svega što leži među njima. Zaista, On je Silni, Sveslavljeni. Od vječnosti On je bio Izvor neukrotive snage i ostat će takav do vječnosti. On je uistinu Gospod moći i snage. Sva kraljevstva neba i zemlje i svega što je među njima pripada Bogu, i Njegova moć vrhovna je nad svim stvarima. Sva blaga zemlje i neba i svega među njima pripadaju Njemu, i Njegova zaštita pruža se nad svim stvarima. On je Stvoritelj nebesa i zemlje i svega što leži među njima, i uistinu On svjedoči o svim stvarima. On je Gospod Obračuna za sve koji stanuju na nebesima i na zemlji i svega što leži među njima, i zaista Bog je hitar pri obračunu. On postavlja mjeru dodijeljenu svima koji su na nebesima i na zemlji i svega što je među njima. Uistinu, On je Vrhovni Zaštitnik. On u svojoj šaci drži ključeve neba i zemlje i svega među njima. Po Svojem nahođenju On daje darove, snagom Svoje zapovijedi. Uistinu, Njegova milost obuhvaća sve, i On je Sveznajući.

Reci: Bog mi je dostatan; On je Onaj Koji drži u Svojoj šaci kraljevstvo svih stvari. Kroz snagu Svoje vojske na nebu i na zemlji i svega što leži među njima. On štiti koga god od Svojih slugu On hoće. Bog, uistinu, bdije nad svim stvarima.

Neizmjerno si uzvišen Ti, o, Gospode! Zaštiti nas od onoga što leži pred nama i iza nas, iznad naših glava, nama s desna, nama s lijeva, ispod naših nogu i sa svake druge strane kojoj smo izloženi. Zaista, Tvoja zaštita nad svim stvarima ne posustaje.

– Báb

O, Bože, Bože moj! Zaštiti Tvoje vjerne sluge od zla ja i strasti, čuvaj ih budnim okom Tvoje ljubazne dobrote od svake gorčine, mržnje i zavisti, zakloni ih u neosvojivoj utvrdi Tvoje skrbi, i, sigurne od strijela sumnje, učini ih objavama Tvojih slavnih znakova, obasjaj njihova lica blistavim zrakama koje izlijeva Danica Tvojega božanskog jedinstva, razveseli njihova srca stihovima objavljenim iz Tvojega svetog kraljevstva, učvrsti njihove bokove Tvojom svepodvrgavajućom snagom koja proizlazi iz Tvojega kraljevstva slave. Ti si Svedarežljivi, Zaštitnik, Svemogući, Milostivi.

– ‘Abdu’l-Bahá

O, moj Bože! Ti znaš da su ljudi okruženi bolom i nedaćama i opkoljeni teškoćama i nevoljom. Svaka kušnja čovjeka napada i svaki jad zlosretni na njega nasrće poput nasrtaja zmije. Nema mu zaklona ni utočišta osim ispod krila Tvoje zaštite, sigurnosti, čuvanja i brige.

O, Ti Milosrdni! O, moj Gospode! Neka mi Tvoja zaštita oklopom postane, Tvoja sigurnost štitom mojim, skromnost pred vratima Tvoje jednosti mojim čuvarom, a briga Tvoja i obrana moja utvrda i moj stan. Sačuvaj me od nagovora sebičnosti i želje i zakloni me od svake bolesti, kušnje, poteškoće i muke.

Uistinu, Ti si Zaštitnik, Čuvar, Branilac, Udovoljitelj i, doista, Ti si Milosrdni od Najmilosrdnijih!

– ‘Abdu’l-Bahá

…trudite se dostići ovo uzvišeno i najplemenitije stanje, stanje koje može pružiti zaštitu i sigurnost cijelog čovječanstva…”

– Bahá’u’lláh

NOVOPREVEDENE MOLITVE ‘ABDU’L-BAHÁA

(izdane u ožujku 2021. godine)

On je Bog.

O, ti koji kružiš u poklonstvu oko Mjesta oko kojega kruži Družba u visini! Podigni svoje ruke u zahvalnosti na Pragu jedinoga pravoga Boga, i reci: „O, Ti, najviša težnjo svakoga onog koji te žarko ljubi! O, Ti, Vodiljo svake duše koja luta! Ti si iskazao naklonost ovom jadnom slugi Svojim beskonačnim blagoslovima, i poveo ovog nesretnika i bijednika ka Pragu Tvoje jednosti. Ti si podigao do ovih osušenih usana žive vode Tvoje ljubazne dobrote i oživio ovu umornu i uvelu dušu lahorima božanskog milosrđa. Hvalu Ti dajem jer si mi podario punu mjeru Svoje najmilostivije naklonosti i zaodjenuo me čašću dosezanja Tvojega svetog Praga*. Usrdno molim beskonačno malen udio u obilju iz Tvojeg Kraljevstva u visini. Podari mi Svoju potporu. Podaj Svoju milostivu naklonost.

*Odnosi se na Svetište Bahá’u’lláha

[1]

O, Ti, neviđeni Prijatelju! O, Žudnjo svih na ovom svijetu i svijetu koji će doći! O, Ti suosjećajni Ljubljeni! Ove bespomoćne duše opčinjene su Tvojom ljubavlju, i ovi slabići traže sklonište na Tvojem Pragu. Svake noći oni uzdišu i stenju u svojoj udaljenosti od Tebe, a svakog jutra oni tuže i plaču zbog nasrtaja zlih ljudi. U svakom trenu pogađa ih nova patnja, i sa svakim dahom bolno iskušavani tiranijom svakoga opakog tlačitelja. Hvaljen bio Ti, jer oni, unatoč tomu, bukte poput hrama vatre i blistaju sjajni poput sunca i mjeseca. Stoje uspravno, kao uzdignuti barjaci, u Stvari Božjoj, i hrle, poput hrabrih konjanika, na borilište. Procvali su poput slatkih cvjetova i ispunjeni su radošću poput nasmijane ruže. Stoga, o, Ti, ljubazni Davatelju, milostivo pomozi tim svetim dušama Svojom nebeskom milošću kojom ih je udostojilo Tvoje Kraljevstvo, i dopusti tim posvećenim bićima da uzmognu iskazivati znakove Najvišega. Ti si Sveobdaritelj, Pun sažaljenja, Svemilosrdni, Suosjećajni.

[2]

O, ti neusporedivi i ljubazni Gospode! Iako nedostaje sposobnosti i dostojnosti, i beskrajno je teško odoljeti patnjama, ipak dostojnost i sposobnost su darovi kojima udostojavaš Ti. O, Gospode! Podari nam sposobnost i učini nas dostojnima, kako bismo mogli iskazati najveću ustrajnost, odreći se svijeta i svih njegovih ljudi, zapaliti vatru Tvoje ljubavi, i poput svijeća, gorjeti jasno plamenom koji troši i razlijevati oko sebe naš sjaj.

O, Gospode Kraljevstva! Izbavi nas iz ovog svijeta ispraznih uobrazilja, i vodi nas u kraljevstvo beskraja. Dopusti nam da se u potpunosti oslobodimo od ovoga nižeg života, i učini da budemo blagoslovljeni obilnim darovima Kraljevstva. Oslobodi nas iz ovog svijeta ništavila koji nalikuje stvarnosti, i obdari nas životom vječnim. Podaj nam radost i ushit, i daj nam radost i zadovoljstvo. Utješi naša srca, i podari mir i spokoj našim dušama, kako bismo po uzašašću u Tvoje Kraljevstvo mogli dosegnuti Tvoju prisutnost i mogli se radovati u kraljevstvima gore. Ti si Davatelj, Obdaritelj, Svemogući!

[3]

O, moj vječni Ljubljeni i moj obožavani Prijatelju! Koliko ću dugo ostati lišen Tvoje prisutnosti i teško ožalošćen zbog udaljenosti od Tebe? Vodi me u utočišta Svojega nebeskog Kraljevstva, i na mjestu pojave Tvojega višnjega Kraljevstva svrni na mene pogled Svoje ljubazne dobrote.

O, Ti, Gospode Svemoćni! Ubroji me među žitelje Kraljevstva. Ovaj smrtni svijet moje je boravište; dopusti mi stanovati u kraljevstvima Mjesta bez mjesta. Ovoj zemaljskoj razini pripadam; izlij na mene sjaj Svoje slavne svjetlosti. U ovom svijetu praha stanujem;učini me stanovnikom Svojega nebeskog kraljevstva, kako bih mogao položiti svoj život na Tvojem putu i dosegnuti žudnju svojeg srca, okruniti svoju glavu dijademom božanske naklonosti i uzviknuti pobjedničkim pokličem „O, Slavo Boga, Najslavnijega!”

[4]

O, Ti blagi Gospode! Ove duše su Tvoji prijatelji koji su se okupili zajedno i zaneseni su Tvojom ljubavlju. Poneseni su zrakama Tvoje ljepote i opčinjeni Tvojim uvojcima mošusna mirisa. Prepustili su svoja srca Tebi, i ponizni i bespomoćni, lutaju Tvojim putom. Odrekli su se i prijatelja i stranca i uhvatili se Tvojega jedinstva, sagibajući se u poklonstvu pred Tobom.

Pripadali su ovomu nižem svijetu; Ti si ih prigrlio u Svojem Kraljevstvu. Bili su poput uvelih biljaka u divljini oskudice i gubitka; Ti si ih učinio mladicama u vrtu znanja i razumijevanja. Njihovi glasovi bijahu utišani; Ti si ih naveo da progovore. Bili su malodušni; Ti si izlio prosvjetljenje na njih. Bili su poput ispucanog i jalovog tla; Ti si ih pretvorio u ružičnjak unutarnjih značenja. Bili su poput djece u svijetu čovječanstva; Ti si im omogućio da dosegnu nebesku zrelost.

O, Ti Blagi! Podaj im luku i utočište u zaklonu Tvoje zaštite, i zaštiti ih od kušnji i ispita. Podari im Svoju nevidljivu potporu, i daruj im Svoju milost koja ne posustaje.

O, Ti blagi i ljubljeni Gospode! Oni su poput tijela, a Ti si Duh života. Tijelo svoju svježinu i ljepotu duguje milosti duha. Oni stoje, stoga, potrebiti za Tvojim potvrdama i čeznući za životvornom snagom Duha Svetoga u ovoj novoj Objavi. Ti si Moćni. Ti si Davalac, Obdaritelj, Darivatelj, i Oprostitelj. Ti si Onaj Koji sjajno blista iz nevidljivoga Kraljevstva.

[5]

O, Božanska Providnosti! Pojavile su se zbunjujuće poteškoće i silne prepreke. O, Gospode! Otkloni ove poteškoće i iskaži dokaze Svoje moći i snage. Olakšaj ove tegobe i ublaži naš put ovom strmom stazom. O, Božanska Providnosti! Prepreke su nepremostive, a naša muka i patnja povezane su s bezbroj nevolja. Nema pomoćnika osim Tebe, niti pomagača osim Tebe Samoga. Sve svoje nade polažemo u Tebe, i sve svoje stvari predajemo Tvojoj skrbi. Ti si Vodič i Otklonitelj svake poteškoće, i Ti si Mudri, Ti Vidiš, i Čuješ.

[6]

O, Gospode Milosrđa! O, Ti Svemogući! Ja sam samo jadan sluga, slab i bespomoćan, ali sam bio njegovan u zaklonu Tvoje milosti i naklonosti, hranjen na prsima Tvojeg milosrđa, i podignut na grudima Tvoje ljubazne dobrote. O, Gospode! Ma koliko jadan i potrebit ja bio, ipak svaki potrebiti postaje imućan kroz Tvoje obilje, dok svaki bogataš, ako je lišen Tvojih naklonosti, zaista je siromašan i očajan.

O, Božanska Providnosti! Podari mi snagu da nosim ovaj težak teret, i omogući mi da očuvam ovaj vrhunski dar, jer tako je silna snaga ispita i težak nasrtaj kušnji da svaku planinu razbije u prah, a najviši vrhunac svede u ništavilo. Ti dobro znaš da u svojem srcu ne tražim ništa osim Tvojega spomena, a u duši ne žudim ni za čim osim za Tvojom ljubavlju. Podigni me da služim Tvojim miljenicima, i dopusti mi prebivati zauvijek u služenju na Tvojem Pragu. Ti Ljubiš. Ti si Gospod mnogostrukog obilja.

[7]

O, Božanska Providnosti! Probudi me i učini me svjesnim. Navedi me da se odvojim od svega osim od Tebe, i opčini me ljubavlju za Tvoju ljepotu. Pošalji preko mene dašak Duha Svetoga, i dopusti mi da slušam zov Kraljevstva Abhá. Podaj mi nebesku moć, i upali svjetiljku duha u najunutarnjijoj odaji mojega srca. Oslobodi me od svake spone, i izbavi me od svake vezanosti, kako ne bih gajio nikakvu želju osim Tvojega zadovoljstva, tražio išta pokraj Tvojega Lika, i kročio ikakvim putom osim Tvojega puta. Dopusti da uzmognem navesti nemarne da postanu obzirni, a sanjare da se probude, kako bih mogao ponuditi vodu života onima koji žarko žeđaju i donijeti božansko iscjeljenje onima koji su bolesni i bolni.

Premda sam bijedan, ponižen i jadan, ipak si Ti moja luka i utočište, moj podržitelj i moj pomagač. Pošalji dolje Svoju pomoć na takav način da se svi zaprepaste. O, Bože! Ti si, uistinu, Svemogući, Najmoćniji, Davalac, Obdaritelj, i Svevideći.

[8]

On je Bog.

O, Bože, moj Bože! Upravio sam svoje lice prema Tebi, i usrdno molim za izljeve iz oceana Tvojeg iscjeljenja. Milostivo mi pomozi, o, Gospode, da služim Tvojem narodu i iscjeljujem Tvoje sluge. Ako mi Ti pomažeš, lijek koji nudim postat će iscjeljujući pripravak za svaku boljku, gutljaj životvornih voda za svaku žarku žeđ, blagotvorni melem za svako srce koje čezne. Ako mi Ti ne pomogneš, on neće biti ništa osim same patnje, i jedva da ću pružiti iscjeljenje bilo kojoj duši.

O, Bože, moj Bože! Pomozi mi i podrži me Svojom snagom da iscjeljujem bolesne. Ti si, uistinu, Iscjelitelj, Udovoljitelj, Onaj Koji je otklonitelj svake boli i bolesti, Onaj Koji ima vlast nad svim stvarima.

[9]

O, Gospode! Udijeli mi udio Svoje milosti i ljubazne dobrote, Svoje skrbi i zaštite, Svojeg zaklona i obilja, kako bi se kraj mojih dana isticao iznad njihova početka, a zaključak mojeg života mogao otvoriti vrata u Tvoje mnogostruke blagoslove. Dopusti da Tvoja ljubazna dobrota i obilje silaze na mene u svakom trenutku, i svakim dahom udostoji me Svojega oprosta i milosrđa, sve dok, ispod zaklona sjene Tvojega podignutog barjaka, na kraju ne uzmognem pribjeći u Kraljevstvo Sveslavljenoga. Ti si Darivatelj i Ti uvijek ljubiš, i Ti si, uistinu, Gospod milosti i obilja.

[10]

O, Ti, Davatelju, o, Ti, Oprostitelju! Plemenita duša uzašla je u Kraljevstvo stvarnosti, i pohitala iz smrtnoga svijeta praha u kraljevstvo vječne slave. Uzvisi položaj ovoga nedavno pridošlog gosta, i zaodjeni ovoga dugovječnog slugu novim i čudesnim ruhom.

O, Ti, Neusporedivi Gospode! Podari Svoj oprost i nježnu skrb kako bi ovoj duši bilo dopušteno ući u utočišta Tvojih otajstava i kako bi mogla postati prisnom družbenicom na skupu blistavom. Ti si Davatelj, Obdaritelj, Ti uvijek ljubiš. Ti si Otpustitelj, Nježni, Najmoćniji.

[11]

On je Bog!

O, Ti Gospode koji praštaš! Ovi sluge bili su plemenite duše, a ova svijetla srca bila su obasjana i blistava svjetlom Tvojega vodstva. Ispili su vrhom punu čašu vina Tvoje ljubavi, i posluhnuli vječna otajstva koje su dijelile melodije Tvojega znanja. Svoja su srca povezali s Tobom, oslobodili se iz zamke otuđenja, i uhvatili se Tvojega jedinstva. Učini ove dragocjene duše družbenicama stanovnika Raja, i dopusti im pristupa u krug Tvojih izabranika. Učini ih povjerenicima Tvojih otajstava u utočištima u kraljevstvu gore, i uroni ih u more svjetlosti. Ti si Darivatelj, Svijetli, i Blagi.

[12]

O, Božanska Providnosti! Uroni oca i majku ovoga sluge Tvojega Praga u ocean Tvojega oprosta, i očisti i pročisti ih od svakog grijeha i prekršaja. Podari im Svoj oprost i milosrđe, i podaj im Svoje milostivo otpuštenje. Ti si, uistinu, Otpustitelj, Vječni Oprostitelj, Obdaritelj obilne milosti. O, Ti Gospode koji praštaš! Premda smo grešnici, ipak su naše nade upravljene u Tvoje obećanje i jamstvo. Premda smo obavijeni tamom zablude, ipak smo u svako doba okrenuli svoja lica ka jutru Tvojih obilnih naklonosti. Postupaj s nama kako dolikuje Tvojem Pragu, i podari nam ono što je dostojno Tvojega Dvora. Ti si Vječni Oprostitelj, Otpustitelj, Onaj koji previđa svaki nedostatak.

[13]

O, Ti blagi Gospode! Očisti moje srce od svake vezanosti, i razveseli moju dušu radosnim vijestima. Oslobodi me od vezanosti kako prijatelja tako i stranca, i opčini me Svojom ljubavlju, kako bih mogao postati u potpunosti posvećen Tebi i biti ispunjen žarkim očaranjem; kako ne bih želio ništa osim Tebe, ne tražio nikoga osim Tebe, ne kročio nijednim putom pokraj Tvojega, i uživao u zajedništvu samo s Tobom; kako bih, baš poput slavuja, bio očaran Tvojom ljubavlju, i danju i noću uzdisao i jadikovao i plakao i klicao, „Yá Bahá’u’l-Abhá!”

[14]

O, Gospode! Kakvim izljevom obilja Si nas udostojio, i kakvu poplavu obilne milosti Si dopustio! Ti si učinio da sva srca postanu kao jedno srce, i sve duše budu povezane zajedno kao jedna duša. Ti si obdario troma tijela životom i osjećanjem, i podario si beživotnim truplima svjesnost o duhu. Blistavima zrakama Danice Svemilosrdnoga Ti si prožeo ove atome praha vidljivim postojanjem, a nadimanjem oceana jednosti Ti si omogućio ovim nestalnim kapima da se uzdižu i šúme.

O, Svemogući Koji obdaruješ slamku snagom planine i omogućuješ trunu prašine da zrcali slavu blistavoga sunca! Podaj nam Svoju nježnu milost i naklonost, kako bismo mogli ustati služiti Stvari Tvojoj i ne biti posramljeni pred narodima svijeta.

[15]

O, Ti, Svemogući Gospode! Svi smo sadržani u silnom hvatu šake Tvoje moći. Ti si naš Podržitelj i naš Pomoćnik. Podaj nam Svoje nježno milosrđe, podari nam Svoje obilje, otvori vrata milosti, i svrni na nas pogled Svojih naklonosti. Pusti životvorni lahor preko nas, i oživi naša čeznutljiva srca. Prosvijetli naše oči i učini da svetištu našeg srca zavidi svaki lug u cvatu. Obraduj svaku dušu i razveseli svaki duh.

Otkrij Svoju drevnu snagu i objavi Svoju silnu moć. Učini da se ptice ljudskih duša vinu u nove visine, i dopusti Da Tvoji sluge koji se uzdaju u ovaj niži svijet dokuče otajstva Tvojega Kraljevstva. Učvrsti naše korake i podari nam nepokolebljiva srca. Mi smo grešnici, a Ti si Vječni Oprostitelj. Mi smo Tvoji sluge, a Ti si Vrhovni Gospod. Mi smo lutalice beskućnici, a Ti si naša luka i utočište. Milostivo nam pomozi i podrži nas da širimo Tvoje slatke mirise i veličamo Tvoju Riječ. Uzvisi položaj onih koji su lišeni svega, i podaj Svoje neiscrpno blago siromasima. Udostoji slabe Svojom snagom, i podari nebesku moć nejakima. Ti si Davatelj, Ti si Milostivi, Ti si Gospod Koji vlada nad svim stvarima.

[16]

On je Najsvetiji, Najslavniji.

U ime Boga, Suosjećajnoga, Milosrdnoga! Hvaljen bio Bog, Gospod svih svjetova!

O, Gospode Bože moj, moja Luko i moje Utočište! Kako mogu dostojno spominjati Tebe, čak i najdivnijim riječima hvalospjeva ili najrječitijim odama hvale, o, Ti Svemogući i Oprostitelju, kad sam svjestan da jezik svakog rječitog govornika zastaje, a svaki izričaj hvale, bilo perom ili jezikom ljudskim, zbunjen je u pokušaju da veliča samo jedan od znakova Tvoje svemoguće snage ili da veliča samo jednu Riječ koju si Ti stvorio. Zaista, ptice ljudskog uma slomljene su u pokušaju uzdizanja do sfere Tvoje božanske svetosti, a pauci dokone maštarije nemoćni su isplesti svoje krhke mreže na najvišim vrhuncima baldahina Tvojega znanja. Nema mi, dakle, pribježišta, nego priznati svoju bespomoćnost i nedostatke, i nema mi stana osim u dubinama siromaštva i oskudice. Uistinu, bespomoćna shvatiti Tebe jest bit razumijevanja, priznavanje nedostataka jedini je način da dosegnem Tvoju nazočnost, a priznavanje siromaštva izvor je istinskog bogatstva.

O, Gospode! Milostivo pomozi meni i Svojim iskrenim slugama u našoj službi na Tvojem uzvišenom Pragu, ojačaj nas u preklinjanju Tvoje božanske svetosti, i omogući nam da budemo ponizni i pokorni pred vratima Tvoje jednosti. Učvrsti moje korake na Tvojem putu, o, moj Gospode, i prosvijetli moje srce blistavim zrakama izlivenim iz neba Tvojih otajstava. Obnovi moj duh žustrim lahorom koji dopire iz raja Tvojeg otpusta i oproštenja, i obraduj moju dušu životvornim daškom koji se širi sa livada Tvoje svetosti. Ozari moje lice nad obzorjem Tvojeg jedinstva, i dopusti da budem uračunat kao jedan od Tvojih iskrenih slugu i pribrojen Tvojim robovima koji stoje čvrsti i ustrajni.

[17]

O, Gospode, Bože naš! Mi smo bespomoćni; Ti si Gospod snage i moći. Jadni smo; Ti si Svemogući, Sveslavljeni. Siromašni smo; Ti si Sveposjedujući, Najdarežljiviji. Milostivo nas podrži u služenju na Tvojem svetom Pragu, i pomozi nam, Svojom osnažujućom milošću, da Te štujemo na mjestima osvita Tvoje hvale. Omogući nam da širimo Tvoje svete miomirise među Tvojim stvorenjima, i osnaži naše bokove da Ti služimo među Tvojim slugama, kako bismo poveli sve nacije ka Tvojem Najvećem Imenu i vodili sve narode do obala slavnoga oceana Tvoje jednosti.

O, Gospode! Izbavi nas od vezanosti za svijet i njegove narode, od prekršaja iz prošlosti, te od nevolja koje će tek doći, kako bismo mogli ustati veličati Tvoju Riječ krajnje radosno i blistavo i slaviti Tvoju hvalu danju i noću, kako bismo mogli pozvati sve ljude na put vodstva i naložiti im da se pridržavaju pravičnosti, i kako bismo mogli pjevati stihove Tvojeg jedinstva posred svekolikog Tvojega stvaranja. Moćan si Ti činiti što Ti drago. Ti si, uistinu, Svemogući, Najmoćniji.

[18]

On je Bog.

O, Ti blagi i ljubljeni Gospode! Ovi prijatelji su veseli od vina Pogodbe i lutalice su u divljini Tvoje ljubavi. Njihova srca proždire plamen udaljenosti od Tebe, i silno čeznu za objavom Tvojega sjaja. Iz Tvojega nevidljiva Kraljevstva, Kraljevstva neviđenog, objavi im blistavu slavu Svoje milosti, i izlij na njih svjetlo Svojeg obilja. U svakom trenutku pošalji nov blagoslov i objavi svježi dar.

O, Božanska Providnosti! Mi smo slabi, a Ti si Najmoćniji. Mi smo poput sitnih mrava, a Ti si Kralj iz Kraljevstva Slave. Podaj Svoju milost i podari Svoje obilje na nas, kako bismo mogli upaliti plamen i liti njegov sjaj naokolo, kako bismo mogli iskazivati snagu i pružiti neku službu. Dopusti da uzmognemo donijeti svjetlost na ovu mračnu zemlju i duhovnost ovom nestalnom svijetu praha. Ne dopusti da zastanemo ni na trenutak, niti da se okaljamo prolaznim stvarima ovoga života. Omogući nam da pripremimo gozbu vodstva, zapisujemo našom životnom krvlju stihove ljubavi, ostavimo iza sebe strah i pogibelj, postanemo poput plodonosnih stabala, i učinimo da se ljudske savršenosti pojave u ovom prolaznom svijetu. Ti, po istini, jesi Sveobdaritelj, Najsuosjećajniji, Vječni Oprostitelj, Otpustitelj.

[19]

On je Sveslavljeni.

O, moj Gospode, Kralju moj, Vladaru moj, Vrhovni Gospodaru moj! Zazivam Te svojim jezikom, svojim srcem, svojom dušom, govoreći: Zaodjeni ovoga slugu Tvojega u ruho Tvoje skrbi, u odoru Tvoje pomoći koja ne prestaje, i u oklop Tvoje zaštite. Pomozi mu da spominje Tebe i veliča Tvoje vrline među Tvojim narodom, i oslobodi jezik kako bi izricao Tvoju slavu i hvalu na svakom skupu koji se održava radi slavljenja Tvojeg jedinstva i svetosti. Ti si, po istini, Moćni, Silni, Sveslavljeni, Samoopstojni.

[20]

O, moj blagi Gospode, o, Ti žudnjo mojega srca i duše! Podaj Svojim prijateljima Svoju ljubaznu dobrotu, i daj im Svoje milosrđe koje ne prestaje. Budi utjehom Svojim slugama koji te žarko ljube, i prijatelj, tješitelj, i pratilac koji ljubi onima koji čeznu za Tobom. Njihova srca plamte vatrom Tvoje ljubavi, a njihove duše proždire plamen odanosti Tebi. Oni čeznu, svi do jednoga, pohitati ka oltaru ljubavi, kako bi mogli svojevoljno položiti svoje živote.

O, Božanska Providnosti! Podari im Svoju naklonost, vodi ih pravo, milostivo im pomozi da dosegnu duhovnu pobjedu, i podaj im nebeske darove. O, Gospode, podrži ih Svojom izdašnošću i milošću, i učini od njihovih blistavih lica svjetiljke vodstva na skupovima posvećenim znanju o Tebi, i znacima nebeskog obilja na okupljanjima gdje se Tvoji stihovi razjašnjavaju. Ti si, uistinu, Milosrdni, Sveobdaritelj, Onaj za Čiju pomoć preklinju svi ljudi.

[21]

O, Božanska Providnosti, o, Gospode koji praštaš! Kako mogu dostojno pjevati Tvoju hvalu ili dovoljno štovati i veličati Tebe? Opis Tebe od bilo kojeg jezika nije drugo do li zabluda, a Tvoj oris bilo kojim perom dokaz je ludosti pokušaja provođenja te čudesne zadaće. Jezik je samo sredstvo sastavljeno od elemenata; glas i govor samo su slučajni atributi. Kako, dakle, mogu slaviti, sredstvom zemaljskoga glasa, hvalu Onoga Kojemu nema ravna niti slična? Sve što mogu reći ili tražiti ograničeno je dosegom ljudskog uma i obuhvaćeno granicama ljudskog svijeta. Kako se ljudska misao ikada popeti na uzvišene vrhunce božanske svetosti, i kako pauk dokone maštarije ikada može isplesti krhku mrežu jalovih uobrazilja na utočištima posvećenosti? Ništa ne mogu učiniti osim posvjedočiti o vlastitoj nemoći i priznati svoj neuspjeh. Ti si, uistinu, Onaj Koji je Sveposjednik, Nedostupni, Onaj Koji je neizmjerno uzvišen iznad poimanja onih koji su obdareni razumijevanjem.

[22]

O, Božanska Providnosti, Ti si Vječni Oprostitelj! O, Ti, Bože Svemogući, Ti si Milostivi! Dopusti da ovaj Tvoj silno ljubljeni sluga napreduje i uspijeva unutar područja Tvojeg milosrđa. Daj mu piti iz kaleža Tvoje blizine, i dopusti mu prebivati u sjeni Blagoslovljenoga Stabla. Udijeli mu čast dosezanja Tvoje nazočnosti, i podari mu vječno blaženstvo. Milostivo pomozi živućim rođacima ove plemenite duše da slijede stope svojega dragog oca, da iskazuju njegov karakter i ponašanje među ljudima, da slijede Tvoj put, traže Tvoje zadovoljstvo, i izriču Tvoju hvalu. Ti si Bog Koji Uvijek Ljubiš, Gospod obilja.

[23]

O, Ti neusporedivi Bože! Mi smo Tvoji ponizni sluge, a Ti si Sveslavljeni. Mi smo grešnici, a Ti si Vječni Oprostitelj. Mi smo sužnjevi, siromašni i poniženi, a Ti si naš zaklon i naša pomoć. Mi smo poput sitnih mrava, a Ti si Gospod veličanstva, ustoličen na najvišem nebu. Zaštiti nas, kao zalog Tvoje milosti, i ne uskrati nam Svoju skrb i potporu. O, Gospode! Tvoje kušnje zaista su teške, a Tvoji ispiti mogu srušiti temelje izrađene od čelika. Očuvaj nas i ojačaj; razvedri i razveseli naša srca. Milostivo nam pomozi, baš kao ‘Abdu’l-Bahá, na Tvojem svetom Pragu.

[24]

On je Bog!

O, Bože, moj Bože! S potpunom skromnošću i žarom, poniznošću i odanošću preklinjem Te svojim jezikom i srcem, svojim duhom i dušom, svojim umom i sviješću, da dopustiš najdražu od svih želja, namijeniš najzaslužnije od svih djela, i naložiš svaku čast i savršenost, milost i ljepotu, napredak i spasenje za ovu obitelj koja je pohitala u zaklon Tvoje sjene u osvit Tvojega blistavog jutra i zaiskala utočište u Tvojoj sigurnoj luci i Tvojem moćnom uporištu. Uistinu, ove su duše posluhnule Tvoj zov, približile se Tvojem Pragu, buknule su plamenom vatre Tvoje ljubavi, i bile zanesene dašcima Tvoje svetosti. Bili su postojani u službi Stvari Tvojoj, ponizni pred Tvojim Likom, i plemeniti u zaštiti Tvoje sjene. Oni su znani kao nositelji Tvojega imena među ljudima i spominju se Tebe među Tvojim slugama.

O, Bože, moj Bože! Uzvisi ih Svojom drevnom slavom, počasti ih u Svojem Kraljevstvu veličajnom, i podrži ih vojskama Tvoji milosti na ovaj veliki Dan. O, Gospode, Bože moj! Visoko podigni njihov barjak, udijeli im veći udio u Tvojoj zaštiti, raširi daleko njihove znakove, i povećaj njihov sjaj, kako bi mogli postati staklo za svjetiljku Tvojih mnogostrukih darova i širitelji Tvoje ljubazne dobrote i izobilja.

O, Gospode, Bože moj! Budi im pratilac u njihovoj samoći, a u trenutcima muke okruži ih Svojom potporom. Zavjesti im Svoju Knjigu i udostoji ih punom mjerom Svojih darova i nagrada. Ti si, po istini, Moćni, Silni, Milostivi, Obdaritelj, i uistinu, Ti si Milosrdni, Suosjećajni.

[25]

O, Gospode obilja, pun milosti si, Vrli,
a moje srce i dušu Tvoje znanje grli!

U jutro, utjeha si duši mojoj samo Ti;
jer samo Ti znaš moj gubitak i bol mi.

A srce koje na tren za Tvoj spomen zna,
za Tobom čežnju traži, a ne prijatelja.

Nek’ vene ono srce koje za Tobom ne pati,
a oko koje Te ne traži nek’ vidom to plati!

U mojem mračnom času, o, Ti, Gospode moći,
mom srcu Tvoj je spomen luč blistava u noći.

Ti milošću mi Svojom udahni duh u mene,
da, što i nikad ne bi, za vijeke se pokrene.

Ni zasluge ni vrijednost ne gledaj naše Ti,
O, Gospode obilja, već milost Svoju lij.

A ovoj ptici slomljenoj, što čezne u visine
podari milost novih krila da se opet vine.

[26]

DNEVNE OBVEZATNE MOLITVE

“Postoje tri dnevne obvezatne molitve… Vjernik potpuno slobodno može odabrati bilo koju od ove tri, ali je dužan izgovoriti barem jednu, a u skladu s bilo kakvim uputama koje ih prate.”

– Shoghi Effendi

KRATKA OBVEZATNA MOLITVA

DA SE IZGOVARA JEDNOM U DVADESET I ČETIRI SATA, IZMEĐU PODNEVA I ZALASKA SUNCA

Svjedočim, o, Bože moj, da si me stvorio da spoznajem i štujem Tebe. Svjedočim, u ovom času, o svojoj nemoći i Tvojoj moći, o svojem siromaštvu i Tvom bogatstvu.

Nema drugog Boga osim Tebe, Pomoći u nevolji, Samoopstojnoga.

– Bahá’u’lláh

SREDNJA OBVEZATNA MOLITVA

DA SE IZGOVARA SVAKI DAN, UJUTRO, U PODNE I UVEČER

Onaj koji želi moliti, neka opere ruke i dok ih pere neka kaže:

Osnaži moju ruku, o, moj Bože, da bi mogla držati Tvoju Knjigu takvom postojanošću da sve vojske svijeta nad njom nemaju nikakve moći. Čuvaj je da ne dira ništa što joj ne pripada. Ti si, doista, Svemoćni, Najmoćniji.

I dok umiva svoje lice neka kaže:

Okrenuh lice svoje k Tebi. O, moj Gospode! Ozari ga svjetlom Tvoga lika. Zaštiti ga, tad, da se ne okrene nikomu do li Tebi.

Neka potom ustane i okrenut licem ka Qiblihu (Mjesto Obožavanja, Bahji, ‘Akká) neka kaže:

Bog svjedoči da nema drugog Boga osim Njega. Njegova su Kraljevstva Otkrivenja i stvaranja. On je, doista, objavio Njega Koji je Osvit Otkrivenja, Koji je govorio na Sinaju, kroz Kojega je Najviši Obzor zasjao, a Drvo Lot iza kojega nema prolaza govorilo i kroz Kojega je poziv upućen svima koji su na zemlji i na nebu: “Gle, Sveposjedujući je došao. Zemlja i nebo, slava i vlast pripadaju Bogu, Gospodaru svih ljudi i Onomu koji posjeduje Tron u visini i zemlju ispod njega!”

Neka se onda pogne s rukama na koljenima i kaže:

Viši si Ti od moje hvale i hvale bilo koga drugog, od mojeg opisa i opisa svih koji su na nebu i svih koji su na zemlji!

Tada stojeći otvorenih ruku, dlanova okrenutih gore ka licu neka kaže:

Nemoj razočarati, o, moj Bože, onoga koji preklinjućim prstima visi o porubu Tvog milosrđa i Tvoje milosti, o, Ti Koji si od onih koji milosrđe iskazuju Najmilosrdniji!

Neka potom sjedne i kaže:

Svjedočim o Tvom jedinstvu i Tvojoj jednosti i da Ti jesi Bog i da nema drugog Boga osim Tebe. Ti si, odista, otkrio Tvoju Stvar, ispunio Tvoju Pogodbu i širom otvorio vrata Tvoje milosti svima koji borave na zemlji i na nebu. Blagoslov i mir, pozdrav i slava neka počivaju nad Tvojim ljubljenima, koje mijene i udesi svijeta ne odvratiše od okretanja Tebi i koji sve svoje napustiše u nadi da će dobiti ono što je uza Te. Ti si, uistinu, Vječnopraštajući, Svemilostivi.

(Odabere li netko da umjesto dugog stiha izgovori ove riječi: “Bog svjedoči da nema drugog Boga osim Njega, Pomoći u Nevolji, Samoopstojnog”, bit će to dovoljno, a isto tako, bit će dovoljno da, sjedeći, izgovara ove riječi: “Svjedočim o Tvom jedinstvu i Tvojoj jednosti i da si Ti Bog i da nema drugog Boga osim Tebe”.)

– Bahá’u’lláh

… a što se tiče obvezatne molitve (koju treba izgovoriti tri puta na dan): Svatko mora izgovoriti svoju molitvu sam za sebe, a to ne mora nužno biti na nekom privatnom mjestu; to znači, i kod kuće i na mjestu bogoštovlja, koje je mjesto okupljanja, dopušteno je izgovoriti svoju molitvu; no svaka osoba mora sama izgovoriti svoju molitvu (odnosno ne u društvu drugih koji možda izgovaraju iste riječi i zauzimaju isti stav zajedno u isto vrijeme). No, pjevaju li molitve (u zajednici, itd.) zajedno (i u društvu) dobrim i snažnim glasom to je vrlo dobro…”.

– ‘Abdu’l-Bahá

DUGAČKA OBVEZATNA MOLITVA

DA SE IZGOVORI JEDNOM U DVADESET I ČETIRI SATA

Tko poželi izreći ovu molitvu, neka ustane i okrene se ka Bogu, i dok stoji na mjestu, neka pogleda udesno i ulijevo, kao da očekuje milost od svoga Gospoda, Najmilostivijega, Milosrdnoga. Zatim neka kaže:

O Ti koji si Gospod svih imena i stvoritelj nebesa! Preklinjem Te onima Koji su Izvori Tvoje nevidljive Biti, Najuzvišenije, Sveslavne, da od moje molitve učiniš vatru koja će spaliti koprenu koja me odvojila od Tvoje ljepote, i svjetlo koje će me dovesti do oceana Tvoje Prisutnosti.

Tada neka podigne ruke u poniznoj molitvi prema Bogu – blagoslovljen i uzvišen bio On – i neka kaže:

O, Ti željo svijeta i Ljubljeni naroda! Vidiš me kako se obraćam Tebi, lišen svake ovisnosti o bilo kome osim o Tebi, i držim se za Tvoju sponu koja je svojim gibanjem uskomešala sve što je stvoreno. Tvoj sam sluga, Gospode moj, i sin Tvojega sluge. Pogledaj me kako stojim spreman da vršim Tvoju volju i Tvoju želju, i ne želim ništa drugo osim Tvoga zadovoljstva. Zaklinjem te oceanom Tvojeg milosrđa i Suncem Tvoje milosti da činiš s Tvojim slugom što Te volja i želja. Tako mi Tvoje moći koja nadilazi svaki spomen i hvalu! Štogod Ti objaviš želja je srca mog i milovanje duše moje. O, Bože, Bože moj! Ne gledaj na moja nadanja i djela, ne, radije svrni pogled na Tvoju volju koja je obuhvatila nebesa i zemlju. Tako mi Tvojega najvećeg Imena, o, Ti Gospode svih naroda! Poželio sam samo ono što Ti želiš, a ljubio samo ono što Ti ljubiš.

Zatim neka klekne, i poklonivši se čelom do zemlje, neka kaže:

Uzvišen si Ti iznad opisa bilo koga osim tebe samoga, i razumijevanja bilo čega osim Tebe.

Zatim neka ustane i kaže:

Učini molitvu moju, o, Gospode moj, vrelom živih voda da poživim koliko traje vladavina Tvoja, i da spominjem Tebe u svakom svijetu Tvojih svjetova.

Neka tada opet podigne ruke u poniznoj molitvi i kaže:

O, Ti, daleko od Koga se tope srca i duše, i Čijom je vatrom ljubavi planuo čitav svijet! Preklinjem Te Imenom Tvojim kojim si Ti podredio sva stvorenja, ne uskrati mi ono što je Tvoje, o, Ti Vladaru nad ljudima! Ti vidiš, o, Gospode moj, ovog tuđinca koji hita u najviši dom pod pokrovom Tvog veličanstva u okrilju milosti Tvoje; i ovoga krivca koji traži ocean oprosta Tvoga; i poniznoga koji ište sud Tvoje slave; i jadnika koji traži istok Tvoga bogatstva. Tvoja je moć da zapovjediš štogod Ti hoćeš. Svjedočim da Tebe hvaliti valja u djelima Tvojim, pokoriti nam se valja zahtjevu Tvojem, i nikako ne zapriječiti zapovijed Tvoju.

Neka zatim podigne ruke, i tri puta ponovi Najveće Ime (Alláh-u-Abhá). Neka se zatim sagne i položi ruke na koljena pred Bogom – blagoslovljen i uzvišen bio On – i neka kaže:

Ti vidiš, o, Gospode moj, kako se duh moj uzbibao u tijelu i udovima mojim, od želje da obožava Tebe, i čežnje da spominje Tebe i Tebe veliča; i kako svjedoči on o onome o čemu je posvjedočio Jezik Zapovijedi Tvoje u kraljevstvu riječi Tvoje i na nebu Tvojega znanja. Volim, u ovome stanju, o, Gospode moj, od Tebe zaiskati sve što je s Tobom, da uzmognem iskazati svoje siromaštvo, i uzveličati obilje Tvoje i bogatstvo, da izjavim nemoć svoju, a objavim Tvoju silu i Tvoju moć.

Zatim neka ustane i dvaput podigne ruke u poniznoj molitvi, i neka kaže:

Nema drugog Boga osim tebe, Svemogućega, Svedarivatelja. Nema drugog Boga osim Tebe, Zapovjednoga, kako na početku tako i na kraju. O, Bože, Bože moj! Tvoje praštanje osokolilo me, Tvoje milosrđe osnažilo me i Tvoj me poziv probudio, a milost Tvoja podigla me i povela k Tebi. Jer, tko sam, inače, ja, da se usudim stati kod vrata Tvoje blizine, ili svoje lice upraviti ka svjetlima koja sjaju s neba Tvoje volje? Ti vidiš, o, Bože moj, ovo nesretno stvorenje koje kuca na vrata Tvoje milosti, i ovu dušu koja blijedi u potrazi za rijekom vječnog života iz ruku Tvoga izobilja. Tvoje je zapovijedati za sva vremena, o, Ti Koji si Gospod svih imena; a moje je popustiti i dragovoljno podrediti se Tvojoj volji, o, stvoritelju nebesa!

Tada neka podigne ruke tri puta, i neka kaže:

Veći je Bog od svakog velikana!

Zatim neka klekne, i poklonivši se čelom do zemlje, neka kaže:

Previsoko si Ti da bi hvala onih koji su Ti blizu dosegla nebo Tvoje blizine, ili da ptice iz srdaca odanih Tebi stignu do Tvojih vrata. Svjedočim da si Ti posvećen iznad svih pridjevaka i svet iznad svih imena. Nema drugog Boga osim Tebe, Svevišnjega, Sveslavnoga.

Zatim neka sjedne i kaže:

Svjedočim onom čemu su posvjedočila sva živa bića, i Družba u visini, i žitelji najvišeg Raja, a iza njih i sam Jezik Veličajni sa sveslavnog Obzorja, da ti si Bog, da nema drugog Boga osim Tebe, da Onaj Koji je objavljen jest Otajstvo Skriveno, Simbol Štovani, kroz kojeg su slova B, I, T i I spojena i upletena. Svjedočim da On Čije ime je zapisano perom Najvišega, Koji je spomenut u Knjigama Božjim, jest Gospod na prijestolju u visini i dolje na zemlji.

Neka se zatim uspravi i kaže:

O, Gospode svih stvorenja i Posjedniče svega vidljivoga i nevidljivoga! Ti zapažaš moje suze i uzdahe, i čuješ moje jauke, kukanje i jadikovanje mog srca. Tako Ti Tvoje moći! Moji prekršaji spriječili su me da se Tebi približim; a grijesi moji zadržali su me daleko od dvora Tvoje svetosti. Tvoja ljubav, o, Gospode moj, obogatila me, odvojenost od Tebe uništila me, a udaljenost od Tebe razorila me. Zaklinjem Te koracima Tvojim u divljini, i riječima “Evo me, Evo me” koje su Izabranici Tvoji izrekli u ovom beskraju, i dahom Otkrivenja Tvoga, i blagim vjetrima Zore Objave Tvoje, uredi da mogu gledati ljepotu Tvoju i smotriti sve što sadrži Tvoja Knjiga.

Zatim neka tri puta ponovi Najveće Ime, sagne se položivši dlanove na koljena, i kaže:

Hvaljen bio, o, Bože moj, jer Ti si mi pomogao da se sjetim Tebe i da Te hvalim, i obznanio si mi Onoga Koji je sunce Tvoga znamenja, i naveo si me da se poklonim pred Tvojim Gospodstvom, i ponizim pred Tvojim Božanstvom, i prihvatim ono što je izrekao Jezik Tvoj Veličajni.

Neka zatim ustane i kaže:

O, Bože, Bože moj! Leđa se moja svijaju pod teretom mojih grijeha, a nemarnost me uništila. Kadgod pomislim o zlodjelima svojim i Tvojoj dobrohotnosti, srce u meni rastopi se, a krv zaključa u žilama. Tako mi Tvoje Ljepote, o, Ti, Željo svijeta! Pocrvenim kad dižem lice k Tebi, a moje čeznutljive ruke stide se posegnuti za nebom Tvoga izobilja. Ti vidiš, o, Bože moj, kako me suze sprečavaju da se sjetim Tebe i da veličam Tvoje vrline, Ti koji si Gospod Prijestolja u visini i zemlje dolje! Preklinjem Te znacima Kraljevstva Tvoga i otajstvima Vladavine Tvoje da činiš s Tvojim ljubljenima kako dolikuje Tvojoj dobroti, o, Gospode svih bića, i kako je dostojno Tvoje milosti, o, Kralju viđenoga i neviđenoga!

Zatim neka ponovi tri puta Najveće Ime, klekne i dotakne čelom zemlju, i neka kaže:

Hvaljen bio Ti, o, Bože naš, jer si nam poslao ono što nas približava tebi, i daje nam svako dobro koje si Ti poslao u Tvojim Knjigama i Tvojim Spisima. Čuvaj nas, molimo Te, o, Gospode moj, od navale dokonih maštanja i jalove uobrazilje. Ti si, uistinu, Moćni, Sveznajući.

Neka zatim digne glavu, sjedne, i kaže:

Svjedočim, o, Bože moj, onom čemu su posvjedočili Izabranici Tvoji, i prihvaćam ono što su prihvatili žitelji najvišeg Raja i oni koji kruže oko Tvoga Moćnog Prijestolja. Tvoje je kraljevstvo zemaljsko i nebesko, o, Gospodaru svjetova!

– Bahá’u’lláh

Znaj da su u svakoj riječi i pokretu obvezatne molitve sadržani nagovještaji, otajstva i mudrosti koje čovjek ne može dokučiti, a slova i svitci ne mogu sadržavati.”

– ‘Abdu’l-Bahá

MOLITVE ZA POSEBNE PRIGODE

POST

Hvaljen budi Ti, o, Gospode, moj Bože! Zaklinjem Te ovim Otkrivenjem, koje tamu preokrenu u svjetlo, kroz koje je često posjećivani hram izgrađen, i pisana ploča objavljena, i svitak širom otkriven, da pošalješ meni, i onima koji su u mom društvu, ono što će nam omogućiti da se vinemo ka nebesima Tvoje nenadmašne slave, i ono što će nas oprati od sumnjičavosti koja sprečava podozrive od ulaska u prebivalište Tvog jedinstva.

Ja sam onaj, o, moj Gospodaru, koji se čvrsto drži za uzde Tvoje plemenitosti i koji se priljubio uz skute Tvoje milosti i blagonaklonosti. Odredi za mene, i za moje voljene, dobro ovoga svijeta i svijeta koji će doći. Opskrbi ih, onda, Skrivenim darom koji si Ti propisao za najodabranije među Tvojim stvorenjima.

Ovo su, o, moj Gospodaru, dani koje si Ti odredio Svojim slugama da se pridržavaju posta. Blagoslovljen je onaj koji posti samo Tebi za ljubav i u potpunoj odvojenosti od svih stvari osim Tebe. Pomozi mi i pomozi im, o, moj Gospodaru, da ti se pokore i da poštuju Tvoja pravila. Ti, zaista, imaš moć činiti ono što odabereš.

Nema drugog Boga osim Tebe, Sveznajućeg, Premudroga. Sva hvala pripada Bogu, Gospodaru svih svjetova.

– Bahá’u’lláh

O, moj Gospode i moj Gospodaru! Ti me vidiš među Tvojim stvorenjima koja su se pobunila protiv Tebe i ogriješila o Tebe. Svaki put kad ih pozovem ka oceanu Tvojega znanja, njihovo osporavanje Stvari Tvoje poveća se, a njihovo odbacivanje Osvita Tvoje Volje pojača se. Preklinjem Te, o, moj Bože, onima koji su postili ljubavi Tvoje radi i kušali živih voda pokoravanja iz ruku Tvojega obilja, da naložiš za Tvoje ljubljene, koji su se, pod jarom sunca Tvojih iskušenja, čvrsto držali spone strpljenja, sve dobro koje Si nabrojao u Svojim Knjigama i Pločama. Zapiši, tada, za one koje su snašle nedaće Tebe radi, nagradu onih koji su pretrpjeli mučeništvo na putu Tvojega zadovoljstva. Pošalji, nadalje, na njih, o, Gospode, ono što će obradovati njihova srca, utješiti njihove oči, i ushititi njihove duše. Ti si, uistinu, Najmoćniji, Najuzvišeniji, Pomoćnik u nevolji, Sveznajući, Premudri.

– Bahá’u’lláh

Slava Tebi, o, Gospode Bože moj! Izvršavali smo post u skladu s Tvojim nalogom i sada ga prekidamo kroz Tvoju ljubav i Tvoje zadovoljstvo. Udostoji Se prihvatiti, o moj Bože, djela koja smo počinili na Tvom putu samo Tvoje ljubavi radi, s licima usmjerenim na Stvar Tvoju, slobodni od svega drugog osim od Tebe. Podari, tada, Svoj oprost nama, našim precima, i svima koji su povjerovali u Tebe i u Tvoje moćne znakove u ovoj najvećoj, ovoj najsjajnijoj Objavi. Moćan si Ti činiti što izabereš. Ti si, uistinu, Najuzvišeniji, Svemogući, Nesputani.

– Bahá’u’lláh

NAW-RÚZ (NOVA GODINA)

Naw-Rúz (doslovno značenje Novi Dan), Bahá’í Nova Godina koja se slavi za proljetne ravnodnevnice koji koja obično pada na 21. ožujka prije zalaska sunca. U Bahá’í kalendaru Naw-Rúz pada na dan Bahá u mjesecu Bahá. Praznik Nove Godine označava kraj mjeseca posta i radosno je vrijeme slavlja i gostoljubivosti. To je Bahá’í blagdan na koji se ne radi.

Slavljen bio Ti, o, moj Bože, jer si odredio da Naw-Rúz bude praznik onima koji su poštivali post iz ljubavi prema Tebi i uzdržavali se od svega što je tebi mrsko. Daj, o, moj Gospode, da ih vatra Tvoje ljubavi i toplina koju zrači post koji si Ti zapovjedio, zagrije za Tvoju Stvar i učini da budu zaokupljeni slavljenjem i spominjanjem Tebe.

Jer si ih obdario, o, moj Gospode, uresom posta koji Si propisao, obdari ih također uresom Tvojeg prihvaćanja, milošću i ljubavlju Tvojom. Jer djela ljudi sva ovise o Tvojoj radosti i uvjetuje ih Tvoj nalog. Budeš li Ti gledao na onoga koji je prekinuo post jednako kao i na onoga koji je post izvršio, takav će čovjek biti pribrojen onima koji su od pamtivijeka post izvršavali. A budeš li na onoga koji je post izvršio gledao kao na onoga koji ga je prekinuo, takva će osoba biti pribrojena onima koji su prašinom ukaljali Ruho Tvojega Otkrivenja i bit će uklonjena daleko od kristalnih voda ovog živog Zdenca.

Ti si Onaj kroz Kojega je podignut znak “Slavljen da Si Ti u Tvojim djelima”, i razvio se barjak “Neka Slušaju Tvoju zapovijed”. Razglasi ovaj Tvoj položaj slugama Tvojim da postanu svjesni da odličnost svih stvari ovisi o Tvojoj zapovijedi i Tvojoj riječi, i da vrlinu svakog čina uvjetuje Tvoje dopuštenje i Tvoja dobra volja, i da bi priznali da uzde svih ljudskih djela drži ruka Tvog prihvaćanja i zapovijedi. Daj da to spoznaju kako ih ništa ne bi lišilo Tvoje Ljepote u danima u kojima Krist kliče: “Sva je vlast Tvoja, o, Ti Koji Si Začeo Duh3”; a Tvoj Prijatelj4 viče: “Slava Tebi, o, Ti Najdraži, zato što si objavio Svoju Ljepotu, i zapisao za Svoje odabranike ono što će ih dovesti do sjedišta otkrivenja Tvoga Najvećeg Imena, zbog kojega su jadikovali svi narodi osim onih koji su se odvojili od svega osim od Tebe, i upravili se Otkrivatelju Tvog Bića i Objavi pridjevaka Tvojih.”

Onaj Koji je Tvoj Izdanak i svo društvo Tvoje, o, moj Gospode, prekinuli su post na ovaj dan nakon što su ga poštivali unutar zidova Tvoga dvora, a u zanosu svom da Ti udovolje. Namijeni njemu, njima i svima koji su stupili preda Te u tim danima, sve dobro koje si odredio u Svojoj Knjizi. Obdari ih, tad, onim što će im koristiti i u ovom i u onome životu.

Ti si, uistinu, Sveznajući, Premudri.

– Bahá’u’lláh

Novu Godinu (Naw-Rúz) treba slaviti 21. ožujka prije zalaska sunca i ona nije ni u kakvoj vezi s proslavom svetkovine Devetnaestog Dana. Svetkovina devetnaestog dana ima upravnu ulogu, a Naw-Rúz je naša Nova Godina, Svetkovina gostoljubivosti i veselja.

– Shoghi Effendi

DIJELOVI IZ PLOČE RIDVÁN

Svetkovina Ridvána od 21. travnja do 2. svibnja obilježava godišnjicu Objave Bahá’u’lláhove misije Njegovim sljedbenicima. Bahá’u’lláh ga naziva “Kraljem svetkovina” i u Knjizi osvjedočenja o njemu govori kao o Danu od kojega su “sva stvorenja uronjena u ocean očišćenja”.

Stiže Božansko proljeće, o, Najviše Pero, jer se bliži slavlje Svemilosrdnoga. Pokreni se i veličaj pred svime stvorenim ime Božje i hvali slavu Njegovu, tako da se sva stvorenja preporode i obnove. Govori i ne miruj. Sunce blaženstva sja na obzorju imena Našega, Sjajnoga, jer je kraljevstvo imena Božjeg urešeno uresom imena tvoga Gospoda, Tvorca nebesa. Ustani pred narodima zemlje i oboružaj se snagom Moga Najvećeg Imena i ne budi od onih koji oklijevaju…

Ovo je Dan kad nevidljivi svijet viče: “Veliko je tvoje blaženstvo, o, zemljo, jer si postala podnoškom Božjim i izabrana si za mjesto Njegova moćnog prijestolja.” Kraljevstvo slave kliče: “Kada bi barem moj život bio tebi žrtvovan, jer je Miljenik Svemilosrdnoga uspostavio na tebi svoju vladavinu, moćnošću Imena Njegova koje je obećano svim stvorenjima, prošlim ili budućim.”

Najdraži je došao. U desnoj Mu je ruci zapečaćeno vino Njegova imena. Sretan li je čovjek koji se njemu okrene, ispije svoju čašu i uzvikne: “Slava tebi, oj, Objavitelju znakova Božjih!” Tako mi pravičnosti Svemogućega! Moć istine objavila je svaku skrivenu stvar. Svi su darovi Božji poslani kao znak milosti njegove. Vode vječnoga života, u svoj svojoj punoći, ponuđene su ljudima. Svaku je čašu Ljubljeni svojom rukom nosio. Priđite bliže i ne oklijevajte niti časa…

Silno se radujte, o, ljudi Bahá5, kad se spominjete Dana najveće sreće, Dana kad je Jezik Pradrevnoga probesjedio, kada je ostavio Svoj dom na putu ka Mjestu sa kojeg je na sva stvorenja razasuo divote Njegova imena, Svemilosrdnoga, Bog nam je svjedok. Kada bismo htjeli otkriti skrivene tajne toga Dana, svi koji žive na zemlji izgubili bi svijest i izdahnuli, osim onih koje bi sačuvao Bog, Svemogući, Sveznajući, Premudri. Tako opojno djeluju riječi Božje na Onoga Koji Objavljuje Njegove nepobitne dokaze, da se Pero njegovo više ne može micati. Ovim riječima zaključuje On Svoju Ploču: “Nema Boga osim Mene, Svevišnjega, Najmoćnijega, Najodličnijega, Sveznajućega.”

– Bahá’u’lláh

KRATKI IZBOR IZ SPISA

IZ SPISA BAHÁ’U’LLÁHA

Uronite u ocean Mojih riječi da biste mogli dokučiti njegove tajne i otkriti sve bisere mudrosti koji leže skriveni u njegovim dubinama. Pazite da ne oklijevate u svojoj odluci da prigrlite istinu ove Stvari – Stvari kroz koju se otkrilo sve što može moć Božja i kojom je vladavina Njegova započela. S licem ozarenim radošću pohrlite k Njemu. Ovo je nepromjenjiva Vjera u Boga, vječna u prošlosti, vječna u budućnosti. Neka je dosegne onaj koji traži; a onaj koji je odbija tražiti – ta Bog je samodovoljan, iznad svake potrebe Njegovih stvorenja.

Recite: Ovo je nepogrešiva Vaga koju drži Ruka Božja na kojoj se važu svi koji su u nebu i svi koji su na zemlji, i njihov je usud određen, ako ste od onih koji vjeruju i priznaju ovu istinu. Recite: Kroz nju se siromasi obogatiše, učeni prosvijetliše, a tragaoci uspješe uznijeti do Božjeg prisustva. Pazite da je ne učinite uzrokom nesloge među vama. Budite čvrsto uvjereni poput postojane planine u Stvari vašeg Gospoda, Moćnoga, Ljubljenoga.

– Bahá’u’lláh

Budi darežljiv u blagostanju i zahvalan u bijedi. Budi dostojan povjerenja svog susjeda i gledaj ga vedrim i prijateljskim okom. Budi blago siromahu i opomena bogatome, odgovori na vapaj bijednika i sačuvaj nepovredivost svoje prisege. Budi pošten u svom sudu i pažljiv u govoru. Ne budi nepravedan ni prema kome, a blagost pokaži prema svima. Budi poput luči onima koji hode u tami, radost nesretnicima, more žednima, luka očajnima, i podrži i obrani potlačenu žrtvu. Neka čestitost i poštenje krase sva tvoja djela. Budi utočište strancu, melem onom koji pati, moćna utvrda bjeguncu. Budi oko slijepome, a zvijezda vodilja stopama zabludjeloga. Budi ures na licu istine, kruna na čelu vjernosti, stup hrama pravičnosti, dah života tijelu čovječanstva, stijeg vojskama pravde, lučonoša nad obzorjem vrline, rosa tlu ljudskoga srca, arka na oceanu spoznaje, sunce na nebu dobrote, dragulj u dijademi mudrosti, sjajno svjetlo na nebeskom svodu svoje generacije, plod na stablu poniznosti.

– Bahá’u’lláh

IZ SPISA ‘ABDU’L-BAHÁA

O, ti koji svoje lice okrećeš prema Bogu! Sklopi svoje oči za sve drugo, a otvori ih kraljevstvu Sveslavljenoga.

Što god poželiš zamoli samo od Njega samoga; što god tražiš, zatraži samo od Njega.

Pogledom On usliši stotinu tisuća nada, pogledom On liječi stotinu tisuća neizlječivih bolesti, treptajem On stavlja melem na svaku ranu, kimanjem glave On oslobađa srca okova tuge.

On čini kako On čini, a kakvo utočište mi imamo?

On sprovodi Svoju Volju, zapovijeda što Mu drago.

Tad, bolje je za te da pogneš svoju glavu u poniznosti i daš Svoje povjerenje Svemilosrdnome Gospodu.

– ‘Abdu’l-Bahá

PLOČE ZAODJEVENE POSEBNIM ZNAČENJEM

PLOČA VATRE

Ovu je Ploču objavio Bahá’u’lláh pod nazivom “Qad-Ihtaraqa’l-Mukhlisun”

U Ime Boga, Najdrevnijega, Najvećega.

Doista srca čestitih proždire vatra razdvojenosti: Gdje je sjaj svjetla Tvoga Lika, o, Ljubljeni svjetova?

Oni koji su Ti bliski napušteni su u tami očaja: Gdje je svjetlo zore ponovnog sjedinjenja s Tobom, o, Željo svjetova?

Tijela Tvojih odabranika drhtava leže na pijesku dalekih obala: Gdje je Ocean Tvoje prisutnosti, o, Čarobniče svjetova?

Čeznutljive ruke podignute su ka nebu Tvoje milosti i velikodušja: Gdje su kiše Tvog darovanja, o, Uslišitelju svjetova?

Nevjernici se digoše u nasilju na sve strane: Gdje je neodoljiva moć Tvog zapovjedničkog pera, o, Osvajaču svjetova?

Lavež pasa glasan je svud naokolo: Gdje je lav iz šume Tvoje moći, o, Suče svjetova?

Studen je obuzela svo čovječanstvo: Gdje je toplina Tvoje ljubavi, o, Vatro svjetova?

Nesreća je dosegla svoj vrhunac: Gdje su znaci Tvoje pomoći, o, Spasu svjetova?

Tama je obavila većinu naroda: Gdje je bljesak Tvoje svjetlosti, o, Sjaju svjetova?

Vratovi ljudi istegnuti su u zlobi: Gdje su mačevi Tvoje osvete, o, Razoritelju svjetova?

Poniženje je doseglo svoje najveće dubine: Gdje je znamenje Tvoje slave, o, Slavo svjetova?

Tuge tište Onoga koji Otkriva Tvoje Ime, Svemilosrdnoga: Gdje je radost Zore Tvog Otkrivenja, o, Ushite svjetova?

Tjeskoba je snašla sve narode zemlje: Gdje su znaci Tvog veselja, o, Radosti svjetova?

Ti vidiš Mjesto Osvita Tvog znamenja zakriveno koprenom zlih nakana: Gdje su silni prsti Tvoji, o, Moći svjetova?

Ljuta žeđ mori sve ljude: Gdje je rijeka Tvoje darežljivosti, o, Milosti svjetova?

Pohlepa je zarobila svo čovječanstvo: Gdje su utjelovljenja odvojenosti, o, Gospodaru svjetova?

Ti vidiš Ovoga Kojemu su Naudili usamljenog u progonstvu: Gdje su nebeske vojske pod Tvojom Zapovijedi, o, Vladaru svjetova?

Ostavljen sam u tuđoj zemlji: Gdje je znamenje Tvoje vjernosti, o, Uzdanje svjetova?

Agonija smrti obuzela je sve ljude: Gdje su valovi Tvog oceana vječnog života, o, Živote svjetova?

Sotona je udahnuo šapat u svako stvorenje: Gdje je meteor Tvoje vatre, o, Svjetlosti svjetova?

Opijenost strašću izopačila je većinu čovječanstva: Gdje su zore čistoće, o, Čežnjo svjetova?

Ti vidiš Ovoga Kojemu naniješe nepravdu obavijenog nasiljem među Sirijcima: Gdje su zrake Tvog svitanja, o, Svjetlosti svjetova?

Ti vidiš kako Mi ne dopuštaju govoriti: Otkud, će, tad, poteći Tvoje pjesme, o, Slavuju svjetova?

Većinu su ljudi obuzela lažna i jalova maštanja: Gdje su tumači Tvojeg uvjerenja, o, Sigurnosti svjetova?

Bahá tone u more patnji: Gdje je Arka Tvoga izbavljenja, o, Spasitelju svjetova?

Ti vidiš osvit Tvoje riječi u tami stvaranja: Gdje je sunce s nebesa Tvoje milosti, o, Darovatelju Svjetla svjetova?

Svjetiljke istine i čistoće, odanosti i časti ugašene su: Gdje su znaci Tvog osvetničkog gnjeva, o, Pokretaču svjetova?

Vidiš li ikoga da se za Te zauzima ili da misli o onom što je zadesilo Njega na putu Tvoje ljubavi? Sada Moje pero zastaje, o, Ljubljeni svjetova.

Grane božanskog drveta Lot leže slomljene naletima vihora sudbine: Gdje su stjegovi Tvoje potpore, o, Zatočniče svjetova?

Ovo je lice skriveno u prašini klevete: Gdje su lahori Tvoje samilosti, o, Milosti svjetova?

Odoru svetosti okaljaše podmukli ljudi: Gdje je ruho Tvoje svetosti, o, Uresitelju svjetova?

More milosti utihnulo je zbog onoga što su ljudske ruke počinile: Gdje su valovi Tvog obilja, o, Čežnjo svjetova?

Vrata koja vode do božanske Prisutnosti zabravilo je nasilje Tvojih neprijatelja: Gdje je ključ Tvog darivanja, o, Ključaru svjetova?

Lišće je požutjelo od otrovnih vjetrova pobune: Gdje je kiša iz oblaka Tvoje dobrostivosti, o, Darovatelju svjetova?

Kozmos je pomračen prašinom grijeha: Gdje su lahori Tvog praštanja, o, Oprostitelju svjetova?

Ovaj je Mladac sam u pustoj zemlji: Gdje je kiša Tvoje nebeske milosti, o, Skrbniče svjetova?

O, Uzvišeno Pero, čuli smo Tvoj preslatki zov u vječnom kraljevstvu: Poslušaj ono što ti zbori Jezik Uzvišenosti, o, Ti Kojemu naniješe nepravdu!

Kad ne bi bilo studeni, Kako bi prevladala vrelina tvojih riječi, o, Tumaču svjetova?

Kad ne bi bilo nesreće, Kako bi zasjalo sunce Tvog strpljenja, o, Svjetlosti svjetova?

Ne kukaj zbog zlih. Stvoren si da podnosiš i izdržiš, o, Strpljivosti svjetova.

Kako je prekrasno bilo svitanje Tvoje na obzorju Pogodbe među podstrekačima pobune, i Tvoja žudnja za Bogom, o, Ljubavi svjetova.

Ti si stijeg neovisnosti postavio na najviše vrhove, i nahrupilo je more dobrote, o, Zanosu svjetova.

Zbog Tvoje usamljenosti zasjalo je Sunce Jednosti, a Tvojim progonstvom urešena je zemlja Jedinstva. Budi strpljiv, o, Ti Prognaniče svjetova.

Poniženje smo učinili ruhom slave, a jad uresom Tvoga hrama, o, Ponosu svjetova.

Ti vidiš da su srca ispunjena mržnjom, a na Tebi je da to previdiš, o, Ti Zatajitelju grijeha svjetova.

Kad mačevi bljesnu, pohitaj naprijed! Kad strijele polete, nagni dalje! O, Ti Žrtvo svjetova.

Jadikuješ li Ti, ili ću Ja kukati? Prije ću ja zaplakati zbog malog broja Tvojih pobornika, o, Ti koji si izazvao plač svjetova.

Uistinu, čuo Sam Tvoj poziv, o, Sveslavljeni Ljubljeni; i sada lice Bahá gori žarom patnje i vatrom Tvoje blistave riječi, i On se podigao u vjernosti na mjestu žrtve radi Tvojega zadovoljstva, o, Zapovjedniče svjetova.

O, ‘Alí-Akbar, zahvali Svom Gospodu na ovoj Ploči iz koje možeš udisati miomiris Moje blagosti i saznati što Nas je snašlo na putu Boga, Obožavanoga u svim svjetovima.

Budu li svi koji služe čitali i promišljali ovo, u njihovim će venama usplamtjeti vatra koja će zapaliti svjetove.

– Bahá’u’lláh

AHMADOVA PLOČA

Ove obvezatne dnevne molitve, zajedno s još nekoliko posebnih, poput Molitve iscjeljenja, Ahmadove ploče, Bahá’u’lláh zaodjenuo je naročitom moći i značenjem i stoga ih kao takve treba i prihvatiti, a vjernici treba da ih izgovaraju s nedvojbenom vjerom i pouzdanjem, da bi kroz njih mogli stupiti u mnogo bliže zajedništvo s Bogom i poistovjetiti se potpunije s Njegovim zakonima i poukama”.

On je Kralj, Sveznajući, Mudri!

Gle, Rajski Slavuj poje na granama Stabla Vječnosti, svetim i slatkim pjesmama objavljujući iskrenima radosne vijesti o Božjoj blizini, pozivajući one koji vjeruju u Božansko Jedinstvo na dvor Prisutnosti Darežljivoga, javljajući odijeljenima poruku koju je otkrio Bog, Kralj, Slavni, Neusporedivi, vodeći ljubljene do sjedišta svetosti i do ove sjajne Ljepote.

Doista, ovo je ona Najveća Ljepota, pretkazana u Knjigama Glasnikâ, kroz Koju će se istina razlučiti od zablude, a mudrost svake zapovijedi bit će iskušavana. Doista, On je Stablo Života koje rađa plodovima Boga, Uzvišenoga, Moćnoga, Velikoga.

O, Ahmade! Posvjedoči da je, uistinu, On Bog, i da nema Boga osim Njega, Kralja, Zaštitnika, Neusporedivoga, Svemogućega. I da je Onaj Kojega je On poslao, po imenu ‘Alí,6 bio Onaj istinski od Boga, Čijim se zapovijedima mi svi pokoravamo.

Reci: O, ljudi, posluhnite Božje odredbe koje je Slavni, Mudri objavio u Bayánu. Uistinu, On je Kralj Glasnikâ, i Njegova je Knjiga Knjiga Majka, kad biste to samo znali.

Tako vam Slavuj upućuje Svoj poziv iz ove tamnice. Njemu valja samo predati ovu jasnu poruku. Tko god to poželi, pustite ga neka se okrene od ovoga savjeta, a tko god poželi, pustite ga neka odabere put ka Svome Gospodu.

O, ljudi, poričete li ove stihove, čime ćete dokazati svoju vjeru u Boga? Dokažite to, o, skupe nevjernika. Ne, Onoga Mi u Čijoj je ruci Moja duša, oni ne mogu i nikada to neće moći dokazati, pa makar se družili da pomognu jedan drugome.

O, Ahmade! Ne zaboravi Mojih darova dok sam Ja odsutan. Spomeni se Mojih dana u svojim danima, i Moje patnje i progonstva u ovoj dalekoj tamnici. I budi tako čvrst u Mojoj ljubavi da ti se srce ne pokoleba čak ni ako po tebi pljušte udarci neprijateljskih mačeva, i ako se i nebo i zemlja dignu protiv tebe.

Budi poput plamena vatre Mojim neprijateljima, a rijeka života vječnoga Mojim ljubljenima, i ne budi od onih koji sumnjaju.

A snađu li te na Mome putu nedaće ili poniženje zbog Mene, ne brini se zbog toga.

Uzdaj se u Boga, Tvojega Boga i Gospoda tvojih očeva. Jer ljudi lutaju stazama obmane, lišeni razbora kojim bi Boga vidjeli svojim vlastitim očima, ili svojim ušima čuli Njegovu pjesmu. Takvima smo ih zatekli, kako i ti svjedočiš.

Tako su njihova praznovjerja postala koprene između njih i njihovih vlastitih srdaca, i drže ih podalje od puta Boga, Uzvišenoga, Velikoga.

Budi u sebi uvjeren da se, uistinu, onaj koji se okreće od ove Ljepote, također okrenuo od Glasnikâ iz prošlosti, i da iskazuje oholost spram Boga od vječnosti do vječnosti.

Nauči dobro ovu Ploču, o, Ahmade. Pjevaj je za svojih dana i ne suzdržavaj se od toga, jer je, uistinu, Bog odredio onomu koji je pjeva nagradu kao stotini mučenika i zaslugu u oba svijeta. Ove smo ti darove dali kao znak dobrostivosti s Naše strane i milosti Naše prisutnosti, da bi ti mogao biti od onih koji su zahvalni.

Tako mi Boga! Pročita li onaj koji je u nevolji ili žalosti ovu Ploču s potpunom iskrenošću, Bog će raspršiti njegovu tugu, riješiti njegove poteškoće i otkloniti njegove jade.

Uistinu, On je Milosrdni, Suosjećajni. Hvaljen bio Bog, Gospod svih svjetova.

– Bahá’u’lláh

PLOČA SVETOGA KORMILARA

“Proučavajte Ploču Svetoga Kormilara da biste mogli saznati istinu, i imajte na umu da je Blagoslovljena Ljepota u potpunosti predskazala buduće događaje. Neka budu upozoreni oni koji razabiru!”

On je Milostivi, Preljubljeni!
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

O, Sveti Kormilaru!
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Naloži da arka se tvoja vječna ukaže Družbi Nebeskoj,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

U drevno je porini more, u Ime Njega, Najdivnijega,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

A dusi anđeoski nek uđu, u Ime Boga, Najvišega.
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Odveži je tad, da ploviti mogne oceanom slave,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Da bi mu žitelji došli u zaklon blizine u kraljevstvu vječnom.
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Kad stignu na sveti žal, obalu grimiznih mora,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Nek istupe i steknu ono nevidljivo eterično stanje,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

U kom se objavi Gospod u Vatri Svoje Ljepote u besmrtnom stablu;
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

U kom se utjelovljenja Stvari očistiše od sebe i strasti;
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Okolo kojega Slava Mojsija kruži s četama vječnim;
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

U kom je Božja Ruka izašla iz grudi Mu Veličajnih;
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

U kojemu arka Stvari nepomična stoji, pa makar se žiteljima njenim objavila sva božanska imena.
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

O, Kormilaru! Pouči one u arci onome čemu smo mi poučili tebe iza mističnog vela,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Da zastali ne bi na svetom mjestu bijelom k’o snijezi,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Već uzdigli se na krilima duha u stanje koje je Gospod uzvisio nad spomenom svakim u svjetovima dolje,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

I letjeli prostorom kao ptice miljenice u kraljevstvu vječna jedinstva;
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

I doznati mogli otajstva skrita u Morima svjetla.
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Prođoše stupnjeve svjetovnih ograničenja i dosegoše onaj božanskog jedinstva, središte vodstva nebeska.
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Poželješe uzdići se do stanja za koje naloži Gospod da bude iznad njihova položaja.
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Stoga ih žarki meteor izbaci između onih koji borave u Kraljevstvu Njegove Prisutnosti,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

I začuše Glas Veličajni koji se podiže za neviđenim paviljonom na Visu Slave:
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

“Oj, anđeli čuvari! U dom ih vratite njihov u svijetu dolje,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Jer naumiše dić’ se do sfere koju nikad dosegla nisu krila nebeske golubice;
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Pred kojom lađa mašte nepomična stoji, a umovi razboritih ne mogu je spoznati.”
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Tamo je djeva nebeska pogledala iz svoje uzvišene odaje,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

I obrvom dala znak Družbi Nebeskoj,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Preplavljujuć’ svjetlom svog lika nebo i zemlju,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

I kada blijesak njene ljepote zasja nad ljudima od praha,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Sva su zadrhtala bića u svojim grobovima smrtnim.
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Ona tad podiže zov koji uho ne začu kroz čitavu vječnost,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

I proglasi ovako: “Tako mi Gospoda! Onaj u čijem srcu nema miomirisa ljubavi za uzvišenoga i slavnoga Arapskoga Mladića,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Nikako ne može uzaći do slave najvišega neba.”
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Tad ona pozva k sebi jednu od svojih službenica,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

I naloži joj: “Iz vječnih dvorana sađi u prostor,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

I obrati se onome što su skrili duboko u srcima svojim.
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Udahneš li miris odjeće od Mladića koji je bio skriven u svetištu svjetla zbog onoga što su počinile ruke opakih,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Usklikni u sebi, da bi svi žitelji odaja Rajskih, utjelovljenja vječnoga blaga razumjeli i čuli;
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

I sašli iz svojih vječnih odaja i zadrhtali,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

I poljubili svoje ruke i noge jer su se vinuli do visina vjernosti;
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Možda u svom ruhu nađu miomiris Ljubljenoga.”
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Tada zablista lik gospe miljenice nad odajama nebeskim baš kao što svjetlost sja s lica Mladića nad Njegovim smrtnim hramom;
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Ona tad siđe s tolikim uresom da bi mogla obasjat’ nebesa i sve na njima.
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Pokrenu se i prože sve stvari na zemlji svetošću i veličinom.
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Kad stiže na to mjesto, uspravi se do pune visine sred srca stvorenja,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

I kuša udahnut’ im miris u vremenu koje ne pozna početka ni kraja.
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Ne nađe u njima ono što je zaželjela, a to je, uistinu, tek jedna od Njegovih čudesnih priča.
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Ona tad glasno kriknu, jauknu i povuče se u svoj položaj u najvišem dvoru,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

I tad probesjedi jednu mističnu riječ, koju tajno šapnu njen medni jezik,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

I posred Družbe Nebeske i besmrtnih djeva nebeskih podignu zov:
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

“Tako mi Gospoda! U ovih što dokono ištu ne nađoh daška Vjernosti!
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Tako mi Gospoda! Mladić je ostao sam i napušten u zemlji progonstva u rukama bezbožnika.”
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Tad ona kriknu u sebi tako da Nebeska Družba vrisnu i zadrhta,
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

I pade u prah i duh preda. Izgleda da bi pozvana i uslišana od Onoga koji je zazva u Kraljevstvo Višnje.
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Slavljen bio On koji je stvori od srži ljubavi posred srca Njegova uzvišenog raja!
Slava Gospodu mom, Sveslavljenomu!

Tamo iz svojih odaja pohrliše djeve nebeske čiji lik nikada ne vidje oko stanovnika najvišega raja.
Slava Gospodu našem, Najvišemu!

Sve se okupiše oko nje, i gle! nađoše njeno tijelo palo u prah;
Slava Gospodu našem, Najvišemu!

I kad su osmotrile njeno stanje i razumjele pripovijest koju je Mladić ispričao, ogoljele su svoje glave, razderale svoju odjeću, tukle se po licima, zaboravile na svoju radost, ronile suze i udarale se rukama po obrazima, a to je uistinu jedna od otajstvenih teških muka-
Slava Gospodu našem, Najvišemu!

– Bahá’u’lláh

PLOČA POHOĐENJA BÁBA I BAHÁ’U’LLÁHA

Ova se Ploča izgovara kod svetišta Bahá’u’lláha i Bába. Također se često koristi prigodom obilježavanja Njihovih obljetnica.

Hvala koja je sinula iz Tvojega najuzvišenijeg Bića, i slava koja je zasjala iz Tvoje najblistavije Ljepote neka počiva na Tebi, o, Ti Koji si Objava Veličajna, i Kralj Vječnosti, i Gospod svih koji su na nebu i na zemlji! Svjedočim da su kroz Tebe bile objavljene vrhovnost Boga i Njegova vlast, i veličanstvo Boga i Njegova veličajnost, te da su Danice drevna sjaja izlile svoju svjetlost na nebu Tvoga neopoziva naloga, a Ljepota Neviđenoga zablistala je na obzorju stvaranja. Svjedočim, nadalje, da je pomicanjem Tvojega Pera Tvoj nalog “Budi!” bio sproveden, a Božja skrivena Tajna bila objelodanjena, i sva stvorenja bila su pozvana u postojanje, i sve su Objave bile poslane dolje.

Svjedočim, nadalje, da je kroz Tvoju ljepotu bila otkrivena ljepota Najljubljenijega, a kroz Tvoje je lice zablistalo lice Željenoga, i da Si riječju Tvojom razlučio između svih stvorenja, prouzročivši uspon odanih Tebi na vrhunac slave, a pad nevjernih u najdublji ponor.

Svjedočim da je onaj koji je upoznao Tebe upoznao Boga, a onaj koji je dosegao Tvoju prisutnost dosegao prisutnost Božju. Veliko je, stoga, blaženstvo onih koji su povjerovali u Tebe i u Tvoje znakove, ponizili se pred Tvojom vrhovnošću, i bili počašćeni susretom s Tobom, dosegli Tvoje zadovoljstvo, kružili oko Tebe, i stajali pred Tvojim prijestoljem. Jao onomu koji se ogriješio o Tebe, koji je Tebe zanijekao, odbacio Tvoje znakove, i proturječio Tvojoj vrhovnosti, ustao protiv Tebe, oholo veličao sebe pred Tvojim licem, i dovodio u pitanje Tvoja svjedočanstva, bježao od Tvoje vladavine i Tvoje vlasti, i bio ubrojen među nevjerne čija su imena upisali prsti Tvoje zapovijedi na Tvojim svetim Pločama.

Dahni na mene, o, Bože moj i Ljubljeni moj, iz desne ruke Tvojeg milosrđa i Tvoje ljubazne dobrote, svete daške Tvojih milosti, kako bi me oni mogli odvući od mene sama i od svijeta u dveri Tvoje blizine i Tvoje prisutnosti. Moćan si Ti činiti što te volja. Ti si, uistinu, bio vrhovni iznad svih stvari.

Spomen na Boga i Njegova hvala, i slava Božja i Njegov sjaj neka počivaju na Tebi, o, Ti koji si Njegova Ljepota! Svjedočim da oko stvaranja nikada nije vidjelo nekoga komu je nanesena takva nepravda kao Tebi. Ti si tijekom svih dana Svojega života bio uronjen u more patnje. Jednom Si bio u lancima i sputan; jednom su Ti prijetili mačevi Tvojih neprijateljâ. Pa ipak, usprkos svemu tome, naložio Si svim ljudima da izvršavaju ono što je Tebi propisao Onaj Koji je Sveznajući, Premudri.

Neka moj duh bude žrtvovan za zla koja si Ti trpio, a moja duša bude otkupnina za nevolje koje Si podnosio. Preklinjem Boga, Tobom i onima čija su lica bila ozarena sjajem svjetlosti Tvojega lika, i koji su, zbog ljubavi prema Tebi, izvršavali sve što im je bilo naloženo, da ukloni koprene koje su se ispriječile između Tebe i Tvojih stvorenja, i da me obdari dobrom ovoga svijeta i onoga koji će doći. Ti si, uistinu, Svemogući, Najuzvišeniji, Sveslavljeni, Najsamilosniji, Koji vječno praštaš.

Blagoslovi, o, Gospode Bože moj, Božansko drvo Lot i njegove listove, i njegove grane, i njegove grančice, i stabljike, i izdanke, sve dok izdrže Tvoji najodličniji naslovi i Tvoji najuzvišeniji pridjevci potraju. Zaštiti ga, tada, od zlodjela napadača i od vojske silnika. Ti si, uistinu, Svemogući, Najmoćniji. Blagoslovi također, o, Gospode Bože moj, sluge Tvoje i službenice Tvoje koji su stigli k Tebi. Ti, uistinu, jesi Svedarežljivi, Gospod bezgranične milosti. Nema drugog Boga osim Tebe, Najvelikodušnijega, Koji vječno praštaš.

– Bahá’u’lláh

PLOČA POHOĐENJA ‘ABDU’L-BAHÁA

Ova se molitva čita kod Svetišta ‘Abdu’l-Baháa. Također se koristi i kao osobna molitva.

Tko god izgovara ovu molitvu s poniznošću i žarom ona će srcu toga sluge donijeti sreću i radost; bit će to kao da se sreo s Njim licem u lice.”

– ‘Abdu’l-Bahá

On je Sveslavni!

O, Bože, moj Bože! Ponizan i u suzama pružam svoje molećive ruke k Tebi i posipam lice svoje prahom s praga Tvojega, uzvišenog iznad spoznaje učenih i hvale svih koji Te slave. Pogledaj milostivim okom na Svoga slugu, skromna i priprosta na Tvojim vratima i uroni ga u Ocean Tvoje vječne milosti.

Gospodine! On je bijedan i skroman sluga Tvoj, očaran i moli Te, sužanj u ruci Tvojoj, žarko Te preklinje, vjeruje u Tebe, u suzama pred licem Tvojim, zove Te i moli riječima:

O, Gospode moj Bože! Daj mi Svoju milost da služim Tvojim ljubljenima, učvrsti me u mome služenju Tebi, ozari mi čelo svjetlom obožavanja u Tvome dvoru svetosti i molitve u Tvom Kraljevstvu veličine. Pomozi mi da budem nesebičan pri nebeskom ulasku na Tvoja vrata i pomozi mi da se odvojim od svih stvari u Tvojim svetim prostorima. Gospode! Daj mi da pijem iz kaleža nesebičnosti; njenom me odorom ogrni i u njen Ocean uroni me. Učini me prahom na putu Tvojih voljenih i daj da dušu svoju mogu ponuditi zemlji oplemenjenoj stopama Tvojih odabranika na Tvojoj stazi, o, Bože Slave u Visini.

Ovom Te molitvom zove sluga Tvoj, u osvitu zore i noću. Ispuni čežnju srca njegova, o, Gospodine! Prosvijetli mu srce, obraduj grudi, upali njegovu svjetlost da bi mogao služiti Tvojoj Stvari i slugama Tvojim.

Ti si Darovatelj, Samilosni, Najdarežljiviji, Milostivi, Milosrdni, Suosjećajni.

– ‘Abdu’l-Bahá

1 Kur’án 51:56

2 Kur’án 55:19-22

3 Isusa.

4 Muhamed.

5 Ljudi Slave. Sljedbenici Bahá’u’lláha.

6 Njegova svetost Báb